Christenen, salafisten en Pax Christi

Veel wordt geschreven over het lot van de Syrische christenen in de door ISIS ooit gecontroleerde gebieden. Over hun lot in de door de andere salafistische groepen bezette gebieden hoort men zelden of nooit iets. Een in Syrië nochtans gespecialiseerde christelijke organisatie als het Nederlands-Vlaamse Pax Christi heeft er voor zover geweten nooit aandacht voor gehad.

Geen christenen meer

En nochtans hebben christenen en hun gebedsplaatsen het daar al hard te verduren gehad. Zelfs de media van die salafisten geven dat soms toe. Een verhaal dat een klein tipje van de sluiter opheft is dit welke de website Syrian Observer recent publiceerde en afkomstig was van All4Syria, een van de vele websites van die groepen. (1)

Frans van der Lugt - 1

De jezuïet Frans van der Lugt werd in april 2014 door een salafist neergeschoten. In welke omstandigheden is nog steeds onduidelijk. Hij was ondanks het gevaar in zijn klooster in dat door die terreurgroepen bezet stadsdeel gebleven. Enkele dagen voor de bevrijding van dit deel van de stad Homs door het leger werd hij neergeschoten.

Het betreft een beslissing van de sharia rechtbank in de stad Houran, gelegen in het zuiden van Syrië en ten oosten van de provinciehoofdstad Daraa. Hier besloot rechter Sjeik Asmat al Abasi om de kerken terug te geven aan hun gelovigen. Die christenen waren echter allemaal uit de stad en de regio gevlucht richting de nabijgelegen provincie Sweida, een vooral door druzen bevolkt gebied dat in handen is van de regering.

Die gebedsplaats van de Christelijke Evangelische Uniekerk is al sinds 2013 verlaten omwille van de salafistische terreur. Sindsdien is er volgens All4Syria geen enkele christen meer in de stad. En vermoedelijk ook bijna niemand meer van andere niet-salafistische geloofsgemeenschappen.

De salafistische groepen in de provincie Daraa worden bij de gespecialiseerde media steeds omschreven als zijnde meer gematigd waarbij de invloed van al Qaeda er vrij beperkt is. Dit in tegenstelling tot de provincie Idlib waar haar controle bijna algemeen is.

Verhalen over het vernielen van gebedsplaatsen in door de regering bezet gebied zijn er in tegenstelling tot de toestand in de provincies Daraa en Idlib dan wel niet. Integendeel, het leger zal hen zelfs beschermen tegen de terreur van die salafistische groepen.

Het verklaart waarom slecht betaalde soldaten toch voor hun land en samenleving blijven vechten en continu hun leven riskeren. Het is een verhaal wat je bij Pax Christi en andere ngo’s van dat genre echter nooit zult horen.

Wat Trump mogelijks niet wist is dat die man toen genoot van Westerse steun. Geld uit Brussel, Amsterdam en Washington om Mariabeelden te vernielen. Voor onze leiders blijkbaar een goede besteding van ons belastinggeld.

Hypocrisie rond Frans van der Lught

Pax Christi, dat nog het eerste woord van kritiek moet geven op die salafistische opstandelingen, hield eerder dit jaar wel een mars om de in de stad Homs op 7 april 2014 doodgeschoten Nederlandse jezuïet Frans van der Lugt te herdenken. De dader is nog steeds niet gekend maar moet iemand van die salafistische terreurgroepen geweest zijn. Hij zat daar immers in zijn klooster in geheel door die groepen bezet gebied.

Over de oorzaak van zijn dood en de vermoedelijke dader(s) echter voor zover geweten geen woord bij Pax Christi (2). Deze mars was dan ook gewoon een schijnheilig misbruik van het leed van deze pater, een van de duizenden christelijke slachtoffers van die terreurbewegingen.

Omar Gharba, Vrij Syrisch Leger

Omar Gharba in een legeruniform van het Vrij Syrisch Leger voor hij overstapte naar ISIS. Zie de insignes op zijn borst. De vraag is wie dit zo te zien gloednieuw en piekfijn uniform betaalde. De Belgische of de Nederlandse belastingbetaler?

Deze mars van Pax Christi veroorzaakte dan ook groot ongenoegen bij de christelijke gemeenschappen in Syrië. Deze organisatie kiest al sinds 2011 de kant van die terreurgroepen. De enige slechten voor Pax Christi zijn de Syrische regering en voor hen de vertegenwoordigers van al het kwaad dat het land overkwam.

Voor groepen als deze en andere ngo’s is het juist de Syrische regering die schuldig is aan dit sektarisme dat tijdens deze oorlog enorm is toegenomen. Pax Christi werkt onder controle van de Nederlandse en Belgische bisschoppenconferentie. Zijn onze bisschoppen dan akkoord met het steunen van groepen die christenen desnoods omwille van hun geloof vermoorden?

Willy Van Damme

1) Syrian Observer, 10 oktober 2017, All4Syria, ‘Daraa’s Churches to be Returned to Christians: Dar al-Adel Court’. http://syrianobserver.com/EN/News/33369/Daraa_Churches_be_Returned_Christians_Dar_Adel_Court/

De website Syrian Observer is een vrij interessante bron van informatie. Het brengt teksten van zowel de gewapende oppositie, de regering als van derden. Teksten die ze zoals deze vanuit het Arabisch vertaalt naar het Engels.

De website is door de Deense ngo International Media Support opgezet met de bedoeling een zogenaamd onafhankelijke Syrische pers te steunen. Hoe onafhankelijk blijkt wel als 51%, 35% en 6% van de fondsen van deze ngo afkomstig zijn van respectievelijk het Zweedse, Deense en Noorse ministeries van Buitenlandse Zaken. De hoofdlijn van deze website is dan ook die van steun aan die salafistische opstandelingen.

2) Pax, Zomer 2017.

Advertenties

5 thoughts on “Christenen, salafisten en Pax Christi

 1. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2015/10/15/pax-christi-blijft-blind-voor-de-oorlogsmisdaden-van-de-christelijke-wereldoverheersers
  Janu

  Antwoord:

  Dat de katholieke kerk duchtig meedoet aan die oorlog tegen Syrië en dus de Syrische christenen hoeft niet te verazen hoor.

  De christen machthebbers hebben zich heel opportunistisch weten in te werken in het Romeinse rijk en eens ze machtig waren meedogenloos oorlog gevoerd tegen de aanhangers van de andere godsdiensten. Zij spreken van de christelijke martelaren uit die periode maar zij hebben hier veel meer bloed aan hun handen.

  Neem Palmyra en Syrië in het algemeen waar salafistische terreurgroepen nu op grote schaal de voorbije bijna zeven jaar vernielden en plunderden. Ook hier waren christenen uit de vroegere periode schuldig aan datzelfde soort praktijken.

  Het is aan hen te danken dat men de wetenschap uit Griekenland en het Midden-Oosten en Azië bijna 1000 jaar als een soort verboden litteratuur verborg. Het was immers niet het woord Gods en dus verboden.

  Bij moslims was dat gelukkig anders en het is hun drang om hierop verder te werken dat ons redde en zorgde voor de renaissance en zo de modernisatie en economische groei in het christene Europa.

  Dat Brigitte Herremans en Pax Christi/Broederlijk Delen dus aan die genocide tegen christenen in Syrië meewerken is daarom logisch. En mensenrechten is een flinterdun excuus hiervoor. Macht, daar draait het om en als Rome dit toelaat is dit de reden. Het is plat opportunistisch meedoen zoals al gebeurde onder de Romeinen.

  En dat men in Libië nu mensen als slaven verkoopt en fileert is mede mogelijk gemaakt door o.a. Pax Christi/Broederlijk Delen en een Brigitte Herremans. Zij steunden die oorlog en een gewoon kort onderzoek had hen al direct kunnen waarschuwen.

  Maar waarom onderzoek doen als al die schimmige door de VS, Qatar, enzovoort opgerichte organisaties hen hapklare informatie bezorgen? Info waaraan je niet mag twijfelen want het gaat om organisaties die (sic) begaan zijn met de mensenrechten.
  Willy Van Damme

 2. Hallo Willy,

  Ja ik verwonder me er niet over, sinds de Golfoorlog is er al een grootscheepse vervolging van de christen aan de gang.
  Het systematisch vernietigen van Kerken, maar ook van complete oudheidkundige objecten die refereren naar die tijd.

  Ik vraag me werkelijk af waarom volkeren als de Armeniërs, Assyriërs, Kopten, Grieken en orthodoxen uit het midden oosten het moeten ontgelden.
  Maar wat ik nog enger vind met name in Turkije is dat ze geschiedenis gaan herschrijven, waar de christelijke cultuur weggelaten wordt.

  Groet,
  Henk Koelewijn

  Antwoord:

  De geschiedenis wordt constant herschreven, en dit om twee voorname redenen: Als een gevolg van nieuwe inzichten vooral door het ontdekken van nieuwe vondsten, en om reden van gewijzigde machtsverhoudingen in een specifieke regio.

  Goed voorbeeld is Catalonië waar als gevolg van het sterk gegroeide nationalisme men de geschiedenis van die regio is beginnen herschrijven en via het onderwijs gaan propageren, indoctrinatie dus. En gewoon plat revisionisme.

  Maar er zijn er zo duizenden voorbeelden in de wereld. De geschiedenisboeken in de vroegere Sovjetunie en nu die in Rusland, Joegoslavië, enzovoort. Verder doen geschiedkundigen en archeologen steeds meer onderzoek met soms heel boeiende resultaten. Maar dit herschrijven gebeurt op wetenschappelijke basis. Hier zijn geen kwakzalvers bezig.

  Wat betreft de vervolging van christenen en andere geloofsgemeenschappen in het Midden-Oosten is het duidelijk dat het Westen zelf hierin een zeer nefaste sleutelrol in speelt. Tot de Amerikaanse invasie van Irak in 2003 hadden religieuze minderheden daar relatief weinig problemen.

  Vanaf 2003 ziet men een grote vlucht van vooral christenen uit het land. En Pax Christi doet in Syrië mee aan die kerkvervolging! Het maakt de regio cultureel maar ook sociaal, economisch en politiek een stuk armer. En dat is ook de bedoeling. Zelf zwijgt men in Brussel en Washington hier heel bewust over. Het is een regelrechte schande en een drama.

  En wat betreft architecturaal erfgoed is het gewoon te constateren dat dit voor die roversbendes gewoon erg interessante koopwaar is. Veel ervan gaat trouwens naar de financiers van die bendes zoals de VS, het Verenigd Koninkrijk, Israël, enzovoort. Gelukkig hebben Syrië en Irak zo immens veel erfgoed dat er nog heel veel overblijft. Recent ontdekte men in een grot trouwens door die bendes uit de antieke stad Palmyra gestolen beelden.

  Willy Van Damme

 3. Een detailvraag: Waar ligt die stad Houran, ten oosten van Daraa precies? Ik kan het op de kaart niet vinden. Of is Hobran bedoeld?
  Jonathan Van Tongeren

  Antwoord:

  Dat is een erg moeilijke kwestie. Het omzetten van het Arabisch schrift naar het onze is een lastige karwei. Hetzelfde trouwens voor andere geschriften als bijvoorbeeld het Khmer, Thai en Mon. Het gebeurt zelfs dat men in een artikel twee verschillende adaptaties voor een dorp/stad gebruikt. Veel Arabische auteurs zijn ook het Engels niet geheel machtig en dan maakt men er am gauw een potje van.

  En dan heb je nog de Franse versie en de Engelse versie. Het lokaliseren op een kaart van steden en dorpen is daarom niet gemakkelijk. Ik kijk dan altijd wat er het meest op lijkt en dan zou Hobran wel eens de bewuste plek kunnen zijn. Hetzelfde doet zich trouwens voor met de namen.
  Willy Van Damme

  • Bedankt voor uw antwoord. Ik zie nu overigens in het bericht van SyrianObserver dat het om de stad Ghasam gaat. Het Houran dat genoemd wordt in de naam van de rechtbank verwijst denk ik naar de vlakte van Houran of Hauran, de rechtbank zou dan voor de hele regio van die naam (die niet samenvalt met een gouvernement) rechtspreken.
   Jonathan Van Tongeren

   Antwoord:

   Het artikel van Syrian Observer was wat erg vaag in die zin dat het niet geheel duidelijk was voor welk gebied die beslissing juist van tel was. Bovendien moet men ook weten dat die beslissingen van weinig belang zijn. In veel gevallen is de invloed van die sharia rechtbanken even groot als het lokaal waar men die beslissing uitvaardigde. De chaos is er algemeen, en dat is een bewuste zet van het Westen.

   Voor mij was het belangrijk om via een salafistische bron zelf te tonen wat er in Syrië aan de hand is met religieuze minderheden en daar dan Pax Christi en de katholieke kerk mee te confronteren. Ik herinner mij geen protest van Amnesty International, Artsen Zonder Grenzen, Human Rights Watch, Oxfam of Pax Christi over dat soort zaken.

   De enige conclusie die ik kan trekken is dus dat zij er mee instemmen. Zij weten het maar zwijgen. En dat is misschien een bikkelharde constatering maar ook de enige die in mijn ogen klopt. Maar zij mogen het hier altijd komen ontkennen en hun gelijk bewijzen. Ze weten mij heel goed wonen.

   Wat betreft de schrijfwijze: Ghasam heet op de ene door mij normaal gebruikte digitale kaart Ghasm. Het ligt een 5 km ten westen van de vroegere Romeinse provinciehoofdplaats Busra/Bosra al Sham en een 15 kilometer ten oosten van de provinciehoofdplaats Daraa.
   Willy Van Damme

 4. Inderdaad vind ik het zwijgen van Amnesty International, Artsen Zonder Grenzen, Human Rights Watch, Oxfam of Pax Christi wel heel erg tendentieus.

  Ook over die zogenaamde raketaanvallen van Assad. Ze hebben bewijzen, maar we zien nooit wat.
  2e Golfoorlog ? MH17? Ik zit nog met spanning te wachten op de bewijsstukken.

  Omdat het lot van christelijke minderheden mij zeer te harten gaat heb ik ook eens gevraagd binnen de Assyrische gemeenschap. (maar dat heeft met mijn Armeense achtergrond te maken)
  Die bevestigen precies wat u ook schrijft over Syrië en Irak.

  Vroeg hun ook wat Opendoors voor hun kon beteken. Het antwoord was nog schokkender: Die proberen de Orthodox christen of andere gelovigen te bekeren, net zo eng als de EO zei iemand tegen mij.

  Sorry, maar ik weet soms niet wat ik hoor, en vraag me af of ik in een boze droom beland ben.

  Maar nogmaals dank Willy voor je heldere analyses

  Henk Koelewijn

  Antwoord:

  Feitelijk is dit amper te geloven en een nachtmerrie voor de miljoenen betrokken personen. En men stopt maar niet met die brutaliteiten. Nog vorige week kwam de Franse president Emmanuel Macron zich op zijn bezoek aan Irak moeien met de interne aangelegenheden van dat land.

  De na de inval van de door het Westen, en dus Frankrijk, gesteunde ISIS zijn er op grote schaal allerlei milities opgericht om het land en de gemeenschappen te verdedigen want van een leger was er nog amper sprake na het verraad van de legertop en toenmalig president Nouri al Maliki.

  Irak had zelfs geen luchtmacht en kon gelukkig rekenen op spoedhulp van Iran en Rusland. En dan komt Macron met zijn schoonste Frans in Bagdad zeggen dat men die nu theoretisch onder het leger vallende milities moet opdoeken. Alsof de Iraakse president in Parijs zou komen zeggen dat men de Franse politie moet hervormen. Faut le faire. Je moet maar durven.

  Verder toont dit verhaal ook aan dat de regeringen van Noorwegen (je weet wel die van de Nobelprijs voor de Vrede), Zweden en Denemarken belastinggeld besteden aan het publiceren via Syrian Observer van teksten van al Qaeda & Company. En dan maar beweren dat men alleen gematigde groepen steunt. Ook dat getuigt van een praktisch onvoorstelbare durf en arrogantie. Ons komen uitlachen in ons gezicht.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s