N-VA – Jekyl en Hyde

Toen enkele ijveraars voor de Vlaamse taal en cultuur tijdens de eerste wereldoorlog besloten om, deels uit puur opportunisme, te collaboreren met de toen hondsbrutaal optredende Duitse bezetter werd dit nationalisme beladen met de erfzonde.

Want toen de hielen likken van deze uiterst arrogante Duitse elite betekende nadien het aanvaarden van het Duits fascisme met al zijn eraan verbonden gruwel. De stap was immers zeer klein. De vernieling van Belgische steden als Visé en Dendermonde in 1914 was nu eenmaal van praktisch diezelfde aard als nadien het fascisme van Hitler en zijn adepten.

Hitleradepten

De gevolgen zijn nog steeds volop voelbaar in het milieu van Vlaamse nationalisten en dat zal nog heel lang zo blijven. Het is een erfzonde en daar raakt men normaal niet zomaar vanaf. Het vergt een ijzersterk karakter. Het aantal incidenten rond nazifans in dat milieu van de voorbije dertig jaar toont dat perfect aan. Tegenwoordig gaat er zelfs bijna geen dag voorbij zonder zo’n schandaal. Het is ronduit verontrustend.

Vorige week nog Ines Annemans, voorzitter van het Vlaams Belang Dendermonde die op sociale media via likes openlijk haar liefde voor Adolf Hitler zat de belijden. Ze staat nu voor die partij op de derde plaats als kandidaat voor een zitje in de Dendermondse gemeenteraad. Toen het bekend raakte werd ze wel nog bijna diezelfde minuut uit de partij gezet.

Volgens de lokale lijststrekster en nationaal ondervoorzitter Barbara Pas is er in de partij geen plaats voor Hitleradepten en racisten. Het kwam echter op een ogenblik dat de partij onder de nieuwe jonge leiding poogt dat zeer extremistische en grof racistische verleden van zich af te schudden. Maar wees gerust dat nazivirus zal in die partij blijven woekeren. Die besmetting bezweer je niet met enkele straffe verklaringen.

Barbara Pas

Barbara Pas, nationaal ondervoorzitster, federaal parlementslid en Dendermonds gemeenteraadslid, trad kordaat op toen de nieuwswebsite Apache haar lokale partijvoorzitter ontmaskerde als een Hitlerfan.

Bart De Wever, de grote baas van  de N-VA en komende uit zo’n gitzwart milieu, besefte dit probleem vrij snel en voluit bij de oprichting van de partij en haar groei naar de macht. Een tweede Vlaams Belang was duidelijk iets waarvoor hij huiverde en hij wou dit N-VA zo zuiver mogelijk en ver weg van die erfzonde. Toch naar buiten toe.

Joden

Zij het dat hij, niet verwonderlijk, nog veel moest leren. Typerend was toen de vorige burgemeester Patrick Janssens (SP.A) zich in 2012 tegenover de joodse gemeenschap verontschuldigde voor het gedrag van de Antwerpse politie en het stadsbestuur die tijdens W.O. II in tegensteling tot in Brussel meegeholpen hadden bij de razzia’s tegen joden.

De Wever zag dat als iets onnodig maar toen in joodse kringen en elders daarop een storm van protest losbrak beseft hij de zware fout. Weg die erfzonde en leve de joodse gemeenschap, toch die welke aanhorig is aan Israël zoals Michaël Freilich van Joods Actueel. Want daar ligt de grootste macht in dit milieu. Joods Actueel van Freilich is sindsdien zowat een partijblad geworden van de N-VA.

Voor De Wever was dit de te volgen weg. Hij nam bijvoorbeeld een zwarte chauffeur in dienst die hij publiek uitspeelde en trok verder ook enkele allochtone politici aan zoals de Turkse Zuhal Demir zelfs al waren die in de verste verte geen Vlaams nationalisten. En dat leek naar de buitenwereld toe te lukken. Niemand die N-VA nog belast zag met die erfzonde. Maar men was fout.

Bart De Wever - Belz Antwerpen

Bart De Wever besefte vrij snel dat hij vriendjes moest worden met bepaalde groepen binnen de Antwerpse Joodse gemeenschap en ging er dan maar kow tow doen. Hier op bezoek bij de Antwerpse clan Belz, chassidische joden die in tegenstelling tot gelijkaardige groepen Israël wel steunen.

Dansende moslims

Want dan kwam Jan Jambon (N-VA), vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken, na die terreuraanslagen in o.m. Zaventem luid het verhaal uitschreeuwen over dansende Belgische moslims die een feestje bouwden omwille van die aanslagen. Laster natuurlijk want de enige dansende moslims toen waren die welke actief waren in allerlei dansverenigingen.

En dan was er aan de top vooral Theo Francken, staatssecretaris voor Migratie en Asiel die Donald Trump achterna grossierde in allerlei dubieuze en leugenachtige tweets. Tweets die hij soms dan maar en voorzien van de nodige verontschuldigingen snel verwijderde.

Dit terwijl hij ten tijde van de door Turkije opgezette migratiegolf uit 2016 richting Europa zijn werk deed zoals het hoort. Maar de dubieuze tweets zetten naar buiten toe bij de modale Belg wel de toon. En dat was de bedoeling.

De door de partij opgezette strategie was simpel. Bij de laatste parlementsverkiezingen waren immers veel kiezers van het Vlaams Belang overgelopen naar de N-VA. En dus dacht men dat gezien de grote immigratiegolf toen en de groeiende moslimhaat en racisme actie nodig was. En daarom begon Theo Francken al tweetende met een krachttoer om de racistische kiezers niet te laten wegvloeien richting Vlaams Belang of elders.

En dus speelde men in op de vreemdelingenhaat bij de bevolking en de vrees voor die immigratiestromen richting België. Een in wezen onoplosbaar probleem maar een waarbij allerlei poujadisten, tegenwoordig populisten genoemd, pogen winst te halen door de indruk te geven dat zij dit kunnen oplossen. Onzin natuurlijk, want wie dit oplost kan daarna het fileprobleem aanpakken alsmede het uitroeien van de armoede en de klimaatopwarming.

Een voor politici klassieke techniek natuurlijk om zo aan kiezersbinding en -bedrog te doen. Maar de gevolgen lieten zich snel voelen. Want de N-VA voerde via vooral Francken niet alleen campagne met een racistische ondertoon maar het was ook een partij met veel macht en ook natuurlijk pakken geld. Dit samen met het internationaal succes van vreemdelingenhaat elders in Europa.

Schild en Vrienden Theo Francken - 2

Theo Francken, staatssecretaris verantwoordelijk voor Scheldpartijen tegen iedereen die hem niet aanstaat.

En dan was het niet echt verwonderlijk dat een organisatie als Schild en Vrienden hier in dit klimaat en in de marge van de N-VA tot ontwikkeling kwam. En evenmin wekte het verbazing dat er snel een soort van symbiose ontstond tussen Jong N-VA en Schild en Vrienden. Met voorzitters en secretarissen van lokale afdelingen van Jong N-VA die ook lid waren bij Schild en Vrienden.

Dries Van Langenhove, de leider van de groep, lijkt ook duidelijk zeer ambitieus. Een torenhoge ambitie zelfs. En dan is de keuze van hem en zijn groep om de N-VA te infiltreren en niet het in de marge opererende Vlaams Belang logisch.

Want wie de man bezig zag en de reportage op de VRT (1) bekeek kan alleen maar tot de conclusie komen dat Dries Van Langenhove een meestermanipulator is, uiterst intelligent, goed te woord, genadeloos en heel doortrapt.

De andere leden van zijn club waren vooral kneedbare materie, om te vormen tot een militie die bereid is door het vuur te gaan voor het door de Leider bepaalde doel. En het gebruiken van geweld en criminaliteit waren daarbij zo lijkt het geen enkel probleem.

Ook ging bij de groep alles snel in crescendo met eerst twee wel nog brave maar zo te zien criminele acties met zeer beperkt geweld. Maar de aandachtige toeschouwer kon wel al vermoeden dat dit maar het begin was.

In die zin is de uitzending van Pano over de groep een erg goede zaak die een serieus gevaar voor onze maatschappij ontmaskerde en deels neutraliseerde. Dries Van Langenhove vecht nog wel terug maar maatschappelijk is hij een paria.

Dries Van Langenhove, een nieuwe Führer voor Vlaanderen? Hij ontkent wel enig racisme en stelt tegenwoordig zelfs van moslims te houden. Hij is nog grappig ook.

Al heeft hij nog wel volgelingen natuurlijk maar politiek en ook maatschappelijk zit hij in het verdomhoekje. Het is zoals Filip Dewinter van Vlaams Belang stelde, hij wou als Icarus naar de top vliegen maar dat bleek te snel en veel te hoog gegrepen.

Maar door de reportage van Pano kwamen natuurlijk de relaties tussen Schild en Vrienden en N-VA plots in het openbaar, en dat enkele weken voor de lokale verkiezingen die als een opstapje dienen gezien te worden naar de parlementsverkiezingen van komend jaar. Het kon voor de N-VA op geen slechter ogenblik komen. En dus was er die avond van de televisiereportage van Tim Verheyden duidelijk paniek bij de N-VA.

“We gaan dat opkuisen” tot “Dit is mijn N-VA niet” waren de kreten bij figuren als Bart De Wever en Theo Francken met Zuhal Demir die nog wat straffer klonk. In haar geval logisch want vrouwen en vreemdelingen werden intern bij Schild en Vrienden gezien als minderwaardig, objecten die men kon mishandelen of nog erger. De gaskamer leek wel te lonken.

Maar kijk, de volgende ochtend was de toon bij N-VA al helemaal anders en stelde men “geen heksenjacht” te willen organiseren. Men ging, zo stelde men, geval per geval bekijken. Ook verschoof de kritiek naar diegenen die hier de aard van Schild en Vrienden hadden blootgelegd. Ze werden zelfs als een soort smeerlappen beschreven.

How to pick up Jewish chicks jpg

Hoe verzamel je volgens Schild en Vrienden joodse meisjes? Walgelijker kan natuurlijk niet.

Het werd in hun ogen het journaille dat brave mensen ten onrechte aanvalt. Ja, de organisatie en Dries Van Langenhove zijn wel fout maar de leden zijn op een paar uitzonderingen na allen onschuldige lammetjes.

Vrijheid van meningsuiting

Dat Schild en Vrienden in het openbaar een inbraak pleegde in het lokaal van het ABVV en daar een vlag stalen (2)…. ach, wie maalt daar bij de N-VA zo te zien om. Het is toch maar het ABVV. Hetzelfde met die actie aan het Gentse Gravensteen tegen een toch toegestane manifestatie voor een betere opvang in Europa voor migranten. Ook dit was duidelijk geen probleem. Ach dat zijn die ‘linkse agitatoren’. Weg ermee!

En nochtans lijkt dit op inbraak, diefstal, ordeverstoring, bendevorming, geweldpleging, vandalisme en, veel erger, een aanval op de vrije meningsuiting. En dat is toch de hoeksteen waar onze democratie rond draait. In wezen kan een politicus geen erger misdaad begaan dan die tegen de vrijheid van meningsuiting. Wat men van die persoonlijke visie ook mogen denken, men moet ze respecteren.

En al diegenen die de N-VA ondanks die daden op de kieslijst lieten staan zoals met Jan Vanhove in Dendermonde gaven in wezen het bewijs dat dit beknotten van de vrijheid van meningsuiting geen echt probleem is. Want zeker die actie aan het Gravensteen lijkt toch een regelrechte aanval op ons maatschappelijk bestel waar die vrijheid hoort centraal te staan.

Bovendien is dit soort van ontkenningen door leden van Schild en Vrienden dat men niet wist van die extreem racistische en walgelijke uitlatingen erg ongeloofwaardig. Alsof men bij die club van Dries van Langenhove zit en niet weet wat hij en zijn kompanen off-the-record echt zeggen.

 

Geweten is dat Dries Van Langenhove een gewiekst manipulator is maar zijn leden wisten wel beter dan een ‘ik wist van niets’. Daarmee afkomen doet teveel denken aan die andere gelijkaardige bewering uit 1944 en ‘45 van ‘Ich habe es nicht gewusst.’

Uitschelden

Maar uiteindelijk dumpte Theo Francken in zijn Lubbeek Nick Peeters en de Dendermondse N-VA Jan Vanhove, beiden leden van die groep. Waarbij Theo Francken zwaar uithaalde naar wat hij een heksenjacht noemde en op Twitter stellende dat: “Van Ranst’s (3) en andere bloedhonden mogen trots zijn met de scalp van deze jonge Vlaamsgezinde student/historicus.” Een taalgebruik een regeringslid totaal onwaardig.

Dus niet de leden van Schild en Vrienden waren voor de N-VA crapuul maar diegenen die onthulden wat voor gore racistische praat die verkondigden en hoe ondemocratisch dit gezelschap is. Toen hier eerder op deze blog de zaak van Schild en Vrienden ter sprake kwam was het niet de haatpraat van die leden maar de auteur zelf die voor sommige mensen van de lokale N-VA een ‘haatschrijver’ was. De omgekeerde wereld.

Make Dendermonde Great Again - Marius Meremans, Tomas Roggeman en links naar rechts Jan Vanhove, Milan De Saeger en Dylan Vandersnickt - 2017 - kopie

Jan Van Hove, links, ernaast derde van links Dylan Vandersnickt, Tomas Roggeman, derde van rechts en Marius Meremans tijdens hun actie met een gratis vat bier ‘Make Dendermonde Great Again’. Dylan Vandersnickt van Schild en Vrienden was nationaal ondervoorzitter van Jong N-VA. Waarheen wil men met de N-VA?

Niet verwonderlijk dus dat ook in Dendermonde men dezelfde tactiek toepaste als Theo Francken en men Jan Vanhove in bescherming nam. Niet hij maar de boze buitenwereld die hem pest zijn de smeerlappen. Zo stelde de Dendermondse N-VA in haar persbericht:

In de nasleep van de commotie rond “Schild en Vrienden” werden ook geruchten verspreid over Jan Van Hove, een van de kandidaten op de N-VA-lijst voor Dendermonde.

Vooral de hardheid van de reacties en de kwetsende facebookberichten van mensen die voor hun eigen partij totaal andere maatstaven gebruiken, hebben hem geschokt. Jan is op dit ogenblik helemaal ondersteboven van de hele heisa en heeft zelf besloten om zich terug te trekken van de lijst. Emotioneel heeft hij het heel moeilijk en hij heeft rust nodig om alles op een rijtje te zetten. Daarnaast wil hij ook zijn familie beschermen.

Onze afdeling heeft met Jan overlegd en heeft besloten om in te gaan op zijn vraag. Wij hebben respect voor zijn beslissing en onze voorzitter, Giel Van Medegael, heeft dan zijn verantwoordelijkheid genomen en zal op de lijst de plaats innemen van Jan Van Hove.

N-VA Dendermonde wenst dat Jan de tijd krijgt om rust te vinden, zijn studies verder te zetten en te werken aan zijn toekomst.’ (4)

Inbraak, vernielingen, geweldpleging en ordeverstoring zijn geen probleem. Het aanvallen van de vrijheid van meningsuiting evenmin. Alleen diegenen die dit aanklagen zijn ‘bloedhonden’ en ‘haatschrijvers’. En dat Jan Vanhove niets wist van die ranzige correspondentie op het internet is weinig geloofwaardig. Zo schreef De Standaard:

Jong N-VA’er Jan Vanhove liet eerder weten dat alle Jong N-VA’ers afstand nemen van Schild & Vrienden. Hij neemt zelf de verantwoordelijkheid op, omdat hij naar eigen zeggen ‘het dichtst bij Dries Van Langenhove’ stond. ‘Ik ben me bewust van de ernst van de feiten, maar heb dit nooit gezien (of misschien niet willen zien). Dit valt niet goed te praten.’ (5)

Of misschien niet willen zien! En hij wist volgens de Standaard zelfs al te melden dat alle Jong N-VA’ers zich van Schild en Vrienden distantiëren. Hij spreekt dus ook voor al de anderen. Hier eerder op deze blog poogde hij de N-VA actie ‘Make Dendermonde Great Again’ (6) voor te stellen als iets los van de N-VA en Schild en Vrienden.

Blijkt nu dat twee van de organisatoren niet alleen lid waren van Jong N-VA maar ook van Schild en Vrienden. De foto met daarbij Vlaams parlementslid en lokaal lijsttrekker Marius Meremans toen men aan Dendermondse scholieren een gratis vat bier cadeau deed – Een pedagogisch project? – is nochtans duidelijk.

De N-VA moet dan ook duidelijk maken waarvoor ze hier staat en mensen die deelnamen aan dat soort acties zoals bij het Gentse ABVV en het Gravensteen radicaal de deur wijzen. Maar of dat zal gebeuren is maar de vraag. Zo te zien niet.

 

Ook ontdekte Knack deze week het verhaal van Carl Deconinck (6), medewerker in het parlement van het Ieperse federaal parlementslid Jan Vercammen. Deze Deconinck was betrokken bij de actie van Schild en Vrienden aan het Gentse Gravensteen en gaf ook bokslessen aan de groep. Maar waarom moest die groep überhaupt bokslessen volgen en pronken met geweren? Als onschuldige lammetjes? Dat is toch gewoon een opstap naar meer geweld? Of niet?

Dat zijn medewerker door deel te nemen aan die actie aan het Gravensteen aldus een aanval deed op de vrijheid van meningsuiting en mogelijks een serie strafbare feiten pleegde was voor Jan Vercammen geen zorg.

Jan Vercammen: “We gaan die brave man toch niet straffen. Bovendien leverde hij voor die actie alleen het spandoek en deed zelf niet mee. Er is trouwens toch ook zoiets als de vrijheid van meningsuiting. Hij is wel misschien een beetje radicaal en moet nog gekneed worden.” Een brave man dus.

Geconfronteerd met de feiten ontkende Deconinck dat hij ooit hatelijke of racistische berichten had geplaatst op de geheime internetfora van de groep. Tot hij tegen Knack moest toegeven ooit het bericht te hebben geplaatste communistische studenten te willen doden. Zo schreef hij: “Jullie krijgen allemaal een plaatsje in mijn helikopter. De eindbestemming is de oceaan.” Een truck geleerd uit de militaire dictatuur in Argentinië.

Hij was dat, stelde hij, wegens een ‘slecht geheugen’ vergeten. “Het is nu niet zo dat ik elke dag mensen die mijn mening niet delen, de dood toewens.” opperde hij nog tegen het weekblad. Misschien dan om de twee dagen?

John Paul Watson

Wel is het duidelijk dat veel leden van de N-VA dit soort discours niet lusten en intern er hierover zeer grote onenigheid is. Getuige de recente uitlatingen vanuit de Gentse N-VA en die van Jan Peumans, nu voorzitter van het Vlaams parlement.

Ook in Dendermonde trouwens waar er op de kieslijst zeer eerbare figuren zijn te vinden. Liggen hier de kiemen voor een nieuwe zoveelste split in het Vlaams nationalisme? Het zou niet mogen verbazen.

Een toppoliticus wiens partij lokaal in alliantie zit met de N-VA: “Toen Stijn Everaert, het Aalsterse lid van Schild en Vrienden, op het internet racistische praat over zwarten plaatste protesteerde ik in een reactie. Tomas Roggeman, nationaal voorzitter Jong N-VA, was er echter snel bij om Everaert tegen mij in bescherming te nemen”. Opmerkelijk is hier dat de Aalsterse N-VA Stijn Everaert wel onmiddellijk op straat gooide. Nog diezelfde dag.

Uiteindelijk zijn voor het ontsporen van de N-VA en vooral de Jong N-VA twee hoofdverantwoordelijken: Partijvoorzitter Bart De Wever en Jong N-VA voorzitter Tomas Roggeman. Zij zitten aan het stuur en zijn dus de eindverantwoordelijken voor die zaak. Zij geven de marsrichting aan.

Nick Peeters

Nick Peeters op het internet. Geen probleem voor Theo Francken, integendeel het is een fijne jongen.

Maar als Tomas Roggeman zich op Twitter vrolijk maakt over de problemen van een vluchtelingenboot – met veel kinderen aan boord – dan stellen zich inderdaad vragen over de politiek waarheen de N-VA wil: Een democratische of een anti-democratische partij. Zeker ook als we zien dat hij, toch lieveling van de partijtop en voorzitter Jong N-VA, probleemloos ook een tweet van de Britse internetter Paul Joseph Watson retweet.

Deze Watson is de rechterhand van Alex Jones, op het internet een prominent producent van de grootst mogelijke onzin. Hij staat gekend als een extremistisch warhoofd die met Alex Jones rond Infowars.com samenwerkt – hij is er editor at large – en waar men ideeën promootte zoals die van de illuminatie. Daarbij stelt men o.m. dat onze bestuurders in wezen reptielen zijn. Zotter kan men ze op het internet amper vinden.

Zijn snel verwijderde tweet waarin hij zich vrolijk maakte over die in nood verkerende bootvluchtelingen lijkt dan eerder geen vergissing te zijn zoals hij nadien opperde maar deels de basis van zijn denken. En dat soort gedachtengoed kan men ook vinden bij een Dries Van Langenhove. Die zat ook onschuldige kinderen en slachtoffers van hongersnood en geweld zo te zien uit te lachen. En dus stelt zich de vraag: Waarheen wil de N-VA?

Willy Van Damme

1) De reportage die Tim Verheyden maakte voor Pano van de VRT kan hier via deze link bekeken worden. Opgepast, zij is ruw en niet geschikt voor al te gevoelige zielen. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/05/pano-wie-is-schild-vrienden-echt/

2) Newsmonkey,, 2 mei 2018, ‘Extreemrechtse studenten halen vakbondsvlag neer op 1 mei.’. http://newsmonkey.be/article/88385

3) Het betreft hier de aan het UZ van de KUL verbonden Marc Van Ranst, professor virologie. Een autoriteit in zijn vakgebied.

4) Persbericht van N-VA Dendermonde, 12 september 2018. De Dendermondse N-VA schreef zijn naam hier fout. Het moet Jan Vanhove zijn, niet Jan Van Hove. Wat lijkt te tonen dat dit persbericht niet lokaal maar nationaal door de PR-afdeling van de partij is gemaakt. De teneur en professionaliteit ervan doet dit ook zo vermoeden.

5) De Standaard, 6 september 2018, ‘Schild & Vrienden: al drie kandidaten van N-VA-lijst geschrapt’. http://www.standaard.be/cnt/dmf20180906_03709946/

6) De reacties van Jan Vanhove kunnen gelezen worden bij het op deze blog geplaatste stuk: ‘Dendermonds schaaktheater op de Aquarius’, van 17 juni 2018. https://willyvandamme.wordpress.com/2018/06/17/dendermonds-schaaktheater-op-de-aquarius/

7) Knack, 26 september, pagina 18, ‘Medewerker N-VA verzorgde bokscursus voor Schild & Vrienden’, Simon Demeulemeester. https://www.knack.be/nieuws/belgie/medewerker-n-va-verzorgde-bokscursus-voor-schild-vrienden/article-normal-1202981.html?utm_source=Newsletter-25/09/2018&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-RNBDAGKN&M_BT=277118925354

9 gedachten over “N-VA – Jekyl en Hyde

 1. Beste Willy Van Damme,

  waar NVA ook voor staat is een politiestaat, hier het laatste wetsvoorstel van Jambon:

  Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft nog maar eens een wetsvoorstel klaar. De ‘Law & Order’-personificatie van deze regering heeft amper de wens uitgesproken om 3.000 ANPR-camera’s overal te lande neer te planten, of hij heeft zijn zinnen al gezet op een nieuw stokpaardje: uw vingerafdruk op de eID (de Belgische identiteitskaart).
  Zijn wens is niet nieuw. De kiem hiervan werd al gelegd in een ‘Superministerraad’ van mei 2017, waar Jambon niet alleen een vingerafdruk lokaal wou bewaren op de eID zelf, maar ook een databank wou aanleggen met een vingerafdruk van élke burger. Onschuldig of schuldig, het doet er niet toe.
  Hier de link waar gelukkig nog mensen zoals ik vinden een overdreven wet en die iedere burger als crimineel voorstelt:
  https://www.knack.be/nieuws/belgie/geef-de-overheid-je-vinger-afdrukken-neemt-ze-zeker-de-hele-hand/article-opinion-1295321.html

  Met vriendelijke groeten,
  Hans Janssens.

  Antwoord:

  Bedankt voor je belangrijke reactie. Ik begrijp perfect de politiemensen en gewone burgers die aandringen op meer controle. En inderdaad, de camera’s met nummerplaat- en gezichtsherkenning hebben zeker weten al veel misdaden helpen oplossen. En dus is men daar voorstander van die voorstellen.

  Daarentegen heb je het probleem van de privacy die hier gewoon geheel te grabbel wordt gegooid. De overheid als ze wil weet straks alles over je handel en wandel en dat is in wezen gevaarlijk. Kijk maar met die nieuwe televisietoestellen waarbij die zelfs als zij af staan nog alles in de huiskamer registreren. Waarom?

  Men zegt dan altijd dat wie niets misdoet daar geen problemen mag mee hebben. Maar wie zegt dat de overheidsdiensten te vertrouwen zijn? Zie maar hoe de Amerikaanse NSA wereldwijd praktisch alle computers onder controle heeft en meeluisteren en kijken naar wat U en ik doen. Waarom? Om de veiligheid? Laat me lachen.

  Neen, men gaat hier veel te ver en de N-VA en de andere partijen zouden zich beter eens afvragen of dat allemaal wel aanvaardbaar is en of men de vroegere regels van de privacy niet in eer moet herstellen.

  Weegt het makkelijker oplossen van misdaden op tegen het grootschalig schenden van de privacy waar we allen toch zouden moeten recht op hebben? Wie ziet hoe onze overheden hier liegen over bijvoorbeeld iets zeer belangrijk als de oorlogen tegen Libië en Syrië dan huiver ik voor waarheen dit allemaal gaat.

  Willy Van Damme

 2. Prachtig geschreven en uw stuk geeft de dagelijkse realiteit weer over wat er allemaal achte de schermen van het politiek decor gebeurd. Ik heb altijd N-VA een partij met twee gezichten gevonden, naar de buitenkant toe zijn ze gematigd rechts en behoudsgezind, maar in de binnenkant zit een ruwe, harde kern.
  Toen ik naar die Pano reportage over Schild en Vrienden keek was ik niet zo vebaasd over de banden tussen Schild en Vrienden. De Wever heeft wat aan damage control willen doen, maar Francken en anderen waren goede vriendjes met deze groep dus men moet de mensen geen blaasjes wijs maken. Het ergste van al is nog dat er mensen zijn die deze racistische uitspraken nog goed praten en de VRT beschuldigen van smaad en eerroof.
  Er zijn tenslotte ernstigere thema’s zoals klimaat, armoede, ondewijs enz. waar men zich beter mee bezig kan houden ipv altijd de schuld te steken op de migranten en de vluchtelingen.
  Dimitry Coppens

  Antwoord:

  Dat beleid met twee gezichten is een van de belangrijkste kenmerken van de partij. Zij wil gelijktijdig een sociaal en een asociaal gezicht tonen. Een spreidstand die op termijn echter onhoudbaar is. De PR-mensen die als adviseurs dit beleid klank en beeld geven beseffen dit natuurlijk ook.

  Het viel mij gisteren en vandaag bijvoorbeeld op hoe Theo Francken bij de voorstelling van zijn boek poogde de rol van sociaal voelend man te spelen door de Europese politiek (welke trouwens?) voor te stellen als onmenselijk.

  De zijne was dan volgens zijn beweringen dit weekend de echt sociale en de enig haalbare. Zij uitlating dat zijn critici dan maar een andere oplossing moesten geven was typerend. Natuurlijk beseft hij ook – zoals hij op andere ogenblikken al erkende – dat er geen oplossing voor dit probleem is.

  Zeggen dat men gewoon de grenzen hermetisch moet afsluiten is de mensen gewoon uitlachen. Francken is gewoon een door de PR gestuurde figuur die dan eens Jekyl en de dag nadien Hyde speelt. En vandaag mocht dus de sociale Francken goeiedag komen zeggen.

  Om dan morgen via Twitter weer eens te schelden op al wie hem niet zint. De vraag is hoelang men dit kan volhouden en welke marsrichting men eindelijk eens gaat kiezen. En de tweede vraag: Zal die uiteindelijke keuze tussen een sociale of asociale koers de partij verder destabiliseren?

  Willy Van Damme

 3. Vind de verrechtsing in Vlaanderen ronduit verontrustend. Lees zelf dagelijks Spaargids.be. De meeste leden zijn beleggers (spaarrekeningen brengen niets meer op).
  Men vindt daar naast de onvermijdelijke cafépraat ook goede tips. Vele leden zijn duidelijk begoed.
  Ze zijn nu op het idee gekomen zelf een peiling te organiseren. Viel bijna van mijn stoel: grote winnaars VB en NVA, SPa en CDV verwaarloosbaar !
  Hoe luidt het gezegde weer ? Als men het verleden vergeet is men gedoemd het terug te ondergaan ?
  https://www.spaargids.be/forum/op-welke-partij-ga-je-stemmen-t25229-330.html#p365687
  Sarah Toestra

  Antwoord:

  Uw verhaal wekt geen enkele verbazing. Wat Tim Verheyden op Pano toonde was ongetwijfeld slechts de top van de ijsberg. En mensen kijken in veel gevallen alleen naar hun eigen vooroordelen en hebzucht.

  Zonder enige kennis van zaken maken zij keuzes die niet zelden ook voor hun noodlottig kunnen zijn. Het is het systeem dat alle oplichters gebruiken: Inspelen op hun domheid en hebzucht om hen geld te ontfutselen.

  In wezen is dat soort websites zoals Spaargids niets anders dan een veredelde versie van de toogpraat in café de Zatte Reisduif. En er is het vermoedelijk ook door U gekende gezegde dat de geschiedenis ons leert dat men er nooit iets van leert. Tragisch maar zo is de geschiedenis van de mensheid.

  Willy Van Damme

 4. De pano reportage was goed maar ik blijf toch met veel vragen zitten . Waar haalt zo een clubje als Schild en Vrienden hun geld vandaan ? Worden zij gefinacieerd door Marnix kring ? Is Marnix kring ook een neo nazi clubje ? Ik vind ook dat de rol van N-VA hier in wordt geminimaliseerd . Francken was toch wel heel goed bevriend met Schild en Vrienden. Waarom willen Francken en Demir per se op de foto met een figuur als Kris Roman . En waarom heeft Rusland zoveel interesse in dit soort clubs ?
  Sven

  Antwoord:
  Tom Cochez is een uitstekend journalist en wie zijn stukken leest waarvan je de link in een tweede reactie meegeeft dan begrijp je waarom die bij De Morgen weg is.

  Wel enkele opmerkingen. Men krijgt hier de indruk alles op een hoop je te gooien zoals Radio Maria met openlijke Hitlerfans die roepen op een nieuwe holocaust.

  De Marnixkring wordt traditioneel als Vlaams nationalistisch gezien maar staat lichtjaren verwijderd van clubjes als Schild en Vrienden en het zootje dat hier besproken werd. Het kan uiteraard wel zijn dat enkele leden van de Marnixkring sommige van die groupuscules financieel steunen, maar dat is dan privé.

  Wat Kris Roman betreft wordt ook naar mijn gevoel sterk overdreven. De man komt uit het VMO en nodigde ooit zelfs David Duke, ex baas van de Klu Klux Klan, voor een voordracht uit naar Lebbeke.

  Maar voor zover ik dat zie behoort dat tot het verleden. Hij is vooral bezig met Rusland en heeft er naar eigen zeggen zelfs een buitenverblijf, een datsja. Maar ik denk niet dat dit een zonde is. Hij zelf zegt zoals in dat ene stuk dat verleden achter zich te hebben gelaten. Hij steunt, naar hij stelt kritisch, Rusland.

  Misschien had Tom Cochez best eerst een gesprek gehad met de man. En dat je wel wat fans van Rusland in dat milieu kan vinden zal wel. De EU organiseerde een staatsgreep in Oekraïne, steunde er fascistische knokploegen en in Rusland een crimineel als Alexeï Navalny en dus doet Moskou hetzelfde in de EU. Poets wederom poets heet dat.

  Verder zie ik al die clubjes als vies volk die mij doen walgen. Een paar paters, en evenveel groepjes als er leden zijn. Veel warhoofden en soms met een gewelddadige natuur. Het is eventueel wel de basis waaruit groepen zoals vroeger het VNV ontstonden, enzovoort.

  Gedenk ook dat Jan Jambon niet zo heel lang voor hij minister werd aanwezig was op een feest van het Sint-Maartensfonds en daar zong men Duitse strijdliederen uit de tweede wereldoorlog. Herinner U ook Johan Sauwens, nu bij CD&V.

  Willy Van Damme

 5. Amerikanen, maar wel door de Russen. Is dit geen artikel waard ?
  Oprechte groeten
  De Schryver Willy

  Antwoord:
  Met excuses maar dit lijkt mij onduidelijk. Wat wil U hiermee bedoelen?
  Willy Van Damme

 6. Voor Belgie zijn de problemen Tweeerlei, 1/ Na de 2de WW heeft OSS de latere CIA zoveel mogelijk Belgische nazi’s proberen aanwerven, 2/ dan blijft er nog de vraag : hoeveel zijn er Crypto Khazars en spelen mee in het Mossadorkest , laat ons ook niet vergeten dat er daar veel bij zijn die een vlaamse naam aangenomen hebben door ” Mariage Blanc !
  Rudy Verbuyst

  Antwoord:
  Dat de OSS, nu de CIA, in België een grote rol speelde in de periode onmiddellijk na de bevrijding is vaststaand. Men wou België vast ankeren binnen de nieuwe door de VS geleide wereld en dus kwam het er op aan om de KP zoveel mogelijk uit te schakelen.

  En de aartsvijand van de KP al van voor de oorlog was de BSP. En dus steunde de OSS de BWP en ook het ABVV om zich los te werken van de KP en haar netwerk.

  Bedenk ook dat Antwerpen tot de definitieve nederlaag van Nazi Duitsland cruciaal was in de oorlogsvoering en zoals bleek uit de oorlog tegen Irak in 2003 ook nu nog steeds de draaischijf is voor het Amerikaanse leger voor haar troepenverplaatsingen.

  En om die haven te controleren heeft men een goed werkende vakbond en stadsbestuur nodig. Toenmalig Antwerps burgemeester Kamiel Huysmans (BSP) speelde trouwens een cruciale rol in de bezetting van Palestina door zionistische kolonisten uit Europa om daar een Europees-Amerikaanse uitvalsbasis te creëren. De wapens voor die terreurgroepen kwamen vooral via Antwerpen bij hen terecht.

  Een bekende door de OSS gerekruteerde Belgische nazi was zeker Robert Verbelen. De man bleef gewoon uit de handen van het gerecht en stierf thuis in Oostenrijk. Wat je wil zeggen met die crypto Kazars ontgaat mij.

  Willy Van Damme

 7. Sorry, het is waarschijnlijk in domme vraag, ik volg de belgische politiek niet op de voet, omdat ik binnenkort ga emmigreren(uit persoonlijke redenen). Niet dat ik denk dat het elders beter is. Maar welke Nederlandstalige partij geniet jullie voorkeur ?
  Oisin

  Antwoord:

  Voor sommige zaken kan die ene partij beter zijn dan de andere en voor andere zaken dan weer niet. Ik ken die Baudet onvoldoende maar ik zie hem als de zoveelste demagoog die poogt te profiteren van een bepaald ongenoegen bij de bevolking. Een verse Geert Wilders, Salvini, Dewinter & co.

  In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw had je in Duitsland ook een groot ongenoegen met de Weimar republiek en dan zagen sommigen Adolf Hitler als een belovend alternatief.

  Mensen die nadachten wisten toen al wat dit alternatief was. Leer van de geschiedenis en gooi die platte demagogen op straat. Wie in Europa opnieuw oorlog wil moet natuurlijk op dat soort figuren stemmen. De VS zou maar al te graag hier een oorlog willen zien.

  Willy Van Damme

 8. Als ik in Nederland zou wonen zou ik voor de FfD van Thierry Baudet kiezen. Is er een eensgezinde Nederlandstalige partij in Belgie ?
  Oisin

  Antwoord:

  Neen.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s