Dendermonde zoekt een Martinez

De vermoedelijk voornaamste reden waarom de Rode Duivels zover raakten in de wereldbeker voetbal is dat Roberto Martinez, de voetbalcoach, de plus 20 topspelers wist te kneden tot een heus vriendenteam die samen resultaten boekten. Het heet teambuilding en het is een term die overal in het bedrijfs- en verenigingsleven ingang heeft gevonden: Samen sterker is de slogan. L’ Union fait la force.

Spreidstand

Ook bij de politiek waar politieke partijen tegen elkaar strijden om de macht hoort dat eveneens zo te zijn. Partijen die in spreidstand naar het slagveld trekken zullen het steeds moeilijk hebben om een goed resultaat te halen. En die gespreide toestand is wat de Dendermondse politiek, en ook die elders lokaal en nationaal, regelmatig kenmerkt. Veel te veel.

Vooral de N-VA heeft het op lokaal vlak soms moeilijk. Voor een jonge partij op zoek naar personeel ergens logisch maar toch. De schande in Denderleeuw met nu ex-burgemeester Jan De Dier die kort na zijn aantreden strafklacht neerlegde tegen zijn eerste schepen Jan De Nul, een CD&V’er, is een van de vele lokale zwarte bladzijden van de partij. De klacht raakte nergens maar het kwaad was geschied. Denderleeuw likt jaren later nog steeds zijn wonden.

Maar ook elders en zeker eveneens in Dendermonde ontbreekt het niet zelden aan die teamgeest. De ambities van bepaalde politici is soms zo groot dat zij alleen nog maar aandacht hebben voor hun eigen ik en de rest, het belang van de partij en ook dat van de stadsbewoners, genegeerd worden. Jarenlang was dat zo bij CD&V, toen nog CVP, tot de partij in 1994 implodeerde.

DSC_0791

Zonder sterke man Bart Van Malderen en zonder Dina Verhavert trekt SP.A verzwakt maar nu met Groen naar de stembus.

Zo maakten bijvoorbeeld de schepenen Petrus Verhelst en Luc Wiemeersch tijdens een raadszitting openlijk met elkaar ruzie rond de toen pas gebouwde sporthal. Die lag in deelgemeente Sint-Gillis en dat was niet de bevoegdheid, stelde Verhelst, van die schepen van Sport maar van hem, de ongekroonde keizer van Sint-Gillis.

En dan waren er de ruzies over de functie van Openbare Werken nadien tussen Maurice Dierick en Fons Hermans, keizer van Baasrode. De ooit oppermachtig lijkende CVP klapte in elkaar en van partijwerking was nog amper sprake. Het maakte het dan weer mogelijk voor de in 1994 aantredende Norbert De Batselier en zijn SP om die Dendermondse augiasstal uit te mesten. Voor bijna iedereen een goede zaak.

Clanoorlog

Maar dat ruziemaken bleef echter verder gaan. En opnieuw was het Fons Hermans binnen het kartel met De Batselier die koppig dwarslag. De man verdween uit de politiek en is sindsdien in zijn Baasrode nergens meer te zien.

Eenzelfde fenomeen deed zich voor bij de Open VLD waar een ware clanoorlog uitbrak tussen de nieuweling Marc Verwilghen en de ancien en gewezen senator Frans Verberckmoes die zijn zoon Kris wou lanceren. Waarbij Karel De Gucht de kant koos van Verberckmoes – Verwilghen was nationaal een aartsrivaal van De Gucht – en hij zijn pion Hilde Dierickx naar voor schoof. Frank Hofman, haar echtgenoot, zat samen met De Gucht op kot.

Het leidde tot een split bij die partij met afgescheurde liberalen rond chocolatier Karel Peeters. Ook dit ingrijpen van Karel De Gucht bleek, zoals in Aalst, een ware ramp. Met een Open VLD die een puinhoop werd, mede door haar onhoudbare positie rond de nog steeds te bouwen nieuwe Dendermondse gevangenis. Lijsttrekker Laurens Hofman en zijn equipe mogen nu dit blauwe puin ruimen.

Ook bij de lokale SP.A is er sinds de eclatante overwinning van 1994 een soms onverbiddelijke machtsstrijd merkbaar. Zo waren er openlijk ruzies over de schaarser wordende schepenambten tussen de schepenen Bart Van Malderen, Theo Janssens en Carine Verhelst met de raadsleden Ivan Verleyen en Jean-Michel De Potter. Die laatste twee pakten naast het schepenambt en lagen gans de legislatuur regelmatig dwars.

Het financieel debacle rond het Rusthuis

En daarbij kwam dan nog Thérèse Van Gucht, de ancien van CD&V, die om zuiver persoonlijke reden nog een robbertje had uit te vechten met het duo Janssens en Verhelst. Het deed de projecten rond het kerkplein in Oudegem – waar er zelfs een bouwvergunning was – en het nog steeds te bouwen nieuwe OCMW-woon- en zorgcentrum sneuvelen.

DSC_0049

Sloot Piet Buyse een voorakkoord met de N-VA? Vlaams Belang plakt er zelfs de datum van 21 mei op toen men die overeenkomst zou gesloten hebben.

Vooral dat laatste was een regelrechte ramp voor de stad. Mede te wijten aan een te lang twijfelende en niet doortastend genoeg optredende burgemeester Piet Buyse (CD&V). Het rustoord moet nog steeds gebouwd worden en naar de oorspronkelijk beloofde miljoenensubsidies kan men fluiten. Het zal de stad ongeveer 12 miljoen euro kosten. Deels te lenen. Het komt dan wel totaal onlogisch ook in Baasrode en niet in Sint-Gillis.

Zelfs intern bij CD&V geeft men nu toe hier een zware fout te hebben gemaakt. Of hoe de persoonlijke vetes en te grote ambities van bepaalde politici veel onheil veroorzaakten. Het betekende politiek het einde van SP.A’er en toenmalig OCMW-voorzitter Theo Janssens die boos de deur achter zich dicht sloeg. Een aderlating voor de lokale politiek.

Ook nu weer is er intern heibel binnen de CD&V, zelfs al hebben de gelederen zich de laatste weken zoals bij die partij een traditie is, gesloten. Reeds in 2017 kon je bij ingewijden het verhaal horen over ‘vrouwencatch’. En dat bleek toen tijdens de gemeenteraad van 4 juli de raadsleden Dieter Mannaert en Nele Cleemput, beiden CD&V, plots afwezig bleken.Waardoor er onvoldoende raadsleden aanwezig waren.

Een belangrijke raadszitting want de nieuwe algemeen directeur Wouter Van der Vurst, de baas van de vele honderden personen rijke administratie, diende men aan te stellen. De ruzie lag open en bloot. Ruzie over de plaatsen op de lijst was privé de uitleg. Nele Cleemput is sindsdien geen parlementair medewerkster meer van Leen Dierick.

Op de verkiezingsaffiches zie je dan ook Nele Cleemput en Lien Verwaeren, (CD&V) de alom geprezen schepen van Cultuur en Jeugd, zusterlijk naast elkaar. Zelfs de functie van lokaal partijvoorzitter, zijnde Jan Pauwels, echtgenote van Nele Cleemput, bleek ineens onzeker. Zoals ook de website leek verdwenen. Maar alles is dus terug normaal. Naar buiten toe toch.

Ook bij SP.A was het met de nieuwe verkiezingen in aantocht opnieuw problemen geblazen. Een traditie blijkbaar. Met twee voorzitterswissels en ditmaal Bart Van Malderen en Dina Verhavert die het schip zonder hen lieten verder varen. Dina Verhavert liep over naar CD&V en Bart Van Malderen die om wat heet familiale reden de Dendermondse politiek vaarwel zegt. Hij zelf had het in een gesprek over het beu zijn van de politiek.

DSC_0794

Nele Cleemput en Lien Verwaeren trekken samen op.

Vooral het verdwijnen van Bart Van Malderen is niet alleen voor de partij een groot gemis maar voor de lokale politiek in het algemeen. Als schepen voor Mobiliteit in de vorige legislatuur verlaagde hij bijvoorbeeld de verkeerssnelheid op de Mechelsesteenweg van 70 naar 50 kilometer. Wat zorgde voor een bijna op nul staande aantal letselongevallen en ongevallen in het algemeen. Met andere woorden: Van Malderen zorgde voor veel minder leed.

Andere cultuur

Dina Verhavert doet dan weer wat Hilde Heyvaert tijdens de vorige lokale verkiezingen deed en overlopen van SP.A naar CD&V. Het bekwam Hilde Heyvaert slecht. Ze raakte immers niet verkozen. Even poogde ze via de Bloemencorso een comeback te maken maar dat resulteerde in een pak herrie en de deur voor de ambitieuze ex-politica. Vraag is dan ook of Dina Verhavert het ditmaal beter zal vergaan.

Zonder Theo Janssens en zonder Bart Van Malderen zal het voor mensen als Tom Bogman, de nieuwe voorzitter, Niels Tas, Carine Verhelst en Gino Bertin niet gemakkelijk zijn. Zelfs al wordt Niels Tas privé door zowel de meerderheid als de oppositie geprezen als een bekwame en correcte schepen. En in het OCMW bewees Gino Bertin over goede kwaliteiten te beschikken.

Of dat lukt met Groen is dan ook de vraag. Probleem met Groen is dat men er relatief onbekend is met het politiek reilen en zeilen. Qua capaciteiten is het om die reden een grote onbekende. Ook al maakte Mathias Coppens als raadslid voor Groen de voorbije bijna zes jaar geen blunders.

Ook kan men niet voorbij aan het feit dat er qua sociale en politieke achtergrond een groot verschil tussen beiden is. Typerend was het gebrek aan interesse dat een der Groene kandidaten toonde voor de spreker van het ABVV over de arbeidersproblemen tijdens hun goed bijgewoonde nieuwjaarsreceptie. Ze keek er als het ware zelfs op neer!

DSC_0793

Ilse Annemans leek zich een fan van Hitler te hebben getoond en verloor daardoor het lokaal partijvoorzitterschap van het Vlaams Belang. Zij bleef vanop de derde plaats wel verder intens campagne voeren.

Maar milieuproblemen zitten met de klimaatopwarming en de eis voor properdere lucht sterk in de lift. Dus normaal zit dit snor voor dit kartel. Vraag is wat zal het zijn: Het behouden van de originele vijf zetels, meer of minder?

De kolderbrigade

Bij het Vlaams Belang was er dan de crisis rond Ilse Annemans, blijkbaar een fan van Adolf Hitler, die op de derde plaats staat en tot het uitkwam de lokale voorzitter was. Men zette haar af maar van de lijst verwijderen kon niet meer. Desondanks zie je op veel plaatsen haar affiche. In Grembergen aan het kieslokaal staat zij zelfs bijna alleen te pronken.

Wel blijkt Barbara Pas, parlementslid en nationaal ondervoorzitster, zich meer te gaan moeien met de lokale politiek. Voorheen hoorde je haar amper of niet en was het Stefaan Van Gucht, nationaal in de partij het onderwerp van grappen, die het grote woord voerde. Zonder veel succes. Met de goed gebekte en intelligente Barbara Pas zal dat veranderen. En ze stelde zich nu meer met de stad te gaan bezighouden. Goed voor extra stemmen?

Bij de Open-VLD is het voor zover dat kan gezien worden – men toont in dit milieu nooit het achterste van de tong – rustig. Geen splinterpartij meer zoals Plus van weleer. Lijsttrekker is Laurens Hofman, zoon van Hilde Dierick, het vroegere kopstuk en gewezen parlementslid. Gedaan dus met de kolderbrigade van weleer.

Maar voor Laurens Hofman is het nog veel leren. Als jong broekventje, zelfs al is men beladen met wat titels, is het nu tijd voor het leren van dit beroep. En politiek is een harde stiel, een waarvan men de knepen moet leren.

Opvallend is dat het woord in de fractie na verloop van tijd tijdens de raadszittingen praktisch alleen nog gevoerd werd door Laurens Hofman en Stijn Pluym en Gino Van der Vreken – gekend van zijn slogan: Het is vijf voor twaalf – veelal zweeg. Een bewuste strategie?

Schild en Vrienden

En dan is er de Dendermondse N-VA. Ook daar is er intern duidelijk veel onderlinge herrie. Zelfs al poogt men het zoveel mogelijk weg te moffelen. Maar raadsleden die openlijk kritiek uiten op Vlaams parlementslid en sterke man Marius Meremans is geen rariteit. Wel was er Walter Deygers die de groep als fractieleider strak leidde.

En dat was soms nodig want er is Tomas Roggeman die als haantje de voorste niet vies is van een groot pak demagogie en valse truckjes. Zoals hij toonde met de door hem veroorzaakte herrie rond de begraafplaatsen en hij – totaal ten onrechte – het ontslag vroeg van de verantwoordelijke schepen Leen Dierick.

DSC_0001

Gaat de affaire met de fascistoïde Schild en Vrienden Tomas Roggeman bij deze verkiezingen parten spelen?

En toen hij herrie maakte rond de herinrichting van de stationsbuurt en ageerde tegen de plannen bleek zijn isolatie. Woest protesteerde hij dat zijn partij voor stemde. Wat hij dan wel kwaadschiks volgde om de volgende dag op Facebook dan het omgekeerde te beweren. En zoals Leen Dierick, verloor ook Marius Meremans zijn parlementair medewerkster Klaartje Van Haevermaet, in 2012 tweede op de lijst. Ook dit boterde niet.

En als nationaal voorzitter van Jong N-VA is hij de lieveling van de partijtop maar met de affaire van Schild en Vrienden deden er zich toch vragen rijzen over zijn politiek beleid en personeelsbeheer. Nogal wat leden van die Schild en Vrienden zaten hoog bij Jong N-VA. Had hij dat dan niet gezien? Het is hoe dan ook een blaam op zijn werk.

De vermoedelijk zwartste bladzijde voor de lokale N-VA speelde zich echter af buiten de politiek op het Baasroodse Scheepvaartmuseum. Met steun van een pak nepleden en een serie raadsleden van de N-VA pleegde men daar intern een soort coup om Filip De Saeger en Jan Annemans aan de macht te brengen. Het lukte maar de gevolgen voor het museum waren dramatisch.

De School voor Modelscheepsbouw ging apart verder en werd een vzw die de lokalen ernaast overnam en zonder ruzies mooi werk verricht. Met steun van de provincie, de eigenaar, die het verder allemaal met lede ogen zag gebeuren.

Filip De Saeger is een ‘ondernemer’ met een waslijst aan falingen en veroordelingen – hij mocht toen zelfs geen bestuurder meer zijn en had daarom vier onfrisse typetjes als het ware van de straat geplukt om er in zijn naam bestuurder te spelen – terwijl Jan Annemans gekend staat als een eeuwig ruziemaker. Beiden zijn er nu ook weg. Een schandelijke episode.

Voorakkoord?

En dan is er de herrie rond de nog te bouwen nieuwe sluis op de Dender in Denderbelle en Mespelare waar de groep van Marius Meremans zich geheel achter hun Vlaams minister voor Verkeer Ben Weyts schaarden. Die wil de gelijkgrondse fiets- en wandelovergang op die sluis er vervangen door een brug. Deels te betalen door de gemeentes Lebbeke en Dendermonde.

Wat daar en bij de lokale fietsers- en wandelverenigingen voor groot protest zorgde. De gemeentebesturen stuurden hierover in mei 2017(!) een brief naar Weyts maar kregen zelfs geen antwoord. Ongezien in de administratieve en politieke gebruiken in dit land. De kracht van de verandering?

DSC_0796

Laurens Hofman en de nieuwe lichting van de Open VLD slaagden erin om de partij zonder echte blunders door de nu bijna voorbije legislatuur te loodsen.

Wel woog de partij op de gemeenteraad en regende het vragen. Veelal over pietluttigheden met als enige bedoeling de kranten te halen. Liefst met een foto natuurlijk. Ook stelden zij ooit een vraag rond Vlaamse subsidies voor inburgeringscursussen en waarom het stadsbestuur dit voorstel niet aannam. Het stadsbestuur wist echter nog van niets. Wat logisch was want de brief hierover van partijgenoot en minister-president Geert Bourgeois was pas de dag ervoor naar de stad verstuurd.

Een zeldzame keer kregen ze ook gelijk. Zo heeft de Gentsesteenweg na een interpellatie van Marius Meremans nu een mooi fietspad en wist men de weg voor het autoverkeer te versmallen. Een goede zaak.

Wel is het duidelijk dat de N-VA qua programma sterk verschilt van dat van CD&V. Vooral dan op sociaal vlak. Zo zien bepaalde raadsleden van N-VA sociale woonwijken als een broeinest van criminaliteit en verval. Het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen is voor hen uitgesloten. Een positie die ook Open VLD grotendeels volgt. Maat er zijn enkele duizenden wachtenden – Volkswelzijn alleen heeft er een 1400 – voor zo’n woning. Waar moeten die armen dan heen?

Toen de Tondeldoos, een uitstekend werkende Dendermondse vereniging rond kinderarmoede, haar verlanglijst voor het stadsbestuur aan de pers en politiek presenteerde waren alle partijen aanwezig. Behalve dan Vlaams Belang en N-VA. En de N-VA heeft 9 raadsleden. De indruk ontstaat zo dat men daar geen interesse heeft voor armoedebestrijding.

En dan zijn er de geruchten over een voorakkoord dat CD&V en N-VA met klem ontkennen. Bij CD&V, zeker na het incident rond Leen Dierick, konden ze zeker tot eerder dit jaar wel het bloed van N-VA drinken. Dat lijkt nu beter te gaan. Afwachten of dit, moest dit zich realiseren, ook niet zal ontaarden in een tweede Denderleeuw met Jan De Dier of de bijna vechtpartijen binnen de Antwerpse meerderheid. Iemand Roberto Martinez?

Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s