Theo Erdogan en Recep De Wever

Blijkbaar is de kieskoorts, twee en drie jaar voor er verkiezingen zijn voorzien, al volop bezig. Met Kris Peeters (CD&V) die zich vlot Aantwaarps aanmeet en Pol Van Den Driessche (N-VA), de ‘lieveling’ van de vrouwen, die al zit te dromen van een pausbezoek aan ‘zijn’ Brugge en vooral van de lokale burgemeesterssjerp. Het is in die zin dat men ook de plotse herrie moet zien die Theo Francken, staatssecretaris verantwoordelijk voor Immigratie, en Bart De Wever van de N-VA maken rond het mogelijke humanitaire visum voor dat Syrische gezin met hun twee kleine kinderen.

Interpreteren

Ze verliezen aan populariteit (van bijna 34% naar in de peilingen ongeveer 26%) en dit vooral aan het Vlaams Belang, de anti-emigratiepartij par excellence. En dus moet de N-VA zich hierop logischerwijze profileren.

Platte politiek ten koste van dat gezin en die kleine kinderen uit Aleppo natuurlijk. Niets onmenselijks is de politiek uiteraard vreemd, zeker voor de N-VA. En dat men daarbij een frontale aanval op de rechtstaat lanceert hoort er bij die partij zo te zien eveneens bij. Schaamteloos en ook bangelijk.

Rechters moeten van Bart De Wever hun mond houden als zijn ministers een besluit namen. De rechtstaat volgens de N-VA. Het is ook de wijze waarop hij zijn partij bestuurt en kijkt naar de media. Beangstigend is dat deze actie gelijkloopt met de attitude in Nederland van een Geert Wilders en bepaalde Britse media toen het Britse Hooggerechtshof zich uitsprak over de Brexit en de rol hierin van het Britse Lagerhuis. Van een alarmsituatie gesproken!

In wezen komen de beweringen van Theo Francken en partijvoorzitter Bart De Wever in deze kwestie hierop neer: Wij hebben beslist en daar hoeft een rechtbank zich niet mee te bemoeien. Alzo de reeds barslecht functionerende rechtstaat verder ondergravend. Rechters zijn er immers voor de burgers, en ook de overheid, om respect af te dwingen voor de wetten.

En de taak van rechters is het interpreteren van die wetten. Dat kan nu eenmaal nooit anders. Iemand betwist een daad van een medeburger of een beslissing van een overheid en dan moet die burger of die overheid dit voor een rechtbank kunnen betwisten. Waarbij de magistraten moeten kiezen tussen de twee of nog meerdere visies op die wetten of decreten. Het is het dagelijkse werk van onze rechtbanken.

Als Bart De Wever zegt dat alleen een minister en geen rechter mag beslissen over het geven van een visum dan heeft hij het ook zeer fundamenteel verkeerd. Het wil immers zeggen dat de burger zich niet meer mag verzetten tegen een overheidsbeslissing door naar een rechter te stappen.

Zijn stelling is dan ook het negeren van de rechtstaat zoals die hier altijd al was. Wat krijgen we daarna, rechters die wegens een ‘foute’ beslissing worden opgesloten of door een aangeporde woedende menigte worden doodgeslagen? De N-VA is de bevolking alleszins al aan het opjutten. En Hitler is dan vlakbij.

Scheiding der machten

Zo stelde Francken in De Standaard van 9 december: “Het is niet aan een rechter om zich in de plaats te stellen van een bestuur, dat is jammer genoeg gebeurd.” De bewering van parlementslid Sarah Smeyers (N-VA) in diezelfde krant toont daarbij een gebrek aan fundamentele kennis van de rechtstaat. Zo stelde zij in die krant: “… we hopen dat de Raad van State de scheiding der machten wel respecteert.”

Voor Theo Francken, staatssecretaris bevoegd voor Immigratie, kan de rechtstaat blijkbaar op de schop. Hij veroorzaakte alleszins de grootste protestactie van de magistratuur uit de Belgische geschiedenis van na de tweede wereldoorlog. De man zou gewoon om die reden uit zijn ambt moeten ontzet worden. Van een staatssecretaris of minister moet men minstens een respect voor de rechtstaat verwachten.

Volgens Smeyers kan een rechter dus geen beslissing van een minister ongedaan maken. Doet men dat toch dan is dit een schending van het principe van de scheiding der machten. Van een nieuwe definitie van dit begrip gesproken.

Straffe taal die men dan nog gebruikt voor die Raad van State die niets anders moet doen dan beslissingen van de overheid beoordelen. Waarbij deze instelling niet zelden de overheid en dus ministers in het ongelijk stelt. Misschien kan men die dame eens uitleggen wat die scheiding der machten juist betekent.

Ook Joachim Pohlmann, woordvoerder van de N-VA, schrikt niet terug voor het kramen van baarlijke onzin. Zo stelt hij in De Morgen van diezelfde vrijdag: “De basis van het administratief recht is dat een rechter zich nooit in de plaats van een bestuur mag stellen.” Heeft die ooit al van de Raad voor Vergunningsbetwistingen of de Raad van State gehoord? Weet die wel hoe een rechtbank er uitziet? Twijfelachtig zo te horen.

N-VA en Vrouwe Justitia - Marec - Het Nieuwsblad - 10 december 2016

De Wever en Francken hebben bij hun ambtsaanvaarding gezworen de wetten van, het Belgische volk na te leven. Ook eisen zij van alle nieuwkomers, en dus ook de politieke vluchtelingen dat zij de waarden van ons land moeten aanvaarden. De enigen die hun laars aan dit alles mogen vegen zijn de heren en dames van de N-VA.

Kabinetschef Joy Donné

Maar dat soort uitspraken vanuit de N-VA wekken helemaal geen verbazing. De N-VA heeft het nooit hoog opgehad met de rechterlijke macht. Typerend was het voorval tijdens de laatste regeringsonderhandelingen met de chauffeur van Bart De Wever, Joy Donné.

Voor het oog van alle camera’s gooide die ostentatief een parkeerboete voor zijn Porsche op de grond terwijl grote baas De Wever instapte. Bleek achteraf dat die ook nog een valse autonummerplaat gebruikte zodat de werkelijke eigenaar van die autonummerplaat al herhaaldelijk Donné’s verkeersboetes had gekregen voor inbreuken op de verkeerswetgeving. Je moet maar durven.

En wat gebeurde nadien, Geen degradatie of C4 voor onze straatbevuiler en wegpiraat maar…  een promotie tot kabinetschef van vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

De man die dus o.m. moet toezien dat men niet alleen de wetten naleeft maar die ook moet instaan voor de openbare veiligheid met o.m. toezicht op het functioneren van al onze politiediensten. Schrikbarend.

De voornaamste coalitiepartner van zijn regering doet een regelrechte aanval op de rechterlijke macht. Ongehoord in de moderne Belgische geschiedenis. En Charles Michel heeft als enig antwoord een oproep tot kalmte. Een schande bijna even groot als de actie van de N-VA. Gelukkig is er het luidkeelse protest van zowat de ganse gerechtelijke wereld, incluis juristen verbonden aan onze wetenschappelijke instellingen. Die hebben ballen, Charles Michel niet.

De uitval naar de rechterlijke macht van N-VA is dus geen toeval maar het resultaat van een mentaliteit binnen die partij. Het is het DNA van de N-VA. Kijk naar de goede relaties tussen meesterritselaar Koen Blijweert en Bart De Wever of de rol van figuren als een Pol Van Den Driessche of parlementsvoorzitter Siegfried Bracke in die partij.

Maar het zullen in deze discussie uiteindelijk de opperste rechters van het land en Europa zijn die over deze kwestie hun zeg zullen doen, namelijk de Raad van State, het Hof van Cassatie en nu ook het Europees Hof van Justitie.

Niet een Recep De Wever die zich zoals die mislukte sultan uit Ankara meent te moeten gedragen als een man verheven boven de wet. De Wever is een politicus die stelt dat elke gerechtelijke controle over zijn beslissingen verboden zijn. Maar hij bewijst hier nogmaals geen politicus met een democratische ingesteldheid te zijn maar een man die dictatoriaal denkt te moeten regeren. Zoals Recep Erdogan.

En wat doet premier Charles Michel (MR)?  Oproepen tot kalmte. Wat een zielig mannetje toch, een niemanddalletje. Moet die dan niet de rechtstaat verdedigen als ze aangevallen wordt door zijn voornaamste coalitiepartner? Hij vertikt het. Straf en angstaanjagend.

Willy Van Damme

8 gedachten over “Theo Erdogan en Recep De Wever

 1. Beste Willy,
  je uitleg is te sentimenteel. Edelmoedig liefhebben en ontvangen – en het daarna definitief opnemen van de door het Westen tot de vlucht gedreven ontheemden, is jammer genoeg geen vanzelfsprekend feit. Dát gezien het enorme gevaar van te grote inwijking die ons eigen leven nog meer aan de kloten helpt. De mensen moeten geholpen worden in hun heimat en niet hier. Zie Merkel met haar “Wir schaffen es!” Nu schuift Europa de vluchtelingen laf verder naar Turkije en naar het failliete Griekenland. Moeten die heel lieve families van bij ons dan ook niet die sukkelaars een Visum bezorgen?
  Hier moet de regering (en dus ook wij allen) beslissen en niet het gerecht. Is het gerecht dan zó neutraal en gelijk voor iedereen ? Wordt er hier bij ons op dezelfde manier recht gesproken voor de armen en voor de rijken? Het plotse gehuil over de scheiding der machten is een demagogische actie die nog meer de weg plaveit voor klassenjustitie.
  Hilaire Bodein
  Antwoord:
  In een rechtstaat dienen rechtbanken om alle geschillen te beslechten. Ook die tussen burgers en de regering. Maar blijkbaar heb je mijn stuk niet goed gelezen. Het gaat immers niet over de aard van die rechterlijke beslissingen maar over de houding tegenover de rechtstaat die de N-VA om puur electorale reden aannam.

  Er is geen enkel probleem met politici die kritiek hebben op arresten of vonnissen, ook zeker niet in dit geval. Dat hoort bij het spel. Wat echter totaal onaanvaardbaar is is dat men de rechtbanken het recht wil ontzeggen om ministeriële beslissingen te betwisten.

  Daar gaat die tekst over en maakt ook de kern uit van het protest van de politiek en magistratuur. Zoals Francken tegen dit arrest in beroep mag gaan, zo mag een burger tegen Francken eveneens naar de rechtbank stappen. In ’s hemelsnaam maar dat essentieel recht kan toch niet betwist worden. Waar is men in toch mee bezig? Zie je niet het grote gevaar dat hier aan het ontstaan is?

  Maar blijkbaar is dat uitschakelen van de rechtbanken ook voor jou geen probleem. Besef je wel goed wat je hier schreef? Het wil zeggen dat als de regering beslist om jou zonder enige vergoeding te onteigenen je geen verweer hebt bij welke gerechtelijke macht ook. Is dat jouw visie op de maatschappij? Sorry maar dat is er ver over en moesten wij de N-VA en jou volgen dan hebben we een vorm van dictatuur.
  Willy Van Damme

 2. Beste Willy,

  In verhouding tot Recep Dewever lijkt Assad een koorknaapje. Ik heb uren interviews beluisterd. Assad durft zulke dingen niet zeggen, zoals De Wever uitkraamt.

  Mvg,
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Inderdaad. Wel Syrië stuurt geen tienduizenden jihadisten naar België om ons land kort en klein te slaan, alles leeg te plunderen en om aan de lopende band onthoofdingen te doen. Dus is Assad een brave jongen in vergelijking met die westerse leiders die het altijd maar over dictator Assad en de mensenrechten hebben.
  Willy Van Damme

 3. Willy, ik draag de zwever zeker niet in mijn hart maar er is wat belangrijkers aan de hand:

  Dat die klojo voor migratie het bij het rechte eind heeft in de weigering van dat gezin daar sta ik volledig achter. Het zou veel goedkoper zijn voor iedereen dat de “vluchtelingen” opgevangen werden in hun buurlanden, maar de rijke oliestaten weigeren één “vluchter” op te nemen.

  Franken stelt dat door die welvaart toeristen toe te laten via een buitenlands consulaat een precedent wordt geschapen dat zal leiden tot een toeloop zoals we zien in Duitsland, Zweden.

  HEEL DE IMMIGRATIE POLITIEK wordt door onze strot geduwd, niettegenstaande dat 80 procent van de Belgen daar frappant tegen is.
  Vandaag zoals vele dagen zag ik de welvaart toeristen paraderen voorbij mijn deur, rijkelijk uitgedorst met veel opzichtige kleuren,Ze hebben hier onlangs nieuwe sociale appartementen gebouwd en daar wonen ondertussen al meer welvaart toeristen dan mensen van bij ons. Ik ken een vrouw, gescheiden met zes kinderen en ze woont in een krottige woning, al zes jaar wacht ze op een sociale woning zonder succes.

  Heel die zever van de RECHTERS is opgezet spel door de ONZICHTBARE regering. Eerst werd een enorme boete opgelegd, in de tweede affaire bemoeien de RECHTERS zich niet meer met de zaak maar sturen ze door naar Europa…

  En we weten ALLEMAAL want deze uitslag zal zijn want daar zijn de onzichtbare fascisten heer en meester. Zoals ik al eerder zei hun doel is onze westerse beschaving vernietigen, dat doen ze niet enkel door alle Europese landen vol “vluchtelingen” te steken maar ook op geestelijk gebied:

  We leven in een decadente maatschappij waar sodomie, lesbische wijven, biseksualiteit en geslacht verandering worden gepromoveerd op alle gebied. Enkele jaren geleden won een Oostenrijkse “vrouw” met baard het euro song festival… .Overal zijn er gay parades, in veel Europese scholen moeten kinderen van zes jaar elkaar betasten om hun seksuele geaardheid te “ontdekken”.

  Ook gehoord dat onze “regering” alles in staat gaat stellen om geslacht verandering gemakkelijker te maken?

  De witte neger tekende een Amerikaanse wet tegen discriminatie op seksueel gebied in 2011 en het hek is na enkele jaren later volledig van de dam:Per dag worden 38 mannen in het Amerikaans leger VERKRACHT door mede militairen:

  http://www.massresistance.org/docs/gen2/14c/rape-in-us-military.html

  In hetzelfde verdorven land is onlangs pizza gate opengebarsten en dank zij het internet worden de pedo’s met naam en toenaam genoemd. We weten al langer dat de grootste pedofiel van Engeland boven de wet stond met zijn jarenlang kindermisbruik, was de grote vriend van het koningshuis.

  http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/jimmy-savile-uks-most-prolific-1529071

  Hier hadden we de dutroux affaire waarbij alle schuldigen uit de wind werden gezet.
  In de hoofdzetel van satan, de UN in New York, willen ze kinderen vanaf 10 jaar vrijgeven aan pedofielen.

  https://www.lifesitenews.com/news/un-considers-recognizing-sexual-rights-for-ten-year-old-children

  Een antwoord van het Christelijke Rusland waar pedo parades verboden zijn:


  Gilbert
  antwoord:
  Ik ga wegens tijdsgebrek niet veel woorden vuil maken aan deze reactie. Verkrachtingen van mannen waar dan ook zijn er niet gekomen omdat Obama een of andere wet tekende. Ze zijn zou oud als de mensheid. Verder heeft een parade van homoseksuelen niets te maken met pedofilie. Het is een ronduit schandelijke bewering. Er is trouwens in Rusland geen enkel verbod tegen homoseksualiteit. Er zijn bijvoorbeeld bars die zich richten op homoseksuelen.

  Wat je over de zaak Dutroux ook schrijft zijn gewoon onbewezen beweringen die in veel gevallen je reinste prietpraat zijn. Jij schrijft dit alsof het vaststaande is wat bepaalde soms labiele personen toen stelden. Je raaskalt tegen 300 km per uur.

  Ook moet je niet zomaar alles geloven van wat op het internet geschreven wordt. Het krioelt er van de websites die de meest krankzinnige theorieën verkondigen. Maar als je dat allemaal wil geloven dan kan ik je natuurlijk niet stoppen.

  Verder wil ik je er aan herinneren dat Francken dit jaar aan een relatief grote geroep Syrische vluchtelingen zelf een humanitair visum gaf. Nu plots kan dat niet meer voor dat ene gezin. Merkwaardig toch.
  Willy Van Damme

 4. Beste Willy Van Damme,

  De Wever is al langer bezig met het ondergraven van de rechtstaat. Dit is wat hij al voorstelde eind juli 2016, het fameuze ‘Patriot Act’ :

  N-VA voorzitter Bart De Wever stelt voor dat de burgemeester of de politie eender wie kan opsluiten, afluisteren, schaduwen, en diens e-mail lezen. Zonder dat daar een onderzoeksrechter aan te pas komt.

  Met vriendelijke groeten,
  Hans Janssens.
  Antwoord:
  Inderdaad. Er is daarbij ook nog de visie van Jan Jambon, de minister van Binnenlandse Zaken en baas van die Donné, om huiszoekingen in bepaalde gevallen – wanneer het illegalen betreft – zonder bevel van een onderzoeksrechter toe te laten.

  Bovendien heeft Francken eerder dit jaar zelf humanitaire visa gegeven aan een groep vluchtelingen uit Syrië. Hij gaf, zoals De Morgen zaterdag schreef, zelf de voortrap voor de discussie nu. Het toont dat Francken en Co hier gewoon om partijpolitieke reden aan stemmingmakerij doen

  Voor wie de geschiedenis van 100 jaar Vlaams-nationalisme kent is dit allemaal geen verrassing. Om professor te kunnen spelen op de Duitse universiteit in Gent hebben zij toch hun land en ‘hun’ Vlaams volk, geknecht onder de Duitse bezetting, verraden.

  Neem Dendermondenaar Wies Moens wiens stad door de Duitsers werd plat gebrand en nadien probleemloos met hen gaat collaboreren. Een dolk in de rug van zijn stadsgenoten. De postjes nietwaar. De plotse liefde voor België van de N-VA is dan ook geen verrassing want zij kunnen er nu postjes verzamelen.
  Willy Van Damme

 5. Beste Willy,
  het gaat hier niet om het uitschakelen van de rechtbanken maar om hun taak. Het optreden van het gespecialiseerde trio advocaten van de familie zonder samenspraak met de regering – dus met ons ! – en de daaruit voortvloeiende beslissing van hun vrienden rechters, noem ik pas dictatoriaal. Precies omdat een bepaald groepje misbruik maakt van het democratische principe van de scheiding der machten. Enkel en alleen maar omdat men iemand wil helpen die men toevallig goed kent. Was soll den Quatsch?
  Hoe belachelijk hoog is de borgsom van 4.000 Euro per dag. Bestaan er daar geen eerlijke tarieven voor? Waarom geen 10.000 Euro per dag?
  Ik hou absoluut niet van de NVA omdat het een nationalistische partij is maar ik bewonder de moed en de intelligentie van Francken en van vooral Dewever. De andere politici doen aan niets anders dan aan “politique politicienne!”. Zie de hartstochtelijke vriendin van Hillary Clinton: mevrouw Rutten
  De uitspraak van “wereldvreemde rechters”, vind ik onvoldoende. Is dat dan zó ’n zware belediging? Het zou moeten zijn “rechters die hun almacht, gebaseerd op de scheiding der machten al te veel gebruiken en misbruiken om hun image en vooral hun bevoorrechte positie met alle middelen veilig te stellen.
  Zal je kwaad zijn op mij als ik zeg dat je wereldvreemd ben?
  Hilaire Bodein
  Antwoord:
  Mijn tekst ging niet over die zaak van dat humanitaire visum zelf maar over de uitlatingen van de N-VA betreffende de werking van de rechtstaat. Dat was ook mijn eerder antwoord op je eerste reactie. De zaak van die borgsom, de interpretatie van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, enzovoort is dan ook geen punt in deze discussie.

  Waar het bij mij, en ook elders, om gaat is de kwestie of een rechterlijke macht nog mag tussenkomen bij beslissingen van de overheid. Ik hoop maar voor jou dat de visie van de N-VA het niet haalt en dat een De Wever later dan besluit je zonder enige vergoeding te onteigenen. Je zult, zeker weten, dan wel anders praten.
  Willy Van Damme

  • Beste Willy,
   je springt van het water in het vuur. Natuurlijk mag het gerecht tussenkomen maar dan eerst na degelijke onderhandelingen met de partijen. Een rechtstaat kan ook ondergraven worden door het gerecht. Zie Brazilië. Gaan we hier niet stilletjes aan naar een probleem Wallonië/Brussel / Vlaanderen. De Franstalige als lieve, behulpzame mensen (die wel geld ontvangen van Vlaanderen, waar ik niets tegen heb!) en de hardvochtige Vlamingen met hun fascistische(?) mentaliteit? Magnette wou er zich ook al mee
   bemoeien en natuurlijk de fameuze democraat Maingain die samen met madame Non/Milquet een degelijke oplossing voor het Belgisch probleem tegenwerkte … omdat er eventueel voor de Walen niet meer voldoende liefdadigheid uit Vlaanderen zou kunnen verzekerd worden.
   Ook hier is er geen absolute waarheid maar moet er genuanceerd worden.
   Hilaire Bodein
   Antwoord:
   Niets vuur en water. ik schreef al exact driemaal hetzelfde. Wat betreft Brazilië was dit een beslissing van het parlement, niet van de gerechtshoven. Die bevestigden de beslissing alleen maar.
   En een gerechtelijke beslissing valt in zaken als dit maar na rijp beraad tussen al de betrokken partijen, met onder meer de uitwisseling van conclusies en replieken hierop en een spreekwoordelijk debat.

   De N-VA wil rechtbanken in kwesties van de overheid gewoon uitschakelen. Nogmaals, en voor de vierde maal al, het gaat daarover, niet over iets anders.
   Verder is je verhaal over Walen en Vlamingen quatsch.

   Voordien gaf Francken een veel uitgebreider humanitair visum aan een ganse groep Syrische vluchtelingen. En je opmerking doet mij denken aan Donald Trump die omdat hij last had met een bepaalde rechter dan maar raaskalde over de Mexicaanse achtergrond van de man. Het gaat hem hier over een zuiver politiek spelletje en de dictatoriale neigingen van een partij.
   Willy Van Damme

 6. Beste Willy,

  Schitterend stuk. Misschien kun je volgende schoonheidsfoutjes er nog uithalen: Sarah Smeyers (niet Magda), rechtsstaat, en je noemt Francken op één plaats staatssecretaris voor Emigratie.

  Vriendelijke groeten.
  Boutros Pfuetze
  Antwoord:
  Tweemaal bedankt. Eerst voor het compliment en dan voor de opmerkingen. Ik had bij het herlezen een maal dat al aangepast van emigratie naar immigratie maar de andere fout niet gezien.

  De naamfout heeft vermoedelijk te maken met het feit dat ik verwarde met Magda De Meyer, een vroegere politica uit Temse die ik kende en Sara Smeyers uit Aalst. Deze ken ik wel van naam – ik krijg regelmatig mails van haar OCMW – maar naar ik vermoed nooit ontmoette. Dat heb je als je werkt zonder eindredactie.
  Willy Van Damme

 7. En stel nu eens dat die Syrische familie al lang veilig in Beiroet resideert ?? Wat dan ? Waar blijven de media om dit eens na te gaan want ik geloof geen snars dat die, met de connecties van papa, nog in Aleppo zouden vertoeven. Het is uiteraard maar een naïeve vraag !
  Peter Beeckman
  Antwoord:
  Geen idee maar blijkbaar wonen zij volgens een verhaal van hun advocaat nog in Aleppo. Maar inderdaad je weet nooit. Maar moest dat zijn dan had Francken dat vermoedelijk al wel gebruikt. Hij zou dom zijn had hij dat niet gedaan. En hij is geen domoor.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s