Syrië–Bevrijding van Palmyra lijkt nabij

Het was voor Syrië en voor iedereen die met erfgoed begaan is een drama toen de salafistische terreurbeweging ISIS in mei vorig jaar de Syrische oasestad Palmyra (Tadmur) veroverde. Het betekende het oprukken van ISIS vanuit het oosten richting het centrum en zo het dichtbevolkte deel van het land.

Palmyra - 2

Een deel van het antieke Palmyra voor de komst van ISIS. Een deel werd vernield en andere stukken op de zwarte markt verkocht. Hoe groot de schade is zal vermoedelijk de komende dagen duidelijker zijn.

Tandvlees

Het was die val samen met het wat verder gelegen al Qaryatayn en de provincie Idlib die tot de interventie van Rusland leidde. Het was toen voor iedereen duidelijk dat het Syrische leger op zijn tandvlees zat en dringend versterking nodig had.

Die kwam er met extra troepen uit Irak en Iran en uit Rusland in de vorm van haar luchtmacht en nieuwe krachtigere wapens zoals de T-90 tank die de TOW, Amerikaanse telegeleide antitankraketten, aankon. Die raketten waren begin 2015 op grote schaal door de VS aan onder meer al Qaeda en mogelijks zelfs ISIS geleverd. Zeker is dat ISIS ook over die wapens beschikte.

Palmyra-Tadmud - Militaire situatie - 9 - 6 maart 2016

In kaarten de evolutie sinds 6 maart van dit jaar. De stad al Qaryatayn, links onderaan, is sindsdien langs drie kanten omsingeld en haar bevrijding is slechts een kwestie van mogelijks zelfs uren. Het stadje was grotendeels bewoond door Assyriërs en toen ISIS dit veroverde richtte zij onder de overgeblevenen dan ook een waar bloedbad aan. En uiteraard werden eveneens veel eeuwenoude gebouwen vernield. Palmyra dat officieel Tadmur noemt had voor de verovering meer dan 50.000 inwoners maar omwille van de snelle verovering door ISIS konden een 15.000 mensen niet tijdig vluchten.

Sindsdien zijn de krijgskansen gekeerd en is er nu deels een staakt-het vuren tussen een aantal groepen en het Syrische leger. Wat niet wil zeggen dat er op veel fronten niet meer gevochten wordt. Een van die fronten is de strijd rond de stad Tadmur en de meer dan tweeduizend jaar oude antieke oasestad Palmyra. Een van de belangrijkste stukken erfgoed van het Midden-Oosten.

Op leven en dood

Zowel het Syrische leger en haar bondgenoten als ISIS lijken hier al hun krachten te hebben verzameld voor een slag op leven en dood. Volgens de pro-Syrische pers heeft Damascus er ongeveer 6.000 militairen bij elkaar gebracht en voeren de Syrische en Russische luchtmacht hier dagelijks tientallen bombardementen uit. Het aantal doden moet dan ook enorm zijn.

Palmyra-Tadmud - Militaire situatie - 10 - 13 maart 2016

De toestand op 13 maart toen de gevechten reeds in alle hevigheid waren losgebarsten.

De strijd is nu al een twee weken in alle hevigheid aan de gang waarbij de vooruitgang van het Syrische leger van de voorbije paar dagen sterk opvalt. Zo staat het leger nu aan de voet van de oude historische stad en dreigt zowel vanuit het westen, noorden en zuiden de omsingeling. Daarbij laat men toe dat de jihadisten oostwaarts kunnen ontsnappen. Een in dit conflict klassiek geworden strategie.

De strijd is niet alleen van grote symbolische waarde maar heeft ook enorm veel strategisch belang. De bevrijding van Palmyra legt immers de weg open naar de vallei van de Eufraat, het centrum van dit kalifaat, met de provinciehoofdsteden Rakka en Deir er Zor. Het verklaart waarom ISIS hier zowat al haar beschikbare troepen inzet en bijvoorbeeld het front in Deir er Zor bijna onbewaakt achterlaat.

Palmyra-Tadmud - Militaire situatie - 11 - 23 maart 2016

De situatie op 23 maart. Het Palmyra uit de oudheid situeert zich links onder de hedendaagse stad. De aanwezigheid van dit erfgoed maakt het de Syriërs en de Russen natuurlijk niet gemakkelijker. Ze moeten bij het bombarderen en het gebruiken van hun artillerie zeer voorzichtig zijn. Het blijft daarom bang afwachten om te weten hoe groot de schade aan deze antieke stad zal zijn.

Naar de Eufraat

De hier al een jaar omsingelde troepen die ongeveer 50% van de stad controleren en de ongeveer 100.000 achtergebleven bewoners slaagden er de voorbije week zelfs in westwaarts richting Palmyra uit te breken. Mogelijks is de bevrijding van Palmyra nog deze week dus een feit. Langer dan een week lijkt het zo te zien niet meer te gaan duren.

En met de Koerden en hun bondgenoten van het Syrisch Democratisch Front op enkele tientallen kilometers van Rakka lijkt het rijk van ISIS in Syrië mogelijks dit jaar nog naar haar einde te lopen. De vrees is trouwens dat er zoals met Duitsland in de tweede wereldoorlog een race gaande is over wie Rakka in Syrië en Mosoel in Irak zal bevrijden.

Palmyra-Tadmud - Militaire situatie - 12 - 24 maart 2016

De situatie vandaag. Merk hoe het leger op 24 uur enkele kilometers oprukte tot aan archeologische site en zelfs al aan de poort staat van het hedendaagse Tadmur. In de pro-Syrische pers kan men nu reeds lezen dat men daarna snel wil verder oprukken naar Deir er Zor. Die stad bereiken zal voor de meer dan 100.000 daar omsingelde bewoners een wel heel grote opluchting zijn.

Het is geen toeval dat Turkije in Iraaks Koerdistan nabij Mosoel ondanks protesten van de Iraakse regering een 2.000 militairen stationeerde. De droom van sultan Erdogan om stukken van Syrië en Irak aan te hechten zijn gekend. Twijfelachtig of hij dit ooit kan realiseren.

Maar met de snel te verwachten val van Palmyra en Qaryatayn lijkt ISIS in Syrië haar zwaarste nederlaag te leiden. Ook is dit een verdere bevestiging van de suprematie van het Syrische leger.

Sinds de intrede van de Russen heeft ze feitelijk geen enkele nederlaag meer geleden. Zoals de Russische president Vladimir Poetin stelde toen hij de gedeeltelijke terugtrekking van zijn luchtmacht aankondigde is het doel van zijn interventie deels bereikt.

Syrië - Militaire situatie - 8 - 13 oktober 2015

De militaire situatie in Syrië op 13 oktober 2015, kort na het operationeel worden van de Russische luchtmacht. Het zwarte schuin lopende lint is de vallei van de Eufraat. De rode stip daarin is het door het leger bezette deel van de stad Deir er Zor. De bedoeling van het leger is blijkbaar om na de bevrijding van Palmyra oostwaarts op te rukken richting die stad.

Willy Van Damme

NASCHRIFT:

Bevrijding kwestie van uren

De strijd voor de controle over de antieke stad Palmyra/Tadmur lijkt nog sneller voorbij te zullen zijn dan gedacht. Volgens de laatste op het internet beschikbare kaarten is het Syrische leger verder opgerukt en veroverde ze ook de twee vroegere militaire basissen, het hoofdkwartier van Brigade 550 ten noorden en het oude vliegveld ten zuidoosten van de stad.

Palmyra-Tadmud - Militaire situatie - 13 - 25 maart 2016 - 1

De situatie op 25 maart vermoedelijk in de late namiddag. Merk op deze kaart de snelle vooruitgang die men op een dag maakte zowel ten noorden als ten zuiden van de stad. Er blijft een nog een smalle ontsnappingsroute over. Dit is een heel zware nederlaag voor ISIS, symbolisch en zeer strategisch. Het was ongeveer 10 maanden in hun bezit.

Op het ogenblik dat dit geschreven is kan de gehele verovering van Palmyra dus reeds een feit zijn. Volgens pro-regeringsbronnen bezetten ze nu al een 50% van de stad. Gezien de vooruitgang die het leger op amper een dag maakte kan men de strijd hier daarom reeds als voorbij beschouwen. De wederopbouw kan dus aangevat worden.

Het toont hoe zwak ISIS militair wel geworden is evenals de nieuwe slagkracht van het Syrische leger. Eventjes poogde ISIS met een serie zelfmoordcommando’s een tegenaanval op ter zetten maar dat klapte ultrasnel in elkaar. Merkwaardig is verder dat die snelle opmars van vandaag gebeurde midden in een zandstorm die militaire operaties erg moeilijk maakt, zeker voor een luchtmacht.

Het volgende doelwit zou volgens de Syrische regeringspers de oostelijk gelegen stad Sukhnah zijn die op een 75 kilometer ligt van Palmyra en in de richting van de provinciehoofdstad Deir er Zor. Daar werden deze week per vliegtuig trouwens nieuwe versterkingen aangevoerd.

Amerikaanse luchtmacht

De overwinning zal uiteraard de positie van de Syrische regering in het diplomatieke spel verder versterken. In die zin is het merkwaardig dat de Amerikaanse luchtmacht gisteren plots eveneens in het luchtruim van Palmyra verscheen en mee deed aan de operaties van de Russische en Syrische legers. Een primeur!

En dit op een ogenblik dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry in Moskou was om over Syrië te praten. In die zin viel gisteren het publiek gesprek op van Federica Mogherini met de Syrische regeringsdelegatie in Genève.

Mogherini is de verantwoordelijke voor buitenlandse zaken van de EU en haar contact is dan ook een belangrijke stap in het normaliseren van de relaties van de EU met Damascus. Het is immers het eerste officiële contact van de regering in Damascus met de EU sinds 2011.

Palmyra - Leeuw van al Lat - ISIS

De leeuw van al Lat, een van de door ISIS in Palmyra vernielde monumenten. Het beeld dateerde uit de eerste eeuw. Nader onderzoek na de bevrijding leerde dat het beeld alleen maar zwaar beschadigd is.

Intussen kondigde Maamoun Abdel-Karim, de Syrische verantwoordelijke voor ‘s lands erfgoed, aan dat men het door ISIS in Palmyra vernielde erfgoed geheel zal heropbouwen. Een tip voor de Europese regeringen om te werken aan de wiedergutmachung voor het vele door de Europese politiek in Syrië en elders in de regio veroorzaakte leed.

Willy Van Damme

Advertenties

4 thoughts on “Syrië–Bevrijding van Palmyra lijkt nabij

 1. Op de site http://www.moonofalabama.org/2016/03/roundup-of-current-news-on-syria.html wordt gewag gemaakt van een zandstorm waardoor het Syrisch leger geen beroep kan doen op luchtsteun en dus kwetsbaar zou zijn bij de verdere bevrijding dus mogelijk zal het wel wat langer duren dan een week.
  Voorts blijkt uit een uitgelekt rapport van een VS-diplomaat dat Koning Abdulah II (voor de ongeschoolden: de Jordaanse koning) zijn beklag deed bij de Amerikanen dat Erdogan die best een dictator genoemd mag worden enerzijds de migratiestroom naar Europa in werking heeft gezet en de grootste facilitator van Daesh is (ook wel gekend als IS). Waar wachten de VRT, Belga, Correleo en de VMMa nog op om deze bal nog even simpel de goal in te tikken na de vernederende uitspraken van de dictator jegens België de voorbije dagen? Turkije is méér dan de logistieke hub van Daesh!

  Een deel van het relaas wat door mezelf en vele anderen al maanden geweten is:
  The king said Europe’s biggest refugee crisis was not an accident, and neither was the presence of terrorists among them: “The fact that terrorists are going to Europe is part of Turkish policy and Turkey keeps on getting a slap on the hand, but they are let off the hook.”

  Asked by one of the congressmen present whether the Islamic State group was exporting oil to Turkey, Abdullah replied: ”Absolutely.”

  Abdullah said that Erdogan believed in a “radical Islamic solution to the region”.

  He repeated: “Turkey sought a religious solution to Syria, while we are looking at moderate elements in the south and Jordan pushed for a third option that would not allow a religious option.”

  “We keep being forced to tackle tactical problems against ISIL but not the strategic issue. We forget the issue [of] the Turks who are not with us on this strategically.”

  Abdullah claimed that “radicalisation was being manufactured in Turkey”
  http://www.middleeasteye.net/news/jordans-king-accuses-turkey-sending-terrorists-europe-1687591648
  Cirrus
  Antwoord:
  Erg bedankt voor die link naar dat artikel. Belangrijk en verhelderend. Zelf al schreef ik veel van wat koning Abdoellah in de VS achter gesloten deuren zegde hier reeds. Maar het is leuk dit nu eens te horen van die man.
  Het is ook geen toeval dat Ali Mamlouk, chef van de Syrische veiligheidsdienst, tegenwoordig zowat kind aan huis is in Amman.

  Recent publiceerde ook The Guardian een samenvatting van dit belangrijk verhaal. Volgens het verhaal van The Guardian is Erdogan de man achter de stroom van terroristen naar Europa. Blijkbaar zou de Jordaanse koning dit in de VS ook als dusdanig letterlijk hebben gezegd.

  Maar dat zal je hier in België niet horen of lezen. Maar zich laten intimideren door die herrieschopper is voor onze politici, specialisten en media geen enkel probleem. Zielig toch.
  Willy Van Damme


 2. US State Department vindt Daesh (Islamic STATE) beter om Palmyra te hoeden dan ‘the Syrian REGIME”.
  IS Aanvallen in Palmyra = Violations of the agreed ceasefire by the SAA
  Dirk Grandry
  Antwoord:
  Prachtig filmpje en bedankt. Mooi toch hoe woordvoerder Mark Toner niet uit zijn woorden geraakt en dan maar continu rond de pot draait. Waarom? Simpelweg omdat er in Washington geen duidelijk buitenlandse beleid aangaande Syrië is.

  Men wil feitelijk Assad niet meer weg maar durft dit niet openlijk zeggen en dus draait men rond de pot en is men nooit concreet. Wat doet een mens die door zijn eigen fouten in de miserie geraakt?. Beschaamd zijn.
  Willy Van Damme

 3. Het is zeer duidelijk dat de VS zich hier gewonnen geeft t.o.v. de Russische positie.
  Niettegenstaande de overweldigende hoeveelheid informatie die de Amerikanen digitaal verzamelen zijn ze nog steeds niet in staat onmiddellijk de juiste analyses te maken en nog minder om de juiste logische politieke beslissingen te nemen.
  Mercury Traveller
  Antwoord:
  Als ik die recente emails van Hillary Clinton over Syrië las dan viel het onmiddellijk op hoe weinig zij en haar adviseurs van de zaak afweten. Het is gezien de kracht van de VS zeer bangelijk.

  Zeker nu ze verliezen van Rusland is de kans reëel dat sommigen in de corridors van de Amerikaanse macht op weerwraak broeden. Iets zoals ze deden met Afghanistan in 1979.

  Zeker is dat de sterrengeneraals op het Pentagon in alle staten zijn over dit Russische succes. We houden ons best vast voor wat na Syrië komen zal.
  Willy Van Damme

 4. De postmodernist Bernard Henri Levy bejubelt nu de Koerden. Ik dacht dat zowel Barzani als Ocalan kommunistische trekjes hebben…en daar gruwelt BHL toch van…. In de jaren 80 analyseerde hij dat de kwalen in het Marxisme ingebouwd waren en de reddingsboei voor de theorie zat dus niet in kritek op “verkeerd gelopen real-kommunistiese landen”.
  Zegt hij misschien ook dat alle gruwel in ook de theorie van Islam zit en uiteraard kwalijke gevolgen moest, moet en zal hebben?
  Ludo Kenis
  Antwoord:
  Bernard-Henri Levi kent maar een soort waarden: dollar, euro, shekel of pond sterling. De rest kan hem gestolen worden. Ik heb zijn nefaste rol in Libië hier uitvoerig besproken en ik denk dat er over zijn optreden voor de lezers hier alles duidelijk geworden is. De enige taal die de man kent is cash.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s