DDS–Ontslag Kris Verwaeren

De raad van bestuur van de intercommunale DDS heeft haar algemeen directeur Kris Verwaeren deze maand ontslagen. Enige reden voor zijn ontslag wordt niet gegeven. Alles gebeurde volgens het persbericht van DDS in onderling overleg en in vriendschap.

In volle vriendschap

Zo stelt de tekst:

Hij dankt uitdrukkelijk de besturen, de bestuurders en in het bijzonder de huidige en gewezen medewerkers van DDS en Verko die hem daar al die tijd in hebben gesteund en dit mede mogelijk hebben gemaakt. De raden van bestuur van DDS en Verko spreken hun waardering uit voor het werk dat werd geleverd, niet zelden in zeer moeilijke omstandigheden, en de inspanningen die geresulteerd hebben in een zeer gezonde situatie van beide intercommunales op financieel vlak. Beiden wensen elkaar alle succes toe voor de toekomst.

Kris Verwaeren zelf zegt tevreden terug te blikken op zijn 23 jaar bij DDS waar hij eerst begon als streekmanager om het streekcharter uit te voeren. Het was een idee ontstaan uit de gewestvorming om de regio’s economisch nieuwe impulsen te geven.

IMG_1523

Kris Verwaeren verdwijnt bij DDS en Verko als algemeen directeur. Een verrassing voor de buitenwereld. Hij heeft sinds enkele maanden een forse baard laten groeien.

Voorheen had hij in Leuven Toegepaste Economische Wetenschappen gestudeerd en ook een bachelor in de economie bekomen. Zijn thesis ging trouwens over welvaart in de regio van Dendermonde en de rol daarin van bedrijventerreinen. Kris Verwaeren: “Het leuke is dat ik achteraf mijn studie in de praktijk mocht brengen. Ik blik dan ook tevreden terug over mijn periode bij DDS.”

DDS staat voor Dender, Durme en Schelde en heeft o.m. Wetteren, Hamme, Dendermonde en Berlare als aandeelhouders en werkgebied en had als eerste algemeen directeur Herman Rupus. Waarna Kris Verwaeren hem opvolgde. Die had voorheen op de kabinetten gezeten van de ministers Stefaan De Clerck en André Bourgeois gewerkt, beiden CD&V.

De voornaamste taken van DDS waren het inrichten van bedrijventerreinen, de huisvesting en de afvalverwerking. Dat laatste werd nadien als gevolg van een wetswijziging in de aparte intercommunale Verko gestoken waarvan hij ook algemeen directeur was.

Succesvol

Beiden blijken de voorbije jaren een groot succes te zijn geweest. Zo werden op veel plaatsen nieuwe bedrijventerreinen gerealiseerd wat zorgde voor veel extra lokale tewerkstelling en een sterke groei van de welvaart in de regio. Was de streek Dendermonde voordien in België een relatief arme regio dan is dit nu een van de meer welvarende.

Ook op het vlak van de huisvestiging realiseerde men een ganse serie bouwprojecten in de wijde regio. Daarbij richtte men zich vooral op het middensegment van de markt voor wie de private bouwmarkt iets te duur was maar wiens inkomen te hoog lag voor de sociale bouwmaatschappijen. Duizenden mensen konden zich zo een woning aanschaffen.

Ook qua afvalverwerking kan hij terugblikken op mooie resultaten. Zo daalde de hoeveelheid afval per inwoner bij Verko van gemiddeld 598,1 kg in 1999 tot 472,4 kg in 2017. Waarbij de doelstelling van Ovam, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij is om in 2022 tot 502 kg te komen. Men zit bij Verko dus ruim voor op schema.

DSC_0643

Dirk Abbeloos (CD&V), huidig voorzitter van Verko en nu voorzitter van de Dendermondse gemeenteraad, bij het vullen met gas van een van de vuilniswagens van Verko. Daarachter Herman Vijt, burgmeester van Hamme.

Hierbij was de hoeveelheid te verbranden restafval gezakt van gemiddeld 189,5 kg in 1999 tot nog 124,8 in 2017. Met de rest gaande naar compostering voor het GFT-afval en 226,2 kg, de meerderheid dus, naar recyclage. Naar verluidt een van de beste cijfers in Vlaanderen.

Ook financieel is de maatschappij een succes te noemen. Tot tevredenheid van de aandeelhouders, de gemeenten die hier een flinke stuiver aan verdienden die ze dan konden gebruiken om hun almaar oplopende kosten zoals voor sportinfrastructuur of dienstverlening te betalen.

Wel is het duidelijk dat de aanleg van nieuwe industrieterreinen en ook woonuitbreidingsgebieden hier steeds moeilijker wordt. De regio is erg dicht bevolkt en nieuwe plannen opmaken lijkt lastig. In Dendermonde rest er voor zover geweten alleen nog de realisatie van het woonuitbreidingsgebied Vlietberg in Sint-Gillis die mogelijks later dit jaar van start kan gaan. Goed voor ongeveer 450 woningen.

Voor industrie is er wat Dendermonde betreft blijft er alleen Hoogveld I nog over waar men echter na een beslissing van de rechtbank terug naar af moest. De milieuwetgeving verplicht immers sinds enkele jaren een milieueffectenrapport voor dit soort projecten en die wet kwam er pas toen men met die zaak al vergevorderd was. Iets voor deze legislatuur?.

Hier dient de stad een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan te maken. Met twee buren die alle middelen gebruiken om die plannen te saboteren. Maar na Hoogveld I, gelegen langsheen de vroegere Wolvestraat, bestemd voor kleinere bedrijven is er geen industriegrond meer beschikbaar in Dendermonde.

Milieubewust

Kris Verwaeren toonde zich in het verleden ook een erg milieubewust bestuurder. Zo is er een installatie om het gas uit de ondergrond van het vroegere afvalstort om te zetten in elektriciteit. Ook poogde hij er windmolens te plaatsen. Tevergeefs – de aan de Schelde gelegen site ligt in een vogelrichtlijngebied – en dus schakelde hij over op zonnepanelen.

IMG_6870

Hoogveld J, de industriezone in Dendermonde voor grotere bedrijven, bleek een beter dan verwacht succes en was al snel volzet.

Ook heeft men al een zestal op biogas rijdende huisvuilwagens en beschikt men over een eigen tankstation hiervoor. Dit gaat echter nog een pak verder. Samen met de Wase afvalintercommunales IDM en MIWA investeert men 18 miljoen euro in een installatie om het GFT-afval om te zetten in biogas om zo elektriciteit te produceren en om te gebruiken voor het wagenpark. Goed voor 37.000 ton GFT en 7.500 ton snoeihout. Het moet eind 2020 operationeel zijn en dit jaar starten.

Een zeer opmerkelijke episode was toen hij op sociale media een opiniestuk publiceerde over de plannen voor een overslaghaven in de wijken Oude en Nieuwe Briel in Baasrode en Buggenhout die hij tot op de grond afbrak als zijnde onhaalbaar. Het is een project van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij, de provincie, de Vlaamse Waterweg en de stad. Het veroorzaakte intern grote opschudding. Het toonde zijn onafhankelijke en kritische zin.

Sociaal conflict

Opvallend is dat hij het ook emotioneel erg moeilijk had met het sociale conflict bij de afvalophalers dat nu al meer dan een jaar aansleept en escaleerde met het ontslag van Martin Christiaens, een afgevaardigde van socialistische vakbond ACOD. Wat de arbeidsrechtbank omschreef als onwettig. Dit probleem is heel vermoedelijk dus nog niet voorbij.

Zijn ontslag komt dan ook gezien dit aanslepend conflict op een erg moeilijk ogenblik. Zeker ook daar men het mandaat van DDS dit jaar moet hernieuwen. Wat gezien het ongenoegen bij de gemeenten – de echte bazen – over het soms niet ophalen van het afval de hernieuwing van het mandaat in vraag leek te stellen. .

Daar stelde men bij bepaalde besturen dat men een oplossing hiervan moet koppelen aan het vernieuwen van dit mandaat. Een vernieuwing die de gemeenten ook een pak geld zal kosten. Maar volgens meerdere bronnen zou die discussie hierover ondertussen voorbij zijn en is de toekomst terug verzekerd. Het betekent dat men normaal ook de gebouwen van de hoofdzetel aan de Bevrijdingslaan in Appels dan kan vernieuwen.

Blijft natuurlijk de vraag waarom na 23 jaar succesvol en ogenschijnlijk grotendeels rimpelloos verlopen bestuur Kris Verwaeren plots ontslagen werd. Het is gissen achter een reden. Wel lijkt hij al een nieuwe roeping te hebben gevonden als… pianist met optredens in de Gentse Bijloke en Capitole en recent voor Rotary en het goede doel bij de Dendermondse brouwer Vicarus.

Intussen wordt zijn functie tijdelijk waargenomen door Peter De Leeuw, de man die kop van jut is voor de vakbonden en wiens ontslag men volgens ingewijden vraagt. Vermoedelijk zal men voor de toekomst opteren voor twee algemene directeurs, een voor DDS en een voor Verko die dan wel heel goed zullen moeten samenwerken.

Willy Van Damme

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s