Erdogan verliest controle Turks luchtruim

Het blijft druk rond het dossier van de oorlog tegen Syrië die in maart 2011 door de westerse alliantie letterlijk in gang werd geschoten. Nu bijna 5 jaar later is deze oorlog uitgegroeid tot een wereldconflict. Voor velen zoals de Syrische zakenman, filosoof en filmregisseur Dr. Nabil Toumeh is dit zelfs een derde wereldoorlog. Sinds de toenemende terreuraanslagen wereldwijd en de Russische interventie wil men in het westen die strijd nu stoppen. Ook Turkije, haantje de voorste in de oorlog tegen Syrië, moet hierbij inbinden.

Zogenaamde bondgenoot

In een omstandig persbericht maakt het Canadees-Britse persbureau Reuters (1) melding van het feit dat de NAVO verregaande maatregelen gaat nemen betreffende de controle over het Turkse luchtruim. Die komen er op neer dat de regering van president Recep Tayyip Erdogan en zijn AKP, de Turkse versie van de Moslimbroederschap, haar ultieme zeggenschap over het Turkse luchtruim gaat verliezen.

SU-24 gevechtsvliegtuig

Een Russisch SU-24 gevechtsvliegtuig zoals Turkije er een op 24 november boven Syrië neerschoot. Zoals nu steeds meer blijkt een flater van jewelste van de Turkse president Erdogan

Met de NAVO die nu volgens Reuters de ultieme beslissingsmacht zal overnemen in geval van ‘problemen’ in het Turkse luchtruim. Voor zover geweten een fenomeen zonder voorgaande en een totale vernedering voor de Turkse president. De grootheidswaanzin, arrogantie en feitelijke oorlogszucht van de man wordt serieus afgestraft.

Die beslissingen zouden volgens het persbureau vandaag op een bijeenkomst binnen de NAVO worden genomen. Vermoedelijk zal men het officieel voorstellen als een blijk van steun en solidariteit met Turkije, op militair vlak een der voornaamste leden binnen de groep. Men kan nu eenmaal een zogenaamde bondgenoot niet teveel in het openbaar uitschelden. Daarvoor heeft men dan anonieme bronnen die in de media hun beklag doen.

POPULAIRE POETIN

Volgens die door Reuters woensdagavond openbaar gemaakte plannen zou de NAVO radarvliegtuigen, de zogenaamde AWACS (Airborn Warning And Control System), sturen samen met onderscheppingsvliegtuigen en een kleine vloot met geavanceerde raketsystemen die dan in de Egeïsche Zee voor de kust van Turkije zou patrouilleren. Naast dan de al aanwezige Russische Zwarte Zeevloot.

Het komt na het neerschieten op 24 november door Turkije van een Russisch gevechtsvliegtuig SU-24M dat volgens de Turkse regering gedurende 17 seconden door het Turkse luchtruim vloog en boven Syrië werd neergeschoten.

In het publiek was er bij de NAVO voor het Turkse standpunt alleen steun te horen, zij het eerder lauw. Privé echter lieten allerlei bronnen binnen de NAVO zich erg negatief uit over het Turkse optreden. Het kwam immers op een ogenblik dat de VS en de EU hun betrekkingen aan het normaliseren zijn in de hoop zich zonder veel te veel kleerscheuren uit het Syrische moeras te kunnen terugtrekken.

Zo wist The Financial Times (2) over de recente top van de G20 – de 20 zogenaamd grootste economieën – van 15 en 16 november in de Turkse badplaats Antalya te melden dat iedereen binnen de westerse alliantie zo te zien met de Russische president Poetin wou spreken. Dit terwijl datzelfde westen Poetin op de vorige top in het Australische Brisbane alleen maar zat uit te schelden.

Recep Tayyip Erdogan met Vladimir Poetin

Vladimir Poetin en Recep Tayyip Erdogan (rechts) hier nog samen. Sinds het neerhalen van dat vliegtuig en de dood van twee piloten weigert Poetin nog om Erdogan te ontmoeten. Ondanks het Turkse aandringen. Wat de zwakke positie van Ankara bewijst. En wat betreft de relaties met de EU blijkt nu al dat de op 29 november in Brussel gemaakte afspraken met Turkije over de vluchtelingen een grote lege doos zijn. Wat enkelen voorspelden.

Onder controle houden

En dus kwam het neerschieten van dat Russisch vliegtuig uitermate ongelegen. Het was ook al van 1952 met de Koreaanse oorlog geleden dat er nog een vliegtuig van toen de Sovjetunie door het westen werd neergeschoten. Toen betrof dit het neerschieten op 18 november 1952 van 4 Mig 15’s door Amerikaanse gevechtsvliegtuigen boven de Zee van Japan in de buurt van de Russische havenstad Vladivostok.

En zoals men toen de zaak zoveel mogelijk stil poogde te houden zo ook wil men dit neerschieten niet laten uitgroeien tot een veel groter conflict en dus stelt men de Turkse president als het ware onder curatele.

Reuters:

“It’s a face-saving show of allied support for Turkey while trying to get them to behave more intelligently,” said Nick Witney, a former head of the European Defence Agency now at the European Council on Foreign Relations.

“Het is een vorm van geallieerde steun aan Turkije om zijn gezicht te redden, mede om hen zo op een meer intelligente wijze te doen optreden”, aldus Nick Witney, gewezen hoofd van het European Defensieagentschap en nu werkende bij de Europese Raad voor Buitenlandse Relaties. (3)

“Publicly NATO had no option but to back Turkey because we have to show we take Article V seriously,” one source said…

“In het openbaar had de NAVO geen andere optie dan het steun van Turkije omdat we de artikel 5 (dat gaat over onderlinge militaire steun in geval van conflict, nvdr.) serieus nemen”, aldus een bron…

“In private, allies are increasingly making the point that support cannot be unconditional and some ask ‘why not escort the Russia aircraft out of your airspace as we do in the Baltics?’,” he added,

“Privé echter maken de bondgenoten steeds meer en meer de opmerking dat die steun niet zonder condities kan zijn. Sommigen vragen zich daarbij af waarom men dit Russische vliegtuig niet gewoon buiten het luchtruim kon leiden zoals we dat doen in het geval van de Baltische staten?”, aldus nog die bron.

“What would probably happen is that SACEUR will insist that if an airborne contact is being tracked through a NATO AWACS, i.e. non Turkish, any action the Turks chose to take be coordinated with NATO commanders and in effect NATO would have a red card,” said Justin Bronk, a specialist in combat air power and technology at Britain’s RUSI defence think-tank.

“Wat waarschijnlijk zal gebeuren is dat SACEUR (het militaire opperbevel van de NAVO, nvdr.) er zal op aandringen dat in geval een AWACS-radarvliegtuig zo’n vliegtuig opmerkt elke actie in afspraak met commandanten van de NAVO zal gebeuren en die bovendien een rode kaart zullen hebben”, aldus Justin Bronk, een specialist in luchtgevechten en technologie bij RUSI (4), een studiedienst op het vlak van defensie.

De eigen voet

Rusland heeft sindsdien trouwens een aantal militaire maatregelen genomen. Zo werd naast het over een beperkte actieradius beschikkende antirakettensysteem S-300 nu ook de S-400 geïnstalleerd. Deze kan gans Syrië bestrijken en is ook het allerlaatste snufje Russische wapentechnologie. Volgens Russische generaals zelfs beter dan wat de VS heeft.

Ook werden alle Russische in Syrië op dit ogenblik opererende gevechtsvliegtuigen nu ook uitgerust met luchtdoelraketten die dus vliegtuigen kunnen neerhalen. Het feit dat die vliegtuigen daarover tot voor kort niet beschikten wijst erop dat die Turkse aanval voor Rusland en Syrië dus inderdaad als een verrassing kwam. Poetin had het hier herhaaldelijk over een dolksteek in de rug.

John Kerry met Sergeï Lavrow, minister van Buitenlandse Zaken van Rusland

De Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken, John Kerry en zijn Russische collega Sergeï Lavrov hadden deze week in Moskou zeer belangrijke gesprekken over Syrië waarbij Kerry het Amerikaanse veto tegen de Syrische president Assad opdoekte. De sleutel in het dossier. Na die gesprekken lekte Reuters de plannen van de NAVO voor het Turkse luchtruim. Ongetwijfeld kwam dit plan tijdens de gesprekken met Lavrov en ook Poetin ter sprake. Moskou zal blij geweest zijn.

Ook werden de Russische bombardementen over dit stuk Syrische grondgebied intussen sterk opgevoerd en is het Syrische leger hier zwaar in het offensief gegaan. En met succes want er werden al grote stukken van dit bergachtig terrein op de door Turkije bewapende rebellen veroverd. Er is in die milieus zelfs sprake van paniek. (5)

Men kan dan ook met recht en reden stellen dat Erdogan zich hier op een vrij serieuze wijze in zijn eigen voet schoot. Rusland was tot Moskou sancties tegen Turkije aankondigde ook een der voornaamste handelspartners voor Turkije. En zonder Russisch gas valt de Turkse economie zo stil. En wat zou Erdogan dan doen?

Willy Van Damme

1) Reuters, 16 december 2015, Paul Taylor, Robin Emmott, ‘NATO aid for Turkey also meant to prevent Russia clash – sources’. http://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-turkey-nato-idUKKBN0TZ2KY20151216?feedType=nl&feedName=worldNews

2) The Financial Times, 16 november 2015, Kathrin Hille, Alex Barker, George Parker, ‘Putin transformed from outcast to problem solver at G20’. http://www.ft.com/intl/cms/s/0/be96ed0c-8c88-11e5-8be4-3506bf20cc2b.html#axzz3ufSoqzpo

3) De Europese Raad voor Buitenlandse Relaties is zowat de Europese tegenhanger van de American Council on Foreign Relations. In de VS een zeer belangrijke officieuze instelling. Ze werd wel mede opgericht door de Amerikaanse topspeculant en intrigant George Soros. Bestuursleden zijn o.m. de Duitser Joska Fischer, prinses Mabel van Oranje, de Zweed Carl Bildt en de Spaanse sociaaldemocraat Javier Solana. Een club met nauw aan de VS gelieerde heren en dames dus.

Het Europees Defensieagentschap is een organisatie welke een onderdeel is van de Raad van Ministers van de Europese Gemeenschap. Nick Witney is een Brit die voorheen werkte op het ministerie van Buitenlandse Zaken en op Defensie in Londen. Zijn laatste job voor hij naar Brussel kwam was die op Defensie van directeur-generaal van het departement voor het Internationaal Veiligheidsbeleid. Een topman dus.

4) Het Britse RUSI staat voor Royal United Services Institute. United Services slaat hier op de verschillende componenten van het Britse leger, de lucht-, zee- en landmacht. RUSI is de studiedienst van het Britse leger en spreekt dan ook namens het Britse ministerie van Defensie.

Westerse media gebruiken medewerkers van dit instituut regelmatig bij hun berichtgeving maar verzwijgen daarbij, bijna zeker bewust, steevast de toch zeer essentiële link naar het Britse leger. Waardoor ze de lezers natuurlijk op het verkeerde been zetten.

Latakia - Slagveld - 21-04-2014

De militaire situatie op 22 april 2014 in de regio waar het Russische gevechtsvliegtuig op 24 november dit jaar neerkwam.

5) Now., 16 december 2015, Albin Szakola, ‘Syria rebels facing defeat in Latakia mountains’. https://now.mmedia.me/lb/en/NewsReports/566377-syria-rebels-facing-defeat-in-latakia-mountains.

Latakia provincie - Militaire situatie - 1 - 23-06-2015

De toestand op het slagveld in het noorden van de provincie Latakia op 22 juni 2015, dus voor de intrede van de Russische luchtmacht. Het vliegtuig zou volgens Turkije gevlogen hebben boven die hier zichtbare zuidelijke tip van Turkije. Volgens Rusland vloog het Turkse vliegtuig echter boven Syrië. De resultaten van de door Britse en Chinese experts onderzochte zwarte doos van de neergeschoten SU-24 zouden maandag openbaar gemaakt worden. Deze moet uitsluitsel geven over wat er juist gebeurde. Het Syrische leger wist dit vlakbij Turkije gelegen gebied waar de doos lag begin deze maand te veroveren.

Now. is een vanuit Libanon opererende website die de salafistische opstand in Syrië steunt. Zij richt zich vooral naar een westers publiek en is duidelijk voldoende intelligent om te weten hoever ze bij die steun kan gaan. Terreuraanslagen in Europa of Libanon gaan ze in het publiek dus niet toejuichen. De financiering voor deze nieuwssite komt dan ook vermoedelijk uit Saoedi Arabië of Qatar?

Latakia - Militaire situatie Noord-oosten - 1 - 21-11-2015

Sinds Rusland op 30 september met zijn bombardementen begon zijn de salafistische groepen met vooral Jabhat al Nusra (al Qaeda in Syrië) hier in dit gebergte in serieuze problemen gekomen. Deze kaart toont de situatie op het slagveld op 21 november 2015. Sindsdien heeft het Syrische leger nog verdere vooruitgang geboekt.

Advertenties

5 thoughts on “Erdogan verliest controle Turks luchtruim

 1. Moskou had westerse landen uitgenodigd, zoals het Verenigd Koninkrijk, aanwezig te zijn bij het onderzoek van de Flight Data Recorder uit de neergeschoten SU-24M. Niemand is echter op deze uitnodiging ingegaan.

  Mocht het overigens zo zijn dat de SU-24M wél in 2 kilometer Turks luchtruim zou zijn geweest, dan had de SU-24 dat gedaan met de duizelingwekkende snelheid van 243 kilometer p/u, oftewel het punt waarop hij spontaan uit de lucht zou vallen, stall speed dus!

  Su-24 flight recorder confirms Russian aircraft did not violate Turkish airspace

  http://www.pravdareport.com/news/russia/18-12-2015/132895-su_24_flight_recorder-0/
  Joop de Jong
  Antwoord:
  Blijkbaar gaan experts van het Verenigd Koninkrijk en China die zwarte doos bekijken. Het resultaat zou maandag al publiek worden gemaakt. Wat mij zeer vlug lijkt. Wel blijkt de zwarte doos door de val deels beschadiging te hebben opgelopen.
  Willy Van Damme

  • Wij zouden dan te maken hebben gehad met een Russische ‘kamikaze’ piloot, zeker als hij 10x door de Turken is gewaarschuwd.
   Joop de Jong
   Antwoord:
   Zelfs al vloog die piloot door het Turkse luchtruim dan nog kan dat geen rechtvaardiging zijn. In dat geval hadden de Grieken en de Cyprioten reeds lang geleden de ganse Turkse luchtvloot neergeschoten.

   En het vliegtuig zou in het geval de Turken gelijk hebben ergens tussen de 5 en 17 seconden in Turks luchtruim zijn geweest. Bovendien stellen de Russen en de Syriërs dat het Turkse vliegtuig op het ogenblik van de aanval in het Syrische luchtruim vloog.

   En dan hebben we het nog niet over de Turkse agressie tegen Syriër met wapenleveranties aan ISIS en al Qaeda en haar bondgenoten. Erdogan is nadien dan maar bij Israël gaan schreien. Ocharme.
   Willy Van Damme

 2. Pingback: MeerVrijheid Blog » Blog Archive » “Erdogan verliest controle Turks luchtruim”

 3. En wat zou Turkije dan doen… de smalle zeestraat tussen de zwarte zee en de middellandse zee afsluiten voor al het Russisch scheepverkeer natuurlijk 🙂 De gebeurtenissen op wereldvlak de laatste 20 jaar bewijzen dat internationaal recht al lang niet meer van toepassing en dat het enkel de wet van de sterkte is met de VS als grootste agressor. Hopelijk komt het nooit zo ver dat zeestraat wordt afgesloten. Hopelijk… vindt er een coup plaats en wordt Erdogan verdreven en kan hij zijn tijd verder uitzitten in de gevangenis, Qatar (zijn belangrijkste bondgenoot) of Israel (zijn belangrijkste heler van gestolen olie).
  Bastiaan
  Antwoord:
  Het afsluiten van de Bosporus voor een aan de Zwarte Zee grenzende natie is hoe dan ook een oorlogsverklaring. Als Erdogan graag Istanbul of Ankara in puin wil zien liggen dan moet hij dat maar doen.

  Verder lijkt met mij duidelijk dat de positie van Erdogan niet zo sterk is als hij laat uitschijnen. Zijn oorlogspolitiek van zero vrienden moet binnen zijn partij op veel ongenoegen stuiten. Dat kan logischerwijze niet anders zijn.

  Het viel mij trouwens op dat de Russen bij hun sancties tegen Turkije vooral landbouwproducten viseerden en geen industriële goederen. Erdogan staat vooral op het platteland sterk en dus viseren de Russen hier voornamelijk de electorale basis van Erdogan.

  En uiteraard was minder dan 50% van de Turken die bij de laatste verkiezingen kwamen stemmen tevreden over zijn beleid. In die zin kan men de regering Erdogan zelfs een minderheidsregering noemen. Neen gemakkelijk heeft hij het niet.

  Zijn toenadering tot Israël is typerend. Nog maar enkele jaren terug maakte hij in het Zwitserse Davos openlijk hevige ruzie met de toenmalige Israëlische president Simon Peres, na Ben Gurion de vader van het zionisme.

  Hij moet stilaan ten einde raad zijn. De ruzie met Irak over de aanwezigheid van Turkse troepen op Iraaks grondgebied is typerend. Zonder toestemming stuurt hij honderden militairen met tanks naar Irak zogezegd wegens de strijd tegen ISIS. Een terreurbeweging die hij dan wel steunt.

  Maar de door de VS zwak gemaakte Iraakse regering kan alleen maar een protestbrief sturen. En uiteraard volgen Iran, Rusland en Syrië die Iraakse regering. Echter ook de VS gaan in het openbaar achter Irak staan.

  Barack Obama liet aan de pers zelfs weten dat hij Erdogan hierover de les leerde. Waarna Turkije dan zegde zich toch terug te trekken en sprak van een foute beslissing. Erdogan die een fout toegeeft. Het moet donderen in Ankara.
  Erdogan is gewoon zo machtsdronken dat hij zijn besef van de realiteit geheel verloren heeft.

  De Russische president Vladimir Poetin heeft trouwens iets dergelijks over de man gezegd. Poetin moet zich qua Turkije nog amper inhouden en permitteert zich hier dan ook zowat alles. Zelfs al heeft Rusland Turkije nodig om tot een einde van de Syrische oorlog te komen.

  Maar dat toont op internationaal vlak wel de uiterst zwakke positie van dat land. Alleen de VS, de EU en Saoedi Arabië gaan niet voluit tegen Ankara.

  Vooral Saoedi Arabië zal dat niet doen. Het staat diplomatiek ook steeds zwakker en heeft van al die partijen Turkije het meest nodig. Maar op het slagveld – en dat is waar die oorlog toch echt beslecht wordt – staan de Turkse huurlingen van Al Qaeda & Co er niet goed voor. Elke dag verliezen die meer en meer terrein.
  Neen Erdogan zit in lastige papieren.
  Willy Van Damme

 4. Geachte heer Van Damme,
  U schreef het volgende : “In dat geval hadden de Grieken en de Cyprioten reeds lang geleden de ganse Turkse luchtvloot neergeschoten.”
  Hieronder afbeelding die uw mening bevestigt!

  Mvg
  De Muur
  Antwoord:
  Die grafiek was mij al bekend. Wel drie opmerkingen bij die cijfers.
  Vooreerst zijn het cijfers die afkomstig zijn van het Griekse leger, een der betrokken partijen.

  Verder is het ook zo dat er op enkele plaatsen een betwisting is tussen beide landen betreffende de afbakening van de territoriale wateren rond die vele Griekse en ook enkele Turkse eilanden.

  Ook zijn hier geen cijfers voor Cyprus gegeven of de illegale aanwezigheid van Turkse militairen op het eiland in rekening gebracht. Er was in Cyprus wel een staatsgreep geweest maar dat gaf Turkije niet het recht om dan maar een andere natie aan te vallen en delen blijvend te bezetten.

  Maar de grootste zaak die men Erdogan en zijn regering op dit vlak kan aanwrijven is de enorme al jaren durende agressie tegen Syrië en ook Irak. Een agressie die als een der meest gruwelijke van de voorbije 50 jaar mag gezien worden.

  Toen de man recent in Brussel was had men hem gewoon in de boeien moeten sluiten en afvoeren naar Den Haag en het ICC. Hij genoot dan wel diplomatieke onschendbaarheid, maar iemand die jarenlang op de meest schandelijke wijze de internationale wetten aan zijn laars lapt verliest in mijn visie dit recht op diplomatieke onschendbaarheid.

  En toen de Ecuadoriaanse president Evo Morales twee jaar geleden terugkeerde van Rusland onderschepte de Oostenrijkse luchtmacht zijn vliegtuig dat toch ook diplomatieke onschendbaarheid genoot. Men dacht immers dat klokkenluider Edward Snowden op dat vliegtuig zat.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s