Het sas in Denderbelle–De zwakte van Ben Weyts

Vandaag zondag beleeft de regio een nieuwigheid in de plaatselijke politiek. Dan immers houden de lokale besturen van Lebbeke en Dendermonde een gezamenlijke fietstocht vanuit hun respectieve gemeenten naar het Dendersas in Denderbelle. Dit uit protest tegen de plannen van Vlaams minister voor Verkeer Ben Weyts (N-VA) om de fiets- en voetgangerspassage over dit sas in Denderbelle/Mespelare af te schaffen.

Een populaire fietsweg die ook is opgenomen in het fietsknooppuntennetwerk van Toerisme Oost-Vlaanderen. Ook joggers en lopers zoals die van AC Denderland gebruiken die passage veelvuldig.

Fietsen op de N41

De zaak is dat men de Dender tussen Aalst en Dendermonde wil herkalibreren om er zo tot Aalst grotere schepen toe te kunnen laten. Ook wil men de sterk verouderde sluizen op die Dender vanaf Geraardsbergen vernieuwen. Dit laatste om het overstromingsgevaar te bestrijden. Hoogstnodige en erg nuttige zaken die al jaren in de planning zitten en nu eindelijk in een finale fase raken. En dus moet de sluis van Denderbelle op de schop.

Dendersluis in Denderbelle/Mespelare

De sluis in Denderbelle en Mespelare is verouderd en dient groter gemaakt te worden om schepen met meer diepgang te kunnen doorlaten. Waterwegen & Zeekanaal, de gewestadministratie die eigenaar is van deze waterweg, en de bevoegde minister Ben Weyts willen de altijd al bestaande fiets- en voetgangersdoorgang nu afschaffen.

Tot verbazing en zeer groot ongenoegen van de gemeentebesturen van Lebbeke en Dendermonde en de vele fietsers wil de minister nu die gelijkgrondse oversteek op dat sas afschaffen. De reden die de minister geeft is de zogenaamde veiligheid. Een argument dat door de besturen van Dendermonde en Lebbeke alsmede de vele actievoerders wordt weggelachen.

In de plaats wou de minister dan een fietspad realiseren op de nog aan te leggen brug van de N41over de Dender. Maar de doortrekking van die N41 naar Aalst stond toen hij het in het Vlaams parlement aankondigde reeds op de Griekse kalender, ergens in het jaar nergens dus.

“Bovendien voorziet de streefbeeldstudie voor die N41 dat er om veiligheidsreden geen fietspad langsheen die N41 mag komen. De minister was dat blijkbaar vergeten”, aldus Dendermonds schepen voor Mobiliteit Niels Tas (sp.a).

Mee betalen

En dus veranderde Weyts plots zijn plan en sprak hij nadien over een aparte fiets- en voetgangersbrug. Maar zoals de minister zelf toegeeft kost die eventjes 1,5 miljoen euro terwijl men zo’n gelijkgrondse passage al voor amper enkele tienduizenden euro heeft. Smossen met geld dus. En dit dan nog voor iets welke voor fietsers en voetgangers een pak minder comfortabel is.

Bovendien wil de Vlaamse regering een deel van die door haar veroorzaakte kosten verhalen op de lokale besturen en de provincie. De helft zou dan van Weyts komen, een 20% van de provincie en de resterende 30% van Lebbeke en Dendermonde, ieder dus een flinke 225.000 euro. Maar die nemen dat niet.

Actie voor het behouden van de fiets- en voetgangersdoorgang

De eerste snel georganiseerde actie voor het behouden van de fiets- en voetgangerspassage op het Dendersas van 1 maart vorig jaar haalde reeds heel wat volk op de been. Vermoedelijk zullen het er ditmaal veel meer zijn.

Zeker nu deze besturen, zoals trouwens de provincie, door het gewest continu op extra kosten worden gejaagd en er door dat gewest steeds minder subsidies gegeven worden. Maar de minister is blijkbaar zeer halsstarrig en wil kost wat kost zijn wil doordrukken met als enig argument de veiligheid.

Hilde Crevits

Lebbeeks burgemeester François Saeys (Open VLD): “Dat is onzin. Die overgang is er daar al altijd geweest en toen men die jaren geleden ook om veiligheidsreden wou afschaffen heeft men hiervan na acties van afgezien en de overgang zelfs comfortabeler gemaakt en met verkeerslichten. Hier zijn bovendien nooit ongelukken geweest en overal in het buitenland heb je trouwens zo’n passages. Maar hier is dat dan te gevaarlijk? Kom nou.”

Wat hem en zijn Dendermondse collega Piet Buyse (CD&V) vooral voor de borst stuit is de houding van de lokale NV-A. Ze verwijten hen slaafs achter hun minister aan te lopen in plaats van te pogen om hem te bepraten. Piet Buyse: “Toen Hilde Crevits (CD&V) op die post zat hebben wij bij haar in het publiek aangedrongen om een gelijkgrondse doorgang te maken op de sluis aan de Dendermonding. En die kwam er.”

Voor François Saeys is het spijtig dat de plaatselijke NV-A de belangen van de lokale bevolking niet laat primeren op haar getrouwheid aan de minister. “Dat is toch niet aanvaardbaar”, stelt hij. Terwijl Hilde Crevits geen probleem maakte met zo’n fietsdoorgang kan dit voor Weyts plots niet meer. Van een verschil in beleid gesproken.

Bart Van Malderen -

Bart Van Malderen, Vlaams volksvertegenwoordiger en fractieleider voor sp.a in de gemeenteraad, plaatste het punt van het sas op de agenda van de Dendermondse gemeenteraad van maart.

Fietstocht

Tijdens de laatste Dendermondse gemeenteraad stond het punt op vraag van zowel Vlaams parlementslid Bart Van Malderen (sp.a) als Matthias Coppens (Groen) op de agenda van de gemeenteraad. “Ik wou de NV-A in deze zaak eens laten kleur bekennen”, stelt Coppens die echter die dag niet aanwezig kon zijn.

Maar in plaats van zich in deze zaak zo stil mogelijk te houden weerde de Dendermondse NV-A fractie zich in de gemeenteraad tijdens het debat rond dit sas als een duivel in een wijwatervat. Tomas Roggeman (nationaal jongerenvoorzitter van NV-A) en Marius Meremans (Vlaams volksvertegenwoordiger NV-A) poogden het tij te keren maar dat leek niet echt te lukken.

François Saeys

De Lebbeekse burgemeester François Saeys stelt dat het niet kan dat de lokale NV-A door minister Weyts te blijven steunen de belangen van de lokale bevolking negeert.

Zeker toen burgemeester Piet Buyse (CD&V) tijdens dit debat geheel onverwacht aankondigde als vorm van protest tegen de plannen van Ben Weyts samen met Lebbeke een fietstocht te houden.

Bij de NV-A was men duidelijk geheel verrast maar poogde men in het discussie toch verder in de tegenaanval te gaan. Met als resultaat een rondje verbale krachtpatserij door Meremans en Roggeman, in de raad qua woordengegoochel de twee beste NV-A mandatarissen. 

Zo begon Meremans dan maar over de discussie rond de doortrekking van de N41 naar Aalst waar Lebbeke nu tegen is. Waardoor volgens zijn visie samenwerking rond mobiliteit met Lebbeke dus uit den boze zou moeten zijn. Verder gooide Roggeman plots het probleem van de spoorwegovergang aan de Oudegemse Bosstraat op tafel. De NMBS wil die afschaffen en de stad laat dat nu bestuderen.

Twee andere problemen die zij in de raad gooiden in de hoop zo de aandacht af te leiden. Maar zonder veel resultaat. Zeker daar de Lebbeekse NV-A fractie zoals Van Malderen opmerkte ook tegen die N41 is. Meremans stelde tijdens het verhitte debat immers te zullen meefietsen maar dan wel met een bordje pro-N41.

Piet Buyse

De Dendermondse burgemeester Piet Buyse lanceerde tijdens de vorige gemeenteraad geheel onverwacht het idee om als protest tegen de plannen van Weyts samen met het gemeentebestuur van Lebbeke een fietstocht naar het sas te houden.

Tijdelijke doorgang

Het debat deed denken aan die in de vorige legislatuur over de nog te bouwen nieuwe gevangenis waar Open VLD toen tegen was. Deels om Open VLD te pesten gooide de meerderheid het toen soms op tafel en moest Open VLD’er Marcel Borms, toen de enige liberaal die spraakvaardig was, dan pogen de meubelen voor zijn partij te redden. Een geheel onmogelijke zaak zoals de gemeenteraadsverkiezingen nadien uitwezen.

Bij de Dendermondse Open VLD staat men alleszins positief tegenover deze fietsactie. Fractieleider Stijn Pluym: “Wij zijn spijtig genoeg te laat verwittigd en onze mensen hebben al andere verplichtingen maar wij steunen die actie geheel. Wel moeten ze ons in de toekomst vlugger verwittigen. Dit gebeurde nu te laat en zoiets zou niet mogen.”

Terwijl Matthias Coppens uiteraard positief staat tegenover de actie en meefietst is men bij de NV-A negatief. Fractieleider Walter Deygers: “Wij werden veel te laat van die datum op de hoogte gesteld en bovendien hebben wij die dag ons jaarlijks eetfestijn en is iedereen dus bezet. Verder is het onaanvaardbaar dat het stadsbestuur in haar persbericht liegt want zij moet maar een deel van die brug betalen en niet alles zoals zij schrijft.” (*)

Opvallend is wel dat Weyts nu plots een wat hij noemt tijdelijke doorgang wil realiseren. Zonder echter enige verdere duidelijkheid te verschaffen. Zoals actievoerder Tom Bogman op Facebook opmerkte heeft de actie voor het behouden van die doorgang blijkbaar al invloed op de minister.

Marius Meremans

Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid Marius Meremans poogde tevergeefs bij het debat over het sas tijdens de laatste Dendermondse gemeenteraad het tij te keren. Hij bleef de plannen van minister en partijgenoot Ben Weyts door dik en dun verdedigen.

Samenkomst voor de fietsers om 14u30 aan het gemeentehuis aan de Grote Plaats van Lebbeke en op hetzelfde uur aan het stadhuis, Grote Markt, van Dendermonde. Wie wenst kan nadien tot 17 uur in de Sint-Aldegondekerk van Mespelare de historisch belangrijke resultaten van de recente daar gehouden archeologische opgravingen uur bekijken.

Willy Van Damme

*: Beide lokale besturen hebben het bij hun berichtgeving over de financiering maar stellen niet als dusdanig dat zij alles moeten betalen. Zij houden het alleen vaag. De zaak is ook nog in discussie. Zo stelt het persbericht van 6 april: “Maar de Vlaamse overheid stelt nu als voorwaarde dat de betrokken gemeenten (Dendermonde en Lebbeke) dit zouden moeten financieren.”

Naschrift:

Actie was succes

Uiteraard mede dankzij het prachtige lenteweder was de fietsactie tegen de geplande afschaffing van de voetgangers- en fietsdoorgang op het Dendersas in Denderbelle een succes te noemen. Met een opkomst die volgens waarnemers ergens tussen de 200 à 350 fietsers werd geschat. Waarbij men moet beseffen dat de mobilisatie hiervoor pas op woensdag begon. 

Met niet alleen de aanwezigheid van lokale politici maar vooral van veel gewone burgers, jong en oud en ook van andere deelgemeenten dan Denderbelle, Oudegem en Mespelare. Daarbij was ook de nodige drank voorzien en zorgde het Klein Muziekske uit Dendermonde voor de muzikale noot. Met – wat dacht je – de hymne van het Ros Beiaard.

Actie doorgang sas - Klein Muziekske - 10-04-2016

Het Klein Muziekske bracht een muzikale toets aan het geheel.

Met verder toespraken van de burgemeesters François Saeys voor Lebbeke en Piet Buyse voor Dendermonde. Ook was er een delegatie van de plaatselijke Fietsersbond en enkele leden van de Lebbeekse NV-A maar dus geen van Dendermonde.

Dirk De Cock (De Ploeg), ex-schepen voor Cultuur in Lebbeke: “Ik heb in november verleden jaar in de gemeenteraad van Lebbeke hierover reeds een motie ingediend die men unaniem goedkeurde. Nu schaart de plaatselijke NV-A zich spijtig genoeg achter de visie van Weyts. Deze overgang is er al van onder de Oostenrijkse periode en moet blijven.”  

clip_image001

Veel fietsers, jong en oud, protesteerden vandaag tegen de plannen van Vlaams minister van Verkeer Ben Weyts.

Willy Van Damme

Een gedachte over “Het sas in Denderbelle–De zwakte van Ben Weyts

 1. Het is niet voldoende van iemand te verkiezen van een partij die door het buitenland gesteund is, rechtstreeks of onrechtstreeks ( zie hoe ze onmiddelijk nadien het projekt F-35 steunden ) en we weten allemaal hoe de Amerikanen te werk gaan, verkozen worden is 1 ding, gezond verstand hebben is een ander !
  Rudy Verbuyst
  Antwoord: Het is merkwaardig hoe die partij NV-A eens ze aan de macht is gekomen plots de kant van de rijken en machtigen kiest. Vroeger steunden ze de Palestijnen, nu voluit Israël. Ook de zionistische lobby in Europa en de diamantsector zijn nu vrienden.

  En inderdaad hun al duidelijke keuze voor de F35 valt ook op. Maar misschien wel het meest opvallende is hun steun voor Saoedi Arabië zoals dat bleek uit die twee opiniestukken, met een van huidig fractieleider Peter De Roover, eind vorig jaar op de website van het weekblad Knack.
  De kracht van de verandering! Inderdaad.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s