Veel milieuministers

Het lijkt in België met het milieu dezelfde weg op te gaan als met de armoedebestrijding. We hebben in dit land vier ministers die officieel bezig zijn met de armoedebestrijding terwijl die armoede intussen alleen maar toeneemt. Goed zo. Voor de ene kassa kassa, voor de anderen de goot.

Veel ruzie maken

Hetzelfde met het milieu. Terwijl iedereen, behoudens enkele losgeslagen mislukte politici-demagogen als Jean-Marie Dedecker (Lijst Zwans), weet dat de klimaatopwarming een zeer ernstig probleem vormt slaagt ons land er niet in hiervoor een klimaatplan op te maken om voor de komende jaren een aanvaardbaar beleid te kunnen voeren. Vier (!) regeringen moeten hierover een akkoord maken en dat lukt niet.

En dus staat onze federale premier Charles Michel (MR) op de klimaattopconferentie in Parijs met de billen bloot. Beschamend zicht. Maar dat komt ervan als we in dit land van een voorschot groot en met amper 11 miljoen inwoners met zes regeringen zitten en zeven parlementen die elkaar dan uiteraard om de haverklap bevoegdheden zitten te betwisten. Als ze al weten hoe de vork juist aan de steel zit. 

Charles Michel - 4

Premier Charles Michel zit in Parijs op de klimaatconferentie met zijn billen bloot. Veel milieuministers maar geen akkoord.

En dus maakt men nog maar eens ruzie, nu over een milieuplan. Het is feitelijk een geschenk aan de Belgische bevolking van een zekere Wilfried Martens (CD&V), architect van de gewestvorming en bij zijn overlijden overal geroemd wegens zijn groot politiek inzicht. Hoe groot dit inzicht was zien we sindsdien maar wordt veelal stilletjes gehouden. Uit pure schaamte. Wilfried Martens: ‘De man die zijn land amper bestuurbaar maakte’.

Wie de knoeiboel rond onze exportpromotie wat kent weet dit. Met ‘excellenties’ die elkaar voor de voeten lopen, liefst ook voor de camera. Zie het schabouwelijk gedrag van Vincent Van Quickenborne (Open VLD) enkele jaren terug in Zuid-Afrika. Waarna ze daarna elkaar publiek uitschelden omdat het hun bevoegdheid is en niet die van die andere regering.

Kijkt naar Kris Peeters (CD&V), toen hij Vlaams minister president was reageerde hij boos op de federale handelsmissies. Nu is hij de bevoegde federaal minister en reageert boos omdat Geert Bourgeois (N-VA), zijn opvolger als minister president, dezelfde federale handelsmissies zit te bekritiseren.

René Margritte

Ooit opperde men bij Vlaams nationalistische ultra’s het grandioze idee om ook de spoorwegen te regionaliseren. Deze zotternij kwam er gelukkig niet. Je zou in Brussel met het openbaar vervoer wat meemaken. Eenzelfde hallucinant verhaal met de enkelband voor veroordeelden waarbij men de voorbije maand op zoek moest naar welke minister nu wat deed. Niemand raakte er nog wijs uit.

Wilfried Martens - 5

Wilfried Martens, de architect van de bijna onbestuurbaarheid van België. Na zijn premierschap werd hij bestuurder bij de groep van de Nederlandse ‘industrieel’ Joep van den Nieuwenhuyzen, een man met een serieus gerechtelijk verleden. Nog tijdens zijn premierschap had men de NV Mijnen vanuit de CD&V richting de Nederlandse ondernemer geduwd. 

Bedankt Wilfried Martens, de man die zijn politieke carrière begon bij mantelorganisaties van de Volksunie en daarna dan maar overliep naar de CD&V. Want daar lag toen in de jaren zestig de macht. Niet bij die toen nog heel marginale Volksunie. 

Dit land is wereldberoemd wegens zijn surrealistische schilders als vooral René Margritte. Een van zijn bekendste werken is die van een pijp met daaronder de simpele tekst ‘Ceci n’est pas une pipe’. We kunnen dat toepassen op België en onder een foto van de regering Michel de tekst ‘Ceci n’est pas une gouvernement’ zetten.

Oh ja, na het akkoord over het verder openhouden van onze verouderde kerncentrales blijkt nu plots dat we nog een extra  – vijifde? – minister voor het Leefmilieu hebben. Een Fransman met als naam Engie Electrabel, ook gekend als Mr. Monopolie. Een man wiens autoriteit duidelijk boven die anderen gaat. Goed bezig.

Willy Van Damme

Advertenties

5 thoughts on “Veel milieuministers

 1. De onbestuurbaarheid van dit land is vandaag vooral het gevolg van de polarisatie tussen NVA en PS in alle dossiers en dat spelletje is al sinds het ontstaan van de NVA aan de gang. Michel en Peeters zijn de ezels die zich met de ogen open in dit duel hebben laten drummen. Omwille van de macht: “Eyes wide shut”.
  Johan Baert
  Antwoord:
  Dat de relaties tussen de PS – en ook de sp.a, de mutualiteiten en de vakbonden – en de N-VA een groot probleem zijn is duidelijk. Wie zag hoe de N-VA ageerde ten tijde van de vorige regeringsvorming van het onderonsje in Vollezele tot het aantreden van Di Rupo ziet dit.

  Hier lag de oorzaak voor de langdurige regeringscrisis toen. De N-VA is een nieuwe partij van mensen die komen uit de harde Vlaams nationalistische kern van asociale in wezen racistische actiegroepen als het TAK en de VVB. En dat laat zich nog steeds goed voelen.

  Het is geen toeval dat Peter de Roover onlangs in een column op Knack.be de onzinnige bewering deed dat het zogenaamde linkse kamp steeds Saoedi Arabië steunde.
  Dit terwijl iedereen die zelfs maar oppervlakkig dit dossier bekijkt weet dat het ganse Belgische establishment hier op dit vlak fout was.

  Nu zij echter het land mee besturen moeten zij natuurlijk uit een ander vaatje beginnen te tappen, hun kar keren. En dat is voor deze ex-radicalen en nieuwkomers in de politiek een erg lastige karwei.

  Vandaar de elkaar soms tegensprekende uitlatingen van een Theo Francken, staatssecretaris voor de vluchtelingenproblematiek, over het vluchtelingenprobleem. Het ius laveren tussen zijn taak doen en uithalen naar die ‘profiteurs’.

  Dit fanatisme bemoeilijkt natuurlijk het beleid zoals ook de rivaliteit tussen de MR en de PS voor grote problemen zorgt. Dat is echter niet de essentie van de zaak.

  Toen Gaston Geens (CD&V) de eerste Vlaamse minister-president werd begon hij zijn taak met de slogan die ongeveer klonk als: “Wat Vlamingen doen, doen ze beter.”

  Het was een slogan die toen in de media en bij de Vlaamse politiek veel bijval genoot maar die iedereen met wat gezond verstand wist dat dit een grote leugen was.

  Maar het toont een meerwaardigheidscomplex en zelfs racisme tegenover de andere, ‘inferieure’, Franstaligen. Het was een wezenlijke belediging van die bevolkingsgroep want: ‘wij Vlamingen kunnen dat allemaal veel beter’.

  Bij hun verstand zijnde mensen hadden Geens hierover toen scherp moeten aanvallen. Maar men deed het niet. Nu natuurlijk durft men zelfs bij de N-VA niet meer met een dergelijke ridicule uitspraak komen.

  Daar ligt een deel van de problemen. Het is geweten dat in organisaties en dus ook bij bedrijven het stroomlijnen van beslissingsprocessen en structuren zeer belangrijk is om optimaal te kunnen werken.

  Gezien die kennis wekt het dan ook grote verbazing dat men dit algemeen aanvaard principe in de politiek overboord gooide en opteerde voor verwarring, een gebrek aan transparantie en onduidelijkheid en in wezen chaos.

  En dus krijgen wij dit. Toen Wilfried Martens die gewestvorming doorduwde stond wat nu gebeurt al in de sterren geschreven.
  Als KSA leider moesten de leden van hem gaan actie voeren voor de Volksunie, nadien om de macht te krijgen trok hij naar de CD&V.
  Geen grote meneer hoor. Verre van.
  Willy Van Damme

 2. Even iets off topic
  De strijd tussen de Blair aanhangers en New Labour is in volle hevigheid losgebarsten.

  De verraders zijn onder ons. Blair’s kont-likkers

  Gisteravond laat (2 December) heeft het Britse parlement, (het Lagerhuis oftewel het House of Commons), het besluit genomen om Syrie te bombarderen. Officieel om de ISIS te vernietigen, maar iedereen weet (hoort inmiddels te weten) dat Groot Britannie een van de landen is geweest die ISIS heeft helpen oprichten en altijd heeft helpen financieren.

  Het doel van de bombardementen is dan ook, om samen met de VS en wat genoemd wordt ‘een aantal bondgenoten’ de belangen van het westere imperialisme veilig te stellen om, wat niet zo lang, maar helaas veel te lang, gaat duren, na de oorlog een zo groot mogelijk Syrisch gebied onder hun controle te houden.

  Labour, de Schotse SNP en enkele kleinere partijen doorzagen de truuk van premier Cameron. Er werd dan ook intern een felle discussie gevoerd om tegen dit onzalige plan te stemmen. Zelfs de Tories waren verdeeld. Cameron heeft hemel en aarde moeten bewegen om een zo groot mogelijk aantal Tories voor te laten stemmen. Bij de SNP was slechts een enkele voorstemmer.
  De sleutel lag dus bij Labour. Jeremy Corbijn en 75% van de Labour leden, (wat bleek uit een haastig gehouden enquette, waarbij de voor-en tegenargumenten nauwelijkr besproken konden worden, anders zou het percentage veel hoger zijn geweest) was tegen bombarderen.

  Nu moet gezegd worden dat de parlementsleden nog allemaal gekozen zijn tijdens de Blair heerschappij (al dan niet partijleider). Hij bleef tot Corbijn gekozen werd de grote baas. Met oorlogsmisdadiger Blair, (hij is hier officieel voor veroordeeld door een rechtbank in Maleisië) op de achtergrond, want hij is nog steeds niet geroyeerd, hopen de door hem uitgekozen parlementsleden, dat Corbyn snel het veld zal ruimen en zij hun verbetaalde luizenbaantje nog vele jaren voort kunnen zetten. Nu is het 100% zeker dat zij bij de eerstvolgende verkiezing worden weggevaagd.

  Maar goed, de discussie binnen de partij was hevig. Het grootste deel van de parlementsleden, waarvan eerder al een deel zich achter Corbyn hadden geschaard, zag in dat bombarderen een groter gevaar opleverde dan niet bombarderen. Een oorlog met Rusland is in deze situatie niet ondenkbaar en zou mogelijk tientallen miljoenen doden kunnen veroorzaken, ook in de UK.
  66 Labour parlementsleden, waaronder 11 leden van het onder Corbyn ingestelde ‘schaduwkabinet’ waren echter niet tot rede te brengen en pleegden verraad aan de Labourleden, door voor het bombarderen te stemmen. Een stortvloed van kwade mails, texts en twitter-berichten was het gevolg.

  Een van deze parlementsleden was Tom Watson, door de leden gekozen tot vice-voorzitter. De tweede man dus.
  Tot mijn schaamte moet ik bekennen dat ook ik op hem gestemd heb, hij kon zichzef namelijk goed verkopen. Maar we hadden hem (helaas te laat) al snel door. Eerst verklaarde hij zich voorstander van het peperdure Trident programma, dat stelletje onderzeeboten bewapend met atoomwapens. Ja, zo voert Watson de vrede lekker op, toch?, en nu is hij voorstander van het bombarderen in opdracht van de Verenigde Staten.

  De meest beschamende vertoning was het optreden van de zoon Tony Benn, Hilary Benn. De vader, een onvergetelijke en uiterst linkse man zou zich omdraaien in zijn graf. Velen hebben zoon Hilary dat ook duidelijk gemaakt. Hij hield een toespraak waar Goebels nog een teroriek puntje aan kon zuigen. Het is nu dus duidelijk dat hij op het baantje partijleider en minister president aast

  De stemmen van de Labout parlementsleden hebben de dooslag gegeven. De verraders zijn onder ons.

  P.S. De kwaadheid onder de leden is enorm. Boze mails zijn bij honderden verstuurd naar de ‘ja’ stemmers. Tot bedreigingen aan toe,. Zo erg zelfs dat Jeremy Cotbyn, Tom Watson en de anderen in bescherming moest nemen door een gezamelijke verklaring met Watson op te stellen naar alle leden toe, om ze tot rust te manen. Het kwam er ook op neer dat we gezamelijk moeten blijven en niet elkaar de tent uit vechten, omdat er nog zoveel belangrijke dingen te doen zijn.
  Wart dat laatste betreft heeft hij natuutlijk gelijk. De vraag is echter, hoe zullen de verraders stemmen als Labour weer de doorslag kan geven.. Ze doen er alles aan om Corbyn ten val te brengen. Verschillenden van hen hebben hier al openlijk toe opgeroepen.
  Gerrit
  Antwoord:
  Ik volg die ruzies bij Labour niet echt. Mede een gevolg van het feit dat het rond Syrië uiterst druk is. Zeker is wel dat er nogal wat krachten in de EU zijn die kost wat kost willen verhinderen dat dit soort politici aan de macht komen.

  Ik volgde recent de strubbelingen rond Portugal een beetje en de grove manipulaties die ik daar zag deden mij de wenkbrauwen fronsen. Hetzelfde wat met Griekenland gebeurde.

  Ik vermoed dat Hilary Benn, schaduwminister voor Buitenlandse Zaken en zoon van Tony Benn die ooit de vaandeldrager was van die krachten binnen Labour die een meer sociaal beleid wilden, zijn oog heeft laten vallen op het voorzitterschap van Labour en zo het premierschap.
  Willy Van Damme

 3. Klimaatverandering is een probleem, altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven, aangezien we er geen invloed over hebben. Wanneer er geen beleid op gemaakt wordt is dat een goede zaak.

  Benfatto
  Antwoord:
  Het is essentieel dat men zeer kritisch en zelfs argwanend staat tegenover wetenschappers, de media en bewindslui. Het is eveneens uiterst belangrijk dat men zijn eigen stellingen, visies, durft in vraag stellen en uiteindelijk tot een gans andere gedachtegang komt.

  Men dient dit echter steeds te doen op een doordachte wijze en zich niet te baseren op wat vlugge weetjes waarbij men zijn argwaan de vrije loop laat en zich gaat laten leiden door allerlei fantasietjes.

  Ik heb veel respect voor dat Corbet Report die soms interessant materiaal brengen. Hier echter lijkt het mij wel van de pot gerukt. Het doet mij denken aan dat bijwijlen komisch duo van de Lijst Zwans, Jean-Marie Dedecker en Derk Jan Eppink.

  Die stelden ook dat de huidige opwarming niets te maken had met de menselijke activiteit waarbij ze dan gemakshalve maar verwezen naar de goed gekende klimaatwijzigingen die zich de voorbije miljarden jaren op aarde al voordeden.

  De stellingen achter de klimaatopwarming worden voor zover ik dat ken gedragen door massa’s wetenschappers en niet door industriële lobby’s die integendeel die stellingen altijd hebben zitten bestrijden.

  Ik ben op dit vlak een leek en luister dan maar met een kritisch oor naar die discussies op dit vlak. Het lijkt mij wat te gemakkelijk voor de mensen achter Corbet Report om o.m. de berichtgeving op Fox News, een waardeloze nieuwszender, te gebruiken om alles rond die klimaatopwarming af te doen als de Grote Leugen.
  Willy Van Damme

 4. Er komen steeds meer ijsberen. Film is verwijderd van you tube.
  http://www.infowars.com/youtube-blocks-polar-bear-explosion/
  Maud
  Antwoord:
  Ik heb op YouTube gekeken, en er is wel een reclamefilmpje te zien voor de film met daarbij ook de link naar de film zelf. Echte censuur kan je dit dus zeker niet noemen.

  Bovendien zegt Infowars ook niet waarom men bij YouTube die film verwijderde. Er kan daarvoor misschien wel een bonafide reden zijn of uiteraard een malafide. Maar dat toch wel belangrijk element ontbreekt in de berichtgeving van Infowars. Wat een essentiële fout lijkt.

  Verder moet ik wel lachen met de bewering dat de milieubeweging de mensen ‘tot slaven zal maken’. Typerend de VS natuurlijk waar men nog veel gemakkelijker dan in Europa onder het mom van ‘de vrijheid’ de belangen van grote multinationals als Chevron, Dow en anderen weet te verbergen.
  Willy Van Damme

 5. Beste Willy,
  Al een tijdje lees ik met veel plezier uw stukken, en ik waardeer het zeer dat u altijd uitgebreid en inhoudelijk in gaat op de reacties. Voorlopig kan dat nog al denk ik dat naarmate de kwaliteit van uw werk meer publiek aantrekt het niet langer mogelijk zal zijn. ze komen hier voor een kritisch oog dat zo afwezig is in het publieke debat.

  Het verhaal van klimaatverandering is daarin precies eender als bijvoorbeeld de politiek van de Navo. Laat ik eens een gedachte experiment doen met duidelijke stellingen en aan u de vraag of u daarin meegaat.

  1. Wetenschap is geen democratie – de meerderheid kan fout zitten en een minderheid, soms slechts één persoon, kan het bij het rechte eind hebben. Galileo, frenologie, flogiston theorie.

  2. Om klimaatverandering aan te tonen moeten we eerst weten hoe het klimaat was. En helemaal als we willen bewijzen dat de mens hiervoor verantwoordelijk is. Dus dan hebben we allereerst betrouwbare metingen nodig over vele honderden jaren.

  3. Probleem is, deze data hebben we niet. In de Westerse wereld gaan onze gegevens ten hoogste 150 jaar terug, maar in de rest van de wereld is men pas vrij recent begonnen met metingen. Pas vanaf 1980 hebben we satellieten die een beeld geven van de hele wereld. We hebben dus een betrouwbare dataset van 35 jaar.

  4. De overige klimaatmodellen zijn slechts dat, modellen. Kunstmatige combinaties van indirecte klimaatgegevens, die met arbitraire rekenfactoren een bepaalde conclusie opleveren. Verander een rekenfactor en er rolt een totaal andere conclusie uit. Wat men in de wetenschap ‘torture the evidence’ noemt, een goed voorbeeld zijn de boomringen uit de clip van Corbet.

  5. Multinationals en regeringen liggen niet wakker van milieuactivisten en hun NGO’s. Dit zijn net als bijvoorbeeld jihadisten ‘usefull idiots’ die gebruikt kunnen worden om bepaalde doelen te bereiken. Laat Greenpeace activisten maar protesteren tegen kerncentrales, dat is goed voor de olieindustie. Laat ze maar pleiten voor wind- en zonne-energie, want een onregelmatige energiebron kan toch geen fossiele brandstof vervangen. En mocht het toch wat worden passen ze zich zo aan: Shell investeerde al miljarden in zonne-energie. Al was het alleen maar om riante subsidieregelingen en belastingvoordeeltjes te pakken.

  6. Wie heeft er het meest te winnen bij het klimaatverhaal zijn overheden/banken/de elite, die hun macht kunnen vergroten. Want meer macht verkrijgen gaat het makkelijkst wanneer het volk bang is, voor terrorisme of klimaatverandering. En schuldig, want racistische CO2 zondaars. De katholieke kerk in een hedendaags jasje. En wederom hebben we Luther en Galilei nodig om de macht te breken.
  Gelukkig maar dat de brandstapel is afgeschaft:
  http://blogs.scientificamerican.com/history-of-geology/medieval-witch-hunts-influenced-by-climate-change/
  Benfatto
  Antwoord:
  Ik heb geen zin om hier een discussie over de klimaatopwarming aan te gaan om de simpele reden dat ik er geen expert in ben. Ik ben niet als sommigen die over alles zomaar wat zitten te schrijven. En dus pas ik.

  Ik betrouw mij hiervoor dan maar op die massa’s wetenschappers die zeggen dat er sprake is van kilmaatopwarming en dat de menselijke activiteit hier de oorzaak van is. Reden waarom we maatregelen moeten nemen.

  Natuurlijk werkt men met modellen en betekent dat een risico. Maar ik reken er op dat men in de wetenschappelijke wereld voldoende mans is om desnoods kritisch tegenwind te geven.

  Tot heden echter hoor ik alleen een hoop lawaai genre Jean-Marie Dedecker en die Amerikaanse republikeinen met hun subsidies van Chevron & Co. Bovendien is minder vervuiling komende van de klassieke energieproductie hoe dan ook positief.

  Dat er ook hier bedrijven op die trein zijn gesprongen en er commercieel garen bij pogen te spinnen zal wel en is nu eenmaal in ons economisch systeem onvermijdelijk.

  Hoe de overheden er baat bij hebben om mensen bang te maken voor klimaatopwarming is mij onduidelijk. Het vergde decennia van overtuiging om overheden de urgentie van deze problemen te doen beseffen.

  Verder is mijn houding tegenover een organisatie als Greenpeace dezelfde als die tegenover een ngo als Amnesty International. Opgepast met hun acties. Ze zijn geen evangelisten, integendeel.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s