Irak, Chilcot en de verantwoordelijkheid van de Britse media

I read with great interest your article on the Chilcot Report (1) and now the one about the Bagdad bombings. There is however a part missing, the one about the role of the media.

Sure Tony Blair lied and misled the people and should face the courts for crimes against humanity and, why not treason, but what about the media. From The Sun to The Financial Times and The Economist, all have been misleading the people into believing this war was right and would solve the problems of the Middle East.

I remember Bill Emmott then chief Editor of The Economist writing this would solve the Palestinian problem. The joke of a total incompetent fool. I have here in my documents an interview he gave in August 2003 to the Belgian weekly Knack saying weapons of mass destruction would be found in Iraq. A moment when even Dick Cheney stopped with this lie.

These media should as Tony Blair and Jack Straw face the courts. Certainly when we see they haven’t learnt a thing, haven’t apologized and continue to spread the same sort of lies and give support to more imperialist adventures leading to massive loses for the tax payers and leading to failed states like Libya.

For instance, in your reporting on Syria you in fact still give support to al Qaeda and its gangs of terrorists. Shame isn’t obvious part of the tradition at the British media and certainly not the Financial Times. British arrogance as usual.

Willy Van Damme

NAWOORD:

Lezersbrief naar The Financial Times naar aanleiding van hun berichtgeving gisteren en vandaag over Irak en over het voor deze week te verwachten Chilcot Rapport betreffende de Britse en Amerikaanse invasie van Irak in 2003.

Het gemak waarmee de Britse media hier alle schuld voor wat gebeurde in de schoenen schuiven van figuren als Tony Blair en zijn toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Jack Straw is alleen maar walgelijk te noemen. Zij wassen hun handen als steeds in de onschuld. Fouten erkennen is hun totaal vreemd.

Zo was de Britse bevolking begin 2003 in grote getallen ronduit tegenstander van een oorlog tegen Irak. Daarom dat de Britse regering en haar geheime diensten in de aanloop naar die invasie de pers volop inschakelden om de Britten alsnog te overtuigen van de noodzaak van een oorlog tegen Irak. Wat deels lukte. In de VS deden kranten als The New York Times trouwens exact hetzelfde.

Het is dan ook meer dan schokkend te lezen dat The Financial Times gisteren (The Big Read: The Chilcot Report, 4 juli 2016) in een paginagrote analyse stelde dat de meerderheid van de Britse bevolking in maart 2003 voor een oorlog was. Het tegendeel beweren is volgens die krant een leugen.

Strikt gezien hebben hebben ze natuurlijk wel gelijk maar ze verzwijgen wel de essentie van dit aspect der zaak, namelijk hun vuile rol hier in het bewerken van de eerst hiervoor vijandige publieke opinie. Je moet als krant maar durven om dit zomaar te schrijven.

John Chilcot - 1

Sir John Chilcot zal met zijn commissie deze week haar zeer dik rapport afleveren. Het zou ernaast ook een 1500 documenten bevatten. De vraag is welke aspecten van de zaak men onder het tapijt van Westminster zal vegen. John Chilcot, dat is zeker, zal ook hier pogen zoveel mogelijk de meubelen van het Britse establishment te redden. The Financial Times liet al uitschijnen dat zijn conclusies niet het einde zal betekenen van de Britse oorlogsstrategie. Het bewijs leverend dat zoals roken ook imperialisme een verslaving is. En even dodelijk.

Berucht is de titel van de rioolkrant The Sun – In wezen is The Financial Times geen haar beter – toen die kopte dat Saddam Hoessein maar 45 minuten nodig had om een regen van gifgas boven Het Verenigd Koninkrijk uit te strooien. Het was de stijl die eerder een Joseph Goebbels gebruikte om de Duitsers te overtuigen om landen als België, Denemarken en later Rusland aan te vallen.

Maar wie denkt dat een van deze bedriegers en intellectuele oplichters hiervoor al voor een rechtbank werd gesleurd of zich verontschuldigde is er aan voor zijn moeite. Vergeet het. Ze vertikken het zich te excuseren en gaan gewoon verder met hun bedrog.

Zie maar hoe men er in de kwestie van Libië op los loog, hoe men verzweeg dat het fascistische knokploegen waren die in februari 2014 in Oekraïne een staatsgreep pleegden en hoe men drie jaar lang de centrale rol van al Qaeda in de Syrische oorlog verborgen hield. 

Kranten als The Financial Times en The Sun zijn gewoon oplichters, niet in de strafrechtelijke zin maar in de intellectuele betekenis van het woord. Ze beweren allerlei zaken die echter haaks op de realiteit staan. En dit maar met een bedoeling: Het de regering mogelijk maken om haar oorlogsplannen te realiseren. Ten koste van de geviseerde bevolking en in dit geval ook de Britse belastingbetaler.

Baghdad - aanslagen - 3 juli 2016

Een beeld van de aanslagen deze week door ISIS in Bagdad, goed voor mogelijks 300 doden. Meer dan twee jaar terug besloot de VS om ISIS naar Irak te sturen om het sektarisme ginds zo nieuwe impulsen te geven. Een kwestie om het land nog onbestuurbaarder te maken. De Amerikaanse en Britse invasie koste het leven aan honderden Britse en Amerikaanse militairen, hoeveel Irakezen erdoor stierven kan alleen maar geschat worden maar loopt in de vele honderdduizenden. Hierbij moet men dan nog de Iraans-Iraakse oorlog rekenen, de oorlog om Koeweit en het erna volgende embargo. Miljoenen slachtoffers heeft dit gekost en de belastingbetalers in de VS en het Verenigd Koninkrijk honderden miljarden dollars. Dit terwijl de Iraakse bevolking nooit een vinger uitstak naar de VS.

Willy Van Damme

1) Het Chilcot Report is genoemd naar Sir (ridder of baronet, de laagste stand binnen de Engelse adel) John Chilcot, een om zijn ‘verdienste’ tot de adelstand verheven Britse nu gepensioneerde magistraat.

Deze zit commissie voor die een openbaar onderzoek doet naar de invasie van Irak in 2003. Deze commissie bestaat verder uit Sir Lawrence Freedman, Sir Roderick Lyne, Sir Martin Gilbert – die intussen al overleden is – en Barones Prashar. Allen van adel dus.

De oprichting van deze commissie werd aangekondigd door de regering van Gordon Brown (zoals Tony Blair en Jack Straw behorend tot Labour) op 15 juni 2009 en hield haar eerste hoorzitting op 24 november van dat jaar. Ze zal normaal deze week haar rapport publiceren. Meer dan zeven jaar na datum.

Gezien de enormiteit van het schandaal zou het rapport toch vrij kritisch zijn voor de Britse politiek uit die periode. Maar intussen zijn alle geviseerde betrokkenen zoals enkele generaals, bazen van de inlichtingendiensten MI5 en MI6, topambtenaren en politici reeds lang op pensioen. En dat gaan ze zeker niet verliezen zoals ook een strafvervolging er evenmin lijkt te komen. Veel lawaai om niets dus.

Gebleken is al wel dat Blair wist dat het verhaal over die Iraakse massavernietigingswapens op weinig of niets gebaseerd as. Geweten is nu ook dat hij wist dat die invasie het land sociaal, economisch en cultureel ging dooreenschudden en voor Irak politiek desastreuze gevolgen zou hebben. Gebleken is ook dat hij wist dat het Britse leger niet opgewassen was voor haar taak.

Zeker is dat er voor de betrokken politici, generaals en ambtenaren geen verwijzing inzit naar het Internationaal Strafhof in Den Haag, want daar heeft men dat al laten weten. Zo gaat dat met dit soort instellingen.

Tony Blair - 4

Weinig politici zijn zo geldzuchtig als de Brit Tony Blair. Mede met zijn hulp werd Irak vernield en gaf men sektarische krachten er de vrije hand en werden niet-sektarische krachten zoveel mogelijk uitgeschakeld. Een heel bewuste strategie. Tony Blair zal zich vermoedelijk nu wel terugtrekken uit het openbare leven en in stilte genieten van de vele miljoenen die hij dankzij de politiek bijeen wist te graaien. Hij zal er moeten mee leven dat de geschiedenisboeken hem voor altijd negatief zullen beoordelen.

Als je Brits of Amerikaans politicus bent dan mag je honderdduizenden mensen laten afslachten. Heet je Jean-Pierre Bemba en ben je een politiek machteloos Congolees oppositieleider dan riskeer je in Den Haag desnoods levenslang. Klassenjustitie dus.

Maar alhoewel het rapport dus wel kritisch zal zijn voor die periode zal het toch voldoende zalvend zijn om geen aardschokken te veroorzaken in de machtscorridors van Londen of Washington. De adellijke en dus betrouwbare samenstelling van de commissie staat er borg voor.

The Financial Times liet trouwens uitschijnen dat Londen op buitenlands vlak verder zal gaan met haar agressief beleid. Het onderzoek is in voor de Britse elite veilige handen. Neem nu bijvoorbeeld commissielid Sir Lawrence Freedman. Die was de man welke ooit zelfs bijkluste als tekstschrijver voor Tony Blair.

En zelfs Israël had haar vriendje aan boord in de figuur van de overleden Sir Martin Gilbert. Deze beschikte over een doctoraat van de Israëlische Ben Goerion Universiteit en was gekend als een fanatiek zionist. Ook Lawrence Freedman is trouwens een jood.

Waarbij men vooral ook dient te beseffen dat Israël achter de schermen een sleutelrol speelde in de manoeuvres van de VS rond Irak. Het vormde immers een centraal onderdeel van haar plan om het Midden-Oosten via het bevorderen van het sektarisme grondig te destabiliseren om zo op termijn aan verdere gebiedsverovering te kunnen doen. Het zogenaamde Plan Oded Yinon.

Alleen zal Blair enkele weken spitsroeden moeten lopen. En dan? De man heeft sindsdien pakken miljoenen zitten te vergaren voor zijn zogenaamde bemiddeling in de Palestijnse kwestie, als adviseur voor allerlei regeringen en als spreker in het zeer vet betaalde lezingencircuit. De geschiedenisboeken zullen wel hard voor hem zijn.

Willy Van Damme

Advertenties

7 thoughts on “Irak, Chilcot en de verantwoordelijkheid van de Britse media

 1. Beste Willy,

  Puntje 7 wordt ik ook al geruime tijd gewaar, vooral sedert onze toppolitici met gretigheid de VS zijn gaan pikzuigen in de kwestie Rusland.
  “7) Het aansluiten bij de VS als de 51ste staat van de VS om zo tenminste enige zeggenschap te krijgen over ons buitenlands beleid.”
  Die toppolitici blinken uit qua gebrek aan menselijk inzicht. Wij, gewone mensen, leren dat in de middelbare school al of de traagsten onder ons tegen hun 35ste ongeveer. Je krijgt helemaal niets te zeggen als je de bully’s napraat, je wordt er alleen maar quantité négligeable door en dat is wat met Europa aan het gebeuren is. We zijn als EU al zo irrelevant dat de VS oligarchen al besloten hebben dat ze ons zonder verpinken zullen opofferen als het tot oorlog komt. Onze enige hoop is een sterk Rusland, zodat het zover niet komt.

  En misschien zitten Michel en Tusk met hun bespottelijke plannen op psychologisch vlak wel heel dicht bij de Saudische machthebbers. Ik vermoed al een tijdje dat die laatsten hun waanzinnige, onbegrijpelijke gedrag zou kunnen voortkomen vanuit hetzelfde gebrek aan menselijke ontwikkeling als we nu zien bij Michel en Tusk.

  Bedankt voor de info,
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Twee zaken zijn mij recent erg bijgebleven. Het ene betrof een conferentie in Londen over corruptie waar David Cameron het tegen de koningin had over ’s werelds meest corrupte staten die er aanwezig waren, Afghanistan en Nigeria.

  Die in Afghanistan is een creatie van de VS en de NAVO. Wat dus een verklaring geeft voor die corruptie. De president van Nigeria zei in een reactie hierop te hopen dat al het gestolen Nigeriaans geld dat in het Verenigd Koninkrijk zit ooit naar zijn land kan terugkeren.

  En dan was er bijna gelijktijdig die grote internationale conferentie rond vluchtelingen in Istanbul waar landen als Turkije, Saoedi-Arabië, de EU en de VS nog eens miljarden beloofden om het vluchtelingenprobleem aan te pakken. Dat is de mensen, en vooral de miljoenen vluchtelingen, in het gezicht gewoon uitlachen.

  Typerend is dat de VS nu vandaag aan Irak 20 miljoen dollar beloofde als steun aan de interne 3,3 miljoen Iraakse vluchtelingen. Een belofte om ieder dus 6 dollar te geven. Let wel dus op het woord: Belofte.

  Allemaal een gevolg van eerst het aan de macht brengen door de CIA van Saddam Hoessein, dan van twee door de VS gemanipuleerde oorlogen, de invasie en de Amerikaanse beslissing om ISIS naar Irak te sturen.

  Wie denkt dat van dit zootje iets serieus of corrects te verwachten is oerdom. Kijk maar naar het in wezen onbestaande debat rond onze geplande interventie in Syrië. Men voert oorlog en onze media en politiek achten het amper een discussie waardig.
  Willy Van Damme

 2. Als ze zo begeesterd zijn moet men zich altijd de vraag stellen, Hoe goed worden ze er van? Financieel gezien dan natuurlijk8 Waar is het gezond verstand als de Amerikaanse zelfmoordpiloot het stuur maar naar voor blijft drukken en de bende Europese leiders allen naar de cockpit trekken om mee te duwen ! Hebben we nu al niet lang genoeg gezien dat Europa nog altijd de pubermentaliteit heeft van eentje die op het slechte pad geraakt is ?
  Rudy Verbuyst
  Antwoord:
  Het probleem is dat onze grote politici elke geloofwaardigheid verloren hebben. En dat is alleen maar begrijpelijk voor iedereen die het vanop een afstand bekijkt.

  Zij echter zitten hoog verheven in hun ivoren toren te complotteren en zien niet eens wat er rond hen aan het gebeuren is. De toestand van nu doet mij een beetje denken aan de uitdrukking ‘Laat ze dan maar cake eten’. Dit als er voor de gewone bevolking geen klassiek brood meer is. In het Frans stond er voor cake het woord brioche, een speciaal soort duurder brood.

  Het werd toegeschreven aan de Franse koningin Marie-Antoinette maar komt feitelijk uit een boek van de schrijver Jean-Jacques Rousseau. Het citaat toont echter ten volle de wereldvreemdheid en asociaal gedrag van de toenmalige Franse elite. Iets wat we ook nu meemaken.
  Willy Van Damme

 3. he he was lachen.
  Jo Boudry
  Antwoord:
  Elders kan men minder lachen en ik gun hen dat met volle hart. En die clowns van Brexit zullen nu voelen hoe het is buiten de EU. Geen inspraak meer hebben voor veel van al die regels maar er zoals de Zwitsers en Noren toch moeten voor betalen. Het is Boris Johnson gegund.

  Wel is die man tegen het buitenlands beleid ten overstaande van Rusland en Syrië en dus zien we misschien hier een opening uit die smeerlapperij.
  Willy Van Damme

 4. Beste Willy,
  ik vind je opstelling met de verschillende punten toch wel iets te cynisch en niet genoeg geanalyseerd. Kun je dit op termijn punt na punt concreter uitwerken? Dat vraagt tijd en veel studiewerk.
  Het zou interessant zijn na te gaan hoe men de verhouding van Europa met Rusland kan verbeteren. Meer nog: hoe wij economisch kunnen samenwerken.
  Een handelsunie met dat reusachtige land dat toch ook over veel technische knowhow beschikt (ruimtevaart & ballistiek) kan Europa onafhankelijker maken van de wereldheerser U.S.A. Een nieuw Wereldbeeld is dringend aan de orde om het evenwicht in de wereld een weinig te herstellen. De Gaulle voorspelde al decennia geleden alleen dat de Britten niet thuis horen in de Europese gemeenschap en dat Europa best zou reiken tot aan de Oeral.
  Indien dat niet gebeurt, is een Derde Wereldoorlog onafwendbaar. Het duurt niet lang meer voor Poetin afgeschilderd wordt als de nieuwe Hitler. De uitgekiende en in feite misdadige hersenspoeling door de gemanipuleerde media doet me denken aan de propagandatechnieken die onze beide Wereldoorlogen vooraf gingen. Natuurlijk willen de Amerikanen de NATO op onze kosten verder uitbouwen. Bij een Derde Wereldoorlog zullen opnieuw astronomische bedragen voor wapens en ander nuttig nucleair materiaal gevraagd worden. Gezien de gezochte confrontatie met Rusland zal die oorlog opnieuw vooral op het oude continent uitgevochten worden. Dat heeft het voordeel dat niet al te veel Amerikanen maar wel miljoenen Europeanen opnieuw zullen moeten sterven op hun Europees slachtveld dat zogezegd verdedigd moet worden, omwille van onze vrijheid.
  Daarna is de hele wereld definitief in handen van de allerrijksten. Worden wij voor een groot gedeelte geregeerd door psychopaten, ontmenselijkt door rijkdom en macht?
  Hilaire Bodein
  Antwoord:
  Het was gewoon een cynisch stukje zonder verder belang. Ik wou gewoon de draak steken met Louis Michel die ik een onbeduidend figuur noem die alles te danken heeft aan zijn vader.

  En Poetin wordt in onze media nu al regelmatig voor de nieuwe Hitler uitgescholden. Alleen het woord pedofiel ontbreekt nog. In mijn ogen zijn mensen als Boris Johnson en Nile Farage gewoon bedriegers die hun land gigantisch veel schade berokkenden.

  Boris Johnson had gisteren de lef te zeggen dat er nog niets was gebeurd terwijl de Britten tegenover de rest van de wereld die dag al 10% armer waren geworden. Je moet maar durven.

  De EU vormde voor dat soort lieden een sta in de weg om de rest van de Britse sociale welvaartstaat af te voeren. Ze kunnen nu aan de slag. Het zijn vulgaire racisten, little Englanders.
  Willy Van Damme

  • In dezelfde zin iemand beschuldigen van vulgair racisme en hem een epitheton toedichten op basis van zijn nationaliteit zegt veel over de frustratie van degene die het uitspreekt.

   Nog twee bedenkingen: de Britten die 10% armer zouden zijn geworden. Is dat niet de inflatie die door de EU zo verhoopt wordt dat ze miljarden euro’s bij creeëren (quantitative easing om het met een hippe term te taggen), en die de Britten nu gratis in de schoot wordt geworpen?

   En de sociale welvaartsstaat zal worden afgebouwd. Komt deze voorspelling van dezelfde analisten en orakels die vorige week nog de overwinning voor het remain-kamp voorspelden?

   Ik ga me zelf ook niet aan een voorspelling wagen, hoor. Ik zeg alleen maar dat ik met interesse zal toekijken wat er gaat volgen voor Groot-Brittanië. Als het inderdaad zoveel slechter wordt, kan de EU-bureaucratie zich op de borst kloppen (dat zullen ze zeker niet nalaten). Als het toch niet zo’n ontzettende ramp wordt als wordt voorspeld, zullen we er gelukkig over kunnen lezen in de Britse pers (de onze zal er dan wel zedig over zwijgen). Dus toch nog twee voorspellingen over de houding van onze pers. Je mag me daar op afrekenen.
   Miel
   Antwoord:
   Hoeveel het Londen gaat kosten is onduidelijk en echt zullen we het ook nooit kunnen weten. Het gaat in het beste geval ook gaan over gemiddelden en dat maakt geen onderscheid tussen regio’s en tussen sociale klassen.

   Maar de eerste week was de waarde van het pond met ongeveer 10% tegenover de euro en de dollar gedaald en dat betekent dat de gemiddelde Britse burger toen 10% armer geworden is dan de gemiddelde burger van de EU en de VS.

   Maar arme regio’s in het Verenigd Koninkrijk kregen tot nu Europese steun en die valt dus weg. Ook is de Britse elite veel asocialer dan die van de meeste landen van het Europees continent.

   Figuren als Boris Johnson en Nigel Farage zijn behoudens wat woordengekrijs geen voorstander van een echt sociaal beleid. Cameron natuurlijk ook niet, maar door het wegvallen van de EU kan men nu in Londen zonder Europese tegenstand verder asociale maatregelen nemen en de rijken nog rijker maken en de rest armer.

   Ook staat het Verenigd Koninkrijk er internationaal helemaal alleen voor. Onderhandelen met China, de VS, Rusland, Brazilië of Indië zal nu geheel op eigen kracht dienen te gebeuren.

   Waardoor de voorwaarden die men via die gesprekken kan bekomen voor Londen minder voordelig zullen zijn. London komt in een veel zwakkere positie te staan. Wat bijna automatisch tot een verarming zal leiden.

   Er is nu al binnen de EU beslist dat veel van de handel in schuldbrieven, obligaties, uitgegeven in euro uit Londen wordt weggetrokken en naar de EU zal moeten verhuizen.
   Londen wou buiten de euro blijven maar handel in in euro uitgedrukte obligaties eiste zij wel voor The City op.

   Het toont de attitude van de Britse elite. Perfide en dat gaan ze er nu duur bekopen. Merkel & Co zijn de Britten kotsbeu en ze gaan dat in het Verenigd Koninkrijk goed voelen.
   Willy Van Damme


 5. Gilbert
  Antwoord:
  Een minstens erg verwarrend te noemen filmpje waar ik mij journalistiek heel grote vragen bij stel. Zo komen er een waslijst aan mensen aan het woord maar nooit zegt men wie dat zijn en wat ze vertegenwoordigen. Er zit gewoon geen lijn in en het laatste deel is gewoon schrikbarend racistisch.

  Het begin is wel leuk met Netanyahu over de invasie van Irak en de moord op de Iraakse leiders. Ook de interventie van de Libische leider Kaddafi is interessant en profetisch te noemen.

  Verder is de huidige stroom van mensen wereldwijd een niet te stoppen fenomeen, Belgen wonen met steeds meer in Thailand en Thai wonen met steeds meer in België.

  Zoals goederen probleemloos van het ene land naar het andere gaan zo gaan ook mensen die richting uit. Wie denkt het ene te kunnen stoppen en het andere toe te laten droomt.

  Transport en communicatie zijn zo gemakkelijk dat men dit geen halt kan toeroepen. Alleen controle is essentieel en ook dringend. Maar controle is ook aartsmoeilijk.
  Willy Van Damme

 6. op deze mooie zaterdag lees ik voor mij complete nieuwe info waar het allemaal naar toe gaat :
  http://www.loyalist.nl/15-jaar-pnac-en-miljoenen-doden-later/

  en ondertussen sproeien ze de lucht dicht …vlak boven mijn huis, in een dambordpatroon van chemtrails

  hoe lang kan deze waanzin nog duren ?
  Maarten Martens
  Antwoord:
  Het Project for a New American Century (PNAC) zijn een stelletje psychopaten die de wereld van de ene oorlog naar de andere pogen te leiden.

  Na de oorlog van 2003 tegen Irak en de daaropvolgende vernieling zorgden ze ook voor de verdere destructie van Oekraïne, de toenemende spanning in Europa, Syrië en Libië. Alleen Iran kregen ze niet.

  En de kranten, ngo’s en onze Europese regeringen laten zich als schapen door die gevaarlijke gekken naar de slachtbank leiden. Vermoedelijk gaan ze onder Hillary Clinton zelfs een nog grotere rol spelen dan onder Obama. Het is om bang van te worden.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s