Syrische terroristenleider Zahran Alloush gedood

Gisteren kwam tijdens een bombardement van vermoedelijk Russische vliegtuigen de salafistische terrorist Zahran Alloush samen met een aantal van zijn topcommandanten om het leven. Een merkwaardig man en een sleutelfiguur in de opstand van islamisten tegen de Syrische regering.

Zahran Alloush met Osama bin Laden - 3

Zahran Alloush, hier met een foto van Osama bin Laden, de zwarte vlag en geweer, logo van zijn terreurgroep het Leger van Islam. Volgens zijn rivalen binnen die rebellengroepen was hij ook een dief en een corrupt man die familie en vrienden in machtsposities plaatste. Volgens de Syrische overheid was zijn positie aan het front door medestanders van hem verraden.

Een corrupte dictator

De in 1971 in Douma geboren Zahran Alloush was de emir van het Leger van Islam wiens sterkte door de Qatarese staatstelevisiezender al Jazeera geschat wordt op 20.000 manschappen. Hij zelf had het over een 10.000 man die lokaal inzetbaar waren. Dat leger van Islam was op zich dan weer een onderdeel van het Islamitisch Front. Het wordt gezien als een der sterkste rebellenbewegingen.

Binnen zijn Leger van Islam was hij de onbetwiste leider die ook als een ware dictator over zijn gebied regeerde. Lokale opstanden tegen zijn bewind door de overgebleven bevolking wegens onder meer de voedselbedeling werden steevast bloedig onderdrukt. Alloush was de man die voor de westerse alliantie Damascus moest veroveren. Hij faalde compleet.

Ook andere tegenstanders van zijn salafistisch gedachtengoed of zijn praktijken zoals de opposante Razan Zeitouneh werden in zijn territorium opgepakt en verdwenen definitief. En met andere salafistische groepen in dat gebied vocht zijn groep regelmatig een robbertje uit.

Bloed vloeide er bijwijlen erg rijkelijk. Alloush en niemand anders was de baas over Oost-Ghouta een vruchtbaar landbouwgebied ten oosten van de hoofdstad Damascus welke hij als een maffiabaas al sedert begin 2012 grotendeels onder controle had.

Zahran Alloush - 1

In een gesprek met de VS riep die hem begin dit jaar op om zich gematigder te tonen. En dus kwam er netjes gekleed in mei 2015 een interview met o.a. de Amerikaanse website McClatchy DC. Nu waren de Syrische minderheden zoals de alawieten plots toch partners voor zijn toekomstig Syrië. Ook het kalifaat was niet meer nodig. Al die vroegere uitlatingen waren volgens hem gewoon een gevolg van de grote stress waar hij toen onder stond.

Oost-Ghouta is ook zijn geboortestreek. Zijn vader is de in Saoedi Arabië levende salafistische predikant sjeik Abdoellah Alloush. Geen verassing dan ook dat Alloush shariarecht studeerde aan de Islamitische Universiteit van Medina in Saoedi Arabië.

In 2009 werd hij door het gerecht opgepakt wegens illegaal wapenbezit maar in het kader van een algemene amnestie in juni 2011 vrijgelaten. Deze amnestie was een vraag van het westen, zogezegd om tot een akkoord te komen. Het kwam er natuurlijk niet.

Dood aan de minderheden

Hij was eens vrijgelaten er in 2011 dan ook als de kippen bij om eerst het Bataljon en daarna de Brigade van Islam op te richten wat hij dan later herdoopte in het Leger van Islam. In verscheidene toespraken toonde hij zich een waardig salafist met oproepen om al de andere minderheden in het land zoals sjiieten, alawieten, christenen en druzen te vermoorden. Ze waren volgens hem nog verderfelijker dan joden.

Hij prees dan ook Osama bin Laden en al Qaeda, verwierp de democratie die hij verwerpelijk noemde en wilde oprichting van een islamitische staat. In zijn gebied heerste trouwens ook het shariarecht. Dat hij wel eens vocht met andere terreurgroepen zoals Jabhat al Nusra had dan ook meer te maken met het zijn zichzelf gegeven recht om te plunderen dan met wat anders ook.

Nog in november toerden zijn mannen in Oost-Ghouta rond in pick-ups met achteraan een kooi waarin men alawieten had opgesloten. Die werden dan als levend schild in die buurt rondgereden om zo bombardementen van de regering te verhinderen. Wat zijn groep ondanks de buitenlandse kritiek bleef verdedigen.

Dat hij met de VS goede relaties had blijkt trouwens uit een artikel in The New York Times (1) waarin men schrijft over de contacten met de VS en de Amerikaanse aandrang om zich naar buiten toe wat beschaafder te tonen.

Ook het daarna dan verschenen interview met de Amerikaanse website McClatchy DC (2) wijst in die richting. Hierin hekelt hij wel de VS. Die verhinderde naar hij zegde immers de levering vanuit Libië van luchtafweersystemen. Met de levering van andere types Libische wapens waren er dus blijkbaar wel geen problemen.

De VS zorgde er trouwens steeds voor dat dit type van wapens als luchtafweer nooit bij hun Syrische vrienden geraakte. Maar die opmerking van Alloush lijkt wel aan te tonen dat de VS een goede controle hebben over de toestand in Libië.

Het mag er een chaotische boel lijken maar blijkbaar is dat zo te horen geen probleem voor de VS om de zaak ginds te beheersen. Gebleken is trouwens dat de in de Libische stad Benghazi door zijn salafistische lijfwachten vermoorde Amerikaanse ambassadeur Christopher Stevens een voorname rol speelde in die wapenleveranties vanuit Libië.

Alawieten - Vrouwen in kooi - Oost-Ghoutta - 1 - 1-11-2015

Na dat gesprek in mei 2015 met de Amerikaanse media waarin hij zich plots als een vriend van de minderheden voordeed stond hij in november dit jaar op de sociale media dan weer te pochen met in kooien opgesloten alawieten die hij als levend schild gebruikte.

Sarin

Centraal echter was zijn rol bij de aanval met het zenuwgas sarin nabij Damascus op 21 augustus 2013. Een analyse van alle hierover verschenen VN-documenten, persartikels en gepubliceerde stukken van o.m. de VN, Human Rights Watch (HRW) en kloosterzuster Agnes-Mariam toonden echter dat vermoedelijk hij achter die aanval zat.

Waarbij hij de sleutelfiguur was van een goed in elkaar gestoken complot. Dit vermoedelijk samen met de regeringen van Frankrijk, Saoedi-Arabië, Turkije en met steun van Human Rights Watch, journalist C.J. Chivers van The New York Times, blogger Eliot Higgins (alias Moses Brown en Bellingcat) en een of meerder leden van die VN-onderzoekscommissie rond chemische wapens van Ake Sellström.

Zo vertelde Alloush eerst het verhaal van twee verschillende aanvallen, namelijk in Ein Tarma en westelijk in Moadamiya  – Dit terwijl het blijkens het eerste VN-dossier hoogst waarschijnlijk maar om een aanval ging (3) – waarbij men in beide zones een voor die aanval gebruikte en nog in de grond stekende raket aanwees.

Syrië - VN-rapport Chemische aanval - 21-08-2013- Raketinslag Ein Tarma-Zamalka

De raket in Ein Tarma. De foto verscheen in de brochure over de zaak van Human Rights Watch en in die van de VN. De resten van de raket bleken sporen van afbraakproducten van sarin te bevatten. De raket was van een tot dan onbekend type.

Die raketten zaten er onder een bepaalde hoek waardoor men dan in staat beweerde te zijn om de coördinaten vast te stellen vanwaar die aanval dan zou gepleegd zijn. Waarbij de zelfbenoemde ‘expert’ Higgins stelde dat het een type raket was dat meer dan 9 km ver kon vliegen en zeker Syrisch was.

En wonder boven wonder kwamen die coördinaten dan samen bij de basis van de 104de brigade van de Syrische Republikeinse Wacht die instaat voor de beveiliging van de regeringswijk en het presidentieel paleis.

Dit is een sleuteleenheid nodig voor de verdediging van de hoofdstad wiens leiding volgens die beschuldigingen dus betrokken was bij een ‘gruwelijke nooit geziene misdaad’. Het verhaal moest die brigade duidelijk destabiliseren door bij de top ervan paniek te veroorzaken want het Internationaal Strafhof begon voor hen al te lonken.

Verovering Damascus

Het was de tweede goed geplande poging om de Syrische regering te doen vallen en het land in handen te geven van salafistische terreurgroepen. Wat een gigantisch bloedbad had veroorzaakt. In de zomer van 2012 had men met een zelfmoordaanslag (4) een deel van de Syrische generale staf vermoord en premier Riad Hijab doen overlopen naar de rebellie. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel het werk van de Franse geheime dienst DGSE die hem had omgekocht.

HRW - Tekening die 104 Brigade Republikeinse Wacht als dader aanduid. Rapport september 2013jpg

Een tekening uit het dossier van HRW. In Ein Tarma en Moadamiya ‘ontdekten’ Eliot Higgins/HRW en C.J. Chivers van The New York Times twee in de grond stekende raketten. Dat waren volgens hen de gifgasraketten en hun positie in de grond vormde twee lijnen die naar de plaats wezen van waar die aanval met sarin kwam en dat was de 104de brigade van de Syrische Republikeinse Wacht. En niemand van dit gezelschap die zich maar eventjes de vraag stelde of men zich hiervoor wel kon baseren op de positie van die twee raketten. Er waren immers meerdere dagen gepasseerd voor men die raketten ontdekte en dit bovendien in door het Leger van Islam en andere terreurgroepen bezette gebied. 

En dus kwamen die beschuldigingen tegen die 104de brigade er nog voor zelfs maar het eerste en voorlopig rapport van de VN openbaar werd gemaakt. Maar die door HRW gebruikte gegevens en foto’s van die zogenaamd ingeslagen raketten kwamen ongetwijfeld van de groep medewerkers van Sellström. 

Met als vraag of die raketten daar misschien door iemand waren geplaatst. En wie had die foto’s aan HRW bezorgt en wie vertelde hen dat deze info in het VN-dossier zou zitten? Het zijn vragen die voor zover geweten niemand ooit stelde.

Elk serieuze en verstandige persoon had bij het lezen van dit dossier van HRW, Higgins en Chivers natuurlijk snel door dat dit pure misleiding was. Immers hoe kon men enige zekerheid bouwen op die daar gevonden raketten?

Toch geen enkele, want iedereen kon ze daar geplaatst hebben. Wat later noemde Ake Sellström tijdens zijn persconferentie in de gebouwen van de VN van 18 december 2013 het verhaal van Higgins van die 9 km trouwens onzin.  

En onmiddellijk na de publicatie van hun rapport riep Human Rights Watch zelfs op tot het bombarderen door de VS van Syrië en dus ook de hoofdstad. Een mensenrechtenorganisatie die oproept tot oorlog!! Ook de regeringen van Frankrijk, Saoedi Arabië en Turkije drongen aan. Maar de Amerikaanse president Barack Obama hapte echter niet toe. Dit was het echte keerpunt in de oorlog. Alloush zijn val werkte niet.

Witte Helmen met foto's kind - Russische bombardementen

Zahran Alloush was ook een meester in het bespelen van de westerse media. Hier recycleerde men een foto om een luchtaanval van 30 september aan te klagen. De man die dat kind draagt is een medewerker van de Witte Helmen, de door speculant George Soros gefinancierde zogenaamde hulporganisatie van die salafistische bendes.

Volgens onder meer de Amerikaanse journalist Seymour Hersh en Turkse onderzoekers en oppositieleden kwam het sarin trouwens uit Turkije. Alhoewel anderen ook wel eens naar Saoedi Arabië wezen. Zeker is dat het Leger van Islam veel steun krijgt uit Saoedi Arabië en ook wel Turkije en de westerse alliantie in het algemeen.

Teruggedrongen

Alloush was ook de man die af en toe wat mortieren afvuurde op Damascus. Recent nog begin oktober op de Russische ambassade toen Rusland begon met haar bombardementen. Maar sinds een paar maanden begon het in Oost-Ghouta er voor hem steeds slechter uit te zien. In de zomer slaagde hij er wel nog in een om deel van de stad Harasta in de buurt te heroveren maar dat was zijn laatste militaire succes.

Zowel in het noorden als in het zuiden van de zone brak het Syrische leger sindsdien door de verdedigingslinies van het Leger van Islam en dreigt het gebied in twee te worden gesneden. Het was om dat te verhinderen dat hij naar het front was getrokken in de hoop nog maar eens een tegenoffensief te starten. Het werd hem gisteren fataal.

Nu het westen komaf wil maken met de oorlog in Syrië en men ook nu pas echt het salafistische gevaar begint in te schatten draaide Alloush recent ook bij. Zo sprak hij in dat interview met McClasky DC plots over de noodzaak van een regering van technocraten en niet een van salafistische extremisten. 

Ook nam zijn groep recent deel aan de topconferentie van de verzamelde oppositie in de Saoedische hoofdstad Riaad. Deze bleef zich wel verzetten tegen de in Wenen door de buitenlandse machten goedgekeurde voorstellen voor een seculiere en democratische staat – de oppositie gebruikte in hun slotverklaring het woord civiel en de term democratisch mechanisme – maar met Assad wou hij nu wel beginnen te onderhandelen.

Oost-Ghouta - Militaire situatie - 4 - 4-11-2015

De streek van Oost-Ghouta is een normaal dicht bewoond gebied en stond in voor een groot deel van de voedselbevoorrading van de regio rond Damascus. Het door een serie salafistische groepen waaronder ook Jabhat al Nusra (al Qaeda in Syrië) bezette gebied is een 200 km² groot, 20 km lang en 10 km breed. De bevoorrading gebeurt praktisch geheel via door die rebellen gegraven tunnels. Dit is de toestand op 4 november 2015.

In tegenstelling tot enkele andere salafistische terreurgroepen als Ahrar al Sham schaarde zijn Leger van de Islam zich ook achter het akkoord. In het geheim voerde hij trouwens al herhaalde malen gesprekken met de regering in Damascus voor een lokaal staakt-het-vuren, een wezen een typisch Syrische vorm van overgave.

Wat de dood van Alloush voor de salafistische rebellie vooral bijzonder pijnlijk maakt is dat die komt op een ogenblik dat het Syrische leger dagelijks een of meerdere overwinningen op die rebellen weet te boeken.

Oost-Ghouta - Militaire situatie - 6 - 14-12-2015

Dit is de militaire situatie op 14 december 2015, een goeie maand later. Merk de vooruitgang van het leger zowel in het noorden als in het zuiden. De wit/groene tekens op te kaart duiden de posities van het Islamitisch Front/Leger van Islam aan. De zwarte slaan op al Nusra. Links onderaan is het teken van ISIS merkbaar. Dat is vlakbij het Palestijnse vluchtelingenkamp Yarmoek. Er is met de regering en de VN afgesproken dat die zich uit deze zone terugtrekken en hun zware wapens achterlaten. Wat betekent dat Yarmoek terug in handen komt van die Palestijnse groepen die samenwerken met de Syrische regering. De veiligheid in Palestijnse vluchtelingenkampen in Syrië en Libanon is immers niet de taak van leger en politie maar van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO. Beide gelijk vallende gebeurtenissen betekenen natuurlijk een enorme versterking van de machtsbasis van de Syrische regering in die regio.

Het komt ook op een ogenblik waarbij zij, ook vanuit Saoedi Arabië, onder steeds grotere druk staan om hun salafistisch gedachtengoed af te zweren. En dan rijst bij hen ongetwijfeld de vraag: Waarom vechten wij hier nog?  Neen, de dood van Alloush kon voor die rebellie bijna op geen slechter ogenblik komen.

Het Leger van de Islam heeft sindsdien Essam al Buwaydani, alias Aboe Hammam, als zijn opvolger aangeduid. Een bij buitenstanders onbekende figuur. Vermoedelijk zullen de andere daar aanwezige groepen zich nu pogen te wreken en een deel van zijn winstgevende handel willen overnemen. Het belooft veel vers bloed. 

Willy Van Damme

1) The New York Times, 25 december 2015, Anne Barnard, ‘Powerful Syrian Rebel Leader Reported Killed in Airstrike’. http://www.nytimes.com/2015/12/26/world/middleeast/zahran-alloush-syria-rebel-leader-reported-killed.html?nlid=67751936&src=recpb

2) McClatchy DC, 20 mei 2015, Roy Gutman and Mousab Alhamadee, ‘Islamist rebel leader walks back rhetoric in first interview with U.S. media’. http://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/world/middle-east/article24784780.html 

Leuk is hier dat Joshua Landis, in de klassieke media omschreven als de grootste expert op het vlak van die Syrische opstand, naar aanleiding van deze toch wel heel doorzichtige ‘koerswijziging’ van Alloush in dat artikel stelde dat:

“Zahran wants to be on the winning side,” he said. Landis said Alloush would be there. “He’s going to be a winner,” he said. Alloush’s Army of Islam and other Islamist groups, the “hard-bitten patriotic types . . . will win in the end,” he said.

“Zahran wil aan de winnende kant staan” stelde hij. Landis zegde dat hij daar ook zal zijn. “Hij zal een winnaar zijn”, stelde hij. Het Leger van Islam van Alloush en de andere islamistische groepen, de “door de strijd hard geworden patriottische types… zullen uiteindelijk winnen”, stelde hij.

Joshua Landis is professor en directeur van het Centrum voor de Studie van het Midden-Oosten, een onderdeel van de Universiteit van Oklahoma. Hij heeft ook een blog genaamd Syria Comment, http://www.joshualandis.com/blog/.

3) Volgens de door Zahran Alloush rondgestrooide en door de media klakkeloos overgenomen verhalen waren er twee aanvallen, een in Ein Tarma in Oost-Ghouta, en een tweede in Moadamiya ten zuidwesten van Damascus, West-Ghouta.

Het preliminaire rapport van de VN toonde echter aan dat van de 13 in Moadamiya genomen en door twee labo’s onderzochte omgevingsstalen alleen bij staal 1 door beide labo’s sporen werden ontdekt van een afbraakproduct van sarin, in dit geval van DIMP (diisopropyl mcthylphosphonate).

En nochtans had het Leger van Islam aan de VN-onderzoekscommissie exact aangeduid waar er daar zogenaamd raketten met sarin waren gevallen. Merkwaardig en verder op bedrog wijzend was echter het feit dat men daar ook door de rebellen aangeduide vermeende slachtoffers aantrof en onderzocht. Die bleken bij onderzoek echter allen het slachtoffer van een aanval met sarin te zijn geweest.

Deze discrepantie tussen beiden onderzoeksresultaten werden echter nooit verder onderzocht. Maar ze wijzen wel in de richting van vals spel. Immers als al de daar onderzochte mensen resten van sarin in hun lichaam hadden hoe kan het dan dat bij de zowel binnen als buiten en op kleding genomen stalen behoudens bij een geen sporen van sarin werden ontdekt?

Het had er die dagen bovendien niet geregend want het was zomer. Vanwaar dat opvallend verschil? De praktisch gezien enige logische conclusie is dan ook dat die door de VN-missie onderzochte slachtoffers niet uit Moadamiya kwamen maar uit Ein Tarma. Daar waren er immers in de grondstalen overal sporen van sarin ontdekt.

Maar dat betekent dat men die zeer zieke mensen een twintig kilometer ver bracht om zo een vals spoor te creëren. Men had immers een tweede aanval en raket nodig om via de coördinaten van de twee zogenaamd ingeslagen raketten de 104 brigade van het Syrische leger te kunnen aanduiden als de dader.

Het preliminaire rapport van de VN werd op 13 september 2013 aan de VN gegeven en kwam pas publiek op 16 september: Report on the alleged use of chemical weapons in the Ghouta area of Damascus. http://www.un.org/disarmament/content/slideshow/Secretary_General_Report_of_CW_Investigation.pdf

Het rapport van HRW met de beschuldigingen aan het adres van het Syrische leger verscheen exact diezelfde 16de september met als titel ‘Dispatches: Mapping the sarin flight plan’ en was geschreven door Josh Lyons. https://www.hrw.org/news/2013/09/17/dispatches-mapping-sarin-flight-path

Het artikel van C.J. Chivers in The New York Times verscheen eveneens op 16 september 2013 onder de hoofding ’UN Data on gas attack point to Assad’s top forces’. http://www.nytimes.com/2013/09/18/world/middleeast/un-data-on-gas-attack-points-to-assads-top-forces.html?_r=0 

De NYT en HRW brachten hun verhaal dus exact op de dag dat het rapport van Sellström pas publiek kwam. De man moet zich dan ook danig misbruikt hebben gevoeld. Maar hoe kwamen HRW, Higgins en Chivers dan al aan die gegevens en die foto’s? Het duurde normaal toch wel enkele dagen om dat te bestuderen en die teksten dan nog te schrijven.

https://youtu.be/HdRcZZDVGeQ

 

Een interview van vrijdagavond op RT over de dood van Zahran Alloush. De geluidskwaliteit is wel slecht. 

Op 28 december 2013 zette The New York Times de zaak recht en bleek die raket dan hoogstens een goeie 2 km te hebben gevlogen. HRW heeft dat nooit rechtgezet. Op 2 januari 2014 stuurde ik hen zoals met hen afgesproken een mail met de vraag om een antwoord op de onthullingen van Ake Sellstrom en of ze zich zoals de NYT gingen verontschuldigen.

Er kwam nooit een antwoord. Een bewijs voor de bewuste kwaadwilligheid van deze organisatie die gewoon een onderdeel is van de neoconservatieve Amerikaanse oorlogszucht. Nog steeds pogen ze met alle middelen trouwens het streven naar vrede in Syrië te saboteren.

Hun beweringen deze maand over de door Qatar aangeleverde fotoreeks van vermeende slachtoffers van Syrische martelpraktijken zijn hiervoor een zoveelste bewijs. Een verhaal dat langs alle kanten rammelt. Het is gewoon een lompe poging om de vredesonderhandelingen rond Syrië te saboteren.

Daarbij dient men ook te beseffen dat men in 2012 Obama zover kreeg om het gebruik door Syrië van chemische wapens een rode, niet te overschrijden lijn te noemen. Waarbij als gevolg van eerder beschuldigingen in 2013 op 19 augustus, twee dagen voor de aanval met sarin, pas een onderzoekscommissie van de VN in Damascus was aangekomen om die te onderzoeken. Juist in tijd dus voor die aanval met sarin. Ook toeval natuurlijk. Of niet?

In het definitief VN-rapport van 18 december 2013 stond dat alleen burgers en soldaten van het Syrische leger slachtoffer waren geweest van vermoedelijke aanvallen met chemische wapens. Een ‘detail’ waar onze kranten dan maar gemakshalve overkeken. De Franse ‘kwaliteitskrant’ Le Monde bestede aan dit rapport zelfs geen aandacht. Wie het rapport goed leest weet trouwens waarom. Sellström maakte hen immers belachelijk.

Maar geen zorg, voor gerenommeerde kranten als The New York Times en hoog geprezen journalisten als een Gideon Rachman van The Financial Times staat het vast en gebruikte de Syrische regering toen sarin. Ook nu nog is er voor hen daarover geen twijfel mogelijk.

4) Zahran Alloush eiste de verantwoordelijkheid op voor deze zelfmoordaanslag. Anderen vermoeden dat dit echter het werk was van een buitenlandse veiligheidsdienst. Wat waarschijnlijker is.

Advertenties

6 thoughts on “Syrische terroristenleider Zahran Alloush gedood

 1. Over de Sarin gas aanval verscheen een interessant bericht in OpEdNews van Robert Parry de oprichter van Consortiunnewss. Titel : A call for proof on Syria Sarin-attack. Een duidelijke verwijzing naar Turkije.die het aan rebellen geleverd zou hebben. Het Turkse parlementslid Eren Erdem noemde op 10 december 2015 in het parlement criminal case number 2013/120, waarin de betrokkenheid van de Turkse overheid zou staan. Duidelijke taal !
  Ko Ruijter
  Antwoord:
  Ik ken dat verhaal. Het is maar een van de ganse serie Turkse aanwijzingen hierover. Toen ik de zaak in 2013 onderzocht kwam ik al snel tot de conclusie dat hier sprake was van bedrog.

  Het eerste preliminaire dossier van die VN-missie wees duidelijk in die richting en was voor mij doorslaggevend. De discrepantie van de laboresultaten van de vermeende aanval in het stadje Moadamiya tussen die van de grondstalen en die van mensen daar was te opvallend om niet te zien.

  Gezien de goede relaties tussen Zahran Alloush en Saoedi-Arabië en het feit dat hij niet ver van de Jordaanse grens opereerde vermoedde ik dat daar in Riaad de dader zat.
  Ook was er de zeer hevige Saoedische woedende reactie toen Barack Obama de aanval van zijn luchtmacht afblies.

  Ook na het artikel van Seymour Hersh bleef ik nog eventjes twijfelen maar sindsdien is het aantal aanwijzingen voor de Turkse schuld sterk toegenomen. Heel vermoedelijk moet men daar de daders zoeken, samen met Zahran Alloush.

  Duidelijk is alleszins dat HRW, journalist C.J. Chivers (een oud Amerikaans militair) en die bedrieger Eliot Higgins mee in dat complot zaten om het land in handen te spelen van dat salafistisch tuig.

  Daarover kan weinig twijfel bestaan. En daar reken ik Frankrijk, Saoedi-Arabië en Turkije gezien hun diplomatieke demarches toen ook bij. Vandaar dat de dood van die Zahran Alloush voor de Syriërs zo’n goede en belangrijke zaak is.
  Willy Van Damme

 2. Bashar al-Assad is een ‘rare’ man. Staat er, volgens de NAVO, in mei 2013 70% van de bevolking achter je, ga je ze op 21 augustus 2013 bestoken met sarin gas, waarna hij bij de presidentsverkiezingen van 2014 weer wordt herkozen, waarna hij weer zijn eigen volk afslacht.

  Logisch beredeneert zou je dus een daling in de steun voor Bashar al-Assad mogen verwachten maar niets is minder waar. Of het Syrische volk is dom of wij worden met leugens getrakteerd.

  http://russia-insider.com/en/nato-survey-2013-reveals-70-percent-syrians-support-assad/ri12011

  Of je naam is Erdogan en beschuldig je de oppositieleider Eren Erdem van hoogverraad.

  http://www.globalresearch.ca/veteran-intelligence-officials-call-for-proof-on-syria-sarin-attack/5497575

  Een veel duidelijker schuldbekentenis had Erdogan niet kunnen geven.

  http://nsnbc.me/2015/12/26/syrian-air-strike-exterminates-commander-behind-2013-chemical-weapons-attack-in-ghouta/
  Joop de Jong
  Antwoord:
  Men kan van Bashar al Assad veel zeggen, positief en ook negatief. Maar een idioot is het niet. Dat hij juist twee dagen nadat die VN-missie in Damascus arriveerde sarin zou gebruiken tart elke verbeelding.

  Elkeen met een beetje verstand die de zaken volgt zou onmiddellijk het vals spel hebben gezien. Maar voor de media staat het vast, Assad gebruikte sarin. Zelfs al weten ze van de zaak niets af.

  Ik heb dat verhaal van nsnbc over die aanval met sarin gelezen en er toch nogal wat vragen bij. Zahran Alloush is geboren in 1971 en was volgens dat verhaal in de jaren tachtig een medewerker van de Saoedische veiligheidsdiensten in Jemen en Afghanistan.

  In 1990 was hij echter nog maar 19 jaar en dus lijkt mij dat weinig geloofwaardig. Zeker is natuurlijk dat hij de man was van vooral Saoedi Arabië. Maar ik vermoed dat moest hij ergens meer geld hebben kunnen verdienen dat hij dan wel zou overgelopen zijn.

  Verder steunt Qatar niet alleen de Moslimbroeders maar ook een Jabhat al Nusra, Al Qaeda. Het land weigert hen zelfs een terreurorganisatie te noemen.

  Het probleem is dat er zoveel rebellengroepen zijn (geschat op meer dan 160) dat het onmogelijk te zeggen is wie van wie steun krijgt. Van de groten als het Leger van Islam en Ahrar al Sham is dat meer duidelijk maar van al die kleintjes is dat totaal onmogelijk.

  Verder is de rol van de VS in de ganse kwestie nog grotendeels een mysterie. Het probleem is hier dat de VS meerdere beslissingscentra heeft die desnoods elkaars werk saboteren. Obama heeft daar niet altijd zicht op, laat staan controle.

  Feit is dat het Leger van Islam steun kreeg of krijgt van de CIA en Buitenlandse Zaken. Over de positie van het Pentagon toen wens ik mij nu nog niet uit te spreken.

  Dit verhaal van die website trekt teveel conclusies terwijl men over te weinig zekerheden beschikt. Het is gewoon nog wachten op komende onthullingen genre Wikileaks voor meer duidelijkheid over wat er toen in de aanloop naar 21 augustus 2013 gebeurde.

  Nog twee zaken die in mijn tekst rond die aanval met sarin niet aan bod kwamen.
  Vooreerst maakte die VN-missie een zeer zware professionele fout. Zij werkten als een forensisch gerechtelijk team en dan is de wijze waarop men stalen op de plaats van een mogelijke misdaad neemt van essentieel belang.

  Dit moet zo gebeuren dat er op geen enkele ogenblik een besmetting van de stalen kan gebeuren. Het nemen van die stalen dient dan ook vrij van enige interferentie van derden te zijn, wie dan ook.

  Worden aan die voorwaarden niet voldaan dan is gans die operatie gewoon verloren moeite. Men dient het dan gewoon in de vuilbak, toilet of papierversnipperaar te gooien.
  Ze werkt nu eenmaal een forensisch team. Het is wetenschap en moet 100% zeker zijn, geen 80% of 95%.

  Hier echter ging men werken onder controle van de groep van Zahran Alloush die hen aanwees waar men stalen moest pakken en van wie men urine en bloed diende te nemen. Geen enkele rechtbank de naam waardig zal dit forensisch onderzoek willen gebruiken om iemand te beoordelen, laat staan veroordelen.

  Ake Selström had in dit geval zijn opdracht gewoon moeten weigeren. Maar er was natuurlijk de druk van HRW, de VS, Frankrijk enzovoort om een veroordeling te krijgen. En dus moest die missie gewoon verder gaan ondanks de onaanvaardbare methode onder welke men moest werken.

  Desondanks is het rapport toch nog interessant. En zeker het tweede verslag is boeiend materiaal. Maar echt forensisch onderzoek zoals dit hoort is dit niet. Een student zou er een 0 voor krijgen.

  Een tweede door mij nog onbesproken punt is de vuile rol van Artsen Zonder Grenzen (AZG) in de zaak. De aanval gebeurde op 21 augustus en de dag nadien stelde die organisatie al dat ze dat kon bevestigen.

  Maar ze had niemand ter plaatse en deed dus ook zelf geen onderzoek naar de feiten. Ze baseerde zich voor haar uitlatingen alleen op verklaringen van de mensen waar ze vanop afstand mee werkte.

  In wezen herhaalde ze dus gewoon de verklaringen van Zahran Alloush. Maar doordat het nu ditmaal AZG was die het ‘bevestigde’ kregen de beweringen van Zahran Alloush een plots veel grotere bewijskracht want AZG heeft ten onrechte een goede reputatie bij de media en de bevolking.

  AZG speelde hier dus gewoon de rol van luidspreker voor Zahran Alloush die van Syrië een salafistische staat wou maken en naar hij zelf zegde alle minderheden vermoorden. En dan zal AZG wel heel veel werk hebben.

  Maar in wezen dient men dit optreden van AZG als een gewone commerciële operatie te zien. Plat dus. Organisaties als AZG leven van donoren die hun gelden storten en hoe bekender een ngo hoe makkelijker men aan fondsen komt.

  En dus sprong AZG op dit verhaal mede om zo haar naambekendheid te versterken. Een kwestie van simpele public relations. Maar op de kap van de Syriërs. Dokters nietwaar.
  Willy Van Damme

  • Interview met Bashar al-Assad voor Nederlandse media.

   http://www.npo.nl/nieuwsuur/17-12-2015/VPWON_1241492

   Ik heb al diverse interviews van Bashar al-Assad gezien en ik heb de man nog nooit op een leugen kunnen betrappen of hij moet een verdomd goede acteur zijn.
   Joop de Jong
   Antwoord:
   Bedankt voor dit mooi kerstgeschenk. Ik had van dit interview gehoord maar het wel gemist. Bashar al Assad is geen heilige, is een oogarts, zoon van, politicus en president van een land in oorlog.
   En dus moet hij voorzichtig zijn met zijn uitlatingen.

   Maar al wat hij hier zegt klopt ook. Het is ook vrij simpele logica als je het land wat kent en gewoon wat nadenkt.
   De bewering van bepaalde Nederlandse bewindslui dat ze in Syrië wel zonder Syrische toestemming mogen bombarderen is gewoon te zot voor woorden.

   Het is ook je reinst hypocrisie. Omdat ze in Irak ISIS mogen aanvallen mogen ze dat dan ook in een ander land ook doen. Waarom dan niet in Jemen, Libië of Nigeria? Soevereiniteit is niet zomaar een hol begrip maar het fundament waarop de internationale rechtsregels gevestigd zijn.

   Maar zoals hij zegde, wordt de Nederlandse buitenlandse politiek gestuurd door de EU en die door de VS. Toch simpel. Men durft het in Nederland en België niet te openlijk zeggen, maar dat is toch zo. Dat is toch geen grote onthulling of staatsgeheim die men hier op straat gooit.

   Jullie minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders zal het natuurlijk niet zo direct zeggen maar alleen erg omfloerst. Ja want Nederland is toch een trotse ‘soevereine’ staat niet. Of toch niet?

   Maar feitelijk is dat leuk hoor. Als Nederland in Syrië wil bombarderen dan zal het in wezen toch toelating moeten vragen aan de Russen en de Syriërs. Doet Nederland dat niet dan hebben Rusland en Syrië luchtafweersystemen als de S300 of de hypermoderne S400.
   En die halen de Nederlandse F16’s zo uit de lucht als eenden bij een eendenjacht.
   Dat zou nogal lachen zijn. Rutte naakt!!

   De landen die nu in Syrië bombarderen, ook de VS, overleggen nu al met de regering Assad over die zaak. Met andere woorden: Ze vragen toelating. Alleen gebeurt dat achter de schermen.

   Officieus dus en dat verklaart waarom Assad hier mild was en alleen sprak van illegaliteit. Hij wil zich juridisch gewoon indekken. De voor ieder staatshoofd heilige principes terug vastleggen. Men kan van die man toch niets anders verwachten. Syrië is Tuva of Grenada niet.

   Ik heb al herhaalde malen gewezen dat internationale diplomatie een toneelspel is, soms een komedie, soms een drama. En soms heeft het toneelstuk dubbele en nog meer bodems.

   Ik vond het interview goed en sober en de man daarna in de studio gaf ook een redelijke indruk. Wel kreeg ik het gevoel dat hij zijn gesprekspartner in de studio niet teveel voor het hoofd wou stoten en te aarzelend stelde dat men niet anders kan dan met Assad samenwerken.

   En uiteraard kregen wij vooraf het indianenverhaal van Qatar/HRW eerst op ons bord. Vermoedelijk een politieke beslissing van de hoofdredactie. Ja want ze hadden een gesprek met ‘het grootste monster’ op aarde. Zegt HRW.
   Willy Van Damme

 3. Beste Willy,

  “Bedankt voor dit mooi kerstgeschenk. Ik had van dit interview gehoord maar het wel gemist.”

  Het zij U gegund! U overlaadt ons 52 weken per jaar met geschenken. Het geschenk van onbevooroordeelde media en Uw jarenlange expertise in deze. Wij kunnen U daar niet meer dan dankbaar voor zijn.

  ” Bashar al Assad is geen heilige, is een oogarts, zoon van, politicus en president van een land in oorlog.”

  Laten wij maar vooropstellen dat geen enkele leider een heilige is. Echter, enkele leiders zijn meer heilig dan anderen. In Nederlandse linkse kringen gaat de mening dat je nazaten niet mag veroordelen met de daden van hun voorvaderen. Waarom Bashar al-Assad dan wordt vergeleken met zijn vader ontgaat mij dan ook ten ene malen. Ben ik een Poetin fan omdat ik Poetins buitenlands beleid begrijp? Waarom mag Poetin zijn belangen in het buitenland niet verdedigen en de VS wel? Ik heb Nederlandse politici de vraag gesteld; “Als jullie het nu zo goed voorhebben met Rusland, waarom willen jullie Rusland dan de enige ijsvrije zeehaven naar de Middellandse Zee ontnemen?”

  Dat ik daarop geen antwoord zou krijgen wist ik al toen ik de vraag stelde, het is alleen de bevestiging die mij deugd doet.
  Joop de Jong
  Antwoord:
  Door de relatie met zijn vader te vermelden wou ik twee zaken zeggen. Als zoon (en hij gelijkt er op) heb je hoe dan ook een aantal eigenschappen van je ouders en zo grootouders. Verder was hij zijn opvolger en zat hij dus met die erfenis, goed of slecht doet niets ter zake.

  Maar hem goed of kwaad toedichten omdat hij de zoon is van de vader is oerdom en zelfs kwaadwillig. Ik heb drie kinderen en die gaan hun eigen weg. ik ben er erg fier op maar het zijn onafhankelijke wezens die het leven moeten doorlopen. Hetzelfde voor zoon Bashar.

  Een in mijn ogen groot politicus en staatshoofd van een groot land met een groot volk dat al straks vijf jaar weet stand te houden tegen de machtigste coalitie mogelijk.

  En zoals hij zegde doe je dat niet als niet de grote meerderheid van de bevolking achter je staat.
  Hij mag de champagne al koud gaan leggen en de uitnodigingen voor het feest beginnen maken.

  Syrië is een echt merkwaardig verhaal. Het heeft mij tot heden ontzettend veel werk gekost, meer dan welk ander dossier uit mijn toch al respectabele carrière ooit.

  Maar ik ben fier op wat ik hier al gedaan heb en blij dat de Syrische bevolking eindelijk zicht op een aanvaardbare vrede heeft. Kunnen Koenders, van Baalen en Rutte en onze Verhofstadt ginds geen beton gaan mixen, kabels leggen of asfalt gieten?
  Ze zouden dan eindelijk eens iets nuttigs doen in plaats van terroristen te steunen.
  Willy Van Damme

  • Beste Willy,

   Mag ik stellen dat de verhalen die over Saddam Hoessein, Mouamar Gaddafi, Bashar al-Assad etc. de ronde deden, gebaseerd zijn op vluchtelingen die hun land ontvlucht zijn omdat het toch al tegenstanders waren? Mag ik hierbij Iba Abdo als voorbeeld nemen die, na haar nachtelijke facebook escapade van 26 februari 2011 wist dat er op 15 maart 2011 een “niet zo’n spontane opstand” in Syrië uit zou breken? Dat zij na haar aanstelling bij het Instituut Clingendael haar weblog heeft verwijderd?
   Joop de Jong
   Antwoord:
   Er zijn in elke organisatie en in elk land altijd mensen die ontevreden zijn met het gevoerde beleid. Dat is des levens en voor dat ongenoegen kunnen allerlei redenen zijn, bonafide, malafide, enzovoort.

   Maar sommige van die opposanten laten zich dan inschakelen door bepaalde groepen en mogendheden die dan misschien wel zeggen goede bedoelingen te hebben maar die daarover gewoon liegen. Op dat ogenblik laten die opposanten zich wel gebruiken.

   Een typerende voorbeeld is die Iba Abdo die ik trouwens al deels vergeten was. Dat is de dame die op haar blog toen in februari 2011 stelde dat de Syrische revolutie om praktische redenen was uitgesteld tot maart. Een erg spontane revolutie dus.

   Dat ze nadien bij het Instituut Clingendael ging werken hoeft dan ook niet te verbazen. En dat ze dan haar blog verwijderde is niet onlogisch daar ze nu werkt voor wat in wezen een overheidsbedrijf is.

   Clingendael was toch ook betrokken bij die conferentie Geneve II die nergens toe leidde behalve geruzie. Het was dit instituut dat instond voor de mediatraining van die rebellenbewegingen. Ze moesten immers naar de media toch goed overkomen.

   Maar als journalisten iemand van Clingendael gebruiken om uitleg te doen over bijvoorbeeld Syrië, dan moeten ze naar hun publiek toe dit ook goed duiden als zijnde een onderdeel van de westerse imperialistische strategie die tegen Syrië gericht is.
   En dat vertikt men steevast te doen.
   Clingendael is geen verzameling onbevooroordeelde specialisten.
   Willy Van Damme

   • Beste Willy,

    “Dat zij na haar aanstelling bij het Instituut Clingendael haar weblog heeft verwijderd?”

    Mag ik hieruit opmaken dat haar “nachtelijke facebook escapade van 26 februari 2011” niet zo onschuldig is als dan het leek?
    Joop de Jong
    Antwoord:
    Uiteraard.
    Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s