Veroordeling Montasser Alde’emeh

d

Een van de ‘experten’ die de voorbije jaren over de oorlog in Syrië gretig in de pers aan bod kwam is zeker de van Palestijnse afkomst zijnde Belg Montasser Alde’emeh. Vele tientallen artikels, interviews en columns van zijn hand verschenen tot in Nederland toe. Die man blijkt nu volgens het Antwerpse hof van beroep een crimineel te zijn die een jihadist via valse papieren uit de gevangenis wou helpen.

The Way of Life

De zaak draait rond Jawad Ouchan, een lid van de salafistische organisatie The Way of Life, opvolger van het verboden Shariah4Belgium van de veroordeelde Fouad Belkacem. Jawad werd omwille van dit lidmaatschap vervolgt en in voorhechtenis genomen. Diens advocaat en imam Khalid Ouchan, broer van Jawad, namen contact op met Alde’emeh om hem uit de nood te helpen.

Waarbij de advocaat op de raadkamer een door Alde’emeh gemaakte en door hem ondertekende brief over een vermeende door Jawad Ouchan gevolgde antiradicaliseringscursus toonde. Alde’emeh stelde nadien dat men zijn handtekening had nagemaakt maar gaf de afspraken toe. De politie had echter hun telefoons zitten afluisteren en de poging mislukte dan ook.

Het hof bevestigde gisteren integraal het eerdere vonnis, incluis de 600 euro boete. Zij kunnen wel nog bij het Hof van Cassatie in beroep gaan. Dit echter alleen indien men vermoedt dat er bij het beroep procedurele fouten gemaakt werden. Dan gaat de zaak eventueel naar een ander hof.

Geen al Qaeda gezien

Alles wat Montasser Alde’emeh tot recent in de media beweerde werd steevast voor de absolute waarheid genomen. Toen hij naar Syrië trok om er te leven aan de zijde van die jihadisten ging dat er in onze media als zoete koek in. Ja, want hij stond daar naast ‘vrijheidsstrijders’, de goeden die vochten tegen dat monster genaamd Bashar al Assad. En dat moest men hier volop steunen.

Montasser Alde’emeh deed ‘wetenschappelijk’ onderzoek, was journalist en columnschrijver en werkte rond hulpverlening richting deradicalisering, gelijktijdig werkte hij echter volgens eigen zeggen ook voor onze Staatsveiligheid. Waar is dan nog de beroepsethiek? In de vuilbak.

Dat het gebied waar hij in Syrië een tijd verbleef in handen was van salafistische terreurgroepen die onder leiding van al Qaeda vochten zag hij niet. Volgens eigen verklaringen toen was hij daar om die jihadisten in het kader van een wetenschappelijk onderzoek – zijn doctoraatsthesis – te observeren. Een echte observator dus.

Bij hem geen verhalen over de dictatuur van de sharia die deze jihadisten er invoerden. Niets over de onthoofding van ‘ongelovigen’, de plunderingen en niets over het van het dak gooien van homo’s.

Neen, het waren in zijn ogen dappere strijders die uit onvrede met hun leven in België en het racisme dan maar elders hun paradijs gingen verdienen. Hop naar de 72 maagden. Dat praktisch allen hier voordien een crimineel bestaan hadden zitten uitbouwen wist hij echter evenmin te vertellen. Wetenschap heet dat.

En dus stelde hij ook na de Russische interventie van september 2015 in De Morgen dat die salafistische bendes dra Damascus gingen veroveren. Nou, dat zal wachten op Godot worden. Recent orakelde de man zelfs dat die met al Qaeda samenwerkende terreurbendes een stappenplan hadden.

Israël, mijn vriend

Alles draaide volgens hem om een door hen uitgekiende strategie om Israël te veroveren. En de voorlaatste fase was nu naar hij in de kranten opperde ingezet. Die jihadisten zaten namelijk nu al aan de grens met Israël te vechten en dus zou de eindfase in zicht zijn. Dra zouden ze hun strijdtoneel verleggen naar het ooit door zijn vader bewoonde land, Palestina. De overwinning op het zionisme lonkte. Volgens hem toch. En dat met geld van de CIA!.

Men kan het een lachwekkende bewering noemen, maar voor de slachtoffers van die jihadistische praktijken en hun bazen in de VS en Israël is dat gewoon een brutale slag in het gezicht. Zeker omdat Alde’emeh beter weet. De man is dan ook gewoon een doortrapte leugenaar.

Uit verschillende bronnen, waaronder ook de Israëlische media zoals de kranten Haaretz en de Jerusalem Post alsmede de Amerikaanse Wall Street Journal (1), blijkt immers dat Israël die jihadisten niet alleen al jaren in haar legerhospitalen medische verzorging geeft maar hen zelfs financiert en wapens bezorgt. Die media citeerden hier zowel anonieme Israëlische regeringsbronnen als bij naam genoemde leiders van die daar aan de grens opererende bendes. Wat wil men als bewijs nog meer?

Volgens de Israëlisch media en bepaalde berichten in de Amerikaanse klassieke pers zouden er zelfs al meer dan 1.500 gewonde salafisten in Israëlische legerhospitalen verzorgd en daarna naar het strijdgewoel teruggestuurd zijn. En Alde’emeh weet dat. Toen hij in Dendermonde vorig jaar voor het Davidsfonds een voordracht kwam geven vroeg hij mij achteraf tijdens een gesprek hierover zelfs naar info.

DIA - Rapport 12 augustus 2012 - Syrië, Irak, al Qaeda - pag 3 - kopie

Het aan Montasser Alde’emeh toen in Dendermonde overhandigde document van de Amerikaanse Militaire Veiligheidsdienst DIA waarvan de echtheid vast staat. Het toont dat de VS en Israël, en trouwens ook de EU, achter ISIS stonden en wilden dat ze ook Irak binnenvielen om het definitief kapot te krijgen. Merk ook op dat men bij dat kalifaat eveneens de Syrische provincie Hasaka rekende (punt 8-C), het centrum van de Syrische Koerden! Ook die offerde men in Washington en Israël dus toen gewoon op. Nu zijn het ‘vrienden’ van Washington. Alde’emeh weet dan ook deels wat er zich achter de schermen ginds afspeelt.

Ook werd hem toen het hier eerder besproken document over de oorlog in Syrië van de Amerikaanse militaire veiligheidsdienst (DIA) gegeven. Een rapport dat zwart op wit bewijst dat de VS en Israël zelfs ISIS steunden en na Syrië ook Irak wilden vernielen. Aan de Israëlische grens zit trouwens naast al Qaeda ook een afdeling van ISIS die geen gebrek aan wapens lijkt te hebben. En dan die onzin, deze grove leugens komen vertellen. Waarom?

De man is van Palestijnse origine en toen hij in Dendermonde op het Oscar Romerocollege – het vroegere Heilig Maagdcollege – zat moesten de leerkrachten hemel en aarde verzetten of hij ging als tiener tegen de zionistische vijand ten strijde trekken.

Iedere professional die het Midden-Oosten volgt weet dat al die oorlogen er kaderen in een zionistische plan – Odet Yinon genaamd – om de regio met een enorm bloedbad te vernielen. De bewijslast hiervoor is enorm. En dan jarenlang die jihadisten steunen.

Ethiek overboord

Maar gisteren veroordeelde het hof van beroep Montasser Alde’emeh tot 6 maanden voorwaardelijke celstraf voor valsheid in geschrifte. Samen met een imam en een advocaat. Een jihadist poogde vervroegd uit de gevangenis te geraken en via diens advocaat en een Mechelse imam leverde al De’emeh een getuigschrift af dat die jihadist bij zijn instelling ‘Op weg naar’ een deradicaliseringscursus had gevolgd. Probleem was dat beiden elkaar zelfs nooit hadden gezien.

Deradicalisering? Eerder een salafist uit de gevangenis helpen ontsnappen. En natuurlijk blijft hij ook nu nog na het arrest van het hof zijn onschuld uitschreeuwen. Want… hij deed dat allemaal in opdracht van onze Staatsveiligheid om zo in dit milieu te infiltreren. Bewijzen hiervoor zoals een betaling voor zijn werk leverde hij blijkbaar echter niet. En ook de Staatsveiligheid zweeg.

Israël verzorgt jihadisten in hopsitaal

De Syrische jihadisten zitten inderdaad al in Israël. Maar dan wel liggend op een hospitaalbed van het Israëlische leger. Deze gelukkige kreeg zelfs al de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op bezoek. Ook dat weet Alde’emeh ongetwijfeld. Of hoe de zoon van een Palestijnse vluchteling aan de kant van Israël gaat staan.

Maar een spion – wat hij beweert te zijn – die ook nog speelt voor journalist, columnschrijver, wetenschappelijk onderzoeker naar de jihad en verantwoordelijke voor een deradicaliseringsinstelling bewijst zo een merkwaardige vorm van ethiek te hebben. Als zijn bewering hier waar is dan gooide die immers zowat alle ethische normen die bij deze beroepen horen over boord.

Wie als journalist werkt, wetenschappelijk onderzoek doet en bezig is met het begeleiden van mensen met problemen moet strikt de regels volgen eigen aan dat beroep zoals privacy, objectiviteit en neutraliteit. Maar volgens Alde’emeh is dat dus blijkbaar geen probleem. Het toont dat de man als hij hier de waarheid spreekt gewoon zijn laars lapt aan elke beroepsethiek.

Het verhaal bewijst nogmaals ook het failliet van onze media die dergelijke figuren – een crimineel blijkt nu – vooral te onpas opvoerde om over toch zeer belangrijke zaken als de oorlog in Syrië en het salafisme te komen spreken of schrijven. De man is minstens een bedrieger en een fantast die de ene dag die salafisten zit op te hemelen en ons nadien, zoals recent, komt waarschuwen voor het dodelijke gevaar komende van die salafisten.

Bovendien is hij door zijn politiek getinte acties rond Syrië al die jaren opgetreden als een handlanger van het zionisme, datzelfde zionisme dat verantwoordelijk is voor het verjagen uit Palestina van zijn familie. Schandelijk is een goed woord hiervoor. Maar neen, de media voert dat soort lieden continu op om zo een vals beeld van het Midden-Oosten te scheppen.

Quneitra - Militaire situatuie - Juli 2017

De militaire situatie rond de hoogvlakte van Golan aan de grens van Syrië met Israël. Het blauwe deel is waar UNDOF zit, de door de VN gestuurde blauwhelmen om die grens te bewaken. Die werden in augustus 2014 door al Qaeda aangevallen en deels ontvoerd. Na bemiddeling van Israël kwamen ze vrij. Maar de missie is sindsdien wel uitgedund. Dus minder pottenkijkers daar. Desondanks maakte zij in december 2014, maart 2015 en juni 2015 rapporten voor de VN over contacten tussen Israël en die salafistische bendes (2). Het zwart stukje onderaan rechts is in handen van ISIS, groen is al Qaeda en haar bondgenoten. Rood is onder controle van de regering. De kaart is wel al een paar maanden oud. Regelmatig valt de Israëlische luchtmacht hier ook het Syrische leger aan. Van al Qaeda en ISIS blijven zij af.

Er zijn in ons land en zeker ook in Nederland een serie mensen die over de regio wel zinnige dingen kunnen zeggen. Maar die legt men vanuit de pers professioneel het zwijgen op. De waarheid moet immers geheim blijven, verborgen voor de burgers. Hou ze maar dom. En dus heeft onze journalistiek liever een charlatan die bovendien nog een crimineel blijkt te zijn die een salafist uit de gevangenis wou helpen ontsnappen.

Willy Van Damme

1) – Haaretz, 19 juni 2017, ‘Israel Reportedly Providing Direct Aid, Funding to Syrian Rebels‘ . https://www.haaretz.com/israel-news/1.796480

– Alternet, 8 augustus 2017, Rania Khalek, ‘How a Free Syrian Army Unit Uncovered the Rebels’ Israeli Connection and Switched Sides’. http://www.alternet.org/world/free-syrian-army-unit-uncovered-rebels-israeli-connection-and-switched-sides.

– The Wall Street Journal, 18 juni 2017, Rory Jones, ‘Israel Gives Secret Aid to Syrian Rebels’. https://www.wsj.com/articles/israel-gives-secret-aid-to-syrian-rebels-1497813430

Merkwaardig genoeg zal je over dit verhaal niets terug vinden in onze massamedia. De omerta.

2) UNDOF, http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/undof/reports.shtml.

7 gedachten over “Veroordeling Montasser Alde’emeh

 1. Willy, de blindheid van velen tegenover het barbaarse geweld van al die islamisten is wel tragisch (en gevaarlijk voor ons). En dat Montasser soms rare kattesprongen maakt, dat is ook wel geweten.

  Maar dit artikel bevat toch een aantal feitelijke fouten en scheve redeneringen:
  1. Op het kaartje is het gebied in het blauw NIET de zone waar UNDOF zit, maar wel het door Israël bezette deel. De werkelijke zone waar UNDOF zit is goed beschreven op Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Disengagement_Observer_Force
  2. in Israëlische hospitalen wordt doorgaans iedereen verzorgd die er toekomt, ongeacht of men een gewone vreedzame burger is, of een salafist, of een islamist van welke pluimage dan ook, of een christen, of een Druze, of … Zelfs de zus van een hamas-leider uit Gaza. Ik begrijp niet wat ge daar dan specifiek achter gaat zoeken wanneer ook gewonden uit Syrische grensgebieden in Israëlische ziekenhuizen verzorgd worden. Tenzij ge geloofwaardige informatie hebt dat er iets meer aan de hand is, maar geef die dan ook.
  3. Uw bronnen zeggen soms wel iets anders dan wat gij daarvan bakt, cfr. Haaretz. En 5.000 $ per maand voor een rebellengroep, daar kunnen ze hun brandstof nog niet van betalen!
  4. De lokale bendes in Syrië kennen nogal eens snel wisselende bondgenootschappen. Om dan te spreken van ‘ISIS’ en ‘Al Qaida’ aan de grens tussen Syrië en Israël, dat is even geloofwaardig als een lijst Gemeentebelangen in Bommerskonten voor te stellen alsof het de Opus Dei stoottroepen zijn van de onder Wouter Beke’s leiding omgevormde CD&V.
  5. Gij stelt dat ISIS in essentie enkel een complot is van de VS en Israël. Maar de bronnen en feiten die ge aanhaalt gaan veel minder ver: die bieden enkel aanwijzingen dat Israël steun geeft aan al wie géén ernstige militaire bedreiging voor hen vormt en die, direct of meestal indirect, wou of wil meewerken aan de strijd tegen al wie wel een grote bedreiging voor Israël vormt. En is dat geen legitiem doel?
  6. Gij zegt dat er een enorme bewijslast bestaat ter bevestiging van een zionistische plan – Odet Yinon genaamd – om de regio met een enorm bloedbad te vernielen. Maar waarom geeft u daar dan géén enkel bewijs van? Mij lijkt dit op zijn best een zoveelste complottheorie.

  Is het véél meer plausibel dat ISIS vooral de vrucht is van een endogene islamistische dynamiek die streeft naar wereldheerschappij voor de sharia, dat de VS zich dik hebben in de luren laten leggen door Riyaad, Ankara en dergelijke, en dat Israël hier enkel maar een al bij al redelijk bescheiden steun geeft aan indirecte bondgenoten, maar dat ISIS 90% of meer van haar financiële en militaire steun kreeg van een sterk islamiserende Erdigan en van de soennitische hardliners aan de Arabische Golf? Ik las wel geloofwaardige berichten over massieve militaire konvooien vanuit Turkije richting gebieden onder IS-controle – tot en met hele konvooien per trein –
  maar nooit van vergelijkbare massieve en zware steun vanuit Israël. Er was trouwens nooit een daarvoor bruikbare landroute vanuit Israël naar het kerngebied van de IS.
  Rudi Dierick
  em>Antwoord:
  Bedankt voor Uw opmerkingen die U snel en zeer uitvoerig bracht.
  Uw eerste opmerking: Er is inderdaad die fout over dat blauw deel. Dat is wel degelijk de door Israël bezette Golan met tussen dat bezette deel en de Syrische grens die buffer van UNDOF. Mijn fout.
  Uw tweede opmerking: Deze mist elke grond. Kent U een militair van Hamas, het Syrische leger of Hezbollah die na verzorging in een militair Israëlisch hospitaal met zijn materiaal teruggestuurd werd om verder te vechten? Neen. Al Qaeda & Co wel. Er zijn daar mensen bij die ongetwijfeld zware misdaden begingen. Iemand In voorhechtenis genomen? Neen.
  Je vergeet echter waar het hier vooral over gaat. En dat is dat Israël hen in plaats van te interneren gewoon terug naar de oorlog stuurt om verder te vechten. Er is een oorlog gaande en dan hoort het dat de buurstaten strijders die bij hen terechtkomen interneren. Wat Nederland deed in WOI of Spanje en Zweden in WOII.
  Bovendien heb ik andere feiten gegeven zoals de bombardementen. Wat U ook blijkbaar niet beseft is dat dit informatie is die om welke reden dan ook gelekt is. Geheime dienstenen, zeker ook die van Israël, hebben de gewoonte dit allemaal geheim te houden.
  Wat we dus in die kranten lezen is praktisch zeker maar het tipje van de spreekwoordelijke ijsberg. Niet toevallig riep de Israëlische regering deze week op om te zwijgen over hun steun aan de Koerden. Hetzelfde met de invasie van Irak door de VS in 2003.
  Waarom denk je dat al Qaeda ongestraft die blauwhelmen kon kidnappen en hen nadien in overleg met Israël terug vrijlaten om nadien te vertrekken huiswaarts? Omdat ze de kleur van die potsen en helmen niet lusten?
  Bovendien hebben leiders van die opstand zelfs openlijk gesprekken gevoerd met o.m. toenmalig minister van Defensie Ehud Barak (ik plaatste hier ooit die foto), de man van de oorlog tegen Gaza toen officieel een 300 kinderen werden gedood. Maar met Assad wilden die rebellen zelfs niet eens indirect praten.
  Bovendien betuigden sommige van die jihadisten openlijk hun steun aan Israël. En ik kan zo nog pagina’s verder gaan, maar het stuk ging niet over Israël als dusdanig maar over Alde’emeh. Over Israël was ik daarom kort en bondig. En kun je me een aanslag van al Qaeda of aanverwanten in Israël noemen? Ze ensceneren er blijkbaar zelfs geen. Joodse doelwitten in Europa zijn er dan wel. Maar ja, joden moeten naar de ‘heilige grond’ terugkeren. Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks.
  Uw derde opmerking: Ik heb gezegd dat Israël al Qaeda & Co financiert. En gaf de in kranten beschikbare info. Zoals ik al stelde is dat vermoedelijk het topje van die ijsberg. Ik stelde ook niet dat dit de enige bron van inkomen was. De Saoedi’s kunnen erg gul zijn hoor. Lees dus wat er staat. En denk je dat die groepen aan een benzinestation betalen met een bankkaart? Wat ik schreef klopt dus. Denk je trouwens dat het toeval is dat die groepen aan de Israëlische grens zo sterk zijn? Goeie grond zeker?
  Verder heb ik hier al de origine van de huidige Syrische oorlog besproken en verwezen naar een in 2003 in The New Yorker verschenen artikel ‘The redirection’ van Seymour Hersh. Daarin vertelt hij over de laatste Israëlische invasie van 1996 in Libanon waar men wegens het verzet van Hezbollah faalde.
  Daarin beschrijft hij hoe men na overleg met Israël en de Arabische collaborateurs eind 1996 begin 1997 in Washington over die zaak tot de conclusie kwam dat om Hezbollah te vernielen men eerst Assad moest uitschakelen. Waarbij men de Moslimbroederschap diende te gebruiken. Wat in 2011 ook gebeurde. De rol van Israël hier is toch overduidelijk. De VS, de EU en Israël werken hier zoals steeds in het recente verleden, samen met Saoedi-Arabië, in tandem.
  Uw vierde opmerking: Die bendes werken bijna steeds onderling samen – zij het dat ze ook af en toe onderling om de buit vechten – en daarbij is al Qaeda dankzij westerse steun veruit de grootste en machtigste in die regio. Hen tegenwerken is voor andere groepen doodsgevaarlijk. Al Qaeda zit aan die grens en is er de sterkste. Hun rol bij het ontvoeren van die blauwhelmen was duidelijk en staat vast. En er bestaan geen gematigde rebellengroepen in Syrië. Dat is een fabeltje van de VS en de hen dienende media. Uw opmerking raakt dan ook eveneens kant noch wal. Wie met al Qaeda samenwerkt reken ik tot al Qaeda. Tot wat anders misschien? De lijst Gemeentebelangen Idlib?
  Uw vijfde opmerking: Ik heb nooit ergens geschreven dat al Qaeda enkel een complot is van de VS en Israël. Het gewelddadig salafisme zoals van al Qaeda, Taliban en ISIS is ontstaan in 1979 rond Afghanistan en was een creatie van de VS en haar bondgenoten. Nadien gebruikte men hen in Tsjetsjenië en nu in Irak en Syrië.
  Ik heb dat document van de DIA nog maar eens afgedrukt en dat is toch overduidelijk. Nogmaals, dit verhaal ging over Alde’emeh niet over al Qaeda of Israël. Ook dit is dus totaal fout. Over de steun van de VS en haar bondgenoten voor al Qaeda bestaat trouwens een enorme bibliotheek vol bewijsmateriaal. Maar ik ga dit hier allemaal niet nog eens herhalen. Ik werk wel aan een uitgebreid stuk over die relatie.
  En legitiem? Sinds wanneer is het financieren en bewapenen van een opstand in een ander land legitiem? Ken je het internationaal recht wel? Bovendien is Israël een staat van dieven die de grond van anderen gewoon gestolen hebben. Niets legitiem, gewoon crimineel. Veel verstand van de feiten of de wet heb je hier niet voor nodig.
  Uw zesde opmerking: Veel onzin en ontkenning van de realiteit. Wie het plan Oded Yinon leest en ziet wat er gebeurt in de regio dan zie je dit plan zo vorm krijgen. Israël was de drijvende kracht achter de invasie van de VS en het Verenigd Koninkrijk van Irak in 2003. Uiteraard ga je dat niet in officiële verklaringen of documenten terugvinden. Maar geloof je werkelijk dat de VS zoiets zou doen zonder toestemming van de oppermachtige zionistische lobby in de VS? Allen Greenspan stelde dat in zijn memoires trouwens ook zo.
  Nu blijkt ook ten volle dat Israël al decennia militair die nationalistische groepen Koerden waaronder die van Barzani steunt. Zij waren de grootste steun voor die separatisten. Ook hier staat Israël in het grootste geheim vooraan bij een volgende oorlog in de regio.
  Verder heb ik hier in het verleden herhaalde malen het geval van de Belgische Marokkaan Abdel Kader Belliraj aangehaald. Deze zit met levenslang in een Marokkaanse cel wegens betrokkenheid bij een salafistische terreurcel waarvan hij de initiatiefnemer was en ook de wapenleverancier.
  Volgens een officieel publiek gekend Belgisch document werkte die voor een grote buitenlandse veiligheidsdienst. Nader onderzoek bij 4 zeer betrouwbare bronnen leerde mij dat dit de Mossad betrof. Bovendien had volgens datzelfde Belgische document de man in 2001 in Afghanistan een gesprek onder vier ogen met Bin Laden.
  Met andere woorden: Een geheim agent van de Mossad kon met succes contact leggen met Bin laden en nam nadien het initiatief voor het oprichten van een salafistische terreurgroep in Marokko?. En was bovendien zelfs de wapenleverancier, de centrale positie in dit geval. En wie ging die leveren? De Kerstman?
  Uiteraard zal je dergelijke sterke bewijzen zelden vinden. Geheime diensten nietwaar. Maar er zijn er meer hoor. Neem de aanslag op het hotel Taj Mahal in Mumbai. Ook hierover schreef ik. Zoek het op. Het was een agent van de Amerikaanse DEA. Ook dat staat beresterk vast.
  En dat Israël hen niet kan bewapenen omdat er geen landroute loopt van Israël naar Syrië is vooreerst uiteraard niet waar. Maar het is ook de meest complete onzin mogelijk. Heeft de VS of Saoedi-Arabië misschien een landroute met Syrië? En die hun wapenleveranties waren en zijn nochtans massaal.
  En dat de VS zich hier misschien met al Qaeda & Co in de luren liet leggen door die Golfstaten is alleen goed voor een grap in een satirisch programma, genre Monthy Python of De Ideale Wereld. Ik antwoord er zelfs niet op. Laat ons serieus blijven.
  Willy Van Damme

 2. Al blijf ik dat Oded Yinon verhaal overroepen vinden.
  Achmensentoch
  Antwoord:
  Het plan Oded Yinon is een visie van een Israëlische journalist en diplomaat die een analyse maakte van de toestand in de regio na de teruggave van de Sinaï aan Egypte. Je moet daar inderdaad niet meer achter zoeken. Maar het weerspiegelt perfect het denken van de zionistische elite over de regio en de wereld. Het is om die reden essentiële lectuur daar zionisten zoiets zelden op papier zetten.
  Zo stelt men in zionistische kringen steeds dat ze met de Palestijnen over vrede willen praten maar iedereen die de zaak kent weet dat dit leugens zijn, want in het achterhoofd zit het denken à la Yinon. Daarom is het plan wel cruciaal. Het toont de strategie en werd rond die periode trouwens ook in gang gezet.
  Willy Van Damme

 3. – Deze zeer uitgebreide en degelijke documentaire van France 2 (van 18 februari 2016), bevat alle nodige info omtrent de oorlog in Syrië.

  Ik kan Rudi Dierick nogmaals van harte aanbevelen om alvast de 2 sleutel-scenes te bekijken.

  Die sleutel-scenes vind je vanaf 22:08 en vanaf 1:00:50


  Ward Wouters
  Antwoord:
  Bedankt voor de link naar deze reportage die verrassend goed is.
  Wel een opmerking in verband met wat er gebeurde in Daraa die eerste weken. Er is daar zeker door opstandelingen geschoten, vermoedelijk mensen van al Qaeda in Irak wat toen hun naam was. Geweten is dat er in de periode een grote wapenstroom was van Irak naar Syrië waarachter al Qaeda zat.
  En er zijn ook foto’s van dat uitgebrande gerechtsgebouw en de lokalen van de Baath in die stad.
  En dat de Syrische overheden hard optraden tegen dat geweld en die betogers is inderdaad zo. Maar als men hier zou schieten op de politie en een gerechtsgebouw in de fik steken dan zal er hier ook met scherp geschoten worden en veel arrestaties gebeuren. Wat denk je?
  Mijn indruk daarentegen is dat de regering veel te braaf was. Ze had bijvoorbeeld nooit die smeerlappen zoals Zahran Alloush van het Leger van Islam mogen vrijlaten. Dat zijn sadisten en plunderaars. Men is trouwens voordien onvoldoende hard opgetreden tegen de aanhang van die Moslimbroeders en allerlei dubieuze figuren.
  Neem Jorn De Cock, correspondent voor De Standaard wiens echtgenote hoofdredactrice was van de enige Engelstalige Syrische krant. Zij ontvingen blijkbaar volgens zijn boek regelmatig Amerikaanse diplomaten waarvan men intern wist dat ze werkten aan het vernielen van het land. En toch bleef zij hoofdredactrice. Bij mij was dat buiten geweest, richting Beiroet bij Geagea of de Hariri’s, daar horen zij thuis. Het land was immers ook voor 2011 in feitelijke oorlog met Israël en haar bondgenoten. En dan telt veiligheid eerst.
  En dan is er de Syrische sjeik van Molenbeek Bassam Ayachi, man met links naar al Qaeda. Die kon naar eigen zeggen probleemloos in Idlib gaan prediken. Waarom in ’s hemelnaam lieten ze die man toe?
  We gaan hier aan Fouad Belkacem toch ook geen moskee ten geschenke geven.
  Ik heb enkele reacties gelezen en die zijn leuk. Ze tonen nogmaals dat er veel mensen zijn die goed weten wat voor smeerlappen de vorige twee Franse regeringen waren. Hollande en Sarkozy zijn in wezen de hoofdverantwoordelijken voor die terreuraanslagen zoals in Nice van al Qaeda & Co.
  Zij losten wel geen schoten maar maakten het door hun optreden mogelijk. Niet dat Macron het ook echt begrepen heeft. De man denkt nog altijd dat hij het recht heeft zich te moeien met de interne zaken van Syrië. Hij zou moeten weten dat dit geen Franse kolonie meer is.
  Willy Van Damme
  .

 4. Willy,

  Het is wel sympathiek dat ge 1; fouten kunt toegeven, en 2. uw voorkeur zo duidelijk laat kennen ” … Israël een staat van dieven die de grond van anderen gewoon gestolen hebben”.

  Het drama van de VS is, zoals we eerder al schreven op De Bron, hun extreme onbekwaamheid om buiten de westerse wereld redelijke en stabiele bondgenoten te vinden. De resultaten van die onbekwaamheid zagen we al in Vietnam (waar ze wel corrupte generaals steunden, maar de christenen die zich wilden verzetten tegen de rode dictatuur negeerden), en nu al véle jaren in het Midden-Oosten. Daaraan gekoppeld ook de brutale machtsoverwegingen van zowat ALLE grote staten in de geopolitiek: hun bondgenoten zijn wie hen willen steunen, ongeacht hoe dictatoriaal ze zijn. Ooit al één groep gezien die voor Moskou of Beijing te wreed was om niet (meer) te steunen?

  Slordig in uw analyse is de veralgemening naar ‘het Westen’, daar waar er voor de meeste westerse landen géén enkele geloofwaardige aanwijzing van ook maar de minste steun aan IS, noch aan andere gewapende islamistische groepen.

  Centraal in onze verschillende inschatting van één en ander is de relatieve belangrijkheid van de steun van de verschillende groepen die islamistische groepen steunden. Daarbij zie ik vanuit Turkije, Saoedi-Arabië en dergelijk ook een grote ideologische steun: IS en dergelijke verspreiden het islamisme en dat ligt helemaal in de lijn van voorkeur van de leiders van die staten, maar totaal niet in de lijn van democratische staten. Voor deze laatsten is islamisme net hoogst schadelijk.

  Maar dat aspect lijkt afwezig in uw analyse. Voor mij is het echter één van de cruciale elementen. Denk aan de drie basiscriteria in politie-onderzoeken naar mogelijke schuldigen van een moord: had de mogelijke dader de middelen? Was hij mogelijk aanwezig op de plaats en het moment van de moord? En had hij een motief? Inzake motief hadden enkel SA en Turkije een doorslaggevend motief om de opbloei van een gewelddadige vorm van islamisme als doctrinaire stroming (die de sharia overal wiel zien heersen) voluit te steunen.

  Of er militanten van Hamas e.d. in Israëlische ziekenhuizen verzorgd werden dat hangt natuurlijk OOK af van hoeveel er daar naar tor WILLEN gaan, én hoeveel dat ook mogen van hun beweging. De zus van de Hamas-leider mocht dat wel, maar hoeveel gewone militanten mogen dat? Verder speelt ook een rol wie de veiligheidscontroles aan de grenzen door kan én of er lokale ziekenhuizen zijn in de buurt waar men wel naartoe kan. Is er op de Golanhoogte waar die groepen zitten, wel een ziekenhuis? U gaat hier licht over de feiten en springt te snel naar besluiten.

  Ook uw verwijzing naar die 300 gedode kinderen in Gaza is typerend. Ik vind het GRUWELIJK wanneer kinderen sneuvelen door militair geweld. Maar wie begon er met dat geweld? Wie plaatse lanceerinstallaties voor raketten in en vlak bij scholen en ziekenhuizen? Wie groef er tunnels vanuit scholen en ziekenhuizen? Die opmerking bevestigt voor mij een uitgesproken anti-Israëlische obsessie.

  Dat is jammer, want dat is schadelijk voor de geloofwaardigheid van al de rest dat ge schrijft, met véle andere wel terechte en correcte gegevens.
  Rudi Dierick
  Antwoord:
  Mijn voorkeur? Dat Israel een land van dieven is, is gewoon een feit. Van wie was die grond daar dan misschien? Van de elfjes? Oh ja, ik vergat hun god. Prachtig excuus niet. Wacht tot mijn god mij een visioen geeft. Ik ga uit van feiten niet van een bepaalde visie. Visies steun je op feiten, niet op veronderstellingen of voorkeuren. En feiten moet je niet onder de mat vegen maar gewoon constateren en aanvaarden.
  Verder zegt U: ‘er voor de meeste westerse landen géén enkele geloofwaardige aanwijzing van ook maar de minste steun aan IS’. Hebt U dat document van de DIA dan niet gelezen misschien? Vergeet U soms de duizenden jihadisten die vanuit Europa ongestraft konden vertrekken. Pas medio 2013 is men hiertegen beginnen optreden. Maar ook nu werkt men in Jemen met al Qaeda samen.
  U schuift de schuld van dat gewelddadig salafisme alleen in de schoenen van Saoedi-Arabië en Turkije. Straffe kost. Twee artikels nog erbij. The Financial Times, Sam Jones, ‘A forgotten civil war comes home to manchester’, 27 mei, 2017.
  Hierin staat dat de Britse MI6 honderden jihadisten vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Libië stuurde om het land te vernielen en Kaddafi te vermoorden. En die kwamen terug en gingen naar een concert in Manchester. Oeps MI6 had het niet gezien.
  Een tweede artikel: The Washington Post, Liz Sly, 14 april 2013, The US feeds Syrians, but secretly, https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/us-feeds-syrians-but-secretly/2013/04/14/bfbc0ba6-a3b3-11e2-bd52614156372695_story.html?utm_term=.7e40f4b7c214.
  Over hoe de VS een grootschalig programma had om de bakkerijen in door die rebellen bezet Aleppo met allerlei voedingsmiddelen te bevoorraden. Zoals Liz Sly schreef waren die allen in handen van al Qaeda. Ideaal om de controle over de bevolking te verkrijgen en te vergroten. En zeg mij nu niet dat de CIA dit niet wist of dat ze gewoon dom waren. Liz Sly was zoals ze schreef voor deze reportage opvraag van de Amerikaanse regering gegaan.
  U poogt hardnekkig de Israëlische steun voor al Qaeda te negeren en gaat dan hier maar over alsof het niets is. Ze geven geld en wapens… oef geen probleem. Ze sturen ze terug naar ginds… oef geen probleem. Normaal werkt al Qaeda met geheime hospitalen met door Artsen zonder Grenzen en anderen bezorgd materiaal. Hier hebben ze dat niet nodig want er zijn de vrienden van Israël. Het bewijst ook zwart op wit dat al die salafisten ginds perfect weten dat ze in opdracht van de VS, Israël en hun bondgenoten werken. Maar geen probleem…. Over mijn serie voorbeelden die ik gaf… zwijg je over.
  Wat betreft Gaza. Inderdaad wie begon met het geweld? Dat gebeurde toen de kolonisten in Palestina arriveerden, eerst vreedzaam en daarna met geweld. De meeste inwoners van Gaza zijn vluchtelingen uit naburige steden en dorpen. Zij willen hun grond en woning terug. Maar dat is voor u zo te horen teveel gevraagd. Een raket richten op die dieven mag niet. Neen, ze moeten braaf zijn en in de zionistische pas lopen. Diefstal… geen probleem. De zionisten mogen dat. Op hen schieten mag niet, is verboden. Fraaie visie.
  En als men mij wijst op fouten dan ben ik een blij man en heb ik de gewoonte die ook te bedanken voor hun moeite.
  Willy Van Damme

 5. Beste Willy,

  Je dient eens naar de ‘timing’ van de aanslagen kijken. Die gebeurden telkens nadat de NATO er op aandrong om mee deel te nemen aan de oorlog in het Nabije-Oosten, met als gevolg dat die deelname zonder enige discussie in de respectievelijke parlementen werd doorgevoerd

  Voor de aanslag op ‘Charlie Hebdo’ waren er overigens meerdere ‘cui bono’ partijen: de Mossad, de Shin Bet en Likoed, die verlost werden van een rabiaat pro-Palestijnse communist, columnist en cartoonist (Charb, alias Stéphane Charbonnier). Turkije werd verlost van een pro-Koerdische activist (idem). En de NATO tout-court werd verlost van een rabiaat communistische dissident.

  Altijd verdacht, als men al de daders kent, nog voor de aanslagen gepleegd zijn. Steevast is er ook een ‘paspoort’ dat op een strategische plaats gelegd wordt. Of een laptop..
  Ward Wouters
  Antwoord:
  Men moet wel altijd heel voorzichtig zijn met het trekken van conclusies. Zeker als je als buitenstaander moet afgaan op flarden van informatie. Maar het staat vast dat al Qaeda/ISIS, enzovoort allemaal creaties van de VS zijn. Soms geraken ze wel in onmin met de VS zoals nu ISIS.
  Maar indien nodig zal men hen op een later stadium wel terug gebruiken. Er is dan geld te verdienen. Zo zijn er continu verhalen over de VS die leden van ISIS nu uit de regio helpt ontsnappen. Of die waar zijn weet ik niet want er is informatie en dus ook desinformatie. Gewoon kritisch, sceptisch en voorzichtig met conclusies zijn. En zeker de boekskes niet geloven.
  Willy Van Damme
  .

 6. Beste WIlly,

  Volgens mij heeft hij bij het begin van de crisis een pseudoniem gebruikt: chessy..Hij stuurde mij tal van informatie over jihadisten!

  Met vriendelijke groet

  Sonja van den Ende http://www.stopdebezetting.org freesuriyah.eu Redactie: freesuriyah@hotmail.com https://www.facebook.com/sonja.vandenende Twitter: SonjaEnde

  *DONEER EN STEUN ONS WERK*

  *DONATE AND SUPPORT US:*

  *IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33*

  Voorzitter, Chairman, independent/freelance Journalist/Press.

  Antwoord:

  Zou goed kunnen zijn. De man is voor zover ik kan zien een man met een goede inborst maar echter met maatschappelijk een erg beperkte kijk op wat er rondom hem allemaal gebeurt. Hij blijkt nu ook geheel onbetrouwbaar te zijn. Wat ik al lang vermoedde.

  Feitelijk had men hem nooit in de pers mogen opvoeren want hij kan die druk niet aan. Maar je een jonge Palestijn met radicale praatjes die bij die terroristen op bezoek ging voor ‘wetenschappelijk’ werk. De media laten dat niets links liggen zelfs al raaskalt hij tegen 100 km per uur.

  Als je al zijn beweringen over Syrië en het salafisme van de voorbije jaren op een rij zet zie je hoe instabiel zijn denken is. Het lijkt als een zwaar bezopen fietser die huiswaarts keert en op zeker ogenblik zelfs onbewust in de verkeerde richting fietst.

  Langs de ene kant zielig. Hij studeerde hier en ik ken dan ook wat mensen die hem tijdens zijn schooljaren meemaakten. Feitelijk heb ik wat medelijden met hem. Triest.
  Willy Van Damme

 7. Pingback: Staatgeheim Syrië vervolg de beerput een beetje meer open… – FREESURIYAH

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s