Israël: Een bijzonder relatie–Een nawoord van Egbert Talens

Aanvullende info na publicatie van Ebr… (mijn boek Een bijzondere relatie) op deze blog. Behalve een weergave van de voorzijde van Ebr…, zou ook een beeld van de achterzijde het goed hebben gedaan. Het gaat mij om de tekst op de achterflap, en wel speciaal díe woorden waarmee ik probeer duidelijk te maken dat de term ‘Palestijnse kwestie’ volstrekt bezijden de realiteit valt van de politieke gebeurtenissen vanaf ca. 1881, tussen de rivier de Jordaan en de Middellandse Zee.

In Ter overdenking…, op pagina 318, doe ik (nogmaals) een poging die onmogelijke term, Palestijnse kwestie, als zodanig en dus als fóut, aan de lezers voor te houden.

In zijn voorwoord vraagt polemoloog Leon Wecke zich af, ‘of Talens toch niet door een selectieve attentie en inattentie geleid werd bij zijn zoektocht naar beschrijvingen van de feitelijke werkelijkheid’ (pag.V). En daarna: ‘Talens ontkracht dit in belangrijke mate door zowel uit Palestijnse als uit Israëlische bronnen te putten…’.

Egbert Talens - Een bijzondere relatie - Boek- achterflap

De achterflap van het boek met de tekst van Egbert Talens

Zelf zou ik die observatie anders geformuleerd hebben; veel aansprekender, namelijk zo: ‘Het aantal Joodse auteurs en niet-joodse schrijvers, door Talens  geraadpleegd, verschilt enorm. In die zin dat de eersten vele malen groter in aantal zijn, dan de laatsten.’ Ergo: kritische benaderingen berusten vrijwel enkel op eigen, Joodse, sterker nog, op Israëlische bronnen.

Mijn vermoeden dat aandacht voor Ebr… is uitgebleven, zal waarschijnlijk, zo niet geheel, op dát punt terug te voeren zijn. [Van de uitgever kreeg ik de informatie dat uit bepaalde kring een poging is gedaan, hem ertoe te brengen mijn boek níet uit te geven. Een mistige situatie.

Hoe konden ‘opponenten’ weet hebben van mijn onderneming? Toch alleen als de uitgever dit zélf aan die van-christelijke-huize-zijnde lieden communiceerde, toen ze het uitgeven van een boek van een van hen kwamen bespreken? Ik vermoed het boek ‘De kern van de zaak’ van Wim Kortenoeven, dat door Aspekt in 2005 is uitgegeven; hetzelfde jaar dat Ebr… uitkwam.

Natuurlijk bleef ik na het uitkomen van mijn boek niet met mijn armen over elkaar zitten. Ik bestudeerde sommige van de door mij aangeschafte boeken over het Midden-Oosten-conflict opnieuw.

O.a. was dit het geval ter zake van The Burning Ground (TBG) van de hand van Shabtai Teveth. Pagina 279 van mijn Ebr… bestaat volledig  —  dit slaat op deze pagina, níet op het werk van ST  —  uit deze pil, en zo kwam ik op pagina 850 een zin tegen die mij nadien nooit meer heeft los gelaten. Die zin luidt:

‘In March 1928 he told the HEC that “in order to start a movement in America, a great disaster or upheaval is needed.” [Het ‘he’ slaat op Ben-Gurion; HEC staat voor: Histadruth(1) Executive Committee.]

Hoofdstuk 44, in TBG, draagt de titel: Disaster Means Strength. Talloze malen heb ik dit hoofdstuk bestudeeerd, en ik ben steeds meer tot het standpunt gekomen dat  Joden absoluut niet veilig zijn voor eigen mensen, als grote(re) belangen op het spel staan, en  —  en nu maak ik een enorme en gewaagde gedachtesprong  —  welk belang kan nu groter zijn, voor de politieke zionisten, dan … het verwerven c.q. inrichten van hun JOODSE STAAT.

220px-Adolf_Eichmann,_1942

Adolf Eichmann, en der voornaamste architecten van de holocaust, en ooit een vriend van de zionisten die samenwerkte met David Ben-Goerion. Nadien ontvoerde Israël hem en knoopte hem na een proces op. Hij was niet meer dienstig en een showproces kwam dan goed van pas. (Citaat WVD)

Zó grandioos stonden de zaken er eind twintiger jaren van de twintigste eeuw niet voor, vond David Ben-Gurion. Ja, er kwamen wel joden vanuit Europa  —  vooral uit de Pale of Settlement  —  maar naar zijn (BG’s) smaak lang niet genoeg, wat uit de overige pagina’s van dit hoofdstuk, tussen de regels doorlezend, wel kan worden opgemaakt.

Dit bracht mij ertoe, achter de contacten die deze politieke zionisten er met de op het politieke toneel in Duitsland verschenen Nazi’s op na hielden, ontwikkelingen te ontwaren in de richting van wat later op de Holocaust dan wel de Sho’a is uitgedraaid.

In de jaren voor WO-II mocht in Duitsland geen vlagvertoon van buitenlandse instanties plaats vinden; maar in opleidingskampen van de politieke zionisten ín Duitsland, kampen waar jonge Joden een op militaire leest geschoeide training c.q. opleiding kregen, wapperden, open en bloot, alsof er niets aan de hand was, vlaggen met de Magen David, de David-ster.

Er bestaat een (herinnerings-)penning met aan de ene kant die David-ster, en aan de andere kant de Swastika, het hakenkruis. (De) politieke zionisten onderhielden banden met … Adolf Eichmann; hij bezocht eind jaren dertig Palestina, zonder te kunnen bevroeden er zo’n 25 jaar later opnieuw te verschijnen; maar dan voor de rechtbank met zijn ophanging in Jeruzalem als gevolg.

Die samenwerking vond plaats in het kader van wat genoemd werd: das Ha’avara-Abkommen. Wie met die term via Google aan het zoeken raakt, kan van de ene verbazing in de andere vallen. Zoals bij de kreet: ‘Ohne Hitler, kein Israel’.

Wie is trouwens op de hoogte van het feit dat het Britse blad, Daily Express, op 24 maart 1933, verslag deed van een oproep (van Jóódse instanties in Amerika) tot een boycot van Duitsland? Voor mensen met sterke zenuwen volgt deze link:

https://www.nationalists.org/library/hitler/daily-express/judea-declares-war-on-germany.html

Dat bronnen van (de) politieke zionisten nu nog onder geheimhouding vallen, is een grote handicap, m.b.t. (nader) onderzoek. Soms kregen notulisten opdracht, even de pen neer te leggen. Dan valt er, zelfs na opening van documenten ter zake, niets meer te achterhalen…

Egbert Talens

Israëlische vlag

Ooit wapperde de Ster van David in zionistische trainingskampen van de terreurgroepen zoals de Haganah in het Duitsland van Adolf Hitler.

Antwoord: Willy Van Damme

De samenwerking van de zionisten met Nazi-Duitsland was mij al bekend maar er is voor zover ik weet amper iets over geschreven. Te gênant natuurlijk voor beide partijen. In wezen is dit het verhaal van de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Zionisten hadden ruzie met de Britten omdat die hen niet voor de volle 100% steunden. En dus gingen ze bij Hitler dan maar in eigen kampen gevechtstraining organiseren.

Sommigen naar verluidt ook na de start van de Tweede Wereldoorlog. Dit terwijl joden in het publieke leven in Duitsland onder de terreur van de nazi’s moesten voortleven. Een schokkend verhaal. Ook dit toont hun ongebreidelde arrogantie en zelfs grootschalig misprijzen voor de ‘eigen’ mensen.

En natuurlijk hadden zionisten er ook een feitelijk belang bij dat die jodenhaat en repressie met de holocaust geheel uit de hand is gelopen. De essentie was dat er zoveel mogelijk joden een ‘veilige’ heimat in Palestina zouden zoeken om het land dan te bevolken met het eigen ‘ras’. Weg van die ‘boze’ buitenwereld.

Vandaar de regelmatige campagnes in onze pers over wat zij dan noemen antisemitisme. Wat ze zoals bij de Britse Labour partij buiten alle proporties opblazen. Het is een van de zaken die men continu vooraan in onze pers wil krijgen. Zoals in het verleden reeds gebleken is doen zionisten het desnoods dan zelf maar zoals met de bomaanslagen op gelovige joden in Bagdad in de jaren vijftig van de vorige eeuw.

 1. De Histadruth is een van de voornaamste instrumenten van het zionisme geweest in hun strijd voor het stichten van Israël. Veelal wordt het omschreven als een vakbond maar in wezen was dit zowel werkgever als werknemer en beheerste de Histadruth lang het politieke en economische leven waarop Ben-Gurion zijn staat uitbouwde. Die rol is zeker sinds het aan de macht komen in Israël van Likoed helemaal voorbij.

15 gedachten over “Israël: Een bijzonder relatie–Een nawoord van Egbert Talens

 1. Een zeer informatief boek over de rechts-radicale vleugel (Zionistisch revisionisme)van de zionistische beweging (m.n. Jobotinsky) en hun samenwerking met Mussolini (militaire trainingskampen) en Hitler is:
  Zionisme in the age of the dictators, van Lenni Brenner (2014). Veel van wat ik hier lees van Egbert Talens wordt ook in dit boek beschreven. Wellicht is het bij u bekend.
  Ik heb het afgelopen zomer gelezen en je valt van de ene verbazing in de volgende komplete verbijstering. Een hier vrijwel geheel vergeten (?) bruin fascistisch verleden van het rechts nationale Zionisme (Jabotinsky et.). Het zijn deze ultra rechtse Zionsten die nu al een tijdje aan de macht zijn in Israël. Het zou goed zijn aan dit fenomeen uitgebreider aandacht te besteden
  Brenner is zelf van Joodse komaf en kent de Zionistische beweging als geen ander.

  Fred Luider

  Antwoord:

  Beide zionistische fracties waren in hetzelfde bedje ziek en samenwerken met Hitler was voor hen nooit echt een probleem. Ik werk aan een tekst gebaseerd op onder meer het werk van die Brenner. Een van de ‘genieën’ van de holocaust ging na de oorlog zelfs werken voor de zionisten.

  Willy Van Damme

  • Hitler was nooit echt een probleem? Da’s er wat over denk ik. Wat blijfter over van ‘extreme tijden,extreme maatregelen’ en ‘de vijand van de vijand is mijn vriend’? In de oorlog was de Engelsman nog de bezetter waar ze van af wilden(De Palestijnen zijn bij mijn weten altijd een detail geweest) En Lehi was een splintergroep van de Irgun, ze waren klein en niet echt representatief voor het geheel.
   En dan hebben we het nog niet over deals die meer op losgeld-voor-gijzelaars lijken. Dat zijn altijd deals met vijanden.
   De Palestijnse Mufti papte ook aan met de Nazis. Wat mij vooral degouteert is dat die Mufti tot op de dag van vandaag symbool staat voor de Eeuwige Palestijn, met zijn eigen ereplek in het Yad Vashem(plekje schijnt gekrompen te zijn tegenwoordig)
   De kwestie van de Patria is ook overroepen. Lijkt mij een sabotageaktie die verkeerd liep en zeker verontwaardiging opriep intern.
   Ik vind niet dat de Zionisten in die tijd zoveel slechter waren als de rest. Er is wel enorm veel over gelogen, dat wel, bibliotheken vol geschiedsvervalsing, en het was een uitzondering als Pappe die kon zeggen dat 48 niks minder was dan etnische zuivering. Het feit dat dat niet gezegd kan worden (gevlucht of verdreven, wittewel) is ongelooflijk , en eh, alweer degoutant.
   Het niveau van etnische zuivering is trouwens onderschat. Wat was het, 80%? in feite zou het een stuk in de 90% geworden zijn maar een Hagana officier Ben Dunkelman stak stokken in de wielen waardoor Nazareth gespaard werd. Nadien kwam de kleine driehoek er ook weer bij door gebiedsruil.
   En nadien is het nooit gestopt. Dat is belangrijk.
   Ik heb veel tijd op Mondoweiss doorgebracht, dus hier is een artikel over de evolutie van het Nakba narratief https://mondoweiss.net/2016/05/history-nakba-israel/
   Tuyzentfloot

   Antwoord:

   De geschiedenis wordt steeds geschreven door de overwinnaars want de verliezers zwijgen en hebben niet meer de de middelen om met het woord terug te slaan. Pas decennia of zelfs eeuwen later krijgen wij een beter beeld.

   Hoeveel mensen weten van de enorme tankslag van Khalkin Gol? Deze duurde van 20 tot 31 augustus 1939 – Met langs Sovjetzijde een 500 tanks waardoor die lang gezien werd als de grootste tankslag – tussen Japan en de Sovjetunie aan de grens van China, Mongolië en de Sovjetunie.

   Het was maarschalk Georgi Zjoekov, de latere veroveraar van Berlijn, die hier die slag won. Waarna Japan zich dan maar concentreerde op de VS en de marine. Een totale ommekeer van de Japanse strategie en men Pearl Harbour en Nederlands Indië aanviel.

   Toen Moskou via spion Richard Sorge weet kreeg van de aanvalsplannen op Pearl Harbour besloot Stalin die divisies met Zjoekov erbij over te hevelen naar Moskou, Juist op tijd voor de slag om Moskou van december 1941 die … gewonnen werd door Zjoekov. Voor geïnformeerde buitenstaanders het eerste serieuze teken dat Hitler de oorlog ging verliezen.

   Wie weet dat tot voor Hitler de VS de oorlog verklaarde het de VS was die bijna alle olie leverde nodig voor de blitzkrieg in Polen en West-Europa en nadien de Sovjetunie? In onze boekskes klonk het steeds dat Stalin wel Duitsland versloeg maar dat dit alleen dankzij de steun van de VS was.

   En het was toch met steun van de Britten en de Fransen dat Benito Mussolini Ethiopië kon veroveren. Onder meer door het gebruik van mosterdgas. In die zin is de houding van het zionisme ook best te verklaren. Het was immers een spel om de macht. Met dien verschillen dat beider ideologie gebaseerd is op die van raszuiverheid.

   Het was echter niet alleen de Lehi of Irgun die koketteerden met het fascisme. Ook de Hagana van David Ben-Gurion deed flink mee. In wezen was er daarover intern onder die zionistische groepen steeds een grote rivaliteit waarbij zij als het hun paste elkaar (terecht) beschuldigden met Hitler samen te werken.

   Die aanslag op de Patrai was geen foutje of ongeluk maar een bewuste terreurdaad tegen de eigen mensen. Daarover kan geen twijfel zijn en is ook zo erkend door de Hagana.

   Over de etnische zuiveringen in 1948 zijn onder meer door Benny Moris en Ilhan Pappe uitstekende werken gepubliceerd. Benny Morris is na een gesprek met Simon Peres wel terug in de zionistische pas gaan lopen en hangt nu de vulgaire racist uit. Ik kom weldra op deze zaak terug.

   Willy Van Damme

   • De aanslag op de Patria was een sabotagedaad om de boot te blokkeren, geen terreurdaad. Het ongelukje was dat de schade veel groter was.

    Fascinerend relaas over het verband tussen Zjoekov en Pearl Harbor. Ik kende het deel van de amerikaanse provokaties (volgens een logica die mooi overeenkomt met die in het memo van McCollum)

    Antwoord:

    Als men een zware bom langs de binnenzijde van de romp plaatst – een eerdere bomaanslag faalde – en niet in de machinekamer of aan het roer – dan weet zelfs een idioot dat men dit schip niet wil saboteren maar tot zinken brengen.

    De bende van Ben Goerion zal natuurlijk als uitvlucht altijd wel blijven zeggen dat het simpele sabotage was om het vertrek van dit schip te verhinderen – de Britten wilden het naar het eiland Mauritius voeren – maar voor mij is en blijft dit een terreurdaad gericht tegen de joodse vluchtelingen.

    De aanslag op de Patria gebeurde op 25 november 1940. En daar het in Roemenië, toen een bondgenoot van Nazi-Duitsland, vertrokken schip het resultaat was van de coöperatie van Nazi-Duitsland met het zionisme toont dit nog maar eens de samenwerking aan tussen Hitler en dit zionisme. Ook na de blitzkrieg en de verovering van Polen.

    Ik wist al jaren van die slag die bepalend was voor het verloop van de oorlog rond de Sovjetunie en in Azië. Ook wist ik dat Richard Sorge vanuit Tokio de Sovjets en, naar verluidt, ook de VS had gewaarschuwd voor Pearl Harbour.

    Wat ik echter niet wist is dat zodra Moskou die boodschap van Richard Sorge kreeg men Zjoekov met zijn troepen naar Moskou stuurde om de hoofdstad te redden.

    Het was de eerste zware nederlaag van Duitsland in de oorlog tot dan. Het was dan ook een keerpunt. Zjoekov lijkt daarom wel eens te moeten gezien worden als de belangrijkste generaal van de vorige eeuw.

    Willy Van Damme

   • Die idioot heeft wel door dat de Hagana er belang bij had om de boot tegen te houden maar om passagiers doelbewust om te brengen daarvan zou de meest meedogenloze beslissingnemer ook denken, ok maar wat willen we daarbij winnen eigenlijk? Niet iets waar ik Sharett van zou verdenken. De expertise bij het beschadigen van boten in willekeurige staat van dienst was ook niet indrukwekkend. Meer risikonemers die op goed geluk uitproberen.
    Tuyzentfloot

    Antwoord:

    Tijdens mijn research viel ik ook op een eigenaardigheid bij de Nederlandstalige en Engelstalige versie van de feiten bij Wikipedia. Geweten is dat Israël een gans ‘leger’ aan schrijvers heeft om Wikipedia te bewerken. En dus is die aanslag uiteraard een ‘ongeluk’ op Wikipedia.

    Maar opmerkelijk zijn de verschillen tussen de Engelstalige en Nederlandstalige versie. Bij die eerste wordt zoveel mogelijk de ware achtergrond verzwegen. Geen toeval denk ik dan want de Engelstalige versie wordt duizendmaal meer gelezen dan die in het Nederlands.

    Hadden ze die bom in de machinekamer geplaatst of aan het roer dan was het een gans ander verhaal geweest en was die bewering van sabotage acceptabel. Nu niet.

    Geweten is dat David Ben-Goerion gebrand was op een groot drama rond joden en dat hij het belang van joden als individuen ondergeschikt achtte aan het heilige doel, de joodse staat. Het is een constante. Geen toeval bijvoorbeeld dat ze in Oekraïne die jodenhaters steunen en zelfs bewapenen.

    Willy Van Damme

   • Er zijn meer politieke denkers geweest die het hadden over hoe catastrofes dingen kunnen doen gebeuren. Denk aan Bzrezinski en 9/11. Dat is een interpretatie van mechanismen, van hoe politiek werkt. Het betekent helemaal nog niet dat ze die catastrofe gaan uitlokken, wel dat ze onmiddelijk de opportuniteit gaan benutten. Soms dat ze de dingen laten gebeuren. Een enkele keer dat ze erop aansturen.
    Ben Gurion was een radikaal die het project van de joodse staat belangrijker vond dan het redden van levens. Maar voor Ben Gurion was de Holocaust zowel menselijk als strategisch een ramp. Van de 7 miljoen europese Joden bleven er 1 miljoen over. Begin daar een Ashkenazistaat mee. Ze moesten meteen op zoek naar ‘tweederangsjoden’ om de staat mee op te vullen.
    Ben Gurion was in staat om een meedogenloze logica te gebruiken als dat in het belang van het project was. Als hij een ramp in zijn voordeel kon gebruiken zou hij het doen.
    Een paar honderd passagiers bewust ombrengen kon theoretisch in zijn meedogenloze logica als het nut groot genoeg was, maar in dit geval was het gewoon idioot, en Ben Gurion was meedogenloos genoeg maar niet dom genoeg. En zoals ik zei, de actie was door Moshe Sharett goedgekeurd (de analyse van zijn dagboeken is de moeite waard https://msuweb.montclair.edu/~furrg/essays/rokach.html ), die was een stuk minder meedogenloos dan Ben Gurion.
    Ik kan genoeg verhalen bedenken waar ik denk dat Ben Gurion veel te positief wordt afgeschilderd, maar deze zit daar niet bij. Het verhaal van Nazareth bv dat ik vermeldde, dat is wat anders. Eens het uitkwam dat Dunkelman de zuivering van de stad tegenhield door orders te weigeren kwam er een ‘addendum’ bij dat Ben Gurion het te weten kwam en de zuivering tegenhield. Dat is nonsens. Zo’n operatie gebeurde niet zonder volle medeweten van de top. Het stuk dat daarbij verzwegen wordt is dat BG handelde volgens de 1e wet van Nuerenberg: zet niks op papier! En met Dunkelman’s insubordinatie ging het openbaar worden. Een christelijke stad dan nog!

    Kent ge het verhaal van Allon en Rabin die vroegen wat er met Lod en Ramla moest gebeuren? Ben Gurion zwaaide eens met zijn hand en ze begrepen wat dat betekende. Uitkuisen.Rabin was geshockeerd van de hardheid. Maar gebruik dat gebaar maar eens tegen hem. Heeft BG een schriftelijk bevel gegeven? Nee edelachtbare. Heeft hij dan een verbaal bevel gegeven? Nee edelachtbare.
    Zorg dat niks op papier staat.
    Tuyzentfloot

    Antwoord:

    Dat verhaal van Nazareth herinner ik mij niet, dat van Rabin en Ben-Goerion wel. Een geslepen man. Politici van dat niveau zoals Henry Kissinger en Brezinski zijn strategen voor wie het opofferen van een ganse natie geen enkel probleem is. Zie maar wat Obama deed met Syrië of Brzezinski met Afghanistan.

    En uiteraard heeft Ben Goerion de holocaust niet veroorzaakt. Dat beweren zou schandelijk zijn. Wel wist hij ervan en zweeg hij zoals de rest van de topleiders toen. Men had de spoorlijnen kunnen bombarderen maar deed het niet.

    Die link die je meegaf bevat wel een schatkamer aan verhalen over de wandaden van het zionisme. Sommige ervan kende ik zoals dat over die terreuraanslagen in Egypte.

    Willy Van Damme

 2. Hallo Meneer Talens en Meneer van Damme

  Ik wordt hier gewoon onpasselijk van. Dus met andere woorden. Ze offeren hun eigen mensen op, en deden zaken met de nazi’s.

  Een opleidingskamp in nazi Duitsland. Ik weet niet wat ik lees?
  Ik weet veel van WWI en WWII. Maar mijn ogen vallen uit mijn hoofd. Had ooit eens een munt gezien. Met de ene kant een swastika, en de andere kant een davidster. Met als tekst Ein Nazi Fährt Nach Palästina.

  Is hier nog meer literatuur over? Ik zit dit met open mond te lezen.
  Dat boek van de heer Talens ga ik zeker kopen.

  Met vriendelijke groet,

  Henk Koelewijn

  Antwoord:

  Eerst maakt men een akkoord met nazikopstuk en jodenmoordenaar Adolf Eichmann om via het schip De Patria 1.800 joodse vluchtelingen naar hun toekomstige heilstaat te brengen en dan brengt men uit onvrede met het Britse beleid dat schip voorde kust van Haifa met een bom tot zinken. Veel dieper kan met (figuurlijk) niet zinken.

  Ik werk nu aan een nieuwe tekst over die relaties met het Italië van Benito Mussolini en Adolf Hitler.

  Willy Van Damme

 3. Er is een documentaire over ein Nazi Fährt nach Palästina und erzählt darüber. Er is een documantaire over gemaakt Het heet Die Wohnung.

  https://www.jpc.de/jpcng/movie/detail/-/art/Die-Wohnung/hnum/2902355
  Daar wil ik wel meer over weten. Bizar
  Husarenregimentkoninginwilhelminaderniederlande

  Antwoord:

  Inderdaad, dat verhaal klopt. SS-topman Leopold Edler von Mildenstein heeft in 1934 ten tijde van het Brits mandaat over Palestina op uitnodiging van de Duitse Zionistische Federatie Palestina bezocht. Dit in akkoord met de top in Palestina.

  Von Mildenstein was toen onder Hitler bij de SS de hoofdverantwoordelijke voor de oplossing van het joods vraagstuk. Van zijn reis zijn nadien 12 verslagen verschenen in het Berlijnse dagblad Der Angriff, de spreekbuis van Joseph Goebbels en de propagandachef van de NSDAP. In het Engels vertaald was de titel van die serie ‘A nazi goes to Palestine’.

  Er werd zelfs ter gelegenheid van die reis een medaille gedrukt met langs de ene kant de woorden der Angriff en een hakenkruis en langs de andere de ster van David. Foto’s van deze medaille bestaan en zijn in mijn bezit. Het is een van de vele bewijzen voor de samenwerking tussen Nazi-Duitsland en het zionisme.

  Willy Van Damme

  • Na een kort zoektochtje in mijn filmcollectie, vond ik de documentaire terug onder de naam “The Flat”. Ik zal hem tegen vanavond op mijn FB-pagina plaatsen.

   Edi Dobbelaer

   Antwoord:

   Bedankt. Wat verdere studie leerde mij dat bepaalde zionistische kringen zelfs Cyprus naast dan alle gebieden tussen de Nijl en de Eufraat opeisen. Waarom Congo nog niet! Je hebt Gulzig, gulziger en gulzigst.
   Willy Van Damme

   • Oh erg interessant. Ik heb deze documentaire net besteld in Duitsland.
    Ik vraag me af of je de originele kranten uit die tijd kan opvragen.

    Ik zou heel graag die originele kranten willen waar de artikelenreeks instonden.

    Groet,

    Henk Koelewijn
    Antwoord:

    De complete editie van Der Angriff moet zeker te raadplegen zijn maar dan in Duitsland alleen. of wie weet via het internet. Ik ben ook benieuwd naar de inhoud ervan maar ken te weinig Duits. Een officiële jodenhater die de jodenstaat en het zionisme zit op te hemelen. Prachtig toch. Als het lukt mag je me zeker op de hoogte houden.

    Willy Van Damme

 4. Hallo Willy,

  Ik ga zeker proberen de betreffende artikelen te vinden, en te krijgen. Zodra ik het heb zal ik het melden.
  Mijn Duits is heel erg goed. En ik kan het Frakturschrift lezen. Desnoods vertaal ik het.

  edilbert dobbelaer: Laat maar weten als je hem plaatst op FB. Ik heb er wel interesse in om het nu al te zien.

  Groet,
  Henk Koelewijn

  Antwoord:

  Bedankt en ik kijk er al naar uit. Het blad van Joseph Goebels, een der grootste smeerlappen uit die periode, dat zionisten ophemelt. Prachtig.

  Willy Van Damme

 5. Wat valt er over deze docu anders te zeggen, dan dat uit zo’n wirwar van gegevens — die vaak niet of nauwelijks te ontwarren zijn; met eronder soms volstrekt komische vertalingen die wel qua geluid enigszins kloppen maar soms als een tang op een varken slaan — slechts een gevoelsmatige conclusie te trekken valt? Ik vond het een zware opgave en kon maar met moeite tot het einde blijven kijken en luisteren. Misschien komt na enige tijd van bezinking nog een idee naar voren die vermeldenswaard is, maar op dit moment doe ik er liever het zwijgen toe…
  Egbert Talens

  • Hallo Egbert,

   Ik heb die documentaire gekocht, en gekeken. En ben het wel met je eens dat het een nogal rommelig geheel is.
   Maar op sommige punten goed te volgen, en soms ongemakkelijk zoals bij het eind bij mevrouw von Mildenstein. Maar ja dacht ik dan. Vlak je eigen grootvader ook niet uit meneer Goldfinger.
   Er wordt een beetje om de brij heen gedraaid.

   Ik heb nu een aanvraag lopen om de originele krant artikelen uit een Duitse Bibliotheek te krijgen.
   Ein Nazi fahrt nach Palastina. Hoop daar iets wijzer van te worden.
   Het blijft een vreemde geschiedenis. Ik heb nog nooit een Historicus meegemaakt die er ook daadwerkelijk aandacht aan dit fenomeen heeft gegeven.
   Zodra ik het heb ga ik het zeker vertalen.
   Koelewijn
   Antwoord:

   Bedankt al voor de verdere info. Hou ons hier zeker van op de hoogte. Dit lijkt mij een boeiende blik op relatie toen tussen de NSDAP en het zionisme te zullen geven.

   Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s