terreuraanslagen–De verontwaardiging van ‘de’ moslims

Lezer Ronald Verheyen uit Mortsel klaagt over de stilte bij moslims met betrekking tot de aanslagen van salafistische terreurgroepen als ISIS en al Qaeda in Europa. Mag ik hem erop wijzen dat dergelijke aanslagen schering en inslag zijn in de Arabische landen waar moslims veruit in de meerderheid zijn.

Bovendien hebben die groepen in o.m. Syrië maar ook in Libië, Afghanistan en Irak jarenlang en in bepaalde gevallen ook nu nog steeds uitgebreide steun gekregen van het westen, o.m. België. De aanslagen van die groepen in Europa zijn peanuts in vergelijking met die in bijvoorbeeld Syrië.

Recent nog onthoofde een door de VS met zware ultramoderne wapens voorziene groep Noer al Din al Zinki (1) live on camera nabij Aleppo een Palestijns kind van 12 jaar. Een kind dat ze duidelijk uit een of ander hospitaal hadden gehaald. Het infuus kon je nog duidelijk op het lichaam van die jongen geplakt zien.

Noer al Din al Zinki - Handarat-Aleppo - Juli 2016 - onthoofding Palestijns kind

Je zou dit beestachtig gedrag kunnen noemen maar voor die laster tegenover de dieren pas ik. De politieke vrienden van Obama, Reynders, Hollande en Rutte en de helden van de massamedia. De personen werden nadien geïdentificeerd, incluis het kind. De beelden zijn spijtig genoeg echt.

Behoudens een vage belofte van de VS om het te onderzoeken zweeg gans het westen, incluis de EU. Wij verkopen vanuit ons land massaal wapens aan Saoedi-Arabië die ze dan ten geschenke doet aan die terreurgroepen. Enig protest in België?

Willy Van Damme

Lezersbrief aan Humo van 2 augustus 2016.

1) Noer al Din al Zinki wordt door het westen en onze media steevast omschreven als een gematigde rebellengroep, de toekomst dus voor Syrië volgens onze massamedia en ‘welmenende’ regeringen en ngo’s. Bij de strijd om Handarat, een noordelijke voorstad van Aleppo, werd het kind gevangengenomen en onder luid gejuich van een aantal toplui van die groep onthoofd.

In Handarat, was een groot Palestijns vluchtelingenkamp waar volgens bepaalde bronnen voor de oorlog een 8.000 Palestijnen leefde. De groep de al Quds Brigade – al Quds is de Arabische naam voor Jeruzalem – vecht met het Syrische leger tegen die terreurgroepen en bestaat vooral uit inwoners van dit kamp. De afslachting van die jongen was dan ook pure weerwraak van die terreurgroep.

De groep bezit een groot aantal zeer moderne telegeleide antitankraketten met een theoretisch bereik van 4 km om o.m. tanks uit te schakelen. De VS verkoopt ze aan Saoedi Arabië die ze dan in akkoord met Washington cadeau doet aan deze bende.

Jihadist met Amerikaanse TOW-antitankraket

In 2014 en 2015 leverde de VS op vrij grote schaal via Saoedi Arabië telegeleide TOW-raketten aan door haar gecontroleerde Syrische jihadistengroepen. Je kan er wel geen kinderen mee onthoofden maar wel de overheid die recht en orde moet herstellen op afstand houden. Wat je voldoende de tijd geeft om te plunderen en tussendoor nog wat kinderen en volwassenen te onthoofden. Ook ISIS beschikt trouwens over dit speeltuig. Een gift van die 72 hemelse maagden of van Obama? Dank U Obama. Dank U Reynders. Dank U Hollande.

De groep is vooral actief rond Aleppo en is na de aan al Qaeda gelieerde Jabhat al Nusra (nu Front voor de Verovering van de Levant) en Harakat Ahrar al Sham de grootste. Een gevolg van de grote hoeveelheid aan steun die deze groepen kregen vanuit de EU, Israël, de VS en de Arabische Golfstaten.

Zie: http://www.almasdarnews.com/article/aleppo-rebels-behead-a-child. Pas wel heel hard op voor je het filmpje bekijkt. ik was een half uur onwel na het zien van de beelden en ze blijven op mijn netvlies hangen. De betrokken waren allen toplui van die groep. Zou iemand van die bende of de Westerse vrienden ooit gedacht hebben aan de ouders van die jongen?

Deze groep beloofde wel een onderzoek maar daar zullen we uiteraard nooit meer iets over horen. Ook bij de VS bleef het voor zover geweten tot die ene belofte voor onderzoek. Washington twijfelt duidelijk nog steeds over wat ze met Syrië gaan doen. Is de vernieling nog niet groot genoeg? Noer Din al Zinki vecht nu in Aleppo nauw samen met de aan al Qaeda gelieerde groepen.

Advertenties

10 thoughts on “terreuraanslagen–De verontwaardiging van ‘de’ moslims

 1. Willy, ik bewonder je grenzeloos dat je nog verslag kan doen van deze beestenbende. Je doet hier geweldig nuttig werk mee. Ik kan het niet meer opbrengen. Ik heb nachtmerries van die beelden.
  Gerrit
  Antwoord:
  Ik heb er op dat vlak gelukkig wel geen probleem mee. En zoals ik schreef is dit geen beestenbende want ik denk niet dat dieren onder hun soortgenoten zo brutaal kunnen zijn.
  Willy Van Damme

 2. Hebben zij het gemunt op Palestijnen vanwege band tussen Hamas en Iran ?
  Achmensentoch
  Antwoord:
  Het heeft zoals ik reeds schreef te maken met de gevechten rond Aleppo waar een deel van de Palestijnen aan deelnemen. Hamas zelf is over de kwestie Syrië minstens in twee gesplitst. Een deel steunt op Iran en dus ook Syrië, een deel onder leiding van hun politiek leider Khaled Mashal koos de kant van de salafistische groepen en Qatar. Een geldkwestie.

  Mooi van Khaled Mashal die jarenlang kon genieten van de gastvrijheid en de bescherming van de Syrische regering. Hij woont nu in Qatar waarvan het geweten is dat het nauw samenwerkt met Israël. Toen ze in Qatar Al Jazeera lanceerden was een der eerste gasten die dag Simon Peres, geestesgenoot van Ben Goerion, de stichter van Israël.

  Op dit ogenblik is er een hevige strijd bezig voor de controle over Handarat om zo de noordelijke corridor omheen Aleppo die het leger vorige maand veroverde te verbreden. Sommige groepen van Hamas in Syrië vechten zelfs aan de kant van ISIS. Het veelvuldig gebruik door die Syrische jihadisten van tunnels is trouwens ook overgenomen van Hamas.
  Willy Van Damme

  • Wat te denken van deze kaarten??

   http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/601027/geheime-gelekte-kaart-is-wordt-heel-snel-heel-groot.html
   Ottorongo
   Antwoord:
   Ach als dat ‘geheime kaarten’ zijn dat is het verhaal van onze aarde die rond de zon draait een even groot geheim. Het hier gepresenteerde verhaal is klinkklare onzin die toont tot wat niveau onze media zijn afgezakt.

   Iedereen die met die zaak bezig is kent die aarden waar ISIS en andere terreurgroepen aanwezig zijn. En de VS heeft hen steeds gesteund. De ‘war on terror’ van Obama, Clinton en Bush is gewoon een slecht toneelstuk uit Broadway. Het verklaart waarom die terreurgroepen sinds 1979 almaar groeide.
   Willy Van Damme

  • Beste meneer Willy,
   Hierbij een islamitische uitleg over “martelaarschap”. Bedoeling hiervan is dat u kennis neemt, en hopelijk in het vervolg niet meer een verkeerde voorstelling van zaken geeft. Daar het mij opvalt dat u als kritische schrijver weinig moeite doet om op basis van een goede voorstelling van zaken een juiste weergave te geven over “martelaarschap” vanuit de Islam.

   Beloning voor de martelaren

   1.7.1. Algemeen

   Volgens de islam worden martelaren in het hiernamaals bedacht met de grootste beloningen. Zo zal hun overgang naar het hiernamaals – hun dood dus – zo goed als pijnloos zijn. De stervenspijn zal zodanig verkleind worden dat het maar zal aanvoelen als een muggenbeet.

   «Abu Hurayrah vertelde dat profeet Mohamed zei: “Een martelaar voelt maar evenveel van het effect van gedood te worden als iemand die zou gestoken zijn door een mug.”» (Tirmidhi, Nasa’i en andere – gemeld door Abu Hurayrah)
   Hoewel mensen die als mujahid leven en naar het martelaarschap verlangen zich als doel stellen tijdens het leven in alles het goede te doen ten einde God te dienen, struikelt iedereen al eens. Ook martelaarschap is dus niet iets dat men louter op eigen kracht kan bereiken. Men kan er zich voor inzetten door zo goed mogelijk te leven ter wille van God en bereid zijn om voor dat doel te sterven, maar ook martelaarschap is iets dat enkel bij gratie van Gods genade toegekend wordt. Daarbij krijgen martelaren dan vergiffenis voor de zonden die zij in hun nobel streven onvrijwillig toch begingen (tenzij het om zware zonden gaat zoals hypocrisie). Zodoende, krijgen martelaren het eeuwig leven in het hiernamaalse paradijs.

   «En denk van hen die op Gods weg gedood worden niet dat zij dood zijn; zij zijn juist levend bij hun Heer, waar in hun onderhoud wordt voorzien terwijl zij zich verheugen over wat God hun van Zijn Genade geeft en zich verblijden dat de achterblijvers die zich nog niet bij hen gevoegd hebben niets te vrezen hebben noch bedroefd zullen zijn. Zij verblijden zich over een genade en gunst van God, en dat God het loon van de gelovigen niet verloren laat gaan.» (Koran 3:169-171)
   In het paradijs zullen zij de mooiste plekken krijgen.

   « Samurah Ibn Jundub vertelde dat de Profeet zei: “Vorige nacht ontving ik een (goddelijke) ingeving (via een droom); ik zag twee mannen naar mij komen en me meenemen naar een boom (in het Paradijs), en vervolgens naar een plek die het beste was dat ik ooit gezien had; zij informeerden me dat dit de verblijfplaats was van de martelaren.” » (Bukhari)
   Hoge eer zal hen daar voor eeuwig te beurt vallen:

   « Anas bin Malik vertelde: “Niemand die het Paradijs binnengaat, zou nog ooit naar dit leven willen terugkeren, zelfs als hem de hele aarde en alles erop zou gegeven worden – behalve een martelaar; hij zou willen terugkeren en 10 keer opnieuw gedood willen worden wegens de eer die hij (in het Paradijs) ontvangt.”» (Bukhari en Muslim)
   Voor hun standvastige inzet tijdens het aardse leven zullen martelaren anders gezegd rijkelijk beloond worden met het beste van alles wat het paradijs te bieden heeft.

   1.7.2. De ’72 maagden’

   Al diegenen die het paradijs bereiken – en dus niet alleen de martelaren – worden grote beloningen in het vooruitzicht gesteld in het paradijs. Zo bijvoorbeeld:

   «De tuin die de godvrezenden is toegezegd ziet er zo uit. Er zijn rivieren van water dat niet brak is, rivieren van melk waarvan de smaak niet verandert, rivieren van wijn die aangenaam is voor de drinkers en rivieren van gezuiverde honing. En zij hebben daarin alle vruchten en vergeving van hun Heer…» (Koran 47:15)
   Naast vergeving van alle zonden en weldadige paradijselijke beloningen spreekt de Koran ook over de ‘hoor al ayn’ voor diegenen die het paradijs bereiken – en daar horen de martelaren dus bij.

   «Zo is het! En Wij geven hun gezellinnen met sprekende grote ogen ten huwelijk.”» (Koran 44:54)
   “Hoor al ayn” zijn speciale schepselen die enkel in het paradijs wonen. Het woord wordt op verschillende manieren vertaald. Fred Leemhuis vertaalt het als “gezellinnen met sprekende grote ogen”, Yusif Ali als “Companions with beautiful, big and lustrous eyes”, Pickthal als “fair ones with wide, lovely eyes”. In de publicaties over dit woord vindt men verschillende omschrijvingen. Volgens de enen gaat het om bijzondere vrouwelijke gezellen voor mannen die het paradijs bereiken, volgens anderen hebben de “hoor al ayn” geen geslacht, ze zijn noch mannelijk, noch vrouwelijk, maar wezens met een uitzonderlijk zuivere spiritualiteit die gereflecteerd wordt in hun ogen waaruit hun puurheid straalt. Er bestaat zelfs een omstreden theorie die zegt dat “hoor al ayn” eigenlijk gewoon ‘druiven’ betekent, wat aansluit bij de andere grafische omschrijvingen van de weelderigheid die het paradijs kenmerkt. [24].

   Wie gelijk heeft, is van ondergeschikt belang – wat van primair belang is is dat deze uitzonderlijke beloning alleen diegenen te beurt valt die in het paradijs geraken, d.w.z. de martelaren en iedereen die in God gelooft en zich in het leven goed gedragen heeft.

   De Koran vermeldt bovendien nergens een aantal. De ’72’ is afkomstig van de volgende hadith:

   «Men hoorde profeet Mohamed zeggen: “De kleinste beloning voor de mensen van het Paradijs is een plaats waar er 80.000 dienaren en 72 vrouwen zijn, waarboven een koepel staat die versierd is met parels, aquamarijn en robijn, zo breed als de afstand van Al-Jabiyyah (een voorstad van Damascus) tot Sna’a (in Jemen).”» (Tirdmidhi)
   Enkele bedenkingen hierbij:

   Deze hadith is omstreden, de authenticiteit ervan staat niet vast. Dit wil zeggen dat het niet zeker is dat profeet Mohamed deze woorden ooit gesproken heeft. Ze maken bijgevolg geen deel uit van de kernleer van de islam.
   De verzen en hadith die het paradijs beschrijven moet men net zo min letterlijk nemen als de bij ons alom bekende spreekwoordelijke rijstpap die ons in de hemel met gouden lepeltjes zal geserveerd worden. Waar het in deze verzen en hadiths om te doen is, is het schetsen van de uitzonderlijkheid van de beloning die iedereen die in het paradijs terechtkomt te beurt zal vallen. Het bestaan in het hiernamaals zal overigens van een gans andere orde zijn. Toen de profeet bijvoorbeeld gevraagd werd wat er in het paradijs zal gebeuren met de uitwerpselen, antwoordde hij dat er geen uitwerpselen zullen zijn – het voedsel zal in het lichaam ‘verteerd’ worden tot ‘muskus’ die uitgeademd zal worden.
   «Jabir meldde: “Ik hoorde Gods Apostel zeggen dat de inwoners van het Paradijs zouden eten en drinken maar nooit zouden spuwen, noch plassen, noch zich ontlasten van uitwerpselen, noch zouden lijden aan catarre. Er werd gezegd: Wat zal er dan gebeuren met het voedsel? Daarop zei hij: ze zullen een oprisping laten en transpireren (en daarmee zal het gedaan zijn met het voedsel), en hun zweet zal dat zijn van muskus en ze zullen God zo gemakkelijk als je ademt verheerlijken en loven.”» (saheeh Muslim)
   Het spreekt voor zich dat men deze zaken niet letterlijk kan nemen. De profeet wou aantonen dat er in het paradijs geen bekommernissen zullen zijn. Men stelle zich voor dat de profeet met een aantal mensen een karige maaltijd zat te nuttigen, en dat iemand hem vroeg: zullen we in het paradijs ook zo weinig te eten krijgen? De profeet zou een betoog van een paar uur kunnen houden hebben over hoe mensen helemaal andere wezens zullen zijn, in een ander bestaansvlak zullen vertoeven, of hij kon een eenvoudig antwoord geven dat de essentie van het paradijs weergeeft: er zal zodanig veel te eten zijn dat niemand nog honger zal hebben. Met andere woorden: wanneer men zich in het huidige leven aan de morele richtlijnen houdt, moet men zich zaken ontzeggen – maar die zelfbeheersing zal in het paradijs rijkelijk vergolden worden. Dààr gaat het voortdurend om in de beschrijvingen van het paradijs. Wie zich nu aan de voedingsvoorschriften houdt, wie zich nu aan voorschriften van matiging houdt, wie zich aan de seksuele beperkingen houdt, zal hierna rijkelijk beloond worden. Ook de seksueel getinte omschrijvingen passen in dat kader. En hoewel naargelang van de interpretatie ervan de term ‘hoor’ een seksuele connotatie kàn hebben – in die zin dat de term als ‘maagd’ kan opgevat worden -, dan nog wordt er nergens gesteld dat mannen effectief seksuele relaties zullen onderhouden met deze schepselen. Nogal logisch, vermits de bestaansvorm, de zijnsvorm in het paradijs – uiteraard – van een gans andere orde zal zijn dan het aardse bestaan; men zal immers het aardse lichaam afgelegd hebben.

   Zelfs als men deze hadith voor waar zou aannemen, én wanneer men “hoor al ayn” letterlijk als ‘maagden’ interpreteert, staat er nergens in dat terroristen met 72 maagden beloond zullen worden. Wat er staat, is dat “mensen van het paradijs” uitzonderlijk zullen beloond worden. Het gaat dus om een beloning voor iedereen die in het paradijs geraakt. En hoe geraakt men daar? Volgens de Koran en de sunnah door een waarachtig, rechtschapen, godvruchtig en vreedzaam leven te leiden. Bijvoorbeeld:
   «Waarachtigheid is rechtschapenheid, en rechtschapenheid leidt naar het Paradijs. Iemand blijft de waarheid vertellen tot hij in Gods boek omschreven staat als waarachtig. Liegen is boosdoenerij en boosdoenerij leidt naar de hel. Iemand blijft liegen tot hij in Gods boek omschreven wordt als een gewoonteleugenaar.» (gemeld door Abdullah ibn Mas’ud in Bukhari, Muslim, Abu Dawud en Tirmidhi)
   «Jullie zullen nooit het Paradijs bereiken tot wanneer jullie gelovigen worden, en jullie zullen nooit gelovigen worden tot wanneer jullie van elkaar houden. Zal ik jullie leiden naar iets dat ervoor zal zorgen dat jullie van elkaar houden? Verspreid groeten van vrede onder elkaar.» (Bukhari)

   Zoals eerder gezegd, zijn muslims niet zeker van een plek in het paradijs. Als zij zich misdragen hebben kunnen zij naar de hel gaan. Anderzijds, stelt de Koran dat ook joden en christenen die in God geloven en zich gedragen in overeenstemming met de aan hun profeten geopenbaarde boodschap, eveneens in het paradijs kunnen toegelaten worden.

   Door te propageren dat islam terroristen met 72 maagden beloont, dehumaniseert men muslims in het algemeen, en kenschetst men muslims als bloeddorstige door seksuele driften gedreven halve wilden.
   Door de terreurdaden te omschrijven als geïnspireerd door een vooruitzicht van 72 maagden, forceert men bovendien de hele onderliggende problematiek die aan terrorisme ten grondslag ligt, buiten beeld. Terreurdaden kunnen alleen maar krachtig afgewezen worden (wat muslims wereldwijd ook doen), maar dat belet niet dat naar verklaringen moet gezocht worden om de terreurdaden te proberen voorkomen. En het is uitgerekend datgene dat men weigert te doen en zelfs actief verhindert wanneer men de mythe van 72 maagden in leven houdt.
   En ten slotte, de hele discussie over de beloning van het martelaarschap is eigenlijk een zinloze discussie, want zodra men iets doet voor de beloning en niet vanuit de zuivere intentie God te dienen, ziet men de beloning aan zijn neus voorbij gaan. Getuige de volgende lange maar lezenswaardige hadith over het oordeel dat gereserveerd wordt voor geleerden, welstellenden en (vermeende) mujahids die beweren het martelaarschap na te streven maar in werkelijkheid uit zijn op een beloning in de vorm van eerbetuigingen.
   « Op de Laatste Dag wanneer God zal zetelen om te oordelen en elke gemeenschap voor Hem zal knielen, zullen de eersten die geoordeeld zullen worden de geleerden van het Heilige Boek zijn, of diegenen die gedood werden in een jihad of diegenen die rijk en welvarend waren op aarde.
   God zal aan de geleerde vragen: ‘Werd jou niet alles geleerd dat geopenbaard werd aan de Profeet? Wat deed je met deze kennis?’ Hij zal antwoorden: ‘O Heer! Ik placht de Koran dag en nacht te reciteren in mijn gebeden.’ God zal zeggen: ‘Je bent een leugenaar.’ En zodoende zullen de engelen hem als leugenaar beschouwen, en God zal het oordeel vellen dat deze man dit alles enkel deed om geprezen te worden als een zeer groot geleerde. Het lof dat hij ontving op aarde was het doel waar hij op mikte, dus is er hier voor hem niets.
   Vervolgens zal de rijke man aangesproken worden en God zal zeggen: ‘Heb ik je niet welvarend gemaakt en onafhankelijk van anderen? Wat deed je met die welvaart?’ Hij zal antwoorden: ‘O God, ik gaf aan de behoeftigen en was liefdadig.’ God zal zeggen: ‘Je bent een leugenaar’, en de Engelen zullen hem ook een leugenaar noemen. God zal zeggen: ‘Je was niet liefdadig in de geest, je reikte liefdadigheid uit met als enige drijfveer geprezen en geëerd te worden. Je werd geprezen en geëerd, dus heb je al de beloning gekregen waarop je mikte. Er is hier niets voor jou’.
   Dan zal een man gebracht worden die gedood werd in een jihad. Hij verwacht dat God hem zal eren als een martelaar, maar deze aanspraak zal hem ontzegd worden door God die zal zeggen: ‘je vocht enkel om geprezen te worden als een dapper man. Je kreeg het lof dat je in de wereld nastreefde. Hier is er niets voor jou’.
   De Profeet voegde hier aan toe: ‘Dit zijn de personen die in hel geworpen zullen worden vóór de anderen.’ » (Tirmidhi, gemeld door Abu Hurairah)
   A Hatuluwaja
   Antwoord:
   Bedankt voor die boeiende uiteenzetting. Nergens echter stelde ik dat het verhaal van gestoorden als die Syrische salafistische bendes iets met de islam als dusdanig te maken hebben. Het is hun gestoorde geest die het steevast heeft over 72 of nu al 74 maagden die iedere gesneuvelde terrorist te beurt zal vallen. Het toont zoals ik schreef hun perversiteit.

   Trouwens die Syrische groepen zijn in dit milieu niet de enigen. De zogenaamd zuiver in de leer zijnde Taliban hadden hun land omgetoverd tot ’s werelds grootste producent van opium en heroïne. Maar officieel was alcoholische drank wel verboden. Terwijl Saoedi-Arabië volgens sommige studies de grootste importeur is van o.a. captagon.

   Maar zoals met alle religies en andere ismen. Luister niet naar mijn woorden maar kijk naar mijn daden. Dan zie je de valsheid van veel van die heren en dames.

   Wel leuk in die tekst van jou is dat de Koran blijkbaar spreekt over wijn in de hemel. De goede moslims mogen daar dan wel wijn drinken. En gelijk hebben ze…. Ik ben agnost en bestudeer religies en heb ook alle respect voor serieuze mensen die geloven in een bepaald geloof. Het is hun recht.
   Willy Van Damme

 3. Hoe zit het nu met de corridors van Aleppo ? Is het niet zo dat de burgers die daar ingesloten zitten als gijzelaar zullen dienen en doodgewoon door de gematigde rebellen niet buiten mogen (op straffe van ???).
  Ronald D’Haeze
  Antwoord:
  De regering, Rusland, Iran en ook het tot de Moslimbroederschap behorende Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten hadden het over die jihadisten die op burgers schoten die deze hel wilden ontvluchten. De gewone achtergebleven burgers zijn er dus gijzelaars voor al Qaeda.

  Normaal neemt de pers alle verhalen, waar of onwaar, van dat Observatorium kritiekloos over, nu niet. Merkwaardig toch niet. Sinds ongeveer zondag is er nu ten zuidwesten van de stad een zeer smalle corridor gemaakt. Bruikbaar voor wat soort transport dan ook is die echter vermoedelijk niet.
  Willy Van Damme

 4. Wat ze met Syrie gaan doen…?
  Turkije werd eind juni plots weer vriend van Israel en Rusland .
  Ondertussen komt Turkije verschrikkelijk sterk uit zijn recente crisis.
  Deze bovenmatige sterkte kan, met akkoord van Obama en Putin , Turkije het protectoraat over Syrie en Irak opleveren. Zo kunnen terloops de Koerden en Assad opzij gezet worden.
  Ludo Kenis
  Antwoord:
  Was het allemaal maar zo simpel. Op dit ogenblik dreigt de VS ermee om Turkije uit de NAVO te gooien en nu dinsdag is er in Sint-Petersburg een privaat gesprek van Erdogan met Vladimir Poetin. Om op te volgen.
  Willy Van Damme

  • 17 augustus 2016
   Rusland kan vanuit Iran bombarderen.
   Israel vernietigt Palestijnse huizen aan de lopende band
   Duitsland laat weten dat Turkije Hamas etc,, steunt
   Turkije is recent weer vriend met Rusland en Israel

   Ik volg verder…(vanop mijn terras),,,ook de praat van “demokraat” JahJah,
   Ludo Kenis
   Antwoord:
   En?
   Willy Van Damme

   • 19 augustus…
    Ook China biedt zijn hulp aan aan Assad…
    Iran-contragate miljoenen vloeien terug naar Iran, nu de Ecoovie-leider stierf in Nicaragua.
    Er zijn nu zoveel vectoren/elementen aan het bijeenkomen dat een wiskundig algoritme…voorspellende kracht moet gaan hebben…
    EN
    ..een nieuw schooljaar voor de Turkse Belgen in de Belgische demokratie..
    ? -ben je voor de Gulen -school…dan ben je een tolerante linkse fascist
    ?-ben je tegen de de Gulen -school dan ben je racist en voor militaire staatsgrepen enz…
    ?-Laat je de Turken onder mekaar vechten…..

    Het is alsof het item HAAT in de pijp gezet wordt op een geplande manier (MOUVANCE)…
    als enig mogelijk vehikel om een creperend globalisme bij te sturen.
    Ludo Kenis
    Antwoord:
    Waarmee U wou zeggen?
    Willy Van Damme

 5. waarom werken Qatar en Israel samen ? Qatar wordt toch geleid door een salafistisch regime – die wensen toch de vernietiging van Israel ?
  Bernard Broeckaert
  Antwoord:
  Ik heb zelf via mijn televisie en het internet die eerste dag van de Engelstalige uitzendingen van
  al Jazeera meegemaakt en Perez was er inderdaad present, zowel bij de start in Qatar als in de studio. Ik en vele andere kijkers en lezers waren toen geschrokken

  Het is pas dankzij Wikileaks dat wij de ware toedracht van de zaak ontdekten, namelijk dat de VS en Qatar hier nauw samenwerkten en de zender via micromanagement bestuurden. Zelfs het woordgebruik, onderwerpen en de studiogasten regelde men via de Amerikaanse ambassade en de militaire veiligheidsdienst van de VS.

  Saoedi Arabië werkt al met Israël samen sinds de Jemenitische oorlog uit de jaren zestig voor het behouden van het koningschap tegen de republikeinen en Nasser. Ik heb hier op mijn blog al herhaaldelijk de nauwe samenwerking tussen Israël en die salafistische geroepen besproken.

  Die groepen hebben tot heden nog NOOIT een aanslag gepleegd in Israël, wel tegen joodse doelwitten in bvb Europa. Maar dat past in het zionistische schema om alle joden naar het beloofde land Israël te lokken. Dus joodse terreur buiten Israël, niet in de ‘heilstaat’ zelf. En uiteraard weten die lui van al Qaeda en ISIS dat maar al te goed. Ze worden toch opgeknapt door het Israëlische leger!

  Ik heb op deze blog al herhaaldelijk foto’s getoond van o.m. de Israëlische premier Netanyahu en Syrische salafistische vechtersbazen die in Israëlische militaire hospitalen worden verzorgd. Israël slaat hiermee twee vliegen in een klap. Het organiseert zo het sektarisme en de instabiliteit in de regio. De Arabieren slaan elkaar dan de kop in en Israël kijkt toe en zal ten gepaste tijd na de westelijke ook de oostelijke Jordaanoever bezetten.

  Tweedes kan het de moslims en Arabieren in Europa en de VS zo in een kwaad daglicht stellen. Het is geen toeval dat een Geert Wilders fanatiek pro-Israël is tegelijk een extreme islamofoob. Beiden passen bij elkaar.

  Er is ook het geval van Abdelkader Belliraj, de Belg van Marokkaanse afkomst die ook voor onze staatsveiligheid bijkluste. De man zit levenslang in een Marokkaanse cel wegens het oprichten van een salafistische terreurcel. Hij ging daarbij de wapens leveren.

  Volgens een officieel Belgisch en publiek gemaakt document werkte hij ook voor een grote buitenlandse veiligheidsdienst. Vijf bronnen die betrouwbaar zijn en die ieder apart hun verhaal vertelden was dat de Mossad, de Israëlische veiligheidsdienst.

  Een agent van de Mossad richtte dus in Marokko een salafistische terreurgroep op en leverde de wapens. DE sleutelpost. Bovendien had de man enkele maanden voor de terreuraanslagen in New York van 11 september een privaat gesprek met Bin Laden zelf. Dat staat eveneens vast.

  Veel twijfel over de zeer goede relatie tussen al de salafistische terreurgroepen en Israël kan er dus niet zijn. Er zijn de koele feiten en het motief. Meer moet er niet zijn voor een veroordeling.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s