Pax Christi in bed met al Qaeda

Vandaag was er een stemming binnen de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties in Genève. Daarbij vloog Rusland voor het eerst sinds haar stichting in 2006 uit die Raad. Ten voordele dan van Kroatië. Wie naast de VS en het Verenigd Koninkrijk ook werd verkozen was Saoedi Arabië. Ze presenteerden ter gelegenheid hiervan zelfs een brochure over hoe ze de rechten van de vrouwen steunen. Goed zo.

Machtspolitiek

De relatie tussen de VN en de mensenrechten zijn natuurlijk altijd al een lachertje geweest. Die Raad voor Mensenrechten is in wezen nu eenmaal niets anders dan een vergadering van landen waar de diplomaten namens hun land, en niet zelden zeer tegen hun goesting, over mensenrechten allerlei verklaringen afleggen en stemmingen organiseren. Om daarna lekker te gaan eten en drinken.

Deze raad heeft daarom niets te maken met mensenrechten maar alleen met het misbruiken ervan door voornamelijk de VS en haar satellietstaten zoals het Verenigd Koninkrijk en België. Mensenrechten verdedigen klinkt nu eenmaal mooi en is het perfecte excuus voor nog maar eens een oorlog. De uitvlucht par excellence sinds men oorlog voert.

De Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties is het schaamlapje waarachter men zich verschuilt om aan machtspolitiek te doen. Zeker voor de VS is dat een van haar geliefde instrumenten. Dat ze Afghanistan, Libië, Irak, Jemen en nu Syrië vernielden zal de VS worst wezen. Niemand binnen die raad protesteerde hierom trouwens ooit tegen hun aanwezigheid. En dan hebben we het nog niet over Saoedi Arabië, de geestelijke en financiële vader van de wereldwijde salafistische terreurgroepen.

Nog eerder deze week werd er door 87 zogenaamde humanitaire organisaties, het wereldje van de vele ngo’s, een oproep (1) gedaan om Rusland uit die Raad te gooien wegens haar ‘misdaden tegen de mensenrechten’ in Syrië. Met als haantje de voorste natuurlijk de oorlogsstoker Human Rights Watch.

Het blijkt een zeer merkwaardige lijst te zijn van grotendeels Syrische of rond Syrië werkende ngo’s die ogenschijnlijk rond mensenrechten actief zijn zoals het Syrian Network for Human Rights. De meesten zijn totaal onbekend bij zelfs specialisten. Maar van bijvoorbeeld dat Syrian Network for Human Rights is het geweten dat het de spreekbuis is van die salafistische terreurgroepen in Syrië.

Pax Christi

Opvallend afwezig zijn dan weer Amnesty International, Oxfam UK, Save the Children en Artsen zonder Grenzen, nochtans ngo’s waarvan sommigen zich de voorbije jaren de benen van onder het lijf liepen om al Qaeda & Co wat meer ruggensteun te geven. Wel aanwezig is echter op nummer 46 een Belgisch/Nederlandse ngo, Broederlijk Delen/Pax Christi, dit via het zogenaamde Middle East Desk, Brigitte Herremans dus.

En die zit in heel goed gezelschap. Zo staat op nummer 41 de Zwitserse al Karam Foundation. En dat is volgens de informatie van de VS een door financiers van al Qaeda opgerichte ngo, zijnde de Qatarees Abdul Rahman Bin Umair al Nuaimi en de Jemeniet Abdul Wahab Mohammad Abdul Rahman al Humaiqani. Met gulle geldelijke steun van de slavenhouders van Qatar. (2)

Het bestuur van al Karam bestaat verder uit in ballingschap in Zwitserland levende leden van het Algerijnse Front Islamique du Salut, nog zo’n salafistische terreurgroep die in het verleden in Algerije gekend waren voor het vele koppensnellen van tegenstanders, incluis priesters.

Met verder op die lijst een ganse resem van vermeende ngo’s zoals het Unified Revolutionaire Medical Bureau in East Gouta, een mantelorganisatie van de door Saoedi’s geleide Islamfront. Het is voor sommige criminele bendes een manier om geld te verdienen want Saoedi Arabië, Qatar, Turkije, Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gul met geld voor dat soort initiatieven. En dus, leve de ngo…

Brigitte Herremans - 3

Brigitte Herremans kruipt hier via deze motie rond Syrië in bed met verkrachters, koppensnellers, plunderaars, priestermoordenaars en ander salafistisch tuig. Het lijkt wel als op Facebook: ‘I like al Qaeda.’

Maar met andere woorden: Brigitte Herremans is hier in bed gekropen met het grootste crapuul dat deze aardkloot rijk is. Psychopaten voor wie het vermoorden van priesters en vernielen van kerken wel de enige reden van bestaan lijkt.

Zouden de bisschoppen onder wiens toezicht Herremans werkt dat wel weten? En ja, keurt men dan bij Broederlijk Delen en Pax Christi het vermoorden van priesters in Syrië goed? Ik las er bij hen trouwens nog nooit een woord van kritiek over. Ach vermoorde priesters, niet? En wie maalt erom? Toch zo te zien niemand bij Pax Christi en Broederlijk Delen!

Maar er is een troost voor haar. Er staat op nummer 38 van die lijst immers de Syrische International Supporting Woman Association, een onderdeel van het salafistische Syria Relief Network. De vriendinnen van de nikab dus. Iets voor Brigitte Herremans?

Willy Van Damme

1) Human Rights Watch, 24 oktober 2016, ‘UN: Russia’s Role in Syria Raises Questions ‘’About Bid for Human Rights Council’. https://www.hrw.org/news/2016/10/24/un-russias-role-syria-raises-questions-about-bid-human-rights-council.

2) Eigen blog, 30 december 2013, ‘De salafistische vrienden van Human Rights Watch en Amnesty International’. https://willyvandamme.wordpress.com/2013/12/30/de-salafistische-vrienden-van-human-rights-watch-en-amnesty-international/

4 gedachten over “Pax Christi in bed met al Qaeda

 1. Dit bericht verrast niet echt. Het is al langer geweten dat “PAX ( sic ) CHRISTI” een
  crypto-fascistoïde vereniging in schaapskleren is. Toen ik enkele jaren geleden een kritisch bericht over hun voorzitster , een zekere Anne-Marie Gielen , publiceerde in het blad CONTACT , periodiek van SPOETNIK
  ( de voormalige vereniging België – USSR ) , werd ik telefonisch bedreigd door deze
  “vredesorganisatie”, en eisten ze dat ik mij kwam verontschuldigen , op hun bureau nog wel.
  Anne-Marie Gielen , zelfverklaard “Rusland-experte” , is een soort wandelende combinatie van Margaret Thatcher en Elena Ceaucescu , en blinkt vooral uit in het publiceren van anti-Russische rapporten en gedweep met de Oekraïnse ultra-nationalistische bendes die verantwoordelijk zijn voor de massa-moord in Odessa.
  Ook Tsjetsjeense terroristen , en hun diaspora hier in België , kunnen op haar welwillende aandacht rekenen.
  Anne-Marie Gielen is hiermee overigens niet aan haar proefstuk toe. Tijdens haar autoritair voorzitterschap van VIA vzw ( nota bene een vrijwilligersorganisatie ) werden initiatieven
  die de voormalige Oostbloklanden en Rusland positief benaderden zondermeer
  opgedoekt , en iets te kritische leden aan de deur gezet.

  Het is dan ook tijd dat de bedenkelijke praktijken Pax Christi door een parlementaire onderzoekscommissie worden doorgelicht en dat de royale subsidies voor deze “NGO” verbeurd worden verklaard.
  Jef Helderweert
  Antwoord:
  Ik herinner mij nog in de jaren tachtig met Cambodja dat Broederlijk Delen, Oxfam België en Socialistische Solidariteit ondanks de haatcampagne in de media en de sancties van de westerse regeringen zij projecten voor ontwikkelingswerk opzetten in het van de Rode Khmer bevrijde land.

  Een land dat toen werkelijk aan de grond zat en bijvoorbeeld maar drie geneesheren meer had. Maar Broederlijk Delen ging toen tegen de regering in. Nu kruipen zij met het grootste crapuul mogelijk in bed. Schaamteloos volkje.

  Er is sindsdien duidelijk veel veranderd. Nu weigeren al de vermeende ngo’s tot zelfs Handicap International in het door de regering gecontroleerde deel van Syrië zelf actief te zijn. Dit terwijl daar veruit het grootste aantal mensen en vluchtelingen woont.

  Nooit geef ik nog een cent aan die bende. Het is om van te kotsen. Dit terwijl ik van 1973 tot 1975 mee de wereldwinkels vorm heb gegeven. Nu vertikken die heren en dames van Oxfam Wereldwinkel het om die miljoenen door al Qaeda belaagde Syriërs te helpen. Hoe diep kan men zakken!
  Willy Van Damme

 2. Een kleine bemerking:
  wat opvalt in de verschillende media (kranten, TV, Internet) is dat Mosul bevrijd wordt, coalitie met Amerika en dat Aleppo bezet wordt, coalitie met Rusland.
  Opmerkelijk !!!
  Hans Janssens
  Antwoord:
  Een scherpe en zeer juiste opmerking. In Aleppo slachten de Russen en de Syrische regering burgers af en begaan die oorlogsmisdaden. Ook schreeuwen de westerse regeringen, de ngo’s en de media moord en brand want men laat aan die burgers geen voedselleveringen toe.

  En van het gijzelen van die burgers door die jihadisten van al Qaeda & Co is er geen sprake. Neen, want dit zijn ‘rebellen’. Het woord vrijheidsstrijders zoals gebeurde tot in 2013 durven ze nu wel niet meer gebruiken. Te gênant.

  In Mosoel moet men geen voedsel of medicijnen aan de burgers leveren, worden de burgers er als gijzelaars vastgehouden en mag men er op los bombarderen. Geen VN-baas of ngo die er een klaaglitanie over zal houden. Hier gebeuren geen oorlogsmisdaden. Zeker niet door die heel vriendelijke Koerdische peshmerga’s, de vrienden van Vranckx & Co. Neen die stad wordt bevrijd. Heb je een van onze journalisten daar al horen over klagen. Natuurlijk niet.

  De Iraakse stad Ramadi zou volgens bepaalde getuigen voor 80% vernield zijn als gevolg vooral van de gevechten tijdens de bevrijding – en ik gebruik dit woord heel bewust – maar niemand in onze kranten die klaagt. Ach dat journaille is niet bezig met verslag uit te brengen maar met propaganda. Wat een degelijke analyse en serieus feitenrelaas zou moeten zijn is niets anders dan een verzameling leugens, halve waarheden en verdraaiingen.

  Over de interne ruzies binnen de Iraakse Koerdische politiek geen woord, hetzelfde voor de berichtgeving rond de Turkse intriges en de dubbelzinnige houding van het westen met Saoedi-Arabië en Qatar. Over de reden waarom de zogenaamde sjiitische milities (PMU) westwaarts oprukken naar de stad Tal Afar en de Syrische grens geen woord.

  En nochtans is dit zeer belangrijk want de VS wou ISIS via die route laten ontsnappen naar Syrië om het daar dan de Syrische regering nog wat lastiger te maken. Ook is er niets te horen over de belofte van de PMU om na de bevrijding van Tal Afar en Mosoel in afspraak met de Syrische regering op te rukken naar de Syrische stad Rakka.

  Want ook dit is zeer belangrijk daar de VS kort voordien liet verstaan zelf in te staan voor de ‘bevrijding’ van Rakka. Zonder met de Syrische regering daarover uiteraard een afspraak te maken. Zo werken nu eenmaal oorlogsmisdadigers. De verklaring van de PMU was in wezen het antwoord op die oorlogsverklaring van de VS aan Syrië.

  Dit voorstel is natuurlijk niet verbazend want de VS wil nog steeds op bevel van Israël Syrië en ook Irak in zoveel stukken als mogelijk kappen. En om die reden willen zij Rakka bezetten want dan krijg je een salafistische deel, een Koerdisch deel, een Amerikaans deel en een regeringsdeel. En via die bezetting kunnen zij beter de boel saboteren. Heropbouw? Vergeet het.

  Met verder een dan blijvend vernield land. Missie volbracht heet dat. Dank je Barack Nobelprijs voor de Vrede Obama. Obama de man van het islamistisch sektarisme. Israël zou hem ereburger moeten maken. De man zijn handen zijn niet zwart maar rood van het bloed dat hij heeft doen vergieten.
  Willy Van Damme

  • Wie in in het Midden-Oosten door ‘de bomen het bos’ niet meer ziet — zo héél veel bossen zijn er niet (meer), maar ‘bossen’ des te meer — kan weinig verwijten worden gemaakt. Zó ondoorzichtig is het politieke klimaat, dat een reëel inzicht in de maatschappelijke verwikkelingen voor de meeste mensen allengs een totale onmogelijkheid is geworden. Zelfs voor iemand als ik, die toch met veel inzet die verwikkelingen tracht te volgen, duizelt het soms bij alle berichtgevingen over dat gebied. Gelukkig helpt mij hierbij de vaststelling van Willy ‘dat de VS, op bevel van Israël, Syrië en ook Irak in zoveel mogelijk stukken willen kappen’, enzovoort. De tekst leest wat moeilijk; de VS zie ik als een meervoudig begrip, vandaar dat ik willen schrijft, waar in de tekst zowel wil als willen en kunnen voorkomt. Ongetwijfeld zal gebrek aan tijd hierbij een rol hebben gespeeld. Dus excuus voor mijn gehakketak in deze.
   Voor diegenen die zich nog maar eens willen verdiepen in de rol van Israel — ik schrijf het woord zonder trema — kan de volgende link dienstig zijn: Oded Yinon. Wie met die naam via Google de latere ontwikkelingen dan wel verwikkelingen aldaar beschouwt, kan er niet omheen dat deze een treffende gelijkenis vertonen met wat Oded Yinon in gedachten had, waar het de toekomstige plannen voor Israel én verdere omgeving betreft.
   Egbert Talens
   Antwoord:
   Ik heb over die kwestie van de Verenigde Staten, enkelvoud of meervoud, een discussie gehad met enkele mensen die meer van taal kennen dan ik. De conclusie was dat beiden officieel goed zijn. Je kan dus schrijven: De VS wil, of de VS willen.

   Ik geef de voorkeur aan enkelvoud om de simpele reden dat dit gaat over één land, wel met verschillende ‘states’, deelstaten, maar dan met, theoretisch, één buitenlands beleid en ook een Witte Huis, een Pentagon, en een CIA. Dit lijkt mij een logisch keuze.

   Dat het erg complex geworden is en men ‘door het bos de bomen niet meer kan zien’ is mee een eraan vast verbonden onderdeel van de plannen van de VS en Israël die hier het plan van Oded Yinon in uitvoering brengen. En dat is binnen de Arabische wereld zoveel mogelijk vernielen en verdeeldheid zaaien zodat die landen liefst nooit meer recht kruipen.

   Dat is het werk van die ‘goede’ president Barack Obama. Men moet het plan Oded Yinon kennen om te begrijpen wat er in het Midden-Oosten echt aan de hand is. Het is des duivels.
   Willy Van Damme

 3. Geachte heer,

  Ik ben van mijn stoel gevallen bij het lezen van : http://www.standaard.be/cnt/dmf20161103_02553476
  Mvg
  De Muur
  Antwoord:
  Dat zegt alles over de NRC natuurlijk. Maar wie die krant kent weet dat het niveau ervan bitter laag is. Ik moet er na al die jaren van conflict nog de eerste serieuze artikelen over Oekraïne, Rusland en Syrië lezen.

  Rudi Vranckx is de man die in januari 2012 in de Syrische stad Homs in een betoging van aanhangers van de regering verzeild raakt en toen men die bombardeerde het …. op de regering stak. Hoe vooringenomen kun je zijn en hoe waardeloos als journalist?

  Maar de rest van dat toen in Homs present zijnde clubje pennenlikkers, waaronder Jens Franssen, was in hetzelfde bedje ziek. En de rest van de media die dan eens thuis aan hun lippen hingen. Stelletje idioten.

  En dat moet ons dan degelijk informeren. Ze hadden in januari 2012 bewijs voor de onmenselijkheid van dat verzet tegen de regering maar staken het dan maar op die aangevallene, de fans van Assad. Gemakkelijk toch niet.

  Ik heb hier al herhaaldelijk geschreven dat men in dossiers als dit juist het omgekeerde zegt en schrijft van wat de realiteit is, dit is er een van de 1001 bewijzen voor. En dat is dan de 'beste'. Grapjassen.

  Maar de man is dan ook enkele jaren in Syrië opgetrokken met het grootste crapuul dat deze aardbol kent. Hij gaf ze een gratis vrije tribune. Dit nadat hij in 2011 stelde dat al Qaeda dood was.

  Een vereniging die hem een tijd geleden vroeg om te komen spreken moest volgens mensen van die club 900 euro afdokken. Komt er nu wat bij?
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s