Syrië – Nederland Jihadistenvriend

Wat insiders reeds lang vermoeden is de voorbije dagen duidelijk geworden. De Nederlandse regering steunt al jaren met militair materieel de salafistische terreurgroepen in Syrië. Was dat vanaf 2011 voor zover geweten alleen via politieke en diplomatieke steun en via de propaganda van de in wezen regeringsgetrouwe massamedia dan ging dat daarna verder.

Volgens het dagblad Trouw en het televisieprogramma Nieuwsuur gebeurde dit vanaf 2015 immers ook onder meer via de levering van voor die terreurgroepen cruciale communicatieapparatuur en pick-ups.

Waarop zij dan door andere landen van de Westerse alliantie geschonken wapens monteerden en eventueel gebruikten om te folteren gevangenen te vervoeren of hun eigen troepen naar het front te brengen. Een oorlogsmisdaad lijkt het.

Witwasserij Ko Colijn

In totaal ging het volgens die informatie om 25 miljoen euro aan materiaal waaronder eveneens laptops en pakken ander materieel bruikbaar voor een leger. Dit dan bestemd voor 22 groepen waarvan er echter maar twee namen tot heden bekend raakten. Feiten die de regering van Mark Rutte (VVD) niet betwist.

Bert Koenders - 4

Bert Koenders, De Nederlandse sociaaldemocraat en gewezen minister van Buitenlandse Zaken. De man is een trouwe vazal van Washington die in 2015 hoogstnodig militair materieel moest leveren aan jihadistische terreurgroepen in Syrië.

Dat het dan toch openbaar kwam is deels het werk van onder meer parlementslid Pieter Omtzigt (CDA) en natuurlijk die betrokken journalisten die hier ditmaal alle eer verdienen voor hun degelijk onderzoekswerk. Vraag is nu echter wat de gevolgen zullen zijn voor de Nederlandse regering die al zeker vanaf 2015 die groepen met militair materieel steunde. Men noemde het mooi ‘niet-dodelijke hulp’.

Een ding viel al snel op, en dat is de operatie ‘beperk de schade’ die onmiddellijk in gang schoot. Waarbij de vermeende kwaliteitskrant NRC blijkbaar voorop staat. Zo stelde de krant dat het allemaal zo erg niet was en ook logisch toen in 2015 deze beslissing viel.

Ook is het zenden van dit materiaal naar gewapende groepen in Syrië niet in strijd met de internationale rechtsregels en is die Jabhat al Shamiya (het Front van de Levant) geen salafistische terreurorganisatie. Het zijn in wezen goede jongens zelfs al begaan ze al eens een misdaad. Maar dat doet daar iedereen.

Dit allemaal ondanks de tegengestelde visies van Amnesty International en het Nederlandse openbare ministerie. Merkwaardig toch. Mensen als Ko Colijn sprongen in het verleden wild op die rapporten en visies om de Syrische regering als crimineel aan te duiden.

Nu men bij AI en elders ook de andere kant in beeld brengt is dat voor Colijn & co plots onzin. En op de visie van Rusland en Syrië zitten de Colijns van deze wereld natuurlijk nog minder te wachten dan op die van justitie en AI. Die eersten zijn voor hen nu eenmaal doortrapte smeerlappen.

Ko Colijn - Officier in de Orde van Oranje-Nassau

In zijn column in de NRC stelt Ko Colijn dat het misschien wel fout was maar in wezen kon voor hem alles toch door de beugel. De internationale rechtsorde kan wat hem betreft op de schop. Hier krijgt hij het ereteken van Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Internationaal recht

Zo schreef de Russofobe NRC op 14 september 2018 ‘Jabhat al Shamiya wordt over het algemeen beschouwd als een gematigde islamitische groep’. (1) En voor Ko Colijn van het regeringsinstituut Clingendael, schrijvend in een opiniestuk in diezelfde NRC (2) is er in wezen zelfs helemaal niets fouts aan de hele zaak. De bewering dat men zo het internationaal recht heeft geschonden noemt hij ‘nogal buitenaards’.

“Maar dat je je niet zou mogen mengen in de interne aangelegenheden van een andere (soevereine) staat schiet door. Dat zou tirannen als Assad en Maduro (3) in deze wereld te veel ruimte geven …… maar op een orthodox advies van ‘het mag niet’ zit geen diplomaat te wachten ..…… Überhaupt wordt het voeren van buitenlandse politiek wel erg moeilijk als het ‘volkenrechtelijk verbod op non-interventie’ (Nollkaemper) (4) te letterlijk wordt genomen.”

Het internationaal recht is nochtans duidelijk: De grenzen van een soevereine staat zijn onschendbaar en dient men te eerbiedigen. En het steunen van een gewapende rebellie in een andere staat is onder internationaal recht een casus belli voor een oorlog tegen de agressor door de hier aangevallen partij. Syrië kan dus onder het internationaal recht legaal de hulp inroepen van bondgenoten – hier Rusland –  en eventueel als represaille zelfs Nederland kapot laten bombarderen.

Front met al Qaeda

Wat mensen als Colijn hier eveneens vergeten is natuurlijk dat dit Front van de Levant niet alleen een stel criminelen zijn die op zeer grote schaal moorden, stelen, folteren, ontvoeren en verkrachten maar ook samenwerken met andere salafistische terreurgroepen waaronder bij tijden al Qaeda. Ko Colijn schrijft in wezen dus dat steun aan al Qaeda door de beugel kan.

Pieter Omtzigt - 1

Pieter Omtzigt, lid voor CDA van de Tweede Kamer, was een van de weinigen in de Nederlandse politiek die zich vastbeet in deze zaak. Hij zorgde er mede voor dat dit schandaal zo aan het licht kwam.

Bovendien verzwijgen mensen als Colijn en Nikolaos van Dam, de spin in dit web, verder dat al wie goederen van welke aard ook naar de Syrische provincie Idlib uitvoert eveneens zorgt voor het financieren van al Qaeda via de door deze terroristen geïnde invoerrechten.

Men steunt al Qaeda dus niet alleen indirect via de allianties van die groepen maar ook via het betalen van belastingen in natura – Al Qaeda gebruikt nu eenmaal geen Visa – aan de grens met Idlib of onderweg bij een van de tientallen controleposten.

En dus is er de vraag: Hoeveel van die door Nederland geleverde pick-ups en ander materiaal werden door al Qaeda (hier officieel Hayat Tahrir al Sham) als taks in beslag genomen? Het is een vraag die men zeker in de Tweede Kamer zal dienen te stellen. Als men het durft natuurlijk.

Leuk is zeker natuurlijk, en dat kwam tot heden in de Nederlandse media voor zover geweten niet echt aan bod, dat men naast het Front van de Levant ook de Sultan Murad Brigade op dezelfde wijze steunde. Die huurlingen vechten aan de Turkse grens in Syrië op vraag van en met steun van het Turkse leger een oorlog uit tegen de Koerdische YPG/PKK.

Een YPG/PKK die volop de steun geniet van de Nederlandse regering en waarvoor men meer dan twee jaar lang de nu teruggetrokken F 16’s ter beschikking stelde. Een hulp die op het zelfde ogenblik kwam als het sturen van allerlei legermateriaal naar de Sultan Murad Brigade.

Of hoe Nederland gelijktijdig twee met elkaar oorlog voerende partijen bewapende. En dat heet dan buitenlands beleid. Trouwens ook delen van het Front van de Levant vechten met Turkije tegen de YPG/PKK. Met de lonen die hier zoals bij de Sultan Murad Brigade eveneens komen van de Turkse schatkist.

De Nederlandse geheime oorlog

Ook dit is een zaak die door de Tweede Kamer in Den Haag dient besproken. Het is naast zwaar crimineel gedrag ook geknoei van de bovenste plank. En toen enkele parlementsleden zoals Pieter Omtzigt (5) steeds meer kritische vragen begonnen te stellen riep de regering plots het staatsgeheim in.

Het parlement mocht niet weten wie wat voor materiaal had gekregen. En als er dan een onderzoeksrapport klaar is roept men ook dit uit tot staatsgeheim. Het parlement, toch het allerhoogste gezag in wat men een democratie noemt, werd zijn inzagerecht afgenomen. Nederland voert oorlog, maar dit parlement mag niets weten. Democratie? Kom nou.

Mark Rutte - 3

Premier Mark Rutte (VVD) wou kost wat kost verhinderen dat het parlement op de hoogte zou geraken van zijn onverklaarde oorlog tegen Syrië en riep gans de zaak dan maar uit tot staatsgeheim. .

Tot de maandag nadien Nieuwsuur en Trouw met het verhaal kwamen en dit staatsgeheim deels in het openbaar gooiden. Het toont de ondemocratische natuur van de regering van Mark Rutte en de partijen die dit op zijn minst wangedrag steunen. Het is de totale minachting van het parlement en zo de bevolking die dit parlement stemde.

Politieke linkerzijde

Opvallend natuurlijk is de houding van wat men traditioneel de politieke linkerzijde noemt. Zo werd de beslissing om salafistische terreurgroepen aan materiaal te helpen genomen door minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders, lid van de sociaal-democratische PVDA.

Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PVDA) stelde het op 12 september in NRC zo:

“De Syrische leider Assad was zijn eigen bevolking aan het uitmoorden….. als je geconfronteerd wordt met het Kwaad dan moet je zulke beslissingen nemen.” (6)

Kamerlid Bram van Ojik (GroenLinks) ging nog een stuk verder en stelde het in diezelfde NRC zo (7):

Het is duidelijk dat Assad als winnaar uit de strijd is gekomen, maar dat is geen reden om met de steun stil te zitten… De gematigde rebellen verdienen onze steun – juist nu.”

De gematigde rebellen dus. Ook Jesse Klaver, de ster van GroenLinks, klonk gelijkaardig in het televisieprogramma Buitenhof. Dit terwijl praktisch iedereen die dit dossier volgt nu toegeeft dat zoiets als ‘gematigde’ rebellen er niet bestaan en in wezen ook nooit bestonden.

Termen als het Vrij Syrische Leger zijn zoals die andere slogan van de Arabische Lente creaties van Britse en Amerikaanse pr-bureaus die zo de oorlog aan het publiek als iets lovenswaardig moesten verkopen. GroenLinks doet hieraan mee. Of hoe wat heet politiek links te zijn in wezen ook zeer asociaal en zelfs crimineel kan zijn. Voluit oorlogen steunen is geen probleem. Ook na Libië, Irak en Afghanistan. Wat een politiek niveau!

Nikolaos van Dam

Natuurlijk staat in dit schandaal de persoon van Arabist Nikolaos van Dam centraal. Deze oud-ambassadeur in o.m. Irak en Egypte was in die periode de zogenaamde speciale Nederlandse gezant voor Syrië en de man die op het veld richting gaf aan het beleid. Hij kende de kleinste details van de zaak en jihadistische terreurgroepen hadden het in Nieuwsuur over ‘hun vriend’. Zou dat voor van Dam een eretitel zijn?

Nikolaos van Dam - 2

Nikolaos van Dam, de jihadistenvriend en Syriëstrijder op jaren en met pak en das. De man die vorm gaf aan het Nederlandse steunprogramma voor Syrische jihadisten. Zijn bijdrage aan de vernieling van het land waar hij zegt veel van te houden.

Voor Van Dam is het Front van de Levant helemaal geen salafistische terreurbeweging zoals onder meer het Nederlandse gerecht stelt. De groep ondertekende in de Saoedische hoofdstad Riyad ooit een verklaring stellende dat ze streefden naar een democratie en dat was voor van Dam voldoende om hen als gematigd te zien en massaal militair materieel te geven. Een geschenkje van de Nederlandse vrienden.

Neen, dat is geen salafistische terreurgroep want, opperde hij ook op Buitenhof van de NOS televisie, Charles Lister stelt dat dit gematigden zijn. Charles Lister is de man die jarenlang vanuit Qatar, wapenleverancier aan al Qaeda & co, via het door Qatar gefinancierde Brookings Doha Center de oorlog tegen Syrië becommentarieerde. En op BNR Nieuwsradio maakte Van Dam gelijkaardige verklaringen. (8)

Als bron een Qatarese broodschrijver gebruiken om te beweren dat het Front van de Levant een gematigde groep is kan dus wel  tellen. Maar bronnenkritiek kent Nikolaos van Dam zoals bleek uit zijn hier besproken boek ‘Destroying a nation’, (9) helemaal niet.

Feiten over de ware relatie van Israël, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de VS met die salafistische terreurgroepen van ISIS tot Ahrar al Sham en al Qaeda zal je er niet in vinden. Ondanks de berg aan bewijzen voor die stelling. En zoals uit zijn parcours duidelijk blijkt moet hij hierover heel veel weten.

En dat ze al eens samenwerkten met andere terreurgroepen in dat gebied was voor van Dam eveneens geen probleem. Ze zitten daar ook zo dicht bij elkaar dat het in zijn visie bijna niet anders kan dan dat ze wel eens samenwerken. En dat is blijkbaar geen enkel bezwaar voor onze diplomaat.

Een ander argument voor hem was dat ze vochten tegen ISIS. Nou, ze vochten tegen ISIS! Jarenlang hebben ze echter ook militair samengewerkt met ISIS toen zich dat nog al Qaeda in Irak noemde. En strijden tegen de huidige Syrische tak van al Qaeda? Hoogstens zoals in het geval eerder met ISIS betreft het in essentie vechten om de buit.

Zichzelf beschuldigen

Voor wie goed naar Van Dam luistert en zijn laatste boek las stelt hij zich in wezen echter zelf in beschuldiging als zijnde medeplichtig aan de vernieling van Syrië en de massamoord daar.

Hij was gezien zijn expertise de man die het Nederlandse beleid rond Syrië toen vorm gaf en zorgde dat die moordbendes als het Front van de Levant en de Sultan Murad Brigade militair materieel kregen om zo de oorlog verder te zetten. In zijn boek stelt hij dat het Westen die jihadisten met hun maximalistische eisen – Assad moet weg en liefst dood – bleef steunen maar hen jarenlang onvoldoende hulp gaf om de oorlog te winnen.


Jihadisten tesamen met vlaggen

De vlaggen van terreurgroep Ahrar al Sham (links), het zogenaamde Vrije Syrische Leger (midden) en al Qaeda (rechts) broederlijk naast elkaar. Zoek de gematigde jihadisten.

Het is als gevolg hiervan, stelt hij in zijn boek, dat de oorlog bleef duren en een politieke oplossing nergens raakte. Met als resultaat honderdduizenden doden en grote delen van het land vernield en geplunderd. Wat natuurlijk helemaal de bedoeling was. Irak verwoest, Libië verwoest, Afghanistan verwoest, Syrië verwoest, het schiet al aardig op.

Nikolaos van Dam is echter, zoals nu is gebleken, hiervoor als uitvoerder deels zelf medeverantwoordelijk. De vraag is dan ook of Nikolaos van Dam hier schuldig is aan zware misdaden gaande van medeplichtigheid aan genocide tot oorlogsmisdaden en terreur. Zwaarder kan niet.

Wel is het toch merkwaardig te noemen dat de Nederlandse massamedia al meer dan 7 jaar de waarheid over de oorlog tegen Syrië verbergen. Geen woord over het ware karakter van deze oorlog. En nu plots de openbaring. Goed maar het is merkwaardig.

Neem de Nederlandse jezuïet Frans van der Lugt die jarenlang vanuit Syrië ageerde tegen die steun van zijn vaderland aan die jihadisten. Het dagblad Trouw zweeg hem dood. Tot hij in de stad Homs in 2014 kort voor de bevrijding ervan door een jihadist werd vermoord. Dan plots klonk het een en al rouw bij die krant. Waarbij men echter – je moet maar durven – de schuld nog poogde te steken op de regering. (10)

En wat nu met de Nederlandse regering? Ach, er is het Vlaamse gezegde: Ze dronken een glas, pisten een plas en alles bleef als het was. Nederland is gewoon een vazalstaat van de VS en haar salafistische bondgenoten. En dus loopt men op het Binnenhof netjes in de pas van Washington. Al Qaeda of niet, het doet er niet toe, zolang het Witte Huis maar tevreden is. Nederland gidsland? Wat een grap.

En de Belgische kranten? Veel bladvulling als naar gewoonte maar over deze bij de noorderburen toch wel belangrijke zaak behoudens een kort bericht in de Gazet van Antwerpen niets. Wel korte berichten op de websites van o.m. De Morgen en De Standaard, meer niet.

En elders in Nederland? Recent stopte de Nederlandse regering nu ook met de financiële steun aan de Witte Helmen. De door de Britse regering opgerichte propaganda-afdeling van het Syrische salafisme. Assad heeft de oorlog gewonnen dus kunnen we maar beter stoppen met die zaak is de stelling van Den Haag.

Ook blijft IKV/Pax Christi, die zichzelf een vredesbeweging noemt, verder volharden in het maken van propaganda voor die Syrische terreurgroepen. Zo maakt deze organisatie nog steeds reclame om geld te geven aan het Syrische zogenaamde schoolproject Kesh Malek (11) dat actief is in het jihadistengebied rond de provincie Idlib. Ze geeft volgens haar website in enkele door haar beheerde scholen aan jongens en meisjes apart lessen gebaseerd op een salafistisch curriculum.

Willy Van Damme

1) ‘Kamer wordt vertrouwelijk geïnformeerd over hulp rebellen Syrië’, NRC 14 september 2018

2) ‘Steun jihadisten? Fout maar overdrijf niet’, NRC 13 september 2018. Dat ze een stuk met een andere opinie over deze affaire bij NRC niet plaatsten wekt natuurlijk voor wie de krant kent geen enkele verbazing. Modder gooien naar Rusland is er bij de krant een dagelijkse vaste traditie.

3) Door ook de Venezolaanse president Maduro terloops te vermelden ontstaat de indruk dat hij en enkele andere westerse vuilspuiters al een nieuwe zoveelste oorlog aan het voorbereiden zijn, die tegen Venezuela.

Maar wat moet men volgens Colijn dan doen met bevriende dictators zoals de familie al Saoed? Bommen gooien? En wat met de VS die Irak vernielde en er bij haar invasie en bezetting massaal mensen ombrachten? Bommen gooien? Maar ja, dat zijn vrienden. Daarover zal je figuren als Ko Colijn dus niet horen piepen.

4) Het betreft professor jurist André Nollkaemper die na de commissie Willebrord Davids over de wandaden rond de invasie van Irak in 2003 werd aangesteld. Die stelde met akkoord van het parlement dat men in de toekomst bij buitenlandse interventies Nollkaemper als Extern Volkenrechtelijk Adviseur voor Buitenlandse Zaken zou raadplegen. Deze noemde de zaak in Nieuwsuur een schending van het internationaal recht en dus crimineel gedrag. Hem raadplegen hoefde helemaal niet stelde Colijn.

5) Toen Omtzigt kritische opmerkingen begon te maken over de Nederlandse houding rond het neerhalen boven Oekraïne van het Maleisische vliegtuig van vlucht MH17 was het opnieuw de NRC die een karaktermoord poogde te plegen op deze bijna enige kritische parlementaire stem in dit dossier. Geen toeval natuurlijk.

6) ‘In 2015 leek het politiek nog zo’n goed idee…’, NRC 12 september 2018

7) ‘Nederland steunde terreurbeweging in Syrië’, NRC 11 september 2018.

8) ‘Organisaties waar wij contact mee hadden waren niet jihadistisch’, BNR Nieuwsradio, 13 september 2018. https://www.bnr.nl/nieuws/internationaal/10354191/organisaties-waar-wij-contact-mee-hadden-niet-jihadistisch

Hier stelt men: ‘Nederlandse politici zijn volgens Van Dam medeverantwoordelijk voor de ‘enorme ellende’ die is aangericht in Syrië. ‘Politici die hebben willen interveniëren en met allerlei stellingen kwamen waarop ze niet konden terugkomen, dragen een zekere medeverantwoordelijkheid voor de enorme ellende die daar is aangericht.’. Maar diegene die dit beleid op het veld realiseerde zoals van Dam is dan uiteraard eveneens schuldig.

9) Destroying a Nation, Nikolaos van Dam, I.B. Taurus, 2017, 242 pagina’s. Hier op 12 augustus besproken in het artikel ‘boeken over Syrië’.

10) ‘Patermoord’, Trouw, 8 april 2014, Sylvain Ephimemco.  https://www.trouw.nl/home/patermoord~a55b9397/

Zo schreef de krant:

‘Van der Lugt was vooral hinderlijk voor het regime van president Assad. Hij getuigde via video’s en Skype-verbindingen van de wreedheid van zijn leger dat de stad omsingelt en inwoners laat verhongeren. Hij bleef maar hameren en hopen op bemoeienis van ‘de wereld’, die ‘niet kan blijven toekijken’. Waarom zouden de djihadisten die het lot van de pater deelden en ook gras moeten eten, hem executeren?’

Frans van der Lugt werd op 7 april 2014 in de stad Homs Vermoord. Daar waar hij onder het juk van deze terreurgroepen koppig was blijven wonen. Hij is er begraven

11) https://globalyouthrising.org/2016/04/15/friday-spotlight-paxthe-activist-hive/. Kesh Malek heeft een website: https://www.keshmalek.org/.

Ze werkt vanuit Atareb, een door al Qaeda gecontroleerde stad gelegen in het westen van de provincie Aleppo. Of hoe onze bisschoppen – Pax Christi werkt onder hun toezicht – samenwerken met deze salafistische terreurgroep.

15 gedachten over “Syrië – Nederland Jihadistenvriend

 1. willy, mag ik nog wat aanvullende informatie geven over de gecorrumpeerde hoogleraar Ko Colijn? https://stanvanhoucke.blogspot.com/search?q=ko+colijn
  Stan van Houcke

  Antwoord:
  Bedankt voor die bijkomende info. Zijn uitlatingen over de oorlog tegen Irak in 2003 verbazen natuurlijk helemaal niet. De VS wilden Irak vernielen en Nederland wilde als trouwe vazal meedoen. En dus moest Colijn intellectueel hiervoor de nodige verantwoording geven. Waarna hij dat mooie lintje kreeg.

  In 2003 schreef The Economist dat de invasie van Irak goed was want het zou eindelijk een oplossing mogelijk maken voor het Palestijnse probleem. Ik heb dat blad toen een heel boze lange brief geschreven en die vod buitengesmeten. Ze belden mij nog eens. Geld geven voor een brok leugens? Zo zot ben ik nog niet.

  Ik liet op de Facebookpagina van Nikolaos Van Dam een bericht achter waarin ik kort stelde dat ik nu wist waarom zijn boek partijdig is. Hij verwijderde het. Dat soort lui zijn gewoon smeerlappen maar met stijl. Niet het straatboefje met een ongeschoren baard en een stank die veel bier doet vermoeden.

  Sommige vrouwen of mannen gaan plat voor enkele tientallen euro’s. Hij is geen haar beter en lult maar op. Zolang er stuivers tegenover staan. Had de Sovjetunie hier de baas geweest dan had die, zeker weten, van Jozef Stalin een heilige gemaakt.

  Willy Van Damme

 2. Mag ik hier een opmerking aan toevoegen betreffende MH-17, waar Nederlandse politici en haar media opvallend stil over zijn?

  Er bestaat een Rijkswet voor de Onderzoekdraad voor Veiligheid die in artikel 57, lid 2, het volgende schrijft;

  2.De raad neemt eveneens door hem vergaarde informatie niet in het rapport op voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen

  a. de betrekkingen van het Koninkrijk of de landen van het Koninkrijk met andere staten of met internationale organisaties;

  b. de economische of financiële belangen van het Koninkrijk, van de publiekrechtelijke lichamen van de landen van het Koninkrijk, of van de in artikel 1a, onderdeel c en d, van de Wet openbaarheid van bestuur bedoelde bestuursorganen;

  Wij weten dat de Russische Federatie informatie heeft verstrekt aan het Joint Investigation Team wat niet in het definitieve rapport is opgenomen, wij weten nu ook waarom.
  They Knew

  Antwoord:

  In dit geval zijn de onderzoeksresultaten betreffende de vlucht MH17 waardeloos daar ze onbetrouwbaar zijn door bloot te staan aan grove manipulaties. Maar België bleef in deze zaak vrij neutraal en Maleisië was niet akkoord. Wat toch duidelijk zou moeten maken dat er grote twijfels zijn over dat onderzoeksrapport.

  Er is onlangs ook een boek over de zaak verschenen van professor emeritus Kees van der Pijl die erg sceptisch staat tegenover die zaak. Wat wil je, verdachte Oekraïne doet mee aan het onderzoek, het bespioneerde illegaal de Nederlandse rechercheurs en men maakte voor het rapport blijkbaar uitvoerig gebruik van info komende van Bellingcat. En dat is een site die uitermate onbetrouwbaar is.

  Willy Van Damme

  • Buiten dat ik verschillende politici heb benaderd over die Rijkswet, en hiervoor moest ik terug in de tijd, bleek in 2011 dat Mr. Pieter van Vollenhoven, toen voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en echtgenoot van Prinses Margriet, tijdens een persconferentie verklaarde dat er niet zoiets bestaat als onafhankelijke onderzoeken. Daags daarna kondigde van Vollenhoven zijn vertrek aan.

   Ook blijkt dat er tijdens de presentatie van het tussentijds rapport en reconstructie van de MH-17, gepresenteerd door Tjibbe Joustra (VVD), er een ander cockpitpaneel voor de reconstructie te zijn gebruikt. De reden die hiervoor werd gegeven was dat het te schokkend en te confronterend voor de nabestaanden en de Nederlandse burger zou zijn. In werkelijkheid heeft het te maken dat de OvV geen onderzoek wilde verrichten naar de aanwezigheid van Oekraïense gevechtsvliegtuigen. De reden daarvoor wordt hieronder verduidelijkt.

   https://www.anderweltonline.com/fileadmin/user_upload/upload_Redaktion/PDF/Cockpit-MH017.pdf

   Hieronder is de animatie van de reconstructie van MH-17 te zien en de verschillen zijn opmerkelijk te noemen.In feite heeft men gewoon bewijs vervalst.

   Er is nooit onderzoek verricht naar de aanwezigheid van Oekraïense gevechtsvliegtuigen. Ook niet toen de vermeende piloot, Vladislav Voloshin, uit wanhoop in maart van dit jaar ‘zelfmoord’ heeft gepleegd.

   https://www.hln.be/nieuws/buitenland/gerecht-onderzoekt-dood-van-oekraiense-piloot-die-volgens-rusland-mh17-toestel-neerschoot~a4502919/?referer=https%3A%2F%2Fwww.kpnvandaag.nl%2F

   Met het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne nog in het vooruitzicht, mocht het nooit Oekraïne zijn dat MH-17 heeft neergeschoten, dat zou desastreus zijn geweest voor het referendum.
   They Knew

   Antwoord:

   Ik ken het dossier veel te weinig om hierover wat dan ook te schrijven. Ik heb sterke twijfels bij het Nederlandse verhaal maar wie niet twijfelt bij officiële verklaringen, zeker over een verhaal als dit, is fout bezig. Een mens moet blijven vragen stellen.

   Willy Van Damme

 3. Onze Europese politici zijn gedweeê klotenloze zakken die met het grootste gemak onderhevig zijn aan Chantage, en korruptie, het is dit Europa dat medeverantwoordelijk is voor al die ” regimechange situatie’s sedert de 2de WW, zij hebben de Amerikanen en ISraeHELL altijd geruggesteund, zij zijn medeverantwoordelijk voor de massatoeloop van Vluchtelingen die in feite niets anders is dan het uitzuigen van die landen van hun hoogopgeleide mensen voor het gebruik in de Europese industrie, de kwal merkel heeft dat heel duidelijk gemaakt , die ligt al van voor 1990 onder Amerikaanse sloef !

  Antwoord:

  Sommigen in de EU willen zich losser maken van de VS en er zijn in die zin enkele (erg schuchtere) stappen gezet. De relatie van de EU met de VS is op dit ogenblik wel bar slecht hoor. De vraag is hoever ze in de EU hiermee willen gaan.

  Willy Van Damme

 4. Uiteindelijk zijn diegenen die deze steun organiseerden allemaal bedienden van diegenen achter de schermen die belang hebben bij regime changes. Dergelijke systeemadepten, die geld van de belastingsbetalers stelen en gebruiken voor de doelen van hun bazen globalisten, hopen op een mooie beloning bij de Nato, EU of één of andere denktank. Tenenkrullend is het feit dat men actief ingrijpt tegen democratisch verkozen regeringen terwijl men op het thuisfront de mond vol heeft van valse beschuldigingen tegen Rusland als zouden zij godbetert verkiezingen beïnvloeden. Qua hypocrisie kan dit tellen.
  Benesha
  Antwoord:
  We worden hier in de kwestie van Syrië en ook Rusland bedrogen op een bijna onvoorstelbare wijze. Rusland wordt verweten zich te mengen in de verkiezingen in de VS terwijl de VS al meer dan 100 jaar niets anders deed en, ook in Rusland, nog steeds doet.

  En wat betreft Syrië krijg je beweringen over gruweldaden van de Syrische regering afkomstig van die door de VS betaalde jihadisten. Met nadien een bevestiging van bijvoorbeeld de door de VS indirect betaalde Bellingcat.

  Waarna je in een blad als de NRC een Charles Lister, betaald door Qatar, of Ko Colijn, betaald door Nederland, dat dan allemaal nog eens komen bevestigen. En wee diegenen die dan nog twijfelt. Dan moet je wel een agent van Rusland zijn. Op dat niveau krijgen wij ‘informatie’ in onze maag gesplitst.

  Willy Van Damme

 5. “de andere krant” was in haar eerste editie volledig gewijd aan Rusland,
  amai, een eye-opener !
  https://www.deanderekrant.nl/edities/1

  Willy,
  het verhaal van het neerhalen van het Russisch toestel deze week stinkt weer van alle kanten, maar Poetin speelt het schaakspel meesterlijk, maar het is ginder nog niet voorbij vrees ik …
  Archimm

  Antwoord:

  Het voorval toont van de kant van Israël twee belangrijke aspecten. Terwijl tegenwoordig in Arabische middens neerbuigend wordt gedaan over het Israëlische leger is dat niet zo voor hun luchtmacht die men als uiterst gevaarlijk ziet. En dat bewees dit verhaal.

  Verder toont het de doortrapte smerige mentaliteit van Israël die voor niets terugschrikt. Maar dat verbaast alleen de onwetende natuurlijk. Wou men bijvoorbeeld niet zozeer Syrië maar dat spionagevliegtuig uitschakelen? Goed mogelijk.

  Wat was er gebeurt? Een Russisch spionagevliegtuig, een Iljoesjin IL-20 met propellers en dus zeer traag, vliegt voor de kust van Syrië en de provincie Latakia en staat op het punt terug te keren naar zijn basis Khmeimim.

  Plots verschijnen daar vlakbij dat vliegtuig vier zeer snelle en uiterst wendbare Israëlische F 16’s die raketten afvuren op Syrië. Minder dan een minuut voor zij die raketten afvuren verwittigen zij deze Illjoeshin van hun aanwezigheid en bedoeling. Dat verwittigen was via onderlinge afspraken zo overeengekomen tussen Israël en Rusland.

  En natuurlijk zijn die lettele seconden nadat ze hun raketten afvuurden reeds weg. Logisch natuurlijk maar dat spionagevliegtuig is relatief traag, een soort zoals men dat bij NAVO AWACS noemt.

  En als de Syrische afweer dan terugschiet zijn niet de weggevlogen F 16’s het slachtoffer maar dat Russich vliegtuig. Het is alsof je achter de rug van een persoon op iemand schiet en je je dan vlug wegmaakt. Waarna die onschuldige geheel onverwacht in de vuurlinie komt te liggen. Strategisch zeer goed gezien maar duivels.

  Israël poogt nu de brokken te lijmen maar of dat iets zal helpen valt te betwijfelen. In Moskou zitten er geen idioten als een Donald Trump. Moskou zal zich echter niet laten verleiden tot een zware escalatie rond deze oorlog en pogen de zaak te kalmeren.

  De vraag is natuurlijk welke maatregelen Rusland gaat nemen. Tot heden weigerde het moderne luchtafweersystemen zoals de S 400 aan Damascus te leveren of zelf met dit systeem in te grijpen als Israël nog maar eens raketten afvuurt op Syrië. Op de Russische luchtmachtbasis van Khmeimim staan er zo’n systemen. Gaat die houding blijven?

  Verder evolueert het dossier nog steeds in de goede richting maar zeer traag. Turkije heeft immers schrik om teveel vluchtelingen, burgers en jihadisten die het niet controleert, tot het land toe te laten. Ze wil rond Idlib dus zo weinig mogelijk geweld en natuurlijk daarnaast wel haar invloed behouden.

  Je moet het recente voorstel voor een gedemilitariseerde zone rond Idlib zo zien: Eerst gaat Al Qaeda & Co dit niet aanvaarden. Wat ze trouwens reeds stelden.

  De anderen zoals Ahrar al Sham worden nu dus opnieuw voor een aartsmoeilijke keuze geplaatst. Een beweerde daarbij al met het voorstel akkoord te gaan. Stelt dat echter iets voor?

  Zeker is dat er van die zone niets zal in huiskomen. Zij moeten hun zwaar geschut hieruit dan weghalen en de autoweg van Hama naar Aleppo voor normaal verkeer openen en dat gaan ze nooit doen.

  Even belangrijk echter zijn de berichten aan de Jordaans-Iraakse grens met Syrië, zijnde de zone van al Tanf waar de VS de grensovergang naar Bagdad bezetten.

  Recente berichten stellen dat de lokale jihadistische huurlingen volgens een akkoord tussen Washington en Moskou naar het noorden gaan vertrekken – waar is mij onduidelijk – en de duizenden Syriërs uit het vluchtelingenkamp Rukban daar zouden terugkeren naar het regeringsgebied. Wat doet vermoeden dat ook de VS zich wil terugtrekken.

  Het grote probleem om de zaak te analyseren is de instabiliteit op dit ogenblik over dit dossier in zowel Ankara als Washington. Ze spreken herhaaldelijk desnoods elkaar dezelfde dag tegen. Er is geen touw aan vast knopen en goed analyseren is dus moeilijk.

  Willy Van Damme

 6. Pingback: Nederlanders laten zich maar wat graag piepelen – HERSTEL DE REPUBLIEK

 7. Pingback: Nederland staat vanaf nu bekend als jihadistenvriend. Dit is zwaar crimineel gedrag en geknoei van de bovenste plank

 8. De zgn.constante chaos betreffende de weergave v/h wereld nieuws, lijkt mij mede verantwoordelijk door geslepen/betaalde journalisten.
  Trix Zijp

  Antwoord:

  Het is mijn conclusie na jaren van studie en met het nauw in de gaten houden dat de media bewust over bepaalde onderwerpen liegen of belangrijk nieuws achterhouden.

  Willy Van Damme

 9. En dan nog de grootste bak – de Nederlandse regering kon wel gevechtskleding naar de Syrische terroristen sturen, maar een legeronderdeel op oeffening in Noorwegen, daar was geen warme kleding voor beschikbaar, die moesten de soldaten zelf maar aanschaffen. Wat een afgang!

  Die lui die de oorlog in Syrië hebben gesteund zo snel mogelijk aan het oorlogstribunaal in Den Haag uitleveren.
  Rob Heusden

  Antwoord:

  Wie vier mensen vermoord krijgt minstens 30 jaar cel. Wie een land vernield en daarbij honderdduizenden dood krijgt de Nobelprijs voor de Vrede, een lovende pers en met zekerheid standbeelden en straten en pleinen naar hem genoemd. J.F. Kennedy en Barack Obama zijn hiervan mooie voorbeelden.

  Willy Van Damme

 10. Hallo Willy

  Op de NOS site stond dat Amnesty international al rapporten geschreven over (onze bondgenoot)
  Maar er is niet veel mee gedaan.

  Henk

  Antwoord:

  Amnesty International en Human Rights Watch moeten om geloofwaardig te blijven af en toe ook eens een rapport over bijvoorbeeld Saoedi-Arabië maken. Leve de schijnheiligheid.

  En natuurlijk laten figuren als Nikolaos van Dam en Ko Colijn die verslagen dan links liggen. Geen interesse. Het is een mooi bewijs van de partijdigheid van die heren en van de kranten en televisieprogramma’s die gretig hun leugens overnemen.

  Wel recent een zeer correct stuk over Syrië gelezen van de gewezen Nederlandse diplomaat (de voorganger van Van Dam) Marcel Kurpershoek in NRC. Voor wie soms nog moest twijfelen over het feit dat ze ons als het hen uitkomt zitten te bedriegen dat het niet mooi is.

  Willy Van Damme

 11. Wat wil je: Nederland blijft Nederland! ’s Werelds meest gewiekste koopmansmacht. Natuurlijk beseft dat land nederig dat ze afhankelijk zijn van de financiële joodse elite en vooral van het oppermachtige Amerika. Nederland! ’s Werelds meest gewiekste koopmansmacht De anderen zijn jammer genoeg voor hen niet zo intelligent, hoffelijk en handig. Such is live! Ge moet het óók maar doen!
  Uiteindelijk zijn de anderen toch jaloers op dat Europese landje dat zulke wonderbare begrotingscijfers kan voorleggen. Nederlanders houden eraan zich als de slimste te kunnen voorstellen. Ze zijn natuurlijk ook uitgesproken assertief. (Het nieuwe modewoord assertiviteit is meestal niets anders dan een bedekte en bijna als humaan voorgestelde vorm van natuurlijke, menselijke verdedigingsnoodzaak). Iemand die niet uitgesproken assertief is, wordt snel als naïeve idioot aanzien: iemand die zómaar de kaas van zijn boterham laat nemen.
  Nederlanders zijn daarenboven, in het algemeen toch, meesters in het proclameren van onbaatzuchtig sociaal besef. Bij de vraag naar financiële steun voor een goed doel geven ze méér dan de anderen. Ze zijn nu eenmaal wereldkenners met een groot hart en toevallig ook nog een grotere intellectuele bagage.
  Ondertussen behoort Nederland, samen met enkele loense, verre landen en organisaties tot de eliteclubs met de meeste nepconstructies bij het opzetten van internationale fraude en witwasserij.
  Dat is nu eenmaal zó in onze moderne wereld. Ge moet maar zien dat ge
  erbij bent! Met geld, van waar het ook maar zal komen, koopt men koeken.
  Reeds Calvijn wist het!
  De intelligente en uiterst spraakbegaafde premier Rutten begrijpt zelfs Trump als hij méér geld vraagt voor de NAVO. Wij kunnen dat immers niet alleen: ons bezit verdedigen tegen bijvoorbeeld die stoute Russen. Die arme Amerikanen toch die nu al zóveel voor ons doen!
  Rutten en de Nederlandse elite dokteren grondig uit hoe men met de groten van deze wereld op een goed blaadje kan staan. Heel eenvoudig om de export te bevorderen en het internationale kapitaal, van waar het ook moge komen, naar het land te lokken.
  En wat doet het humanistische Europa? Niets, de Nederlandse begrotingscijfers zijn een voorbeeld voor al die andere foefelaars.
  Ondertussen doet de Nederlandse elite, onder de leiding van haar charmante premier, rustig verder.
  Nu wordt de belasting op de dividenden afgeschaft. Niets anders dan een verdere, absolute noodzaak om de Nederlandse kas te spijzen, met de hoogstnodige verdere investeringen om de wonderbare sociale infrastructuur toch nog in leven te kunnen houden.
  Nederlanders zijn eigenwijs maar er zijn er ook veel goeie bij waarmee men op een prettige en eerlijke manier zaken kan doen. En in het cafeetje kunnen ze ook best goeie maatjes zijn. Als men van zich kan afbijten, zijn onze buren best te pruimen!
  Hilaire Bodein 27.09.2018

  Antwoord:

  Uw reacties zoals: ‘Nederland! ’s Werelds meest gewiekste koopmansmacht’ en ‘Nederland! ’s Werelds meest gewiekste koopmansmacht’ deel ik helemaal niet. Er zijn meer dan 17 miljoen Nederlanders en dus 17 miljoen verschillende meningen en karakters en daarom is veralgemenen zoals U hier doet geheel fout.

  De Nederlandse buitenlandse politiek wordt vooral gemaakt in afspraak met Shell en haar oliebelangen in de VS. Onze commerciële belangen liggen minder in de VS en meer in Frankrijk en nu vooral Duitsland, onze grootste handelspartner.

  Vandaar dat Nederland een meer pro-Amerikaans beleid voert en denkt daar meer garen bij te spinnen. Nederland hielp die terroristen in Syrië aan militair materiaal en financierde de door de Britten opgerichte Witte Helmen. België heeft daar altijd afstand van gehouden. Een essentieel verschil.

  Gezien de economische en politieke oorlog van de VS tegen de rest van de wereld en dus ook de EU zit Nederland nu wel met een reuzegroot probleem. De koerswijziging van de EU is volop bezig en krijgt traag maar zeker vorm.

  En dus zal Nederland en met haar de media – zeker nu de Britten de EU verlaten – zich mee losser van Washington moeten rukken. Die essentiële koerswijziging vergt echter tijd om te realiseren. Komen doet ze echter. Dat lijkt mij gezien de nieuwe economisch realiteit onvermijdelijk.

  Kijk, als men halsstarrig tegen landen als Iran, Turkije, Rusland, China en Syrië zou blijven optreden dan verliest men, al zij het niet geheel, die markten van toch grote economieën, De Nederlandse regering ziet ook niet graag dat China die markten bijna geheel inneemt en zij alleen wat kruimels krijgt.

  Als Frankrijk (Peugeot/Citroën/Opel en Renault) geen auto’s aan Iran en Syrië kunnen verkopen dan zal het China zijn die deze verkopen onder haar controle krijgt. Begrijpelijk dat de EU dit wil verhinderen.

  Willy Van Damme

 12. Pingback: Terreuraanslag: ‘Stank voor dank’ – HERSTEL DE REPUBLIEK

 13. Novini en niet Trouw of Nieuwsuur was het eerste medium dat de beerput opentrok over Nederlandse steun aan terroristen in Syrië. Er was nauwelijks een Kamerlid te vinden dat wilde reageren. http://www.novini.nl/steunt-nederland-terroristen-syrie/
  Eric van de Beek

  Antwoord:
  Bedankt voor de info. Zo zie je maar, een mens kan niet alles weten. Ik wist dat zeker niet en het toont nogmaals aan hoe jullie groep goed en snel op de bal spelen.

  Het toont ook dat GroenLinks en de PVDA zich misschien dan wel links noemen maar in wezen samenwerken met het grootste uitschot dat deze wereld nu kent en dat zij niet vies zijn om mee te helpen een land te vernielen.

  Was Libië voor Bert Koenders (PVDA) dan niet goed genoeg misschien? Die man hoort niet thuis in de samenleving. En dat een Voordewind van de Christenunie dat moet aanklagen en niemand van Groen Links is schokkend. De erfgenamen van de PSP en de CPN zijn smeerlappen, handlangers van al Qaeda.

  Verder herinner ik mij ook dat de AIVD, de Nederlandse geheime dienst en stichters van de SP (CPN/ML) ooit een website hadden met salafistische propaganda om in Syrië te gaan vechten.

  Dat was om beter zicht op de zaak te krijgen stelde men toen verontschuldigend. We weten nu beter. Het was om de stroom koppensnellers naar Syrië zo hoog mogelijk te houden.

  Willy Van Damme

Laat een reactie achter op archimm Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s