George Soros, de Panama Papers en onderzoeksjournalistiek

Toen in april in de media het verhaal bekend raakte van de Panama Papers was het alsof de journalistieke wereld op zijn kop stond. Overal bracht men dit dossier met schreeuwende titels en de luide roep om maatregelen. Dit was, aldus de teneur, zowat de grootste onthulling ooit gedaan door de journalistiek. Niets is echter minder waar. Ook hield men netjes o.m. de rol van topspeculant George Soros verborgen. Waarom?

Onthullers en onthulden

Vooreerst waren de onthullingen van eenzelfde niveau als zou een krant koppen: ‘Prostitutie in Brussel’ of ‘Corruptie in de zakenwereld, sport en politiek’. Niets nieuws onder de zon want iedereen met een beetje financiële kennis heeft weet van dit soort structuren en trucs als die welke men nu met de Panama Papers onthulde. Het was heel ouwe koek.

George Soros - 3

George Soros, financier van het internationaal Consortium voor Onderzoeksjournalisten, Hillary Clinton, de staatsgrepen van de CIA zoals die in Oekraïne van 2004/2005 en 2014 en een waslijst van ngo’s zoals Human Rights Watch. De spin in het web.

Natuurlijk doken er weer eens nieuwe namen op zoals de rol van de bank Dexia. Algauw bleek echter dat de Belgische fiscus, de bancaire toezichthouder en het gerecht weet hadden van de activiteiten hier van Dexia maar gewoon niet eens hadden ingegrepen.

Men roept luidkeels schandalig en roept dan nog maar eens een parlementaire commissie bij elkaar waarbij men natuurlijk vooral de rivaliserende partij(en) poogt te bekladden. Waarna alles echter zoals steeds bij het oude blijft.

Maar dat er nieuwe namen opdoken was ook wel logisch als we weten dat het lek hier 214.000 firma’s, 2,6 terabytes aan informatie en zomaar eventjes 11,5 miljoen pagina’s betrof. Maar in wezen en bij nader toezien onthulde gans de zaak meer over de onthullers, het Internationaal Consortium voor Onderzoeksjournalisten, dan over de onthulden.

Dat Consortium bleek immers gefinancierd te worden door zowel de Amerikaanse regering als het wereldje van de grote kapitaalgroepen zoals de familie Rockefeller, George Soros en de Ford Foundation. Een situatie die uitgebreide corruptie doet vermoeden. Het is alleszins ongehoord dat private bedrijven en instellingen journalisten financieren. Het kan gewoon niet!

Dit dubieus karakter van de onthullingen bleek toen men recent ontdekte dat een van de klanten van dat Panamees zakenkantoor een zekere George Soros was. Die was er klant met minstens drie bedrijven, Soros Capital Ltd. op Bermuda, Soros Finance Inc. op Panama en Soros Holdings Ltd. op de Britse Maagdeneilanden.

Van waaruit dan een groot kluwen van vele postbusfirma’s naar vele andere fiscale paradijzen zoals Guernsey, Curaçao en de Kaaimaneilanden vertrok. Die zorgen dat alles zoveel mogelijk in het duister blijft en men voor zover geweten in de VS ook geen belastingen hoeft te betalen. Bij Soros wou men over dit laatste alleszins niets kwijt.

Soros Holdings Ltd. - Britse Maagdeneilanden

De link tussen speculant, intrigant en multimiljardair George Soros en het Panamese zakenkantoor Mossack Fonseca. Wat de fameuze journalisten van het Internationaal Consortium voor Onderzoeksjournalisten achterhouden.

De financier

De onthulling gebeurde echter niet door een van de journalisten aangesloten bij het Internationaal Consortium voor Onderzoeksjournalisten maar door….. Fox News, de tegen het establishment van de Democratische Partij agerende Amerikaanse nieuwszender (1). Niet onlogisch want George Soros is zowat de grote financier van aan die partij verbonden organisaties en personen.

En het is evenmin een grote verrassing te noemen dat de naam van George Soros niet opdook toen de zaak uitgebreid in het nieuws kwam. Men kreeg van die ‘onderzoeksjournalisten’ tientallen, zelfs honderden namen maar die van Soros bleef overal achterwege.

De reden moet men echter niet ver zoeken. De 86-jarige George Soros, een speculant van joods Hongaarse afkomst, is immers een van de grote financiers van het Amerikaanse Center for Public Integrity die op haar beurt het Internationaal Consortium voor Onderzoeksjournalistiek heeft opgericht. Fox News had het over een gift van 1,5 miljoen $ aan het Consortium.

Ook is Soros, samen met US AID (Agency for International Development), de officiële ontwikkelingshulporganisatie van de Amerikaanse regering, een van de twee financiers van het Organized Crime and Corruption Reporting Project dat mee aan de basis ligt van het verhaal over de Panamapapers.

Crimineel verleden

Typerend voor de verregaande normvervaging en hypocrisie als we weten dat US AID in Syrië betrokken is bij het steunen van al Qaeda. En in Laos in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw de enorm grote handel in opium en heroïne hielp organiseren.

Hillary Clinton - 5

Volgens persberichten kreeg Hillary Clinton voor haar presidentiële kiescampagne van George Soros al 13 miljoen dollar. Ze kreeg trouwens ook de steun van Robert Kagan, sterke man achter het Project voor een Nieuwe Amerikaanse Eeuw, de kern van de Amerikaanse neo-conservatieven. Het Amerikaanse leger kan zich maar best paraat houden.

George Soros is dan weer een man met een verleden als crimineel. Hij kreeg immers een veroordeling (2) wegens handel met voorkennis in aandelen van de Franse bank Société Générale. De bank was in 1988 op zeker ogenblik het doelwit van een overnamestrijd tussen de overheid en de aan de bank Paribas familiaal gelieerde Georges Pébéreau. En Soros was getipt.

Hij ging hiertegen in beroep tot bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg maar kreeg er op 5 oktober 2011 het deksel op de neus. Hij had aan die handel een 3 miljoen dollar verdiend en diende  hiervoor nog een boete van 2,2 miljoen dollar te betalen. In wezen wisselgeld voor de man wiens fortuin op 26 miljard dollar wordt geschat. Verstopt in een kluwen rond zijn Quantum Group.

Maar over die veroordeling en zijn betrokkenheid bij de Panama Papers zal je in de klassieke media behoudens de ene uitzondering niets kunnen lezen. Gerard Ryle van het Internationaal Consortium voor Onderzoeksjournalisten kon dan ook alleen maar toegeven dat men zijn naam in die gegevensbank tot dan niet had ‘gevonden’.

Carlyle Group

Maar ook hierna zal men bij dat consortium en de vele tientallen aangesloten journalisten en media hierover zwijgen als de dood. Geen woord over de man en zijn relatie met het Panamese Mossack Fonseca. Ook in België bij Lars Bové van de Tijd, Kristof Clerix van MO magazine en Knack of in Le Soir zal je hierover niets vinden. Het zijn de Belgische leden van dit Consortium.

Interessant is zeker de onthulling dat Soros via deze constructies ook partner blijkt bij de Carlyle Group, een in de schemer opererende en zeer invloedrijke investeringsgroep rond o.m. de familie Bush waarin ook Henri Kissinger, de ooit oppermachtige minister van Buitenlandse Zaken, steeds opereerde. Duidelijk een clubje rond de Republikeinse partij dus.

Maar Soros is de grote financier van de Democratische partij en een onoverzichtelijk kluwen van ngo’s allen ogenschijnlijk gericht op goede doelen als mensenrechten en democratie. Zo doneerde hij reeds minstens 13 miljoen dollar aan de kiescampagne voor presidentskandidate Hillary Clinton. Wat hem vermoedelijk de belangrijkste geldschieter van haar campagne maakt.

De Carlyle Group speelde onder meer een cruciale rol bij de poging om de Russische olievoorraden in handen te krijgen. Met steun van Henri Kissinger had men er een deal gesloten met Michail Chodorkovski.

Henry Kissinger - 2

Samen met de nu 93-jarige Henry Kissinger poogde George Soros de grote Russische olievoorraden van Yukos, toen de grootste in Rusland en eigendom van Michail Chodorkovsky, in handen te duwen van de Amerikaanse oliegiganten. Het mislukte door het drastische optreden van de Russische regering. Kissinger organiseerde een ganse serie oorlogen en staatsgrepen zoals die van Augusto Pinochet in Chili in 1973. Hij hielp door zijn optreden de Rode Khmer aan de macht in Cambodja en organiseerde in 1975 de invasie van Oost-Timor door Indonesië wat in het piepkleine land een 100.000 doden veroorzaakte. Een genocide.

Die was toen eigenaar van de oliemaatschappij Yukos en werd gezien als een der rijkste Russen. Hij was miljardair geworden toen de VS via de veelal dronken Russische president Boris Jeltsin het land deels onder controle had en lieten leegplunderen.

Kissinger was zelfs lid geworden van het door Chodorkovski opgerichte Open Russia dat gelieerd was aan de Britse tak van de familie Rothschild en uiteraard George Soros. De verkiezing in 2000 tot Russisch president van Vladimir Poetin deed de plannen echter mislukken.

Het idee was de Russische olievoorraden onder de Amerikaanse oliebedrijven te verdelen. Chodorkovski eindigde wegens fraude daarna in de cel. Wel poogt men vanuit de VS de zaak via de rechtbanken nog verder te zetten.

George Soros was trouwens op 20 juni dit jaar in Londen als spreker op een bijeenkomst van Open Russia van de nu in ballingschap levende Chodorkovski. Waarbij Soros het opnam voor de verdediging van Oekraïne en de EU als verloren afschreef.

Aziatische crisis

George Soros is ook de man die op 16 september 1992 de Britse regering op de knieën dwong en hen uit het Exchange Rate Mechanism (ERM en de voorloper van de euro) deed stappen. In de Britse politiek gekend als ‘Zwarte Vrijdag’.

Het Britse pond werd via dit ERM vastgeklonken aan de andere Europese munten. Het was een zo zware nederlaag dat Londen definitief deed besluiten niet mee te werken aan de euro. Het heeft het land ook een fortuin gekost en Soros volgens de meeste schattingen een miljard dollar opgebracht.

Vijf jaar later zou hij weer toeslaan en de Aziatische crisis veroorzaken die landen als Thailand, Maleisië en Indonesië op de rand van het bankroet deden belanden. Met Indonesië dat ei zo na implodeerde. Ook hier echter verdiende hij vermoedelijk 1 miljard dollar op de miserie van tientallen miljoenen mensen.

Geen zorg echter voor de man die als financier zeggenschap heeft over een onoverzichtelijke lijst van ngo’s, van het Britse Global Witness tot de gigant van een Human Rights Watch. Zelfs bij het Belgische Pascal Decroos Fonds kun je hem tegenwoordig aantreffen. Een crimineel verleden hebben, landen financieel plunderen en dan goede doelen financieren, je moet er George Soros voor heten.

De CIA kan geen staatsgreep organiseren of de Open Society Foundation van George Soros is aanwezig. Overal waar de VS een regering wil omverwerpen kun je hem aantreffen. Geen verassing dus dat men recent in Rusland zijn Open Society verbood.

Vladimir Poetin

Evenmin is het daarom verbazend dat de verhalen komende van dit Consortium over de Panama Papers gedurende de eerste dagen vooral de Russische president Vladimir Poetin viseerden als de centrale figuur in dit schandaal. (3)

Dit terwijl zijn naam zelfs nergens voorkomt. Ook nu nog stelt het door Soros en US AID gefinancierde Organized Crime and Corruption Reporting Project dat Poetin een van de centrale figuren is in die onthullingen. (4)

Vladimir Poetin - Panama Papers - Knack 13 april 2016 - 1

Dit was het beeld dat men in de ‘kwaliteitsmedia’ creëerde rond de Russische president Vladimir Poetin naar aanleiding van de Panama Papers. Hier een cartoon uit Knack van 13 april dit jaar en overgenomen van het Amerikaanse zakenblad Forbes.

Wikileaks noemde de ganse zaak dan ook niet meer dan een door de VS gefinancierde aanval op Rusland. En de vraag van Wikileaks en andere organisaties om die ganse databank openbaar te maken botste bij dat Consortium dan ook op een njet. Met als vraag: Wat heeft men te verbergen?

Typerend hierbij is ook dat het weken duurde voor de eerste Amerikaanse namen opdoken in dit verhaal. En zelfs dan ging het in essentie om onbeduidende figuren. Welke gekende Amerikanen er naast George Soros nog op die lijsten staan weten we niet. Het zouden er 414 zijn.

Het feit dat geen enkele van die fameuze zogenaamde onderzoeksjournalisten schreef over de aanwezigheid van Soros toont nogmaals hoe machtig deze is. Weinig Belgen die hem kennen maar achter de schermen deelt hij wel wereldwijd de lakens uit.

Willy Van Damme

1) Fox News, ‘Panama Papers reveal George Soros’ deep money ties to secretive weapons, intel investment firm’, Peter Byrne, 16 mei 2016. http://www.foxnews.com/world/2016/05/16/panama-papers-reveal-george-soros-deep-money-ties-to-secretive-weapons-intel-firm.html

Hoe Fox News aan die goed afgeschermde gegevens raakte is natuurlijk de vraag. Gezien de reactie vanuit het Consortium klopt de info natuurlijk. Vermoedelijk heeft een van de vele bij het consortium aangesloten journalisten deze info gelekt. Een man die de smeerlapperij beu was?

2) The New York Times, ‘Soros Loses Challenge to Insider Trading Conviction’, Nicolas Clark, 6 oktober 2011. http://dealbook.nytimes.com/2011/10/06/soros-loses-challenge-to-insider-trading-conviction/

3) The Financial Times, ‘How Putin’s cellist friend orchestrated stashing of 2bn in ofshore accounts’, Max Seddon, 5 april 2016.

Het is een verhaal vol veronderstellingen, zou’s en insinuaties genre: ‘Hij kent een dubieuze vriend dus is hij minstens even dubieus’. Geen verbazing dat de krant aan Sergeï Roldugin, de betrokken cellist, nooit om uitleg vroeg.

Roldugin heeft ooit Poetin in contact gebracht met zijn eerste vrouw en is peter van hun eerste kind. Roldugin is ook zakelijk erg actief en ontkent in de zaak enig crimineel handelen.

4) Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).  https://www.occrp.org/en/panamapapers/. Volgens hun website hebben zij twee financiers, George Soros en US AID.

7 gedachten over “George Soros, de Panama Papers en onderzoeksjournalistiek

 1. Willy, wat een geweldig artikel. Ik zou geweldig in hoofdletters willen schrijven!

  Je schrijft:
  ”George Soros was trouwens op 20 juni dit jaar in Londen als spreker op een bijeenkomst van Open Russia van de nu in ballingschap levende Chodorkovski. Waarbij Soros het opnam voor de verdediging van Oekraïne en de EU als verloren afschreef.”

  Dit is enorm interessant, zeker gezien de eerste opzet (Cameron) om Groot Brittannie los te weken (uit de EU) van Europa, naar mijn vermoeden om een strakkere coalitie aan te gaan met de VS.
  Het is een raadsel waarom Cameron als een blad aan een boom omdraaide en opeens IN de EU wilde blijven. Een paar simpele toezeggingen lijken me daarvoor geen reden, daarvoor waren de plannen al te ver in uitvoering.
  Je valt van je stoel als je hoort dat ook Corbyn van uit naar in is gegaan en dat Boris Johnson in february nog schreeuwde dat Engeland Uit de EU moest en na de draai van Camerom er opeens in wilde blijven.
  Raadsels!. Mogelijk geeft de toespraak van Soros opheldering. Heb je daar de ‘link’ van?
  Groet, Gerrit
  Antwoord:
  Je moet de buitenlandse politiek van de VS niet zien als een groot duivels plan. Dat is een grote misvatting waar ik hier al herhaaldelijk voor waarschuwde. Integendeel, er zijn hier meerdere stromingen zodat men soms de terechte indruk krijgt dat de VS alle richtingen uit wil. Het dossier Syrië is hiervan een zeer goed voorbeeld.

  In essentie was de VS er voorstander van dat het Verenigd Koninkrijk lid bleef van de EU. En dat is ook heel logisch. Sinds de herfst van 1940 is de politiek van Londen met handen en voeten gebonden aan die van de VS.

  De regering van Winston Churchill had na de vlucht uit Duinkerken in juni 1940 de keus: Een vernederend akkoord sluiten met Duitsland of verder vechten met Amerikaanse steun.

  De inval in juni 1941 van Duitsland in de Sovjetunie en de aanval van Japan op de VS in Pearl Harbour eind dat jaar maakte die ketens met Washington in feite alleen maar sterker.

  Het was die reden waarom de Franse president generaal Charles de Gaulle zich verzette tegen de toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de EU. Het werd terecht gezien als het Paard van Troje van Washington.

  En na de toetreding is dat ook volop gebleken. Londen was bijvoorbeeld een van de drijvende krachten om Turkije lid te maken van de EU en de uitbreiding met de staten van het vroegere Warschau Pakt. Wat slecht gebleken is voor de besluitvorming en cohesie van de EU. Washington tevreden.

  Het zijn immers alleen staten waarvoor de affiniteit in de kernlanden van de EU zeer klein was. Maar het was een politieke beslissing om zo de Amerikaanse invloed in Europa te vergroten ten nadele van Rusland.

  En voor de grote bedrijven betekende dat massa’s goedkope arbeidskrachten die verhinderden dat de lonen in de andere EU landen als Nederland en België gingen stijgen.

  Het zorgde echter in de oude kernlanden voor een stijgend ongenoegen. Wat men moet koppelen aan de strakke bezuinigingspolitiek en het feit dat mede dankzij dit beleid de rijken alleen maar rijker werden en de armen en middenklasse steeds maar verarmden. De EU vervreemde en dan kwamen die spotgoedkope Polen en Bulgaren.

  Bovendien is gebleken wat De Gaulle vreesde. Zoals een Europees diplomaat met wat ervaring in een gesprek stelde stuurde Londen sommige van haar beste mensen naar Brussel. Ze hadden echter de opdracht gekregen de Europese besluitvorming zoveel als mogelijk te saboteren. De persoon was dan ook tevreden dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat.

  De VS wil wel een eengemaakt Europa – dat is goed voor de Amerikaanse multinationals – maar wel een dat niet te sterk mag zijn en hondstrouw alle bevelen van Washington opvolgt. Dat doet men in Brussel wel maar niet voldoende voor Washington. Zie maar naar de perikelen rond de door China opgerichte Asian Investment Infrastructure Bank.

  Washington was tegen maar iedereen in de EU, behoudens Ierland en België met de pro-Amerikaanse minister van Financiën Johan Van Overtveldt, waren stichtend lid.

  The Financial Times moest zelfs de leugen verzinnen dat Londen wel als eerste moest toetreden want Luxemburg stond al klaar om lid te worden. Wat een hierover goed ingelichte bron toen bij hoog en laag ontkende. Maar Londen had om de VS te sussen een dom excuus nodig.

  Maar nu het Verenigd Koninkrijk weg is ziet Washington haar voornaamste pion in de EU verdwijnen. Er zijn nog wel de Baltische staten, Polen en Zweden maar die hun gewicht in de EU is een pak kleiner. De VS zit dus met een groot dilemma.

  Verder is het zo dat George Soros volgens bronnen zoals de meeste speculanten in de week voor het referendum had zitten speculeren op het feit dat Londen in de EU zou blijven. Om dat te zien moet je de evolutie van het pond sterling en de Britse beurs in die periode bekijken. Alles ging opwaarts.

  Al die grote speculanten hadden geheime opiniepeilingen en exitpolls gehouden zodat ze dachten al uren voor het sluiten van de stembureaus de uitslag te kennen en zo te profiteren van de te verwachten evolutie op de markten.

  Alles stortte echter pas donderdag rond middernacht in elkaar. Toen bleek wat er hand de hand was. De speculanten hebben hier dus veel geld verloren en vermoedelijk dus ook Soros.

  Verder wil ik je wel zeggen dat de Britse elite nu de EU regels deels gaan wegvallen een nog asocialer beleid gaat voeren. Ook qua mensenrechten gaat het er op achteruitgaan. Zie maar naar de fors toegenomen racistische aanvallen.

  De EU is een asociale machine maar het gaat er voor de doorsnee Brit zeker niet op verbeteren want de Britse elite is nog veel slechter. Nigel Farage en Boris Johnson zijn in mijn ogen gewoon smeerlappen. Little Englanders van het ergste soort.

  Die link heb ik niet. Ik ontdekte het verhaal toen ik naar de contacten tussen Open Russia en Soros aan het zoeken was. Een lezer wist trouwens te melden dat Soros kortelings voor een babbel naar het Europees parlement komt. Je moet maar durven.
  Willy Van Damme

  • Beste Willy, bedankt voor de reactie Ik kan je vanuit de UK zeggen dat je verhaal volledig klopt. Het is mij alleen (nog) niet duidelijk welke kant het op gaat. Het begint er op te lijken dat dat hele Brexit niet door gaat. Er wordt nu al gesproken over een nieuw referendum. Dat zou ook niet zo raar zijn, omdat veel mensen zeggen emotioneel gestemd te hebben en daar nu spijt van hebben.

   Het blijft een raar gedraai van al die politici van in naar uit of andersom. Achter de schermen gebeurd dus een hoop.

   Probeer ook eens de strijd te volgen binnen labour. Blair voelt zijn macht wegebben nu Corbyn gekozen is als partijleider. De oude Blair haalt weer rare streken uit.
   Ik zit er weer eens midden in. Het lijkt mijn noodlot wel te zijn 🙂 Maar spannend is het wel.
   Gerrit
   Antwoord:
   Vergeet een tweede referendum behoudens dan een in Schotland. Men is in Brussel nu volop bezig de rekening aan het voorbereiden en die zal duur zijn. Gedaan met de giften en goede wil.

   Men kan zelfs zeggen dat er sprake is van haat tegen die Britse elite. Zo gaat nu al zeker de handel in euro-obligaties wegen uit Loden. En dat zal heel veel pijn doen. Herinner U ook dat de Britten samen met de Amerikaanse NSA hier iedereen zaten af te luisteren. Het is de tijd van het vereffenen der rekeningen.

   Wat betreft Schotland gaat men zich nu helemaal neutraal opstellen en er niet meer zitten tegen ageren. Alleen Spanje gaat dat om duidelijk reden blijven doen. De rest zal zwijgend toekijken en bij een Schotse afscheiding een glaasje drinken.

   Wat betreft Corbyn gaat de Britse pers gewoon verder met haar lastercampagne. Men wil de man kapot want hij behoort niet tot het clubje à la Jack Straw, Gordon Brown en Tony Blair.
   Willy Van Damme

 2. Interessante video… https://www.youtube.com/watch?v=feGXIK–OdM&feature=share
  Guido Clicque
  Antwoord:
  Interessante video maar wel enkele opmerkingen. George Soros werkt voor zijn financiële activiteiten via het Quantum Fund. Hij is nooit gestopt met speculeren maar heeft dit op zeker ogenblik beperkt tot de eigen familie.

  Alleen het werken met geld van derden was gestopt. Het betekende dat hij zich niet moest houden aan een serie regels en dit kwam hem natuurlijk goed uit.

  Verder ben ik het een beetje tegen het gebruik van die term illuminatie die teveel tot het wereldje van de fantasten behoort. Soros is zonder enige twijfel een der machtigste figuren ter wereld en zijn greep op Hillary Clinton is groot.

  En ongetwijfeld is dat gevaarlijk. Ik denk echter dat de man oud is maar dat sommigen hem als te machtig beschouwen en die macht op maat willen snijden.

  Wel dient gezegd dat toen Turkije begon met het massaal naar de EU versturen van haar vluchtelingen, de EU niet veel anders kon doen dan wat Merkel zegde.

  Je kon ze toch niet in de zee laten omkomen. Wat moet gebeuren is het stoppen van de oorlog tegen Syrië zodat die vluchtelingen zo snel als mogelijk terug naar hun land, huis en familie kunnen terugkeren.

  Wat we echter zien is dat het Europees plan gewerkt heeft. Er komt geen echt akkoord over die kwestie behalve dat Turkije nu alle vluchtelingen terugneemt.

  Van onderhandelingen met Turkije over toetreding komt nooit iets in huis. En van visa vrij reizen voor Turken die naar de EU willen komt ook niets. Zelfs de door Erdogan geëiste miljardenstroom naar zijn regering is mislukt.

  Er gaat wel geld naar Turkije maar dat gaat naar de vluchtelingen en projecten waarover de EU zeggenschap heeft. Ik raad je aan mijn eerdere stukken over de kwestie te lezen.

  In wezen heeft Erdogan hier een zeer zware nederlaag geleden en bakzeil gehaald. Een nieuwe massale vluchtelingenstroom vanuit Turkije lijkt er niet meer te komen. De Turkse regering zit geheel in het nauw en zoekt dringend vrienden.

  Ook met Rusland heeft het een vernederend akkoord moeten sluiten en heeft het alle Russische voorwaarden aanvaard. Alleen bij het geschil met Israël – waar Turkije in haar rechten was – heeft ze grotendeels gewonnen. Wel heeft ze geen vrije toegang tot Gaza bekomen, een basiseis van Erdogan.

  Wat ik niet wist is dat Soros nu aan het shorten is op de VS. Hij speculeert dus op de problemen in de VS. Ook zijn steun voor bepaalde Amerikaanse groepen was mij onbekend. De man is gewoon gevaarlijk en mede daarom heb ik het gevoel dat men hem poogt onder controle te krijgen.
  Maar met Hillary Clinton zou hij terug extra vleugels kunnen krijgen. Hij is wel al 86 jaar en dus stokoud.
  Willy Van Damme

 3. Goed stuk en met plezier gelezen. De politiek is een smerig spel, maar dat was vroeger al zo en dat zal het ook wel altijd blijven. Jammer dat met zoveel nieuws en internet dit soort analyses nergens te lezen staat. Toevallig ben ik op uw site terecht gekomen en kijk elke avond of er weer
  zo’n geweldig analyse verschenen is.
  Peter Cabri
  Antwoord:
  Bedankt voor de lovende woorden.
  Willy Van Damme

 4. Geopolitiek is eigenlijk heel doorzichtig als je weet wie de hazen zijn en hoe ze lopen…
  Op 30 juni 2016 geeft mijnheer Soros NB. een lezing in de Begrotingscommissie van het Europees Parlement over migratieproblematiek…

  https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/e61f1c68-826f-47be-9d7c-3be7406d080f/Public-hearing-migration-30-june-2016-draft-programme.pdf


  Max Delius
  Antwoord:
  Dat men hem daar zomaar een speech laat geven, schokkend. De door Guido Clicque doorgestuurde link naar een film over George Soros gaat voor een groot deel over zijn houding in de vluchttelingenkwestie.
  Willy Van Damme

  • Ik heb hier nog een zeer interessante analyse gevonden, graag uw mening Willy…https://sheherkhan.wordpress.com/2016/06/29/terreuraanslag-ataturk-airport-cui-bono-een-geopolitieke-analyse/
   Guido Clicque
   Antwoord:
   Wat betreft de analyse over Erdogan kan ik die grotendeels delen. De man is ook goed geïnformeerd. Zo is het sinds kort geweten dat Turkije via Algerije contacten heeft met de Syrische regering.

   En het is ook duidelijk dat Turkije denkt aan een nieuwe politiek wat betreft Syrië. Het is echter nog vroeg dag om nu al meer duidelijkheid te krijgen wat betreft de Turkse steun aan die terreurgroepen.

   Ik denk dat ISIS nu wacht hoe de Turkse regering gaat reageren. Wat vermoedelijk de reden is waarom zij deze aanslag op die luchthaven in Istanbul niet opeisten.

   De toestand is voor Turkije gewoon dramatisch. Ze hebben/hadden met iedereen ruzie maar pogen dat nu bij te leggen. Zo heeft Erdogan zich persoonlijk verontschuldigd voor het neerhalen van dat Russisch gevechtsvliegtuig.
   Toch straffe kost.

   Maar wat men overal vergeet is de relatie met de EU. Het akkoord met de EU staat nergens. Er komen geen visa vrije reizen voor de Turken, in wezen de basiseis. Er komen ook geen 6 miljard euro richting de Turkse regering en er komen ook geen nieuwe onderhandelingen voor toetreding tot de EU. Ankara kreeg tot op heden dus niets, 0,0000.

   Desondanks landen er amper nog vluchtelingen op de Griekse eilanden voor de Turkse kust zoals Lesbos. En dat is wat de EU wou. Met andere woorden: Een zware nederlaag voor Erdogan die nu nog het risico heeft dat het aan zijn zuidergrens een door de VS, Israël en de EU soort van autonome Koerdische aan de PKK gelieerde staat krijgt. Een nooit gezien nachtmerrie voor Ankara.

   Men moet bij Erdogan wit van woede zijn over de houding van de EU en de VS. Vandaar het besef dat Assad, Iran en Rusland hier feitelijk, niet alleen economisch, maar vooral politiek bondgenoten zijn.
   Denk eraan dat ook Saoedi Arabië zich in het verleden uitsprak ten voordele van een soort Koerdische staat.

   Wat betreft ISIS en de VS denk ik dat dit te vergezocht is. Wel lijkt wat de VS in Syrië doet een soort Plan B te zijn, een zwakkere regering Assad met een grote Koerdische deelstaat. Maar dat is riskant want er wonen aan de grens met Turkije veel meer niet-Koerden dan Koerden.

   Ook zijn er geen bewijzen voor de aanwezigheid van Duitse ‘adviseurs’. Zelfs dat wat betreft Britse en Franse militairen lijkt dat evenmin zeker.
   Willy Van Damme

 5. Heb met rode oortjes zitten te lezen, wat een goed verhaal! Hulde voor jou Willy.
  P. Adriaansen

  Antwoord:

  Het grote probleem met dit dossier en de manier waarop de media dit brengen is dat niemand de vraag stelt hoe dit in openbaar raakt. Wie doet dit en met welke bedoelingen? En is alles wel correct? Verder valt ook nu weer op dat men de eerste paar dagen er vooral Rusland bijhaalt en veel insinueert. De Amerikaanse mediaoorlog tegen Trump blijft duren, ook in Europa.

  En uiteraard wordt er in Rusland ook duchtig gebruik gemaakt van allerlei fiscale trucs. Russen zijn als Europeanen nu eenmaal ook mensen. Verwacht er dus niet minder of meer van de Belgische, Nederlandse, Britse of Amerikaanse miljardairs. Zij houden naar verluidt nogal van Cypriotische stranden en hun banken. Hebzucht is nu eenmaal een basiskenmerk van het menselijk dier.

  Verder was er nu ook weer een flinke portie amateurisme zoals hier in België met het verhaal rond verzekeraar Ageas. Toen de CEO zijn verhaal op de radio kon doen was de krant De Tijd nog maar heel klein. Woord en wederwoord en een stricte controle van de verhalen en documenten is er niet altijd bij. Vette titels daarentegen wel.

  Maar bedankt voor je lof.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s