Syrië–Amerikaans-Russisch dictaat

Met als titel ‘Geneva talks will be ‘catastrophe’ for Syrian opposition‘ (Gesprekken in Genève zullen een catastrofe zijn voor de Syrische oppositie) wist Gulf News, een website uit de Verenigde Arabische Emiraten, vandaag een update te geven over de geplande onderhandelingen tussen de Syrische regering en de oppositie voor de vorming van een Syrisch overgangsbewind.

Eisen rebellen

Deze gesprekken moesten normaal vandaag maandag van start gaan maar zitten geblokkeerd door nieuwe eisen van de door Saoedi Arabië gefinancierde rebellen en door oppositie van Turkije. De rebellen eisen nog voor de onderhandelingen starten in wezen al het stopzetten van al de acties van het Syrische en Russische leger. Zo niet bleven zij weg uit Genève.

Riad Hijab - 2

Riad Hijab, de nieuwe Syrische rebellenleider, stelde zulkdanige voorafgaande eisen dat de vredesonderhandelingen nooit zouden kunnen starten. De VS en Rusland gooiden ze allen in de prullenmand. En enige macht over Syrië zal hij zo te zien nooit krijgen. Ook voor de VS mag Assad blijven en mogen de rebellen hoogstens van ver toekijken en braaf luisteren.

Over het eventueel stopzetten van hun oorlogsdaden zwijgen zij dan wel heel zedig. Bovendien zouden zij, als ze al wilden komen, alleen indirect willen onderhandelen met de Syrische regering. Waarbij de VN-diplomaten tussen de beide partijen dan heen en weer moeten pendelen.

Ook eisten zij, samen met Turkije en Saoedi Arabië, dat alleen zij namens de oppositie met de Syrische regering mogen onderhandelen. Als VN-onderhandelaar Staffan de Mistura toch andere oppositiegroepen ging uitnodigen dan zouden zij eveneens weigeren te komen. Dit terwijl in Wenen onder de grootmachten was overeengekomen dat alleen Staffan de Mistura zou bepalen wie men ging uitnodigen voor die Geneefse gesprekken.

Verder stelde Turkije zijn veto tegen de aanwezigheid in Genève van de Syrische Koerden van de PYD en hun bondgenoten van het door de VS bewapende en geleide Syrisch Democratisch Front (SDF). Kwamen die toch dan verliet Turkije zelfs het overleg met de grootmachten in de Internationale Syrië Steungroep. Met andere woorden: Turkije en Saoedi Arabië gingen de onderhandelingen onder controle pogen te nemen.

De prullenmand

Na herhaaldelijk overleg tussen de VS en Rusland – die op dit ogenblik in het noordoosten van Syrië militair al nauw samenwerken – hebben die nu de knoop doorgehakt en getoond wie hier de baas is. Niet de salafistische bendes zoals Het Leger van Islam of koning Salman de Hakbijl en zijn Turkse gelegenheidsvriend Recep Tayyip Erdogan, neen: ZIJ!!

John Kerry & Sergeï Lavrov - 1

John Kerry en zijn Russische collega Sergeï Lavrov toonden dat zij de baas waren over het Syrische dossier en niet de Saoedi’s of de Turkse president Erdogan. De speeltijd lijkt voorbij. Zeker voor de VS was dat een zeer moeilijke en moedige beslissing daar zij drie bondgenoten moesten terechtwijzen.

Volgens Gulf News (1) heeft John Kerry, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, aan het Hoog Onderhandelingscomité, de officiële naam voor het door de Saoedi’s gefinancierde rebellenclubje, laten weten dat zij zich moeten voegen naar de dictaten van de VS en Rusland. Waarbij Washington in wezen al de Russische voorwaarden om te onderhandelen heeft aanvaard.

Verder herhaalde Kerry maandag nog maar eens dat de VS bij een weigering alle politieke, financiële en militaire steun aan die rebellen zouden intrekken. Volgens Gulf News, en deels ook volgens andere bronnen, zou Kerry tegen Riad Hijab, officieel Coördinator van het Hoog Onderhandelingscomité, en tegen hun hoofdonderhandelaar Mohammed Alloush (2) gesteld hebben dat Assad aan de verkiezingen zal mogen deelnemen.

Ook werden al hun voorafgaandelijke eisen als totaal onaanvaardbaar verworpen – en dus ook die van Riaad en Ankara – en starten de gesprekken vrijdag. Bovendien zal nog een tweede oppositiegroep aan die gesprekken deelnemen. Verder stelde, aldus nog steeds Gulf News, de VS en de VN zoals eerder ook Rusland en Damascus een veto tegen de aanwezigheid in Genève van Ahrar al Sham en het Leger van Islam.

Frankrijk en België steunen terroristen

Opvallend is dat Frankrijk bij monde van Laurent Fabius, minister van Buitenlandse Zaken, zich vorige week achter de eisen van de rebellen schaarde en daardoor ook de aanwezigheid bij de gesprekken van Ahrar al Sham steunde.

Een van de prominente leden van die uit al Qaeda voorkomende salafistengroep is sjeik Bassam Ayachi, de peetvader van het Molenbeekse salafisme. En diens kweekschool heeft in België en Frankrijk het voorbije jaar nochtans heel veel leed en schade veroorzaakt.

Wat nog maar eens op de dubieuze Franse politiek rond Syrië wijst. Maar ook Frankrijk werd hier dus door Washington en Moskou netjes op zijn plaats gezet. Hetzelfde gebeurde trouwens tijdens de onderhandelingen rond het Iraanse nucleaire dossier waar Frankrijk regelmatig en tevergeefs de eenzame opposant speelde. Fabius lijkt op het wereldtoneel dan ook eerder een clown dan een serieus te nemen diplomaat.

Laurent Fabius - 6

Wat Laurent Fabius bezielde om Ahrar al Sham en het Leger van Islam te steunen is een goede vraag. En of hij na zijn soms bizar gedrag tijdens de onderhandelingen met Iran en nu Syrië nog lang als minister van Buitenlandse Zaken kan aanblijven is eveneens een goede vraag. Zijn clownesk gedrag in beide kwesties staat al een tijd onderhevig aan zware kritiek in de klassieke Parijse salons.

Opvallend was trouwens dat de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) tijdens een gesprek op de VRT Radio 1 op maandagochtend evenmin bezwaren maakte tegen de aanwezigheid bij die vredesonderhandelingen van toch wel duidelijk terroristische groepen als Ahrar al Sham en het Leger van Islam.

Zo zweeg hij tijdens het gesprek over hun voor België toch belangrijke aanwezigheid bij het Saoedische onderhandelingsteam. De beweringen over de strijd tegen de terreur van Brussel en Parijs dient men dan ook met een heel flinke portie zout te nemen. En hoe denkt onze parlementaire oppositie hierover? En wat met de andere partijen binnen de regering Louis Michel?

Geen echte macht

In die tweede door de VS en Rusland nu samengestelde oppositiegroep zitten Saleh al Muslim, co-voorzitter van de Syrisch Koerdische PYD, Qadri Jamil van de partij Volkswil en de in Egypte verblijvende advocaat Haythem Manna van de Qamh Beweging. Jamil is een Syrische ex-vicepremier en woont nu als balling in Moskou. Wat betekent dat Moskou een mannetje krijgt en ook Egypte present is. Naast dan de Syrische Koerden.

Om het allemaal voor de oppositie nog erger te maken zou, nog steeds volgens Gulf News, het de bedoeling zijn dat men tijdens de overgangsperiode een Kabinet van Nationale Eenheid vormt met daarin vertegenwoordigers van de oppositie en de regering.

Met andere woorden alle echte macht in Damascus blijft tot aan de volgende vermoedelijk in 2017 gehouden verkiezingen geheel in handen van de regering van Assad en de Baath partij. Veel reactie vanuit Riaad, Ankara of vanwege die rebellen is er voorlopig nog niet. Volgens Hijab zou men dinsdag een standpunt bepalen. Het belooft voor hen een moeilijke 24 uur te worden.

Vraag is echter wat die gesprekken in Genève juist gaan opleveren. Zo moet er een staakt het vuren komen maar niet in de gebieden waar al Qaeda (Jabhat al Nusra) en ISIS actief zijn. Maar al Qaeda vecht in het Syrische westen overal in een militaire alliantie met al de andere rebellengroepen. En enig spoor van een splitsing op het strijdtoneel tussen die groepen is tot heden nergens merkbaar.

Bashar al Assad

Het is nu officieus dat president Bashar al Assad van de VS Syrisch president mag blijven. Mits hij de komende presidentsverkiezingen wint. Een zeer harde pil die Riaad, Parijs, Londen en Ankara hier moeten slikken. Om van de oorlogsstokers van Human Rights Watch en Amnesty International nog maar te zwijgen.

Vermoedelijk zal de oorlog dus verder op het slagveld beslecht worden en zullen een aantal minder belangrijke rebellengroepen in dat Kabinet van Nationale Eenheid stappen en de wapens neerleggen. De anderen gaan dan, zwaar verzwakt en met de moed der wanhoop verder vechten.

Zuidelijk Front

In die zin is het bericht (3) op de Libanese websites van Now, dat pro die rebellen is, en Al Akhbar, dat er kritisch tegenover staat, het verhaal te lezen dat het Zuidelijk Front, een verzameling vanuit Jordanië opererende rebellengroepen, van het Militair Operatiecentrum in Jordanië begin deze maand het bevel kreeg om alle militaire acties tegen de regering te staken. Ze zouden vanaf nu al hun energie moeten besteden aan het bevechten van Jabhat al Nusra, de partner in dat Zuidelijk Front.

Dat Militair Operatiecentrum bestaat uit buitenlandse militairen die in wezen leiding geven aan de oorlog in het zuiden van Syrië. Het bestaat onder meer uit Amerikaanse, Britse en Franse officieren naast Saoedische en Jordaanse militairen. Het staat in voor de bevoorrading en training en geeft in theorie leiding aan het Zuidelijk Front.

Wat niet wil zeggen dat de strijd in het zuiden van Syrië voor het leger al gestreden is. Integendeel, de gevechten gaan er onverminderd door. Waarbij dat leger ook hier duidelijk vorderingen maakt.

Willy Van Damme

1) Gulf News, Sami Moubayed, 25 januari 2016, ‘Geneva Talks will be catastrophic for Syrian Opposition’. http://gulfnews.com/news/mena/syria/geneva-talks-will-be-catastrophe-for-syrian-opposition-1.1659479#.VqX1D8nRV7Q.twitter

2) Mohammed Alloush is familie van de vorige maand gesneuvelde Zahran Alloush, de chef van het Leger van Islam en een keiharde salafist. Dat Leger van Islam zal dan echter niet mogen deelnemen aan de gesprekken. Hoofdonderhandelaar van dat Hoog Onderhandelingscomité is Assad al Zoubi, een vroegere Syrische luchtmachtgeneraal die mee de leiding heeft over dat Zuidelijk Front.

3) Now, 20 januari 2016, Albin Szakola, ‘Daraa rebels ordered to stop fighting Syria regime: report’. https://now.mmedia.me/lb/en/NewsReports/566514-daraa-rebels-ordered-to-stop-fighting-syria-regime-report

Advertenties

2 thoughts on “Syrië–Amerikaans-Russisch dictaat

 1. De V.S. zijn sinds eeuwen de grote nazi-achtige wrede en genadeloze agressors, toch hierover zwijgt gij. Bij John Kerry schrijft gij ook geen “scheldwoord” bij.
  Het grootste kwaad zijn de nazi-achtige agressieoorlogen van imperialistische V.S. en Koloniaal Europa, sinds eeuwen, tegen moslim landen. In Afghanistan, Irak, Jemen, Somalië, Libië, Mali…zijn er nog altijd oorlogen, waarom zouden de wrede en genadeloze nazi-achtige christelijke wereldoverheersers de oorlog in Syrië kunnen stoppen?
  Janu
  Antwoord:
  De Verenigde Staten konden pas ontstaan door de roof van land waar ooit de inheemse bevolking woonde. De VS blijven ook gestaag verder gaan met het voeren van oorlogen of het destabiliseren van landen. China is nu ook aan de beurt.

  Je moet ook weten dat er in de VS verschillende machtscentra zijn die desnoods met elkaar zelfs oorlog voeren. Ik heb in dat verband al enkele Syrische voorbeelden gegeven.

  Ik ben het op dat gebied trouwens geheel eens met wat de Iraanse Opperste Leider Ali Khamenei stelt, namelijk dat de VS een onbetrouwbaar land is.
  Wat betreft de evolutie rond het dossier van Syrië op dit ogenblik kan ik alleen maar schrijven wat er juist nu gebeurt.

  Wel is het duidelijk dat er in de VS belangrijke krachten blijven die verder aansturen op nog meer oorlog en vernieling in Syrië en ook elders. Ik heb in dit verband de ngo’s HRW en AI genoemd.

  Maar er zijn in Washington wel nog meer organisaties en figuren die met lede ogen de evolutie in het dossier Syrië zien gebeuren. Maar wat men kan starten kan men gewoonlijk ook wel stoppen. De VS heeft in 1973 onder president Richard M. Nixon trouwens ook een einde gemaakt aan de bezetting van Zuid-Vietnam.

  De vraag is bijvoorbeeld of de CIA betreffende Syrië wel gaat luisteren naar wat Obama zegt. De CIA heeft bijvoorbeeld al decennia een zeer corrupte en nauwe relatie met Saoedi Arabië.

  Kan de CIA om bijvoorbeeld politieke reden geen geld loskrijgen van het Witte Huis dan was het Huis van Saoed steeds bereid om dat geld te geven. Afghanistan en de Iran-Contra affaire zijn goede voorbeelden.

  Dus de vraag is of de CIA en de machtige neoconservatieve kringen ditmaal in de pas gaan lopen. Mijn aanvoelen is dat de VS de oorlog in Syrië beu is en andere avonturen zoekt.

  Ik denk nu aan China en Afrika. Voor de neoconservatieven en ngo’s als HRW is de wereld een speeltuin om hun lusten bot te vieren en die wereld is erg groot. Geen schrik, de komende Amerikaanse president zal wel een oorlog starten.
  Dat is een grotere zekerheid dan dat Hillary Clinton de komende presidentsverkiezingen zal winnen.
  Willy Van Damme

 2. Pingback: Syrië: Amerikaans-Russisch dictaat – NovayaGazeta.NL

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s