Syrië–Zware nederlaag voor al Qaeda in Aleppo

De strijd voor controle om de miljoenenstad Aleppo is gisteren nog maar eens in een nieuwe fase getreden. Al Qaeda en haar Syrische bondgenoten verloren de voorbije week immers een cruciale slag rond de stad Aleppo. De derde veldslag die ze er dit jaar tegen het Syrische leger en haar bondgenoten verloren. Een nederlaag die vermoedelijk zware consequenties zal hebben voor de toekomst van al Qaeda in Syrië. Zo veroverde het leger de eerder verloren militaire installaties en delen van de ernaast liggende wijken. De omsingeling van het jihadistengebied in Aleppo is terug een feit.

Sjeik Najar

Wie de militaire toestand rond Aleppo eind 2012 vergelijkt met die van nu kan alleen maar constateren dat op relatief korte termijn de dagen van al Qaeda en haar bondgenoten in de stad zijn geteld. Ooit leek de toestand van het Syrische leger er onhoudbaar en zou de stad als een rijpe vrucht in handen van al Qaeda en haar meesters in Washington vallen. Nu dreigt het omgekeerde.

Aleppo - 1 - Militaire situatie  Begin 2013

Begin 2013 leek de stad Aleppo hopeloos verloren voor de Syrische regering. In juli 2012 hadden de jihadisten de stad bestormd. Deels met hulp van naar de stad gevluchte burgers die zich dan op het afgesproken uur ontpopten tot jihadisten. De stad zelf was voordien relatief rustig gebleven en niet vatbaar voor de salafistische agitatie.

Sinds 2013 echter is het Syrische leger hier bezig aan een gestage opmars die eerste de plaatselijke situatie voor het leger beveiligde. Vanaf het eerste deel van 2014 bracht men dan de machtspositie van al Qaeda & Co ginds in gevaar.

De eerste grote doorbraak voor de Syrische regering kwam er in het noordoosten van de stad toen men de enorm grote industriezone van Sjeik Najar (1) veroverde. Het opende voor het leger de weg naar het noorden van de stad. Het was fase 1 van het omsingelingsplan.

De volgende fase kwam er begin dit jaar toen men er in slaagde de bevoorradingsweg van Aleppo naar Turkije via de stad Azaz te veroveren. Telkenmale ging dit gepaard met grootschalig geweld en een groot verlies aan manschappen langs beide zijden. De strijd was immers hevig want beide partijen wisten wat er op het spel stond. Maar telkenmale won het leger het pleit.

Aleppo - 1 - Militaire situatie  - 27 juli 2016

De toestand op 27 juli 2016 juist voor het Syrische leger bijna slaagde in haar omsingeling van het jihadistengebied in Aleppo. Merk de zeer grote verschillen tussen beide kaarten.

Ondertussen hadden al Qaeda en de andere salafistische groepen van o.m.  de VS, Frankrijk, Turkije en Saoedi Arabië nog meer hulp gekregen met ongetwijfeld ook veel instructeurs. Hoe anders leer je jihadisten werken met technologisch hoogstaande wapens als de zware telegeleide raketten die Saoedi Arabië met Amerikaanse toestemming hen in 2015 leverde?

Maar ondanks die nochtans grootschalige hulp en grotere eenheid onder de verschillende salafistische roversbendes slaagde men er niet in om de opmars van het Syrische leger tegen te houden. Integendeel dat bleef oprukken.

Castilloweg

En zeker toen vanaf oktober 2015 Rusland met zijn luchtmacht direct intervenieerde verslechterde de militaire situatie voor al Qaeda & Co nog verder. Dat bleek deze zomer toen het Syrische leger en haar geallieerden er eindelijk in slaagden om de noordelijke corridor, de zogenaamde Castilloweg, te sluiten.

Die was reeds meer dan een jaar nog amper bruikbaar daar hij bijna continu onder vuur van het leger lag. Het antwoord van al Qaeda en haar bondgenoten op die omsingeling was tweeërlei. Eerst begon men natuurlijk het humanitaire aspect ten volle uit te spelen. Er moesten verontwaardiging en tranen komen.

Aleppo - 5 - Militaire situatie 15 mei 2014

De toestand in Aleppo op 15 mei 2014 op het ogenblik dat het leger de industriezone Sjeik Najar had veroverd. Dit gebeurde in de periode april en mei 2014. De Castilloweg is de ringweg die ten noorden van de stad loopt. De naam komt van een grote daar gevestigde horecazaak Castillo. Het bovenaan nog omsingelde gebied betreft de centrale gevangenis waar een legereenheid vanaf medio 2012 tot mei 2014 stand hield.

Foto’s met gedode of gewonde kinderen en verhalen over gebombardeerde hospitalen verschenen overal in de pers. Het was alsof er alleen maar kinderen stierven en men vanuit de lucht slechts hospitalen viseerde. Met ngo’s als Artsen Zonder Grenzen en de VN die opriepen om omwille van humanitaire reden toch maar die omsingeling te doorbreken.

Over al Qaeda hadden ze het natuurlijk niet, het betrof voor hen vooral de bevolking en in minder mate de rebellen, een zeer vage uitdrukking, die men moest helpen. Er was in het door al Qaeda gecontroleerde gebied begin augustus, stelden zij, voedsel voor amper een paar weken, De echte bedoeling was natuurlijk al Qaeda uit de wurggreep van het leger te redden.

Goedkeurend toekijken

Tweede actie was uiteraard militair van aard. Zo werden in de maand juli en augustus op massale schaal vanuit Turkije wapens geleverd, incluis zware artillerie, pantservoertuigen en tanks. Ook verbeterde de coördinatie tussen de immer om de oorlogsbuit ruziemakende groepen en kwam er zelfs iets van een centraal commando van wat dan het Leger van de Verovering werd.

Waarbij de VS volgens The Financial Times (2) goedkeurend toekeek. Een verrassingsaanval door al Qaeda op het zuidwestelijk deel van de corridor moest de klus klaren en de tegenslag in het noorden van de stad teniet doen. Alle krachten werden verzameld, incluis tientallen zelfmoordterroristen, om door de legerlinies te breken in de buurt van de wijk Ramouseh.

Aleppo - 64 - Militaire situatie - 11 april 2016

Op 11 april 2016 slaagde het leger er dan toch in om met hulp van de Russische luchtmacht en de Koerdische YPG/PKK om de grens met Turkije voor Aleppo af te sluiten. De eindstrijd wordt ingezet.

En inderdaad, ten koste van vele tientallen doden (3) slaagde al Qaeda erin om een bres te slaan in de Syrische wurggreep. Het probleem was echter dat men dan wel ontzettend veel materiaal en manschappen had verloren maar dat de corridor feitelijk amper of niet bruikbaar was. En hem groter maken leek niet te lukken. Wat al wees op een ernstig falen.

Het gebied bevatte een grote weg maar die lag bijna continu onder vuur van het leger en van de luchtmachten van Syrië en Rusland. Een poging om een hoger gelegen cementfabriek te veroveren mislukte en toen reeds zag men dat hun groot met veel bombarie aangekondigd offensief dreigde te mislukken. Hun gebied was op haar hoogtepunt amper 1,5 km breed.

Ramouseh

Twee weken geleden begon het leger hier dan aan een offensief en alhoewel dat bij de start heel traag verliep en ook veel mensenlevens moet gekost hebben betekende dit toch het einde van het aanvalsstrategie van al Qaeda rond de wijk Ramouseh. Voor hen bleef er nog alleen de verdediging van het veroverde gebied over.

Het vervolg was dan ook bijna voorspelbaar. Geleidelijk aan kwam het legeroffensief op snelheid en vandaag zondag kwam de echte doorbraak  en herstelde men de omsingeling van het door al Qaeda gecontroleerde stadsdeel van Aleppo.

Uiteraard zal al Qaeda nogmaals pogen om die omsingeling nog eens te doorbreken maar nu al kan men met bijna zekerheid stellen dat ook die op mislukken zal uitlopen. De fundamentele zwakte van al Qaeda en haar bondgenoten ligt hier op en bloot.

Aleppo - 75 - Noord - Militaire situatie  - 28 juli 2016

Op 28 juli 2016 is de omsingeling een feit, de tang sluit zich. Sindsdien is het door het leger gecontroleerde gebied nog groter geworden.

Damascus

Want bovendien heeft het Syrische leger in een ander zeer strategisch gebied eveneens grote vooruitgang geboekt. Zo is de ten westen van Damascus gelegen stad Darayya nu ook in handen gevallen van het leger.

De stad telde voor de oorlog meer dan 80.000 inwoners. Er bleven er nog amper een goeie 3000 over, incluis de ongeveer 700 jihadisten. Vanuit Darayya vuurde men regelmatig raketten af op Damascus. Een stad waar duizenden inwoners van Darayya een toevlucht hadden gezocht.

Ook ten oosten van de hoofdstad in de streek Oost-Ghouta rond de stad Douma maakte het leger de voorbije maanden grote vorderingen. Hier wist het reeds 1/3 van het gebied te veroveren en nadert men nu op een 5 km de stad Douma. Wat betekent dat de hoofdstad op dit ogenblik grotendeels buiten gevaar is. Vanuit Darayya en Douma ging men volgens de plannen Damascus veroveren.

Natuurlijk kan de oorlog in Syrië no lang blijven aanslepen. Al Qaeda en haar bondgenoten en ook het al even zwaar gewonde ISIS zullen zeker nog een tijd blijven verder vechten. Hun gevecht zal echter met verloop van tijd steeds zwakker en hopelozer worden. En de hoop met de nieuwe president Hillary Clinton het tij alsnog te kunnen doen keren lijkt twijfelachtig.

De neoconservatieven uit de entourage van de huidige en vorige presidenten zitten allen wel in het kamp van Clinton maar duidelijk is dat ook hier de onenigheid erg groot is. Het lijkt twijfelachtig dat de VS onder Clinton II een duidelijkere buitenlandse politiek zullen voeren. De teerling in dit dossier lijkt gevallen.

Aleppo - 77 - Zuidwesten - Militaire situatie  - 8 augustus 2016

Terwijl de tang in het noorden sluit vallen al Qaeda en haar geallieerden met duizenden zwaar bewapende jihadisten het zuidwesten met de wijk Ramouseh aan en slaan op 7 augustus een bres.

Hillary Clinton

De militaire positie van al Qaeda zal tegen de aanstelling van een nieuwe Amerikaanse president verder verzwakt zijn. Ook lijkt er binnen de neoconservatieven die als roofdieren omheen Clinton zwerven grote twijfels te zijn over een voor de VS gunstige oplossing.

Een groot Syrisch Koerdistan is intussen begraven en in hoeverre wil Clinton zich nog verder vereenzelvigen met al Qaeda. De dame wordt nu al overal in de VS uitgespuwd en een oorlog rond Syrië is zeer impopulair. Velen in de VS weten trouwens dat de VS hier al Qaeda steunden. Ondanks de weigering van de massamedia om hierover op een degelijke manier te berichten.

De juichkreten van al Qaeda en haar bondgenoten toen ze de omsingeling van het gebied door het Syrische leger wisten te doorbreken zijn nu verstomd. Een poging om via een offensief in de provincie Hama Syrische troepen uit Aleppo weg te trekken mislukte.

Ze veroverden hooguit enkele strategisch minder belangrijke dorpen en stadjes en voelen nu al een beginnend Syrisch tegenoffensief. Het wachten is nu op de overgave van al Qaeda in Aleppo. Wat echter nog lang kan uitblijven.

Eens Aleppo in handen van het leger kan men zelfs zeggen dat de echte oorlog tegen Syrië voorbij is. Er blijven dan immers nog alleen landelijke dunbevolkte gebieden over. Obama wou een oorlog tegen Syrië, hij kreeg er een maar verloor.

Aleppo - 81 - Zuidwesten Detail - Militaire situatie  - 3 september 2016

Het hoerageroep van al Qaeda en de haar steunende regeringen zal na begin augustus echter niet lang duren. Sinds 2 september is de weg doorheen die corridor afgesloten en sindsdien is het door het leger gecontroleerde gebied almaar groter geworden. De vele doden in het kamp van de jihadisten gevallen voor de strijd om Aleppo zijn tevergeefs geweest.

Willy Van Damme

1) Sjeik Najar is een enorme industriezone die tijdens de bezetting door de jihadisten op grootschalige wijze geplunderd werd met het machinepark grotendeels richting Turkije.

2) The Financial Times, Erika Solomon, 8 augustus 2016, ‘Outside help behind rebel advances in Aleppo’. https://www.ft.com/content/da076830-5d77-11e6-a72a-bd4bf1198c63

3) Het juiste aantal doden en gewonden aan beide zijden bij deze veldslag van augustus 2016 is natuurlijk niet gekend. Toch viel het op dat de Syrische regering een hoger getal aan gedode jihadisten gaf dan omgekeerd. Hadden de jihadisten het over een 80 gedode soldaten dan sprak men in Syrische regeringskringen en de Russen zelfs over meer dan duizend gesneuvelde jihadisten. Een opvallend verschil.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s