De Standaard over de Krimtataren

Van een journalist mag men enige diepgang verwachten en als hij schrijft over de actualiteit van verre landen enige historische kennis. Maar blijkbaar is dat voor De Standaard helemaal niet nodig. Getuige het verhaal van Corry Hancké vandaag “Ook in 2016 verdwijnen kritische Krimtataren”.

Zo staat er geschreven ‘Krimtataren demonstreren in 1987 nabij het Rode Plein. Pas later kregen ze toestemming om terug te keren naar de Krim, waar hun voorouders ooit de enige bewoners waren.’

Over de zeer oude geschiedenis van de Krim is weinig geweten maar de eerste bewoners waren vermoedelijk de Skythen, Cimmeriërs en de Ostrogoten. Daarna kwamen de Grieken die van Chersonesus, het latere Sebastopol, een bloeiende havenstad maakten. Het werd daarna Romeins, dan Byzantijns tot in 980 de Russische koning Vladimir de Grote (de Heilige Vladimir) Chersonesus en de Krim veroverde op de Byzantijnen.

In ruil voor hulp bij een burgeroorlog in Byzantium, het bezit van Chersonesus en een Byzantijnse prinses bekeerde koning Vladimir zich dan tot het orthodoxe christendom. In Chersonesus/Sebastopol kan men trouwens een grote kerk vinden, de Sint-Vladimir Kathedraal die aan deze voor Rusland cruciale gebeurtenis is gewijd.

Vanaf de elfde en vooral twaalfde eeuw vestigden zich ook nog de Koemanen en de Kyptsjaken, twee een aan het Turks verwante taal sprekende steppevolken. Nadien in 1230 veroverde de Mongoolse Gouden Horde het overgrote deel van Rusland en ook dus de Krim.

Uit die vermenging van Mongolen, Kyptsjaken en Koemanen ontstonden de Krimtataren. Deze stichten in 1441 het Kanaat van de Krim dat snel een vazalstaat werd van het Ottomaanse rijk en zich wegens de druk van de christelijke Russen bekeerden tot de islam. Het gebied werd in 1783 terug Russisch onder Katharina de Grote.

Haar verhaal raakt dan ook kant noch wal en toont een ergerlijk gebrek aan dossierkennis. Maar ja, als we zien dat ze zich voorheen voor haar verhaal over de toestand van de Tataren op de Krim baseerde op een gesprek met een topman van de salafistische terreurgroep Hizb ut Tahrir – een groep die o.m. in Rusland en Duitsland verboden is – dan weten we het wel.

Het is alsof een Russisch journalist na een gesprekje met Fouad Belkacem het verhaal zou schrijven over moslims, Antwerpen en België. Maar het gaat hem hier natuurlijk niet over het informeren van de lezers maar over het desinformeren, het verspreiden van propaganda.

Willy Van Damme

Reactie op een artikel in De Standaard van vandaag van Corry Hancké met als titel ‘Ook in 2016 verdwijnen kritische Krimtataren.’ Dit niveau natuurlijk te verwachten na het Eurosongfestival vorig week en de overwinning van Oekraïne en zangeres Jamala met een ultranationalistisch lied.

Advertenties

9 thoughts on “De Standaard over de Krimtataren

 1. Corry Hancké is waarschijnlijk een vriendin van die andere neutrale verslaggeefster Ankie Rechess.
  Christiane Vermoortel
  Antwoord:
  Dat weet ik natuurlijk niet maar ik vrees dat doe Corry Hancké in de overtreffende trap zit. Maar je had over die zaak eerder in Knack die andere topverslaggeefster Joannie de Rijke die stelde dat de Krimtataren de eerste bewoners waren van de Krim. Dossierkennis en kritische zin: Zo zeldzaam als een witte raaf in Medialand.
  Willy Van Damme

  • Beste Willy,
   bedankt voor je uitgesponnen historisch uitleg. Wat de Standaard betreft en de media in ‘ t algemeen: “It’s all rotten in the kingdom Media.” Ik verwijs o.a. naar het artikel van opiniërend hoofdredacteur Bart Sturtewagen in De Standaard van 26 april 2016. Titel: “Koketteren met zwakheid draagt een prijs”. Daarin verwijt hij ons, gewone mensen, dat wij niet genoeg betalen voor Obama en zijn Nato. In mijn reactie heb ik o.a. het volgende verklaard: “Wij worden voortdurend angst aangejaagd door argumenten van goed betaalde intellectuelen(?) die beven voor hun job en dus werken in de geest van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. De grote, morele idealen die hun broodgevers gebruiken als scherm om hun positie te verdedigen in het web van de onverbiddelijke kapitaalconstructies.
   Hilaire Bodein
   Antwoord:
   Het was een korte schets die normaal voor elke journalist die erover schrijft basiskennis zou moeten zijn. Sebastopol is voor het orthodoxe christendom een heilige plaats.
   Wie over de Krim schrijft en deze beperkte historiek rond de bekering van Vladimir de Grote in 988 niet kent zou beter een ander beroep kiezen.
   Willy Van Damme

   • Die types als Bart Sturtewagen doen denken aan de ‘house niggers’ tijdens de slavernijperiode in de VS. Zij rammelden hun lotgenoten af voor de meester en kregen daar dan wat extra kruimels en privileges voor.

    In Auschwitz had je dat ook, waren er Joden, die konden overleven dankzij hun bereidheid om wreed te zijn voor hun lotgenoten.

    Ik denk dat het niet zonder reden is dat Sturtewagen een functie van goed betaalde sterjournalist heeft gekregen van de directie van DS.

    Bedankt Willy voor uw verhelderende stukken. Ik kijk er altijd naar uit.

    Mvg,
    Edith Legrand
    Antwoord:
    Het ontbreekt de Standaard aan professionaliteit. Zowel qua ethiek, dossierkennis en kritische zin loopt het er serieus mank zoals dit verhaal nog maar eens aantoonde.

    Neem nu het hier onthulde verhaal over hun medewerker voor het Midden-Oosten, Jorn De Cock. Ondanks het door hen niet betwiste verhaal over diens financiële relatie met Qatar, een der financiers van al Qaeda, blijft men de man zijn stukken publiceren.

    En toen hij de door al Qaeda & Co gebrachte versie van de slachtpartij in het stadje Houla klakkeloos overnam was voor de ombudsman alles in orde. De andere door o.m. de Frankfurter Algemeine Zeitung gepubliceerde versie van de feiten hoefde voor hun zogenaamde ombudsman niet eens in de krant te komen.

    Want voor de Cock en de fans van al Qaeda van HRW waren het leugens. Het typeert het niveau van hun journalistiek en van hun ‘ombudsman’ welke haaks staat op wat het hoort te zijn. Woord en wederwoord, kritische evaluatie, vergeet het.

    Begin 2003, voor de verovering door de VS van Irak, voerde ik per mail een discussie met diezelfde Bart Sturtewagen over de Amerikaanse beweringen betreffende de massavernietigingswapens van de Iraakse president Saddam Hoessein.

    Hieraan twijfelen was voor de man dom. We weten nu met 100% zekerheid wie toen dom was. Maar twijfelen aan de woorden van een Amerikaanse president doe je bij dat soort ‘journalisten’ niet. Amerikaanse presidenten vertellen dogma’s en wee diegene die hieraan twijfelt. .
    Willy Van Damme

 2. Wat me steeds verwondert is dat in uw artikels niet te vinden is over de glorie dagen van Stalin!
  Juist dit liedje “JAAR 1944” maakt er gewag van hoe Stalin de Krim Tataren warden verdreven door de Soviets -daar waar ze tot die gebeurtenis samen met de Soviets tegen de Duitsers vochten!Na die verdrijving gingen veel Krim tataren TEGEN de Soviets vechten !
  Nog al menens dat Poeten en de Russen zo’n liedje niet slikken !
  Sportmans
  Antwoord:
  DEZE TEKST IS AANGEPAST NA DE REACTIE MET BIJGAADE INFO VAN LEZER EDITH LEGRAND. DIT BETREFT DE RELATIE VAN DE KRIMTATAREN MET STALIN.
  De figuur van Jozef Stalin is hier in het verleden enkele malen ter sprake gekomen en zorgde voor een stevig debatje. De man heeft zeker veel leed veroorzaakt.

  Die deportatie van de Krimtataren is er volgens nieuwe informatie echter geen voorbeeld van. Zoals in delen van Oekraïne hebben ook in de Krim bepaalde groepen Krimtataren zeer actief meegeholpen aan de meest gruwelijke slachtpartijen tegen hun landgenoten, waaronder zeer veel onschuldige burgers.

  Het ontbreekt wel nog aan bijkomende gegevens meer in detail om hierover een definitief oordeel te vellen. De voorstelling van de feiten zoals die zangeres en de westerse massamedia, incluis de Oekraïense autoriteiten, deden is echter zacht uitgedrukt zeer eenzijdig en vals.

  Het dient gezien te worden als laster en propaganda. Voor meer informatie verwijs ik hier naar de op 17 mei binnengekomen tweede reactie van Lezeres Edith Legrand en de bijhorende link voor een zeer goed gedocumenteerde Russische reactie.

  Het kaderde natuurlijk in de periode van W.O. II toen Stalin en de Sovjetregering achterdochtig waren i.v.m. de loyaliteit van bepaalde vooral islamitische minderheden in die regio.

  En zoals uit die bijkomende info blijkt ook zaten met de medeplichtigheid aan gruweldaden van bepaalde groepen onder die minderheden.

  Gevreesd werd dat hun traditionele achtergrond van goede contacten met Turkije voor problemen kon zorgen. Turkije had immers na de stichting van Duitsland steeds goede militaire relaties gehad met Duitsland omwille van het feit dat beide staten als traditionele vijanden Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Rusland hadden.

  Bovendien moet men ook beseffen dat er in die periode in Europa veel verplichte volksverhuizingen gebeurden, vooral de Duitstalige minderheden in Oost-Europa (bvb. de Sudetenduitsers) waren hier het slachtoffer van. En die gebeurden met toestemming van de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

  Bovendien is de geschiedenis er een van zeer veel massale slachtpartijen en ongehoorde brutaliteiten. Onder de Amerikaanse presidenten werd bijna de gehele originele bevolking vermoord met de rest die men deporteerde.

  En na de verovering van Algerije door de Franse decimeerde de bevolking. Hetzelfde gebeurde in onze kolonie Congo. En dan had je de Britten in Indië en China met hun opium die bewust miljoenen Chinezen verslaafd maakten en dat afdwong met hun kanonneerboten.
  Ja, Stalin was veel maar hij was maar een van de velen.

  Historische vergelijkingen lopen steeds mank maar ik zie hier een gelijkenis met wat gebeurde in Turkije naar het einde toe van WO I toen het Ottomaanse leger massaal Armeniërs, Grieken en Syriac’s afslachtte en de overschot deporteerde.

  De Turkse Sultan en daarna Kemal Ataturk vreesde immers hun gebrek aan trouw aan het Ottomaanse/Turkse rijk en zag in hen collaborateurs met het christelijke Rusland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

  Natuurlijk had de regering in Kiev ook een lied kunnen laten maken over 1944 en dan de slachtpartijen aangericht door de lokale fascistengroepen zoals OUN-B en de SS Divisie Galicia. De naam Auschwitz zal U wel iets zeggen vermoed ik.

  Ook had men een lied kunnen opdragen aan de tientallen betogers die omkwamen toen fascistische knokploegen in Odessa in mei 2014 het vakbondsgebouw waarin ze gevlucht waren in brand staken. Het gebeurde ongestraft.

  Maar hierover zal die regering wel geen liedje laten maken. Evenmin als De Standaard hierover zal schrijven. De OUN-B zijn tegenwoordig voor die regering immers helden des vaderlands.

  Verder ging mijn tekst in essentie over het totaal gebrek aan historische kennis die uit het stuk bleek.
  En van De Standaard zou je normaal kwaliteit mogen verwachten. Want dat is toch wat die krant beweert te geven.
  Willy Van Damme

  • Zelf heb ik naar die liedjeskwelling niet gekeken, maar ik zag meteen de volgende morgen via facebook dat het evenement voor zombies misbruikt werd voor psychologische oorlogsvoering, wat in strijd is met hun reglement. Maar blijkbaar telt dat reglement niet als het om de belangen van de VS oligarchie gaat.

   Ik heb al dagen een artikel bij de hand: “Tell Eurovision in 1944 Stalin deported the Crimian Tatars to protect them from punishment for Nazi war crimes.”
   http://thesaker.is/tell-eurovision-in-1944-stalin-deported-crimean-tatars-to-protect-them-from-punishment-for-nazi-war-crimes-by-scott/
   Edith Legrand
   Antwoord:
   Bedankt voor uw reactie en vooral met die link naar dat artikel op de website van The Saker. Het bewijst nogmaals hoe weinig we weten van de geschiedenis. Vele Krimtataren uit die periode mogen feitelijk blij zijn dat men ze in 1944 na de bevrijding van de Duitse troepen niet massaal executeerde.

   Maar het wekt geen verbazing dat men dit soort verhalen zeker niet in De Standaard of andere westerse massamedia zal publiceren. Om te oordelen moet men de zaak steeds goed onderzoeken en minstens beide klokken laten horen. En dat is het laatste wat onze pers wil. Propaganda is de regel.

   Ik heb alleen naar het Belgische lied geluisterd en de uitslag deels bekeken. Het Oekraïense heb ik dan nog eens gehoord op het einde en het vrouwelijk deel van het gezin vond het maar een matig nummer.

   Een mening die ik ook deelde. Er zat wat drama in meer het bleef zo vlak aan de oppervlakte dat men nu al zeker kan zijn dat het in de muziekgeschiedenis niet eens een blipje zal betekenen.

   Lezer Sportmans zal het artikel hopelijk lezen maar ik betwijfel het sterk. Voor de anderen is het verhaal een absolute must. Het geeft beter inzicht in wat er toen op de Krim gebeurde.
   Willy Van Damme

   • Spijt mij te lezen dat eric sportmans “dit artikel denkelijk niet zal lezen ” en waaromzou ik niet?
    Krim is soviet of te russich ? Zo ja waarom zouden wij in Belgie dan niet b.v; het noorden van F terug eisen tot aan Duinkerken?
    Hoeveel mesne heft de Sowiet Unie niet gedeporteerd?Uit de Krim ,uit UA en uit Polen?
    Eric Sportmans
    Antwoord:
    Uw vergelijking tussen de zaak van de Krim en die van Frans Vlaanderen loopt nog meer mank dan die tussen appelen en peren. Na de staatgreep van februari 2014 was er een totaal gebrek aan veiligheid met gewapende fascistische knokploegen die iedereen intimideerden en desnoods vermoorden die in de weg liep.

    Getuige de koelbloedige moord op tientallen betogers in mei 2014 in Odessa die leven verbrand werden. Ongestraft.
    Bovendien was De Krim in Oekraïne het veruit armste deel van het land wiens taal bovendien nog in officiële documenten verboden was.

    Het is daarom logisch dat zij zich distantieerden van die staatsgreep door wat in hun ogen alleen maar een fascistische kliek uit Lviv was.
    Maar ik ben er van overtuigd dat men in de VS de gebeurtenissen op de Krim voorspeld hadden. Ze gebruiken ze alleen maar om Rusland verder zwart te maken.

    De Krim is strategisch en cultureel voor Rusland veel te belangrijk om het verloren te laten gaan aan een stelletje door de VS betaalde huurlingen.

    Bovendien is het duidelijk dat er tussen bepaalde salafistische groepen binnen die Krimtataren zoals Hizb ut Tahrir en fascistische bendes zoals Pravy Sektor en het Azov Bataljon een militaire samenwerking is.

    Mede onder stimulans van de regeringen in Kiev en Ankara en gesteund door bepaalde Amerikaanse kringen, vooral dan de neoconservatieven en hun vrienden de ‘progressieve haviken’

    De bewoners op de Krim hebben dan in een referendum met een uitermate grote meerderheid gekozen voor aanhechting bij Rusland. Ook veruit de meeste Krimtataren gingen hiermee akkoord.

    Een logisch gevolg van die staatsgreep. Dat Rusland deze stemming in de feiten organiseerde klopt natuurlijk maar de stemming is volgens alle waarnemers correct verlopen.

    Het internationaal recht laat toe dat de bevolking van een bepaalde goed omschreven zone na een referendum kan kiezen voor afscheiding. De zaak Kosovo is het een voorbeeld voor. Servië trok naar de rechtbank en ving bot.

    Zelfs al werd het referendum toen gehouden in een sfeer van grote intimidatie door de UCK en de internationaal rechtelijk illegale bezetting van dat gebied door de VS en haar bondgenoten in de NAVO.

    Verder deporteerde men voor zover ik weet uit die door U opgesomde landen na 1944 alleen Duitstaligen, zoals de Sudetenduitsers uit het toenmalige Tsjechoslowakije.

    Dat gebeurde met internationale toestemming van de overwinnende geallieerden en de VN. Geen enkele regering heeft tot heden hiertegen ooit een protest geuit.

    En als U het verhaal van die website van The Saker gelezen hebt dan zult U nu wel weten dat die deportatie van de Krimtataren niet zomaar een puur omwille van wraak genomen beslissing was.
    Willy Van Damme

   • Dit is pure nonsens! Mij is het duidelijk dat ook deze blog een propaganda instrument is.
    Blijkbaar kan men nergens meer terecht.
    GV
    Antwoord:
    Welke nonsens?
    Willy Van Damme

 3. Een van de grootste uitdagingen voor geschiedschrijvers is objectief te blijven. Want naargelang je pro-Russisch of pro-Oekraïens bent, krijg je vast ’n heel verschillend verhaal te horen….
  Jan Van Welkenhuysen
  Antwoord:
  Je hebt natuurlijk groot gelijk. Wie bijvoorbeeld nu 1600 jaar later de geschiedenis van de Germaanse stammen versus de Romeinen bekijkt zal niet zelden in Duitse en Italiaanse kringen een soms erg verschillend verhaal lezen.

  Ook wat betreft Oekraïne krijgt men dat. Hier is men nu vanuit ultranationalistische kringen in Kiev bezig met het herschrijven van de geschiedenis van die regio. Zo is er de relatie tussen Kiev en Suzdal dat Kiev via twee zonen van Vladimir de Grote bestuurde. Uit Suzdal ontstond dan het Hertogdom Moskou.

  Ultranationalisten in Lviv zien hierin het bewijs voor hun stelling dat Oekraïne steeds een van Rusland onafhankelijke staat was die door Moskou bezet is.

  Vergetend dat Suzdal gewoon in origine een kolonie was van Kiev die zoals dat met stadstaten en hertogdommen gaat onderling ruzie beginnen te maken en de macht zien verschuiven.

  Met in België het Graafschap Vlaanderen dat Gent veroverde of Hertog Jan van Brabant die vocht tegen de Graaf van Vlaanderen of tegen de bisschop van Keulen.

  Maar hetzelfde doet zich voor bij de geschiedschrijving door Vlaams-nationalisten in België of in het geval van de zionisten met Israël. De regel is dat nationalisten, van welke aard ook, alleen maar de geschiedenis vervalsen.

  En wil men zicht krijgen op de geschiedenis dan is de regel dat men beide kanten moet bekijken en zich zoveel mogelijk op de bewezen feiten baseren en dat wat vermoedens zijn ook zo dient te behandelen.
  Maar geschiedenis schrijven is geen simpele zaak en dient professioneel te gebeuren.

  De info aangebracht door Edith Legrand is in die zin boeiend daar ze andere elementen aanbracht die mij totaal onbekend waren en die ook logisch lijken voor wie de periode wat kent.
  Maar ook dit verhaal van The Saker dient men kritisch te evalueren. Wie dat niet doet trapt in de val en faalt.
  Willy Van Damme

  • Zo is dat, Willy. Ik had dan ook meerdere artikels gevonden, die ongeveer in dezelfde richting rapporteerden, maar dat leek mij het meest professioneel.
   Edith Legrand
   Antwoord:
   De Russische versie die we hier van jou kregen lijkt ook zeer logisch. Bezettende mogendheden zoals Duitsland in WOII of nu de VS maken steeds gebruik van lokale groepen en figuren die om allerlei redenen in de oppositie zitten, machtshongerig en opportunistisch zijn en daarom bereid om mits betaling alles te doen wat de bezetter verlangt.

   De geschiedenis van de Duitse bezetting in Europa in de periode 1938 tot 1945 zit vol van dergelijke verhalen. Ik had het hier bijvoorbeeld recent over Robert Verbelen en zijn SS Vlaanderen. Een van elk ethisch gevoel ontdane crimineel die om den brode er maar op los schoot en folterde naar eigen goesting.

   Hetzelfde verhaal met de politieke paljas Leon Degrelle of met de strapatsen van de Quislings in Joegoslavië, Nederland, Frankrijk, enzovoort.

   Het verhaal van de Krimtataren zoals we hier lazen klinkt dan ook heel geloofwaardig. Wel is het natuurlijk een collectieve straf voor een ganse bevolking en dat kan natuurlijk niet.

   Maar uitzonderlijk was dit zeker niet. Waarom bijvoorbeeld werden de Duitsers verdreven uit Sudetenland? Niet alle Duitstaligen daar waren toch nazi’s.

   Alleszins bedankt voor die link. Zo leren we elke dag weer wat bij.
   Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s