Nieuw beroep tegen Dendermondse gevangenis

De Raad van State krijgt het dossier van de nieuwe nog te bouwen Dendermondse gevangenis nog maar eens op haar bord gesmeten. De derde keer al. Een aantal mensen uit de omgeving van de site van het Oude Klooster in de Dendermondse Boonwijk zijn immers tegen de plannen van het gewest, de federale regering en de provincie terug naar de Raad van State getrokken.

Dit samen met het lokale Regionaal Actiecomité Leefmilieu Dender en Schelde (Raldes). Dezelfde groepen die reeds voorheen de voorgaande plannen bij de Raad van State lieten vernietigen. De zaak sleept dan ook al veel jaren aan. De gelijktijdig gemaakte plannen voor nieuwe gevangenissen zoals in  Marche-en-Famenne en Beveren zijn intussen al operationeel.

Woonuitbreidingsgebied

Voor het bouwen van die nieuwe gevangenis op de site van het Oude Klooster dienden die gronden daar een herbestemming te krijgen. Ze zijn nu vooral woonuitbreidingsgebied en een stuk landbouwzone. Dit is door de opmaak vorig jaar van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) nu zone van openbaar nut geworden. Het betreft hier ongeveer 10 hectare, een tiende van het gebied daar.

ad van Stateb

Een computersimulatie van de nieuwe nog te bouwen Dendermondse gevangenis. Door de vertraging is de staat verplicht geweest een aanzienlijke schadevergoeding te betalen aan het consortium dat moet instaan voor de realisatie van dit project.

Hier komt normaal een gevangenis voor een 500 gedetineerden die ook voor een tewerkstelling moet zorgen van een 500 personen. De zaak sleept al jaren aan en heeft de overheid door die opgelopen vertragingen, naast dan de advocatenkosten, al een klein fortuin gekost. Het aantal gerechtelijke en andere procedures is hier ook niet meer te tellen.

Een eerste maal werd het PRUP verbroken omdat er volgens de Raad van State onzekerheid was over de ontsluiting van de gevangenis. De plannen voorzagen immers twee mogelijke ontsluitingswegen. Wat volgens de Raad van State onduidelijkheid creëerde en dus niet door de beugel kon.

Internet

De tweede maal vernietigde men dit doordat het Vlaams decreet die men voor de opmaak van dit dan tweede PRUP had gebruikt volgens de Raad van State onwettig was. Dit gaf de burger volgens die redenering onvoldoende bescherming op het vlak van het leefmilieu. Dit terwijl een andere kamer van de Raad van State eerder bij de opmaak van het decreet in haar advies aan de Vlaamse regering hiertegen geen bezwaar had gemaakt.

Het betrof hier het feit dat de kennisgeving aan de bevolking over de opmaak van een milieueffectenrapport (MER), een onderdeel van een PRUP, volgens dat decreet niet meer in een dagblad of tijdschrift diende te gebeuren.

Een publicatie op het internet was voldoende. Ditmaal is men voor de opmaak van dit PRUP dus teruggevallen op het vorige decreet. Deze kennisgeving moet burgers de kans bieden over dit MER adviezen te geven.

Het gevolg van het tweede arrest was dat alle via dit decreet gemaakte PRUP’s nietig werden. Zo liep de bouw van de installatie in Zeebrugge om de door de windmolens in zee gemaakte elektriciteit aan land te brengen grote vertraging op. Ook dit lag immers bij de Raad van State op tafel.

Oude Dender

De argumentatie van de klagers is naar verluidt ongeveer dezelfde als voorheen. Volgens Bart Thibau van Raldes is die plaats van het Oud Klooster niet geschikt en heeft men onvoldoende de mogelijke alternatieve plaatsen onderzocht.

Stevinproject, Elia - Zeebrugge

Het Stevinproject van Elia, de intercommunale voor elektriciteitsdistributie, is vorig jaar na het uitkopen van de klagers van start kunnen gaan. Het moet zorgen dat de in zee door windmolens geproduceerde elektriciteit aan land geraakt. Het zou in 2017 klaar zijn maar liep door de problemen bij de Raad van State een twee jaar vertraging op.

Een ander argument van Raldes betreft de nog te bouwen brug over de Oude Dender. Dit vormt een onderdeel van de ontsluitingsweg die van de Gentse Steenweg naar de nieuwe gevangenis loopt. De weg ligt er al maar het is wachten op de brug zelf die er pas komt zodra de bouw van start kan gaan. Voor Raldes is dit echter een beschermd landschap waar zo’n brug niet kan.

Voor enkele buurtbewoners uit de op een goeie 100 meter gelegen Krijgem is er ook het element van de verkeers- en geluidshinder. Krijgem is een doodlopende straat met wat mooie villa’s die aan de rand van de stad ligt. De ontsluitingsweg loopt er parallel mee.

Het is nu dus afwachten wat de Raad van State ditmaal zal beslissen. Een deel van de eerder gebruikte argumenten werden door die magistraten van de Raad van State al wel verworpen. Vraag is welke argumenten de magistraten eventueel ditmaal zullen gebruiken. Bij de buurtbewoners was niemand bereikbaar voor een reactie.

Er zal ten vroegste pas dit najaar al meer duidelijkheid zijn over de mogelijke houding van de Raad van State. Dan moet het openbaar ministerie, de auditeur, zijn visie hebben gegeven over dit derde beroep. Een advies dat de Raad van State in de meeste gevallen volgt.

Opvallend is wel dat Raldes ditmaal niet de schorsing vraagt maar alleen de vernietiging van dit PRUP. Een procedure die dus niet opschortend is maar relatief lang kan aanslepen en waartegen geen beroep mogelijk is. Of de groep van buurtbewoners hier evenmin de schorsing vragen is nog onduidelijk.

Ondertussen heeft de Regie der Gebouwen, de toekomstige eigenaar van het gebouwencomplex, al een bouwaanvraag voor de nieuwe gevangenis ingediend. Bij het Dendermondse stadsbestuur reageerde men verder ook niet verbaasd over het nieuwe en derde beroep bij de Raad van State. “Dat lag in de lijn der verwachtingen”, oppert schepen voor Ruimtelijke Ordening Niels Tas (spa).

Willy Van Damme

Advertenties

2 thoughts on “Nieuw beroep tegen Dendermondse gevangenis

 1. Hallo Willy,
  Nu het toch over gevangen gaat wil ik je een vraag stellen. Weet jij wat ‘Het in Brussel gevestigde Koerdische parlement in ballingschap’ is? Je had laatst een goede analyse over de sterke verdeeldheid van de Koerden. Het gaf mij veel duidelijkheid. Bedankt daar voor.
  Ik zou graag willen weten welke personen van welke kant hier in vertegenwoordigd zijn.
  Ik stel de vraag omdat in Nederland al jarenlang ene Baybasin gevangen zit. Deze man schijnt het hoofd te zijn van zeer belangrijke Koerdische families. Hij heeft (als Koerd) gewerkt voor de Turkse geheime dienst en is dus betrokken geweest bij vele (duistere?) zaken, waaronder grootscheepse drugshandel. Er wordt beweerd dat hij in opdracht van Turkije is vastgezet nadat hij zich van Turkije had afgewend en zich in zou gaan inzetten voor de Koerdische zaak, waaronder de oprichting van het Koerdische parlement in ballingschap.
  Ik vertrouw deze erg rijke ‘goudeerlijke’ zakenman niet zo erg, maar ik kan me uiteraard vergissen. Duidelijkheid over dat ‘parlement’ kan mogelijk opheldering geven.
  Groet, Gerrit
  Antwoord:
  De Koerdische politiek is zeer ingewikkeld, mede doordat de Koerden in vier landen aanwezig zijn. Er zijn zeer veel Koerdische politieke bewegingen en groepen voor wie geweld tegen de eigen bevolking soms geen enkele probleem is.

  Afpersing en folteringen zijn ook in België in het verleden geen probleem geweest. Gerechtelijke onderzoeken brachten dit ook aan het licht. En voor onze politiemensen was onderzoek hiernaar doen niet zonder fysieke risico’s.

  Betreffende de juiste aard van al die groepen kan ik amper iets zeggen, maar men kan vermoeden dat de Turkse PKK hier bij die ‘regering’ in ballingschap een grote rol speelt. Er is verder ook een grote rivaliteit tussen de AKP van de Turkse president Erdogan en de PKK voor controle over de Turkse Koerden.

  Over die Babaysin heb ik nog nooit iets gehoord. Maar de juiste aard van het optreden van de Turkse MIT, de geheime dienst, zal altijd wel een mysterie blijven. Ze komen het ons niet vertellen en als ze ons al iets vertellen kun je er zeker van zijn dat het de waarheid niet is.
  Het zijn geheime diensten nietwaar.
  Willy Van Damme

 2. Vlaanderen en ruimtelijke ordening, je kan er alle dagen van ‘genieten’. In mijn dorp Tessenderlo staan (WOI gifgas) chloorbommen onder hoge druk vlak naast woongebied en scholen (1430 leerlingen). De groene bufferzone volgens het gewestplan is in feite een strip asfalt gebruikt door de tankwagens van het fabriek die tussen de fietsende scholieren door chemische rotzooi aan- en afbrengen. Het door interne deskundigen opgemaakte omgevingsveiligheidsrapport vertoont alle tekenen van een sjoemelrapport en dit laat men gewoon passeren bij het Departement LNE. Het voldoet zelfs niet aan hun eigen opgestelde bindende richtlijnen. Men gaat er schijnbaar vanuit dat een ongeluk zich in de toekomst niet meer kan voordoen omdat er in het verleden al één heeft plaatsgevonden met 190 doden en 1000 gewonden tot gevolg.
  Dirk Van Thienen
  Antwoord:
  Toen ik nog een kind was hadden we juist 9 miljoen inwoners, nu zijn er dat meer dan 11 miljoen, een stijging met meer dan 22%. Bovendien komt daar nog het feit bij dat sindsdien de gezinnen massaal uit elkaar vallen en waar er vroeger voor man en vrouw een huis nodig was er nu twee huizen nodig zijn.

  En dat kan zich op ruimtelijk vlak alleen maar laten voelen. De nood aan woningen is de voorbije decennia dan ook sterk toegenomen. Zeker Vlaanderen is feitelijk vol.

  Het is ook de reden waarom die zoektocht voor een plek voor die nieuwe gevangenis zo moeilijk was en voor discussies zorgt. Niemand in de stad ziet die plek graag verstoord. Het is voor de bestuurders dan ook een zware beslissing geweest om dit project van de regering te steunen.

  Maar zoals blijkt zitten wij met teveel gevangenen en te weinig plaatsen. Voor 100 plaatsen zijn er volgens een recente statistiek 129 gevangenen. Ook zijn veel instellingen zoals de Dendermondse totaal onaangepast.

  De Dendermondse gevangenis dateert uit de negentiende eeuw. Men kan natuurlijk discussiëren over het nut en noodzaak van gevangenissen, maar België is reeds herhaaldelijk veroordeeld voor die overbevolking in te slechte gevangenissen.
  Een nieuwe grote Dendermondse gevangenis dringt zich echt op. Ook gevangenen hebben recht op een menselijke behandeling.

  En ja, Tessenderlo is uit het verleden gekend wegens zijn milieuproblemen. Ik ben niet op de hoogte van de huidige toestand maar Tessenderlo Chemie was een pikzwart dossier.
  Duidelijk is ook dat wij nog strenger gaan moeten zijn op het ruimtegebruik voor wonen en werken.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s