De nieuwe wereldorde

De recente gebeurtenissen rond de top van de G7, zijnde de VS, Italië, Japan, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Canada tonen nogmaals aan hoe de oude geopolitieke structuren aan het instorten zijn.

Het toont ook aan hoe groot nog steeds de illusies in de VS en West-Europa zijn waar men nog steeds denkt de wereld te kunnen beheersen. Zo niet door het sturen van het leger of de salafistische huursoldaten dan door het instellen van allerlei sancties tegen diegenen die hun hebzucht in de weg staan zoals Rusland of Syrië.

Niets nieuw

Uiteraard eindigde de G7 top in Canada als te verwachten in een zeer hoog oplopende ruzie die nu voor het eerst ook duidelijk zichtbaar was. Waarbij de Amerikaanse president Donald Trump zijn zogenaamde bondgenoten in het publiek zat uit te schelden voor oplichters, bloedzuigers en meer van dat fraais. Waarbij hij tegen zijn nepvrienden de ene economische sanctie na de andere nam. Ze moeten knielen en smeken om genade.

G7 Top in Canada 10 juni 2018 - 1

De G7 hier in Canada broederlijk naast elkaar denkt nog steeds dat ze de wereld naar hun pijpen kan doen dansen. In wezen is de G7 de opvolger van de fameuze conferentie van Berlijn van 1884-‘85 toen men als ware het een taart Afrika onder elkaar verdeelde. Maar toen leefde Leopold II nog.

In wezen is dat niet anders dan wat voor de goede waarnemer al veel jaren zichtbaar is. Men herinnert zich maar de strijd om de controle over Rwanda met de door de VS, Nederland en het Verenigd Koninkrijk gesteunde Oegandese militair Paul Kagame die nu als een bloedige dictator over Rwanda heerst.

Deze verjoeg er het pro-Franse bewind van president Juvénal Habyarimana. Wat men in de massamedia dan maar verkocht als een conflict tussen Hutu en Tutsi maar wat wezenlijk een Frans-Amerikaanse oorlog via derden was.

Echt openlijk werd het conflict in 2003 met de Iraakse invasie van de VS en haar trouwste bondgenoten. Waarbij België, Frankrijk en Duitsland zich hard opstelden tegen die Amerikaanse oorlog. Even dreigde Washington zelfs met de ontvangst van Vlaams Belanger Filip Dewinter in het Witte Huis. Een signaal aan onze regering dat kon tellen.

Zoals Obama

En dan was er de gigantische speculatiegolf tegen de euro van een paar jaar terug. Als we sommige Belgische pro-Amerikaanse economen moesten geloven dan was het instorten van de euro zelfs maar een kwestie van dagen hooguit weken. Met Griekenland dat men zeker zou buitengooien en dat dan omgetoverd wordt in een soort remake van het kolonelsregime van weleer. Veel fantasie had men daar, dat wel.

Maar na een bijna geheim overleg  – er kwam van geen der partijen nadien zelfs een verklaring en één persfoto was voldoende – van de toenmalig Amerikaanse president Barack Obama met de Europese top, waaronder Herman Van Rompuy, viel plots de druk op de euro weg. Wat er toen juist gebeurde blijft nog steeds een mysterie en wie toen wat beloofde zal nog lang top secret blijven.

G7 Top in Canada 10 juni 2018

Donald Trump heeft een groot doel en dat is de rest van de G7 naar zijn pijpen te doen dansen en hen publiek vernederen. Wat er met die structuren zoals de NAVO en de G7 zal gebeuren is een goeie vraag. Vermoedelijk zal men alles op een laag pitje zetten en zien hoe het verder evolueert. En intussen kijken naar nieuwe structuren. In Nederland lijkt premier Mark Rutte plots erg Europees te klinken en in België is de optie voor de Rafale, een Frans gevechtsvliegtuig, en geen Amerikaanse F35 ineens een plausibel alternatief. Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) en zijn partij zullen er niet blij mee zijn.

En dan was er het fameuze interview van Barack Obama met het blad The Atlantic (1) waarin hij zijn ‘bondgenoten’ er van beschuldigde profiteurs te zijn die zonder tegenprestatie genieten van de Amerikaanse paraplu, de vermeend genereuze Uncle Sam.

Het zijn bijna letterlijk ook de woorden die Donald Trump tegenwoordig gebruikt. Alleen is Trump karakterieel nu eenmaal een ander figuur dan Obama maar in wezen past hij perfect bij de al jaren bezig zijnde steeds hardere opstelling van de VS tegenover de wereld. Trump is dus geen toeval of een tijdelijke zo te herstellen fout in de relatie van de Washington met haar vermeende partners. Integendeel.

Amerikaanse dollar

Het heeft allemaal te maken met het feit dat de VS op wereldvlak relatief machteloos geworden is. Ze heeft natuurlijk nog een zeer grote macht zoals de enorme capaciteit van haar leger, de aantrekkelijkheid van de grote Amerikaanse markt, de soft power met onder meer Hollywood en de media en vooral de positie van de Amerikaanse dollar. Haar voornaamste wapen tegen de rest van de wereld.

Maar die haar invloed neemt steeds meer af. Zo gebeurt volgens sommige berekeningen nog minder dan 60% van de buitenlandse handel in dollar. Het was een der reden waarom men vanuit de VS de euro kapot wou maken. Het is haar voornaamste rivaal. En dat internationaal gebruik van de dollar gaat – dankzij Trump – zeker nog verder afnemen. En zakt dat almaar dieper dan daalt ook de Amerikaanse dominantie over de wereld.

Wat Donald Trump en zijn regering doen is in wezen een wanhoopspoging om toch nog meester te blijven van de wereld door het nemen van steeds meer economische en politieke sancties en destabiliseringspogingen tegen onwillige regeringen.

Donald Trump - 5

Zo klein wil hij zijn partners binnen het westerse bondgenootschap hebben. In wezen echter is dit in een meer brutale vorm een voortzetting van de politiek onder zijn voorgangers. De VS is als een kat in het nauw en die maakt soms rare sprongen.

Maar kijk naar Iran. Eventjes toen in 2012 onder hevige druk van de VS heel zware sancties tegen het land werden genomen nam de economie een stevige duik maar daarna herstelde die zich gewoon en bleef ze groeien. Zij het misschien minder dan zonder die strafmaatregelen maar de groei bleef.

Kijk ook naar Rusland waar de plotse daling van de olieprijs drie jaar terug meer schade aan de economie veroorzaakte dan de vele door de VS en de EU genomen politieke en economische sancties tegen Moskou. Officieel een gevolg van de terugkeer van de Krim naar Rusland. De VS wilde onwillige landen als Rusland in haar gareel duwen en de EU hielp domweg mee. En als dank kreeg de EU nadien een scheldpartij van Donald Trump.

De Shanghai Cooperation Organisation

In onze media heeft men in wezen amper of geen aandacht voor de nieuwe economische realiteit die vooral aan de basis lag was van wat zich op de G7 afspeelde. Dat werd de voorbije week opnieuw goed bewezen. Neem de verslaggeving over de top van de G7 waar elke krant pakken pagina’s aan bestede. Niet onlogisch natuurlijk.

Maar gelijktijdig liep in de Chinese kuststad Qingdao de top van de Shanghai Cooperation Organisation (SCO), een groepering van China, Rusland, Indië, Pakistan, en behoudens Turkmenistan alle staten in Centraal-Azië van de vroegere Sovjetunie. Met onder meer Iran, Wit Rusland, Afghanistan en Mongolië als kandidaat lid of waarnemers. 

En dat is goed voor meer dan 3,2 miljard mensen, ongeveer de helft van de wereldbevolking. En las je daarover iets in de Europese of Amerikaanse massamedia? Feitelijk zero. In de Belgische pers verscheen er niets over, geen enkel woord, en in Nederland alleen een kort amper iets zeggend stuk in de Volkskrant. En voor de radio en televisie voor zover geweten idem.

Shanghai Cooperation Organisation - Met presidenten waarnemende landen

De presidenten van de Shanghai Cooperation Organisation samen met die van hun waarnemers en kandidaat leden, Iran, Afghanistan, Mongolië en Wit-Rusland. Toen men Poetin vroeg of hij interesse had om terug bij de G7 te komen stelde hij dat hij nu op een economisch interessantere organisatie aanwezig was. Wie kan hem ongelijk geven?

Eenzelfde beeld in de internationale ho zo geroemde media. Geen woord in Le Monde, The Guardian of The Financial Times. Alleen The Washington Post en The New York Times wisten het te melden. In wezen echter alleen in relatie tot het geruzie op de G7.

Veel over wat er daar in Qingdao werd gezegd las je in de EU en de VS nergens. Ja, men stelde zich bij die SCO volgens die beide Amerikaanse kranten voor als het betere voorbeeld dat de vrije wereldhandel beschermt in tegenstelling tot de altijd maar over handelssancties sprekende en ruzie makende VS en de andere leden van de G7.

Salafistische terreur als centraal punt

Dat de top in Qingdao in het teken stond van de strijd tegen de salafistische terreur las je voor zover kon gezien worden niet in onze massamedia. Wat natuurlijk schril afsteekt tegen de G7 waar men wel veel praat over de oorlog tegen de salafistische terreur maar deze zolang men uit de EU en de VS blijft nog steeds steunt.

Maar voor de leden van de SCO is deze aandacht voor die vorm van terreur zeer logisch want alle lidstaten hebben er zeer grote problemen mee. Indië in Kasjmir, Pakistan intern en aan de grens met Afghanistan, Rusland intern en vooral dan in de Kaukasus en China voornamelijk in Xinjiang, een gebied waar veel Oeigoeren wonen en waar het salafisme vaste voet aan de grond kreeg. Met veel terreuraanslagen tot gevolg.

Maar door er niet over te schrijven verdwijnt die SCO natuurlijk niet, maar wel blijft de bevolking van haar bestaan op die wijze onwetend zodat de doorsnee burger de indruk blijft hebben dat het de G7, die zogenaamde Internationale Gemeenschap, zijn die overal de baas is want er is als tegenmacht niets anders van enige omvang.

Koopkracht

Het is een karikatuur van formaat want het zijn niet de landen van de G7 die de toekomst van deze planeet en de economische macht exclusief bezitten. Neen, deze eeuw onderging de aarde een fundamentele herstructurering. Het zijn niet langer de landen van de NAVO met de EU, Canada en de VS die de wereldeconomie domineren. Er is een macht opgekomen die in wezen sterker is, zeker economisch.

IMF statistiek - PPP - Juni 2018

De zogenaamde advanced nations, de ontwikkelde landen in deze grafiek bevatten ook Zuid-Korea, Taiwan, Hong Kong, in wezen tegenwoordig een deel van China, en Singapore. Wat de balans in het nadeel van de EU en de Angelsaksische landen nog verder doet doorslaan. De blauwe lijn rechts is die van de ontwikkelde landen, de rode is die van de groeilanden. Op dit ogenblik bezitten de groeilanden ongeveer 60% van de wereldeconomie en de rest 40%. De statistieken komen van het IMF en dateren van dit jaar. De 21ste eeuw is dus voor diegenen die misschien nog twijfelen de eeuw van Azië. 

Statistieken van het IMF tonen aan dat sinds 2007 de zogenaamde groeilanden van o.m. de SCO en de BRICS, en daarbij horen ook Brazilië en Zuid-Afrika, die in de wereldeconomie een groter gewicht hebben dan de zogenaamde ontwikkelde landen. En daar rekent het IMF ook de zogenaamde vier Aziatische tijgers – een benaming uit de jaren tachtig – bij, zijnde Zuid-Korea, Hong Kong, Taiwan en Singapore.

In wezen is de kloof tussen de groeilanden en de EU met de Angelsaksische landen dan ook nog en pak groter. Maar om dat te ontdekken moet men de grote van een economie niet rekenen volgens de waarde van de wisselkoersen versus de Amerikaanse dollar maar volgens de lokale koopkracht, de Power Purchasing Parity (PPP).

Het is de maatstaf die het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, tegenwoordig veel gebruikt om reden dat die dan een wel geen 100% correct beeld van ‘s werelds welvaart geeft maar voor hen toch een betere maatstaf is van de werkelijke economische kracht van een land. Een auto in China kost nu eenmaal veel minder dan hier. Hetzelfde voor een brood, een biertje, een rit met de taxi, een GSM of een kledingstuk.

Illusie

Maar onze media houden nog steeds grotendeels vast aan het oude systeem van de berekeningen via de wisselkoersen omdat dit ervoor zorgt dat de illusie van het rijke machtige westen zo blijft behouden.

Maar wie kijkt naar de rangorde van de landen qua bruto nationaal product gemeten via de PPP ziet hoe die wereld sinds deze eeuw een grote metamorfose onderging. Zo is China met voorsprong de grootste economie ter wereld (in 2016 was dat 19% van het globaal totaal als men er ook Hong Kong en Macao bijrekent) voor de VS (15,12%) dus en waarbij Indië dan op de derde plaats komt (7,69%).

Met daarna op nummer 4 Japan (4,16%) gevolgd door Duitsland (3,24%), Rusland (3,09%), Indonesië (2,59%), Brazilië (2,51%) met verder op de negende plaats het Verenigd Koninkrijk (2,24%) en Frankrijk met 2,19% op tien.

PPP landenstatistiek 2018 - IMF

Wat onder meer opvalt is natuurlijk de groei van Rusland en vooral ook het feit dat hun economie bijna even groot is als de Duitse en dus nummer twee in Europa. In onze vooral propaganda verkopende massamedia wordt bijna steevast meewarig gedaan over Rusland en het louter een olie- en gasbron met wat wapens genoemd. Ook Napoleon en Hitler dachten voor ze het aanvielen op dezelfde wijze over het land. Wat er met beide heren gebeurde is gekend. Deze foto komt uit The Financial Times. $tn = Trillion dollar, zijnde 1.000 miljard dollar.

Met andere woorden: Europa stelt in het globaal van de wereldeconomie nog relatief weinig voor waarbij de Russische economie bijna zo groot is als die van Duitsland. Een schokkende statistiek dus. En het wordt er met verloop van tijd niet beter op zoals een andere statistiek van het IMF toont.

En Nederland en België, de twee kleine dwergen? Zo is Nederland goed voor 0,72% van de wereldeconomie en België 0,41%. Wat betekent dat het Nederland van de hoog van de toren blazende Mark Rutte (VVD) economisch minder voorstelt dan Egypte (0,96%), Maleisië (0,74%), Iran (1,3%), Taiwan (0,92%), Thailand (0,97%) en Pakistan (0,85%).

België is dan qua economische sterkte kleiner dan landen als het nochtans zwaar vernielde Irak (0,52%), Vietnam (0,52%), de Filippijnen (0,71%) en Zuid-Afrika (0,59%). Het zijn cijfers die tot nadenken zouden moeten leiden en het besef dat wij niet langer de baas  over de wereld zijn. Want dat is een wel heel grote illusie.

Het is dan ook nodig om de ganse geopolitieke strategie van de EU te herzien en ook te streven naar minder arrogantie en naar meer samenwerking met de wereld, waaronder ook Rusland, Indië en China. Het is goed voor iedereen. Kan er wat meer realiteitszin komen bij de EU? Het kolonialisme is als de art nouveau, Het is het verleden. En dat was voor sommigen misschien wel mooi maar het is definitief voorbij. Wordt wakker!

Willy Van Damme

1) The Atlantic, April 2016, Jeffrey Goldberg, ‘The Obama Doctrine.’ https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/

7 gedachten over “De nieuwe wereldorde

 1. Héél interessant artikel Willy.
  Guido Clicque

  Antwoord:
  Graag gedaan en bedankt.
  Willy Van Damme

 2. Hartelijk dank Willy voor deze Nederlands talige bijdrage. Het is ontzettend jammer dat je dit soort nieuws alleen op alternatieve websites kunt vinden. Ikzelf lees wel veel Engelstalige websites, maar vind het altijd prettig om het in het Nederlands te kunnen lezen, m.n. om de economische termen te begrijpen.
  Ge

  Antwoord:
  We doen ons best, maar ik ben altijd verbaasd over de zwakte van bepaalde media op dit vlak. De Morgen plaatste vandaag bijvoorbeeld zelfs de naam Corsica boven Sardinië.

  Het probleem van de traditionele media is velerlei en een ervan is dat journalisten daar zich onmogelijk kunnen loswerken van hun eigen vooringenomenheid. Ze zitten vast in de traditie: West is best en zien onvoldoende of niet de realiteit achter wat alleen maar een façade is, een soort cowboydorp made in Hollywood.

  Maar er is een soort van paniek bij de bewindslui over die nieuwe media die men onder het mom van ‘fake news’ graag zou willen uitschakelen. Niet dat die nieuwe media daarom veel beter zijn. Er is daar ontstellend veel rommel tussen.

  Willy Van Damme

 3. Het ziet er naar uit dat de VS en Europa ook wel bekend als het oude continent minder en minder te zeggen gaan hebben op het wereldtoneel. De 21ste eeuw is zonder twijfel de eeuw van Azië waarin China een dominante rol gaat spelen. Ik heb me altijd afgevraagd hoe de wereld eruit zou zien onder Aziatische heerschappij, zullen sommige zaken sneller en beter opgelost geraken of gaan de zaken verslechteren. Only time will tell. Met Trump aan het hoofd van het sterkste leger ter wereld en een Europese Unie dat dreigt uit elkaar te vallen wegens interne problemen vrees ik voor de nabije toekomst.

  Met vriendelijke groeten

  Dimitry Coppens
  Antwoord:

  Hoe dat gaat evolueren weet ik niet en ook niemand anders. Men kan vermoedens hebben maar het is altijd oppassen geblazen. Verder is mijn kristallen bol in herstelling. Gedenk ook: Anders is geen synoniem voor beter. Was Kabila senior en junior beter dan Mobutu? Ik betwijfel het. En alles kan altijd slechter.
  Willy Van Damme

 4. Heel interessant artikel, mijn dank ! En het zijn niet alleen de media die niet helder meer kunnen nadenken en schrijven.Kijk die idioot van een Frans Timmermans eens oreren dat hij naar Moskou (!) zal afreizen om de Poolse regering bestraffend toe te spreken. Het is allemaalvan een laag allooi verworden. Ik heb jarenlang in China en ZuidKorea gewerkt. Op o.a. een paar grote scheepswerven aldaar. Bij de gemiddelde scheepswerf in Zuid Korea gaan elke morgen 30.000 werknemers door de poort. Wie weet kent soort feiten in het westen? Jaren geleden zag ik al dat wij in Europa aan het verliezen zijn. Dat het Verre Oosten enorm in opkomst was. En het blinde westen heeft hierop nooit geanticipeerd.
  Cale

  Antwoord:

  Ik volg als journalist de ontwikkelingen in het Verre Oosten al sinds 1978 en zag de waanideeën die men toen in Europa over Azië had. Toen ik in 1996 mijn laatste reis naar Hong Kong ondernam zat als het ware iedereen daar op straat met een GSM te bellen. Een fenomeen dat we pas veel later in Europa konden waarnemen.

  Neem de elektrische auto’s die tegen en sneltreinvaart nu in China in dienst aan het komen zijn. Waarbij men de bedrijven verplicht om een recuperatiesysteem voor de batterijen op poten te zetten. Met overal elektrische bussen terwijl men hier vorige week bij De Lijn en de Vlaamse regering besloot enkele hybride bussen te bestellen. En ga zo maar door.

  Pas nu beginnen onze Europese bestuurders in te zien dat we geen batterijtechnologie de naam waardig hebben. De sleutel voor de auto van na 2025. China heeft dit wel en al jaren. En men poogt die nu rijkelijk laat bij te benen. Het is ronduit zielig. En dan maar denken dat wij de wereld beheersen. Idioten.

  Wat hebben ze nu in de EU met de staatsgreep in Oekraïne of de oorlog tegen Libië en Syrië bereikt? Toch alleen maar puin. Het enige spijtige is dat figuren die als gieren op de loer liggen zoals AfD en Wilders alleen nog veel erger zijn dan wat we nu hebben. Het is een drama.

  Mijn allereerste in het weekblad Trends gepubliceerde artikel in mei 1980 betrof de Chinese politiek van de Vier Moderniseringen van Deng Xiaoping. Het besprak de toestand in China toen, waarom men dit deed, waar men zijn mosterd vandaan haalde en welke de gevolgen voor China, de regio en de wereld gingen zijn. En zoals ik schreef zouden die zeer ingrijpend zijn.

  Had men die info serieus bekeken en maatregelen genomen dan zat men nu niet met een achterstand van misschien wel twintig jaar. Maar ja men moest eerst nog om de zionisten te plezieren het Midden-Oosten aan stukken slaan en in Oekraïne een nest geflipte criminelen aan de macht brengen.

  Willy Van Damme

 5. De NAVO terreur als centraal punt en de bloedige dictators die over de wereld heersen(…Clinton,Bush sr,Bush jr.,Obama ,Trump)

  community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2017/08/15/lebensraum-blitzkrieg-anschluss-genocides-is-beschaving-als-de-daders-de-ware-ubermenschen-zijn
  Janu

 6. proficiat voor uw prachtig inzicht iedereen zou dit moeten lezen en gezond verstand is overal welkom behalve bij diegene die de maatschappij leiden?
  Stephan Coppens

  Antwoord:

  Bedankt en laat ons inderdaad hopen dat het gezond verstand mag zegevieren. Maar met al die racisten, vulgaire demagogen en hebzuchtigen zal dat geen sinecure zijn.
  Willy Van Damme

 7. Trump heeft nu eenvoudig de Europeanen in hun gezicht gezegd wat de vorige Amerikaanse presidenten vroeger iets meer diplomatisch duidelijk maakten: “Jullie doen wat wij zeggen.” De Europese schoothonden zijn niet gechoqueerd om de boodschap die ze kregen, die wisten ze al lang, maar door het gezichtsverlies dat ze leden.
  “Maar baas, moet je nu zoiets zeggen terwijl iedereen er bij is? Dat wisten we zo ook wel hoor!”
  Tja, vazallen moeten nu eenmaal hun plaats weten. Die weten ze nu, zeker en vast. Voor de Belgen zal dat betekenen; “F-35’s kopen, NATO bijdrage omhoog en nu gezellig op de pluche van de UN Veiligheidsraad stemmen zoals de VS het wil. Oh ja, verder je mond houden over wereldpolitiek als je niks wordt gevraagd.”
  Luc Devincke

  Antwoord:
  Het is op dit ogenblik onmogelijk te zeggen in welke richting dit gaat evolueren. Wel zie ik op Buitenlandse Zaken al maanden een gewijzigde toon. Zo deelde ons land niet de mening van Nederland wat betreft de Russische verantwoordelijkheid over het neerhalen van de MH17. Wat men in Washington en Den Haag niet graag zal gehoord hebben.

  En dan zijn plots de twijfels over de F35 met premier Charles Michel die het dossier feitelijk uit handen heeft genomen van minister van Defensie Steven Vandeput. Waardoor plots de Franse Rafale terug opdook als kandidaat.

  Het is zeker geen toeval dat de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V), gekend om zijn pro-Amerikaanse standpunten, plots op televisie de onvoorwaardelijke loftrompet van de F35 kwam etaleren. Blijkbaar had dat vliegtuig wat extra steun nodig.

  En wat betreft de VN. Nou België heeft zich als het kon en nodig was nooit iets aangetrokken van de VN. Men denkt maar aan de episode in Katanga met ook de onopgehelderde moord in die periode op Dag Hammarsjkold, toen secretaris-generaal van VN.

  En ook met Libië lapte men de VN-resolutie aan zijn laars en nu in Syrië hetzelfde. Zo zegt de VN resolutie over ISIS dat men voor men in Syrië wil optreden eerst de toelating moet vragen aan Damascus.

  De regering negeerde het gewoon en pleegde door te bombarderen en door ongetwijfeld doden te maken en vernielingen aan te richten dus oorlogsmisdaden.

  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s