Ook Catalaanse dromen zijn bedrog

Er is dus een einde gekomen aan de droom van de Catalaanse ultranationalisten voor wie de onafhankelijkheid de poort naar het paradijs was. Gedaan om nog te betalen aan die arme Spanjaarden, de boerenkinkels uit Madrid en elders. Het Catalaanse herenvolk ging zijn eigen boontjes doppen. En dat ging alleen maar geluk meebrengen. Dacht men.

Dolgelukkige gezichten

Het alles overstemmende geluid van Catalaans minister-president Carles Puigdemont en zijn medestanders was duidelijk. Het uitroepen der onafhankelijkheid zorgde er alleen maar voor lachende en dolgelukkige gezichten. Een droom leek werkelijkheid.

Het werd nog diezelfde vrijdag al een nachtmerrie toen de regering in Madrid ingreep en de deelregering afzette. Het eindigt nu in een zelden geziene politieke farce. Dat begon trouwens al bij het uitroepen van de onafhankelijkheid en in wezen al ervoor. Maar men moet de signalen wel kunnen zien natuurlijk.

Zo riep men onmiddellijk na het referendum een algemene staking uit maar amper een bedrijf lag die dag stil. Wat toonde dat gans die heisa beperkt was tot een bepaalde middenklasse. Vooral op het platteland dan.

Sinds de Spaanse regering op maandag het Catalaanse regeringsroer overnam is alles voor zover geweten er rustig en normaal gebleven. Wat wel opviel was het geluid komende uit de massale betoging op zondag van tegenstanders van Puigdemont en zijn club.

Geen eenheid meer

Daar hoorden men verhalen komende van tegenstanders over grootschalige intimidatie door het Catalaanse ultranationalisme. Wie Spaans sprak werd vies bekeken en wie zich tegen die roep om onafhankelijkheid verzette was een franquista, een aanhanger van generalissimi Francisco Franco, een fascist dus.

De honderdduizenden betogers wierpen die zondag die intimidatie van zich af en lieten hun visie even luidkeels als de andere kant horen. Het moet een schok geweest zijn voor diegenen, waaronder heel veel journalisten, die het steeds maar hadden over het ‘streven van het Catalaanse volk’. Maar welk streven en welk volk dan? Het was een leugen die men ook nog gisteren in het journaal van de VRT kon horen. Le Monde - Plantu - 13 oktober 2017

Cata… Catastrophe. De visie van cartoonist Plantu in Le Monde van 13 oktober 2017.

Wat ook al onmiddellijk opviel was dat er van enige eenheid binnen die Catalaanse regering geen sprake meer is. Het is er iedereen voor zich. Minister Santi Villa, verantwoordelijk voor ondernemingen, nam uit protest al ontslag nog voor de stemming over onafhankelijkheid in het Catalaanse parlement plaats had. Zijn voorganger op die post, Jordi Baiget ,eveneens een tegenstander van de onafhankelijkheid, was voordien al door Puigdemont de deur gewezen.

Verder vlucht Puigdemont met enkele regeringsleden naar België om zo wat extra dagen uit de handen van het Spaanse gerecht te blijven. Ook hopende van een hun vriendelijke Belgische regering wat extra publiciteit te krijgen. Een ander minister ging op maandag dan protesterend naar kantoor, anderen bleven thuis en gingen braaf naar Madrid voor hun verhoor en arrestatie. Iets waartegen ze wel in beroep gingen.

Ook lieten een deel van die naar België getrokken ministers Puigdemont al na twee dagen achter en keerden huiswaarts. Van een gezamenlijk front is dus geen enkele sprake meer. Bovendien verliep de overname van de Catalaanse ministeries, politie en media zonder voor zover geweten enig gemor. Met andere woorden: Puigdemont staat bijna helemaal alleen.

En nu het Spaanse gerecht een aanhoudingsbevel gaat uitvaardigen is het zeker dat hij de komende weken een gratis ticket enkele reis vanuit België naar een Spaanse gevangenis krijgt aangeboden. Hij zal dan beseffen dat ook een minister niet boven de wet staat en de grondwet zonder gevolgen zomaar aan zijn laars kan lappen.

Peilingen

Opmerkelijk was zeker ook het verhaal in De Morgen van donderdag 2 november van correspondent Tom Lievens ‘Strijdbijl begraven of doorgaan’:

En de ontvangst van de vier terugkerende ministers (uit Brussel, nvdr.) op de luchthaven van Barcelona getuigde ook niet van overtuiging met ‘de strijd’. De enigen die hen stonden op te wachten, was een groep mensen met Spaanse vlaggen zwaaiend die scandeerden: “Naar de gevangenis gaan jullie! Soto Real wordt jullie bestemming! Ter info: Soto Real is de Madrileens vipgevangenis. Van independistas was geen spoor te bekennen.

Nog erger voor Puigdemont is en zoals verwacht kon worden de sterk dalende populariteit van de man. Volgens alle opiniepeilingen verliezen ze op 21 december bij de verkiezingen hun parlementaire meerderheid. Vooral zijn eigen partij CDC, sinds 2016 PEDECat, stort volgens die peilingen in elkaar. Het verklaart waarom hij geen vervroegde verkiezingen wou organiseren.

Volgens bepaalde peilingen is het aantal voorstanders van onafhankelijkheid van ongeveer 42% al op 29% gevallen. Het is dus niet alleen de gevangenis maar ook de vergetelheid die Puigdemont en zijn groep wacht. Na hun veroordeling zal er, behoudens bij de kleine heel harde kern, niemand nog over hen spreken. Behalve misschien over hun ultieme waanzin.

Hun daad zal bij die andere voorgaande pogingen tot onafhankelijkheid worden gevoegd. De zoveelste dwaasheid van enkele Catalaanse intellectuelen. Een roekeloosheid die aan Catalonië veel geld heeft gekost.

Financial Times - Banx - 18 oktober 2017

Ook cartoonist Banx van The Financial Times stak op 18 oktober de draak met de strategie van de Catalaanse ultra’s.

N-VA en Charles Michel

Ondertussen blijkt ook wat een blunders de Belgische regering van Charles Michel in deze zaak beging. Men veroordeelde wel fors het zogenaamde politiegeweld – er werden naar verluidt die zondag 4 mensen gehospitaliseerd – maar zweeg praktisch geheel over het flagrante overtreden van de grondwet door de Catalaanse regering. Van partijdigheid gesproken.

En de oproep van Michel tot dialoog is mooi maar men zegde er nooit bij op welke voorwaarden. Dat de Spaanse regering dan woest is op Charles Michel is begrijpelijk en dat men weerwraak zal nemen of al genomen heeft hoeft dan ook niet te verbazen. Voor wat, hoort wat. Het is een gouden regel in de diplomatie. Waar bleef trouwens Didier Reynders in dit verhaal? Was hij plots geen minister van Buitenlandse Zaken meer?

En dan was er de oproep van zaterdag van staatssecretaris voor Asiel Theo Francken (N-VA) aan het adres van Carles Puigdemont dat hij hier wel asiel kon aanvragen. Een open verzoek om naar België te vluchten. Wat de man dan ook deed.

Wat Francken echter niet zegde was dat hij hier geen asiel kon krijgen en men een uitlevering niet kan tegenhouden. Het was advocaat Paul Bekaert die het diezelfde zaterdagavond in het VRT journaal stelde en Francken zo voor schut zette. Bekaert werd twee dagen later door Puigdemont en zijn vluchtende ministers tot hun advocaat aangesteld. Wat een ironie.

Het is duidelijk dat de N-VA de regering en zo België in een lastig diplomatiek parket bracht. Wat de aard van de N-VA toont. Zo was er hun Europarlementslid Sander Loones die zonder blikken of blozen stelde dat Spanje een man wil arresteren wegens het simpel uiten van een mening. Alsof Puigdemont en zijn regering niet de onafhankelijkheid hadden uitgeroepen. Het schenden van de grondwet nota bene. Loones is dan ook een leugenaar.

En dan is er Geert Bourgeois, Vlaams minister-president, die stelde dat het niet kon dat men  een gekozen politicus zomaar in de cel gooit. Misschien moet hij de dolle avonturen van de Partido Popular van eerste minister Mariano Rajoy eens bekijken.

Nogal wat van de gekozen excellenties van die partij werden de voorbije jaren tot celstraffen veroordeeld wegens misdaden begaan bij het uitoefenen van hun ambt. Het is geen toeval dat José Maria Aznar, de voorganger van Rajoy, van het politieke toneel verdween.

Zelfbeschikkingsrecht

Vanuit blijkbaar een Brusselse hotelkamer stelde Carles Puigdemont als Catalaans minister-president gisteren eisen aan het Spaanse gerecht. Ze moesten zijn minister onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrijlaten. Van een clown gesproken.

De bewering van Loones en die van andere Vlaams-nationalisten zoals Jan Jambon en Willy Kuijpers dat elke volk recht heeft op een eigen staat is juridisch ook klinkklare onzin. Het begrip ontstond na 1918 toen de Britten en de Fransen de na de eerste wereldoorlog overwonnen Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie en het Ottomaanse rijk onder elkaar verdeelden via een systeem van semi-onafhankelijkheid en van mandaatgebieden.

Dan begon men plots over het zelfbeschikkingsrecht te spreken. Maar dat was larie want het ‘Indische volk’ moest dan maar zwijgen, om maar niet te spreken over het ‘Congolese volk’ of dat van bijvoorbeeld Vietnam en China. Trouwens, er is nooit een definitie gegeven van wat dan juist ‘een volk’ is. Men gebruikte het gewoon om de verslagen vijanden te ontmantelen. Zie Joegoslavië. Meer niet. Het is een inhoudsloos principe, te gebruiken naar eigen goeddunken.

Het is trouwens nog steeds hetzelfde. Je krijgt dan plots het Zuid-Soedanese volk waar bij een referendum zogenaamd 97% voor onafhankelijkheid stemt om de dag nadien dan elkaar de kop in te kloppen. En als het ‘Koerdische volk’ recht heeft op een eigen staat, waarom dan niet de daar eveneens wonende Turkmenen, Assyriërs, Arabieren en Jezidi’s? Zijn dat dan burgers met minder rechten? Blijkbaar.

Die kunnen dan op hun kin kloppen en braaf de repressie van de Iraaks Koerdische president Massoed Barzani aanvaarden op straf van de gevangenis of de kogel. Maar Barzani is trouwens ongeveer hetzelfde lot beschoren als Puigdemont.

Ook zijn referendum over een eigen staat eindigde in een ramp, hier dan in een oorlog met Irak, Turkije en Iran waarbij de VS en de EU gewoon toekeken. Met een smadelijke nederlaag en zijn aftreden tot gevolg. Dit terwijl de VS en Israël steeds de drijvende krachten waren achter dit Koerdisch separatisme. Ook hier werd de droom voor de clan Barzani een nachtmerrie.

En in Vlaanderen is het trouwens niet anders. Wee de gekozenen van het ‘Linkebeekse volk’ als ze op de gemeenteraad Frans, hun eigen taal, durven spreken. Van repressie gesproken. Eenzelfde verhaal in Catalonië waar gebieden die stelden dat ze bij Spanje wilden blijven een hondsbrutaal njet kregen van Puigdemont en zijn kliek. Zelfbeschikking? Nog in geen 1000 jaar als het hen uitkomt.

Vandaag nog verspreidde de N-VA in Ronse een persbericht waarin ze protesteren tegen het feit dat de lokale afdeling van Groen een deels in het Frans opgestelde bericht verspreidde. Dit terwijl Ronse toch een taalgrensgemeente is met faciliteiten voor de Franstaligen. Zo ver gaan de Vlaamse nationalistische ultra’s in hun onverdraagzaamheid en respect voor de wet. De stad heeft trouwens niet eens een tweetalige website.

Pau Claris i Casademunt

Pau Claris, de held van de Catalaanse ultra’s, was de man die in 1641 in opdracht van de Catalaanse bisschoppen een alliantie aanging met Frankrijk tegen Spanje en zo de Roussillon aan Frankrijk verloor. Een maand na het uitroepen van de (sic) onafhankelijkheid stierf de man. Hij heeft het verlies van de streek van de Roussillon, zijn levenswerk, niet meer kunnen meemaken.

Pau Claris

Maar misschien kan men binnen 100 jaar als de ultranationalistische dromers deze kater doorspoelden zoals voor Pau Claris, de vader van het Catalaanse nationalisme, ook voor Carles Puigdemont een standbeeld oprichten en straten naar hem noemen.

De toenmalige leider van de Generalitat Pau Claris, een geestelijke en jurist, is de man die in 1641 in een alliantie met Frankrijk ten strijde trok tegen Spanje. Dit op vraag van zijn bazen de bisschoppen, vooral die van Urgell, die geen geld wilden afstaan aan Madrid voor de oorlog met Frankrijk.

Het werd een ramp en een week na het uitroepen van de onafhankelijkheid maakte men de Franse koning Louis XIII snel graaf van Barcelona en verkocht men zich dus aan Frankrijk. Sindsdien is de Roussillon, de streek rond Perpignan Frans. Proficiat dus. Als dat geen standbeeld verdiende.

Maar dat verhaal van een egoïstische kerk en onvoorstelbaar verraad en dwaasheid zal men wel niet horen in de omgeving van Puigdemont. Maar dromen zijn zoals hier nog maar eens bewezen werd bedrog. Gelukkig wordt men in Catalonië wakker uit de droom. Het kan de schade beperken.

Willy Van Damme

Advertenties

13 thoughts on “Ook Catalaanse dromen zijn bedrog

 1. De Spaanse grondwet waar Premier Rajoy zich steeds op beroept is uit de tijd van fascistische dictator Franco. Men zou die grondwet in heel Spanje behoren te verwerpen….en in een nieuwe grondwet de Catalanen, Basken, Galiciërs etc. hun echte autonomie kunnen geven of een vrij referendum of men er nog bij wilt horen….Of stamt de grondwet van België ook nog uit tijd van de Duitse bezetting, ja dan bent u het zo gewoon….
  Cees de Boer

  Antwoord:

  De huidige Spaanse grondwet werd via een referendum door alle regio’s, ook Catalonië, goedgekeurd op 6 december 1978. In Catalonië was de opkomst 67,91% en stemde 95,15% voor. Francisco Franco overleed op 20 november 1975, dus meer dan drie jaar voorheen.
  Willy Van Damme

  • Feiten zijn maar lastig.
   Bart VS

   Antwoord:

   En dan is het simpel: Alles negeren of nieuwe ‘feiten’ opdissen. Zoiets als de heldenverhalen rond de Guldensporenslag of wat Henri Pirenne ooit deed. Als dat niet gemakkelijk is. En voor de rest schelden.
   Willy Van Damme

   • Meneer Van Damme,

    Ik volg al een tijdje uw web blog en ik moet zeggen dat ik veel respect heb voor wat u allemaal doet.
    De mainstream media is al jaren in handen van de machthebbers en ik ben blij om naar hier te komen en de andere kant van het verhaal te lezen.

    Dimitry Coppens

    Antwoord:

    Bedankt voor Uw aanmoediging. Ik doe mijn best.
    Willy Van damme

  • De verwijzing van Cees de Boer naar c.q. zijn slingeren met de ‘tijd van de Duitse bezetting’ – poging tot reductio ad hitlerum? – is overigens wel interessant. De Belgische taalwetgeving werd zoals bekend – daarom niet noodzakelijk of vanzelf ook Cees de Boer bekend, maar daarvan af – maar twee keer toegepast, telkens inderdaad onder Duitse bezetting. En wie eraan hadden meegewerkt de – overigens vooraf bestaande – Belgische wetten toe te passen hebben het geweten.
   Bartvs

 2. Cijfers beste Willy…zeggen niet alles.
  Rajoy haalde met zijn Partido Popular bij de laatste verkiezingen 33,03% van de stemmen in Spanje en kreeg door het kiessysteem 40% van de verkozenen . Dat is 137 verkozenen op 350.
  Met een opkomst van 69% vertegenwoordigt hij ongeveer 23% van alle kiezers en 16% van alle Spanjaarden. Samen stemden dus 7,9 miljoen Spanjaarden voor hem, net iets minder als er Catalanen zijn…
  Het Spaanse rechts-nationalisme verzet zich vandaag met heel veel fors tegen het Catalaanse links-nationalisme, een oude vete maar ook omdat de Partido Popular, wanneer de peilingen het toelaten, af wil van zijn huidige eigen minderheidsregering in Spanje om die te vervangen door… zichzelf. Ik wil wel nog geloven dat het uit overtuiging is, maar de manier en vooral de felheid waarmee is plat politiek opportunisme. Alleen, die boemerang kan ook in hun eigen gezicht terechtkomen net zoals Puigdemont dat kan overkomen. Mensen vinden hanen OK tot ze teveel kabaal maken.
  Ter herinnering beste Willy: De Partido Popular erfgenaam van Generalissimo Franco is en blijft een christelijk-ultra rechtse conservatieve partij. Op vandaag in de coulissen nog altijd doorspekt met de erfenis van die generaals. Ik kan je verzekeren dat is straffere kost dan een palliatief onderonsje van het Sint-Maartensfonds. Ze zijn daar die linkse ratten van de 2de Spaanse Republiek absoluut niet vergeten. Toch niet vergeten dat zolang Franco mocht meedelen in de winst de Nazi’s hun gangetje mochten gaan. Op economisch gebied heeft vandaag diezelfde PP vooral oerconservatieve liberale opvattingen. Ze is natuurlijk voorstander van de Spaanse eenheid, en dus tegen elke verdere groei van de autonome regio’s Baskenland en Catalonië.De PP is voor een inperking van de huidige, vrij liberale abortuswet, tegen het homohuwelijk, tegen euthanasie en tegen medische hulp bij zelfdoding. Als ze je hen loslaat zouden ze morgen Franco in ere herstellen, de standbeelden en straatnamen terug invoeren.
  Nooit gedacht beste Willy dat jij achter hun vlag en met veel trompetgeschal door de straten zou marcheren.
  Mag ik er jou beleeft aan herinneren dat de vorige Spaanse koning nog in 1975 de eed zwoor op de wetten van de Movimiento Nacional, opvolger van de franquistische Falange en oja bijna vergeten De Bijbel. Dat was toen wat jij vandaag zouden noemen de onaantastbare Spaanse grondwet. Het kan verkeren.
  Daarom beste Willy mag je het me niet kwalijk nemen dat ik me beter op mijn gemak voel bij links-republikeinse volksnationalisten, zoals Willy Kuipers en Maurits Coppieters en de vele kleine Catalanen, Basken, Schotten, Friezen en zelfs Schiermonnikoogezen….of zijn dat Kezen. De grote vissen zijn ook daar te vaak bezig met hun eigen politieke toekomst, te weinig met de kleine man.
  Johan Baert

  Antwoord:

  Je bent nog braaf geweest over de Partido Popular met Aznar en Rajoy. Je vergeet de zeer forse steun van Aznar voor de Amerikaanse invasie van Irak. Dit terwijl Frankrijk, België en Duitsland officieel tegen waren. Verder stond de PP achter de vernieling van Libië, Joegoslavië en Syrië.

  Ze steunden ook jarenlang salafistische terreurgroepen die in hun eigen land zware aanslagen pleegden. In mijn ogen zijn beide heren dan ook landverraders en oorlogsmisdadigers die geen 30 jaar verdienen maar levenslang en met daarbij zware arbeid. En ze mogen kiezen waar ze dat dan doen: Joegoslavië, Libië, Irak of Syrië.

  Bovendien vergeet je ook de massale corruptie bij de PP zoals ik in die tekst al aanstipte. Verder ga ik je cijfers over die nationale verkiezingen niet controleren maar ze zullen wel juist zijn. De regering van Mariano Rajoy is dan ook zoals de nu afgezette Catalaanse een minderheidskabinet.

  Verder is het schandelijk dat men nog steeds geen serieuze streep trok onder die burgeroorlog. Uiteindelijk pleegde generaal Franco in 1936 toch een militaire staatsgreep tegen de democratisch verkozen Spaanse regering met massaal veel doden tot gevolg. Uw idee dat ik mij voor de kar laat spannen van een Rajoy is dan ook dom.

  Maar mensen als Willy Kuijpers steunden altijd de Turkse PKK die zich hier in België bezig hield met het afpersen, ontvoeren en folteren van Koerden die niet wilden bijdragen aan hun ‘onafhankelijkheidsstrijd’. En huidig Groen Europarlementslid Bart Staes, nam toen hij nog bij de Volksunie zat de verdediging op van de Kosovaarse UCK, in politiedossiers toen genoemd als een der gevaarlijkste criminele bendes van Europa.

  Ja, want het UCK en de PKK waren de verdedigers (dubbel sic) van hun volk. Je moet maar durven. En dat is schandelijk en ik wens mij dan ook niet te vereenzelvigen met dat soort lieden. Evenmin als ik Rajoy zou steunen. Ik ben analyst en poog te zien wat er aan de hand is. Mijn rechtvaardigheidsgevoel doet mij echter spuwen op zowel een Rajoy als een Willy Kuijpers.
  willy Van Damme

  • Wie in de lucht spuwt, spuwt doorgaans in eigen gezicht…. zoals jij nu.
   le petit bourgeois gentilhomme
   Johan Baert

   Antwoord:

   Je zou wat antwoorden op de argumenten verwachten maar die komen er niet. Nou ja, Rajoy en de PP zijn smeerlappen. En dan?
   Willy Van Damme

 3. Wat een circus is het geweest! Geweldig veel sympathie van de media.
  En nu, opeens, keert dat helemaal om! Het leedvermaak druipt er van af. Dat is ook niet journalistiek verantwoord.

  Nog een ding dat mij heeft verbaasd. Dat die separatisten zich beriepen op Europeanen zijn, hun heil gingen zoeken bij ‘Europa’ (ze bedoelden de EU). Die 2 zijn niet synoniem.
  Onbegrijpelijk ook, daar die EU al sinds de oprichting een oekaze voert tegen de democratie, tegen referenda met name.

  Verkiezingen in het algemeen (wereldwijd) kunnen alleen gewonnen worden als je voldoende macht en kapitaal achter je hebt.
  zo wordt ‘keizer’ Macron gesteund door niet minder dan 3 miljardairs. De media in hun zak. Ook de piepjong Kurz heeft de macht, en het geld achter zich.
  Zelfde voor de premier van Tsjechië, Andrej Babis – ook media magnaat, ritselaar, ernstig verdacht van gesjoemel met EU subsidies aan zijn multinationale voedingsconcern, Agrofert. .
  A 2014 article in the political newspaper Politico expressed the situation in stark terms:
  “The Czech Republic is now a paradox: a society disgusted with corruption has given huge power to a man whose business interests amount to https://en.wikipedia.org/wiki/Andrej_Babi%C5%A1

  We beseffen nog niet goed hoe stelselmatig referenda, peilingen, en verkiezingen in de EU worden gemanipuleerd door een globale industrie met juist dit ten doel. Verkiezingswinst is dan eigenlijk ook vooral een kwestie van de hoogste bieder:
  “Paul Manafort’s consulting enterprise
  Manafort is not alone in selling his services to autocrats and strongmen.
  Dispensing political advice to regimes that imprison dissidents, censor the media, and persecute minorities is a growth industry, both in America and Europe.
  Populist Billionaire Media Mogul Andrej Babis Wins Czech Election BY AP AND REUTERS
  The American political consulting firm Penn Schoen Berland was credited with engineering the surprise victory. [30] [31]
  Flacks for Autocrats: An American Growth Industry
  Easy money from dictatorships is leading U.S. consultants down a path of corruption and moral turpitude.
  For more on authoritarian meddling in the democratic world, see the recent Freedom House report
  https://freedomhouse.org/report/special-reports/breaking-down-democracy-goals-strategies-and-methods-modern-authoritarians
  https://freedomhouse.org/blog/paul-manafort-tip-iceberg

  Het trieste is dat het totaal aan elkaar gelogen ‘Russia-gate’ n.b. wordt gebruikt om de omstreden soc. media giganten in te huren om ons de mond te snoeren.
  Het regime in Nederland heeft al bij voorbaat gezegd het door de burgers afgedwongen referendum tegen de vermaledijde ‘Sleepwet’ sowieso te negeren. Rajoy in het kwadraat.

  Dit komt uit de VS overwaaien. Deze oorlog tegen de eigen burgers.
  Aan beide zijden van de oceaan komt alle terreur zeker niet ongelegen. Er is 1 mogelijk scenario: roepen om meer paramilitairen, en politiestaat toestanden.
  Ook hier zit een machtige industriële lobby geweldig te trekken en duwen. De EU krijgt grensbewaking – ontsnappen zal niet meer mogelijk zijn. Maar dat snapt de massa nog niet. Zulke oelewappers (fries voor ‘uilskuikens’) zijn toch helemaal geen democratie waard?
  Als altijd zullen de goeden onder de kwaden moeten lijden.

  Ook als Spanje bijeen wordt gehouden, blijft de democratie in heel de EU in groot gevaar.
  Milou Vorst

  Antwoord:

  Ik wist niet dat die Amerikaanse consultant Penn Schoen Berland mee aan de basis ligt van de verkiezingsoverwinning van die Tsjechische demagoog en multimiljonair Andrej Babis. Het is duidelijk dat de invloed van de VS op de Europese politiek in het geheim sterk aan het toenemen is en dat is gevaarlijk.

  De hier in België ontdekte praktijken van het Amerikaanse media- en telecommunicatiebedrijf Telenet waarbij die politici inhuurde gaat ook in die richting. Enkele toppolitici kregen in het geheim jaarlijks vele duizenden euro’s, officieel om advies te geven. Officieel geen corruptie hoor, juist geldzaken. Het zijn klassieke Amerikaanse praktijken.

  Dat diezelfde politici dan moeten beslissen over wetten die Telenet aanbelangen is voor hen geen probleem. Alleen Louis Van Velthoven (SPA) maakte na een tijd bezwaar. De anderen waaronder Siegfried Bracke (N-VA en parlementsvoorzitter) en liberaal Patrick De Wael vulden lekker hun zakken. Stiekem.

  Het toont nogmaals dat het begrip democratie en de beweringen hierover met een zeer kritische blik moeten worden bekeken. Zo kan men in mijn visie de VS geen democratie de naam waardig noemen. Washington is gewoon een poel des verderfs waar alles mogelijk is behalve eerlijke serieuze politiek. In Washington is gewoon iedereen te koop.

  En geld en macht is het enige wat die heren en dames ginds interesseert. Kijk maar naar de machtsgeilheid van een Hillary Clinton. De dame gaat letterlijk over lijken. Mooi en meedogenloos maar zonder dat mooi. Washington stinkt van de staart tot de kop. En iedereen daar speelt het spel gewoon mee, want wie dat niet doet riskeert broodroof.
  Willy Van Damme

  • .
   Ik wist niet dat Telenet in Amerikaanse handen is.

   Da’s wel stràf..
   Edward wouters

   Antwoord:

   De eigenaar is het Amerikaanse Liberty Global en de CEO is de Amerikaan John Porter. Daar kennen ze het klappen van de zweep.
   Willy Van Damme
   .

 4. Lawyer of Catalan Ministers: “All of them were veiled, harrassed, back handcuffed, could not eat, two were naked”
  Annemie

  Antwoord:

  Het is mij onduidelijk wat U hiermee wil bedoelen.
  Willy Van Damme

 5. Beste Willy,
  dank voor uw objectieve benadering van de Catalaanse kwestie. Eindelijk geen geromantiseerd gedoe! U doet er hierbij goed aan te wijzen op allerlei problemen wat betreft volk en taal hier bij ons. Wat dat betreft hebben de ECHTE Vlamingen zelfs geen begrip voor nuances.
  Verhelderend was ook de terugblik op de Catalaanse geschiedenis met de figuur van Pau Claris.
  Daar wist ik niets van.
  Hilaire Bodein

  Antwoord:

  Die historiek is een boeiend verhaal welke ook een serieuze les voor de Catalaanse ultra’s had moeten zijn. Maar mensen die zich bezighouden met geschiedenis weten dat er hier een wetmatigheid is: Men leert nooit iets van de geschiedenis en ze blijft zich steeds maar herhalen. Met vallen en opstaan zo gaat men verder.
  Willy Van Damme

 6. Het verraad van Willy van Damme
  http://gerritherders.blogspot.co.uk/2017/11/het-verraad-van-willy-van-damme.html
  Gerrit

  Antwoord:

  Jij hebt er wel je werk van gemaakt en bent ook de enige die wat argumenten tegen poogt aan te brengen in dit debat. Vooreerst wil ik niet in detail ingaan op je weerwerk maar wel enkele punten uit je discours bespreken.

  Wat betreft Lenin en dat zogenaamd zelfbeschikkingsrecht der volkeren veergeet je de geschiedenis te vermelden. Lenin en Trotski hebben er toen alles voor gedaan om elke roep om onafhankelijkheid van de ooit en vooral onder Catherina de Grote veroverde gebieden de kop in te drukken. Over Letland en o.m. de burgeroorlog van 1917 verscheen hier eerder een verhaal

  Met geweld trad men op tegen de aspiraties van bepaalde Poolse intelligentsia en die in de Baltsiche staten. Hetzelfde voor Oekraïne waar men gewapenderhand de opstand van een Nestor Makhno onderdrukte. Wat er overbleef was een soort van autonomie die minder om het lijf had dan wat men nu in Spanje heeft. Verder haal je er ook de gebroeders Castro bij en Cuba. Erkende Cuba die Catalaanse onafhankelijkheid dan al misschien? Ik denk van niet.

  Verder insinueer je dat ik mijn eerste tekst over de zaak achteraf drastisch wijzigde. Dat klopt niet en is nog nooit gebeurd. Wat wel dikwijls gebeurd is dat ik soms na publicatie nog wat taal- en typefouten wegwerk of correcties aanbreng wat betreft de namen. Zoals in het tweede artikel met de naam Willy Kuijpers.

  Verder is je versie van de Catalaanse geschiedenis om te lachen. Het is typerend nationalistisch gezwets. Na de val van het Romeinse rijk veroverden de Visigothen het gebied en nadien de Moorse dynastie van de Omajjaden uit Damascus.

  In 801 kwamen de Franken onder Karel de Grote en Lodewijk de Vrome dit gebied overnemen van de Moren en stelden in Barcelona een lokale Visigotisch nobelman aan als graaf van Barcelona. Die werd benoemd door de Frankische koning tot 897 met Wilfred de Harige toen die titel erfelijk werd. Officieel was het echter, zoals met de Graaf van Vlaanderen, een vazalstaat van Frankrijk.

  In 1150 ging het door het huwelijk van de Aragonese prinses Petronilla met Ramon Berenguer IV, graaf van Barcelona over in Aragon en verdween de Franse invloed totaal. Met Aragon wiens wortels deels lag in Navarra, Baskenland. De naam Aragon is trouwens afkomstig uit het Baskisch. In wezen zou je zelfs kunnen zeggen dat Barcelona Aragon overnam en zo Spanje.

  Maar moeten we dan meer dan 1000 jaar teruggaan in de geschiedenis misschien? Maar laat dan Damascus maar een claim leggen op Barcelona en de Denen op York. Of vormen we Nederland om tot allerlei prinsdommen en koninkrijken? Of geven we het misschien aan de Basken met hun ETA?

  Verder schrijf je: “Ondanks alle kritiek die hij er op kreeg bleef hij…”. Nou behoudens jou was er tussen de vele reacties nog een persoon die niet akkoord ging. Van demagogie gesproken.

  Ook is er geen enkele discrepantie tussen de Catalaanse rijkdom en het arme Spanje zoals je stelt. Catalonië haalt zijn rijkdom uit de meerwaarde die het creëert door aan Spanje producten te verkopen met een winst. Dankzij die winsten is het de rijkste Spaanse regio geworden waarop het dan belastingen moet betalen om bijvoorbeeeld de sociale zekerheid te spijzen. En zoals in 1641 met Pau Claris en de bisschop van Urgell weigert men aan Madrid te betalen. Van egoïsme gesproken.

  Maar je werkstuk wekt geen verbazing. Je gooit alle opiniepeilingen in de vuilbak want die passen niet in je plaatje en komt dan uit waar je al van in het begin wil zijn. Zoals een lezer hier schreef: Feiten zijn lastig. Inderdaad.
  Willy Van Damme

 7. .
  Heel de ‘support’ hier in de Lage Landen, voor de ‘romantiek’, van de Catalaanse onafhankelijkheids-strijd, doet me aan iets denken:

  .. het doet me denken aan de ‘support’ voor de ‘romantiek’ van de strijd van actievoerders, die (vooral in het Calvinistsiche Nederland), ‘willens-nillens’ het symbool ‘Zwarte Piet’ als een ‘zondig’ racistisch ikoon willen brandmerken.

  Deze beide vormen van ‘romantiek’ zijn gebaseerd op valse associaties, op geschiedenis-vervalsing en op de ‘valse slachtoffer-rol’ (lees: de wolf in schaapsvel). Perceptie via de pers, doet de rest (perception is NOT reality).

  Ik zie dan ook ‘opportuniteiten’ voor Carles Puigdemont: hij huurt een Pietenpak, om zo undercover en perfect ‘politiek correct’ als ‘reizende’ personal manager van Sinterklaas uit de greep van de Politie te blijven.

  Dat zijn dan 2 vliegen in één klap: enkele ‘roetvegen’ volstaan, en na 6 december vertrekt hij terug naar Spanje.

  Ik denk dat Theo Francken, Jan Jambon en Didier Reynders de zaak wel zo lang nog (een viertal weken) zullen kunnen rekken..

  (Méér Carles Puigdemont cartoons op de zelfde pagina’s)
  Edward Wouters

  Antwoord:

  Lijkt mij een goede tip voor de man en dan kan hij eindelijk tenminste eenmaal iets positiefs doen. Maar is die man met de baard ernaast dan Theo Francken? Mee verschepen richting Rajoy?
  Je reactie zat bij spam en werd pas nu ontdekt. Sorry.
  Willy Van Damme
  .

 8. .
  Heel de ‘support’ hier in de Lage Landen, voor de ‘romantiek’, van de Catalaanse onafhankelijkheids-strijd, doet me aan iets denken:

  .. het doet me denken aan de ‘support’ voor de ‘romantiek’ van de strijd van actievoerders, die (vooral in het Calvinistsiche Nederland), ‘willens-nillens’ het symbool ‘Zwarte Piet’ als een ‘zondig’ racistisch ikoon willen brandmerken.

  Deze beide vormen van ‘romantiek’ zijn gebaseerd op valse associaties, op geschiedenis-vervalsing en op de ‘valse slachtoffer-rol’ (lees: de wolf in schaapsvel). Perceptie via de pers, doet de rest (perception is NOT reality).

  Ik zie dan ook ‘opportuniteiten’ voor Carles Puigdemont: hij huurt een Pietenpak, om zo undercover en perfect ‘politiek correct’ als ‘reizende’ personal manager van Sinterklaas uit de greep van de Politie te blijven.

  Dat zijn dan 2 vliegen in één klap: enkele ‘roetvegen’ volstaan, en na 6 december vertrekt hij terug naar Spanje.

  Ik denk dat Theo Francken, Jan Jambon en Didier Reynders de zaak wel zo lang nog (een viertal weken) zullen kunnen rekken..

  (Méér Carles Puigdemont cartoons op de zelfde pagina’s)
  Edward Wouters

  Antwoord:

  Je geeft de man een gouden tip en dan doet hij tenminste eens iets goeds voor de medemens. Maar is die man met de baard ernaast soms Theo Francken? Verder denk ik dat de man gestoord is. Zo stelt hij vandaag in Le Soir: ‘Ik ben voorstander van een Verenigde Staten van Europa waar er verschillende realiteiten zijn, landen zonder natie en naties zonder landen of ook regionale structuren’. Je kan het zo gek niet bedenken of Puigdemont was je al voor.
  Je reactie zat bij de spam en werd pas nu ontdekt. Sorry.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s