BBC en Saoedi-Arabië–Met de B van bedrog

Je moet het de Britse media toegeven. Niemand lijkt beter in het verdraaien van de feiten en vervalsen van de geschiedenis dan de Britse pers. De wijze waarop het Canadees-Britse persbureau Reuters bijvoorbeeld werkt is op dat vlak toonaangevend. Alleen wie zorgvuldig en met achtergrondkennis leest ontdekt de manipulaties.

Ook de BBC is hier een meester in. De driedelige documentaire reeks over Saoedi-Arabië die gisteren op BBC Two begon (1) is een prachtvoorbeeld van hoe deze zender erin slaagt om alles te vervalsen, niet door daarom te liegen maar door vooral de essentie te verzwijgen. Bijna constant werd de kijker gisteren bedrogen. Een traditie natuurlijk bij de Britse openbare omroep. Om niet te vergeten: Het is een staatsbedrijf.

Stichting Saoedi-Arabië

En voor die vervalsingen waren er gisteren voor wie het dossier van de strapatsen der familie al Saoed kent voorbeelden zat. Voldoende om te concluderen dat dit geen toevallige fouten waren maar heel bewuste weglatingen om de misdadige sleutelrol van het Westen weg te moffelen. Waardoor men gemakshalve alle schuld voor de huidige toestand alleen bij de inderdaad misdadige familie al Saoed kon leggen.

Salman bin Aboelaziz al Saoed - 3

De Saoedische koning Salman bin Abdoel Aziz al Saoed, is zonder enige discussie een gevaarlijk man. Bij zijn aantreden als vorst trok praktisch het ganse politieke establishment van Washington naar Riyad om hem eer te betonen. Ook onze koning Philip pakte toen zijn valiezen richting de salafistische dictatuur. Het toont het belang van deze man in de wereldpolitiek. Hij is echter ziek en zijn zoon kroonprins Mohammed bin Salman is nu de ware baas.

Neem bijvoorbeeld de stichting van Saoedi-Arabië zelf in de periode 1920-1936. Het klopt inderdaad dat de familie Al Saoed het uiterst sectaire salafisme (verkeerdelijk soms wahhabisme genoemd) als staatsideologie gebruikte bij haar succesvolle veroveringstocht. Wat men echter vergat te vermelden was de cruciale rol die de Britten hierbij toen speelden.

Het Arabisch schiereiland was na het verjagen van de Ottomanen in 1918 een slagveld waar een serie rivaliserende clans vochten om de macht. Het waren de Britten die via wapenleveranties en politieke druk die strijd beslechten.

Daarbij joeg men de familie al Hoessein weg uit Mekka en Medina en kregen zij van de Britten dan maar Irak en Jordanië als geschenk. Ze heersen als westerse pro-consuls nog steeds over Jordanië. De salafistische al Saoed kreeg dan in ruil praktisch het gehele Arabische schiereiland incluis Mekka ten geschenke. Dat het salafisme zo macht, geld en islamitische legitimiteit kreeg is dan ook voor een groot deel de schuld van Londen.

Maar dat kan de BBC haar kijkers natuurlijk niet vertellen. En dus kregen deze burgers in ruil een fantasierijk verhaal opgediend. Maar hadden de Britten in het interbellum daar anders opgetreden dan was er misschien nu niet eens sprake van die vorm van islamitisch fascisme.

Want zonder het Saoedische oliegeld – zo bewees deze reportage ten over – was dit een bijna anonieme visie op de islam gebleven. Netjes verborgen onder enkele tenten in een oasestad ten midden van de grote woestijn, de Rub al Khali. Wat massa’s leed had vermeden.

Joegoslavië en prins Salman bin Abdullah

Neen, het echte verhaal kreeg men niet zodat de huidige koning Salman de volle laag kreeg. Inderdaad – en de serie bracht hier niets nieuws – het was hij die als verantwoordelijke voor allerlei salafistische stichtingen in o.m. Joegoslavië op grote schaal slachtpartijen organiseerde en zo zorgde voor een stevige verankering van het salafisme op de Balkan. Documenten en getuigenissen tonen ten overvloed de betrokkenheid van de huidige Saoedische koning. De man was toen gouverneur van de hoofdstad Riyad.

Maar ook hier weer diezelfde vervalsing. Geweten is immers dat die Saoedische aanwezigheid – Bin Laden was wel eens te gast bij de toenmalige Bosnische president Alia Izetbegovic – gebeurde in nauw overleg met de VS, NAVO en de EU. De Joegoslavische oorlog is immers vooral het werk geweest van de EU die ten alle prijzen de Balkan geheel onder haar controle wou krijgen. En een onafhankelijk Joegoslavië was daarbij onaanvaardbaar.

Hoessein bin Ali al Hashemi - 2

Hoessein ibn Ali al Hashimi, emir van Mekka wier familie voor 1920 eeuwenlang heersers waren over Mekka en die een directe afstammeling zou geweest zijn van de profeet Mohammed en diens stam de Hasjemieten.

Hij weigerde echter in 1919 het Verdrag van Versailles te ondertekenen. De reden hiervoor was de verklaring van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Arthur Balfour die Palestina met daarbij Jeruzalem aan de zionistische beweging schonk.

Uit wraak begonnen de Britten dan de familie al Saoed te steunen tegen Hoessein. Faisal en Abdoellah, zijn twee zoons, kregen als goedmaking van de Britten nadien dan maar Irak en Jordanië om daar koninkje te spelen. Om de zionisten te plezieren gaf men dus gans Saoedi Arabië aan een salafistische clan!!

De huidige verantwoordelijke voor de mensenrechten bij de VN is een zekere Zeid Ra’ad al-Hussein, een telg van die familie die nu over Jordanië mag heersen. Het verklaart waarom die regelmatig zware beschuldigingen uit over de Syrische regering en zwijgt over die salafistische terreurgroepen. Zij werken deels vanuit zijn Jordanië

Als toen nog prins Salman hier het salafisme introduceerde en er zoals nu in Syrië zijn koppensnellers heen stuurde dan gebeurde dat met medeweten en steun van de EU en het ganse Westen. Wie weet vroeg Brussel het hem zelfs. Afghanistan was toch een Westers ‘succes’ gebleken niet? Over dit aspect kon je in de toenmalige kranten echter wel geen woord lezen. Het was de omerta, de censuur.

Maar ook dit werd door de makers van deze reportage dus heel netjes verborgen. De kijkers zouden het eens kunnen te weten komen hoe men in Brussel, London en Washington dit salafisme ook in Europa op weg hielp naar steeds meer slachtpartijen zoals in Zaventem en Manchester om al die oorlogen en geweld elders niet te vergeten.

Lachwekkend was zeker ook de bewering in de uitzending dat men in Saoedi-Arabië desnoods een salafistische beweging voor de bevrijding van Jeruzalem zou steunen. Sinds het omverwerpen van het koninkrijk in Noord-Jemen in 1962 werken Israël en de familie al Saoed heel nauw samen. Vroeger in het geheim, nu in alle openheid.

Steun voor een oorlog tegen Israël moet men bij de familie al Saoed dan ook niet zoeken. Hamas kreeg er nog geen cent en de rivalen van Islamic Jihad in Gaza evenmin. En iedere kenner van salafistische terreurbewegingen weet dat deze in hun nu al 40-jarig bestaan nog nooit een aanslag pleegden in Israël zelf. Wel in tientallen landen elders in de wereld. Vooral dan in landen met een moslimmeerderheid. En dat kan uiteraard geen toeval zijn.

Mumbai 2008 en de DEA

Ook de erg bloedige en spectaculaire aanslag van 26 november 2008 in de Indische stad Mumbai van de Pakistaanse salafistische terreurgroep Lashkar-e-Taiba van 2008 kwam ter sprake. En ook hier weer eenzelfde praktijk; Zo vergaten ze te melden dat de scouting voor deze aanval het werk was van de in Washington DC geboren David Coleman Headley, alias Daoud Sayed Gilanio, een agent van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA).

David Headley

David Headley, drughandelaar, bajesklant, agent van de DEA, salafistisch terrorist en de man die de cruciale voorbereidingen trof voor de terreuraanslag in Mumbai van 2008. Resulterend in 168 doden. Toen hij later in Denemarken ook een aanslag aan het voorbereiden was stopte men hem echter.

Officieel was deze man door de DEA uit een Amerikaanse gevangenis gehaald om te infiltreren in Pakistaanse drugroutes naar de VS. Maar toen hij in Pakistan aankwam vervoegde hij nog bijna diezelfde dag Laskhar-e-Taiba, een groep die werd gezien als de moorddadigste der lokale terreurgroepen.

Volgens de DEA was men hem nadien en jarenlang gewoon uit het oog verloren. Dit terwijl de man nadien nog regelmatig in de VS op bezoek was geweest en zijn drie vroegere vrouwen de FBI herhaaldelijk hadden verwittigd van zijn terroristische activiteiten.

Maar ja, ook hier zou de kijker over de rol van het westen en die salafistische terreurgolf wel eens rare en voor de Britse overheid ongepaste conclusies kunnen trekken. En dus pleegde men ook hier dan maar nog eens een flinke portie censuur.

Een gelijkaardig systeem paste men trouwens eveneens toe betreffende de Saoedische steun aan al Qaeda en de aanslagen van 11 september 2001 op het WTC in New York en het Pentagon. Er volgde nadien een groot onderzoek dat echter bij nader toezien niets anders bleek dan een schaamteloze witwasoperatie om de ware aard van de feiten en de rol van de familie al Saoed en de Amerikaanse overheid te verdoezelen.

En dus kreeg men ook hier veel fantasie maar geen harde feiten. Waarbij het verhaal van de slachtoffers en kritische waarnemers door de makers ook maar netjes in die al zeer grote doofpot gestopt werd. Hou ze maar dom die kijkers.

Hoe de EU ISIS bewapende

En dan kwam natuurlijk onvermijdelijk de oorlog in Syrië eveneens aan bod. Daar kwam, een beetje verrassend toch, het recentste rapport van de Britse CAR, Conflict Armaments Research Ltd, (1) over de wapens van ISIS ter sprake. Een erg belangrijk document daar het in detail en op een zo te zien correcte wijze de wapenstroom richting ISIS onderzocht.

Het rapport bewijst nogmaals wat critici zoals hier deze blog al jaren zeggen en dat is dat ISIS gewoon een creatie van het westen is die hen voorzag van alle nodige fondsen, wapens, materiaal en politieke steun. ISIS moest Irak vernielen en Syrië zodanig verzwakken dat het overleven van Assad een bij voorbaat verloren zaak was. Syrië als chaosstaat.

Gebleken is dat vooral Bulgarije maar ook andere landen uit het vroegere Warschaupact op grote schaal oude Sovjetwapens zijn blijven produceren die o.m. Washington en Riyad dan kochten en langs Jordanië en Turkije en via derden, vooral dan andere salafistische Syrische terreurgroepen, leverden aan ISIS. Alhoewel er ook sprake is van nachtelijke leveringen met ongemarkeerde vliegtuigen.

ISIS in Yarmouk - Onthoofdingen Hamasleden - 3 april 2015

ISIS in voor hen betere tijden. De meeste door hen gebruikte wapens kwamen uit de EU, vooral Bulgarije, die door vooral de VS en Saoedi-Arabië er speciaal voor hen waren gekocht. Zie maar wat mooie uniformen deze vrienden van het westen hier dragen.

Vooral de VS en Saoedi-Arabië kochten volgens dit verslag wapens die voor de eigen legers niet geschikt waren – het Westen en Saoedi-Arabië gebruiken nu eenmaal ander niet-compatibel wapentuig – en dus alleen konden dienen voor waar ze toen nodig waren: Syrië.

Uiteraard wist men dat in Brussel en zeker in Bulgarije maar de handel ging gewoon door en in crescendo. Met andere woorden: Bulgarije, toch een lidstaat van de EU, leverde illegaal wapens aan al Qaeda, ISIS en andere bendes. Zolang men Syrië, en Irak, maar vernielde. De moreel hoogstaande waarden van de EU nietwaar?

Het misschien wel meest schokkende deel van dit rapport is echter dat bleek dat die wapenleveringen door o.m. Saoedi-Arabië vanuit Bulgarije aan ISIS tot in de lente van vorig jaar bleven duren. Dus op een ogenblik dat het Iraakse leger zich opmaakte voor de bevrijding van de stad Mosoel. Transporten die uiteraard ook maar konden gebeuren met medeweten van de EU.

Dus terwijl België en Nederland beweerden dat ze ISIS in Irak en Syrië bombardeerden leverde de EU hier bij ISIS bommen, raketten en geweren. Hoeft het te verbazen dat de EU in de regio niet echt een geliefde partner is. Onze minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) mocht met Nieuwjaar van de regering in Bagdad zelfs de Belgische soldaten in het noorden van Irak in Koerdistan niet bezoeken. Tot zijn ongenoegen. Nou, hij zocht het zelf. (3)

Al Saoed de nieuwe Moebarak?

Dat de BBC-reportage het dus ook over dit rapport van CAR had kwam wel wat verrassend. Het verslag is nu eenmaal pure dynamiet. Maar geen zorg, ook hier zorgde men er netjes voor dat alleen de familie al Saoed als de slechteriken in beeld kwamen. Dat de VS hier volgens CAR via dit systeem eveneens grootschalig wapens aan ISIS leverde werd mooi verzwegen.

Het eerste deel van deze documentaire was dan ook een regelrechte aanval op Saoedi-Arabië zelfs al poogde men schuchter kroonprins Mohammed bin Salman wat krediet te geven. Totaal ten onrechte. De man is een crimineel van het zuiverste water die voor zijn plannen voor niets terugschrikt en zelfs Saad Hariri, de premier van Libanon, liet ontvoeren om hem zo op televisie te laten paraderen. Uniek in de moderne geschiedenis.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de Saoedi’s weigerden mee te werken aan de uitzending en de makers ervan de toegang tot Saoedi-Arabië ontzegden. En ongetwijfeld zal er achter de schermen tussen Riyad, Londen en Washington hierover ontzettend veel ruzie geweest zijn. De BBC is nu eenmaal een staatsomroep die luistert naar de Britse regering en zo naar de VS.

Mohammed bin Salman bin Abdoelaziz al Saoed, prins en minister van Defensie

De 32-jarige Kroonprins Mohammed bin Salman regeert als een alleenheerser die zelfs de eigen familie laat arresteren. Nadat hij de Libanese premier Saad Hariri ontvoerde riep hij de Palestijnse president Mahmoed Abbas bij zich en eiste hij dat de PLO in Libanese vluchtelingenkampen in opstand zou komen. Die weigerden echter. Nadien liet Abdoellah bin Hoessein, de Jordaanse koning, Ali bin Hoessein, Faisal bin Hoessein en prins Talal bin Mohammed, twee broers en een neef en topfiguren in het leger, arresteren wegens verdachte contacten met kroonprins Mohammed bin Salman. Eerder weigerden Israël en Egypte in Libanon militair tussenbeide te komen tegen Hezbollah. Toen de kroonprins echter in die periode in Washington een nooit geziene bolwassing kreeg haakte hij af en kwam Hariri vrij.

Het was dan ook geen toeval dat er bijna alleen oud-gedienden de CIA of andere Britse en Amerikaanse ‘specialisten’ aan het woord kwamen. Alsof alleen die er iets serieus over kunnen zeggen.

Dat men een David Petraeus, ex-baas van de CIA, hierover aan het woord liet spreekt eveneens boekdelen. Men had hem kunnen vragen over de steun aan al Qaeda en ISIS door de CIA en het Pentagon toen hij er baas was. Men deed het uiteraard niet. De man die ISIS mee hielp creëren die dan zijn beklag maakt over de Saoedische steun aan ISIS. Je moet maar durven. BBC met de B van bedrog.

Deze reportage gaat natuurlijk bij de familie al Saoed de indruk versterken dat zij weleens hetzelfde lot zouden kunnen ondergaan als bijvoorbeeld de Sjah van Iran of president Hosni Moebarak in Egypte.

Reportages als dit zijn een belangrijk politiek teken vanuit Londen en Washington dat de speeltijd wel eens voorbij zou kunnen zijn voor de al Saoed. De scenario’s circuleren trouwens al volop in Saoedi-Arabië. Met het land omgevormd tot een lappendeken van elkaar bestrijdende woestijnstaatjes. Balkanisering heet dat. Of een nieuw Syrië?

Willy Van Damme

1) BBC Two, ‘House of Saud: A family at war’, Michael Rudin, 9 januari 2018. Driedelige reportagereeks. Volgende episodes op 17 en 23 januari telkens om 22 uur.

Balkanisatie Saoedi-Arabië - NYT - 28 september 2013

De kaart van het Midden-Oosten van 28 september 2013 uit The New York Times. Of hoe men in de VS Irak en Syrië in drie of vier stukken zag met geel/okergeel voor Assad, groen voor ISIS/al Qaeda en paars voor de huidige bewindvoerders in Bagdad, als ze de hoofdstad tenminste konden behouden. Saoedi-Arabië valt dan uiteen in een centraal Wahhabistan en een Noord-, Zuid-, Oost- en Westelijk Arabië. Ook Jemen valt dan terug in twee stukken. Volgens de toenmalige Amerikaanse leerling-tovenaars.

2) Conflict Armaments Research Ltd, ‘Weapons of the Islamic State, a three-year study in Syria and Iraq’, December 2017. Wie wil kan die studie per mail hier aanvragen. De studie is 202 pagina’s dik.

Opvallend is dat de in de uitzending geïnterviewde medewerker van dat CAR eveneens zweeg over de rol van de VS en de EU. De sponsor van dit rapport is de EU en de Duitse regering. In een eerdere studie sprak CAR alleen over de herkomst van de wapens, niet over wie ze had gekocht en daarna aan ISIS leverde. Uit deze studie is ook gebleken dat de meeste wapens die ISIS gebruikte via dit kanaal waren bekomen.

3) Peter De Roover, fractieleider van de N-VA in het federaal parlement, schreef op 26 november 2015 op Knack.be een stevig pleidooi ter verdediging van Saoedi-Arabië tegen de toen toenemende Belgische kritiek op het land. De argumentatie van De Roover was dat wij het land broodnodig hadden in de strijd tegen ISIS en dus kritiek op dat land niet kon. Grapjas die De Roover. Maar de familie al Saoed kan ook heel genereus zijn. Dat is geweten.

6 gedachten over “BBC en Saoedi-Arabië–Met de B van bedrog

 1. Beste Willy, Ik vind je bijdragen zeer interessant en boeiend om te lezen. Heb je er al aan gedacht aan ze meer blootstelling te geven op social media zoals medium dat hiervoor uitstekend geschikt is en zo een groter internationaal publiek te bereiken met je artikels. Indien interesse wil ik gerust meehelpen met de artikels in het Engels te vertalen en te publiceren.
  Alex Damjanovic

  Antwoord:

  Er is over die kwestie van het gebruik van het Engels in het verleden thuis al gesproken maar ik blijft bij het Nederlands. Dat is mijn moedertaal zelfs al zou ik alles probleemloos ook in het Engels kunnen schrijven.

  In het verleden zijn er ook pogingen geweest om ze naar het Frans te vertalen maar dat liep spaak. Maar als je teksten naar het Engels wil vertalen heb ik daar zeker geen bezwaar tegen. Wel graag vooraf consultatie.

  Willy Van Damme

  • Ik sluit me aan bij Alex dat je stuk een breder publiek verdient Willy. Maar ik denk niet dat een Amerikaanse mainstream website als Medium het zouden plaatsen. Een Engelse versie zou wel niet misstaan op bv New Eastern Outlook, of op de blog van The Saker.
   Ivan De Mey

   Antwoord:

   Ik blijf waar ik ben en ben ook erg tevreden met het resultaat van mijn werk. Zeker door de zeer veel appreciaties die ik van veelal totaal onbekenden krijg. Meer moet dat niet zijn. Bedankt allen.
   Willy Van Damme

 2. Een goed stuk.
  Kijk alleen de film Lawrence of Arabië, en je nieuwsgierigheid werd gewekt hoe het zat in het Midden Oosten.
  Heb toen in de Bibliotheek 7 pillars of Wisdom meegenomen en gelezen.
  Ook over het Sykes Picot act.
  Ben nog nooit een boek tegengekomen over de verschillende Arabische Stammen uit het midden oosten

  Maar echt goeie boeken over het midden oosten kom ik niet tegen, ja het sprookje Israël, en de oorlogszuchtige Arabische landen.

  Groet,

  Henk Koelewijn

  Antwoord:

  Ik vermoed dat er over die periode wel degelijk goede boeken te vinden zijn. In onze media kun je er echter niets over vinden.
  Willy Van Damme

 3. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2011/08/29/de-bevriende-dictators-van-sarkozy-en-obama
  Janu

  Antwoord:

  De relatie van die Arabische Golfstaten met het Westen is een van de grootste schandalen die we kennen. Zonder de steun van het Westen had dit Islamitisch fascisme dat het salafisme is nooit die omvang kunnen bereiken.

  De wereldwijde instabiliteit, oorlogen en leed dat dit al veroorzaakte is zowel op de rekening van die staten te schrijven als op het conto van onze regeringen. Het beeld dat de BBC schetste van de Indische salafistische predikant Zakir Niak was gewoon bangelijk. Terecht trouwens.

  Ik noem dit dan ook landverraad omdat ze door hun optreden onze levens en welvaart in gevaar brengen. Landverraad is dan ook niet zomaar een slogan om er eens flink tegenaan te gaan. Neen, het is een bewust gekozen juridische term die exact zegt wat er aan de hand is.

  Dat een Peter De Roover, fractieleider in het federaal parlement van de N-VA, het nog eind 2015 op Knack.be opnam voor het Huis van al Saoed is gewoon onvoorstelbaar. Maar het typeert onze politieke klasse die weet dat zulke oproepen als die van De Roover ginds in Riyad met veel genoegen gelezen worden.
  Willy Van Damme

 4. Interessante kijk op de zaak! Toch heb ik enig commentaar waar het de huurlingengroepen Isis en Al Qaeda betreft die u als fabricaten neerzet van het westen en tegelijk doet alsof de terreurtak van dezelfde groepen echt zijn. Zouden die terreurgroepen en terreuraanslagen ook niet fabricaten van het Westen zijn? Een vorm van doublethink volgens mij.

  U beweert dat Israel nooit is aangevallen door Isis, wel, wat zijn deze beelden van eind 2016 dan, Jerusalem? https://m.youtube.com/watch?v=27dlKSVZmG8
  U mag het met de commentaarstem eens zijn en stellen dat dit slechts Israelische propaganda was maar waarom dan niet dezelfde kritische blik richting Zaventem, Manchester en de vader van alle gefabriceerde aanslagen: London 7/7.

  Hoe kunt u de bende van Nijvel als staatsterreur waarmerken maar de hele recente golf van aanslagen als echt beschouwen? Maar goed, een antwoord krijg ik wel nooit.

  Londen 7/7, kans 1/10.000.000 dat het geen staatsterreur was: https://m.youtube.com/watch?v=7MoZk3m8IAI
  De kerstmarktaanslag in Berlijn. Zoek de verschillen met Jerusalem, zelfde productieteam? In het Nederlands: https://www.wanttoknow.nl/overige/de-berlijnse-fake-kerstmarkt-aanslag-van-2016/

  Nils

  Antwoord:

  Wat ik stelde is dat er in die 40 jaar in Israël voor zover geweten geen aanslagen van al Qaeda of een gelijkaardige groep geweest zijn. De aanslag met die bus zou de zaak van een individuele Palestijn geweest zijn zonder welke affiliatie dan ook met die nu klassiek geworden terreuraanvallen.

  Wel stel ik mij nogal wat vragen bij dit soort analyses van die man op YouTube. Al die aanslagen in Israël of van Al Qaeda/ISIS/Taliban, enzovoort zijn er wel degelijk geweest. De kwestie is in hoeverre men die daders manipuleerde en bewust liet doen.

  Geweten is dat bijvoorbeeld die op de Manchester Arena het werk waren van Libische terroristen die in Manchester verbleven maar die in het verleden als onderaannemers werkten voor een van de grote diensten zoals MI6, MOSSAD, DGSE en de CIA.

  Hier bij Manchester was dat zeker MI6. Die salafisten wisten dat toen en het lijkt mij ongeloofwaardig dat zij dan plots in dit ene geval los van hun betaalmeesters zouden gaan werken. En dit voor zo’n toch wel zware aanslag.

  Gebleken is zeker dat veel van de in Europa gepleegde aanslagen het werk waren van mensen die gekend waren bij die veiligheidsdiensten. Het lijkt dan ook logisch dat die aanslagen ook in opdracht gebeurden van die veiligheidsdiensten.

  Er is mij trouwens geen enkele rechtszaak bekend van een mislukte aanslag die onze veiligheidsdiensten wisten te verijdelen. Behalve dan die in Verviers. Immers de daders zouden voor de rechtbank moeten komen.

  Dat gebeurde echter niet en dus was er ondanks de vele beweringen niets. Iets anders veronderstellen lijkt mij immers bizar. Jarenlang in dienst staan van bijvoorbeeld de Mossad en dan plots voor die ene aanslag er los en zelfs tegen opereren is echt niet geloofwaardig.

  Ik lees en hoor bij politiediensten dat er binnen de EU – men spreekt niet over de VS en Israël – nu betere samenwerking is onder de veiligheidsdiensten. Is dit de reden waarom het nu al een jaar vrij rustig is?

  Is er ergens heel zwaar op tafel geklopt met de boodschap: enough is enough/Ca suffit/genoeg is genoeg? Ik heb de indruk. Maar dit gaat men ons niet vertellen, zeker niet in onze kranten.
  Willy Van Damme

 5. We komen qua standpunten al dichter bij elkaar. Bizar is alleen in deze wereld nooit een tegenargument. De staat die zich via terreur tegen de burger heeft gekeerd is bizar maar het gebeurt wel.

  Waar we het nog niet eens zijn is of de aanslagen in Europa echt zijn of volledig in scene zijn gezet door justitie/ onveiligheidsdiensten. Daarom gaf ik de link naar het Engelse drama, Londen 7/7.

  Wat we hier zien is de organisator van de terreuraanslag, Peter Power, die vrolijk, letterlijk, op de BBC komt uitleggen dat hij vier terreuroefeningen hield op de plaats waar vier bomaanslagen plaatsvonden. Ik weet niet hoe goed uw wiskunde is maar als u uit 270 Londense metrostations er vier mag kiezen, hoe groot is de kans dat u en de terroristen dezelfde vier station kiezen? Precies. Geen strafrechter die vanwege deze foutkans Peter Power niet zou veroordelen.

  Waarom is dit geen schandaal? Omdat wij mensen ons wereldbeeld niet ontlenen aan feiten. Slechts herhaling en autoriteit beïnvloeden dat wereldbeeld. U bent een journalist en u zou niet in deze valkuil mogen trappen. Ik zou zeggen, bekijk de documentaire eens!
  Nils

  Antwoord:

  Blijkbaar begrijpen veel mensen niet hoe een infiltratie en manipulatie door veiligheidsdiensten veelal werkt. Zo is er het geval van een groepje Britse milieuactivisten mede onder leiding van een vrouw. Die had haar man leren kennen in de groep. Nadien bleek haar man waarmee ze gehuwd was al jaren een infiltrant te zijn.

  En dan is er het eveneens goed gedocumenteerde verhaal van de Marokkaanse Belg Abdelkader Belliraj. De man was een agent van de Mossad en nam op zeker ogenblik het initiatief om in Marokko een salafistische terreurgroep op te richten waarbij hij dan de wapens – de sleutelpositie – ging leveren.

  Ik betwijfel ten sterkste dat de andere leden van die groep wisten van zijn relatie met de Mossad. Hij kreeg nadien in Marokko levenslang. Hij deed ook wat freelance werk voor onze Staatsveiligheid.

  Natuurlijk is het wel zo dat het overgrote deel van die terroristen in Syrië en Irak goed weten/wisten dat ze voor westerse inlichtingendiensten werkten/werken. Dat voor hen geheim houden was/is immers gewoon onmogelijk. Alleen idioten en buitenstanders die van niets weten zagen/zien dat niet. Maar daar zorgen onze kranten dan wel voor.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s