Herinrichting site VPK Oudegem kan starten

Een 25 jaar nadat het toenmalig Dendermondse stadsbestuur begon met de plannen voor de herinrichting van de verkeersontsluiting rond de vestiging van de papier- en kartonfabriek VPK in Oudegem kunnen de werken eindelijk van start gaan. Recent werd nu het laatste struikelblok opgeruimd, de onteigening van een woning waar nadien dan een rondpunt moet komen.

Van BPA naar RUP

VPK 6 - 12-07-05

Er is beterschap op komst voor de relatie van de buurtbewoners met papier- en kartonproducent VPK. De al decennia nagestreefde verkeersontsluiting komt eraan. Ook qua geluids- en stankhinder blijken de problemen van de baan. Minder kopzorgen voor de bedrijfsleiding die zich nu beter op het echte bedrijfswerk kan concentreren.

VPK Oudegem is het moederbedrijf van deze flinke en vrij goed presterende multinational. Het is een mastodont waar een 800 mensen werken en waar dagelijks vele tientallen vrachtwagens komen laden en lossen. En dit zorgt voor een enorme overlast voor de vele bewoners van de smalle straten rondom het bedrijf.

Om die overlast zoveel mogelijk te vermijden werd dan een 25 jaar geleden gestart met de opmaak van een zogenaamd Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Hullenberg om het verkeer een uitweg te bieden die zoveel mogelijk de vrachtwagens uit deze woonstraten moest houden. Vooral dan de Oude Baan, de Hunnenbergstraat en de Varenbergstraat. Het was de tijd toen Maurice Dierick (CD&V) nog burgemeester was.

Dat raakte echter nergens zodat de stad nadien onder burgemeester Norbert De Batselier (sp.a) een nieuw visie ontwikkelde, het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Hullenberg. Het werd een erg complexe operatie waarbij een ganse serie partijen dienden betrokken te worden, de NMBS, Infrabel, Waterwegen & Zeekanaal, VPK zelf, het gewest voor de subsidies en de aansluiting op de gewestweg en uiteraard het stadsbestuur.

Na veel onderhandelen kreeg men dan al die partijen uiteindelijk op een lijn. Ook kreeg men gewestsubsidies en werden plannen opgemaakt. Die plannen echter vergden de onteigening van enkele woningen. En dat is altijd een erg moeilijke zaak. Vooral één bewoner hield het been stijf en stelde scherpe voorwaarden voor hij zijn woning wou verkopen.

Leen Dierick

Schepen van Openbare Werken Leen Dierick ziet de werken voor de verkeersontsluiting volgend jaar van start gaan. Wat haar vader ooit begon kan zij nu een 25 jaar later realiseren.

Start deze zomer

Dat is nu heel recent gelukt zodat de plannen ongeveer 25 jaar na datum eindelijk naar realisatie kunnen gaan. In Oudegem moet al zowat iedereen de hoop verloren hebben dat dit probleem ooit ging opgelost worden. Maar nu deze woensdag staat op de agenda van de gemeenteraad de goedkeuring van de sloping van de twee nog resterende huizen.

Schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V), dochter van Maurice: “We gaan deze zomer als dit raadsbesluit goedgekeurd wordt beginnen met de sloop ervan en ook beginnen met het heraanleggen van de nutsleidingen. Volgend jaar starten we dan normaal met de werken. En nu we alle gronden in bezit hebben krijgen we ook de al toegezegde subsidies van het gewest.”

Op de agenda van woensdag staat ook de goedkeuring van een overeenkomst met de NMBS voor het gebruiken van een deel van de spoorweggronden daar. Nadien moet er ook nog een gelijkaardige overeenkomst gestemd worden met Infrabel en Waterwegen & Zeekanaal. Verder dient het dossier voor het bekomen der subsidies nog naar het gewest te worden gestuurd, moet het bestek opgemaakt worden en een aannemer aangeduid.

IMG_2573

Schepen van Ruimtelijke Ordening Niels Tas ziet dit als een goede zaak voor zowel het bedrijf als de buurt. Voor hem is dit een betere verankering van dit bedrijf in Oudegem en veel minder overlast voor de buurtbewoners.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Niels Tas (sp.a): “De kost van de werken worden geschat op bijna 6 miljoen euro waarvan ongeveer 1,5 miljoen aan subsidies. Die gelden zijn bij ons op de begroting voorzien en bij het gewest op de reserve voor dit jaar gezet. Volgend jaar zal dat dus geen probleem moeten vormen. Het betekent dat het bedrijf zich hier verder kan ontwikkelen en ook minder overlast zal geven aan de buurtbewoners.”

Het nieuwe traject zal voor de bewoners van de omliggende straten een grote verbetering zijn. De grote hinder van de vrachtwagens die deze smalle dichtbevolkte straten kapot reden zal dan voorbij zijn. Evenals de soms grote geluidsoverlast die dit verkeer veroorzaakt.

Stankhinder weg

Wel blijft het probleem natuurlijk bestaan van de vrachtwagens die doorheen het dorpscentrum zullen moeten blijven rijden. Een bron van grote ergernis voor de dorpsbewoners die deze milieuoverlast meer dan beu zijn. Maar dat milieuprobleem kan niet opgelost worden zonder de verdere doortrekking van de N41 van aan de grens van Dendermonde met Lebbeke tot aan Aalst en dus over de Dender.

IMG_1203

VPK bouwde vorig jaar een geluidsmuur zodat ook dit aspect van die buurtproblemen eindelijk grotendeels van de baan is.

Maar dat botst op onder meer het verzet van de milieubeweging Raldes, het Regionaal Actiecomité Leefmilieu Dender en Schelde, die tegen is wegens de milieuoverlast die deze N41 zal veroorzaken in Denderbellebroek. Het landbouw- en natuurgebied waar deze weg langsheen zal lopen.

En die Raldes haalde haar gelijk bij de Raad van State. Vlaams minister van Verkeer Ben Weyts (NV-A) laat hier nu wel  een nieuwe studie over maken. Maar dat is voor critici een studie om de studie om zo de indruk te geven iets te doen. Of hier verdere stappen zullen gezet worden lijkt daarom twijfelachtig. Maar zonder die doortrekking is de lang geplande herinrichting van de Oudegemse dorpskern niet echt realiseerbaar.

Aalst gaat nu wel op eigen kosten een weg aanleggen die het naburige Gijzegem zal ontlasten en tot aan de grens met Oudegem gaat lopen. Om daar dan op de oude gewestweg aan te sluiten richting de zwaar belaste Oudegemse dorpskom.

Intussen zijn ook de andere grote milieuproblemen die VPK in de buurt veroorzaakte voorbij. Daar was sprake van bijwijlen een grote geurhinder en geluidsoverlast. Na jaren zoeken heeft men bij VPK nu de oplossing hiervoor gevonden. Een gevolg van de overname door VPK van een bedrijf in het Franse Straatsburg waar die technologie voorhanden bleek.

Buurtbewoner Eddy Van den Broeck: “Er is een nieuwe sfeer bij het bedrijf met nieuwe mensen die op een serieuze manier met ons buurtbewoners in gesprek zijn gegaan. En dat gebeurt tweemaal per jaar met daarbij een evaluatie van de toestand. Men bouwde ook een muur om de geluidhinder te verminderen en werkt al een tijd met een nieuw productieproces die de stank weet te vermijden. De zware overlast is nu voorbij.”

IMG_3526

Volgens buurtbewoner Eddy Van den Broeck waait er een nieuwe wind doorheen VPK in Oudegem en zijn de milieuproblemen die het bedrijf in de buurt veroorzaakte nu grotendeels van de baan.

Willy Van Damme

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s