Syrië–België–Piraten organiseren farce

Niet geheel onverwacht heeft de Belgische regering dan besloten om haar F16’s ISIS niet alleen in Irak maar ook in Syrië te laten bombarderen. Een perfecte Belgenmop natuurlijk en een die getuigt van een totaal misprijzen voor het internationaal recht en een welke de schaamteloosheid van de Belgische politiek bewijst.

Dubbelspel

In juli dienen de Nederlandse gevechtsvliegtuigen vervangen te worden door de Belgische en vanuit de VS wordt al maanden in Brussel aangedrongen opdat ook wij Syrië zouden bombarderen. Iets waar – wat dacht je – de Belgische regering op inging. Voor de NV-A is een belletje vanuit het Witte Huis al voldoende om in de pas te lopen. Vlaamse onafhankelijkheid? Grapjas.

Maar de bombardementen in Irak op stellingen van ISIS gebeuren op vraag van de Iraakse regering en passen dus perfect in het internationaal recht. Zelfs al weten bijna alle Irakezen dat de VS hier dubbel spel speelt en het ISIS mee creëerde en zelfs naar Irak stuurde om het land te vernielen.

Didier Reynders - In Saoedi Arabië met Nayef en Saud al Shalaan

Didier Reynders maakte het mogelijk om in België de door ISIS en al Qaeda gestolen Syrische olie aan te kopen. Hier op bezoek bij de broers Sayed en Saud al Shalaan, twee Saoedische financiers van die Syrische terreurbendes. Een ervan kreeg eerder in Frankrijk wegens grootschalige cocaïnehandel 9 jaar cel. En plezier dat men had. Zelf zegt Reynders dat hij alleen de ‘gematigde’ Syrische rebellen steunt. Dat zijn diegene die alleen op vrijdag onthoofden.

Maar de VS is ISIS blijkbaar beu en wil er vanaf en dus is men, vooral na de Russische interventie in Syrië van eind september 2015, zo te zien effectief begonnen met haar te bestrijden. Zelfs al blijkt dat Amerikaanse bondgenoten als Saoedi Arabië en Turkije ISIS nog steeds blijven steunen. Spijts al hun peperdure woorden.

Nu stelde de Syrische regering nooit de vraag aan de VS, Frankrijk of België en Nederland voor militaire bijstand tegen ISIS. Nooit vroeg men of gaf men hen toelating om in Syrië te gaan bombarderen. Met andere woorden: dit is simpel. Als België daar gaat bombarderen dan pleegt men oorlogsmisdaden en gaat men regelrecht in tegen het internationaal recht. Men is dan een ‘gewone’ oorlogsmisdadiger.

Maar onder het internationaal recht heeft een aangevallen staat nadien het recht om met diezelfde hier militaire middelen terug te slaan. Eventueel via een bondgenoot. Dus als Rusland, bondgenoot van Syrië, België met raketten in puin schiet dan is dat in orde met het internationaal recht. Zeker ook omdat wij al vijf jaar lang de aanvallen van al Qaeda en co tegen Syrië steunen.

Belgische steun voor ISIS

Het argument dat ISIS vanuit Syrië eventueel aanslagen in België pleegde is hierbij van geen enkele tel. Dat als argument gebruiken is lachen met het recht. Vooreerst betreft het hier vooral Fransen en Belgen die deze aanslagen pleegden. Bovendien is Syrië tot nader order een soevereine natie die vecht tegen ISIS en daarbij trouwens alle mogelijke tegenwerking krijgt van onder meer België.

Maar nog veel erger is het feit dat onze regering in wezen al meer dan vijf jaar die salafistische terreurgroepen die hier ook aanslagen plegen steunt. Het hier al een paar maal ter sprake gekomen document van de Amerikaanse militaire veiligheidsdienst DIA van augustus 2012 over de plannen voor een islamitische Staat zijn overduidelijk. Ze laten geen ruimte voor enige discussie. De VS en haar vazallen wilden zo’n staat.

En dan, al even erg, is er nog de beslissing van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken, waarbij dus onze Didier Reynders, van 23 mei 2013 om het Europese embargo tegen Syrië voor olieproducten op te heffen. Waarom juist dan? Simpel, want de maand voordien veroverde al Qaeda in Irak (hun naam voor hun kort erna komende scheiding in het latere ISIS en Jabhat al Nusra) de Syrische olievelden.

DIA - Rapport 12 augustus 2012 - Syrië, Irak, al Qaeda - pag 3

Pagina 3 van het beruchte document van de Amerikaanse militaire veiligheidsdienst DIA met de analyse over de toestand toen in augustus 2012 in Syrië. Het raakte in mei vorig jaar openbaar en de echtheid hiervan is voldoende bewezen. In noot C wordt de wenselijkheid uitgedrukt voor de oprichting van een kalifaat. In punt D 1 wordt de desastreuze gevolgen gesproken die dit voor Irak zouden betekenen. Op pagina 1 stelt men dat al Qaeda mee aan de oorsprong van de opstand in Syrië stond. De vrienden van ISIS of hoe ISIS plots zo rijk werd.

Met andere woorden: Reynders zorgde voor het financieren van ISIS. Dan komen zeggen dat men ISIS in Syrië wil bestrijden getuigt van een zelden geziene hypocrisie. Het zijn leugens zoals weinige politici ze durven uiten. Ze eerst financieren en dan bombarderen. Een Belgenmop of het hoogtepunt van het Belgische surrealisme? Aan U de keuze. De farce van een piratenbeleid of de cowboys van de Wetstraat.

Communicatieapparatuur

Bovendien is dit nog niet het enige hallucinante aan dit hoogst bizarre verhaal. Reeds vorig jaar kondigde de Nederlandse regering na veel binnenskamers politiek gezweet aan dat ze ook Syrië ging bombarderen. Dit na gebruik van de hier eerder besproken door de VS aangeleverde nepargumenten.

Bleek echter dat het voorbije jaar bijna geen enkele Nederlandse F16 boven Syrië actief is geweest. Waarom? Het ontbreekt hen aan voldoende ver reikende communicatieapparatuur om ook boven Syrië te vliegen. Men nam dus een besluit waarvan men vooraf perfect wist dat het niet kon. Volgens hun eigen zeggen hebben ze het voorbije jaar zeven (!!) maal boven Syrië gevlogen. De schrik bij ISIS zit er sindsdien goed in. Dat is zeker.

Geen probleem moet de regering Michel gedacht hebben. En dus namen ze vandaag dezelfde beslissing als de Nederlandse van Mark Rutte. Wetende dat ook de Belgische F16’s evenmin over de nodige communicatieapparatuur voor verre afstand beschikken.

Met andere woorden: De regering Charles Michel nam dus een beslissing waarvan ze weten dat ze die niet alleen niet mogen nemen maar een waarvan ze heel goed weten dat ze die nooit goed kunnen nakomen. Surrealisme van een gehalte zoals René Margritte dat in zijn wildste dromen nooit had kunnen bedenken.

Geheim overleg

Bovendien is de farce nog groter. Via de vele details van een artikel in The Wall Street Journal weten we dat de VS via de ambassades in de VN zeer concrete detailafspraken maakt met de Syrische regering over die bombardementen. Wat in wezen erg logisch is.ISIS met wapens waaronder kromzwaard

Na Nederland stelt België nu ook dat men ISIS in Syrië gaat bombarderen. Maar waarom dan ook niet al Qaeda daar? Een vraag die geen enkel westers persorgaan met naam durft stellen. Ooit waren beiden de vrienden van de VS en de EU. Met als vraag: Hoe zijn die relaties tegenwoordig?

Officieel weigert onze Belgische regering met die van Syrië te praten – ze bombarderen immers volgens de westerse logica hun eigen volk – maar door te stellen dat men ISIS in Syrië gaat bombarderen gaat men, indien men dit toch zou willen doen, afspraken maken met die verfoeide smeerlap in Damascus.

Moest onze regering durf en gezond verstand hebben dan trok men nu naar Damascus met de vraag wat ze nodig hebben in de strijd tegen die terroristen. De vijanden van de Syriërs zijn immers dezelfde als de onze. Dat vergt toch geen hogere wiskunde om dat te beseffen.

Want het gaat hem hier uiteindelijk niet alleen over ISIS maar ook over al Qaeda en hun tientallen bondgenoten groot en klein. Om ook hun financiers uit de Arabische golfstaten niet te vergeten. Het is uiteindelijk niet ISIS geweest maar al Qaeda die begin vorig jaar de slachtpartij bij Charlie Hebdo aanrichtte. Diezelfde al Qaeda die Frankrijk de voorbije vijf jaar bewapende.

Willy Van Damme

Advertenties

11 thoughts on “Syrië–België–Piraten organiseren farce

 1. OPEN BRIEF
  Aan Zijne Excellentie de Heer Didier Reynders,
  Belgisch Minister van Buitenlandse Zaken
  Excellentie,
  Als Belg in Syrië, wil ik me richten tot U, een geëerde minister van ons geliefd land ,
  om informatie te verschaffen over mijn situatie, en U tevens te vragen verder mee te
  werken aan onze bescherming en die van de bevolking.
  In 2010 ben ik, pater Daniel Maes, een norbertijn van de Vlaamse abdij Postel -Mol
  naar Syrië gekomen, in dienst van de de religieuze gemeenschap van Mar Yakub,
  Qâra, Qalamoun. Ik kwam met vele vooroordelen en argwaan. Het contact met de
  bevolking en het land bezorgde me echter een cultuurschok. Het is waar, de
  persoonlijke politieke vrijheden bleken niet erg groot te zijn, maar evenmin belangrijk
  (hierin is inmiddels grote verandering gekomen onder meer door een meer partijen
  stelsel). Daartegenover stond evenwel de harmonieuze maatschappij van de vele
  verschillende gelovige en etnische groepen, die al eeuwen lang in vrede samenleefden.
  Verder was er de weldadige oosterse gastvrijheid en een zeer grote veiligheid, die wij in
  ons eigen land nooit hebben gekend. Stelen en baldadigheden waren nagenoeg
  onbestaande. Het land had geen schulden en kende geen daklozen. Integendeel, vele
  honderdduizenden vluchtelingen van omringende landen werden opgenomen en ook
  onderhouden als eigen burgers. Het dagelijks leven was bovendien zeer goedkoop,
  zoals de voeding. Ook scholen, universiteiten en ziekenhuizen waren gratis, zelfs voor
  ons vreemdelingen die tot een Syrische monastieke gemeenschap behoorden, zoals we
  zelf mochten ondervinden.
  Inmiddels is er een verschrikkelijke oorlog uitgebroken. Met eigen ogen hebben wij
  gezien hoe vreemdelingen (niet Syriërs) brutale protestmanifestaties organiseerden
  tegen de regering. Zij maakten er zelf foto’s en filmen van, die door het TV station Al
  Jazeera in Qatar, wereldwijd werden verspreid met het valse bericht dat het volk in
  opstand kwam tegen een dictatuur. Hierbij nodigden zij de jongeren van ons dorp uit om
  zich bij hen te voegen. Er werden aanslagen en moorden gepleegd om beurt in
  soennitische en in christelijke middens om de indruk te wekken dat het ging om wraak
  als bij een interne burgeroorlog. Ondanks deze pogingen om haat en ontwrichting te
  brengen, bleef het volk één. De Syriërs protesteerden als één familie tegen de
  buitenlandse terreurgroepen en tegen de landen die hen steunen. Honderdduizenden
  onschuldigen werden vermoord, waaronder zeer vele regeringssoldaten en
  veiligheidsmensen. Scholen, ziekenhuizen, infrastructuur werden grondig verwoest.
  Enkele miljoenen burgers vluchtten naar het buitenland. De meesten vluchtten evenwel
  in het land zelf naar zones die door het leger worden beschermd. Immers, de regering
  beslist had niet zijn oliebronnen in de woestijn te beschermen maar wel zijn eigen
  bevolking. In november 2013 waren wij zelf het doelwit. De aanvallen en beschietingen
  van tienduizenden zwaar gewapende strijders om ons heen waren zo erg dat er
  menselijk gesproken, geen mogelijkheid meer bleek om aan dood en verwoesting te
  ontkomen. God zij dank, is gans onze gemeenschap op meer dan wonderbare wijze
  hieraan toch ontsnapt, en tot heden ongedeerd gebleven, samen met de bevolking van
  Qâra, dank zij het leger. Daarna bracht de tijdige Russische tussenkomst, op vraag
  van de Syrische regering, een grondige kentering en werden eindelijk allerlei
  terroristische groepen eindelijk deskundig bestreden, waarvoor het volk erg dankbaar is
  en blijft. Dit geeft ook hoop. Toch blijven duizenden jihadisten, door het buitenland
  bewapend, getraind en grof betaald toestromen om alsnog de moedige weerstand van
  het volk te breken.
  Zo beleven wij nu de grootste humanitaire crisis sinds WO.II. Wij trachten hieraan
  tegemoet te komen en iedereen in nood te helpen, vooral vanuit drie centra die door
  onze gemeenschap werden opgericht: in Damascus, in Tartous en in ons klooster zelf.
  Toch hebben we een tweetal weken geleden ook in het meest getroffen Aleppo hulp
  kunnen bieden met niet minder dan 8.500 pakketten, een ambulance en de vierde
  “hopitainer”, een uiterst kostbaar mobiel hospitaal. Daarom ontving Moeder AgnesMariam, stichteres en overste van dit klooster, recent in Moskou, in naam van de
  gemeenschap de belangrijke Femida-prijs voor vrede en rechtvaardigheid. Uiteraard
  kunnen wij deze hulp slechts blijven geven dank zij de milde steun van onze zeer vele
  weldoeners, van sommige internationale organisaties en landen zoals Nederland, die
  bereid zijn ons te steunen om mensen te helpen in de grootste nood, onverschillig tot
  welk geloof of etnische groep zij ook behoren.
  Met groot vertrouwen richten wij ons tot u met de vraag u niet door leugens en
  mediamanipulatie te laten misleiden, maar moedig te erkennen wat werkelijk in Syrië
  gebeurt. Laten we de recente tragische voorbeelden niet vergeten. Op grond van grove
  leugens werden volkeren uitgemoord en landen verwoest. Bepaalde grootmachten
  wilden zich meester maken van de olie, het goud, de banken, de wapenvoorraden. Ook
  ons land hielp mee om bepaalde landen in de totale chaos te storten, waarin ze nu
  verkeren. Het waren illegale en mensonwaardige acties. Waarom?
  Syrië is een soeverein land, de bakermat van de oudste beschavingen en de wieg van
  het kostbare christelijk geloof. Het heeft een wettige regering en een wettig gekozen
  president, door de overgrote meerderheid van het volk met zijn verschillende
  geloofsgemeenschappen en etnische groepen gedragen. Geen enkel internationaal
  recht kan enige inmenging door vreemden hier rechtvaardigen. De beslissing over zijn
  toekomst of regering komt alleen aan het volk zelf toe. Zult u meehelpen op grond van
  grove leugens dit volk met zijn regering verder uit te moorden en te verwoesten, tegen
  alle internationaal recht en menselijke waardigheid in? Moet de vluchtelingenstroom
  nog groter worden? Behaagt het u een heel volk in een uitzichtloze ellende te storten
  omdat grootmachten hier hun pijplijn willen, zich meester willen maken van de olie, de
  gas of van dit zeer strategisch gelegen land? Vrede en veiligheid voor dit volk vereisen
  de erkenning van de onschendbaarheid van zijn grondgebied, van zijn
  onafhankelijkheid, zijn nationale eenheid en zijn culturele eigenheid. Bovendien, moet
  een broos bestand van de vijandelijkheden nu weer door nieuwe illegale, militaire
  interventies verbroken worden?
  Excellentie, een waardig en bekwaam staatsman bereidt de toekomst voor, respecteert
  het internationaal recht, de soevereiniteit van andere landen, zoals hij wil dat deze van
  zijn eigen land gerespecteerd wordt en hij dient zijn volk (het Latijnse woord “minister”
  betekent “dienaar”). Wees moedig, neem contact met de Syrische regering, herstel de
  diplomatieke betrekkingen, hef onmiddellijk alle sancties op tegen het volk, omdat zij
  niets anders zijn dan economisch terrorisme, biedt edelmoedig uw hulp en
  mogelijkheden aan in naam van het Belgische volk. Wie echter de belangen van
  vreemde grootmachten dient om andere volken in de diepste ellende te storten, is een
  terroristenleider, de naam van staatsman onwaardig. Mogen we vragen dat u zich niet
  (meer) aan de kant van de moordenaars, maar aan kant van de onschuldige
  slachtoffers zult scharen? Dit verwachten wij, het Syrische volk, en zovele mensen van
  goede wil in België en elders van U. Hiervoor zullen zij u zeer dankbaar zijn en de
  toekomst zal u eren als een waardig staatsman.
  Wil samen met onze noodkreet tevens onze eerbiedige groeten aanvaarden,
  P. Daniel Maes (uit Postel-Mol) – Deir Mar Yakub, Qâra, Syrië – 11 maart 2016
  Ingezonden door Guido Clicque
  Antwoord:
  Bedankt om die open brief van Daniel Maes op te sturen. Ik had hem feitelijk veel weken geleden al moeten plaatsen. Maar ik vrees dat Reynders niet met die brave pater gaat praten laat staan naar zijn wijze raad luisteren.

  Zo’n stel drugdealers en salafistische financiers lijken hem interessantere gesprekspartners. Onze Belgische politici ten voeten uit.
  En geen kat bij de ngo’s, de media of de politiek die over dat gesprek toen in Saoedi Arabië ooit publiek een opmerking maakte.

  Evenmin dat men opmerkingen maakte over het feit dat men onze koning naar dat stel woestijnroofridders stuurde om er zijn ‘hypocriet’ medeleven te betuigen bij het overlijden van die Saoedische zwaar corrupte tiran.

  Maar Peter De Roover en de NV-A zijn dan ook dikke vrienden met die salafistische woestijnroofridders. Strijd tegen de terreur? Ja, à la Belge met enkele manke F16’s die dan wat kerosine verbranden. Waarmee ze bewijzen hoe belangrijk het wel is om die F35 aan te schaffen.
  Willy Van Damme

 2. Onze politici en wij zitten vastgeketend in de NATO. Brussel is de hoofdstad van Europa dat niet veel meer is dan een soort mandaatgebied van de U.S.A – en dus van het internationale kapitalisme.
  SHAPE is eveneens in België en schenkt direct en indirect werk aan ongeveer 6.000 mensen.
  Slechts een gemoderniseerd en aangepast Marxisme kan ons nog eventueel behoeden voor een Derde Wereldoorlog die het kapitalistisch systeem via de dood van verdere miljoenen mensen, nieuw leven kan brengen – en nog meer macht en geld zal verzekeren voor een soort psychopathische zeer beperkte elite die zich verbergt in een uiterst intelligent en ondoorzichtig netwerk van internationale kapitalistische belangen. Dat onder leiding van de wereldheersers: de U.S.A.
  Hilaire Bodein in Heuvelland op 14.05.2016
  Antwoord:
  Eerst leek er in de regering hiervoor geen meerderheid en stonden Reynders en de NV-A eenzaam in de regering te pleiten voor het toegeven aan die Amerikaanse eisen.
  Nu gaan ze overstag en weigert men zelfs een debat laat staan stemming in het parlement.

  Men trekt ten oorlog – wat dat is het feitelijk toch – en laat het parlement links liggen. Het toont het antidemocratisch gehalte van België en zeker van deze regering.

  Met Libië had men tenminste nog een nep debat, nu niets meer. En buiten wat in wezen brave protesten niets. Geen krant, radio of TV de luidkeels protest aantekent. De regering Michel heeft zoveel schrik van een debat over de kwestie dat ze alles binnenskamers regelt weg van het publiek dat men zo dom wil houden.

  Het werk van die onderzoekscommissie over de terreur zal dan ook grotendeels tijdverlies zijn. Over de essentie, de steun die men in ons land al decennia geeft aan die terreurgroepen en hun Saoedische financiers zal er netjes gezwegen worden.
  Willy Van Damme

 3. Er moet gewoon klacht met burgerlijke partijstelling ingediend worden zowel in Belgie als in Europa, Belgie moet een onafhankelijk land worden geen VS / ISraeHELL mandaatgebied ! Sedert het einde van de 2de Wereldoorlog zitten we door de fout van Spaak in het trekspan dat de Amerikaanse kar moet trekken, regelmatig word ons de zweep opgelegd, kijk maar naar de bomaanslagen van Zaventem en Maalbeek maar ook van de Bende van Nijvel, de CCC en Westland New post via onze eigen inlichtingendienste, het GLADIO Netwerk, ook al door Spaak goedgekeurd, zou het dan verbazend zijn dat de Amerikanen ook een netwerk hebben in Europa die slaafjes begelijd om hogerop in de Nationale politiek te geraken en ons dan, maar ook andere landen te helpen onderdrukken !
  Rudy Verbuyst
  Antwoord:
  Wie als politicus te harde kritiek levert op het zionisme en Israël kan het schudden. Een goed voorbeeld hier was Bert Anciaux die men op zeker ogenblik onder tonnen modder had bedolven wegens uitlatingen die te kritisch waren voor Israël.

  Een recent voorbeeld is wat gebeurde in het Verenigd Koninkrijk met o.m. Ken Livingston van labour. De man had het immers gehad over de relatie tussen Hitler en het zionisme uit de jaren dertig van de vorige eeuw.

  Duitsland deporteerde toen veel joden naar het door de Britten bezette Palestina en er waren hierover goede contacten tussen de regering van Hitler en het Joods Agentschap in Palestina. De voornaamste Duitse contactman toen was een zekere Adolf Eichman.
  Willy Van Damme

 4. TER OVERDENKING: “ISIS werkt erg professioneel met goed gemaakte films” GOED GEMAAKTE FILMS??? Het tonen EN bekijken van dergelijke gruwelijke beelden maakt in feite medeplichtig aan de VERVAARDIGING ervan. Het is immers gericht op verspreiden van ANGST. DAAROM worden ze gemaakt. Daar levert u bijdrage aan.
  Bart
  Antwoord:
  Ik begrijp niet hoe het bekijken of bespreken van die films een bijdrage kunnen leveren aan de terreur van ISIS, al Qaeda & Co. Wat mijn bijdrage aan die bendes is is mij dan ook een wel heel groot raadsel.
  Maar wie ben ik?
  Willy Van Damme

  • Beste Bart
   Kan men bij het bekijken van een pornofilm de zaadlozing van de acteur bespoedigen?
   Hilaire Bodein

   • Uw opmerking lijkt slimmer dan die werkelijk is, en is (waarschijnlijk onbedoeld) onthullend. Opvallend is de volkomen willekeurige maar veelzeggende link die u legt tussen ISIS propaganda (want dat is waar het over gaat hier) en porno (waar u naar verwijst). U weet net zo goed als ik dat hetgeen dat is vastgelegd (wat dan ook) is gebeurt en dat de kijker is ‘veroordeeld’ tot het ondergaan ervan: het gefilmde voltrekt zich zoals het wordt getoond en daar kunnen we geen invloed op uit oefenen. Maar we kunnen er wel over nadenken. En wat ontdekken we dan?

    De reden dat zo’n acteur dat doet, daar en dan, is bepaald door de behoefte aan de vervaardiging van porno-materiaal: het levert geld op. Bovendien is zo’n man vaak verslaafd en beschikt hij niet meer over een werkelijk vrije wil. Het is dus interessant dat u het aanhaalt. Als het uw dochter zou zijn, die het moet ondergaan (afschuwelijk, niet waar?), zou u dan nog steeds oorzaak (de daad, sex in dit geval) en gevolg (het filmpje) uit elkaar kunnen halen?

    De vraag is dus niet of ik als kijker invloed kan uitoefenen op hetgeen er IN beeld gebeurt (voor u wel, en dat laat ik graag aan u over).

    De vraag is of ik er mijn ogen voor wens te sluiten dat de reden waarom deze beelden zijn gemaakt EN de daad die het beschrijft 1-en-hetzelfde-zijn, uit dezelfde behoefte ontspringen?

    De reden dat die acteur boven op iemand anders ligt en de reden dat het filmpje is gemaakt, zijn identiek.

    Waarom zouden we daar onze ogen voor willen sluiten? Omdat we het nodig hebben misschien?
    Bart
    Antwoord:
    Excuses voor het zeer late plaatsen van deze en ook andere reacties op deze blog. Het is hier de voorbije weken ontzettend druk geweest. Bovendien vergt de studie van het dossier van het Midden-Oosten ook ontzettend veel tijd en energie.
    Willy Van Damme

 5. Inderdaad, ik sluit mij aan bij Hilaire Bodein, wij staan de facto onder controle van Washington oligarchie. Democratie is slechts een illusie en verkiezingen en referenda een soort tijdverdrijf voor het gepeupel, die passen in het grote bedrog. Mensen zouden beter wat vaker kijken naar ‘Keizer report’ op RT, want we leven op een vulkaan, die ieder moment kan uitbarsten.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Dat we op een vulkaan leven is ook de visie van journalist en oorlogscorrespondent Arnold Karskens. Moeilijk te zeggen daar zoals bij vulkanen men soms vooraf wel eens tekenen ziet van een mogelijke uitbarsting maar veelal ook niet. En dan is die uitbarsting er plots in al zijn gewelddadigheid.
  Willy Van Damme

 6. Geachte Willy,

  buiten het politieke dat u hier aangeeft heb ik ook vragen bij de kost van zo een operatie.
  Ik dacht dat er problemen waren met de begroting en dat er naar besparingen gezocht wordt.
  Hoe kunnen ze deze kost dan verantwoorden en andere andere kant geld willen besparen op bijvoorbeeld langdurige zieken.

  Met vriendelijke groeten,
  Hans Janssens
  Antwoord:
  Bedankt voor die terechte opmerking. Het komt inderdaad op een ogenblik dat veel van onze gevangenen in mensonwaardige instellingen moeten verblijven, dat er geen geld is voor voldoende personeel bij onze rechtbanken, dat tunnels wegens geen of slecht onderhoud instorten en onze grote musea met lekkende daken zitten.

  Het typeert deze bewindslui. In The New York Times werd een woordvoerder van Charles Michel geciteerd die stelde dat de beslissing er kwam na druk van ‘bondgenoten’. Het toont wie hier de baas is en voor wie hoogdringende noden moeten wijken.

  De Nederlanders stelden de voorbije week dat ze met hun F16’s die nu bijna voorbije 12 maanden zeven maal boven Syrië vlogen waarvan 4 maal om te bombarderen. Een voorwaar grote bijdrage aan de strijd tegen de door Turkije en Saoedi Arabië gesteunde terreurbeweging.

  Zou het niet effectiever zijn om beide landen via de EU of desnoods alleen diplomatiek op het matje te roepen? Een kwestie van zo druk uit te oefenen. Maar DAT is teveel gevraagd.

  Er is echter in mijn tekst nog een ander belangrijk element niet besproken. De regering Michel verklaarde in wezen de oorlog aan Syrië maar weigerde hierover een parlementair debat te organiseren of dat parlement om toestemming te vragen.
  Van een democratie gesproken.
  Willy Van Damme

 7. Internationaal recht roept op ISIS overal te bestrijden, ook in Syrië.
  Zie UNSCR 2249.
  Geen oorlogsmisdaad dus, maar een verplichting.
  Bert
  Antwoord:
  Sorry maar dat betekent niet dat men de soevereiniteit van een land zo maar kan schenden. Er is over de tekst tussen de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad een discussie geweest en die tekst is ook zo gemaakt dat ze in overeenstemming is met het internationaal recht.
  En het is inderdaad een verplichting. Eens vragen aan Turkije, een bondgenoot van België.

  De essentie van de zaak is dat men hier toelating moet vragen. Dat lijkt mij toch gewoon logisch. Of is het internationaal recht iets dat men à la besoin des causes kan opzijschuiven?

  En wanneer heeft men de toelating aan ISIS om hier haar olie te verkopen geschrapt? Ik ken geen beslissing en volgens info verkoopt Turkije die olie van ISIS gewoon in Europa.

  Men kent de Turkse firma, gelieerd aan Erdogan, en die levert olie via o.m. Frankrijk. Het enige waar Didier Reynders goed in is is hypocriet spelen.
  Willy Van Damme

  • Resolutie 2249 staat bol van verwijzingen naar het internationaal recht e.a. en dat daarvoor respect moet worden opgebracht.
   http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2249.pdf
   De opmerkingen van Bert dat het “internationaal recht oproept …” is de reinste onzin. Een resolutie is geen internationaal recht en resoluties zijn veelal slechts aanbevelingen.
   Die vent las de resolutie zelfs niet!
   GV
   Antwoord:
   Of hij dit rapport waar hij zich op baseerde gelezen heeft weet ik niet. Zeker is dat zijn interpretatie niet klopte. De soevereiniteit der naties is immers een der voornaamste grondslagen van alle recht.

   Bovendien is ISIS maar een hoofd van een veelkoppig monster dat het salafisme is. Je hebt Taliban, Boko Haram, al Qaeda, enzovoort. Het heeft geen enkele zin een hoofd af te hakken als men de rest van dat monster intact blijft houden.

   En dan is de vraag wat te doen met de regeringen van Saoedi Arabië, Qatar, De Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit? Bahrein en Turkije. Als men een probleem wil aanpakken dan dient dat professioneel, grondig te gebeuren.
   Niet door wat simpele symptoombestrijding.
   Willy Van Damme

   • Gisteren was er een speciale uitzending in Ter Zake, een docu waar HRW met hun E-Team op onderzoek uit gaan naar de misdaden van het regime van Assad. Wat een smerige westerse propaganda was me dat…foei VRT.
    Guido Clicque
    Antwoord:
    Ik kijk bitter weinig TV en zeker de actualiteitsprogramma’s van de NOS en VRT laat ik links liggen. Ze zijn in regel waardeloos. Ik heb die reportage niet gezien en kan er dus ook geen commentaar op geven.
    Wat je hier schrijft wekt natuurlijk bij mij geen verbazing op. Het tegendeel zou verrassend zijn.

    Wel heb ik het recente rapport van HRW gezien en het filmpje bekeken over hun bewering dat Turkse soldaten Syrische vluchtelingen doodschieten.

    Ik heb weinig respect voor de regering Erdogan en zijn optreden in de Syrische oorlog. Integendeel, ik zie het als een grote oorlogsmisdaad. Het dossier dat HRW hier echter samenstelde was van zo’n belabberd niveau dat je het gewoon niet voor mogelijk kan houden.

    Men laat daar in dat filmpje wat figuren aan het woord die allerlei zaken beweren, wie het zijn weet men niet, over de achtergrond van die figuren horen we evenmin iets. Er is geen wederwoord. Zo is het natuurlijk erg gemakkelijk om beschuldigingen te uiten.

    Kortom gelul. Je kan aldus ook een filmpje maken die stelt dat Obama een verkrachter is, Charles Michel een marsmannetje en HRW een door god bestuurde sekte is. Maar bij de media gaat dit soort verhalen er in als zoete broodjes. Vragen? Waarom zouden we? Kritische zin: Een doodzonde!
    Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s