Chemische wapens in Syrië – ‘Geen bewijzen’

Nadat James Mattis, de Amerikaanse minister van Defensie, recent stelde dat er geen bewijzen zijn voor het gebruik door het Syrische leger van sarin, het zeer dodelijke gifgas, heeft nu ook Staffan de Mistura, de verantwoordelijke van de VN voor de onderhandelingen rond Syrië, zich tijdens een uiteenzetting voor de Veiligheidsraad van de VN, in New York over die materie uitgelaten. (1)

In hun blootje

Daar stelde de man gisteren 14 februari:

‘There have been several allegations of chlorine attacks, in Ghouta, in Idlib, and also now recently in Afrin. While we cannot independently verify these allegations…’

Er zijn een serie beschuldigingen gedaan over aanvallen met chloorgas in Ghouta (een gebied ten oosten van de hoofdstad Damascus en in handen van een serie Salafistische terreurgroepen, nvdr.) en Idlib (een provincie ten noordwesten en tegen de Turkse grens, nvdr.) en nu recent in Afrin (een door de Turks Koerdische PKK/YPG bezet Syrisch gebied dat nu aangevallen wordt door Turkije en haar Syrische salafistische bondgenoten, nvdr.) Alhoewel we dit niet op een onafhankelijke wijze kunnen onderzoeken…”

Staffan de Mistura - 2

De Zweedse ereconsul en VN-onderhandelaar voor Syrië Staffan de Mistura zette met zijn verklaring over gifgas gans het Westen met de VN en zijn regeringen, media en ngo’s in hun blootje en ontmaskerde hen als verkopers van nepnieuws, leugenaars. De centrale vraag is waarom hij dit deed en of hij steun had van zijn baas, de Amerikaanse diplomaat en VN-verantwoordelijke voor het politiek beleid Jeffrey Feltman.

Terwijl onze kranten vol staan met verhalen over aanvallen met chloorgas door het leger geeft Staffan de Mistura nu toe dat men er geen bewijzen voor heeft. Logisch natuurlijk want men baseerde zich voor die verhalen steeds alleen maar op de beweringen van al Qaeda en haar bondgenoten. En dus kan er nooit enige zekerheid zijn.

Maar het is wel na de verklaring van James Mattis een nieuwe ferme slag in het gezicht van de Westerse regeringen, ngo’s zoals Artsen Zonder Grenzen, en de media die zich als een roedel hongerige wolven gretig op die verhalen gooiden en alles voor waar aannamen. Het zotste soms eerst.

Het is ook een feitelijke aanklacht tegen de VN zelf en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens in Den Haag (OPCW) die nog recent in een officieel rapport de Syrische regering wel hiervan beschuldigden, ook wat betreft sarin. Zonder bewijs volgens Mattis en de Mistura. Ze staan met andere woorden allen dus met de billen bloot. De verkopers met tonnen van nepnieuws.

Ten oorlog

Ngo’s zoals Human Rights Watch en het Interkerkelijk Vredesberaad/Pax Christi riepen zo op basis van die nepverhalen op om Syrië te bombarderen. Zo schreef Jan Jaap Oosterzee namens IKV/Pax Christi op 26 april 2013, dus pal na het eerste verhaal over sarin, in Trouw het opiniestuk ‘Tijd voor militair ingrijpen in Syrië is aangebroken’. Zou het IKV/Pax Christi zich niet beter omdopen in Interkerkelijk Oorlogsberaad?

Zo was er recent ook nog Guy Van Vlierden, een fan van die terreurgroepen (2), in Het Laatste Nieuws waar men op 6 februari 2018 op pagina 13 kopte: ‘Tussen al het andere geweld: opnieuw gifgasaanval in Syrië’ waar hij klakkeloos de beweringen overnam van al Qaeda over een aanval met chloorgas in de stad Saraqib in Idlib. Een stad die nu aan de frontlinie ligt tussen al Qaeda en het Syrische leger.

Onze media hebben het tegenwoordig dagelijks over nepnieuws en wijzen daarbij vooral naar Rusland als de producent ervan. Deze bekentenissen echter tonen nogmaals aan dat de grootste verspreiders van nepnieuws integendeel juist onze media zijn.

Gifgas - Het Laatste Nieuws - Guy Van Vlierden - 6 februari 2018

Een van  de vele nepnieuwsverhalen van Guy Van Vlierden. Merk op dat hij netjes vergeet te vermelden dat de steden Saraqib en Arbin (ook Erbeen genoemd) geheel in handen zijn van al Qaeda en haar bondgenoten. En dus zijn het hier bij Van Vlierden ‘rebellen’ en ‘hulpverleners’. Netjes toch. Er zijn in de voorbije jaren al veel aanklachten van de regering geweest over het gebruik van chemische wapens door al Qaeda & Co. Met de salafistische terreurgroep Het Leger van Islam die het feitelijk zelfs toegaf. Maar hiervoor heeft Van Vlierden en zijn krant geen enkele aandacht. Hou de lezers maar dom. Vraag is natuurlijk ook waar deze foto is genomen. In Turkije, Qatar of Saoedi-Arabië?

Nepnieuws met de tonnen

En na de onthullingen over de Nederlandse regering komen ook onze overheden met een figuur als Halbe Zijlstra (VVD), de nu gewezen Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, in beeld. De man beschuldigde Poetin simpelweg en op basis van een door hem gecreëerd nepverhaal er van de Baltische staten, Oekraïne, Wit-Rusland en Kazakstan te willen veroveren. En dus leve de NAVO, de F35 en de VS, beschermers van de vrede.

En wat Halbe Zijlstra deed over Vladimir Poetin doen onze kranten al jaren bijna dagelijks. De Standaard met Corry Hancké bijvoorbeeld of in Nederland de gewezen NRC-journalist Hubert Smeets. De man van het door de overheid opgerichte en gefinancierde zogenaamd kennis- en analyseplatform Raam op Rusland. Lees: lieg er maar op los.

Al zeven jaar verspreiden onze kranten en radio en tv over Syrië niets anders dan nepnieuws. Mensen als Guy Van Vlierden zijn gewoon papegaaien die niet veel meer kunnen dan al Qaeda naar de mond praten.

Over die verklaringen van de Mistura en Mattis zal je dan ook tevergeefs iets zoeken in onze kranten zoals Het Laatste Nieuws. Daar heeft men alleen oog voor nepnieuws over Syrië. Het Russische Sputnik bracht die verklaringen wel! Maar volgens onze kranten maakt die toch alleen maar propaganda. Zij niet!

Jeffrey Feltman

De verklaring van Staffan de Mistura is natuurlijk wel heel belangrijk. Ze kan alleen maar met toestemming gebeurt zijn van Jeffrey Feltman, de nummer twee bij de VN en hoofd van het politieke departement daar.

Brigitte Herremans - 3

Brigitte Herremans van het IKV/Pax Christi en ook van Broederlijk Delen. Reeds begin 2013 riep haar organisatie op om Syrië te bombarderen en dus een massaslachting aan te richten. Dit omdat er volgens al Qaeda & Company door de regering het gifgas sarin was gebruikt. Onderzoek achteraf toonde echter aan dat het praktisch zeker is dat die salafistische terreurbendes de verantwoordelijken waren. De meeste slachtoffers, minstens 120, waren ook soldaten en de rest burgers van de door al Qaeda toen aangevallen stad Khan al Assal. Interkerkelijk Vredesberaad? Om van te walgen. Deze organisatie werkt met steun van onze bisschoppen en ons belastinggeld!

Feltman is een voormalig Amerikaans ambassadeur in o.m. Libanon geweest en dient gezien te worden als de echte Amerikaanse strateeg achter de oorlog tegen Syrië. De Mistura is de dan ook niets anders dan een soort woordvoerder van Feltman.

Het is omwille van Feltman en zijn machtspositie over de VN trouwens dat Rusland, Iran en Turkije in Sochi en Kazakstan met een apart onderhandelingsproces voor Syrië zijn gestart. Wat onder meer de VS en Frankrijk natuurlijk niet zint want die willen nog zoveel mogelijk via de door de VN met de Mistura geleide gesprekken in Genève hun wil aan Syrië opdringen. Een droom of eerder een nachtmerrie voor Parijs en Washington.

Willy Van Damme

1) https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2018-02-14/note-correspondents-staffan-de-mistura-un-special-envoy

2) De man stelde ooit in zijn krant voor om de Syrische regering te vervangen door een van al Qaeda & Co. Groepen die hij uiteraard omschreef als de ‘gematigde rebellen’. Waarna men in plaats van Belgische Syriëstrijders Syrische Belgiëstrijders krijgt. Het is in wezen een zootje ongeregeld dat als ze omwille van de buit elkaar niet bevechten dan maar het land terroriseren en leegplunderen.

NAWOORD

In Maart verschijnt bij de Nederlandse uitgeverij De Blauwe Tijger een boek over de media en nepnieuws. Met bijdragen van o.m. Stan van Houcke, Tom Zwitser, Cees Hamelink, Eric van de Beek en Arnold Karskens. Ik schreef het hoofdstuk over de media en de oorlog in Syrië.

Willy Van Damme

Advertenties

19 thoughts on “Chemische wapens in Syrië – ‘Geen bewijzen’

 1. Natuurlijk zijn er geen tastbare bewijzen. Hitler kon jarenlang een heel volk uitroeien zonder tastbare bewijzen tijdens zijn bewind. Voor martelingen in Soedan zijn ook onvoldoende tastbare bewijzen zegt men…Oorlog is een vuil spel dat nooit en nergens volgens afgesproken “regels” verloopt. Assad is net zoals zijn collega’s aan de andere zijde in alle vuile oorlogen een gewetenloze schurk. Kijk hoe zijn land er nu uitziet. Dat is wat mede onder zijn leiderschap zijn erfenis is in 2018. En dan mag je van mij ook in alle andere richtingen met je beschuldigende vinger wijzen. De man is en blijft zelf een schurk. Attila De Hun was er een doetje tegen.
  Johan Baert

  Antwoord:
  Hitler en Attila de Hun! Heb U nog meer van die fraaie figuren om de Syrische president mee te vergelijken? Maar Uw beweringen tonen al dat geschiedenis niet Uw sterkste punt is.

  Vooreerst was tijdens de tweede wereldoorlog al heel goed geweten wat Hitler en zijn regering deed met de joden, zigeuners, politieke gevangen en homoseksuelen. Verder zijn de verhalen over de wreedheid van Attila de Hun in essentie gebaseerd op Romeinse geschiedschrijving en dat waren zijn aartsvijanden.

  Om de ware aard van de man en zijn bewind te kennen is meer onderzoek nodig dan zich baseren op wat zijn aartsvijanden schreven. Wat niet wil zeggen dat de man niet hondsbrutaal kon zijn. Maar zijn tegenstanders uit die periode lijken mij geen haar beter geweest te zijn. Maar het was de ‘vijand’ en vandaar het vijandsbeeld. Iets dat bij U zo te zien nog leeft. Ik poog verder te kijken.

  Maar uit Uw eerdere reacties weet ik dat U voldoende hebt met de beweringen van één oorlogvoerende partij en zoals onze media klakkeloos alles geloofd wat al Qaeda en haar salafistische bondgenoten beweren. Ik ga in tegenstelling tot uw werkwijze op onderzoek en stel mij kritisch op tegenover elke bewering van wie ook.

  Verder ging het hier over chemische oorlogsvoering. Er zijn in die zaak meerdere onderzoeken gebeurt maar slechts twee kunnen als ietwat professioneel gezien worden omdat de onderzoekers ter plekke geweest zijn, stalen namen en die stalen door professionele erkende labo’s lieten analyseren.

  Wel hadden de onderzoekers in de streek van Oost-Ghouta geen bewegingsvrijheid wegens de restricties hier komende van die salafistische terreurgroepen. Ook het onderzoek in Khan al Assal verliep niet vlekkeloos wegens onder meer de restricties eigen aan oorlog en de laattijdigheid van het onderzoek.

  De andere onderzoeken zijn louter gebaseerd op beweringen van al Qaeda & Co en op door hen geleverd materiaal en om die toch wel heel simpele reden – zo denk ik toch – gewoon waardeloos. Wat Mattis en de Mistura nu stellen. Maar dat doorprikken van het vijandsbeeld ergert U duidelijk.

  Nu indien al Qaeda & Co hun beweringen echt wil doen staven dan is dat heel simpel. Bij een volgende aanval met sarin of chloor kunnen ze een onderzoeksmissie toelaten en hen ter plekke de gehele vrijheid van onderzoek geven. Maar ze doen dat heel bewust niet. En dat maakt hun beweringen wel heel verdacht.

  Maar voor U geen probleem blijkbaar. Deze hedendaags Attila De Hun (Bashar al Assad) is een Attila de Hun en zal zoals Barbertje hangen. Onderzoek niet nodig. Het verhaal van zijn salafistische vijanden is voor u genoeg.

  Verder blijkt uit de beperkte onderzoeken dat in die twee bewezen aanvallen met sarin, Khan al Assal en Oost-Ghouta, het voor 99% zeker is dat dit het werk was van die salafistische groepen. En dat is zomaar geen losse bewering maar bewezen en dus een zekerheid.

  Vooreerst veroverden die salafisten op 10 december 2012 de legerbasis van regiment 111 vlakbij de stad Darat Izza in de buurt van de stad Aleppo. Hier lag een voorraad aan chemische wapens waaronder sarin.

  Op 19 maart 2013 volgt dan de eerste bekende aanval met sarin in de stad Khan al Assal waarbij minstens 120 slachtoffers vielen, alleen burgers en soldaten van het Syrische leger. Er waren een twintig doden, vooral burgers. De aanval gebeurde toen die salafisten poogden deze stad in te nemen. Nadien beschuldigden beide partijen elkaar van het gebruik van sarin.

  Maar denkt U werkelijk dat het Syrische leger in het heetst van de gevechten haar eigen soldaten een douche met sarin zou geven? En waarom zijn er gen salafisten bij de doden en gewonden? Dan lijkt het mij toch duidelijk wie de daders waren. Geen 100% maar 99% zou ik zeggen.

  Wat betreft Oost-Ghouta staat het vast dat de voor die aanval met sarin gebruikte raket slechts twee kilometer ver kon vliegen en dat men dus ook hier amper moet twijfelen over de daders. De stellingen van het leger bevonden zich op dat ogenblik immers minstens 5 kilometer van die van die plek waar sarin is neergekomen.

  Dat staat allemaal te lezen in de rapporten van die VN-commissie van de Zweed Ake Sellström en is ook te horen tijdens de op 13 december 2013 in de gebouwen van de VN in New York door hem gegeven persconferentie. Je kan dit vinden op het internet. Maar om dat te weten moet je wel onderzoek doen en onder meer beide verhalen aanhoren en pakken lectuur doornemen om dan pas conclusies te trekken.

  Het is uw goed recht om de verhalen van al Qaeda zomaar voor waar aan te nemen maar dat maakt U zoals Guy Van Vlierden tot een papegaai van al Qaeda en haar bondgenoten. Niemand stelt dat Syrië onder Bashar al Assad een soort aards paradijs was. Er was en is corruptie en er gebeurden occasioneel zeker folteringen.

  Maar de salafisten die in 2011 vrijgelaten waren leken in goede staat om daarna hun terreur te starten tegen het land. Een terrorist zoals Zahran Alloush (het Leger van de Islam) zag er toen hij vrij kwam uiterst fit uit. Hij leefde zeker en als we hun verhalen moeten geloven waren die gevangenissen in Syrië een enorm groot bloedbad.

  Dat Syrië voor een belangrijk deel vernield is klopt. Maar het is niet Assad die deze oorlog begonnen is maar de VS en haar bondgenoten die onder meer tienduizenden door Saoedi-Arabië geïndoctrineerde terroristen naar het land stuurden en hen bewapenden. Bewijzen zat.

  Van alle grote Syrische steden is echter de stad Rakka de meest vernielde. Maar dat gebeurde voor 95% door bombardementen van de VS en haar bondgenoten waaronder onze Belgische regering. Geen probleem hiermee blijkbaar.

  In Syrië hebt U de keuze tussen de huidige regering en die van al Qaeda en haar bondgenoten. Zoals Guy Van Vlierden kiest U voor die laatsten. Doe hen de groeten.
  Willy Van Damme

  • Tot slot
   Je stelt dat je in Syrië de keuze hebt tussen Assad of Al Qaeda! Dat is niet correct. Ik moet niet kiezen en de mensen ginder hebben ook geen keuze vrees ik. Jij bent degene die wel een keuze hebt gemaakt vanuit je zetel. En jij noemt mij opnieuw dom en naïef. Dan luister ik even opnieuw naar het lied van Marlene Dietrich: “Sag mir wo die Blumen sind” en weet ik dat ‘nooit meer oorlog’ de enige juiste keuze is. Altijd en overal.
   En dan zitten we naadloos bij de Vlaamse spreuk: “ Waar Attila is langsgekomen groeit geen gras meer.”
   Dat klinkt nu… “ waar Al Qaeda is langsgekomen… of Assad is langsgekomen.., of Anders Breivick of elke andere dolle schutter .
   Op papier kan je er altijd trachten helden of goden van te maken. Daar zijn journalisten al of niet in geschiedenisboeken altijd goed in geweest. Kreeg ooit mijn eerste 0 op 10 voor godsdienst toen ik als 12 jarige de Evangelisten dikke leugenaars vond. De leraar geschiedenis gaf me voor hetzelfde opstel een 9,5. Die les ben ik nooit meer vergeten
   Mijn geschiedenislessen begonnen een paar jaar vroeger al met de mooie prenten van Artis Historia. Wat jij doet vandaag is net hetzelfde: plaatjes kleuren. Ze tonen zelden de graven of wonden van de slachtoffers.
   Jouw beeld over het conflict in Syrië blijft daarom voor mij interessant.
   Ondanks je persoonlijke verwijten van domheid aan mijn adres vind ik dat een zeer verstandige keuze van mij.
   Johan Baert

   Antwoord:
   Ha, de oplossing. Als Salah Abdeslam en zijn kornuiten nog eens langskomen in de Battaclan, de Manchester Arena, Maalbeek of Zaventem volstaat het om liedjes van Marlène Dietrich te zingen en te roepen ‘nooit meer oorlog’.

   Maar misschien was dat de reden waarom die salafistische bendes de Manchester Arena aanvielen. Verkeerde muziek: men had ons Marlène door de luidsprekers moeten laten weerklinken. En hetzelfde in Aleppo. Domme Syrische regering.

   Geen automatische geweren voor onze politiediensten dus maar bloemen en Marlène Dietrich. Bedankt voor dit uitstekend advies. Gelukkig echter dat U geen premier of minister van Binnenlandse Zaken bent. De bevolking zou U in de Wetstraat gewoon lynchen.

   Verder stelt U dat U geen kant kiest. Nou stellen dat Assad de verantwoordelijke is voor de vernieling van zijn land en dat hij een hedendaagse Hitler en Attila de Hun is en geen woord van kritiek op de vrienden van Salah Abdeslam en de landen die hen naar Syrië stuurden, financierden en bewapenden. Als dat geen kant kiezen is, wat is het dan wel?

   Het beeld van Syrië dat je hier schetste toonde dat je geen snars begrijpt van wat er aan de hand is en je kennis van het land bijna zero is. Zo’n onzin die jij hier uitkraamt kom ik in onze pers zelfs bij de meest fanatieke verdedigers van die salafisten tegenwoordig niet meer tegen.
   Willy Van Damme

   • Absoluut beste Willy, ik geloof dat je met bloemen en muziek voor de toekomst meer bereikt dan met automatische geweren. Dat heeft de geschiedenis mij geleerd.
    Je scheldtirades aan mijn adres en aan zovele anderen ondermijnen elke keer opnieuw ook je zinvolle beweringen en stellingen. Dat is jammer want zet je exact op het niveau van de jounalisten die je steeds opnieuw wil ontmaskeren.
    Zeg me eens waar de bloemen van Syrië zijn ? De kinderen, vaders en moeders… de muziek en de cultuur. Waar de klusterbommen, de kogels, de propaganda, en het andere gif wordt voor en tegen gebruikt weet ik ondertussen heel goed omdat ik me wel breed tracht te informeren. Mede dankzij jou.
    De conclusie blijft echter dat Assad een gesel is voor het volk van Syrië en godsdiensfanatici een gesel zijn voor de bloemen overal ter wereld. Ze het perfecte alibi blijven vormen voor de oorlogsindustrie overal ter wereld.
    Als we nu eens bloemetjes naar elkaar gooien en mekaar met muziek bestoken dan kan deze scheldpartij ook stoppen.
    Johan Baert

    Antwoord:

    Ik heg geschreven dat je geen snars begrijpt van wat er ginds aan de hand is. Bloemen gooien naar die salafistische bendes om de zaak op te lossen getuigt van een onvoorstelbare naïviteit die ik zelden of nooit ontmoet heb.

    En schelden is wel wat anders dan dat hoor. Ik bracht mijn visie naar voor en verweet je door je beweringen al Qaeda & Co te steunen. Is dat schelden? Nee dat is het poneren van een stelling, Meer niet. En ja dat is een harde visie maar wat je schreef was nog veel harder.

    Waarom vraag je niet de vrijlating van al die in Europese cellen gevangen zittende terroristen? Je visie hier slaat mij met totale verstomming. Zelden of nooit zo’n onzin gelezen. Bloemen en muziek tegen al Qaeda? Hallucinant gewoon. Durf je dat op een bijeenkomst van slachtoffers van Zaventem, de Battaclan, enzovoort gaan voorstellen?
    Willy Van Damme

   • Aan de toog iedereen zijn mening in realiteit niet zijn eigen feiten natuurlijk. Aan sentimentaliteit geen gebrek op het pad naar de hel. Opvallend toch weer, goed lezen blijft een kunst. De persoonlijke consequentie van het quotiënt tussen 0 en 9,5 is net zo relevant als de vergelijking tussen Hitler en Assad.
    Faraday

    Antwoord:

    In onze media vergelijkt met Hitler gewoonlijk met Poetin. Hitler was dus toch voor iets goed. Althans voor sommige machthebbers in het Westen.
    Willy Van Damme

 2. Ik hoef absoluut niet te kiezen tussen de pest en de cholera beste Willy. Meedogenloze schurken zijn het.
  Johan Baert

  Antwoord:
  Je koos in je reactie natuurlijk wel. Je zwijgt expliciet over de westerse schuld in deze zaak en dat is dus kant kiezen. België bijvoorbeeld heeft hier het internationaal recht op grootschalige wijze geschonden. Dat is dus voor jou geen enkel probleem. Maar die Syrische Hitler… Belachelijk.

  Een topman van de Belgische politie zij mij een goed jaar geleden dat het te hopen was dat men die Belgische Syriëstrijders ginds allemaal neerschiet. Als je land en je gezin dus wordt aangevallen door dat soort volk dan heb je weinig keus. Het is schieten om niet gedood te worden. En in een oorlog is brutaliteit de regel, niet de uitzondering. Spijtig maar beweren dat het anders kan is getuigen van verregaande naïviteit.

  Je eerste reactie was trouwens heel dom. Men kan het gebruik van gifgas door het leger niet bewijzen maar wees zeker, ze doen het. Het is alsof ik zou schrijven dat ik niet kan bewijzen dat je een verkrachter bent maar ik weet dat je wel een bent. Denk eens na!

  Syrië heeft zonder morren sinds 1948 miljoenen vluchtelingen opgenomen uit Turkije, Irak, Libanon, Jordanië en Palestina. Misschien waren vader en zoon Assad voor die vluchtelingenstroom ook verantwoordelijk. Barbertje niet.
  Willy Van Damme

  • De wortel van die ellende en het onmenselijk leed groeit niet in Syrië, niet in Irak, niet in Yemen, niet in Afghanistan, niet in Libië, niet in Somalië en al zeker niet in Rusland.
   Men kan Khadaffi, Sadam, Assad, etc. als tirannen bestempelen maar hoe zit het eigenlijk met “onze” oorzaak?
   Waar haalt men het dat zonder de VS en hun slippendragers in één van die landen problemen waren die verklaren waar we nu mee te maken krijgen: het herleiden van gestructureerde regimes naar het stenen tijdperk. Waar is het de proportionele rechtvaardiging en bewijsgrond?
   Duidelijk is dat de ze sinds Vietnam, om maar eens wat te noemen, blijven doen waar ze goed in zijn.
   Die wortel groeit in de media. Het gewauwel over de kleur van het behang, het ontkennen van de rotte muur erachter.
   De smerige propaganda over conflict, bewapening en oorlog gestuurd door de echte “Hitlers” en idioten aan de ander kant van de oceaan.
   Dit dient niet het belang van de lokale bewoners daar, noch dat van België of West Europa en volgens mij ook niet dat van de inwoners van de VS want alleen de Irakoorlog is door Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz berekend op drieduizend miljard dollar ten koste van de Amerikaanse belastingbetaler, geld dat natuurlijk veel en veel beter gebruikt kan worden voor duurzame economische ontwikkelingen in al die landen.
   Faraday

   Antwoord:

   Je zou mogen verwachten dat sommige mensen de zaken wat helderder zien en de leugens en propaganda doorhebben, maar neen ze blijven stekeblind. Als een papagaai al Qaeda en vooral haar financiers napraten, dat kan men wel. Een aantal psychopaten hebben de meeste touwtjes in handen en men slaagt er niet eens in dit te doorzien.

   Willy Van Damme

 3. Van in mijn eerste reactie op dit artikel schreef ik dat Assad NET ZOALS ZIJN COLLEGA’S AAN DE ANDERE ZIJDE (Al Qaeda dus) gewetenloze schurken zijn. De verwijzing naar Attila de Hun was een allegorische beeldspraak net zoals de verwijzing naar de bloemen in het lied van Marlene Dietrich als het over burgerslachtoffers aan beide zijden gaat. Dat je die dingen letterlijk neemt zegt ook iets over jou.
  Wat ik niet van je begrijp is dat je bij de minste kritiek op Assad steeds als een wesp gestoken reageert en degene die deze kritiek uit, in het Al Qaedakamp zet. Dat is een simplificatie. Er bestaat zoiets als meerzijdige partijdigheid. Noodzakelijke basishouding in elke conflictanalyse en oplossingsstrategie. Daarenboven blijkt dat een verstandige, realistische en zinvolle strategie voor duurzame oplossingen. Niet dom, niet naïef en geen onzin.
  Johan Baert

  Antwoord:
  Syrië wordt aangevallen door tienduizenden uit het buitenland afkomstige salafistische terroristen genre Salah Abdeslam en dan verwijt u de regering dat ze terugschiet. Waarbij Saddam vergeleken wordt met Hitler en Attila De Hun. Hij is ook de verantwoordelijke voor de vernieling van Syrië.

  En dan schrijft U: “Ik geloof dat je met bloemen en muziek voor de toekomst meer bereikt dan met automatische geweren. Dat heeft de geschiedenis mij geleerd.” Waarop ik schreef dat U geen snars begrijpt van wat er ginds aan de hand is en een verregaande naïviteit vertoont. In ’s hemelsnaam wie schrijft zo’n idiote praat? Snap je dat dan niet?

  Verder geen kwaad woord over de financiers van al die terreurgroepen zoals Israël, Turkije, Saoedi Arabië, de EU (de wapenleverancier van o.m. ISIS), Qatar en de VS. En dan komt U af met er zijn misschien geen bewijzen voor het gebruik van chemische wapens door Syrië, maar ook pas achteraf ontdekte men de holocaust (wat niet klopt.) Waarop ik stelde dat Barbertje moet hangen.

  Ik raad U aan dit dossier eens goed te bekijken en niet teveel te geloven wat onze media beweren. Al uw stellingen zijn hallucinant en zonder kritisch nadenken geplukt uit onze kranten. Ik bewees trouwens in het stuk waarop U reageerde dat de media nog maar eens liegen en bedriegen. Maar daarover geen woord. Dat is dus voor U geen probleem.

  Verder moet de Syrische regering of zijn president mij niets, maar hen op dezelfde hoogte zetten als Al Qaeda is wel heel grof. Een ding is zeker, in tegenstelling tot onze regering vecht zij tegen die jihadisten. Onze regering en de media blijven hen steunen. Daarover ging het en uw houding toont dat U dit eveneens steunt.
  Willy Van Damme

 4. De informatie die u steeds weer geeft over het conflict vind ik zinvol en daarom lees ik ze ook telkens. Uw zwart-wit denken en de beledigende taal ondermijnt echter het gezag waarmee u schrijft. Dat is jammer. Ook ik ben daardoor steeds meer op mijn hoede en anderen haken af. Dat weet u toch zelf ook.
  Ik sprak onlangs met een jonge Syrische vluchteling. Hij hoopt dat er straks nieuwe leiders in zijn land opstaan die alle huidige ‘almujrimin’ verdrijven. Ik vroeg hem hoe dat moest gebeuren. Hij geloofde rotsvast dat Allah daar voor zou zorgen omdat hij als kind al leerde dat de Islam een godsdienst van vrede is. Vechten is niet nodig. Hij bad daar elke dag voor zodat hijzelf of zijn kinderen ooit terug zouden kunnen keren. Hij wist dat ik een atheïst of voor hem kafir was maar zou Allah vragen om mild te zijn voor mij. Ik vond hem absoluut niet dom, naïef of onzin uitkramen. Hij was student aan de universiteit van Aleppo tot die gesloten werd nadat het Syrische leger daar gewoon een paar honderd studenten had afgeknald tijdens en na een demonstratie – ik dacht ergens in 2016. As-salamu alaykum zei hij toen we afscheid namen. Zijn woorden en de blik in zijn ogen waren ontwapenend. Hij was onderweg naar Engeland waar hij een oom had wonen. Ik ben er ondertussen achter dat ze daar allemaal een oom hebben wonen.
  Johan Baert

  Antwoord:

  Telkenmale als ik Uw reacties lees merk ik Uw wereldvreemdheid en naïviteit op. Het is de reden waarom U er ook geen snars van begrijpt. Dat is verre van een schande en zeker ook geen belediging. Het is een constatering door mij. Maar liever een naïeveling dan een doortrapte smeerlap.

  Dromen zijn mooi maar zijn bedrog en ze eindigen ook niet zelden in een nachtmerrie. En mensen zoals u en massa’s anderen zijn een gewillige prooi voor de pr-bureaus die intellectueel deze oorlog leiding geven.

  Ze weten via peilingen waarvoor mensen erg gevoelig zijn en kwaad over worden. En dat worden dan de thema’s die deze pr-bureaus aan die westerse regeringen en die jihadisten voorschotelen. Veelal ook zijn vele berichten wel in de naam van die salafisten op het internet gezet maar weten ze het niet eens.

  Zo wordt de twitteraccount van een van die salafistische groepen beheert in de VS door een der ’s werelds grootste PR-bureaus. En dan komen die af met verhalen over door Assad vermoorde homo’s, over massale folteringen en slachtpartijen in de gevangenissen, de koppensnellende Shabiha’s – zogenaamde regeringsmilities van de alawieten volgens de propaganda – de niet bestaande vatenbommen en niet bestaande chemische aanvallen door het leger.

  Merk ook op dat op bijna alle foto’s of videobeelden van vermeende bombardementen door het leger er steeds lopende vaders met kinderen te zien zijn. Hilarisch gewoon. Maar het idee is zo de woede op te wekken bij naïeve goedbedoelende mensen zoals U. En dan roepen jullie daarna luidruchtig en eendrachtig Hitler, Attila De Hun.

  Maar zoals ik reeds schreef, dromen zijn bedrog. Ik ben een analist en geef feiten en maak soms opiniestukken en schrijf niet om te melden wat ik zou willen of wat ideaal is en volgens mij zou moeten gebeuren. Dat ga ik de wereld niet laten weten. Het is totaal onbelangrijk. Ik ben trouwens een Belg uit Grembergen, Dendermonde. En ik leef dus hier.

  In een ideale wereld zou Syrië misschien geen Baathpartij hebben, geen corruptie, geen geweld en totale politieke vrijheid. Maar ik leef met mijn voeten op de grond, niet boven de wolken in dromenland. Ik wens niets en ik zie en denk gewoon na wat er echt aan de hand is.

  Reeds in 2011 schreef ik dat Assad dit ging winnen en ben dat ook blijven volhouden mij baserend op de feiten en gegevens mij ter beschikking. Veel mensen die Assad steunden geloofden mij toen niet echt. Maar ik baseerde mij op de realiteit op de grond, de toestand in Syrië en de internationale machtsverhoudingen. Ik ben geen fan van wie ook. Dat is beneden mijn waardigheid.

  In 1983 schreef ik dat Vietnam de vierde Indochinese oorlog feitelijk al gewonnen had. Een topbanklier uit die periode en een goede vriend waarmee ik regelmatig over Azië babbelde stelde mij in 1989 – toen de VS eindelijk opgaf – dat wij op alle gebied wat betreft Azië een gelijklopende visie hadden behalve over Vietnam.

  “Maar je had toen gelijk”, opperde de man. Het was gewoon een kwestie van inzicht in de krachtsverhoudingen toen. Ik stelde hem dat mijn visie er mede kwam doordat ik toen ter plekke was geweest en goed mijn ogen, mond en oren de kost had gegeven. Basiskennis van de geschiedenis is ook essentieel.

  En in de realiteit van Syrië zijn er slechts twee mogelijkheden: Assad of die salafisten en dus een nieuw nog veel erger Libië. Syrië is de bakermat van onze beschaving en dat verder vernield zien is voor mij moeilijk om dragen en ik hoop elke dag dat het geweld ten einde zou komen. Het land is een synoniem voor erfgoed.

  Maar Israël, de VS en Saoedi-Arabië willen het zo veel mogelijk vernielen. Waarom: Israël wil totale hegemonie en Syrië was sociaal, economisch en cultureel een te sterk land geworden. Dankzij de Assads! En dus zal het geweld, vrees ik nog wat duren. Maar het zou normaal ook dit jaar gedaan kunnen zijn. Wat nog steeds mijn vermoeden is. Ik kijk erg wantrouwig en in detail toe.

  En het beeld dat die persmuskieten ophingen en nog steeds ophangen over Syrië, onder Assad en nu is een gigantische leugen. Jazeker, er was grootschalige corruptie en ook wel eens folteringen. Maar is er in de VS of het VK dan geen grootschalige corruptie? En hoe zit het in de VS in de gevangenissen? Alles peis en vree?

  En zie hoe Emmanuel Macron de Franse presidentsverkiezingen won. Door op een hel smerige wijze François Fillon, de voornaamste kandidaat, via een door de media gesteunde lastercampagne uit te schakelen. Democratie? Ach….

  En hun gezeur over de mensenrechten in Syrië is gewoon walgelijk. Zij steunen toch al bijna zeven jaar al Qaeda en bewapenden ISIS toch. Dat zij dan hierover maar minstens hun mond houden. Het is om te kotsen.

  De rellen aan de universiteit van Aleppo situeerden zich eind 2011 en 2012 en waren de voorbode voor de invasie van de stad door al Qaeda en de Moslimbroeders. En bij de rellen zijn zeker doden gevallen – het was al volop oorlog – maar ik heb over dit detail geen betrouwbare informatie.

  De stad zat toen vol vluchtelingen uit vooral de provincie Idlib en daartussen zaten massa’s salafisten verscholen die dan op het afgesproken signaal ‘uit de kast’ kwamen. Een klassieke truc. De sfeer in de stad was overwegend tegen die salafisten toen. Wat wil je, men leefde er van de handel en hield van cultuur.

  Willy Van Damme

 5. Die student had het over een raid van het leger begin 2016 op de campus van de unief waar ongewapende studenten met scherp werden afgeknald , dat is 4 jaar later. Hij had het over snipers van de rebellen in de straten. Ze waren voor niemand meer veilig. Maar jij wist in 2011 al dat dit allemaal propaganda is. 1 gesprek met 1 vluchteling zet heel wat vraagtekens bij jouw analyse. Maar ongetwijfeld lul je jezelf ook hier weer uit. Ik zal het echter niet meer lezen beste Willy. Doe geen moeite.
  Net met Habbektarts een week vakantiekamp georganiseerd tijdens de Krokus met 35 vluchtelingenkinderen.
  Kinderen ontmoeten, verwonderen en opnieuw verbinden, na jaren van doodsangsten en geweld,vluchten en verlies van dierbaren.
  Johan Baert

  Antwoord:
  Ik volg bijna elke minuut de gebeurtenissen in dat land en lees tientallen bronnen waaronder de klassieke media uit het Midden-Oosten (bijvoorbeeld Daily Star in Libanon) en die in het Westen alsmede o.m. al Masdar (pro-regering), Orient News (salafistisch, VAE) en de blogs van iemand als Joshua Landis (een beter expert) en er zijn mij geen betogingen of dergelijke raids aan de universiteit van Aleppo uit die periode bekend. Wat niet wil zeggen dat ze niet waar zijn.

  Bovendien is er een andere reden om twijfel te hebben bij dit verhaal. Begin 2016 begon het leger met de omsingeling van het door al Qaeda en haar bondgenoten bezette oostelijke deel van Aleppo. Dit was rond de zomer geheel voltooid en nadien begon de aanval op dit deel van de miljoenenstad. Welke eind 2016 kort voor kerstdag bevrijd was.

  Studenten hadden toen wel andere kopzorgen dan te betogen tegen wie dan ook in dat deel. In het oostelijk deel waren er wel voor zover bekend enkele kleinere betogingen maar die waren van burgers tegen de aanwezigheid van al Qaeda en de vrees voor de gevolgen van de beschietingen.

  De gevechten waren toen hevig met wederzijdse bombardementen. Het verhaal van die man moet zich bijna zeker situeren in het westelijk deel van de stad want in het oosten was er van enig serieus onderwijs geen sprake meer, laat staan universitair. In het westelijk deel was het op het vlak van betogingen voor zover ik weet rustig.

  Wat betreft 2011 en 2012 waren er inderdaad aan die universiteit betogingen tegen de regering die de eisen van de opstandelingen ondersteunden. Hoe groot die echt waren is mij onduidelijk. Voor zover mijn informatie gaat waren die echter beperkt.

  Verder was ik in 2011, samen met ook andere specialisten zoals de Franse en Britse ambassadeur in Damascus, de mening toegedaan dat Assad die oorlog ging winnen. Uiteraard is het Uw zaak om liever te vertrouwen op het nieuws gebracht door pr-bureaus, al Qaeda, Guy Van Vlierden, Jorn De Cock, enzovoort. Wedden dat we de komende dagen terug een verhaal krijgen over het gebruik door het leger van chemische wapens. Het is maar wat U wil geloven: Nepnieuws of feiten.
  Willy Van Damme

 6. Het blijft me verbazen hoe goedgelovig sommige mensen zijn. Dat propaganda (of nepnieuws) belangrijk deel uitmaakt van deze oorlog mag al duidelijk zijn sinds het begin van het conflict. Denken we maar aan het voorval te Homs waar enkele journalisten onder vuur werden genomen. De Franse journalist Gilles Jacquier kwam daarbij om. Rudi Vranckx en Jens Franssen waren daarbij. Onmiddellijk hadden zij hun conclusies klaar: Assad was de schuldige. Terwijl de enige die hier voordeel bij hadden de opstandelingen waren. Zelfs toen de Arabische Liga duidelijk de schuld legde bij de opstandelingen bleven Vranckx en Franssen volharden in hun boosheid: Assad was en bleef schuldig.
  Hetzelfde zien we bij die zgn. chemische aanvallen. De enige die hier iets bij te winnen hebben zijn de opstandelingen. Herinner Obama’s “red line”. Toch blijft men steeds steeds herhalen: Assad, Assad… Maar wat zou hij daarbij winnen?
  Vandaag overstelpen VTM en VRT ons met beelden van bombardementen uit Oost-Ghouta. Als we VTM en VRT mogen geloven vallen de enige slachtoffers steeds aan de zijde van de opstandelingen. Geen woord over mortieraanvallen of bomaanslagen door die opstandelingen.
  Steeds weer worden de Witte Helmen voorgesteld als een stel onbaatzuchtige goedzakken. Dat ze nauw verbonden zijn met de koppensnellers wordt niet vermeld.

  Antwoord:
  Ik heb alles van die reacties en mijn antwoorden nog eens herlezen en zie vooreerst niet waar ik beledigingen zou geuit hebben. Het was een discussie die naar mijn smaak beleefd verliep.

  Zeggen dat zijn reactie dom en naïef is en hij al Qaeda naar de mond praat is het verkondigen van een mening zoals in elke gesprek wel eens gebeurt. Juist zoals hij mij verweet Assad te verdedigen. Dat ik volgens hem lul is al wat zwaarder natuurlijk. Maar geen probleem, ik kan daar tegen.

  Wel was dit alles bij elkaar een boeiende discussie. Het toont immers aan dat voor sommigen niet de feiten tellen maar het geloof: Assad = Hitler = Attila de Hun. Het besproken stuk ging over het verhaal van Staffan de Mistura van de VN dat die geen bewijzen ziet voor die recente beweringen over chemische wapens.

  Wat kwam na de verklaring van James Mattis, Amerikaans minister van Defensie, dat er geen bewijzen zijn dat het Syrische leger ooit sarin gebruikte. Waarbij de pers nog maar eens met de vinger werd gewezen, hier Het Laatste Nieuws.

  Waarop hij reageerde door te stellen dat Assad – men speelt het altijd in dat soort debatten op de man die dan een duivel, sorry, Hitler, Attila is – dit wel degelijk gedaan heeft. Bewijzen haalt hij niet boven en als ik dieper op die zaak in ga en feiten geef die onbetwistbaar zijn dan zwijgt hij hierover.

  Ook als ik die andere feiten geef zoals die studentenacties op de universiteit van Aleppo dan stelt hij gewoon dat ik lul want hij hoorde van 1 vluchteling een ander verhaal en dat is juist. Zelfs al had ik er al die info pro en contra op nagekeken en niets gevonden dan nog lulde ik.

  In wezen is dit de discussie tussen een gelovige die het allemaal weet en de wetenschapper die op zoek gaat naar de feiten en alles netjes op een rij poogt te zetten. Je gaat een diepgelovig man ook niet overtuigen dat al die verhalen over een hemel, met of zonder 48+ maagden, fantasie zijn.

  Dit soort gesprekken is dan ook alsof je tegen een muur praat. Die immers gaat ook nooit in op de argumenten. Het is de paus Paulus V versus Galileo Galilei. De zon draaide rond de aarde en punt en voor de rest lulde die man maar en dus huisarrest. Dat is er voor mij nog niet bij.

  Verder blijkt met de recente berichtgeving van Jens Franssen op de VRT tot de New York Times nog maar eens hoezeer men de zaken vervalst, opsmukt. Niemand van die pennenlikkers weet blijkbaar dat hier in Oost-Ghouta al Qaeda zit en de drie andere terreurgroepen er militair en politiek mee samenwerken. Ze weten het natuurlijk wel maar ze willen via het oproepen van emotionele verhalen en foto’s (vader met bebloed kind) de militaire positie van al Qaeda redden en de regering bekladden.

  Bij de geconsulteerde serie dagbladen wist alleen Reuters het te melden door te stellen dat er slechts een kleine onbeduidende afdeling zit. Eentje van 10 man? Propaganda dus en het bewijs dat het Westen nog steeds al Qaeda steunt. Want eens Oost-Ghouta valt is de bedreiging voor Damascus weg. Gedaan met de bombardementen op de stad. En dat is verre van de enige belangrijke omissie in deze zaak. Bewust uiteraard.

  Ook kwam men terug op het verhaal over het gifgas sarin boven water met De Standaard die de betrokkenheid van de regering fijn insinueerde tot The Guardian die het nog maar eens open en bloot voor waar verkocht. Alsof ze die verklaringen van Mattis en de Mistura niet kennen.

  Mijn stuk voor dat Nederlandse boek dat in maart uitkomt heet: De media: woordvoerders van al Qaeda. Het wordt nu nog maar eens dagelijks bewezen. En ik die dacht dat samenspannen met al Qaeda een strafbaar feit is.

  Willy Van Damme

 7. Een beetje off topic

  Een onderzoek naar de ‘White Helmets’- organisatie in Syrië
  Een samenvatting door Alex Thomson: https://youtu.be/yI2s9Ow2snE ( 7:21min)
  Pax Christi steunt de ‘White Helmets’ en die ‘White Helmets’ krijgen hier dan bijvoorbeeld op 11/11/2017 de Vredesprijs van de stad Ieper.
  http://www.standaard.be/cnt/dmf20171109_03179496
  Ook de Vrt met expert Rudy Vranckx propageert de ‘White Helmets’
  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/07/the-white-helmets-krijgen-ieperse-vredesprijs–wie-zijn-ze-en-wa/

  Een uitgebreid onderzoek van de BBC dokumentaire ‘‘Saving Syria’s Children’
  UK Column – Insight: ‘Saving Syria’s Children’ –The Worst Case of Fake News
  https://www.youtube.com/watch?v=2wtt4LbWl84 (54:56min)

  Artikel in The Guardian van 18/02/2018
  Brendan Cox stapt op bij de organisatie ‘More in Common’ en de ‘Jo Cox Foundation’
  https://www.theguardian.com/politics/2018/feb/18/brendan-cox-resigns-from-charities-amid-sexual-assault-claims
  Voor Jo Cox parlementslid werd, werkte zij voor Oxfam in Brussel. De ‘Jo Cox Foundation’ steunt expliciet de ‘White Helmets’ in Syrië.

  De sexuele misstappen als reden voor het opstappen van Brendan Cox zijn eerder een rookgordijn (in de geest van de tijd – Oxfamschandaal) voor de veel belangrijkere rol die de vele internationaal actieve hulporganisaties spelen als onmisbare ‘soft power’ in de westerse oorlogsmachine, namelijk enerzijds met buitenlandse middelen infiltreren in de lokale gemeenschappen, informatie op het terrein verzamelen, lokale strukturen manipuleren…. en anderzijds onder de schijn van nobele humanitaire motieven en emotionele manipulatie de westerse publieke opinie mobiliseren .

  In de Morgen van 9/02/2018 intervieuwt Joël De Ceulaer Brigitte Herremans die na 15 jaar bij Broederlijk Delen en Pax Christi’ ook opstapt.
  https://www.demorgen.be/interviewreportage/brigitte-herremans-over-israel-en-palestina-het-is-geen-amerikaanse-western-maar-een-griekse-tragedie-b4fcf249/J7qjD/

  Pax Christi / 11.11.11 is ook heel actief betrokken in Palestina. In december 2016 benoemde Pax Christi nog Jessika De Vlieghere van de Palestijnse circusschool in Birzeit / Ramallah tot ambassadeur voor de vrede.
  https://www.paxchristi.be/nieuws/vier-nieuwe-ambassadeurs-voor-de-vrede-en-een-nieuwe-impuls-aan-vredeswerk

  Blijkbaar is er nogal wat gerommel in het NGO wereldje.
  Luc Demeyer

  Antwoord:

  In De Standaard van vandaag 21 februari kwam Geert Cappelaere, directeur Midden-Oosten van Unicef, aan het woord over de zaak in een interview met Jorn De Cock. De man die training gaf aan die Syrische ‘rebellen’ waarover hij als (sic) journalist schreef. Geen woord uiteraard over al Qaeda.

  In Jordanië is er een enorm Syrisch vluchtelingenkamp Zaatari genaamd waar men kinderen rekruteerde of nog rekruteert voor die salafistische terreurgroepen. Geen woord hierover van Unicef en die daar actieve ngo’s als Save the Children. Omerta. Het rapport hierover klasseerde men bij de VN in New York verticaal.

  En dan heeft Unicef de lef om te komen praten over het lot van kinderen in Syrië. Misschien eens kijken naar de astronomische wedde van de grote baas van Unicef? Maar ja, de nieuwe grote baas sinds dit jaar is Henriette Holsman, voorheen topvrouw bij USAID, de Amerikaanse ontwikkelingsorganisatie die honderden miljoenen dollar liet verdwijnen in de zakken van al Qaeda & Company.

  USAID was verantwoordelijk voor de levering van bloem en ander materiaal aan de bakkerijen van al Qaeda in hun toen bezette deel van Aleppo. Interessant om geld te verdienen en mensen aan zich te binden. Niet gehoorzaam = geen brood.

  USAID was in 1967 de oprichter van Xing Khouang Air Transport die instond voor onder meer het vervoer van wapens alsmede opium en heroïne in het toenmalige door de VS feitelijk bezette Laos. Het lot van de kinderen nietwaar.

  Het behoorde tot het rijk van de Laotiaanse drugsgroothandelaar, sadist en massamoordenaar ‘generaal’ Vang Pao die enkele jaren terug in zijn bed in Sacramento, Californië vreedzaam stierf. Hij was een van de grootste misdadigers uit die oorlog, En er waren er heel veel. Diens labo’s waren in Long Tien waar ook de CIA haar geheim hoofdkwartier had.

  Verder lijkt mij dat ‘schandaal’ van Oxfam UK in Haïti van hetzelfde niveau als dat van Dominique Strauss-Kahn. Sinds wanneer is het tegen betaling hebben van seks met meerderjarigen een misdaad of moreel onaanvaardbaar?

  Gaat men alle vliegtuigmaatschappijen die dagelijks duizenden toeristen naar bijvoorbeeld Gambia of Patpong en Pattaya en de seksindustrie in Thailand vervoeren ook onder de mediamodder bedelven?

  En alsof dit het enige ‘schandaal’ in Haïti is. De door de VS georganiseerde staatsgreep in 1974 tegen president Jean-Bertrand Aristide en de introductie van cholera door de VN-soldaten zijn tienduizendmaal grotere schandalen. Voor de degelijke journalist is het land gewoon een onuitputtelijke bron van schandalen.

  Maar dat er vanuit het wereldje van vele grote ngo’s een onuitstaanbare stank opstijgt is in wezen geen geheim. Men weet het wel zo goed als mogelijk te verbergen.

  En wat betreft Interkerkelijk Vredesberaad (IKV)/Pax Christi is er de namens die organisatie geschreven column van Jan Jaap Oosterzee in het Nederlandse dagblad Trouw van 26 april 2013 ‘Tijd voor militair ingrijpen in Syriër is aangebroken’ was de titel. https://www.trouw.nl/home/tijd-voor-militair-ingrijpen-in-syrie-is-aangebroken~a034d4f5/.

  Dit verscheen een paar weken na de verhalen over het gebruik van gifgas bij gevechten rond de stad Khan al Assal van 19 maart 2013. Achteraf bleek dat het hier sarin betrof en praktische zeker gebruikt tegen stellingen van het Syrische leger. Ik stel dan ook voor om deze organisatie om te dopen tot Interkerkelijk Oorlogsberaad/Soldaten van Christus (of Allah).

  Dus wees zeker: Elke minuut kan er weer een aanval met gifgas door het Syrische leger zijn. Want men beloofde vanuit het Westen om ditmaal echt in te grijpen. Van een aanporring gesproken. De Franse president Emmanuel Macron stelde al dat Frankrijk bij een volgende aanval militair ging optreden. Zou hij zijn hond sturen? Of wordt het de kat van mevrouw?

  Willy Van Damme

 8. Willy, wat gebeurt daar allemaal in Syrië. Rusland, de V.S., Israel, Koerden, Turkije, het land dreigt een slagveld te worden waarop buitenlandse strijdkrachten zich begeven en belangen niet altijd even duidelijk lijken. Zou je daar eens aandacht aan willen schenken?
  Daantje

  Antwoord:

  Nu die salafistische terreurgroepen verslagen zijn pogen landen als de VS, Turkije en Israël zelf op te treden om toch nog iets van de meubelen te redden. Het is echter to litlle and to late. Turkije speelt echter in wezen het spel van Rusland, Iran en Syrië. De YPG/PKK werkt met de VS en dat zint niemand daar behoudens Israël en dus komt Turkije op het voorplan. Tot de YPG/PKK plooit.

  De YPG/PKK lijkt nu stilaan door de knieën te gaan en geleidelijk te voldoen aan de eisen van de regering in Damascus. En de VS? Nu die zitten in het midden van nergens, geïsoleerd. in een gebied omsingeld door Turkije, Iran, Irak en Syrië gesteund door Rusland en China. Ik wens hen alle sterkte toe. Ze zullen het nodig hebben.

  Voor de huidige rol van Israël is dit verhaal erg interessant; https://warontherocks.com/2018/02/israels-deepening-involvement-syrias-rebels/?wpmm=1&wpisrc=nl_todayworld. Het is geschreven door Elizabeth Tsurkov, verbonden aan het Forum for Regional Thinking (MOLAD), een Israëlisch instituut.
  Willy Van Damme

 9. Volgens mij dreigt het daar nu helemaal te escaleren nu Turkije zich in de strijd mengt. En dat land is een militaire grootmacht. Ik bespeur nergens in de Nederlandse media een blijk van afkeuring omdat Turkije zomaar een ander land (Syrië) bombardeert. Het is angstig stil.
  Daantje

  antwoord:
  Rex Tillerson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, was recent in Ankara en de sfeer was ijzig. In de VS zijn er grosso modo twee visies: een wil desnoods oorlog met Turkije een ander wil een deal zoeken, deels op de voorwaarden van Ankara. Maar voor dat laatste is er voor zover ik kan zien alleen met woorden steun te vinden in de VS.

  Het bezoek van Tillerson dreef de VS verder in de richting van oorlog. Niet zozeer met wapens maar met sancties, het saboteren van de economie of het zoeken naar een kleurenrevolutie zoals in Oekraïne. Alhoewel dit laatste nu geen kans maakt.

  Willy Van Damme

 10. Hallo Willy. Op facebook zag ik informatie van het ‘Syrisch Comité. Deze organisatie (NGO) toont op Facebook foto’s van Ghouta en de demonstratie in Amsterdam tegen Assad. Ze roepen daar luid over de gifgasaanvallen en veel andere vermeende misdaden van het leger en Rusland. Wat vindt of denkt U van dit gegeven dat Amsterdam zich als klankbord laat gebruiken van de ”rebellen” in Syrie/Ghouta?

  https://www.facebook.com/syrischecomite/

  http://www.syrischecomite.nl/nl_NL/

  mvg, Jan

  Antwoord:

  Vraag is of die foto’s wel van Oost-Ghouta zijn. Er zijn rond de oorlog in Syrië door die salafistische terreurgroepen en hun Westerse financiers al zoveel vervalste foto’s getoond dat het niet meer te tellen is. Geweten is ook dat ze, onder meer in Egypte, zelfs studio’s hadden/hebben waar men desnoods aan de lopende band kinderen filmt die ze vooraf besmeuren met bloed. Je reinst waanzin.

  Ik noem de heisa rond oost-Ghouta de ‘Operatie red Al Qaeda’ De Syrische regering heeft al herhaalde maal gepoogd te onderhandelen met die salafisten daar (Ahrar al Sham, al Qaeda, Al Rahman korps en leger van Islam, maar ze weigeren te onderhandelen en zich terug te trekken en de bevolking vrij te laten. Het is zoals met Aleppo toen men de bevolking ook als gijzelaars beschouwde. Maar dat verhaal lees je niet bij onze media.

  Verder is het natuurlijk ieders recht op een eigen mening en die ook te uiten in een betoging. In mijn visie zijn het naïeve sukkels die zich door de VS, Israël, de EU en enkele salafistische dictaturen in de regio laten misbruiken. Nuttige idioten kan je ze noemen. Maar dat is klassiek. Propaganda kan soms zeer effectief zijn hoor. Al eens gekeken of dat Syrische Comité geld krijgt van Halbe Zijlstra en die andere leugenaars?

  Juist nog een verhaal bij de Washington Post gelezen en ze baseerden zich voor hun groot artikel over een Rus en Syrië deels op wat ze noemden een Russische nieuwswebsite Fontanka. Ik heb dat eens opgezocht en het is feitelijk een Brits bedrijf dat o.m. actief is in de mediasector gericht op Rusland. MI6? De andere bronnen waren een niet-genoemde Amerikaanse veiligheidsdienst. Voor hen was dit topnieuws. ????
  Zo gaat dat, leugen en nog eens leugen.

 11. Zie net dat ik een fout heb begaan. De datum klopt niet van de eerste link die ik gaf. Deze demonstratie is van een tijd geleden. Sorry daarvoor. Heb het nu eigenlijk over de recente demonstratie’ Amsterdam Dam voor Ghouta’. Kan los van Facebook weinig over vinden. Behalve op Facebook zie ik nergens informatie over deze demonstratie. Ben ik nou gek geworden..

  Deze link is als het goed is correct: https://www.facebook.com/syrischecomite/videos/1811654202240954/

  gr.
  Jan

  Antwoord:

  Geen probleem; Mensen die geen fouten maken bestaan niet. Bedankt voor de correctie.
  Midden volgende maand verschijnt bij De Blauwe Tijger een boek over de media geschreven door meerdere auteurs waaronder ik. Mijn stuk gaat over de media en Syrië. Ko Colijn van Clingendael en de rest van dat zootje van Trouw, De Volkskrant, NRC en de Belgische media gaan er plezier aan beleven.
  Willy Van Damme

 12. U bent rap met reageren. Bedankt voor het antwoord. Het is ook mijn mening dat ze vrij zijn om te zeggen wat ze willen maar dat het zo openlijk gebeurt en verder met weinig tegengas verbaast me. Ik heb eens vernomen en ben daar niet helemaal zeker van dat ze in het nieuws of in de krant zeiden dat de Nederlandse regering niet wil dat pro Assad aanhangers naar Nederland zouden komen.. Wie dan wel vroeg ik me af. Hoe verder je graaft in dit soort dingen hoe meer je ziet hoe dichtbij deze oorlog eigenlijk is. Of deze organisatie subsidie krijgt is inderdaad een goede vraag. Het is een (deels?) Nederlandse organisatie. Van de nep ngo ‘White Helmets’ weten we dat ze flink wat hebben gekregen. Ze zullen erg blij zijn geweest met koenders.
  Jan

  Antwoord:
  De oorlog in Syrië zit ook naast onze deur. Zie maar naar al die terreuraanslagen en de verspreiding van het salafisme dat poogt onze samenleving, met steun van onze regeringen, te ondermijnen. Ze laten Saoedi-Arabië en Qatar gewoon doen.

  Verder denk ik niet dat men die vluchtelingen discrimineerde op dit vlak. Wel infiltreerden zo terroristen in onze maatschappij. De vraag is dan of Turkije en andere staten dit bewust organiseerden. Mogelijks maar ik ben hierover ook verre van zeker.

  Nederland moet ook altijd, ook in de EU, doen wat de Britten en de VS doen, van de VVD tot Groen Links en dus geven zij belastinggeld aan door Londen opgerichte organisatie De Witte Helmen, wat in wezen een afdeling is van al Qaeda & Company. Goed besteed belastinggeld zeker?

  Willy Van Damme

 13. Een nieuw boek? Die ga ik kopen.

  gr.
  Jan,

  Antwoord:

  De titel is ‘Is het nieuws nep?’ met verder stukken van Tabe Bergman, Marcel van den Berg, Stan van Houcke, Tom Zwitser, Eric van de Beek, Arnold Karskens, Cees Hamelink, Alexander Pleijter en Peter Burger. Meer nieuws komt wel later.

  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s