Syrië–Palmyra valt opnieuw in Syrische handen

De Syrische antieke woestijnstad Palmyra, in het Syrisch Tadmur, is op dit ogenblik terug in handen van het Syrische leger aan het vallen. De voorbije dagen ging het plots erg snel met de bestorming door het leger van dit gebied. Het lijkt wel of alle verzet vanwege ISIS aan het wegsmelten is. Wat perspectieven opent voor het ontzetten een stuk oostelijker van de door ISIS belegerde bevolking en de legereenheden in de provinciehoofdstad Der Er Zor.

Leger vast in Aleppo

Zo nam men deze ochtend een wegenknooppunt op een drie kilometer van de stad in, genaamd de Driehoek, om dan tegen de middag al een serie hotels aan de stadsrand en het hoger en een stuk verder gelegen oud fort te bevrijden. En dat is een der hoogste punten in dit bergachtige gebied met toppen die tot 900 meter reiken.

Palmyra-Tadmud - Militaire situatie - 19 - 1 maart 2017

De toestand op 1 maart in Palmyra. Het is een situatieschets van de toestand van vermoedelijk rond de middag. De rode vlek rechts is het vliegveld. De ruïnes uit de oudheid liggen westwaarts voor de stad. In het gebied liggen een aantal gasbronnen die essentieel zijn voor de bevoorrading van het westelijke dichter bevolkte deel van het land.

Woensdagavond is men dan vanuit het westen de stad binnengetrokken en het lijkt er dan ook op dat Palmyra nog deze week geheel terug in handen van het leger zal zijn. Dit nadat men die stad in december vorig jaar terug verloren had aan ISIS.

Die maakte van de gelegenheid gebruik toen het Syrische leger en haar bondgenoten druk bezig waren met het verdrijven van die salafistische terreurgroepen uit de stad Aleppo. Waardoor het gros van het leger daar vast zat en ISIS elders kon toeslaan.

Waarna de daar gestationeerde troepen zich een goeie veertig kilometers westwaarts op de luchtmachtbasis Tiyas (T4) wel moesten terugtrekken. Ei zo na werd ook dit trouwens heroverd door ISIS.

Maar het Syrische leger won eind december de slag om Aleppo en kon dus vanaf begin dit jaar troepen vrijmaken voor de verovering van o.a. dit gebied. Dit werd niet alleen wegens de symboliek en de culturele waarde essentieel maar ook en vooral omwille van de energiebevoorrading van het land.

Al Bab - Militaire situatie - 20 - 27 februari 2017

De situatie rond de stad al Bab, bovenaan in het midden. Het Syrische leger heeft de buffer met de Turken sindsdien al vergroot. Het gele gebied is waar de Koerden van de YPG/PKK/VS zitten, het groene is het Turkse leger met haar huurlingen, het donkerbruine is in handen van ISIS terwijl het lichtbruine onder controle staat van het Syrische leger. Merk hoe het Syrische leger de Turken de pas afsneed. Mogelijks zijn hierover met Rusland wel afspraken gemaakt. Het front daar is ook vrij rustig. Onderaan rechts is het stuwmeer Assad en de Eufraat. De hoofdmacht van de YPG/PKK/VS heeft hier dus voor het eerst fysiek contact met het Syrische leger waarbij beiden in het publiek beloofden goed te zullen samenwerken. Amerikaanse en Turkse troepen staan nu zwaar bewapend tegenover elkaar. Artikel 5 van het NAVO-verdrag over wederzijdse bijstand in een geval van een aanval in de praktijk gebracht?

Verschroeide aarde

Sinds ongeveer zes maanden is ISIS immers van militaire strategie veranderd en worden de installaties die in hun handen zijn zoals raffinaderijen, pompstations en ook gasbedrijven systematisch vernield. Voordien werden die steeds draaiend gehouden. Het ging zelfs zover dat de Syrische regering mits voorwaarden technisch bekwaam personeel naar ginds stuurde om te zorgen voor het onderhoud ervan.

Het was een win-win situatie. ISIS kreeg geld in het laatje voor het water, olie, gas en elektriciteit dat ze leverde en steden als Homs en Damascus kregen energie in ruil. Dit beleid is door ISIS gestopt. De reden is simpel: ISIS ziet dat het einde van haar kalifaat nadert en noodgedwongen zal moeten overschakelen naar een klassieke terreurbeweging zonder een vaste stek aan de grond.

En daarom heeft het voor hen geen zin meer om al die bedrijven nog operationeel te houden. En dus schakelde men over naar een tactiek van de verschroeide aarde. Ook in de omgeving van Palmyra was dat een feit en werden al de gasinstallaties ginds in brand gestoken. Het gevolg was dat grote steden als Homs en Damascus al een tijd problemen hebben om zich deze winter te bevoorraden met gas, water en elektriciteit.

Hetzelfde doet zich trouwens voor in Aleppo dat al weken zonder drinkwater en elektriciteit zit mede doordat ISIS de waterbevoorrading vanuit het stadje Kafsah, gelegen aan het stuwmeer Assad op de Eufraat, saboteerde. Ook hier stoot het Syrische leger, samen met haar nieuwe ‘partner’ YPG/PKK/VS snel door in die richting.

Mosoel - Militaire situatie 22 - 25 februari 2017

De militaire situatie in Mosoel op 25 februari. Het blauwe gebied in het midden is de rivier de Tigris. Wit is ISIS en Groen staat onder Iraakse controle. De meest zuidelijk gelegen brug is sindsdien ook langs de westelijke kant al in handen van het Iraakse leger. Men is nu zelfs al vlakbij de voornaamste overheidsgebouwen in het westen van de stad.

Pyrrhusoverwinning

De evolutie aan het front maakt het stilaan overduidelijk dat ISIS haar militair laatste adem aan het uitblazen is. De aanval op Palmyra van december vorig jaar was haar laatste ‘overwinning’. En dat blijkt dus een Pyrrhusoverwinning te zijn geweest.

En haar vermoedelijk laatste grote heroïsche strijd was die in de stad al Bab tegen het Turkse leger en haar salafistische huurlingen. Hier hield ze wel lang stand maar verloor ze eind februari uiteindelijk eveneens de strijd.

Intussen is de Syrische stad Rakka, hun zogenaamde hoofdstad, al deels omsingeld door de YPG/PKK/VS en verloopt de strijd om het Iraakse Mosoel voor de terreurbeweging dramatisch. Op hoogstens een week tijd werd bijna de helft van het westelijke nog door ISIS bezette deel van die stad door het Iraakse leger bevrijd. Het rijk van de zelfbenoemde kalief Aboe Bakr al Baghdadi lijkt deze zomer wel eens geschiedenis te zullen zijn.

Nineveh - Militaire situatie - 2 - 02 maart 2017

De militaire situatie van deze vroege ochtend in de Iraakse provincie Nineveh waarvan Mosoel de hoofdstad is. Zwart is door ISIS gecontroleerde gebied en Rood is in handen van de regering gevallen. Geel zijn de Koerden van Massoed Barzani (KDP) en van aartsrivaal Jalal Talabani van de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK). Terwijl de KDP aanleunt bij Turkije krijgt de PUK steun vanuit Iran en Bagdad. Merk hoe het gebied van ISIS in drie is gesplitst. Hun inkrimpend deel in Mosoel is omsingeld terwijl de weg richting Syrië (bovenaan links op de kaart) ten westen van de stad Tel Afar is afgesneden door Iraakse milities. De toestand voor ISIS is dan ook zeer dramatisch.

En dan is er net zoals bij de verovering van Duitsland in 1945 de vraag wie wat neemt/krijgt en wat nadien. Dat wordt een onderonsje tussen Rusland, Syrië, Turkije, Iran, Irak en de VS.

Nu al immers hebben Irak en Syrië aangekondigd dat ze samen in Oost-Syrië gaan optreden. De Iraakse luchtmacht voerde trouwens al de eerste bombardementen op ISIS in Syrië uit. En in tegenstelling tot de houding van ons land en Nederland in deze kwestie gebeurde dit met het akkoord van Damascus.

Erbil en plan B

Al Baghdadi en zijn vele kompanen zullen naar echte schuiloorden moeten gaan zoeken waar plunder en verkrachting minder vlot zullen gaan. Had hij na de verovering van Mosoel de hoofdstad Erbil van Iraaks Koerdistan niet aangevallen maar richting Bagdad had getrokken dan had hij vermoedelijk ginds nog steeds op zijn troon gezeten.

Maar die aanval op Erbil was met de VS blijkbaar niet afgesproken want die wilden een minstens uit drie stukken bestaande Irak doen ontstaan. Niet een eengemaakt Irak onder Baghdadi. Wiens hoogmoed hem uiteindelijk fataal werd.

Het was de vroegere Amerikaanse generaal Martin Dempsey, van 2011 tot 2015 voorzitter van de generale staf, die voor het parlement in Washington getuigde dat die aanval van ISIS op Erbil voor de VS onaanvaardbaar was en hen tot optreden dwong. Zij het dat men hen meer dan een jaar lang tot september 2015 nog grotendeels gerust liet. Isis veroverde immers in die periode voor september 2015 nog meerdere steden in Syrië en Irak waarbij Palmyra.

Martin Dempsey - 4

Generaal Martin Dempsey getuigde voor het parlement in Washington dat de vitale Amerikaanse belangen waren bedreigd toen ISIS de door Massoed Barzani gecontroleerde Koerdische stad Erbil aanviel. De VS moest volgens hem dan wel militair optreden om Barzani en in Syrië de alliantie PKK/YPG te redden.

Baghdadi kon verder doen zolang ISIS maar van de Koerden van Massoed Barzani en zijn Koerdische Democratische Partij en van de Turks/Syrische YPG/PKK afbleef. Want dat zijn de vrienden van de VS en Israël. De Russische interventie in Syrië in september 2015 veranderde ook dit scenario en dwong de VS tot versneld optreden om zo ook hun stuk van Syrië te kunnen bezetten.

Want dankzij de Russen zou de Syrische regering wel eens geheel Syrië kunnen bevrijden. En dat zou de plannen van de VS en Israël voor een in stukken geslagen Syrië geheel doen mislukken. Reden waarom de VS wel directer en feller moest gaan optreden. Met hulp van de PKK, voor de VS officieel een terreurbeweging. Het is het Plan B van Washington voor indien ISIS faalde.

Willy Van Damme

EXTRA

Jihadisten halen witte vlag boven

Ondertussen lijken de salafistische groepen in Syrië steeds meer en meer in het nauw te worden gedreven. Zo is er in de door hun gecontroleerde noordwestelijke provincie Idlib een ware burgeroorlog aan de gang tussen de drie voornaamste groepen die ieder de resterende lokale bendes naar zich hebben toegetrokken. Daarbij lijkt Jund al Aqsa duidelijk aan het kortste eind te trekken en zich te vervoegen met ISIS.

Ook Ahrar al Sham, begonnen als een afsplitsing van al Qaeda, lijkt hier op een nederlaag af te stevenen. Waardoor Hay’at Tahrir al Sham, de koepelstructuur met als kern al Qaeda, Idlib geheel zou kunnen onder controle krijgen. Daarbij worden dorpen en steden aangevallen, tot woede en verdriet van de dorpelingen die zelfs al in opstand kwamen en de regering opriepen om in te grijpen. 

Bovendien hebben volgens een serie bronnen de VS en Saoedi Arabië, en vermoedelijk ook dus Frankrijk, Qatar en het Verenigd Koninkrijk, nu ook de levering van wapens en materieel vanuit Turkije aan die salafistische bendes stopgezet. Alleen de lonen zouden nog uitbetaald worden.

Aboe Bakr Al-Baghdadi.- 1

Het kalifaat van Aboe Bakr al Baghdadi is een grandioze flop geworden. Met steun van de VS en haar bondgenoten werd hij groot en machtig. Toen hij echter ook Iraaks Koerdistan aanviel verloor hij geleidelijk aan de steun van Washington en haar vazalstaten. Of hij dit zal overleven lijkt twijfelachtig. De zoveelste speelpop van de VS die wegens onbruikbaar gedood dreigt te worden. Het trieste lot van collaborateurs.

Die salafisten beginnen dan ook te beseffen dat de speeltijd voor hun voorbij is en dat roepen of vechten voor het hoofd van Assad geen enkele zin meer heeft. Tijdens de onderhandelingen in Genève lijken zij nu bij te draaien en hebben het tegenwoordig over ‘geen terugkeer naar het autocratisch bestuur van president Assad’. Met andere woorden: Een ‘niet-autocratisch’ bestuur met Assad (dus met hen mee in een regering) is voor hen aanvaardbaar.

Zelfs de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) zegt nu publiek dat president Bashar al Assad tijdens de overgangsfase mag aanblijven. En hoelang die overgangsfase dan zou duren wist hij echter niet te zeggen.

Wel riep hij op en beloofde hiervoor zelfs geld om te zoeken naar oorlogsmisdaden in Syrië. Of daar ook de kwestie van het internationaal recht en de onschendbaarheid van landsgrenzen bij zijn dient echter in zijn geval betwijfeld te worden. Zie dat men aan zijn deur zou komen aankloppen.

De VS roept om Russische hulp

Ondertussen zijn de relaties tussen de VS en Turkije van kwaad naar erger aan het gaan. Zo voeren de Turken nu beschietingen uit op stellingen van de YPG/PKK en VS waar dus ook Amerikaanse soldaten mee aan het front zitten. Turkije heeft trouwens vandaag gedreigd met het buitengooien van het Amerikaanse leger uit de strategisch belangrijke basis van Inçirlik die door de VS gebruikt wordt, zowel in de kwestie Rusland als Syrië.

Amerikaanse troepen nabij Manbij, Syrië - 1 maart 2017

Amerikaanse troepen vlakbij de Syrische stad Manbij die nu in handen is van de YPG/PKK/VS. Bemerk op het eerste voertuig de Amerikaanse vlag. De Turkse president Recep Erdogan stelde herhaaldelijk in het publiek dat zij die stad willen veroveren. De VS beloofde maanden geleden al dat de YPG/PKK er zich zou uit terugtrekken. Wat echter alleen op papier gebeurde. Het Turkse leger veroverde hier eergisteren vlakbij twee door de YPG/PKK/VS bezette dorpen. In wezen is dit dus een oorlog tussen de VS en Turkije. Zij het dat men in Washington hierover zoveel mogelijk zwijgt en dat men bij de NAVO doet alsof er niets aan de hand is.

Ook is er nu plots sprake van een soort van militaire alliantie tussen het Syrisch leger en de YPG/PKK/VS waarbij de YPG/PKK het Syrisch leger en de Russen uitnodigde om grensposten van hun gebied met Turkije te bewaken en vroeg om de controle van enkele dorpen vlakbij Turkse posities over te nemen. Het wordt dus steeds ingewikkelder met wel die bemerking dat de positie van Rusland en Syrië steeds maar sterker wordt.

Volgens de laatste berichten betreffende Palmyra/Tadmur zou ISIS zich zelfs geheel uit Palmyra hebben teruggetrokken en is het er nu wachten op de komst van het Syrische leger en vooral de ontmijningsdiensten om de vele mijnen en bommen onschadelijk te maken die ISIS er overal achterliet.

Voorstel voor akkoord YPG-PKK-VS aan Damascus en Moskou over bufferzone Manbij - al Bab - 2 maart 2017

Een ruwe schets van het voorstel van de YPG/PKK en de VS aan de Syrische regering en Rusland om een bufferzone te creëren tussen hen en het Turkse leger in het gebied tussen de steden al Bab en Manbij. Groen is de zone van het Turkse leger, roze is die van het Syrische leger, oranje is een ruwe schets van die bufferzone met geel het door de YPG/PKK/VS gecontroleerde gebied. De YPG/PKK stelde recent nogmaals dat hun opmars naar de stad Rakka stopt als Turkije hen in het noorden van Syrië zou aanvallen. Blijkbaar kan de VS dit niet garanderen en riep men dus noodgedwongen Moskou ter hulp. Het toont ook de zwakte van de alliantie YPG/PKK/VS die zo snel mogelijk Rakka willen veroveren. Een meer dan merkwaardige evolutie. Intussen is aan het NAVO-hoofdkwartier in Brussel om een reactie gevraagd over dit gewapend conflict tussen hun twee militair voornaamste lidstaten, Turkije en de VS.

Typerend voor de huidige situatie is dat de EU voor dit voorjaar een conferentie aan het voorbereiden is voor de heropbouw van Syrië. Het plan is dat men door veel geld voor de wederopbouw aan Syrië te beloven toch nog invloed kan heroveren in het land. Een idioot idee daar China bijvoorbeeld een veelvoud van die fondsen ter beschikking heeft dan wat de EU voorhanden heeft. Damascus heeft de EU dus niet echt broodnodig.

En wie wil weten wat die Europese beloften waard zijn hoeft trouwens maar te kijken naar de Europese relatie met Oekraïne. Dat land wordt elke dag armer en chaotischer en van veel centen uit Brussel is nog niets in huis gekomen. Praatjes die zijn er wel. En uiteraard zal Syrië Europees geld aanvaarden. Maar alleen als ze hun eisen laten varen. Pas dan mogen ze wel mee genieten van de wederopbouw van wat de EU mee kapot liet schieten.

De NAVO reageert

Bij de NAVO bleef men in een reactie als te verwachten geheel op de oppervlakte en stelde een woordvoerster: “De NAVO is niet betrokken in dit conflict in Syrië. Turkije en de VS zijn beiden NAVO-geallieerden en lid van de Globale Alliantie ter Bestrijding van ISIS. Geallieerden betrokken in deze Coalitie coördineren hun militaire activiteiten in Syrië. Artikel 5 betreft een gewapend conflict tegen die alliantie en is dus hier niet van toepassing.”

Dit laatste klopt niet want artikel 5 van het NAVO-verdrag heeft het over een aanval tegen een der lidstaten dat dan gezien dient te worden als een aanval tegen de ganse alliantie en de andere leden dus feitelijk dwingt om solidair te zijn, uiteraard vooral op militair vlak. Dat is ook de essentie van een militaire alliantie. Verder is het duidelijk dat de ‘coördinatie’ tussen Turkije en de VS hier ‘optimaal’ mag genoemd worden. Voor wanneer de eerste doden?

Joseph Votel - 4

Generaal Joseph Votel, hoofd van Central Command dat o.a. het Midden-Oosten omvat, dreigt in Syrië op een militair conflict met ‘bondgenoot’ Turkije af te steven. In Syrië werkt hij nauw samen met de Turkse PKK dat volgens de Amerikaanse regering en de EU een terreurgroep is.

Ondertussen heeft de Turkse president Erdogan tijdens zijn terugvlucht uit Pakistan gesteld dat hij elk conflict met Rusland wil vermijden en met hen verder wil samenwerken. In het kader daarvan zal hij op 9 en 10 maart Moskou bezoeken in het kader van de Russisch-Turkse Samenwerkingsraad waaraan hij zal deelnemen. Wat betreft de VS wilde hij alleen stellen dat men in de VS hierrond nog geen duidelijk beleid uitstippelde.

Verder benadrukte hij nogmaals dat hij zijn leger wil laten oprukken naar Manbij en ook Rakka van ISIS wil bevrijden waar de alliantie van YPG/PKK en haar aanvulsels van de Syrische Democratische Krachten (Syrian Democratic Forces) dan volgens hem niets te zoeken hebben.

In het Midden-Oosten reageerde de Amerikaanse generaal Joseph Votel, verantwoordelijke voor de Amerikaanse operaties in het Midden-Oosten, dat de VS hierover in gesprek is met Turkije en werkt aan een oplossing voor het noorden van Syrië. Wel stelde hij dat deze evolutie gevolgen zal hebben voor de strijd tegen ISIS. Welke stelde hij niet.

Het is een verhaal dat men al enkele maanden hoort maar zonder dat men tot een akkoord komt. Ook leverde de VS recent nog een grote hoeveelheid militair materiaal aan de YPG/PKK waaronder zware voertuigen nodig in de woestijn daar.

Willy Van Damme

Palmyra – Militaire toestand op 2 maart 2017.

Palmyra-Tadmud - Militaire situatie - 20 - 2 maart 2017

Zoals te verwachten is de antieke stad Palmyra/Tadmur vandaag geheel in handen van het Syrische leger gevallen, incluis het vliegveld en de ernaast liggende militaire basis. Vraag is of het Syrische leger verder oostwaarts gaat oprukken richting Der er Zor. Wat het vorig jaar in maart toen het voor de eerste maal Palmyra heroverde naliet. Toen ging de prioriteit naar de stad Aleppo.

Wat ISIS toeliet zich hier te hergroeperen en terug te slaan. Volgens bepaalde bronnen zou ISIS zich hergroeperen in de buurt van de stad Sukhna, een zeventig kilometer oostwaarts. Wat dan betekent dat weg weg naar Arak, een 25 km oostwaarts, met zijn gasinstallaties (zie kaart rechts midden) open ligt.

Mogelijks zal men eerst de gasvelden in de buurt veroveren en als tweede daarna richting Der er Zor trekken om te verhinderen dat gans de vallei van de Eufraat in Amerikaanse handen valt. De gevechten hier zouden vooral het werk zijn van het nieuw gevormde 5de leger. Van de Iraakse en Iraanse vrijwilligersbrigades lijkt in Syrië intussen geen spoor meer te vinden.

Advertenties

2 thoughts on “Syrië–Palmyra valt opnieuw in Syrische handen

 1. Beste Willy, Zoals ik al eerder heb aangegeven begrijpt het Syrische leger maar al te goed de Turkse ambitie richting de Koerden en Manbij en in die zin moet de snelle aansluiting van het SAA bij de Koerden dan ook meer geduid worden i.p.v. het simpele ‘de pas afsnijden van de Turk op weg naar Raqqa’. De verdediging van Manbij tegen de Turkse agressie kan nu door het Syrische leger en de Russen worden overgenomen, zoals vandaag ook is meegedeeld.
  Rob de Vos
  Antwoord:
  De toestand op het slagveld evolueert razendsnel. Ik heb er dus vandaag daarom nog een extra stuk aan toegevoegd met o.m. dat door Washington duidelijk gesteunde aan Moskou en Damascus gerichte voorstel. Wie dit in 2011 bij de start van de oorlog had voorspeld was toen door de goegemeente in de psychiatrie gestopt. Het kan verkeren!
  Willy Van Damme

 2. Zullen de zgn*goeden*dan met de grote contracten gaan lopen en zullen wij (EU)mogen betalen voor de wederopbouw, als de oorlog daar eenmaal eindigt?
  Ottorongo
  Antwoord:
  Er is in het recht een al eeuwenoud principe dat wie iets kapot maakt, moedwillig of niet, er ook voor betaalt. Dat is pure logica waar normaal niet van kan en mag afgeweken worden. In realiteit is ook hier de wet van de sterkste van tel en wie machtig genoeg is kan hieraan hondsbrutaal zijn laars vegen. De geschiedenis staat bol van zo’n verhalen.

  En daar de regeringen van de EU hun respectievelijke landen vertegenwoordigen zouden die logischer wijze ook moeten opdraaien voor de vele vernielingen die deze Westerse huurlingen ginds aanrichten. Veel van die huurlingen zijn trouwens ook inwoners van landen van de EU waarbij de EU pas vanaf 2013 schoorvoetend begon op te treden.

  Maar in de praktijk draait dat anders en als de EU al geld wil vrijmaken voor Syrië dan zal dat in de vorm van leningen zijn. Dat is de truc, men duwt een land zodanig diep in de schulden dat het daarna aan de schuldeiser schatplichtig wordt. Het is decennia al de strategie van het IMF.

  Maar de regering in Syrië heeft altijd een politiek gevoerd van zo weinig mogelijk buitenlandse schuld om aldus een zo groot mogelijke onafhankelijkheid te bewaren. Ik ben er dan ook van overtuigd dat men dit beleid zal voortzetten en de EU, het Westen en ook de anderen op een beleefde wijze dat ook gaat laten voelen. Zelfs al staat die regering nu zeer zwak.

  Er zou in april dus een conferentie van de EU rond de heropbouw van Syrië zijn. Zelfs de Amerikaanse studiedienst The Atlantic Council, deels gefinancierd vanuit het Arabisch schiereiland, wil komende maand al een plan voor de heropbouw voorstellen. Een waarbij men Syrië in lokale koninkrijkjes wil verdelen. Wat dacht je? Maar in de VS is men al sinds 2011 aan het dromen.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s