Het complot van De Tijd

Toen de anti-joodse propaganda van de Nazi’s in Duitsland haar hoogdagen kende was het in de media de gewoonte alles wat ook maar als fout kon gezien worden te bestempelen als de schuld van de joden. Had men geen concrete feiten dan was het insinueren erg populair. Veelal was er ook niet meer dan dat.

Dat was waaraan ik moest denken toen ik het artikel zag en las van Wim Van de Velden en Dries Bervoet ‘De linkse kaping van de klimaatmarsen’ in de krant van 7 februari. Het is een schoolvoorbeeld van pure laster, zoals tegenover joden onder Hitler, om de tegenstander zwart te maken, in diskrediet te brengen.

De Tijd - Linkse kaping van de klimaatmarsen

Zo zag De Tijd hoe dit complot in elkaar zat. In 2003 – dus vijftien jaar terug – had de moeder van Anuna eens een rapport gemaakt voor een schepen van Groen. Nadien waren er nog vele rapporten voor o.m. N-VA kabinetten maar dat was voor Wim Van de Velden niets eens het vermelden waard. Ook Pieter De Crem (CD&V) en CD&V voorzitter Wouter Beke hadden het over politieke complotten en pogingen tot recuperatie door de PVDA. Vergetend dat hij voorstelde dat zijn partij in de scholen lezingen zou geven over de zaak. Het is duidelijk waarom ons milieubeleid nergens op trekt. Zeker ook als we zien hoezeer de Antwerpse petrochemie Bart De Wever steunt. Het toont ook de paniek bij onze politici. Na gele hesjes nu dit…

Tieners die gewoon hun woede willen uiten over het uitblijven van een degelijk Belgisch milieubeleid. Zoals ook op officiële internationale fora trouwens herhaaldelijk is gesteld. Typerend zijn de twee zinnen in het stuk: “Er wordt op gewezen dat haar (Anuna De Wever, nvdr.) vader stadsplanner is in Antwerpen. Dat kan banden doen vermoeden met de Vlaamse Bouwmeester, Leo Van Broeck.” Dat kan doen vermoeden …….

Het toont twee zaken: Eerst zijn deze auteurs niet alleen tegenstanders van een serieus milieubeleid en tweedes zijn ze ook geen journalisten maar moddergooiers, lasteraars. En ten derde bewezen jullie door dit stuk smeerlapperij te plaatsen dat de krant eenzelfde mening is toegedaan.

Als jullie het beroep van krantenuitgever en journalist serieus nemen zou men niet alleen beide ‘journalisten’ op straat gooien maar ook de hoofdredacteur verantwoordelijk voor dit stuk vuil. Er zijn grenzen.

Willy Van Damme

Lezersbrief naar De Tijd betreffende hun lastercampagne tegen de klimaatbetogers.

Op het internet floreren allerlei kettingmails met een soms nog vulgairder inhoud. Het was voor die schrijvers allemaal Groen die deze massa’s op straat joeg. Opmerkelijk was dat soms bij de aanvang hiervan werd gesteld: ‘Dit onderzoekt Pano niet.’ Wat doet vermoeden dat deze kettingmails deels afkomstig zijn van de fanclub van Dries Van Langenhove. Vlaanderens mooiste dus.

16 gedachten over “Het complot van De Tijd

 1. “Wat doet vermoeden dat deze kettingmails deels afkomstig zijn van de fanclub van Dries Van Langenhove. Vlaanderens mooiste dus.”
  Willy, als je kritiek hebt op dergelijke artikels wat je goed recht is, moet je zelf ook niet met modder beginnen gooien. Er is een oud en mooi Vlaams gezegde : “De pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet.”
  Luc De Vincke

  Antwoord:

  Ik denk niet dat ik hier met modder gooide.
  De bewuste kettingbrief stelt het volgende: (Ik liet zijn telefoonnummer achterwege)

  OEI !! – OEPS !!!!

  Klimaatactiviste “Anuna De Wever”

  ZOIETS ONDERZOEKT PANO NIET !

  Voor een partij als Groen is het toch een geweldige stunt als men het zover kan krijgen dat een paar maanden voor de verkiezingen duizenden schoolkinderen elke week spijbelen en betogen voor het klimaat.
  Het verkiezingsthema bij uitstek van Groen.
  Een campagne die Groen geen geld kost, want de belastingbetaler betaalt de politie om ter plaatse alles in goede banen te leiden.

  Om zoiets te kunnen bewerkstelligen kent Groen het adviesbureau NESMA CONSULTING, een adviesbureau dat in het verleden nogal wat zaken voor Groen heeft gedaan.
  Zo een bureau is immers best geplaatst om een groots basisidee uit te werken en de nodige vorm te geven.
  De grote baas van Nesma Consulting is een zekere Katrien Van Der Heyden.
  Een naam die misschien niet meteen iets zegt, maar die Katrien heeft toevallig een dochter en die heet Anuna De Wever.
  Wil het toch wel lukken dat het net die Anuna is die de initiatiefneemster was om oproepen te plaatsen om schoolgenoten aan te moedigen om te spijbelen.

  Het gezin van Anuna De Wever zal de groene factuur wel zal kunnen ophoesten, in tegenstelling tot zovele anderen.
  Het moet zijn dat het lekker schuift voor de mama van Anuna, speeches schrijven voor #Groen.
  Zonde dat de media slechtst 1 kant van het verhaal brengen, maar goed, het zij zo.

  Groeten.

  Paul Van Akoleyen
  Markt 50 bus 10
  2840 – RUMST
  Paulvanakoleyen@skynet.be

  Nazicht toont wat ik vermoedde juist is. De man blijkt al meerdere kettingbrieven van dergelijk niveau te hebben gemaakt. Wat ook logisch lijkt. Wat deze man hier doet is pure laster en eerroof. Zo ontpopte de man zich in het verleden tot een fanatieke adept van Bart De Wever en het extreme Vlaams nationalisme.

  Niermand kan enig bezwaar hebben dat men die scholierenacties evalueert en er ook kritiek op heeft. Dit dient echter op een gefundeerde wijze te gebeuren en met een kritische analyse. Dat doen is alleen maar toe te juichen.

  Verhalen gebaseerd op nepfeiten, slogans en beledigingen zijn echter ten zeerste verwerpelijk en ik zal dat blijven veroordelen. Ook als dit gaat over Bart De Wever of Filip Dewinter.

  Willy Van Damme

 2. Willy

  Wat je schrijft is juist. Ik kreeg via een vriend twee emails binnen waarvan één de naam droeg van de schrijver (neem ik aan) die een NVA lid was uit Mortsel. De tweede email bevatte een reeks van reizen waaruit moest blijken dat Anuna een grote footprint had.
  De wijze waarop de man/vrouw gespeeld wordt volstaat om dit als gemeenheid af te doen.

  Maar ik heb ook twee kritische noten.

  Je bent zoals ik, oud genoeg om jou de Van den Boeynants marsen te herinneren. En als 16-jarig manneke vond ik het leuk kat en muis te spelen met de politie. Het daagde echter dat wij gemanipuleerd werden door de Communistische Partij die ons na de marsen benaderde.
  Wij hadden gelijk onze legerdienst niet onmiddellijk na het humaniora te willen doen, maar gemanipuleerd werden wij!

  De klimaatuitdaging is ongelooflijk ingewikkeld. De oplossingen liggen niet voor de hand en de unintended consequences zullen groot zij. Bovendien lijkt ieder zo zijn standaardidee te hebben. Ideeën waarvan de waardeloosheid al uit de isolatie van de ideeën zelf blijkt. Ook stellen onze politiekers onhaalbare data voor en zijn de burgers a) in de regel te onwetend om de complexiteit te vatten en b) slechts bereid hun levenswijze in de marge aan te passen. Wat toen door sommige deelnemers van de mars verklaard werd, was een kort moment van waanzin/dwaasheid/ijdelheid.

  Het debat kan je niet los zien van alle andere uitdagingen. In die context vind ik de hele klimaatmars slechts een emotionele gebeurtenis die niets concreet kan en zal teweegbrengen. En toen de politiekers en bedrijven er hun kar voorspanden, keerde mijn maag helemaal om.
  Conclusie: het is allemaal zo complex geworden (en ik heb al onnoemelijk veel tijd gestoken in lezen en denken over dit onderwerp en ik zie nog de bomen in het bos niet – ik heb wel een idee maar onhaalbaar) dat ik mij afvraag of wij niet beter onze dwaasheid voor onszelf houden.

  GV

  Antwoord:

  Jij heb dus ook die walgelijke kettingbrief gekregen van de man uit Mortsel. Die toont de man zijn niveau dat typerend is voor dit milieu. Ik herinner mij niet ooit dergelijks soort vuil te hebben ontvangen van sympathisanten van CD&V, Open VLD, Groen, PVDA of de SPA. Die hebben meer manieren.

  Het is eigen aan een bepaald soort Vlaams nationalisten voor wie de waarheid en de mens van geen tel zijn. Het zijn zij toch die na hun collaboratie in WO II zichzelf omdoopten tot DE slachtoffers. Je moet maar durven. Moddergooiers zouden moeten beseffen dat die modder alleen aan hun blijft plakken.

  Verder is het logisch dat politieke bewegingen hiervan gebruik maken om ze voor hun eigen kar te spannen. Dat is altijd al zo geweest. En om te weten hoe spontaan een manifestatie is dan moet je kijken naar de gehoorde slogans en vooral naar wat die betogers meedragen.

  Zijn het borden waar men snel iets op neerkrabbelde of zijn het grotendeels allemaal dezelfde slogans op mooi gemaakte borden en met eenzelfde soort vlaggen dan weet je hoe laat het is. Dan is het een politiek gestuurde manifestatie.

  Wat betreft die scholiermanifestaties uit de vroegere jaren zeventig dan zien wij daarin inderdaad de KPB verschijnen en beginnende groepen zoals AMADA (nu PVDA) en RAL (trotskisten/+4de internationale).

  Zij lagen echter niet aan de basis van die beweging. Het ontstond zoals nu met de klimaatbrossers spontaan en men poogde die te recupereren. Zoals de regering met op Defensie Paul Van den Boeynants (toen CVP/PSC) die poogde tegen te werken.

  Later kreeg ik soms vanuit AMADA het verwijt waarom ik verhinderde dat AMADA hier de leiding nam. Waarop ik antwoorde waarom die dan de leiding moesten hebben. Ik ben toen door iemand van hen zelfs fysiek aangevallen.

  Ook met de klimaatbrossers is er die poging tot recuperatie. Met Dries Van Langenhove die voor zover te zien eenzaam bij de eerste betoging rondliep met een mooi gemaakt (!!) reclamebord voor kernenergie.

  De grofste poging was natuurlijk die van de CD&V die zich hoogstnodig zelf op school uitnodigde om het allemaal eens te komen uitleggen. En dan was er natuurlijk de N-VA die plots met de slogan van het ecorealisme kwam bovendrijven.

  Verder ben ik helemaal niet negatief of pessimistisch wat betreft de klimaatdiscussie. Het gaat hier immers over het overleven van de mensheid en dan is de basis van onze wereld. Dood is dood en dan er voor de mens niets meer.

  Daarom zal men wel een oplossing vinden voor in essentie het energieprobleem. Milieudiversiteit zijn ook zeer belangrijk maar ondergeschikt aan de energiekwestie en de CO². Het zal gebeuren omdat ons basisinstinct zegt dat het moet.

  Het is ook geen toeval dat het juist pubers zijn die vandaag het voortouw namen. Zij weten immers dat zij nog mogelijks tachtig jaar hier op deze aarde verder moeten en dat ze kinderen en kleinkinderen gaan krijgen die de 22ste eeuw normaal kunnen meemaken. Wij ouders en grootouders zijn hier binnen enkele decennia weg. De inventiviteit van de mens is enorm hoor. Zie de geschiedenis.

  Willy Van Damme

  • Dit heeft niets te maken met pessimisme of optimisme maar met kennis en realisme. Verwijzen naar de geschiedenis is een beschamende uiting.
   U beseft de omvang van het probleem niet en dat is nu juist mijn probleem: een passieve ijdelheid dat de mens alles aankan.
   Al honderden jaren is de wetenschappelijke vooruitgang een zegen voor het gemak van de mens en een vloek voor de natuur. Eerst onmerkbaar maar toch cumulatief. De vergiftiging onze zeeën, de vernietiging van de biodiversiteit (zoals recent implosie van de insectenpopulatie), het verdwijnen van de vruchtbare toplaag, de afname van de zoetwaterreserves door onder meer verzilting, …
   En nu gaan wij het moeten doen met een energiebronnen met een lagere energetische waarde en een groeiende bevolking die urbaniseert.
   Investeringen die tientallen jaren moeten volgehouden worden, onnoemelijk veel geld zullen kosten en waar wij tegen tekorten van grondstoffen zullen aankijken, gaande van kobalt, lithium, fosfaat, … en wij hebben het nog niet over de verwerking van batterijen, zonnepanelen en windmolenwieken wanneer deze buiten gebruik gaan. Waar gaan wij ze nu dumpen? Toch niet weer in Afrika of in de zee?
   En goede bedoelingen zullen doorkruist worden door bedriegers en profiteurs, door stakende burgers die achteruitgang niet aanvaarden, … en zo kan ik blijven schrijven.
   De uitdaging is multidisciplinair en dat is iets waar de mens niet mee om kan. Ze is nog deels onbegrepen wat echte oplossingen in de weg staat.
   Het kan, maar ik zal eerst een goede aanzet moeten zien. Tot op heden heb ik nog niets gezien dat ook maar naar een oplossing in de goede richting ruikt.
   GV

   Antwoord:

   U bent duidelijk een pessimist, ik niet. Passen we ons niet aan dan vergaan we. Darwin.
   Willy Van Damme

   • Eerste zomerdag in februarie 2019.
    Prachtig hoe Trump met één tweet het rad “migratie” voor de “versgroene” ogen draait.
    Bijna niet te voorspellen die dans van opgerakelde thema’s.
    Ik voorspel dat het item “migratie van IS-stijders, die pas Eigen vluchtend Volk nog exekuteerden” levend blijft tot aan de verkiezingen. Ik ben optimist.
    Ludoke

    Antwoord:

    Wat een kakafonie deze ochtend op de radio. En niemand die het had over de internationale rechtsregels. Gooi dus weg die onzin? En dan was er die specialist internationaal recht die voorstelde een nieuw internationaal orgaan op te richten. Iets als die farce in Den Haag?

    Leuk was zeker ook en als naar gewoonte Theo Francken (N-VA) die het probleem als bij toverslag wou doen verdwijnen door hen de Belgische nationaliteit af te nemen. Heeft die soms aan de coke van zijn Assyrische vrienden gezeten?

    Willy Van Damme

   • Een pessimist? Zoals je wilt, maar niet omdat er geen oplossingen zijn, wel omdat de mens ze niet wil zien omdat ze hem niet zinnen (reflexiviteit).
    Hij blijft hangen in zelfgenoegzaamheid, ijdelheid en onwetendheid. Iets dieper kijken en je realiseert je de omvang van de uitdaging. Precies omdat ze die omvang niet beseffen of willen beseffen, zoals uzelf trouwens, ben ik een pessimist. De mens zelf is de hindernis.
    GV

    Antwoord:
    Dan verschillen we van mening. Geconfronteerd met uitdagingen heeft de mens altijd een oplossing gevonden. Ik zie niet in waarom dit nu anders zou zijn. De uitdaging is wel enorm. En dat is deels te wijten aan de hebzucht, ijdelheid en domheid van vele mensen. Maar neem aan dat de druk vanuit de medemens nog enorm gaat toenemen.
    Willy Van Damme

 3. Precies zo is het in Nederland gegaan met het tweede kamerlid Pieter Omtzigt (CDA). Deze had zich uitmuntend verdiept in het dossier MH 17, stelde scherpe vragen in de kamer en moest kaltgestellt worden. Die opdracht om hem dit dossier te ontnemen werd prima uitgevoerd door het NRC. Het artikel werd gepubliceerd ca een half vaar na het vermeende voorval. En inderdaad werd Omtzigt vervolgens het dossier ontnomen.
  https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/11/omtzigt-cda-liet-nepgetuige-twijfel-zaaien-over-mh17-13954320-a1580820
  Peter van Swieten

  Antwoord:

  De affaire rond Pieter Omtzigt, lid voor CDA van de Nederlandse Tweede Kamer, de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, is in België amper of niet gekend maar is een zwarte bladzijde voor de Nederlandse media en de politiek.

  De man had de lef om vragen te stellen bij het officiële verhaal over het neerhalen van dat vliegtuig van Malaysia Airlines boven Oekraïne en dus te twijfelen aan de Russische schuld. En dat mag je van de NRC dus niet. Hij was nadien ook actief in het dossier van de Nederlandse militaire steun in Syrië aan al Qaeda & Co.

  In mijn stuk over de berichtgeving over Syrië in het boek over Nepnieuws (Uitgeverij Blauwe Tijger) toon ik aan hoe die vod in een editie twee verschillende versies geeft over de gifgasaanval van augustus 2013 in de Syrische regio Oost-Ghouta. En geen van de twee was dan ook nog correct.

  De wijze waarop de NRC die kritische politicus aanpakte is onvoorstelbaar en toont dat die krant gewoon de spreekbuis is van een bepaald segment van de Nederlandse samenleving die men in de VS de deep state noemt, het machtscentrum die zoveel als mogelijk alles stuurt.

  En daar hoort de NRC bij. De krant die de lef heeft om zich een kwaliteitskrant te noemen maar in wezen een vulgaire vod is vol propaganda en die netjes in de pas van de VS loopt.

  Roert Washington de oorlogstrom tegen Venezuela of tegen China dan is daar plots in die krant een regen van artikels die moet aantonen wat voor smeerlappen daar in China en Caracas aan het bewind zijn. Wat men dan met geweld moet opruimen. Typerend is het artikel ‘Venezuela is test voor beleid China’ van Garry van Pinxteren in de krant van 12 februari 2019.

  Hun hoofredacteur Peter Vandermeersch neemt nu ontslag als hoofdredacteur, werd van Belg Nederlander en beweerde dit weekend in onze kranten dat een Nederlands politicus die zou durven liegen zo tot ontslag wordt gedwongen. De man moest meedoen aan Humo’s Comedy Cup.

  Willy Van Damme

  • Ik kan niets anders dan het geheel met je eens zijn! Niet alleen het NRC, maar (nagenoeg) alle mainstream media lopen aan de leiband van de deep state.
   Ze doen het allemaal als vanzelf sprekend. Bekende agitatoren zijn Marc Bessems (NOS Zuid Amerika correspondent) en David Jan Godfroid (NOS Rusland correspondent). Niet zo vreemd allemaal: in het parlementaire nieuwscentrum Nieuwspoort te Den Haag bevindt zich de besloten Sociëteit Nieuwspoort, waar politici, pers- en mediamensen en lobbyisten elkaar ontmoeten in een zogenaamd informele sfeer. Ik denk er het mijne over!
   Ik zeg het altijd maar zo: met Sociëteit Nieuwspoort heeft de overheid geen perscensuur meer nodig in Nederland!

   https://www.nieuwspoort.nl/societeit/

   Antwoord:

   Denk aan die Nederlandse journalisten die in 2008 naar de Olympische spelen trokken om die te verslaan. Acht van hen waren bereid voor de AIVD, de Nederlandse spionagedienst te werken. Inderdaad, men heeft geen enkele behoefte aan een censuurdienst extra. Ze is er en die werkt perfect. Journalistiek is in vele gevallen een synoniem voor hoerenlopen.

   Willy Van Damme

 4. ik vind je emotionaliteit en ook de vergelijking met de anti-joodse propaganda van Nazi’s in Duitsland eigenaardig.
  ik ben verrast dat Anuna zo rap door de media een statuut van icoon gekregen heeft.De grote winnaar is wel Groen! 6 maanden voor de verkiezingen.
  klimaat problematiek is belangrijk al minstens 60 jaar,als niet veel gebeurt is,is omdat de bazen van de wereld en van de politici-regeringen,de kolonialistische- kapitalistische vrije uitbuiting markt ( grenzeloze winst en verspilling) het niet toelaten.En zullen nog steeds het niet toelaten.De kinderen,scholieren,studenten blijven onwetend en onbewust over de kwaadaardige elite achter de kolonialistische-kapitalistische vrije uitbuiting markt dictatuur. En daardoor de betogingen zal ook waarschijnlijk weinig effect hebben,alleen Groen! zal meer stemmen krijgen. Want ze zijn opgevoed en opgegroeid met grenzeloze consumptie en verspillingen.Ik zie ze niet hun levensstijl in vraag stellen en ook de steden blijven de kudde aanzetten tot consumeren,zondag shopping,avond shopping,sinter klaas,kertsmis,nieuw jaar ,valentijnsdag,pasen,vader moeder,secretaresse dag, halloween, black friday…TV reality shows wereldwijd voor mensen van 80′ jaar. ‘thuis, en ‘de kampioenen’…gaan naar zuid Africa,Temptation island gaan ook naar de tropen…

  Janu

  Antwoord:

  De vergelijking met de jodenvervolging in Duitsland zat gewoon voor ik begon te schrijven in mijn hoofd. Ik heb ze ook echt bewust gebruikt om het schokeffect bij die krant en de media tot een maximum te vergroten. Ik wilde een schok veroorzaken. Jij doet dat toch ook.

  Er zijn in de geschiedenis van de media op dit gebied duizend-en-één voorbeelden te geven. En een Nederlandse lezer haalde hier het voorbeeld aan van de smeerlapperij van de NRC tegenover het parlementslid van CDA Pieter Omtzigt.

  Het probleem van de klimaatopwarming is gewoon veruit het ergste probleem waar we op dit ogenblik mee zitten. En dus is het logisch dat politiek Groen hier politiek veel vruchten zal van plukken.

  Maar veel illusies maak ik mij helemaal niet. Het was toch Joska Fischer, de vroegere Duitse minister voor Buitenlandse Zaken voor Grün, die als eerste Duitse politicus na Adolf Hitler de Luftwaffe op Belgrado afstuurde.

  Hij werd nadien uit erkentelijkheid voor zijn (sic) kwaliteiten dan opgenomen in het lucratieve lezingencircuit met eveneens goedbetaalde columns in die vermeende kwaliteitskranten. Ach…

  Willy Van Damme

 5. waarom schrijft ,praat de media niet meer over low-impact man?
  http://www.readmylips.be/nl/sprekers/steven-vromman
  “Vier maal het sportpaleis
  Zijn boeken worden door publiek en pers enthousiast onthaald. Het eerste, ‘Low Impact Man’ (2008), staat bol van nuttige tips en weblinks die voor ieder publiek van nut zijn. Het tweede, ‘We hebben maar één planeet’ (2010), is een kinderboek om kinderen bewust te leren omgaan met het milieu. In ‘Stop met klagen’ (2015) plaats hij activisme tegenover apathie, samenwerken tegenover individualisme en burgerschap tegenover consumentisme.
  In tien jaar tijd gaf hij ruim duizend lezingen en voorstellingen, van Aarschot tot Zwevezele, van de kleine zusters van Nazareth tot Jansens Pharmaceutica. Goed voor ruim 85 000 toeschouwers, of 4 keer het sportpaleis.
  Als u deze spreker uitnodigt, hou er rekening mee dat hij zich verplaatst met het openbaar vervoer. Wat had u anders verwacht van de Low Impact Man?”
  Janu

  Antwoord:

  Kranten zijn in essentie vooral bezig met de ‘waan van de dag’ zoals Sigrid Spruyt, het vroegere anker van het VRT-televisiejournaal, ooit zegde. Vandaar. Ik heb vaag ooit van de man gehoord.
  Willy Van Damme

 6. Leve de waan van de dag.
  Uit welke hoek ze ook moge komen , gepromoot of gefaciliteerd worden.
  Het hoort bij het spielereien van de succesvolle “homo sapiens”, die enkele gelijkende “homoieden” uitroeide , 100.000 j. geleden, om de “lebensraum” in eigen beheer te nemen, alsook om met duidelijke superioriteit altijd eigen uitleg te hebben over “alles”….spannend toch.

 7. Ik vind het heel zwak van sommige mensen die karaktermoord willen plegen op een 17 jarig meisje. Dat ze veel rond reist zoals veel van haar leeftijdsgenoten is normaal, maar haar daarvoor aanvallen. De complottheorien die verspreid worden zijn hallucinant. Zo beweerde Joke Schauvliege dat er een complot of organisatie achter die klimaatmarsen zat. Men probeert met alle middelen de jongeren het zwijgen op te leggen.
  Dimitry Coppens
  Antwoord:

  De zaak toont aan hoezeer men met die protesten in de maag zit. Zeker nu ook wetenschappers en ondernemers zich achter die protesten scharen en ze internationaal gaan tot in Australië. De wijze waarop Joke Schauvliege, Wouter Beke en Pieter De Crem alsmede bij o.m. de N-VA reageren is inderdaad hallucinant. Opvallend is ook het liberale zwijgen en dan de scheldkanonnade in Knack van Jean-Marie Dedecker.
  Willy Van Damme

 8. Willy, je hebt het opnieuw bewezen: de meeste kettingbrieven, kettingmails en kettingberichten zijn onzin. Lees erover in mijn boek ‘Het moest maar eens waar zijn’.
  Ann Driessen

  Antwoord:

  Ik heb er in het verleden wel al een serie gekregen en steeds getuigen die van een vooringenomenheid en haat. Dikwijls gaat het ook over de ‘Rode VRT’ – met Jan Becaus dan? – en komen zij bijna steeds ook uit een zeer extreem Vlaams nationalistisch milieu.

  Het schept wel een sfeer die er bij veel mensen die niet beter weten ingaat. En dat is de bedoeling. Dat deze auteur ook in dat milieu te traceren was was dus geen enkele verrassing.

  Willy Van Damme

 9. Denk dat dit nog maar het begin is. Deze aardkloot is opgebruikt. Denk dat er nog vele marchen zullen volgen. Voor de gelovigen onder ons: zoek eens op de zeven plagen van Egypte en Apocalyps (woord in de mond genomen door Mirjana van Medjugorje, zij sprak van ‘revelations’)..

  Sarah Toestra

  Antwoord:

  Er is reden te over voor bezorgdheid maar geen reden voor paniek of diep pessimisme. En U baseren op allerlei verhalen uit de bijbel, torah, koran of andere op overlevering en geen wetenschap gebaseerde feiten zullen niet helpen. Integendeel.
  Willy Van Damme

 10. Mijn vraag is : hoe kan deze bezorgdheid leiden tot vreedzame wegen die oplossingen brengen?
  Het is weinig geruststellend om te horen dat de mens wel in staat mag worden geacht om uitwegen te vinden voor het klimaatprobleem , er is ook het ermee samenhangend probleem van de overbevolking.
  De geschiedenis leert dat veelal oorlogen een oplossing(?) brachten voor problemen.
  René Stichelmans
  Antwoord:

  Wat de toekomst gaat brengen weet niemand maar uit het verleden weten we dat oorlog nooit een oplossing brengt. Veel hangt ook samen met een der meest wezenlijke kenmerken van de mens, en vermoedelijk ook van de natuur in zijn geheel: De hebzucht verbonden aan de overlevingsdrang.

  Of er sprake is van overbevolking weet ik niet. Er zijn inderdaad problemen gelieerd aan het verbruik van energie en voeding maar de kans is reëel dat we die aan de hand van nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen overwinnen.

  De menselijke overlevingsdrang kan veel problemen zo niet alle problemen verhelpen. Ik blijf hier optimist. Maar alleen de toekomst zal bewijzen of ik hier gelijk heb, Of niet.

  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s