De Mujahedien e Khalq, het Spaanse Vox en CD&V

Achterhalen wat er in de wereld gebeurt is soms bijna onmogelijk. Met ziet bepaalde feiten maar wat er achter de schermen afgesproken wordt en wat die feiten echt betekenen weten we zelden of niet met als gevolg dat de waarheid netjes voor de buitenwereld verborgen blijft. Het maakt het geopolitiek analyseren een uiterst moeilijke zaak. Echte zekerheden ontbreken in veel gevallen.

Toch als we weten hoe men via de pers en vooral de zogenaamde sociale media praktisch onzichtbaar kan manipuleren. Het recent experiment van het reportagemagazine Pano van de VRT toonde dit. Gericht op een bepaald publiek in de stad Eeklo maakte men via Facebook reclame voor pastinaak, de groente, en kijk plots steeg de verkoop van pastinaak in Eeklo duidelijk voelbaar.

Met als vraag: Blijft dit alleen bij pastinaak? Voor sommigen moet de verleiding nu eenmaal zeer groot zijn om dit soort van manipulaties ook op andere vlakken toe te passen met zaken die al veel minder onschuldig zijn.

Het kopen en verkopen van likes op Facebook en nepaccounts zijn er schering en inslag. Goed mogelijk natuurlijk maar we weten het niet. En men zal het ons ook niet komen vertellen. Alleen via occasionele lekken komen wij, als de media het dan nog brengen, iets te weten.

800.000 euro voor Vox

Een dergelijke geheim gehouden belangrijke geostrategische manipulatie gebeurde een vijftal jaren geleden in Spanje met de oprichting van Vox, in de media gezien als extreem rechts, Eurosceptisch en populistisch.

Recent lekte nu uit dat de oprichting van Vox echter gebeurde met een 800.000 euro, goed voor 80% der toen beschikbare fondsen, die afkomstig waren van de Mujahedien e Khalq (MEK), alias de Volksmoedjahedien. Een van origine Iraanse erg dubieuze oppositiebeweging. Met buiten Spanje voor dit belangrijk feit in wezen amper aandacht. (1)

25744711908_5e74a716d8_b

Alejo Vidal-Quadras, een voormalig Europarlementslid van de Spaanse Partido Popular, kreeg volgens zijn zeggen uit vriendschap voor het vele lobbywerk gedaan voor de MEK van hen 800.000 euro om Vox op te richten. Met als vraag wat hij in het verleden van hen nog kreeg. Blijkbaar heeft hij geen probleem om een terreurorganisatie en sekte als de MEK te steunen. Nou 800.000 euro…. Voldoende voor een stevige glimlach. Zijn boek noemt dan ook ‘Voor een koerswijziging.’ Richting de MEK?

Vox is een partij die men als de opvolger van het franquisme kan zien, de ideologie van dictator Francisco Franco. Ze is dus ultranationalistisch, tegen vreemdelingen en islam, conservatief katholiek en fulmineert dan ook onder meer tegen abortus en homoseksualiteit. Spanje moet voor hen uiteraard terug een centrale staat worden zonder enige vorm van lokaal zelfbestuur zoals voor Basken en Catalanen.

Ook tegenover de EU staat Vox kritisch, noemt ze zich een fan van Donald Trump en kreeg bovendien felicitaties van Steve Bannon, de strateeg achter de verkiezing tot president van Donald Trump. Een man die nu poogt allerlei zogenaamd rechts-populistische Europese partijen achter zich te krijgen in een poging de EU te destabiliseren. De natte droom van velen in de VS.

Dat de MEK, ook gekend als de Volksmoedjahedien, een franquistische partij hielpen oprichten is natuurlijk zeer merkwaardig en bijna niet te geloven. Zowel gewezen partijvoorzitter en stichter Alejo Vidal-Quadras als huidig voorzitter Santiago Abascal bevestigden echter het verhaal en bij de MEK zweeg men. Het doet uiteraard vragen rijzen over wat hier aan de hand is.

Spanje was tot recent een der weinige landen in de EU zonder een belangrijke zogenaamd populistische en Europa-kritische partij. En die is er nu. Met de onlangs gehouden lokale verkiezingen in Andalusië kreeg ze 11% der stemmen en 12 zetels en is er nu de gedoogpartner van de lokale regering van de Partido Popular en Cuidadanos  En mogelijks zal ze ook op de wip zitten bij de nationale verkiezingen van april.

Waar is Masoed Rajavi?

De MEK of Volksmoedjahedien heeft een erg woelige en zeer dubieuze geschiedenis achter de rug. Ze werd opgericht in het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw in het zog van zoveel andere studentenbewegingen wereldwijd. Haar ideologie was dan ook seculair en overgoten met een flinke scheut marxistische fraseologie. Nadien gooide men er dan maar voor de verandering een stevig pak islamisme boven op.

0fae3e90c51aa7de0ae6248f45644aa4_400x400

Iemand soms Masoed Rajavi, stichter en leider van de MEK, nog gezien? Zelfs Maryam, zijn echtgenote en officieel slechts president-elect van de Nationale Raad voor het Verzet in Iran, de andere naam voor de MEK, lijkt hem vergeten.

Een echte ideologie kun je op de Volksmoedjahedien zo te zien niet plakken. Voor vele waarnemers is de officieel door het echtpaar Maryam en Masoed Rajavi geleide beweging gewoon een sekte die van haar leden onvoorwaardelijke overgave aan de leiders eist. Zo dienden koppels plots te scheiden en hun kinderen af te staan want volgens de leiding belemmerde dat de strijd tegen de vijanden, het Iran van de ayatollahs. (2)

Probleem is dat Masoed Rajavi al sinds kort na 2003 niet meer gezien is en er over zijn dood nooit een bericht is verschenen. En in de officiële biografie van Maryam Rajavi op hun websites is van een huwelijk met Masoed zelfs geen sprake meer. (3)

Hij wordt in die biografie zelfs kort neergezet als zijnde haar broer! Dit terwijl ze pas na het huwelijk met Masoed, diens tweede, mee aan de top van de MEK kwam. De naam Rajavi is trouwens die van haar man die ze bij haar huwelijk overnam. En omdat de naam MEK wat te verbrand lijkt gebruikt men nu veelal de Nationale Raad voor het Iraanse Verzet. Klinkt mooier, zeker als men er dan nog de woorden democratie en vrijheid op plakt.

Populair is de partij in Iran nooit geweest. Zo nam ze na de val van de sjah deel aan de eerste parlementsverkiezingen in Iran en mocht maar op een plaats, die van leider Masoed Rajavi in Teheran, deelnemen aan de tweede ronde. Wat faalde.

Volgens schattingen heeft ze in de diaspora enkele duizenden leden die nu vanuit hun nieuw hoofdkwartier vlakbij de hoofdstad Tirana in Albanië werken. Een cadeau van de VS. Voordien waren ze actief vanuit Irak waar ze hun eigen gesloten gemeenschap hadden, Kamp Ashraf. Het nieuwe Iraakse bewind wilde goede relaties met buur Iran en dus moest de MEK na veel geruzie en westerse druk toch opkrassen.

Vanuit Irak steunden zij in de periode 1980-1989 voluit president Saddam Hoessein in zijn oorlog tegen Iran en de opstandige Koerdische clans van Talabani en Barzani. Wat haar populariteit in Iran onder het nulpunt deed zakken.

Binnen de oppositie staat ze dan ook voor zover geweten totaal geïsoleerd. Toen de VS uiteindelijk vertrokken uit het door hun bezette Irak moesten ook de Volksmoedjahedien onder druk van de Iraakse regering en parlement opkrassen.

Iraanse atoombommen

Gezien het overdadig gebruik van geweld werden ze in 1997 door de VS – ze hadden ook ooit Amerikaanse doelwitten aangevallen – en in 2002 in de EU als een terroristische organisatie verboden. In de praktijk veranderde er echter niets en bleven ze in het Westen in het publiek ageren. Het verbod werd dan ook in 2012 in de VS opgeheven en in 2009 in de EU.

Arak - Nucleaire installaties

De nucleaire installaties van Arak in Iran waren volgens de MEK een onderdeel van het atoombomprogramma van Iran. Met als bewijs dat ze die installaties in het grootste geheim aan het bouwen waren. Een onthulling van de MEK met vermoede steun van de CIA en of de Mossad. In wezen was er hier echter niets illegaals aan de hand. Het verhaal over een Iraanse atoombom was wat men nu nepnieuws noemt. Het gaf de MEK echter naamsbekendheid en een goed imago. En daar was het de VS om te doen.

Bleek immers dat de organisatie de bescherming genoot van de Amerikaanse top. Zo leefde de MEK na de Amerikaanse bezetting in 2003 in het Iraakse kamp Ashraf onder bescherming van het Amerikaanse leger.

Na discussies met de Iraakse regering konden ze zich met Amerikaanse hulp uit Irak terugtrekken. En zelfs als waren ze officieel een terreurorganisatie dan kon ze in de VS congressen houden waarop allerlei toplui van de CIA en het Pentagon tegen (vette) betalingen kwamen spreken.

Toppunt op dit vlak is misschien wel hun persconferentie in Washington DC op 14 augustus 2002 waar Alireza Jafarzadeh, lid van de MEK en toen werkend bij televisiezender Fox News, stelde dat Iran in de steden Natanz en Arak in het geheim aan nucleaire installaties werkte voor het maken van atoombommen. En niemand in de westerse media en politiek herinnerde er toen aan dat de MEK een terreurorganisatie was. (4)

Die informatie kwam volgens onder meer Amerikaanse bronnen echter van de CIA. Het was het startschot voor het Westen om Iran ervan te beschuldigen dat het in het geheim aan een atoombomprogramma werkte . Met deze beweringen als het ultieme bewijs. Het begin ook van de extra zware sancties tegen Iran. Waarvan achteraf bleek dat ze geen voor de VS positief resultaat opleverden.

Het waren ook allemaal leugens want Iran is als lid van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) volgens de regels van het IAEA niet verplicht die bouw te melden. Alleen zes maanden voor het in gebruik nemen is men dat verplicht te doen.

Het waren ook gewoon installaties voor het laag verrijken van uranium als brandstof nodig voor kerncentrales om elektriciteit te produceren. Maar die kleine letters van de regels van het IAEA wist men in het Westen netjes te verzwijgen. Ook in België met o.m. een Kristof Calvo van Groen en professor Tom Sauer van de UA trouwens.

Vrienden bij CD&V

Opvallend is echter de enorme hoeveelheden geld waarover de organisatie beschikt. Zo kreeg huidig Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton voor een toespraak in 2017 40.000 dollar.

Schattingen stellen dat hij zo reeds minstens 140.000 dollar bij elkaar raapte gewoon om er eventjes te komen spreken. (5) Ook politicus Rudi Guiliani, tegenwoordig druk bezig als advocaat van Donald Trump, is er steevast een der vele geziene gastsprekers. Vraag: Wie levert al dat geld?

Ook in België heeft de Volksmoedjahedien een aantal heel goede vrienden, zeker binnen CD&V. Nog toen de MEK officieel als een terreurbeweging werd gezien ijverden Els Schelfhout en Sabine de Bethune van die partij in het parlement voor het opheffen van dat statuut. Sabine de Bethune ontving als Senaatsvoorzitter nadien trouwens officieel Maryam Rajavi in haar kantoor van de Senaat. (6)

Rudi-Juliani-Maryam-Rajavi

Maryam Rajavi (midden in blauw pakje, een bijna vestimentaire traditie bij haar) samen met de Amerikaanse Republikein Rudi Guiliani, advocaat van Donald Trump, en een vaste spreker op de jaarlijkse bijeenkomsten van de MEK. Uit het verhaal van John Bolton blijkt dit een interessant verdienmodel te zijn.

En dan is er het Belgisch Comité van Parlementsleden voor een Democratisch Iran met  als nu gewezen voorzitter CD&V’er Dirk Claes, toen naast parlementair ook burgemeester en tegenwoordig schepen van Rotselaar. Die schaarde zich voluit en lanceerde in 2012 met succes onder burgemeesters mee een petitie ten voordele van de MEK. Volgens dit comité ondertekenden in totaal 260 burgemeesters ze.(7)

Of een beweging als de MEK iets met democratie of mensenrechten te maken heeft is natuurlijk een vraag die politici als Dirk Claes zich vermoedelijk niet stellen. De UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, en een pak andere organisaties, instellingen en specialisten noemen het trouwens een sekte. Wat in het verleden officieel ook Frankrijk en de VS deden.

Niet iedere Belgische politicus loopt echter warm voor de MEK zoals bleek uit de parlementaire vraag van 11 januari 2007 van Josy Dubie (toen Ecolo) aan gewezen minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (Open VLD). Hierbij pleitte hij tegen de MEK en vergeleek hen met Scientology en herhaalde daarbij de eerdere verklaringen van de minister over de groep en zijn honderden terreuraanslagen.

Israël, VS en Saoedi-Arabië

De grote vraag is echter waar de in wezen kleine amper enkele duizenden leden tellende groep die miljoenen euro’s vandaan haalt. Zelf heeft de sekte vermoedelijk ergens rond de 5.000 leden met mogelijks een maximum van 10.000. Voor financiering lijkt de beweging afhankelijk van steun uit Saoedi-Arabië, Israël en de VS. Ze wordt dan ook algemeen gezien als een instrument van de veiligheidsdiensten van die drie landen.

Westerse toppolitici zijn trouwens regelmatig te gast op de met veel glitter georganiseerde bijeenkomsten van de groep. Zo waren de vorige Spaanse premiers Jose Maria Aznar (Partido Popular) en Jose Zapatero (PSOE) er reeds als sprekers te gast. Ook Dirk Claes trouwens. Wat gezien de vele terreuraanslagen die de groep worden aangerekend toch vraagtekens oproept.

1

Dirk Claes van CD&V, gewezen parlementair en tot vorig jaar burgemeester van Rotselaar waar hij nu eerste schepen is, blijkt een hardnekkig verdediger te zijn van de MEK. Hij was jarenlang voorzitter van het Belgisch Comité van Parlementsleden voor een Democratisch Iran waarachter de MEK schuilt. Democratisch?

Voor Dirk Claes was er wat betreft de MEK echter geen vuiltje aan de lucht: Zo stelt hij:

“Aangezien ik geen parlementslid meer ben is nu vooral Els Van Hoof van onze partij die daar contacten mee heeft. Ik heb die zaak in het verleden overgenomen van Herman Van Rompuy en ook zijn zoon Peter zijn daarin actief. Ook leden van alle andere partijen waren trouwens lid en steunden ons zoals bijvoorbeeld Nele Lijnen van Open VLD, Gerard Deprez die van de PSC/CDH overliep naar de MR.  Ik ben verder wel eens gaan spreken op een bijeenkomst van hen in de Nekkerhal in Mechelen maar op hun grote jaarlijkse conferenties niet want die vallen samen met Rock Werchter hier en dat is voor mij als burgemeester en nu schepen van Rotselaar belangrijker. Over die verhalen zoals het wegnemen van kinderen, het vermoorden van mensen of wat er gebeurde met Masoed Rajavi weet ik echter niets. Het is mij totaal onbekend maar het wegnemen van kinderen is er wel over. Er is natuurlijk een oorlog met Iran bezig en dan is propaganda nooit ver weg. Mijn contacten met hen waren echter steeds correct en goed en gaven mij niet de indruk dat er met hen iets verkeerd aan de hand was.”

Nadien werd ook contact opgenomen met Els Van Hoof (CD&V) maar deze bleek onbereikbaar ondanks twee bij haar Leuvens kantoor achtergelaten boodschappen. Els Van Hoof is op dit ogenblik Leuvens schepen voor Sport, Handel en Werk en lid van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Daar zetelt ze onder meer in de Commissie Buitenlandse Zaken waar ze over de MEK actief is. Ze is ook erg bezig met vrouwenkwesties en ethische zaken zoals genitale verminking en palliatieve zorgen. Voor vragen betreffende haar relatie met de MEK bleef ze echter onbereikbaar. Ondanks het meerdere dagen wachten op een reactie van haar.

Conclusie: Men is wel lobbyist voor de MEK maar enig zelfs maar oppervlakkig onderzoek naar hen is er niet bij. Hoeft dus niet? Ook niet als men lid is van de Commissie Buitenlandse Zaken. En dan rijst de vraag waarom men hier ogenschijnlijk zo slordig is en zomaar bijna blind een club als de MEK voluit steunt? Of wist men het toch en moffelde men het om specifieke reden naar de buitenwereld toe gewoon weg?

Het minste dat je echter van een parlementslid van een regeringspartij zou mogen verwachten is dat ze nakijken waarmee men te maken heeft als ze voor een groep of persoon lobbyist gaat spelen.

Is men dan verbaasd dat het publiek zich hier vragen bij stelt en een wantrouwen koestert tegen politici? Zeker bij een dubieuze club – en dat is braaf uitgedrukt – als de MEK. Een groep die zoals blijkt uit de affaire met Vox soms heel genereus is.

VS versus de EU

En dan blijft er de vraag waarom de MEK plots de oprichting van de Euro-kritische Spaanse Vox financierde. Vermoedelijk zeker niet omwille van de mooie ogen van hun leiders. Gezien de zeer nauwe contacten van die MEK met o.m. de Mossad en de CIA alsmede financier Saoedi Arabië is het de vraag of dit gebeurde met steun van die geheime diensten. Dat ze het wisten hoeft men niet te betwijfelen.

Moeten we hier dan achter de schermen de hand van een van die drie landen zien? Figuren als een Nigel Farage met zijn UKIP en Nederlander Geert Wilders zijn kind aan huis in de VS en ook Martine Le Pen was er toen Trump pas gekozen er als de kippen bij om hem te bezoeken.

En dan is er het verhaal van Richard Grenell, de huidige Amerikaanse ambassadeur in Berlijn, die op 4 juni 2018 in een interview met de Amerikaanse website Breitbart openlijk zijn steun uitsprak voor allerlei populistische eurosceptische partijen als de Lega Nord. (8) En het is ook geweten dat Steve Bannon van Breitbart op goede voet leeft met Matteo Salvini, Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken voor de Lega Nord.

Zeker is dat ook Rusland contacten heeft met eurosceptische zogenaamd rechts-conservatieve groepen. Duidelijk is echter dat ook de VS via een serie kanalen goede relaties heeft met dat soort partijen. Relaties die veel verder gaan dan die van Moskou. Kijk maar naar Geert Wilders.en de Brexiteers met o.m. Nigel Farage.

Maar officieel is de VS de bondgenoot van de EU terwijl deze EU een agressieve politiek voert tegenover Moskou. Zie o.m. Georgië en Oekraïne.  En dan stellen de regels van de geopolitiek: De vijand van mijn vijand is mijn vriend, wat die ook mag bekokstoven. Dat een ‘vriend’ van de EU met de vijanden ervan zit samen te werken of zelfs erger is echter onlogisch. Behalve als VS in de EU natuurlijk geen vriend maar een vijand ziet. (9)

1

John Bolton, goedverdiener mede dankzij de MEK, zit zeker al sinds het begin van deze eeuw ervan te dromen om Iran te vernielen en gebruikt daarvoor onder meer een sekte als de MEK. Deze geeft hem in ruil ook pakken geld. Onder president George Bush Jr. werd hij samen met vicepresident Dick Cheney, vooral onder druk van het Pentagon, na de bezetting van Irak op een zijspoor gezet omwille van zijn Iraanse plannen. Nu is hij terug aan zet.

Niet verwonderlijk natuurlijk want al decennia is de EU economisch een grote concurrent van de VS. Ooit was Washington voorstander van de EU toen men na de tweede wereldoorlog in het kader van de strijd tegen de Sovjetunie een eengemaakt Europa als essentieel zag.

Europese verdeeldheid zou de Sovjetunie immers toen hebben kunnen toelaten er nog meer tweedracht te zaaien. Nu is de EU echter een rivaal van Washington geworden zelfs al werkt men in veel gevallen zoals in Syrië en Oekraïne via de NAVO nog met de VS samen. Het verklaart perfect de attitude tegenover de EU van Donald Trump bij zijn bezoeken aan Brussel.

De vraag is dus of Vox gewoon een Amerikaans en Israëlisch project is om de EU verder te destabiliseren. En dan is het feit dat de MEK in Frankrijk onlangs nog een van haar grote internationale conferenties kon organiseren zeker merkwaardig. En een MEK die Vox hielp oprichten kan toch moeilijk een vriend zijn van de Franse president Emmanuel Macron.

En wat als Iran congressen in Teheran zou organiseren voor groepen die hier terreuraanslagen plegen zoals de IRA, ETA en Corsicaanse nationalisten dat in het verleden deden? Men zou in de EU – terecht – woest reageren. En moet Frankrijk de stichters/financiers van Vox nu echt steun verlenen? Zeker als we ook nog de aard van die MEK kennen? Wat willen Parijs en de EU eigenlijk? Zichzelf ondergraven?

Willy Van Damme

1) Nejat Society, ‘Alejo Vidal-Quadras: We (VOX) Received money from Mojahedin Khalq terrorists’, 19 januari 2019, https://www.nejatngo.org/en/posts/9406

2) BBC, Owen Bennett Jones, An Iranian mystery: Just who are the MEK?’, 15 april 2012, https://www.bbc.com/news/magazine-17615065.

3) Iran News Update, ‘Who is Maryam Rajavi?’, 23 januari 2018, https://irannewsupdate.com/news/iranian-opposition/4585-who-is-marMahmoud Hakamianyam-rajavi.html

4) http://powerbase.info/index.php/Alireza_Jafarzadeh

De Amerikaanse media zijn dol op de man en gebruiken hem regelmatig als de expert over Iran en de islam.

5) The Guardian, ‘Who is the Iranian group targeted by bombers and beloved of Trump allies?’ Saeed Kamali Dehghan, 2 juli 2018, https://www.theguardian.com/world/2018/jul/02/iran-mek-cult-terrorist-trump-allies-john-bolton-rudy-giuliani

6) MO, Gie Goris, ‘Belgische senaat ontvangt moedjahedien’, 24 april 2013, https://www.mo.be/artikel/belgische-senaat-ontvangt-moedjahedien.

Het artikel bevat een mooie foto van beide dames waarbij toenmalig Senaatsvoorzitter Sabine de Bethune lijkt uitleg te geven aan Maryam Rajavi. Over de gezinspolitiek van de CD&V?

7) Het Laatste Nieuws, ‘260 burgemeester steunen Iraanse oppositie’, Astrid Snoeys, 17 juli 2012, https://www.hln.be/nieuws/binnenland/260-belgische-burgemeesters-steunen-iraanse-oppositie~a8432afc/

8) New Europa, ‘US ambassador in Germany wants to empower Europe’s conservatives‘ , 5 juni 2018,  https://www.neweurope.eu/article/us-ambassador-germany-wants-empower-europes-conservatives/

9) Le Monde, ‘L’ingerence sournoise de l’alt right américaine en Europe’, (De verraderlijke inmenging van de Amerikaanse alt-right in Europa), Damien Lelouf, 8 maart 2018.

De Franse krant Le Monde bestede aan dit verhaal bijna twee pagina’s. Blijkbaar ontdekte de krant nu plots de grootschalige Amerikaanse inmenging in de interne Europese politieke keuken met de bedoeling haar zo te ondergraven.

8 gedachten over “De Mujahedien e Khalq, het Spaanse Vox en CD&V

 1. Steengoed artikel. Zorgwekkend want dit is slechts een van de manieren of voorbeelden waarop de VS intervenieert in Europa. De vraag of Europa zichzelf hiermee wil ondergraven is een goeie. Het toont vooral, denk ik, hoeveel macht de VS hier reeds heeft en dat we daar niet zomaar vanaf komen. De ingewikkelde structuur van de EU, van partijen en organisaties en de al aanwezige institutionele angelsaksische aanwezigheid houden dat zo in stand. Wel bijzonder dat Le Monde daar zo een flink artikel aan had besteed. De krant is toch normaliter niet zo kritisch op dat vlak dach ik? Gr.

  Jan

  Antwoord:
  Bedankt. Er zijn verscheidene belangrijke aspecten aan dit verhaal. Eerst is er natuurlijk de machteloosheid van geostragische analisten welke uit dit verhaal blijkt. Het toont dat wie hier wil analyseren dat niet occasioneel kan doen maar ontzettend moet oppassen en hard werken.

  En dan is er natuurlijk het verhaal van politici die veelal achter de schermen of in het halfduister lobbywerk verrichten voor schorremorrie. Waarom? Of moet men de vraag niet eens stellen omdat het zo duidelijk is.

  En dan is er de reden voor wat hier aan de hand is. Het is duidelijk dat krachten in de VS de EU uit elkaar willen spelen om dit continent zo beter te controleren. En uiteraard is dit een kwestie van pure logica. De VS is geen vriend van de EU, integendeel het is een aartsvijand.

  En toeval wou dat ik bij het afwerken van dit verhaal plots op dat artikel in Le Monde viel. Je hebt hierin gelijk. Le Monde is de spreekbuis van de Franse regering en die hangt sinds het presidentschap van Nicolas Sarkozy trouw vast aan de rokken van Uncle Sam. Is het plaatsen van dit stuk toeval of is er meer aan de hand. Het is te volgen.

  Willy Van Damme

 2. Nogmaar eens een stevig artikel die de lezer zeker zal verrassen. Al blijft het moeilijk voor jou, Willy, de neutrale middenweg te blijven bewandelen. Informatie zoals deze hoeft niet noodzakelijk links te zijn (men noemt het nu “politiek-correct”) of al wat NIET links is als extreem-rechts-gif te bestempelen. Uw papers zullen in waarde en vooral in objectieve geloofwaardigheid stijgen als van dit neutraal pad van “pure informatie” niet wordt afgeweken.
  Vriendschappelijke groeten uit Thailand!
  Jacques Dezeure

  Antwoord:

  De typering door mij van Vox in dat artikel is in essentie een kopie van de typering die de klassieke media er aan geven. Ik heb dat bewust gedaan omdat ik te weinig van hun programma ken om er met zekerheid over te schrijven. Ik ken ook geen Spaans. Maar hypocriet is ze zeker.

  Men situeert ze in een bepaalde politieke hoek maar in die ‘hoek’ zit zo’n divers pluimage dat het niet met wat simpele slogans te vatten is. Bovendien draaien die partijen ook wel eens hun kar en dan wordt het helemaal onduidelijk.

  Maar verrast ben ik niet. De wereld draait rond Geld, God en Gat en dat is altijd al zo geweest en zal vermoedelijk ook zo blijven. Revolutie of geen revolutie. We zijn mensen en dat heeft zijn zwakke en ook sterke kanten.

  Willy Van Damme

 3. De Spaanse wikipedia vermeldt overigens dat Vidal-Quadras de partij Vox al in 2015 weer heeft verlaten. Opmerkelijk dat hij dan nu zelf naar buiten bracht dat er een grote donatie van MEK was. Een deel van dat geld zal gebruikt zijn voor de mislukte campagne voor 2de Europese verkiezingen van 2014. Als PP-lid was hij immers al dik met MEK en hij heeft de donatie voor Vox binnengehaald. Waarom verliet hij de partij vervolgens en waarom bracht hij nu dit feit over de financiering naar buiten? Is het puur persoonlijke frustratie? Of frustratie dat Vox hem of MEK niet opleverde wat men er van verwachtte? En wil hij door nu met deze feiten naar buiten te komen de reputatie van zijn inmiddels voormalige partij schaden of is het alleen om zichzelf als uitgerangeerd politicus weer interessant te maken en zijn boek te verkopen?
  Jonathan van Tongeren

  Antwoord:

  Mogelijks wou hij inderdaad gewoon weerwraak nemen op zijn vroegere partij. Het verhaal is echter bevestigd door zijn opvolger bij Vox en toont de ware natuur van dat soort volk. Er is en woord voor: Uitschot. En dan verbaasd zijn dat mensen politici niet meer vertrouwen.

  Verder viel mij achteraf na het schrijven van dit verhaal iets eigenaardigs op aan de steun vanuit CD&V voor de MEK en dat is dat Herman Van Rompuy, Dirk Claes en Els Van Hoof allemaal uit dezelfde streek komen.

  Willy Van Damme

  • Santiago Abascal heeft het bevestigd. Maar mijn punt is dat Vidal Quadras degene was die het geld binnengehaald heeft. Santiago Abascal kan het ook uit opportunisme goedgekeurd hebben, ze konden het geld nu eenmaal gebruiken. Nu Vidal Quadras weg is, valt nog te bezien of MEK opnieuw financiële steun zal geven aan Vox. Enerzijds neemt de invloed van Vox natuurlijk toe nu ze daadwerkelijk in de parlementen vertegenwoordigd raken, anderzijds ligt het voor de hand dat MEK zijn geld daar in zal zetten waar het het meest rendeert. Dan ligt het meer voor de hand om ingang te zoeken bij mainstream partijen, zoals CD&V in België (N-VA-politici als Demesmaeker en Capoen onderhouden overigens ook banden met de MEK) of de Republikeinen in de VS. Zo hebben ze in het verleden immers Vidal Quadras als destijds nog PP-politicus al gefêteerd. Ik vermoed dus dat de donaties sterk van zijn persoon afhankelijk waren. Als ze nu invloedrijke politici vinden bij de Partido Popular of de Ciudadanos, die de agenda van de MEK vooruit willen brengen, dan laten ze Vox net zo makkelijk weer vallen. Maar we zullen zien.
   Jonathan van Tongeren

   Antwoord:
   Uit het verhaal van Vidal Qadras moeten we inderdaad afleiden dat de giften te maken hebben met zijn persoon. En nu Vox gelanceerd is zal er vanuit het bedrijfsleven en bepaalde schatrijke Spanjaarden wel voldoende geld vloeien naar die partij.

   Juist zoals Eternit Guy Jihadi Verhofstadt en Vincent Van Quickenborn van Open VLD wel heel dankbaar zal zijn voor hun hulp bij het afblokken van schadeclaims tegen hen. En zoals Bayer/Monsanto dat zal zijn met Aldi, de liberale fractie in het Europees parlement van eveneens Guy Jihadi Verhofstadt. Geld wordt niet zomaar geschonken omdat Jihad Guy mooie ogen heeft.

   En van de Partido Popular is toch in het recente verleden gebleken dat het een nest van fraudeurs en corruptie is. De partij Cuidadanos die zogenaamd die corruptie bestrijden gaat dan in zee met die PP.

   De contacten van Demesmaeker en Capoen met de MEK waren mij onbekend en bedankt om er mijn aandacht op te trekken. Maar echt verbazen doet mij dat natuurlijk niet. En dan maar zeuren over mensenrechten….

   Een reclameboodschap van Mark Demesmaeker voor Maryam Rajavi en haar MEK kan je vinden op https://www.facebook.com/watch/?v=1060239927457274.

   Als je deze man van de N-VA moet geloven zal Iran onder mevrouw Rajavi veranderen in een aards paradijs. Zou hij die platte propaganda – gemaakt op dat laatste congres van de MEK in Parijs – geproduceerd hebben uit liefde voor Maryam Rajavi? Of speelde er iets anders?

   Willy Van Damme

 4. Sterk artikel. Nigel Farage was een paar weken geleden aanwezig op CPAC, een jaarlijkse conferentie van de Republikeinse partij in de VS. Wat die oproerkraaier daar kwam doen was zijn steun uitspreken voor Trump. Die man is medeverantwoordelijk voor de benarde situatie waarin zijn land zich nu bevindt. Men moeg de geldstromen van al die eurosceptische partijen controleren. Brexit dreigt binnenkort een crisis te veroorzaken in Europa en enkele niet-europese mogendheden hebben daar baat bij.
  Dimitry Coppens

  Antwoord:

  De EU zit met een dilemma en wordt internationaal steeds meer gezien als onbelangrijk. Een echt eigen buitenlands beleid hebben ze niet en bovendien is dat nog steeds kolonialistisch/imperialistisch van aard waardoor ze de andere landen voor de borst stoten. In plaats van bondgenootschappen maakt men vijanden.

  Ook economisch slaan ze een steeds meer en meer belabberd figuur. Zie maar naar de aanwezigheid van de EU en het internet waar China, Rusland en de VS hun eigen bedrijven hebben en de EU NIETS de naam waardig.

  Hetzelfde met de nieuwe energietechnologie waar de EU op het vlak van de elektrische batterij amper aanwezig is. Het zijn hier Japan, Zuid-Korea en vooral China die technologisch de leider zijn en hier op de markt de toon beginnen te zetten. Schuldige is hier vooral Duitsland en haar autonijverheid met de diesel.

  Verder is het natuurlijk opvallend dat men in onze kranten bijna continu aandacht heeft voor vermeende Russische en Chinese cyberaanvallen en door die landen verspreid zogenaamd nepnieuws. Over de VS doet men er dan maar het zwijgen toe. De aanval op de euro? Vergeten.

  Willy Van Damme

 5. Goed om eens de europese invalshoek te zien over MEK, en te zien hoe dicht bij huis de steun ervan wel komt.

  Betreffende Irans geheime ontwikkelingen in Natanz in 2002, Iran mag dan technisch niet in overtreding geweest zijn, er waren nochtans veel betrokkenen die Iran een kans wilden geven bij wie dat gebrek aan openheid in het verkeerde keelgat geschoten is. Iran wilde het westen voor een voldongen feit stellen dat er een civiel nuclear programma ging zijn(met een potentiele militaire capaciteit tot gevolg), en geheime ontwikkelingen waren daarbij noodzakelijk. De verandering naar een meer open positie (van hun legitieme aspiraties) ging niet zonder slag of stoot.

  Een aardigheid: wikipedia meldt dat de onthulling van Natanz door een klokkeluider gebeurd is: Jafarzadeh is dus een klokkeluider.

  De beweringen dat Iran binnenkort een atoombom gaat hebben gaan al 35 jaar mee, maar zijn pas echt gelanceerd toen Rabin zijn grote koersverandering uitvoerde.

  https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2011/1108/Imminent-Iran-nuclear-threat-A-timeline-of-warnings-since-1979/US-joins-the-warnings-1992-97
  Tuyzentfloot

  Antwoord:

  Dat Iran de bouw van die installaties toen niet aan de grote klok hing was begrijpelijk. In 1981 had Israël immers de nucleaire
  installaties van Osirak in Irak gebombardeerd en vermoedelijk wou Iran om veiligheidsreden dat pas op het laatste ogenblik openbaar maken.

  Maar de buitenwereld moet dat geweten hebben daar er toen al een akkoord met Rusland was rond de bouw van de kerncentrale van Bushehr aan de Perzische Golf. En dan had Iran twee keuzes: Die brandstof bij de Russen kopen of zelf maken.

  En gezien de nationalistische aard en het technologisch niveau van Iran kon men zo vermoeden dat zij zelf kernbrandstof gingen maken. Opvallend is dat geen enkele westerse krant of voornaam politicus, ook van Groen, toen die leugens doorzagen. Het is een stel papegaaien.

  En inderdaad: De drijvende kracht achter dit alles is Israël die in Iran – terecht – het grootste gevaar voor haar heerschappij over de regio ziet. Zeker gezien haar economische en technologische kracht en haar groot bevolkingsaantal.

  Daarom wil men kost wat kost dit land vernielen. En hier past de MEK in. Niet dat ze hierin veel behulpzaam kunnen zijn. En het filmpje van Mark Demesmaeker heeft een probleem. Men ziet zijn broek niet afzakken.

  Willy Van Damme

 6. Het ergste wat men de meeste van onze politici kan beschuldigen is ongeloofelijk achterlijkheid op Internationaal Militair en Handelsniveau, ze willen voorkomen als Experts/ Specialisten, maar zijn infeite Pamflettendragers die bij de minste haverklap zogezegde zelfbenoemde experts nodig hebben die we regelmatig terugzien in VRT DUIDINGSUURTJES, wat betekend dat ze ons aan de man willen brengen wat wij zouden moeten geloven, terwijl de debatleider/ leidster zelf ook ongeloofelijke achterlijkheid heeft , anders had ze die ondere sukkelaars er niet bij moeten roepen ! Laatst nog over Venezuela, Syrie, de Zaventem en Molenbeek Bomaanslagen waar telkens het zwaartepunt ligd bij de uitvoerders maar nooit bij de opdrachtgevers, een beetje zoals in de film: WAAROVER MEN NIET SPREEK? waarschijnlijk omdat het te schandelijk zou zijn uit te vinden dat Vlaamse en Belgische Politiek er aan mee doet, Kijk maar hoe het debat gevoord werd over de deelname aan de Oorlog tegen Lybie en al de leugens die er bij gebruikt werden, en waar door het Parlement nooit een onderzoek naar gedaan werd! Terwijl iedere aan de rand van de armoede in Belgie levende zeer tevreden zou met wat de Lybiers van de Lybische Raad kregen, maar daar zwijgen ze in Belgie het liefst over! Kortom, volgens mijn bescheiden mening zijn daar alleen Politici goed van geworden terwijl de Belg AL de Kosten moet betalen van Landsverdediging terwijl landsverdediging nooit in gevaar gekomen is laat staan dat er oorlogsdreiging zou zijn! En laat onze Staatsveiligheden( Miliutair en Burgerlijk) en OCAD nu eens zeggen wil dan al die TerroristenAktie’s Gladioloocklike plande, organizeerde, bekostigde, Trainde, Bewapende en het bevel gaf ! want daar zit onze echte vijand !
  Rudy Verbuyst

  Antwoord:

  Ach je denkt altijd: Dit acht je niet voor mogelijk. Maar kijk het gebeurt toch. Neem nu gisteren dat groot artikel in De Morgen over Abdul Qadir Khan, de vader van de Pakistaanse atoombom.

  Blijkbaar is men hier wakker geworden en heeft het Comité I, de ‘waakhond’ van onze inlichtingendiensten, een onderzoek gedaan decennia (!!) – we spreken over de jaren zeventig – na de feiten over de man en hoe die hier de technologische kennis kon opdoen om dan later de Pakistaanse atoombom te maken.

  De man die toen in het centrum van Brussel in de Gretrystraat (buurt Beenhouwersstraat) woonde kon hier en in Nederland ongestoord werken. Had het Comité I en de Morgen die er over berichte hun werk gedaan zoals je toch mag verwachten dan hadden ze geweten wat hier deels aan de hand was.

  Jaren geleden heeft de vroegere Nederlandse premier Ruud Lubbers, niet onbesproken en CDA, hierover in het publiek een cruciale verklaring gedaan. Zo stelde hij op 9 augustus 2005 in het VPRO radioprogramma Argos dat de inlichtingendiensten weet hadden van zijn activiteiten maar dat de CIA van geen arrestatie wou weten. Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdul_Qadir_Khan.

  In 2005 en iets voordien was Lubbers als baas van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, ontslagen omdat hij een Amerikaanse medewerkster zou hebben lastig gevallen met een slag(je) op haar achterwerk. Vermoedelijk wou de VS een ander vriendje op die post.

  Dat is de kracht van de zogenaamde vierde macht en van de vermeende waakhond van de veiligheidsdiensten. Ze weten amper waar ze mee bezig zijn. Gewoon Wikipedia en Google en men wist hoe de vork aan de steel zat.

  En wat betreft de MEK? Daar is dan Herman Van Rompuy het grote ethische licht van de CD&V die in Oekraïne met fascistisch uitschot een gewelddadige staatsgreep organiseerde die zorgde voor nu al jaren van instabiliteit in Europa die resulteerde in vermoedelijk 13.000 doden en enorm veel meer armoede in het land.

  En die blijkt nu de man te zijn die de MEK bij CD&V introduceerde. Ethisch? Licht? Misschien thuis in Sint-Genesius-Rode. Maar mogelijks is hij gewoon smoorverliefd op Maryam Raijavi en zijn er geen andere minder edele motieven voor die steun.

  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s