Naar oplossing Bende van Nijvel?

Ongelooflijk maar waar, er lijkt nu toch een doorbraak in zicht voor het dossier van de Bende Van Nijvel, de bende aanslagplegers die in een ware golf van terreur van 1982 tot 1985 28 doden maakte en vele zwaar gewonden. Christiaan Bonkoffsky, een reeds lang bij specialisten van het dossier bekende naam, zou nu de beruchte reus van die Bende van Nijvel zijn. Deze overleed in 2015 en zou kort voor zijn overlijden aan zijn broer bekend hebben die reus geweest te zijn.

Gladio

Alle voor zover tot heden bekende gegevens lijken dit ook te bevestigen. Bovendien was de man voorheen lid van de later ontbonden antiterreureenheid van de gendarmerie Diane, later omgedoopt tot Speciaal Interventie Eskadron (SIE). Christiaan Bonkoffsky kende dus hun werkmethodes.

2phDDU8

Christiaan Bonkoffsky is volgens vele getuigenissen de zogenaamde reus uit de Bende van Nijvel. De man eindigde als een marginale dronkenlap in de goot. Uit wroeging over wat hij ooit had gedaan en hoe zijn vermoedelijke opdrachtgevers hem desondanks behandelden? Links de robotfoto en rechts de man in carnavalsplunje.

Voor vele kenners van het dossier rond de Bende van Nijvel was een deel van hun harde kern immers afkomstig uit die groep Diane. Alleen praktisch zij immers kenden de wapentechnieken die door de bende bij hun aanslagen werden toegepast. Ze beheersten ook de knepen van het vak om steeds te ontsnappen aan hun onderzoekers. Zelfs hun vroegere baas en oprichter van de groep Diane was die mening toegedaan.

Bovendien was reeds lang de algemeen theorie dat zij in hogere kringen bescherming genoten. Daarbij werd vooral verwezen naar Gladio, een netwerk van geheime en bewapende figuren die ondergronds moesten werken. Waarbij vooral de Belgische militaire veiligheidsdienst AIVD en de NAVO instonden voor zowel de opleiding, bewapening als de begeleiding. En wie NAVO zegt denkt aan de VS.

Voor velen was dit of de voorbode van een staatsgreep of een poging om een zogenaamd sterke staat te installeren waarbij politie en bepaalde militairen voor of achter de schermen aan zoveel mogelijk touwtjes trokken. Ook in Turkije, Italië en Luxemburg grepen dergelijke veelal dodelijke acties plaats. Waarbij de Turkse generaal Kenan Evren op 12 september 1980 na jaren van terreur een militaire dictatuur kon installeren.

Vielsalm

Bijna zeker is dat in al die gevallen Amerikaanse steun een cruciale rol speelde. Zo was er in die periode de fameuze aanval op de basis van de Ardeense Jagers in Vielsalm waarbij men stelt dat leden van de Amerikaanse Special Forces een bewaker neerschoten en er wapens ontvreemden.

Wapens die nadien in Frankrijk deels bij de ‘linkse’ terreurgroep Action Directe werden teruggevonden. Action Directe was officieel een ultralinkse groep die nauwe banden had met de Belgische Cellules Communistes Combattantes (CCC), ook een zogenaamd ultralinks groepje die in diezelfde periode als de Bende van Nijvel eveneens aanslagen pleegde. Action Directe en de CCC hadden trouwens ongeveer het zelfde logo.

Eerst schreef de Nijvelse procureur des konings Jean De Prêtre de zaak toe aan ordinair banditisme en werkte hij alle onderzoeken in een andere richting brutaal tegen. Tot woede van vele gerechtelijke onderzoekers en bepaalde persmensen. Daar wees men al snel richting kringen bij de rijkswacht.

Bovendien hadden de overvallers amper interesse in een buit en wilden ze duidelijk de bevolking angst aanjagen. Daarom die aanvallen op een vrijdagavond op supermarkten als er veel volk aanwezig was. Gaan winkelen bleek plots een levensgevaarlijke zaak. Verder werd er ondanks de vele aanslagen nooit enig spoor gevonden van de daders. Wat bescherming doet vermoeden en het werk van insiders en specialisten.

De Delhaize in Eigenbrakel die op 27 september 1985 door de bende brutaal werd overvallen. Met als resultaat 8 doden waaronder een kind van 14 jaar en een buit van een schamele 388.000 frank (9.620 euro).

Nu 32 jaar na de laatste feiten komt zo te zien eindelijk het definitieve bewijs boven tafel dat de Bende van Nijvel en de groep Diane elkaar tot op zekere hoogte overlapten. Wat terreur moest bestrijden bleek zo te zien deels zelf terreur te veroorzaken.

Staatsgreep

Daarbij is de getuigenis belangrijk van Marc Van Damme, zoon van Willy Van Damme, toen de uitbater van café Tijl in de periode dat Christiaan Bonkoffsky er regelmatig zat. Die stelde dat Bonkoffsky een staatsgreep nodig achtte. Marc Van Damme gaf zijn informatie in 1998 al anoniem aan het gerecht door maar voelde zich nadien afgeluisterd en gevolgd en werd bang. En het gerecht negeerde zo te zien deze info. Nooit ondervroeg men Bonkoffsky.

De vraag is of er nog meer bewijs boven tafel zal komen en of we de namen van de andere bendeleden zullen leren kennen. Cruciaal is echter te weten wie hun bevelhebbers waren en de opdrachtgevers. Christiaan Bonkoffsky is immers een simpele uitvoerder. Misschien zitten die namen in het archief van de militaire veiligheid, de AIVD. Een dienst die steeds op goede voet leefde met hun Amerikaanse collega’s.

Het ganse verhaal toont hoe machtig de ‘staat binnen de staat’ in België wel is. Ministers, parlement en de Comités P en I en eventueel magistraten en politielui mogen doen wat ze willen. Men zorgt er steeds voor dat ze nergens geraken, minister van Justitie of Binnenlandse Zaken, het doet er niet toe. Men lacht hen achter de schermen desnoods gewoon uit.

Chrtistiaan Bonkoffsky in Café Tijl

Dendermondse carnavalisten gezellig onder elkaar in café Tijl zot te doen niet beseffend wat voor een figuur er zich in hun midden bevond. De schok bij hen is dan ook enorm geweest.

De recente golf van aanslagen door allerlei salafistische groepen kadert praktisch zeker in hetzelfde verhaal, het is de Bende van Nijvel 2. Ook nu weer wil men de Belgen, of Fransen en anderen, bang maken en hen allerlei maatregelen doen aanvaarden die de controle op hun doen en laten enorm doen toenemen.

Met camera’s die een gelaat of nummerplaat herkennen, stofzuigers die doorseinen wat er in de huiskamer van Jan Modaal gebeurt en televisietoestellen die afluisteren en de zenderkeuze en programmavoorkeur doorzenden naar… Wie feitelijk? Big Brother is al gearriveerd en machtiger dan ooit tevoren. Zie Facebook, Google, etc… niet toevallig allen Amerikaans.

Militaire achtergrond

Christiaan Bonkoffsky is een telg van een Poolse voorvader die in het begin van de achttiende eeuw naar Dendermonde kwam als militair in dienst van de Habsburgse vorsten. (1) Dendermonde was immers een garnizoensstad. En die militaire traditie werd ook nadien in eer gehouden.

Zo was François Bonkoffsky, vader van Christiaan, tijdens de Duitse bezetting in WOII lid van het Geheim Leger en nadien beroepsmilitair. En de vroegtijdig overleden oom Luc en broer van François was dan weer bij de Dendermondse politie. Een man met trouwens een goede reputatie in de stad.

Ironisch is het feit dat Christiaan Bonkoffsky afkomstig was uit de Dendermondse Greffelinck. In datzelfde straatje woonde ook de vroeg overleden substituut procureur Willy Acke die tot zijn zelfmoord – Voor velen een verdachte zaak – er woonachtig was en met onderzoeksrechter Freddy Troch het onderzoek leidde. In wezen hoefde hij voor zijn reus dus niet echt ver te zoeken. Bi de buur eens aankloppen.

In Dendermonde was hij erg actief bij eerst de scouts en daarna de carnavalsvereniging de Tijlvrienden waar hij ondervoorzitter was en met als stamkroeg het toen populaire café  Tijl van stads- en naamgenoot Willy Van Damme.

Een na de overval in Aalst zwaar beschadigde Aalsterse politieauto. Christiaan Bonkoffsky eindigde zijn carrière bij die Aalsterse politie.

Geen verbazing dat men er in het milieu van de Dendermondse carnavalisten door het nieuws zwaar geschokt was. “Hij vertelde wel eens dat hij straffe dingen kon doen maar dat leek ons toen eerder een soort van grap”, klinkt het bij een oude carnavalsvriend. “De man kon als het er op aan kwam bij een caféruzie een man zo tegen de muur kletsen”, stelt een vroegere Dendermondse collega.

Ondertussen heerst er bij bepaalde kennissen van de man, waaronder de vroegere carnavalisten, een grote woede over een bepaalde pers en de sociale media die er niet voor terugschrikken, aldus een betrokkene, om mensen woorden in de mond te leggen die men niet eens heeft uitgesproken.

Een vroegere vriend carnavalist promoveerde men op het internet zelfs al bijna tot lid van de bende. Ja want hij was….rijkswachter geweest en condoleerde in 2015 de overleden vroegere gewezen vriend.

Zelfs Dendermondse naamgenoten van Christiaan Bonkoffsky waaronder zelfs kinderen worden zo al in de sociale media met de vinger gewezen en beklad. Grenzen zijn er hier zo te zien niet meer. Roddel en laster lijken wel de regel. De riool is opengetrokken en de ratten lopen vrij rond.

Hilde Geens

Voor Hilde Geens (2) is er blijkbaar weinig echt reden voor optimisme in de zaak. Hilde Geens was een van de weinige journalisten die zich professioneel op de zaak gooiden. Ze schreef er ook veel over in tijdschriften als Humo en in een boek over de manipulaties en flaters in dit dossier.

Hilde Geens

Hilde Geens is zeer sceptisch wat betreft het gerechtelijk onderzoek naar de Bende van Nijvel. Voor haar kunnen historici zoals bij de zaak van de moord op Julien Lahaut eventueel voor een oplossing zorgen.

Hilde Geens: “Er is in dit dossier al van bij de eerste overval in september 1982 bij wapenhandelaar Daniel Dekaise in Waver sprake van manipulaties, en dat is er niet op verbeterd. En als we zien dat men er na 32 jaar nog niet in slaagde zelfs maar een dader te arresteren hoe kan men dan verwachten dat men de regisseurs zou kunnen identificeren? En dan hebben we het nog niet over de mannen die hen inhuurden. Neen, ik ben niet optimistisch. Een goed idee is dat wat de historici Emmanuel Gerard en Rudi Van Doorslaer dit weekend opperden in De Standaard. Zij stelden hier de aanpak te gebruiken zoals bij het dossier van de eveneens nooit opgeloste rakende moord uit 1951 op parlementslid en CP-leider Julien Lahaut. Die historici konden wel de daders identificeren wat het gerecht nooit lukte.” (3)

Ook wist men al jaren van de mogelijke betrokkenheid van Christiaan Bonkoffsky en pas op vrijdag 20 oktober ondervroeg men zijn vroegere echtgenote. Maanden nadat de broer van Christiaan met zijn verhaal naar het gerecht was gestapt. Gerommel in de pers dreef hen blijkbaar in die richting. Echt (sic) kwaliteitsvol politiewerk dus.

De indruk is daarom dat ook deze huidige onderzoekscel er een soep van maakt. Bewust? En wie gaat nu nog een magistraat of politieman in deze zaak geloven? Debielen? Ook voor diegenen in die milieus die het goed menen en hard werken is dit een drama. Men sleurt hen mee het modderbad in.

Willy Van Damme

1) Op het einde van de zeventiende eeuw verzwakt de positie van Polen sterk en komt er zelfs een Saksische vorst aan het bewind. Waarna vrij snel het land als onafhankelijk natie ophoud te bestaan en men het verdeelde tussen Oostenrijk, Rusland en later Duitsland. Dit tot in 1917-1918 wanneer als gevolg van de nederlaag van Oostenrijk-Hongarije en Duitsland en de Russische revolutie Polen met Frans-Britse steun terug onafhankelijk kan worden.

Gelijktijdig heerst er rond 1700 in onze regio toen een oorlog rond de opvolging van de Spaanse troon waar Karel II de bezittingen overlaat aan een kleinzoon van Lodewijk XIV die echter alles voor zichzelf wil hebben. Waarna er tussen Frankrijk en de alliantie van de Nederlandse republiek, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Beieren een langdurige oorlog losbarst. Die oorlog duurt tot de Vrede van Utrecht uit 1713-14.

Waardoor onze regio in handen valt van de Oostenrijkse Habsburgers. De Oostenrijkse Habsburgers hadden hier dus veel militairen nodig. Bij de Vrede van Utrecht creëerde men ook het Barrièreverdrag van 1715 dat tot 1781 duurde en waarbij een aantal steden waaronder Dendermonde een Nederlands en Oostenrijks garnizoen kregen. De eerste Oostenrijkse vorst voor het latere België was Karel VI. In die periode krijgt ook de naam België geleidelijk ingang onder de intelligentsia.

Hilde Geens - Beetgenomen - De Bende Van Nijvel

In beetgenomen geeft Hilde Geens vele voorbeelden van de machinaties van dit dossier met als ultieme bedoeling dat men de daders nooit zou vinden.

2) Op 4 augustus 2013 werd hier het boek van journaliste Hilde Geens besproken. Gelijktijdig verscheen er ook een gesprek hierover met haar. Het boek ‘beetgenomen’ gaat over het falen van het gerecht in de zaak en de blijkbaar bewuste sabotage van het onderzoek. Het verscheen in 2013 bij uitgeverij Manteau.

3) Ook in dit onderzoek van die historici werd verwezen naar allerlei politiek als rechts bestempelde milieus verbonden met mensen uit de VS die Lahaut en zijn CP definitief uit de machtscentra wilden verdrijven. Geheime netwerken met een crimineel karakter. Waarbij allerlei politionele en gerechtelijke manipulaties de enquête naar die moord eveneens saboteerden.

7 gedachten over “Naar oplossing Bende van Nijvel?

 1. Geen verandering in zicht dus, een deel van onze hoogsteerbiedwaardige politici en hooggeplaatsten van Justitie, Geheime Diensten, Politiediens en hoge Ambtenaren en de Media dansen nog altijd naar de pijpen van Oorlogsmisdadigers van het hoogste niveau op de tunes van ” Long tall Sally she twisted in the alley “, meestal voor geld, veel geld, heel veel geld zoals Kissinger het ook beschreef, maar chantage ivm Podofilie, Overspel , oversexst gedrag en korruptie zullen er ook wel een rol in spelen, kijk maar hoe binnen de hoogste kringen van Europa , de NATO, de toenmalige Regering en onze parlementen er de Inval in Lybie op basis van leugens en van hen uit enig gebrek aan logische vraagstelling of onderzoek werd gevraagd of gedaan, het werd allemaal klakkeloos aanvaard en getuigd van een zekere lafheid en onderdanigheid onwaardig voor zulke mensen om een land te leiden ! hebben we van diegenen nu ooit al een Mea Culpa, Mea Maxima Culpa gehoord ?
  Rudy Verbuyst

  Antwoord:

  De NSA en eventueel andere geheime diensten hebben zonder enige twijfel tonnen chanteerbaar materiaal over veel mensen wereldwijd en dat kan altijd worden gebruikt. Zie maar hoe de amusementswereld met Kevin Spacey nu wordt geteisterd met allerlei verhalen die hen (voorlopig) alleen nog niet fysiek kapot maken.

  Senaatsvoorzitter Anne-Marie Lizin had via het Comité I, dat over de inlichtingendiensten gaat, wat veel Amerikaanse vuile was zoals het afluistersysteem Echelon buiten gehangen. En kijk plots vervolgde men haar omdat een gemeentearbeider van Hoei/Huy waar zij burgemeester was tijdens zijn uren wat verkiezingsaffiches van haar had zitten verspreiden. Een flutdossier.

  Gedaan met de politieke carrière van de dame. Zie maar wat er Marc Van Damme overkwam toen die in 1998 anoniem en telefonisch getuigde over de reus. Onmiddellijk wist men blijkbaar zijn naam en adres en voelde de man zich bedreigd. Wat wil je dan? Iedereen ziet toch dat hier zeer machtige figuren achter zitten die ook voor een moord of meer hun hand niet omdraaien. Wie wordt dan niet bang?

  Het ganse probleem is dat er veel vermoedens zijn maar nergens echt tastbare bewijzen zijn. En dan is het speculeren met vermoedens, naar de logica kijken en dan echter komen ook de fantasten om de hoek en is het oppassen geblazen. Het hier geopperde idee van die historici lijkt dan ook nog het beste alternatief voor de huidige knoeiboel.
  Willy Van Damme

 2. Beste Willy,

  Durf het haast niet te vragen, maar Willy Van Damme = ‘Onze’ Willy Van Damme ?

  mgv
  Sarah

  Antwoord:

  Neen, er zijn velen die de naam Willy Van Damme dragen. Ik kende de man ook amper daar dit niet het soort café’s was waar ik toen veel kwam. Dendermondeaars die mij kennen weten dat ik toen elders zat. Hij was wel een BD, een bekende Dendermondenaar daar zijn café in die periode goed draaide. Een van zijn zoons woonde nadien een tijd in mijn straat.
  Willy Van Damme

 3. Het kan natuurlijk ook anders als die verantwoordelijken ” KLOTEN ” aan hun lijf hebbern !Flashback: Iceland’s Interior Minister ran off planeload of FBI agents sent in 2011 to frame Assange

  RT
  2016-12-10 15:56:00

  56d48465c361885b0c8b45ab.jpg

  The US sent a “planeload of FBI agents” to Iceland in 2011 to frame WikiLeaks and its co-founder Julian Assange, according to a former Icelandic minister of interior, who refused them any cooperation and asked them to cease their activities.

  In June 2011, Obama administration implied to Iceland’s authorities they had knowledge of hackers wanting to destroy software systems in the country, and offered help, then-Interior Minister Ogmundur Jonasson, said in an interview with the Katoikos publication.

  However, Jonasson said he instantly became “suspicious” of the US good intentions, “well aware that a helping hand might easily become a manipulating hand.”

  Later in the summer 2011, the US “sent a planeload of FBI agents to Iceland seeking our cooperation in what I understood as an operation set up to frame Julian Assange and WikiLeaks,” Jonasson said.

  Icelanders seemed like a tough nut to crack, though.

  “Since they had not been authorized by the Icelandic authorities to carry out police work in Iceland and since a crack-down on WikiLeaks was not on my agenda, to say the least, I ordered that all cooperation with them be promptly terminated and I also made it clear that they should cease all activities in Iceland immediately,” the politician said.
  Comment: Jónasson should be commended for his principled stand on human rights. It’s no small thing to stand up to the American bullies.
  Rudy Verbuyst

  Antwoord:

  Ik kende dit verhaal niet maar dat is dan wel een heer met ballen. Mijn hoed af.
  Willy Van Damme

 4. Daniele Ganser schreef in zijn boek “Nato’s secret armies; operatie Galdio and terrorism in western europe” ook een hoofdstuk over België. Zie vanaf p. 125 https://libcom.org/files/NATOs_secret_armies.pdf
  Hectorreban

  Antwoord:

  Ik ben er eindelijk in geslaagd om het hoofdstuk over België in dat boeiend boek te lezen. In die periode hield ik mij praktisch exclusief bezig met de ontwikkelingen in Azië en daar had ik meer dan werk genoeg aan. Die affaires met CCC, Westland New Post, Gladio, de Bende van Nijvel en het Front de la Jeunesse ontsnapten mij toen grotendeels. Ik hoorde en las er vlug wat over, meer niet.

  Als ik dit nu lees dan valt het mij op dat de huidige garde van journalisten die zich met de zaak bezig houden weinig lijken te weten over wat er voorheen al werd gezegd en geschreven en ook over de achtergrond. De thesis van de rijkswacht, Gladio en de VS en de Britten (DIA/MI6) die achter die aanslagen zitten werd toen al in officiële parlementaiire rapporten geschreven. Er zijn door bepaalde politici ook vrij duidelijke verklaringen over afgelegd.

  Interessant en voor mij geheel onbekend is echter de link tussen Pierre Carette, oprichter van de ‘linkse’ CCC, en een zekere Marc De Laever. Een man die na zijn avontuur met Pierre Carette in Duitsland een fascistische groepje ging vervoegen. En beiden kenden elkaar al jaren voordien. Het toont de meer dan dubieuze natuur van die zaak.

  Want hoe kwamen die door de Amerikaanse Special Forces in Vielsalm gestolen wapens bij Action Directe en de CCC? Dat kon alleen via het Amerikaanse leger gebeuren. Ofwel legden de VS die daar met als bedoeling om de CCC en Action Directe en zich links noemende organisaties te criminaliseren.

  Wat zou kunnen, maar dan wist men in Washington wel waar ze zich schuil hielden. Of ze speelden met hen onder een hoedje zonder dat daarom alle leden van die twee groepen dat ook wisten. Manipulaties gebeuren nu eenmaal soms erg stiekem.

  Een Marc De Laever, geboren op 1 juni 1956, woont nu in Parijs en is baas van de Franse vennootschap Adouma sci, immobiliën dus, en was ook baas van de in 2004 ontbonden Britse Maimar International ltd met daarboven een maatschappelijke zetel in Namibië. Deze De Laever is in Parijs ook politiek actief binnen wat men politiek links kan noemen. Vermoedelijk gaat het om diezelfde persoon.

  Wel storend zijn enkele toch wel serieuze fouten in het boek. Zo was er na de tweede wereldoorlog geen verzet tegen de komst van koning Boudewijn zoals hij schrijft maar van zijn vader Leopold III. Verder stelt hij dat hij niet wist hoeveel parlementsleden de KPB had na de oorlog. Dat is toch gemakkelijk om te ontdekken.

  Eveneens een zware fout is dat hij Aalst in het ‘graafschap Brabant’ situeert maar dat moet de provincie Oost-Vlaanderen zijn natuurlijk. Verder spreekt hij over de overval door de Special Forces van het Amerikaanse leger op het politiekantoor van Vielsalm terwijl dit over de overval op de kazerne van de Ardeense jagers van Vielsalm gaat. Wat verder wordt dat door citaten van onder meer journalist Rene Haquin wel duidelijk beschreven.

  Het is overduidelijk dat de geheime diensten van de DIA en of CIA en MI6 achter die serie aanslagen en overvallen zaten en dat alles kaderde in een destabiliseringspoging van de Belgische samenleving. Schokkend is te lezen hoe de Belgische regering en parlementsleden toen ze hun onderzoekscommissie oprichten in het ongewisse werden gelaten wat betreft Gladio en haar leden. De Britse en Amerikaanse geheime diensten kenden hun namen, de parlementaire onderzoekscommissie weigerde men de namen te geven.

  De twee bazen van onze geheime diensten werden nadien wel ontslagen maar van een gerechtelijke vervolging is er nooit sprake geweest. Wel werd Gladio nadien voor zover geweten opgedoekt. Maar duidelijk is dat die Britse en Amerikaanse geheime diensten hier nog zeer actief blijven. Men kan er bijna gif op nemen dat veel van de aanslagen van salafistische terroristen het gevolg zijn van manipulaties door die geheime diensten.

  Zo gebeurde de recente aanslagen in het Verenigd Koninkrijk zoals die in Londen en Manchester door mensen die voor MI6 in Libië actief waren en ook daar door hen naar toe waren gezonden. Ze moesten Libië kapot slaan. MI6 beloofde een onderzoek nadat er een aantal zaken in de Britse media uitlekte. Maar van dat onderzoek komt nooit iets in huis. In het beste geval zal men alles nog maar eens witwassen Britse stijl.

  Verder is er het toch merkwaardige verhaal dat het recente stuk van Walter De Smedt de vroegere onderzoeksrechter en lid van de comités P en I, over die aanval op de kazerne van Vielsalm niet eens in onze kranten raakte. Er staan namen in. Wel verhalen over de nu waardeloos gebleken tip van Jef Vermassen die ons niets wijzer maakten.

  De wapendiefstal in Vielsalm gaat echter naar het hart van het dossier maar raakte niet in de kranten. Een aanwijzing dat men geen serieuze interesse heeft om dit dossier echt grondig te onderzoeken. En dat de procureur-generaal van Mons nu komt stellen dat men zeker de piste van de rijkswacht gaat onderzoeken is dan ook oudbakken nieuws. Er is immers maar een te onderzoeken spoor en dat is dit. De rest is tijdsverspilling.

  Bedankt alleszins voor die link naar dat boek. Een aanrader, ondanks de storende fouten.
  Willy Van Damme

 5. Hoop heisa om niks. Eigenlijk weten we wel van de criminele staat van de vazalstaten in bezet gebleven Europa. De media storten er zich op. Heel gek. Net als dat JFK-gedoe in de VS.
  Het mediakartel zal uitmaken wat bekend wordt gemaakt, en welke spin daaraan gegeven kan/moet worden.

  Ondertussen worden actuele zaken, die van acuut belang zijn, handig verzwegen.
  We zien terreur in de VS toenemen, ook in de EU. Alsof de maatregelen al lang tevoren bedacht zijn, als bij reflex komen ingrijpende maatregelen van de plank – om u te beschermen (?) – en zonder weerstand door de parlementen geloodst. Terreur komt derhalve niet ongelegen – zacht gezegd. Men maakt er gretig gebruik van.
  Vergis u niet, een machtige industrie is opgebouwd, en verdiend hier kapitalen aan. 100% gesubsidieerde industrie – een kartel, ook dat nog.

  Ondertussen in de VS. Wat daar (niet) gebeurt, gebeurt ook in de EU (niet) – binnen enkele jaren.
  Ook daar is terreur al lang een beleidsinstrument.
  “President Obama ontnam FBI de mogelijkheid om onderzoek te doen naar samenwerking extreemlinks en radicale islam – ISIS en Al-Qaeda hebben via linkse groepen bruggenhoofd geslagen in Amerika en Europa
  Dat leden van Antifa en ISIS ook uiterlijk amper van elkaar verschillen is geen toeval.
  De onthullingen komen van de voormalige hoofdredacteur van het New York Times Magazine, Edward Klein, en zijn te lezen in zijn nieuwe boek ‘All Out War: The Plot to Destroy Trump’. Klein baseert zich op FBI bronnen en berichten die spreken van ‘overweldigende bewijzen van betrekkingen tussen linksradicalen en buitenlandse islamistische terroristen van IS en Al-Qaeda, alsmede meerdere onderafdelingen en splintergroepen.’”
  zie o.a.: http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/10/FBI-Antifa-en-ISIS-werken-samen-en-bereiden-zware-bomaanslagen-voor

  Vastgesteld dat de islamisering van de EU NAVO beleid is. GLADIO de terreurtak van de NAVO. En dat met de zgn. vluchtelingen tevens (zgn. ongemerkt) 1.000-en IS-strijders (in NAVO-kampen gedrilld!) worden binnengehaald; deze militante opstand het instrument is voor de regime changes in het M.O. – zien we nu ditzelfde instrument wereldwijd ingezet worden. De VS en EU incluis.

  Er is nog geen begin van inzicht, laat staan weerbaarheid, hiertegen onder de massa.
  ANTIFA Signals November 4th As D-Day For Overthrow Of U.S. Government :
  http://stateofthenation2012.com/?p=85002
  ‘CONSTITUTION For The New Socialist Republic In North America’:

  http://www.revcom.us/socialistconstitution/SocialistConstitution-en.pdf

  Interessant te zien hoe m.n. ook deze Bolsjewieken gebruik kunnen maken van Twitter, Facebook, etc.
  En een aanhang hebben kunnen opbouwen op m.n. High Schools en Universiteiten, en onder de omvangrijke migranten groepen.
  Ook de Nederlandse (Bilderberg) coalitie heeft nu het laatste restant democratie definitief afgeschaft; het recht van referenda. (Een EU-instructie; met kennelijke bedoelingen).Milou Voorst

  Antwoord:

  Men kan natuurlijk alles geloven en soms de eerste onzin eerst.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s