Minder joden?

In Nederland loopt op dit ogenblik een rechtszaak tegen de politicus Geert Wilders omdat hij voor een enthousiaste groep fans tot hun jolijt had opgeroepen tot minder Marokkanen en daar ging hij ook voor zorgen.

En dat soort uitspraken was voor opperzionist Wilders geen probleem. Het was allemaal een kwestie van vrijheid van meningsuiting. Maar voor minder Marokkanen zorgen kan in wezen maar op twee wijzen: Deportatie of uitroeien. Met gebruik van geweld dus.

In wezen riep Wilders dus op tot of het uitroeien of deporteren van die bevolkingsgroep. Mensen die trouwens in veel gevallen in Nederland geboren zijn en er soms belangrijke posities bekleden.

Het betekent ook dat hij in geval van geweld tegen die mensen zijn ogen zou dichtknijpen. Ja, ze zorgen toch zo voor wat hij wil bereiken, minder Marokkanen. En geweld tegen Marokkanen of andere ‘bruinen’ is in Nederland verre van een uitzondering.

Geert Wilders - 4

Wat bij foto’s van Geert Wilders opvalt is dat hij regelmatig als een betweter met zijn vinger naar het publiek wijst. Ook salafisten doen dit om de haverklap. Terwijl Israël het salafisme in het Midden-Oosten voluit steunt gebruikt zionistenvriend Wilders in Nederland het geweld van salafisten om alle moslims te criminaliseren. Wilders is dan ook een uiterst gevaarlijk man die de stabiliteit der Nederlandse samenleving in gevaar brengt met zijn haat prediken.

Zelfs een eminent persoon als rechtsgeleerde Paul Cliteur nam voor hem de verdediging op. Dit moet allemaal kunnen, het is voor hem vrije meningsuiting en geen racisme. Simpel: Marokkanen zijn geen ras, zegt Cliteur.

Wat een Cliteur en andere nette heren vergeten is dat dit soort praatjes nog al eens in Europa te horen waren. Het ging toen over joden en zigeuners. Ze verdwenen nadien in de schoorsteen van Auschwitz en andere vernietigingskampen.

En hoe zouden Wilders, Cliteur, hun fans en de Nederlandse goegemeente reageren als ik nu eens opriep: ‘Minder joden, en daar ga ik voor zorgen’. En onvermijdelijk zal ik bedolven wordt onder de modder en de klachten zoals men in Nederland nog nooit zal gezien hebben? En zeker weten, Paul Cliteur zal me niet komen verdedigen. Want dat zou dan wel oproepen tot geweld zijn. Wedden?

Willy Van Damme

Advertenties

18 thoughts on “Minder joden?

 1. Beste Willy,

  Paul Cliteur is in mijn ogen geen eminent persoon en al evenmin een ‘nette heer’. Al van de eerste keer dat ik hem hoorde op TV kwam hij met een racistisch discours dat alleen van dat van het VB verschilde door zijn gepolierde aard.

  De oefening, die jij daar maakt, ‘minder Joden’, kwam ik gisteren tegen van de pen van Arnon Grunberg, zelf Joods. Hoeveel modder hem dat opgeleverd heeft, weet ik niet.

  Mvg,
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Ik zie Paul Cliteur als een van die personen die vanuit een antireligieuze achtergrond, genre Etienne Vermeersch, islamofoob werden. Ze focussen zich op de salafistische praktijken om de ganse islam te criminaliseren.

  Zie maar naar het interview dat De Morgen deze week deed met de koning van de islamofobie Wim Van Rooy. De argumenten van Cliteur zijn blijkbaar tweeërlei. Eerst dat het hier over Marokkanen gaat en dat is geen ras. En tweedes dat hij hier niet opriep tot geweld.

  Maar dat is twee keer fout. Oproepen tot discriminatie – wat hij toch deed – tegen een bepaalde bevolkingsgroep is wel degelijk racisme. Tweedes door voortdurend te hameren op de strijd tegen ‘de (slechte) Marokkanen’ kweekt hij mee een klimaat dat racisme, discriminatie en geweld tegen die groep in het leven roept.

  Reden waarom ik het woord Marokkanen verving door joden en dan moet het voor een zionist als Wilders en ook Cliteur wel duidelijk zijn. Cliteur heeft wel een net maatpak. Het probleem is echter dat dit stinkt.

  Het probleem is echter dat dit discours stilaan maar zeker mainstream aan het worden is. Dat De Morgen een tribune gaf aan Wim Van Rooy die insinueerde om desnoods moslims zelfs massaal op te sluiten spreekt boekdelen. Dat interview plaatsen had vroeger in die krant of elders niet mogelijk geweest.

  Recent had ik een gesprek met een Geraardsbergse schepen van Open VLD en die noemde het bangelijk hoe men tegenwoordig bijna probleemloos haat tegen minderheidsgroepen zit te verspreiden. Haar conclusie was dat we op een nieuwe wereldoorlog afstevenen.
  Willy Van Damme

 2. Wilders doet in feite niets anders dan het ongenoegen over het meestal opportunistische gedrag van vele vreemdelingen uit te buiten die bij het minste detail luid uitroepen dat hun rechten opnieuw geschonden worden. (De succesvolle slachtofferrol!)
  Laten we stoppen met al te naïef te zijn! De machomentaliteit zit er bij vele vreemdelingen nog dik in. En, bij het minste woord is er fiere agressie!
  Niet alleen zij maar ook wij zijn nu het slachtoffer van het medelijdend gejank van mensen met een veilige geldbeugel die met veel bazuin het verschrikkelijke onrecht prediken dat wij die arme moslims aandoen.
  Hoe komt het eigenlijk dat wij omzeggens geen problemen hebben met onze zwarte medemensen?
  Hilaire Bodein
  Antwoord:
  Het veralgemenen van de wandaden van sommigen binnen een bepaalde bevolkingsgroep is omwille van haar veralgemening steeds fout. Het kweekt ook haat tegen die groep en is dus verwerpelijk. Het ontwricht bovendien de maatschappij en is dus om economische reden eveneens verwerpelijk. Een discussie moet zich baseren op feiten, niet op het onwetenschappelijke prietpraat.

  En ik vrees dat moest je een moslimnaam hebben je dan wel anders zal praten. Als je een woning of werk wordt geweigerd omdat je Mohammed noemt dan zal je daar zeker niet gelukkig over zijn en misschien woest. Maar als Hilaire zijnde heb je daar natuurlijk geen last van.

  Verder is het onjuist dat het geweld, dreigen met geweld of discriminatie en racisme zich in België of Nederland beperkt tot Marokkanen. Het verhaal over de racistische aanvallen tegen de Rwandese echtgenote van journalist Peter Verlinden is een voorbeeld. Zoals ook het geroep en bananengegooi naar zwarte voetballers een voorbeeld is. Om over de jodenhaat maar te zwijgen of bijvoorbeeld het geval in Nederland van de Surinaamse Sylvana Simons.
  Willy Van Damme

  • Dat u mij beschuldigt van prietpraat bewijst dat u de mensen slechts kent uit boekjes van zogenaamde idealisten die hiermee goed geld verdienen en bewondering voor hun buitengewoon menselijk engagement willen afdwingen. Ik spreek ook niet over Marokkanen maar over Moslims. Die mensen zijn niet wetenschappelijk goed of slecht natuurlijk. Zij zijn zoals ze zijn en willen zo blijven. Zij willen anders blijven maar zoveel mogelijk profiteren van de hatelijke maatschappij van de christen honden die natuurlijk in de geschiedenis en ook nu nog uitbuiters zijn. Kolonialisme, verwoesting van het Midden Oosten enz…! Maar ik ben bijvoorbeeld humanist en geloof niet in een goede God. Dat mag zeker niet van een Moslim. Daarop staat de doodstraf! Dat er bij Moslims en andere vreemdelingen goede mensen bij zijn is natuurlijk waar. Maar wat is goed en wat is slecht? Ik ben zeker niet fanatiek maar wil er slechts op wijzen dat zij, de Moslims en ook enkele weinige anderen moeten pogen ook ons te begrijpen – en er niet steeds moeten van uit gaan dat wij slechts hen moeten begrijpen. Opgepast: ik begrijp echter wel het terrorisme dat overwegend veroorzaakt wordt door de gruwelijkheden van het fiere blanke ras. Wat het gewone leven betreft van de anderen tussen en met ons zie het zo: wie de roede.spaart haat zijn zoon. Fanatieke godsdiensten gevormd door het neerbuigen ter aarde van kindsbeen af, leiden naar onverwoestbare indoctrinatie.
   U antwoordt trouwens niet op mijn vraag waarom onze vrienden de vele zwartjes het nogal goed stellen bij ons. Het is alles niets anders dan geaardheid en cultuur. Wenend sentiment helpt jammer genoeg niemand maar klinkt verdomd goed om zich als zeer goed voor te stellen!.
   Sans rancune !
   Hilaire
   Antwoord:
   U vergeet dat er duizend-en-één vormen van islam zijn en dat islam in wezen een persoonlijke vorm van religie is. Er zijn moslims in geuren en kleuren en niet iedereen is salafist of drinkt bijvoorbeeld geen alcohol. U veralgemeent hier en dat is fout. Reden waarom ik sprak van prietpraat.

   Het doet mij denken aan een recente voordracht hier in Dendermonde van iemand die kwam spreken over de islam en dat deed door te vertrekken vanuit de praktijk van ISIS & co. Intellectueel is dat gewoon oplichterij, bedrog.

   Ik ben geen in een god gelovige persoon en ziet dat allemaal als een beetje hocus pocus. Maar ik respecteer het recht van mensen die daarin geloven. Ik heb een goede relatie met priesters en ook met enkele moslims. Geen probleem voor beiden. Zij kennen mij en ik hen en als ze mij nodig hebben zal ik hen helpen en omgekeerd ook.

   Verder zijn Afrikanen evenzeer het slachtoffer van discriminatie als moslims. Ook zijn sommigen onder hen succesvol, anderen niet. Hetzelfde met moslims, sommigen hebben zelfs BV-status anderen raken niet uit de goot.
   Willy Van Damme

   • Ik denk dat wij elkaar begrijpen! Natuurlijk is er discriminatie tegenover Moslims en zwarten, maar ook tegenover eenvoudige mensen hier bij ons. Ik kan jammer genoeg in één betoog niet anders doen dan veralgemenen. Zo niet moet ik meerdere boeken schrijven over de verschillende culturen en de voor ons vreemde gedragswijzen van andere volkeren. Voor mij mag ook iedereen geloven in om het even wat, zolang het niet tot fanatisme leidt. Problemen worden nu eenmaal vooral opgelost door de rede en niet alleen door sentiment. Sentiment zonder rede is het gevaarlijkste werktuig dat ongelijkheid en oorlog ontketent in naam van bijvoorbeeld: democratie, gelijkheid, broederlijkheid, God ..enz.
    Zie maar de gemanipuleerde Europeanen in hun verdediging van de ‘bloodthirsty’ Hilary Clinton. Trouwens Amerika neemt slechts een 5.000 Syriërs op en wij de rest:: honderdduizenden. Niemand in Europa stelt Amerika de vraag waarom het na de voortdurende verwoestingen hun honderdduizenden collateral damages niet helpt, Wij moeten het doen. Alles in naam van onze heerlijke democratie geleid door de echte racisten. Zij die niets anders willen dan méér macht en geld ten koste van iedereen. De uiterst verdraagzame Moslimlanden zoals onze vrienden
    Saudi Arabia, de golfstaten en Qatar spelen allang lustig mee met het liefdevolle Westen. Heerlijk toch voor ons als het spel schatten van geld kan opbrengen!
    Europa is trouwens niets anders meer dan een soort verdwaasde kolonie van ‘the World’s Only Superpower’
    Ik herhaal Willy: dank voor je goed geïnformeerde en moedig geëngageerde berichten !
    Hilaire Bodein.
    Antwoord:
    Sentiment is soms ook een logische menselijke houding. Maar het wordt toch zoveel misbruikt.
    In Europa hebben onze leiders blijkbaar meer oog en oor voor de Saoedische centen dan voor het eigen belang.

    En ja, ze dansen naar de pijpen, van de VS en lopen van de ene blunder continu naar de andere blunder, Van Irak en Afghanistan naar Oekraïne en van Libië en Mali naar Syrië. Wat een spoor van vernieling dat zij achterlaten. Het bloed druipt er af.

    Vraag me niet om daar respect voor te hebben. De ho zo geliefde Herman Van Rompuy moest zo nodig Poetin publiek terechtwijzen en meehelpen aan die fascistische staatsgreep in Kiev. En kijk eens hoe goed het daar nu is. Herman Van Rompuy & Co zijn gewoon een gevaar voor onze maatschappij. Misschien kan hij eens op bezoek gaan bij onze perenproducenten.
    Willy Van Damme

 3. Ik ben het bij hoge uitzondering dit keer niet met je eens Willy.
  Waar het hier om gaat is de enorme overlast veroorzaakt door de Marokkaanse jongeren. Voor de gewone man wel te verstaan, het is een ware plaag geworden. Niet voor de man met poen, want daar zie je ze niet.
  Wat we ook van Wilders mogen denken, hij is inderdaad een Zionist met rechtse ideeen, maar hij is degene die deze overlast verwoord en wil bestrijden. De anderen houden hun ogen hiervoor stijf dicht of bagatelliseren het.
  Ik denk dat het woord ‘Minder’ gewoon ongelukkig (stom zelfs) gekozen is en dat hij dat achteraf wel beseft.
  Nee, ik vind dat we met dit proces van monddood maken weer terug zijn bij 1940.
  http://gerritherders.blogspot.co.uk/2016/11/proces-wikders-nederland-terug-naar.html
  Groet, Gerrit
  Antwoord:
  Dat woord ‘minder’ was helemaal geen toeval. Het typeert de mentaliteit in dat milieu en voor een volkstribuun, demagoog als Wilders kwam dat goed uit. Het is inderdaad spontaan ontstaan maar dat men die terminologie in die spontaneïteit gebruikte is omdat het woord ‘minder’ gewoon op hun lippen lag. Een klein duwtje en wat ze dachten en wilden kwam er zo uit.

  Men mag overlast van welke aard nooit onder de mat vegen en wie dat doet begaat een (grote) fout, zeker als hij bestuursverantwoordelijkheid draagt. Maar dit is zo met veel problemen. Ik herinner mij de toestand toen ik in de jaren zeventig met enkele medestaanders de milieuproblemen aanpakte.
  Mijn vader, nochtans een kritisch man, vond dat eerst onzin want er waren volgens hem toch heel veel bomen. Ook de politiek sloot de ogen en deed lustig verder.

  Maar Wilders gebruikt dit om niet alleen Marokkanen, maar de ganse islam te bekladden. Typisch voor een fan van Israël natuurlijk. Hij roept in wezen op tot rassenhaat, discriminatie en geweld. Vandaar dat ik het woord ‘Marokkanen’ veranderde in ‘joden’ om zo duidelijker te maken dat hetgeen Wilders deed gewoon verwerpelijk en zelfs crimineel is.

  Hij is een demagoog die teert op een reëel en ook begrijpelijk ongenoegen. Het is dan ook geen toeval dat het rondom Wilders regelmatig stinkt. Met belangrijke medestanders die niet alleen moreel verwerpelijke zaken doen maar zelfs criminelen blijken.
  Willy Van Damme

 4. Europeanen lijden nog steeds onder een anti sociale persoonlijkheidsstoornis, de afwezigheid van schuldgevoelens en gewetenswroeging omdat ze er ziekelijk van overtuigd zijn dat de 60 miljoen slachtoffers van de Europese holocaust, de slaven, de gekoloniseerden, de oorspronkelijke volkeren van de andere continenten, echte onmensen, ware Untermenschen zijn.Koloniaal Europa heeft een holocaust gepleegd 15 keer groter dan nazi Duitsland en toch blijven ze nog steeds ongestraft. Door hun duivelse militaire macht kunnen ze hun slachtoffers als Untermenschen,als onmensen verklaren.
  Europa heeft nog steeds geen schuldbesef en verantwoordelijkheidszin. Ze blijven totaal ongevoelig voor de intense pijn en woede van de gekoloniseerden wegens de misprijzende manier waarop ze behandeld geweest zijn, het bedrog, het verraad van onschuld, de diefstal met extreem geweld van hun vrijheid, land, rijkdom, cultuur, religie … wegens de hoofdzonde van slavernij en genocide.

  Ondanks de talrijke razzia’s tegen mensen van andere continenten, met een andere huidskleur en religie, ondanks de Europese koloniale holocaust van tientallen miljoenen onschuldige mensen hebben de slachtoffers nog steeds het geprivilegieerd statuut van slachtoffer niet gekregen.
  Ondanks dat de Europese koloniale holocaust een van de grootste in de geschiedenis is, wordt het ontkennen ervan nog steeds niet gecriminaliseerd. Alweer een bewijs dat Europa de mensen in de rest van de wereld echt beschouwt als ware Untermenschen.
  Janu
  Antwoord:
  Je reactie doet mij denken aan de recente in de Nederlandse pers verschenen verhalen over de Nederlandse bezetting van de Oost-Indische eilanden, nu Indonesië. Pas nu lezen we over massaslachtingen aangericht door de Nederlandse bezetter tijdens de in Den Haag na de tweede wereldoorlog eufemistisch genoemde ‘politionele actie’.

  Decennia hield Nederland dit angstvallig verborgen en riep het intussen schijnheilig overal maar op tot meer ‘moreel gezag’. Hetzelfde in de VS, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het is typerend voor de westerse mentaliteit die oproept om de Syrische president Basher al Assad naar het Internationaal Strafhof te sturen en gelijktijdig er al Qaeda zit te bewapenen.

  Dit terwijl Europa economisch en financieel steeds meer en meer terrein verliest. Naar koopkracht gemeten is Indonesië nu een grotere economische macht dan het Verenigd Koninkrijk. Stuurt Djakarta special forces om ergens leden van al Qaeda of andere terreurgroepen op te leiden? Neen, Londen wel. Dat is het probleem en typeert een nog steeds voortlevende agressieve, arrogante en koloniale mentaliteit. En dat blijkt ook bij viezerds als Wilders.
  Willy Van Damme

 5. ” Maar voor minder Marokkanen zorgen kan in wezen maar op twee wijzen: Deportatie of uitroeien. Met gebruik van geweld dus.”
  Deze uitspraak vind ik wel erg kort door de bocht, en bovendien totaal onjuist. Het zou onder meer ook kunnen betekenen: minder binnen laten. Zonder enig geweld dus.
  Jan Van Gorp
  Antwoord:
  Neen, Het wil duidelijk zeggen minder Marokkanen dan er nu zijn. Minder toelaten zou immers betekenen dat hun aantal toch blijft groeien. Wat haaks staat op de oproep van Geert Wilders en zijn vele fans tot ‘minder Marokkanen’.

  En zoals ik schreef riepen de nazi’s in de jaren dertig van de vorige eeuw ook op tot minder joden. Die oproep is dus helemaal niet onschuldig of een simpel faits divers. Zoals het criminaliseren van andere bevolkingsgroepen ook niet kan. Het is een groot gevaar voor de stabiliteit van de maatschappij en dus ons welzijn.
  Willy Van Damme

 6. Heb je de uitzending Zembla van woensdag jl. op NPO 2 gezien Willy?
  Het ging over.met verborgen camera,het gedrag van de moslims en de imans in de Deense moskeeën!Er werden vragen gesteld over integratie,vrouwenrechten,opvoeden van kinderen enz.Je moest die antwoorden van die zgn.*gematigde imans*eens beluisteren,gewoon ONTHUTSEND!!!
  Ottorongo
  Antwoord:
  Neen, ik zag die niet maar ik dacht er iets over gelezen te hebben. Wel oppassen met het waarheidsgehalte van dat soort reportages. Het probleem is geen geheim en dient bestreden. De kwestie is dat men de voorbije decennia geen of amper aandacht had voor deze categorie van immigranten.
  De moskeeën liet men over aan anderen, zijnde vooral de regeringen van Turkije, Saoedi-Arabië en Marokko. Wat fout was.

  Pas nu, decennia later en na al die terreuraanvallen, begint men dat te beseffen en is men begonnen met een Europese, Belgische, Nederlandse, enzovoort, opleiding van imams en een Europese islam. Het gevolg van het vroegere beleid is dat men nu overal hoofddoeken ziet opdoeken daar waar er vroeger amper of geen waren. Het verklaart ook de sterke groei van de politieke islam die, zoals de oproepen van Wilders, een gevaar voor onze samenleving vormen.

  Maar neem bijvoorbeeld de lessen Arabisch die Saoedi Arabië in Brussel geeft voor kinderen met een islamitische achtergrond. Die zijn gratis en kennen een zekere populariteit. Pas nu beseft men het gevaar hiervan en begint men in Brussel ook meer zelf Arabische lessen te geven aan jongeren. Die Saoedische lessen zijn immers een vorm van bekeringen tot het salafisme.

  Weet je, China en Vietnam maakten altijd veel misbaar over het feit dat het Vaticaan zelf de bisschoppen en zo de priesters koos. Zij vreesden terecht voor infiltratie vanuit het westen. In wezen moeten wij gewoon die politiek overnemen. En daar is men nu na al die jaren mee bezig. Maar er is enorm veel tijd verloren.
  Willy Van Damme

 7. Beste mr. van Damme

  heel mooi wat u in dit artikel doet, een woord vervangen en kijk naar de reacties, dan weet je genoeg. Wat betreft de stigmatisering van marokkanen, moslims vandaag, ik hoop dat mensen ooit gaan beseffen dat je de zaak niet helpt of dichter bij een oplossing brengt door zo onrespectvol over mensen te spreken. Het is door samen te werken met verschillende soorten mensen dat er vooruitgang komt. Het is door groepen mensen uit te sluiten, op welke basis dan ook, dat zorgt voor polarisatie, doemdenken, stagnering, angst en tenslotte agressie en zelfs genocide. Ik pleit al langer voor gastvrijheid boven tolerantie (en ja dat werkt in de praktijk). Gastvrijheid houdt een wederzijds respect in, wederkerigheid. Tolerantie ontdoet je van een persoonlijke verantwoordelijkheid. Indien Wilders het woord respect echt begreep, en niet zoals hij het eist van ‘de ander’, zou ook hij opgeroepen worden zijn verantwoordelijkheid te nemen. Nu staat daar een brulboei die enkel aan zijn eigen kiesvee denkt en de maatschappij verder verziekt met zijn polariserende praat. En wie steigert bij het plaatsen van gastvrijheid boven tolerantie, stel uzelf dan volgende vraag: wat hebt u zelf het liefst, dat iemand u tolereert of accepteert?
  Alugana
  Antwoord:
  Wilders denkt niet echt aan zijn kiesvee. Hij ziet immers alleen zich als een soort god die alles veel beter weet en doet dan wie ook. Het is een onvoorstelbaar narcist. Vandaar steeds weer dat vingertje dat mij gisteren bij het uitkiezen van een foto zo opviel.

  Maar blijkbaar was iemand – Arnon Grunberg, zelf een jood – mij voor geweest met het veranderen van het woord Marokkaan in jood. En inderdaad dit soort denken en doen helpt de zaak geen sodemieter vooruit maar maakt het integendeel in Europa alleen maar erger. Maar in de VS en Israël heeft men daar geen enkel probleem mee. Integendeel.

  Verder is het tonen van respect voor anderen de essentie van elke goede samenleving, zowel in het gezin, de school, de club of het bedrijf. Dat veel mensen niet beseffen dat dit een absolute vereiste is toont pijnlijk aan hoe ziek de maatschappij wel is.
  Willy Van Damme

 8. Willy deze foto zegt alles:

  Natuurlijk moogt ge de waarheid niet publiceren op het internet want de jood leest mee.
  Gilbert

  Antwoord:
  Deze reactie werd behoudens de twee bovenstaande zinnen gecensureerd. Niet omdat men mij daar toe verplicht maar omdat ik ze persoonlijk gewoon te walgelijk acht om te publiceren. Bij een tekst die racisme aanklaagt wilt U blijkbaar dat ik niet alleen grote onzin maar ook de gemeenste vulgariteiten en jodenhaat mogelijk plaats. Dit kan niet. En die foto zegt helemaal niets.
  Willy Van Damme

  • ”DE” jood leest mee. Wie is dan wel ”DE” jood, Gilbert? Ik heb een vaag vermoeden waarom Willy (in mijn ogen meer dan terecht), zo reageert.
   Gerrit
   Abntwoord:
   Lees Der Völkischer Beobachter voor het antwoord of ga naar de film Jud Süss kijken.
   Willy Van Damme

 9. De vrijheid van meningsuiting, die Paul Cliteur verdedigt, is dezelfde die u toelaat in uw blog standpunten in te nemen, die al dan niet door anderen gedeeld worden. Dit is een groot goed, dat helaas in vele andere culturen ontbreekt. Het veroorlooft net die vrijheid, die nodig is om vooruitgang te boeken op allerlei gebieden (politiek, maatschappelijk, cultureel, wetenschappelijk, godsdienstig …). Geert Wilders is een politicus, zo ,te zien door zijn Zionistische voorkeuren niet een van uw idolen, maar in dit geval ging het bij hem over de maatschappelijke overtredingen, die een deel van een bepaalde inwijkelingengroep veroorzaakt. Het was nogal populistisch maar hij heeft zich toen niet uitgelaten over de godsdienstcultuur, die algemeen in deze bevolkingsgroep geldt. Al bij al een storm in een glas water. Wat niet belet, dat dit ook misbruikt kan worden zowel links als rechts.
  Anderzijds ben ik het met u op vele vlakken van de Midden-Oosten-problematiek eens. Het opruien van wahabische of salafistische gevoeligheden tegen meer seculiere beleidstelsels kan alleen negatief uitpakken.
  Frans Caleeuw
  Antwoord:
  De vrijheid van meningsuiting is een van onze belangrijkste vrijheden die we hoe dan ook moeten koesteren. Maar zoals alle vrijheden is ook deze niet grenzeloos. Ik mag u bijvoorbeeld niet zomaar ongestraft pedofiel of moordenaar noemen.

  Ook mogen wij niet direct of ook niet indirect oproepen tot geweld tegen bevolkingsgroepen of personen. Ik weet dat dit dansen op een heel dunne koord is maar het zij zo. Cliteur in zijn verdediging in deze zaak stelde dat dit geen racisme is daar Marokkanen geen ras vormen. Tweede argument was dat Wilders niet opriep tot geweld.

  Voor mij nonsens. Vooreerst gebruikte Cliteur hier voor racisme een totaal verouderde definitie. Dat zou decennia geleden nog mogelijk geweest zijn maar gaat nu niet meer op. Wat is trouwens een ras? Is een halfbloed deel van een ras? Is een Koerd dan geen ras? Zeker weten dat de discriminatie tegen Koerden door iedereen als racisme zal worden gezien.

  Verder is het duidelijk dat verbaal en fysiek geweld tegen minderheden gestaag toeneemt en Wilders & Co dragen hierin een grote verantwoordelijk. Lees bijvoorbeeld goed het gesprek in De Morgen met Wim Van Rooy over het interneren van moslims. Hij zegt dat het gezien onze wetten niet meer kan, maar zegt op geen ogenblik dat het totaal onaanvaardbaar is.

  We zitten gewoon vlakbij bij het discours van Hitler en zijn adepten voor ze in Duitsland de macht grepen. Natuurlijk zijn mensen als Van Rooy en Wilders zeer intelligente mensen die weten hoe ver ze te ver kunnen gaan.

  Verder heeft Wilders zich om te haverklap in bijna diezelfde termen uitgelaten over moslims. De reden waarom ik Marokkanen verving door joden is dat ik wou aantonen dat hun visie op moslims gewoon die van de vroegere NSDAP en Hitler is, maar dan in wording. Met omfloerst taalgebruik. Het is de taak van diegenen die onze vrijheden lief hebben hiervoor te waarschuwen.
  Cliteur, onder het mom van vrijheid van meningsuiting, gaat hiertegen in en steunt dit discours van de haat.

  Het is ook geen toeval dat Dirk Verhofstadt, broer van ex-premier Guy Verhofstadt, een verdediger van Israël en islamofoob is en Cliteur hoogstnodig voor zijn boek moest interviewen. Ze geven elkaar de hand. Veralgemenen en roepen om hen omwille van hun afkomst of te deporteren of vermoorden – want daar komt het toch op neer – is gewoon walgelijk en dient gestraft.
  Onze democratie moet kordaat optreden tegen zowel het salafisme als tegen dit soort uitwassen. Beiden zijn kankergezwellen.
  Willy Van Damme

 10. Beste meneer Van Damme,
  U kent me van haar noch pluim en u stelt dat u mij geen pedofiel of moordenaar mag noemen. Maar als ik de daden zou begaan hebben, die dit zonder meer zouden aantonen, mag U of de pers dat wel. Dat is nu eenmaal zo, althans nu nog.

  Ik dans niet op een dunne koord, vrijheid van meningsuiting bestaat of bestaat niet. Ik ben er een groot voorstander van. Ook van de mij minder minder of zelfs compleet negatieve (racistische of andere) uitlatingen. Ooit werd ik weggezet als een ‘tiesse de flamin’, nu als een ‘kafir. (dit raakt mijn kouwe klederen niet). Ik heb in de huidige omstandigheden geen behoefte aan een bescherming of politiek correcte positieve discriminatie.

  Wat is dat eigenlijk ‘verbaal’ geweld, dat volgens u gepaard gaat met ‘fysiek’ geweld? In het Engels zegt men toch “Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me” ook Aristoteles zei “Het woord hond heeft nooit iemand gebeten”. Hitler en Co hebben het hierover nooit gehad, wel integendeel.
  Frans Calleeuw
  Antwoord
  Er bestaat in onze wetgeving iets als ‘laster en eerroof’. Als journalist heb ik in de zaak Superclub een 7-tal processen rond dit thema gehad en allen gewonnen. En verbaal geweld kan heel pijnlijk zijn. Ooit gehoord van pestgedrag en de daaruit volgende zelfmoord van slachtoffers. Geen zeldzaam fenomeen hoor.

  En als ik U een moordenaar zou noemen dan moet ik dat desnoods kunnen bewijzen, zo niet kunt u mij laten veroordelen. En zeer terecht. Zoals ik al zij: de vrijheid van meningsuiting is niet onbegrensd. Elke rechtsgeleerde, zelfs Cliteur, zou u dat kunnen zeggen. Jaarlijks worden er in België rond dit thema trouwens honderden processen gevoerd.

  Als dit onder het mom van ‘vrijheid van meningsuiting’ van U allemaal mag dan verschillen we van mening. Hier op deze blog poog ik het net te houden. Wat betreft die dunne koord betrof dit de essentie van de discussie in hoever men kan gaan in het beperken van het vrije woord. Niet Uw opinie maar eerder mijn visie was het punt dat ik wou maken.
  Willy Van Damme

 11. Goed te zien dat hier met nuance en beschaafdheid wordt geoordeeld over de angstige rechters in deze zaak. Cliteur is de titel wetenschapper niet waard. Korte websearch toont aan dat de man in een globaal netwerk zit, waarin o.a. ook de ons bekende Bernard Lewis deel van uitmaakt. Deze nodigen elkaar uit voor hun snabbels. Niet onvermeld in deze mag blijven dat Cliteur , via het wetenschappelijk bureau de Telder stichting banden heeft met de nep-liberale VVD. – Waarvan de geblondeerde roerganger van de PVV een Teerling is. Uit dat nest werd ook Hischi Ali geworpen. Het is een kleine wereld, engerds onder elkaar. Onder elkaar valt dat niet op. Reptielen onder elkaar.
  Het gaat in wezen nergens over.
  We weten allemaal dat de haatzaaiers gelden aannemen (veel!) van de financiers van de koppensnellers. Die geldschieters hebben heel de EU in een wurggreep, en dwingen het tot omvolking/bastaardisering (ref. Coudenhoven-Kalergi Plan) Islamisering van de EU. Bovendien zijn in de geschiedenis de meest Jodenvervolgingen cq. pogroms uitgevoerd door . . . Mensen kennen onze, en hun eigen, geschiedenis niet (goed).
  Netanyahu is zó gebrand op islamisering van de EU. Lijkt op export van de genocide op de Palestijnen. Geradicaliseerde hordes moslims moeten de Europese blanken cq. Christenen (demografisch dan wel gewelddadig) uitroeien. (strategie van ‘laat ze elkaar uitroeien’)
  Zo vallen ook op de lijntjes tussen Wilders, Pegida, en soortgelijken in andere EU landen, met de lobby in Amerika; met een Pamela Geller, Sarah Palin, TRUMP!, et al.
  ” a US fundraising arm, the American Friends of the Henry Jackson Society. Rosenwald also finances the US-based rightwing Gatestone Institute which publishes Douglas Murray’s writing alongside Geert Wilders,” Udo Ulfkotte toont bv. al de wapenlink USA met ‘Parijs’ aan.
  “A 2011 report by Center for American Progress, Fear Inc, places her family foundation in the “top seven funders of Islamophobia” (p.14). The Council on American-Islamic Relations published another report two years later titled, Legislating Fear, also listed it as one of the groups in the Islamophobia Network’s “outer core” (p.5).”

  Richard Perle blijkt bestuurslid van deze club engerds te zijn. Die is weer schoothondje van Netanjahoe. HSJ huurt spreekpoppen in de politiek, om ongezien voor Likud in de EU-landen te infiltreren op de hoogste niveau’s. . https://coolnessofhind.wordpress.com/2015/01/01/henry-jackson-society-funded-by-the-islamophobia-industry-must-be-stripped-of-its-charitable-status/
  In de rechtszaak blijft dit allemaal onder de oppervlakte (broeien). De mensen hebben geen benul hoe de EU langzaam -maar zeker- van binnenuit wordt gesloopt, voor die NaZionistische heilstaat.
  Laten we het aub. houden op minder nep-‘nieuws’, leugens en bijbehorende leugenaars.

  Tragi komisch was dat Cliteur de rechter met zijn ‘enorme’ deskundigheid wilde imponeren over ‘ethnoterrorisme’, een woord dat hij zelf heeft bedacht. Zo’n beetje zijn handelsmerk.
  Zo gooide hij een hele zwik van zgn. moslimterreur op een hoop. m.n. ‘C.Hebdo’, ‘Carel-affaire’, Thiery Jones-affaire, ‘cartoon-affaire, Rhusdie, e.d. . ff wat natrekken, – kan een prof. ook! – leert dat dat allemaal valse vlaggen zijn geweest. (zelf opgezet, en ‘de islam’ de schuld gegeven)
  https://www.sott.net/article/251199-CIA-Mossad-Team-Up-to-Insult-Islamic-Values

  This article appears in the July 20, 2007 issue of Executive Intelligence Review.
  Behind the U.K. Terror: Her Majesty’s Rushdie Provocation
  by Muriel Mirak-Weissbach and Jeffrey Steinberg
  “When Elizabeth II touched Salman Rushdie’s shoulder with her sword, ->” http://www.larouchepub.com/other/2007/3428rushdie_provocation.html
  Milou Voorst
  Antwoord:
  Het Coudenhoven-Kalergi Plan voor Europese samenwerking een samenzweringsplan noemen om Europa via massale immigratie etnisch te veranderen is totale nonsens. Het plan was een van de massa’s visies en ideetjes die intellectuelen door de jaren ontwikkelden. In, alle gevallen bleven die beperkt tot wat manifesten en wat vergaderingen, niet meer. Het had geen belang.

  Het dateert toen Europa in het interbellum zat en Europese samenwerking in het stadium van de pure science fiction zat. Pas nadat men in Europa ontdekte dat men door de twee wereldoorlogen het wereldleiderschap aan de VS had geschonken en Europa een kolonie van die vermaledijde VS bleek begon het idee van een Europa te groeien.

  De massale immigratiegolven van de voorbije decennia zijn het gevolg van de globalisering van de wereldeconomie, de vlotte communicatie en het beschikbaar zijn van massa’s transportsystemen. Wat men natuurlijk ook moet koppelen aan deels de armoede en deels de vele oorlogen die bijna steeds door het westen werden veroorzaakt. Daar zat geen duivels vooraf gepland plan achter.

  Mensen zien graag samenzweringen maar om dat te stellen moet men harde bewijzen hebben. Behoudens wat fantasie zijn die er niet. Met dan een uitzondering: die van het voorbije jaar met de vluchtelingen die uit Turkije kwamen. Dat was een grote manipulatie met mogelijks heel kwade bedoelingen.

  Verder heb ik niet echt onderzoek gedaan naar de figuur van Paul Cliteur zelf. Alleen zijn interventie in de zaak Wilders interesseerde mij en die sprak boekdelen. Dat hij tot datzelfde clubje behoort als bijvoorbeeld oorlogsstoker Bernard Lewis wekt natuurlijk geen verbazing.

  Het is inderdaad het volkje dat al die studiediensten als Brookings, Carnegie, Atlantic Council, Clingendael, Chatham House, enzovoort bevolkt. Voor velen is het werken voor de instellingen een bewijs voor kwaliteit en grote intellectuele capaciteiten, voor mij is het een bijna bewijs voor onbetrouwbaarheid.

  De aanslag op Charlie Hebdo een ‘false flag’ noemen lijkt mij ver gezocht. Men kan daarover discussiëren maar voldoende bewijs om dit zo te stellen is veel te ver gezocht. En het was wel al Qaeda die het gedaan heeft. Wel weten wij natuurlijk dat de VS, Israël en Saoedi-Arabië er contacten mee onderhouden.

  Vraag is echter hoe die relatie juist is. Een aartsmoeilijk onderwerp daar men hier rechtstreeks in het wereldje van de CIA en de Mossad duikt. Ik vraag mij trouwens of er wel iemand is die het ganse verhaal kent. En ik betwijfel het.
  Willy Van Damme

 12. Opgepast dit is verboden bewijs dat dit land smerig en corrupt is en vooral internationaal beroemd:

  https://isgp-studies.com/belgian-x-dossiers-of-the-dutroux-affair

  http://winteractionables.com/?p=26395

  http://www.wikileaks-forum.com/belgium/358/belgian-pedophile-trafficking-ring-and-alleged-cover-up-marc-dutroux-and-nihoul/15315/
  Gilbert
  Antwoord:
  Dit klopt niet. Gans die verhalen zijn op grootschalige wijze in de kranten besproken. Het verhaal heeft mij een heel bittere nasmaak gelaten. Ik ken het dossier niet voldoende om er commentaar op te geven. Wel heeft de zaak een erg negatief licht laten schijnen op de Belgische pers in het algemeen.

  De zin voor serieus onderzoek, nuance en objectiviteit leken soms ver zoek. Journalisten waren in sommige gevallen meer bezig met elkaar te bekladden dan aan grondig onderzoek te doen. Een open geest leek voor de pers in die periode een onmogelijke opdracht. Triest.
  Willy Van Damme

 13. Ten eerste riep wilders niet direct op tot minder Marokkanan. Hij vroeg zijn publiek: Willen wij meer of minder Marokkanen? waarop het publiek uiteraard ‘minder!’ riep. Vervolgens zij Wilders: dat gaan we regelen.” Dat is nog niet hetzelfde als oproepen tot geweld. Behalve deportatie of extermineren kan je de grenzen dichtgooien, mensen vriendelijk vragen te vertrekken, hun uitkering stopzetten waardoor ze geen zin meer hebben om in Nederland te blijven, incest huwelijken verbieden, langere celstraffen te geven voor criminele daden.
  50% van de Marokkaanse mannen komt in aanraking met politie, veel meer dan Turken, Surinamers of Chinezen. Met discriminatie heeft het dus niets te maken. Ook loopt de vergelijking met Joden volledig mank. Joden presteren meestal bovengemiddeld en zorgen zelden voor criminaliteit.
  De uitspraken van Wilders zijn lomp, zoals we van hem gewend zijn. Maar hij is de enige die dit probleem benoemt en moet daarom 24 uur met beveiliging rondlopen. Niet gek dat hij daardoor een beetje gefrustreerd is. Ben je soms Fitna en Theo van Gogh vergeten Willy?
  Moslims zijn niet de nieuwe joden. Joden zijn de nieuwe joden. In Amsterdam kunnen ze niet meer over straat met een keppeltje op. De joodse scholen aldaar moeten een muur bouwen zo hoog als die in Gaza voor beveiliging tegen islamitische fascisten. Dat mag je natuurlijk niet zeggen maar zo is het wel. Wat hebben de joden in Nederland te maken met de joden in Israel? Wat hebben de Marokkanen in Nederland te maken met de Arabieren in Palestina?

  Moslim extremisme is niet begonnen onder Jimmy Carter, maar onder de profeet Mohammed 1400 jaar geleden. Natuurlijk zijn er gematigde moslims maar helaas is het extremisme inherent aan het geloof. Er is geen land met moslims dat geen problemen heeft. Niet alle moslims zijn terrorist, maar bijna alle terroristen zijn moslims. De grootste slachtoffers van moslims zijn natuurlijk de moslims zelf. Zat mensen in het Midden Oosten die willen moderniseren. Die helpen we door islamitisch extremisme bij de naam te noemen. Natuurlijk helpt het niet dat de VS extremisten steunt. Maar Al Qaeda leden halen hun inspiratie niet uit de Founding Fathers, maar uit de Koran.

  En hier nog een klein historisch feit: de politionele acties waren een reactie op de Bersiap: het etnisch zuiveren van Indonesië door de Indonesische revolutionairen. Tienduizenden werden afgeslacht, iedere blanke, Indonesiers van gemengd bloed, Chinezen, Molukkers waren hun leven niet zeker.
  De politionele acties waren hard tegen hard. Terecht dat dat wordt aangestipt, maar laten we het wel even in historische context plaatsen. En toen de Nederlanders vertrokken waren begonnen de echte slachtingen pas. Kudeta, Oost Timor, Nieuw Guinea. Net zoals in bijna iedere voormalige kolonie gebeurd is. Goed dat is een andere discussie.

  Leve de vrijheid van meningsuiting.
  Benfatto
  Antwoord:
  Ik citeerde Wilders zoals je kon zien in de tekst niet letterlijk, ik vertaalde dit als in feite tot zijn ware betekenis. Ik verving bovendien het woord ‘Marokkaan’ door ‘jood’ niet om beiden met elkaar te vergelijken maar om te wijzen op het gevaar van die stelling en herinneringen op te roepen aan de NSDAP en Hitler. Dat was, dacht ik, toch overduidelijk.

  En wie zoals U oproept om een bepaalde bevolkingsgroep om reden van hun afkomst te discrimineren is per definitie een racist. Met andere woorden: In mijn ogen bent U een racist. En dit verminderen kan alleen maar door het invoeren van wetten die copies zijn van die welke Hitler uitvaardigde tegen joden en zigeuners in het Derde Rijk.

  Maar uiteraard ontkent U de bedoeling om hen of te deporteren of uit te roeien. Het zou er nog aan mankeren dat U, Cliteur of Wilders dat zouden toegeven. Zoals ik al schreef zijn Wilders en Cliteur zeer verstandige lieden die perfect weten wat ze waar wat en niet kunnen zeggen. En wie in het publiek mensen continu zit voor te stellen als het gevaar voor onze samenleving lokt geweld tegen die groep uit. Woorden, en zeker die van haatstrooier, kunnen soms grote gevolgen hebben.

  De politionele actie in Indonesië was er niet om minderheden daar te beschermen, – dat was het excuus – maar om dit gebied opnieuw te bezetten. En pas nu begint de waarheid openbaar te raken. Straks moet ik nog geloven dat de heren in het Binnenhof in Den Haag inzaten met het lot van de mensen daar. Best grappig. Shell, ja dat interesseerde hen. Voor de rest was er het: Sodemieter toch op jong.

  Zeggen dat Wilders de enige in Nederland is die het probleem van criminaliteit onder mensen van Marokkaanse directe of indirecte afkomst benoemt is onzin. Er zijn er velen geweest die dat al voor hem deden en ook nu doen. Wat een onzin.

  Het salafisme is ontstaan in de achttiende eeuw het huidige Saoedi-Arabië en kreeg zijn internationaal terroristisch karakter pas in 1979 onder de Amerikaanse president Jimmy Carter. Dat vergelijken met de periode van Mohammed en de eeuwen nadien is eveneens grote onzin.

  Pas de voorbije decennia is er sprake van verregaande onverdraagzaamheid en terreur tegen minderheden, ook van andere strekkingen in de islam zoals de ismailieten. Onder het eerste kalifaat tot einde 15de eeuw waren er bijvoorbeeld katholieke bisschoppen in Granada, Cordoba en Sevilla. Zoals er trouwens overal in het kalifaat waren.

  Het melkitisch (katholiek) klooster van Qara in Syrië heeft nooit veel problemen – behoudens een onder de Mammelukken – gehad. Enzovoort. De enige godsdienst die, voor zover mij bekend is, de alleenheerschappij opeiste was echter het katholicisme dat met het zwaard haar geloof overal opdrong. Kijk maar hoe men de Saksen bekeerde of Latijns Amerika en de Balten. Of naar de strijd tegen de protestanten.
  Willy Van Damme

 14. Beste Willy,
  Ik heb al geschreven dat ik het bij hoge uitzondering, misschien zelfs voor de eerste keer, niet met je eens ben. Ook na deze discussie ben ik niet van mening veranderd. Je mag mensen die hun mening, best wel met argumenten, hier geven, niet zomaar als rascist wegzetten.
  Zelfs bij de onbetrouwbare Zionist, VVDer Wilders kan ik dat niet doen, daarvoor zou ik goede gronden moeten hebben. Maar ik heb Wilders nog niet, op een paar domme uitspraken na, kunnen betrappen op deportaties of wat dan ook. Waar hij het over heeft zijn de criminele groep Marokkanen, de grote groep immigranten die hier rondloopt zonder te werken, maar wel een uitkering heeft en de snel groeiende Islamisering van o.a. Nederland.
  Dat zijn zaken die niet te ontkennen zijn en bestreden moeten worden. Iets wat duidelijk niet gebeurd.

  Het valt mij op dat al de reacties het over de gevolgen hebben en niet over de oorzaak, het kapitalisme en hun instrumenten.
  Ik heb geprobeerd dit te verwoorden op mijn blogje. (Sorry voor de lange tekst, wie het teveel is leze het maar niet) (en sorry voor de fouten, mijn PC hapert nogal).

  Godsdiensten zijn kankergezwellen en moeten verboden worden (luid de kop)

  Alle godsdiensten zijn kankergezwellen, bedacht door de heersers die het onwetende en goedgelovige volk, op straffe van Hel en Verdoemenis, van stokslagen tot doodstraf, verplichtten om  in die onzin te geloven en volgens de door hen ontworpen godsdienstige wetten te leven om op die manier het volk makkelijk te kunnen onderdrukken zodat ze niet in opstand zouden komen en zijn gezag als heerser en als vertegenwoordiger van welke god dan ook, te erkennen. 
  Bovenstaande is mijn definitie van godsdienst.

  Verschil tussen geloven in een god of het belijden van een godsdienst
  Dat wil niet zeggen dat ik gelovigen be- of veroordeel op hun geloof. Iedereen moet maar geloven wat hij of zij wil, ook al is het nog zo stom.

  Het probleem met vele gelovigen is echter dat ze anderen hun geloof op willen dringen. Hun kinderen worden van jongs af gehersenspoeld, ‘godshuizen’ worden gezamenlijk bezocht, zodat de bezoekers elkaar  aanpraten dat hun geloof een wetenschappelijke basis heeft en dus een beter geloof is dan de god waar anderen in geloven en een aantal gaat zelfs de straat op om mensen aan te klampen om hen te overtuigen van hun stompzinnigheid.

  Nog steeds bestaan er veel te veel scholen waar de kinderen gehersenspoeld worden met god en de bijbel (of hoe die ook genoemd worden). Zelfs in sommige landen wordt er op openbare scholen les gegeven in godsdienst. En dat terwijl er zo gevochten is voor scholen zonder deze hersenspeling. (ik weet niet of dat in Nederland ook nog het geval is,)

  Boeken die 700 tot1200 jaar geleden in opdracht door de heersers zijn geschreven en waarvan zij beweerden (en nog steeds beweren) dat de woorden door god zelf zijn aangegeven, vormen de basis van de godsdienst. Zoals er in die boeken beschreven staat, zo moet de gelovige leven. De vijanden die in die boeken beschreven staan, zijn ook de vijanden van de gelovige.

  Het zal een ieder duidelijk zijn en dat heeft de geschiedenis bewezen, kijk maar naar de geschiedenis van het Christendom, de gelovigen hebben maar een klein zetje nodig om over de streep getrokken te worden. Er is niet veel voor nodig en de goedgelovige  godsdienstgekken trekken in naam van hun god ten oorlog tegen anders gelovigen of ongelovigen.

  Koran en moskee vormen de basis van het geloof, Islam genaamd. De gelovigen worden Moslims genoemd. De overgrote meerderheid is, ook al wordt die meerderheid steeds kleiner, niet gewelddadig. Echter, zoals ik hierboven heb betoogd. ze hebben maar een klein zetje nodig om gewelddadig te worden. Er bestaat dan ook geen onderscheid tussen Moslims en de Islam. het is een geheel.

  We zien dan ook op het ogenblik op veel plaatsen op de wereld gebeuren dat massa’s moslims ten strijde trekken tegen wat hun wijsgemaakt wordt, ‘hun ongelovige vijanden’.

  Steeds weer als een geloof in deze fase komt en de gelovigen trekken ten strijde, komt de ware aard van de godsdiensten weer duidelijk naar boven. De gelovigen strijden niet tegen hun onderdrukkers, de kapitalisten, maar trekken niets ontziend ten strijde tegen de mensen die in dezelfde ellende zitten als zij zelf.

  De enige mogelijkheid on van dat 2000 jarige gevaar af te komen is de juiste conclusie te trekken door te erkennen dat iedere god een kapitalistische uitvinding is en de godsdiensten te verbieden. En een ieder moet dan maar geloven wat hij of zij zelf wil.

  Beschermende kleding of uiting van onderwerping
  Het is een regelrechte schande van iedereen die de Islam goedpraat of gebagatelliseerd, of beweerd dat er ook een vredelievende Islam bestaat dat zij daardoor een feitelijke misdrijf plegen. Verblind door de angt on te discrimineren of voor rascist uitgemaakt te orden, willen ze niet zien hoe de moslimman op grote schaal zijn eigen en andere vrouwen vernedert en behandeld als een slavin. Deze geitenwollensokkenfiguren willen de op steeds grotere schaal van kinderverkrachting gewoon niet zien en bagatelliseren de kindhuwelijken.

  Een hoofddoek dragen ze vrijwillig beweren ze. Maar is dat wel zo?

  Vroeger, toen ik nog een jochie was, droeg mijn moeder een hoofddoek,. Jawel, maar alleen als het koud was of we wilde haar pas gedane permanent beschermen Dat was vrijwillig. Maar de vrouwen van moslims moeten een hoofddoek dragen (of nog erger) De Koran schrijft het immers voor. En de man is de baas en mag de vrouw, alweer volgens de vervloekte Koran, straffen. O ja, dat vergeet ik nog, het slaan mag geen zichtbare gevolgen hebben. Lekker makkelijk al die verplichte omhulsels toch?
  Gerrit
  Antwoord:
  Wie maatregelen wil invoeren die speciaal gericht zijn op een bevolkingsgroep of groepen dan is die man per definitie een racist. En inderdaad Wilders riep niet op tot deportaties, maar minder Marokkanen bereik je alleen maar door het uitmoorden of deporteren. Het was exact datzelfde dilemma waarmee Hitler en zijn adepten zaten toen ze in Duitsland de macht grepen. Via verkiezingen trouwens, vergeet dat niet.

  Eerst begon men ze te pesten (Kristallnacht) en via overeenkomsten met zionistische organisaties naar Israël te deporteren. Toen men ze niet allemaal kon wegpesten bouwde men dan maar Auschwitz & Co. En dus is Wilders geen democraat, een racist en een zeer gevaarlijk man. Een volksmenner zoals Hitler.

  Ook jij begeeft zich hier op racistische paden door het te hebben over ‘de islam’. Die bestaat evenmin als er ‘een christendom’ is, ‘een boeddhisme’ of een ‘judaïsme’. Er zijn in die religies duizend en een varianten, gaande van zeer kwaadaardig tot goedgelovige brave mensen die nooit iemand kwaad willen doen. Bovendien gaat het hem niet over religie of ideologie maar over geld, macht en hebzucht.

  Ik ken een aantal gezinnen die moslim zijn en waar de vrouw dezelfde rechten heeft als in een ‘christelijk’ gezin. Het veralgemenen is ALTIJD fout. Niet alle Nederlandse protestanten behoren toch tot de zogenaamde zwarte kousenkerk.
  Willy Van Damme

 15. Minder, minder joden in europa.
  Gebeurd gewoon, nagenoeg alle joodse instellingen moeten beveiligd worden, en vele joden vertrekken.
  Wat een blamage voor een man van uw niveau om dit te negeren en mensen die hier iets over opmerken maar weer eens op een lijn te zetten met meneer Hitler.
  Darkstar
  Antwoord:
  Excuses voor het erg late plaatsen van Uw reactie. U bent echter verre van de enige en de reden voor die laattijdigheid is simpelweg de drukte hier. Dat joodse instellingen soms last hebben van racisme is duidelijk en is schandelijk.

  Maar ik heb hier ooit het verhaal gebracht van de rabbijn Moshe Friedman die door zijn eigen geloofsgenoten ook werd lastig gevallen, beledigd en zelfs met een pistool werd bedreigd en bestolen.

  Ook is er het voorval in Baghdad in de periode 1950-’51 toen Israëlische geheime agenten granaten gooiden naar joden die juist de synagoge hadden verlaten. Het idee was om in Bagdad een klimaat van terreur te zaaien om de Iraakse joden – die er ook al een paar duizend jaar woonden – naar Israël te jagen. Israël had immers goedkope werkkrachten nodig nadat ze massaal Palestijnen van hun land hadden verjaagd.

  En dan is er de Belgische Marokkaan Abdelkader Belliraj, een geheim agent van onze staatsveiligheid die in Marokko een levenslange straf uitzit wegens het opzetten van een salafistische terreurgroep. Hij was de initiatiefnemer en ging de wapens leveren.

  In een hierover op het internet de vinden officieel Belgische document van de parlementaire Commissie I staat letterlijk dat hij ook werkte voor een andere grote buitenlandse spionagedienst en dat hij ook een gesprek onder vier ogen gehad had met Osama Bin Laden toen in Afghanistan. Navraag bij vier mensen die het dossier kenden stelden die ieder apart en unisono dat hij werkte voor de Mossad.

  En dan is het een publiek geheim dat Israël met dat jihadistisch gespuis in Syrië intens samenwerkt. Het zal U misschien daarbij ook al zijn opgevallen dat die salafistische terreurgroepen wel joodse instellingen in Europa aanvallen – wat die joden naar Israël moet jagen – maar in Israël nog nooit in die straks 40 jaar dat ze bestaan een aanslag pleegden. Hoe zou dat komen?

  Verder hebben moslims in Europa duizenden maal meer last van racisme, geweld en discriminatie dan joden. Bovendien begon ook Hitler met te stellen dat er in Duitsland teveel joden waren. Hier stelde een van de mensen die reageerden dat men die Marokkanen niet ging doden of het land uitzetten maar wegpesten. Dat deed Hitler tot 1941 met o.m. de Kristalnacht. Vandaar dat ik Geert Wilders vergelijk met Hitler.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s