Barones von Doornhausen

Uit de kinderliteratuur kent iedereen wel de kleurrijke verhalen van de fictieve Duitse baron von Münchhausen, een fantast die zijn eigen leugens geloofde. De tot de adelstand verheven Mia barones Doornaert is ook zo’n figuur.

Supervrouw

Telkenmale we een stuk van Mia barones Doornaert lezen weten we waar we aan toe zijn. Geen tante, sorry barones, kan zo hardnekkig de Verenigde Staten en haar evenzeer geliefde Israël verdedigen als deze dame. Wee diegene die het aandurft om de reputatie van die landen ten grabbel te gooien. Als supervrouw komt ze hen dan via haar columns plichtsgetrouw onmiddellijk ter hulp.

En kijk zo ook in het dossier Syrië doet ze dat met verve. Bewijs haar column in De Standaard “Obama is niet laf, maar wijs in Syrië” dat verscheen op maandag 12 oktober. De schuld voor het bloedbad welke Syrië heet is bij haar zoals te verwachten was dan ook zeker niet die van de Verenigde Staten en Obama. Oh nee, die man is in dit dossier de grote onschuld. Bloed aan zijn handen? Kom nou, hoe kun je daar bij komen?

Mia Doornaert - 1

Mia Doornaert stelt dat het wijs was van Obama om niet in te grijpen in Syrië. Wat zou ze echter geschreven hebben indien Obama toch zijn leger stuurde?

Zo schrijft ze: “Het is niet verwonderlijk dat Obama niet in die poel (van Syrië, nvdr) wil duiken”, en wat verder: “Obama wil in Syrië niet weer in drijfzand en een nationaal trauma belanden.” Als we haar dus moeten geloven is de VS geheel uit dit verhaal gebleven en kijkt deze gewoon van op afstand toe.

Je zou het negationisme kunnen noemen maar dit woord hangt teveel vast aan de holocaust en dus zoekt men beter een andere term. En dan is of verregaande domheid of bewust liegen hier best op zijn plaats.

TOW anti-tankraketten

In de grote Amerikaanse kranten staan immers met de regelmaat van de klok verhalen over de centrale rol die de Amerikaanse CIA speelt in het drama dat Syrië heet. Zeker de laatste weken sinds het Russische militaire optreden lezen we overal verhalen over Amerikaanse zware wapens die deze jihadisten van de CIA kregen. Wapens die zoals die kranten herhaaldelijk schreven dit jaar een grote invloed op het slagveld gehad hebben.

Die jihadisten pronken met hun TOW-antitankraketten zelfs op het internet. En men kan zeker zijn dat Amerikaanse specialisten die jihadisten op het slagveld helpen bij het gebruiken en onderhouden ervan. Ze zijn immers qua mechaniek en elektronica te complex om ze zomaar over te laten aan dat salafistisch tuig.  

En was daar niet een zekere Robert Ford, ooit Amerikaans ambassadeur in Syrië, die midden maart 2011 in Syrië voorop liep bij gewelddadige betogingen tegen de regering van president Bashar al Assad? Diplomatiek hooliganisme heet zoiets.

BGM-71 TOW anti-tankraketsysteem - 5

Volgens kranten als The New York Times leverde de CIA vele tientallen van dit zwaar wapen, de BGM-71 TOW, aan Syrische rebellen die nauw met al Qaeda samenwerken. Hiermee kan men vanop maximum 4 km afstand met een telegeleide raket van een tank schroot maken. Ook ISIS beschikt erover.

En zijn er door de VS geen diplomatieke en zware economische maatregelen tegen het land genomen? Maatregelen die enorme schade toebrachten aan Syrië en zijn bevolking. Ik dacht toch dat dit allemaal wel eens in kranten als The New York Times, The Wall Street Journal of The Washington Post had gestaan. Zelfs heel recent. Of kan Barones Doornhausen dan niet meer lezen?

Simpel

Maar die leugen gebruikt zij als grote fan van de VS natuurlijk om nog maar eens de superioriteit van de VS te bewijzen. Zo stelt ze: “Bovendien mag de wereld gerust zien hoe goed crisissen aangepakt worden als de Amerikaanse ‘imperialisten’ er zich eens niet mee bemoeien.” Inderdaad, als de VS zich er eens niet mee moeit.

Voor haar is de kwestie Syrië natuurlijk ook zeer simpel: Zo schrijft ze: “Als alawiet (een afsplitsing van de sjiieten) wordt Assad gehaat door de soennieten.” Aangezien Bashar al Assad gehuwd is met een dame komende uit een soennitische familie moet het daar in dat gezin er dus zeer slecht aan toe gaan. Maar voor simpele geesten is alles natuurlijk simpel.

Oh ja, ze heeft het terloops ook nog eens over Iran, de ‘aartsvijand’ van Israël en dus ook die van haar. Zo oppert ze in haar column: “Iran kan nu welgemoed aan een kernwapen werken – het is twijfelachtig of het zich door een verdrag zal laten tegenhouden.

Dat de Ayatollahs sinds ze in 1979 – 36 jaar terug – in Iran de macht grepen geen enkele stap richting het maken van atoomwapens zetten is haar blijkbaar ontgaan. Zoals ze zich sindsdien ook steeds strikt hielden aan de voorschriften van het Internationaal Atoomenergie Agentschap. Maar waarom zou je feiten in rekening brengen als ze niet passen in het plaatje dat je wil scheppen? Neen toch!

Zoals de fictieve Duitse baron van Münchhausen fantasierijke verhalen produceerde zo toonde ook onze barones von Doornhausen nog maar eens over dergelijke kwaliteiten te beschikken. Haar verhaaltjes zijn dan ook gewoon te klasseren bij de fictie. Of is het bij de afdeling propaganda? Made in Israël of/en de VS.

En ja, De Standaard is een kwaliteitskrant.

Willy Van Damme

Advertenties

18 thoughts on “Barones von Doornhausen

 1. Welk achterlijk lezerspubliek blijft zo’n savooiblad houden, zoals vele van haar kollega’s dienen ze nog het best om savooien of bloemkolen mee in te pakken hetzij frieten om mee te nemen ! Ze leven nog van staatssteun, verdekte CIA steun via publiciteit en de verkoop caserollen of fietsen !
  Rudy Verbuyst
  Antwoord:
  Verdere commentaar overbodig. Behalve dat hun chef buitenland ooit staalhard in zijn krant schreef dat Iran atoombommen aan het maken was.

  En met hun vorige hoofdredacteurs heb ik ook nog veel leute gehad. De ene verdedigde door dik en dun de bedrieger in de toxicologie Aubin Heyndrickx, met de tweede die dan het pedofiliedossier tegen Di Rupo hardnekkig bleef goed praten.

  Hij werd nadien via De Gucht daarna dan baas bij Buitenlandse Zaken.
  Met de derde die bij hoog en bij laag in een mail beweerde dat Saddam Hoessein massavernietigingswapens had. In de tuin van Bart Sturtewagen? Of in zijn stal?

  Tegen zo’n ‘kwaliteit’ heeft een mens natuurlijk geen enkel verweer behalve dan zich te gaan bezatten. Of savooi met frieten eten?
  Arm Vlaanderen.
  Willy Van Damme

 2. Ik heb een vraag terzijde. Wat vindt u van de website http://www.globalresearch.ca ? Zijn zij betrouwbaar?
  Jan C
  Antwoord:
  Iedereen die schrijft kan en zal fouten maken. Dat is menselijk en je mag dus niets anders verwachten. Er staan soms boeiende stukken op die site en ook al eens prietpraat. Je moet gewoon alles verifiëren bij andere bronnen.
  Willy Van Damme

  • Het zijn vooral idealisten.
   Ik heb Mahdi Darius Nazemroaya gelezen toen hij als één der laatsten in hotel Rixos in Tripoli nog dagelijks skype reportages gaf in zeer gevaarlijke omstandigheden. Hij werd uiteindelijk uit de handen van de rebellen gered en naar Canada getransporteerd.
   Absoluut respect en ik vergeef hem zijn onnauwkeurigheden in die aartsmoeilijke omstandigheden. De man die tot het laatst voor hen zorgde, een persoonlijke vriend van mij, werd door de rebellen dood geschoten. Misschien schrijf ik daar nog eens over.
   Mercury Traveller
   Antwoord:
   Dat beschrijven moet je zeker eens doen. Het kan hier altijd geplaatst worden.
   Willy Van Damme

 3. Toch nog even oprakelen dat ze dik was met de bijzonder schimmige Alfred Cahen
  http://www.standaard.be/cnt/dst21042000_032
  Dimitri Knudde
  Antwoord:
  Dat is natuurlijk verre van een misdaad en gezien haar functie ook logisch, Anne-Marie Lizin begon haar carrière trouwens bij Simonet. En dit was inderdaad een nogal dubieus man. Mijn eerste journalistiek bezoek aan een ministerieel kabinet was trouwens dat van Simonet met een zekere ….Alfred Cahen.

  Doornaert mocht ook al gaan spreken voor het German Marshall Fund. En dat is zo Duits als een hamburger bij McDonalds. Onze dame is ook kind aan huis bij Joods Actueel.

  Ze heeft haar contacten in dat milieu en was trouwens tekstschrijfster voor premier Yves Leterme, een der zwakste figuren bij de CD&V in jaren. Je weet wel de man van ‘vijf minuten politieke moed’ die samen met Alexander De Croo, de man van de stekker uittrekken, de N-VA groot maakten.
  Je moet al een groot politiek ‘genie’ zijn om dat te realiseren.
  Willy Van Damme

  • Gezien haar functie? Schrijft haar functie dan voor dat ze zich met criminelen moet omringen?

   Wie Cahen zegt, zegt niet alleen CIA, NATO, Mobutu, Philippe Rozenberg (Front National), Aerospatial/Agusta, en de maffioso Mogilevitsj, maar inderdaad ook Simonet. En wie Simonet zegt, komt al snel uit bij VdB, Kashoggi, Boas (ASCO), … Simonet’s vrouw (Marie-Louise Angenent) was trouwens medewerkster van Beherman-Demoen. En dan kom je al snel bij de leveringen van BDX-tanks aan Argentinië en Uruguay… terwijl haar echtgenoot braafjes licenties goedkeurde en mevrouw intussen commissies verzamelde (wapentraffieken van FN aan ondermeer Costa Rica, end-user certificates, …)

   Men zegt dat Simonet bepaalde “structuren” zou hebben geactiveerd… via Cahen en zijn NATO-connecties… ESR, para’s, … en het hek was van de dam … De loden jaren ’80, weet u wel…
   Dimitri Knudde
   Antwoord:
   Journalisten moeten berichten en bij het schrijven van hun verhalen indien nodig ook woord en wederwoord toepassen. Daarom ook hebben journalisten per definitie met iedereen contact, met de ‘goeden’ en de ‘slechten’, met de baron en met jan met de pet.

   Het probleem is dat men bij die contacten steeds een evenwicht moet behouden en afstand nemen. Dit is niet gemakkelijk en teveel durven journalisten de mensen met wie ze contacten hebben, hun bronnen voor informatie, als puntje bij paaltje komt niet bekritiseren.

   Dit uit schrik een persoonlijk (vriendschappelijk geworden) contact in gevaar te brengen of hun informatiestroom droog te leggen. En informatie verzamelen is de essentie van de stiel en de bron van inkomsten. Zonder informatie geen artikels en dus geen inkomen.
   Het is hier dat zelfcensuur in regel ontstaat.

   Maar zoals ik reeds stelde was een van mijn eerste journalistieke contacten op een ministerieel kabinet met Alfred Cahen. Het betrof een gesprek rond de contacten tussen de Chinese leider Mao Zedong en de Zaïrese/Congolese president Mobutu Sese Seko en diens politiek van Zaïrisering. Een boeiend verhaal trouwens.

   En mijn onderzoek rond Superclub betekende ook dat ik contact had met iedereen die in dit dossier actief was, ook criminelen en mensen die me nadien voor de rechtbank sleurden. Tevergeefs trouwens.

   De financiële directeur van Superclub Jan Maes eiste van mij 40 miljoen Belgische frank als schadevergoeding, poogde via druk de publicatie van mijn artikels te verhinderen en legde zelfs bij de onderzoeksrechter klacht neer.
   Waarbij hij tijdens het onderzoek tevergeefs poogde mij in een val te lokken.

   Desalniettemin ben ik voor het schrijven van mijn boek vijf maal met hem gaan eten in een der betere Dendermondse restaurants, vier maal op zijn kosten en eenmaal, op mijn aandringen, op kosten van de redactie.

   En toen hij mij later belde voor informatie over zijn veroordeling in beroep – hij wist de datum niet meer – heb ik hem dat zonder aarzelen binnen de minuut gegeven. Maar die relatie correct houden vergt natuurlijk karakter.
   En dat heeft niet iedereen.
   Willy Van Damme

 4. Die Mia Doornaert is inderdaad een bron van ergernis voor ieder denkend mens. Wellicht daarom is zij een frequente gast bij de VRT. Ik zie haar al jaren de hasbara, Zionistische propaganda, herhalen en racistische prietpraat verkopen. Terechte opmerking van Rudy, De Standaard is inderdaad een savooiblad.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Savooistoemp is nochtans lekker.
  Willy Van Damme

  • Een krant kopen vandaag de dag is niet meer dan betalen om dwaas te blijven, interessant daarbij zijn de verklaringen van de Duitse Journalist en whistleblower Udo Ulfkotte(Udo Ulfkottes Buch “Gekaufte Journalisten” – DIE WELT
   Gekaufte Journalisten. Wie Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands Massenmedien lenken. Gekochte of verkochte journalisten met hoe geheime diensten en de hoge financiële top de pers sturen ! Maar ja dat schreef ik ooit al eens, bij de Special Forces leerde ik ooit ” geloof nooit in de media( geschreven en TV) en zeker niet in onze eigen media ” en dat was eind van de jaren ’60 bijna 50 jaar terug !
   Rudy Verbuyst
   Antwoord:
   Ooit nam een zakenman bedrieger contact op met mij. Hij had gegevens over zijn dossier waar ik mee bezig was. Ik ben drie maal met hem gaan eten (op zijn kosten) en bij de vierde en laatste ontmoeting, bij mij thuis, zegde hij mij dat hij vreesde dat het verhaal dat ik ging schrijven niet naar zijn smaak zou zijn. Hij had gelijk.

   Je hebt er die voor een pladijs of een biefstuk zich laten lijmen. Ik niet. Oh ja, het eten was goed.
   Willy Van Damme

 5. Zeer leerzame analyse, zie hier echter Amerika en Israël in een adem genoemd.
  Lijkt er toch steeds meer op dat deze twee steeds minder vrienden van elkaar zijn.
  Hoe staat U eigenlijk in die hele kwestie van Israël versus Palestijnen?
  Twix
  Antwoord:
  Zodra de belangen van Israël niet meer samenvallen met die wat de machthebbers in de VS denken dat de hune zijn, breekt die relatie. Voorlopig heeft Israël wel een zeer grote greep op de VS.

  Over de basiskwestie ga ik kort zijn. Het idee dat bepaalde mensen een stuk land claimen omdat hun god dat bevolen heeft is te zot voor woorden. Zionisten zijn dieven en oorlogsstokers die zo geslepen zijn anderen (de EU en de VS) voor hun kar te laten spannen.

  Iedereen die in Israël gaat wonen is in wezen medeplichtig aan de diefstal van andermans land en moet dan ook de gevolgen hiervan dragen. Als de slachtoffers dan tegen die misdadigers geweld gebruiken is dat niet meer dan logisch.

  Wie steelt moet ook tegen de gevolgen kunnen.
  Willy Van Damme

  • N.a.v. uw slot-alinea (in reactie op Twix): de beginpassage in de zin ‘Iedereen die in Israël gaan wonen…’ is, behalve grammaticaal wat van ondergeschikt belang is, nmbm niet duidelijk genoeg. Als er had gestaan: ‘Iedereen die in Israël gaat wonen…’, dan is wel de taalfout verdwenen, maar blijft het toch de vraag of die benadering de zaak waarom het draait voldoende recht doet. Met de woorden: ‘Iedereen die in Israël is gaan wonen…’ wordt de zaak aanmerkelijk duidelijker: nu gaat het om de joden die naar Palestina gingen, om daar hun bijdrage te leveren aan de tot-stand-koming van (de nóg te stichten staat) Israel c.q. Israël. In plaats van ‘joden’ hanteer ik zelf liever de term ‘politieke zionisten’, maar dit leidt af van waar het nu om gaat. Nmbm zijn niet enkel diegenen die kwámen medeplichtig, ook zij die in dít Israel zijn geboren en opgegroeid en zich voegen naar de politiek van dít Israel, zijn verantwoordelijk voor de gevolgen van die politiek voor de niet-joden in dít Israel.
   Een waterdichte clausule opstellen, in samenhang met dit op democratische gronden onhaalbare politiek-zionistische project, is bepaald geen sinecure. Het conflict Israel-Palestina wordt overspoeld door verbale en schriftuurlijke misbaksels, met betrekking tot welke de geslepen politieke zionisten de kroon spannen; tót ze in de bedrading van hun eigen spinneweb vastlopen… Nog ca. 25 jaar te gaan, is mijn inschatting.
   Egbert Thalens
   Antwoord:
   Ik gebruik nooit de term joden voor diegenen die in Israël gaan wonen. Zo zijn er massa’s inwoners van de Sovjetunie naar ginds zijn gaan wonen. Men maakte er dan maar ‘joden’ van.

   De klinieken in Israël hadden hun handen vol met het verrichten van de besnijdenis van al die zogezegde ‘joden’.
   Echte joden als Norman Finkelstein mogen dan niet eens op bezoek komen.

   Ik las deze ochtend ook een verhaal over Chinezen die als jood naar ginds gingen leven. Ook hier sloeg men er maar met de klak heen, dwz. men maakte er een zootje van.

   Ik vrees dat de enige oplossing van de zaak het vertrek van de ‘joden’ naar hun plaats van herkomst is. Ik vermoed dat de overgrote meerderheid der zionisten trouwens een dubbele nationaliteit heeft.
   De reden is simpel.

   Ze weten dat men Israël op zeer dubieuze gronden bouwde en men dus best via die dubbele nationaliteit op zekerheid speelt. Wat wil zeggen dat ze perfect weten dat de grond waar ze op wonen gewoon gestolen goed is.

   Ik ga bij mijn analyses ook naar de kern van de zaak. En dat is dat dit een geschifte bende is die zegt dat ‘Israël’ hun door God werd geschonken. Zottere praat kan men moeilijk verkondigen.

   De discussies van wie eerst schoot, en dergelijke ga ik gewoon voorbij want ze doen niets ter zake. Zionisten als (zeer gevaarlijke) zotten bestempelen lijkt mij essentieel in dit debat.

   Nog iets: Ik schrijf joden steeds met een kleine j en geen hoofdletter. Het gaar hier immers om een godsdienst en geen volk. In die duizenden jaren van volksverhuizingen en bekeringen in beider richtingen kan je van geen volk in de ware betekenis van het woord meer spreken.
   Willy Van Damme

   • Beste Willy,
    Dank voor plaatsing en reactie. Mag ik n.a.v. alinea vier, met daarin het in dit verband omineuze woordje ‘oplossing’, nog dit opmerken? Een oplossing vinden, voor het op democratische gronden onhaalbare politiek-zionistische project, kan wel gelijk gesteld worden aan de kwadratuur van de cirkel; m.a.w. een praktisch onmogelijke opgave. In mijn boek, Ebr…, heb ik op drie plaatsen opgemerkt dat De, c.q. de échte, c.q. dé discussie over ‘het project Israël’ nog gevoerd moet worden; respectievelijk op pag. 66(2), pag. 115(4) en pag. 284(4). [U kunt het checken, nu u mijn boek in uw bezit heeft; welk een voorrecht… Hmm… ] Als ik mij niet vergis, maar wie ben ik, beginnen zich de contouren van zó een discussie zich allengs af te tekenen. Niet in de laatste plaats omdat overal in de wereld de stem des volks, zoals ‘we are the people’, wir sind das Volk’, nous sommes le peuple’, enzovoort, zich begint te roeren, en zulks ten nadele van dít Israel, van déze Joodse Staat. Opmerkwaardiglijkvreemd dat dit zó lang op zich heeft laten wachten… Tja, als wensdenken voorrang krijgt boven rationele overwegingen, berg je dan maar.
    Egbert Talens
    Antwoord:
    Het verhaaltje van twee staten of een staat met Palestijnen en zionisten is dromen, een fantasie om zo het leven deze racistische staat te rekken.

    Zionisten zijn specialisten in het creëren van dergelijke verhaaltjes. Gans het zogenaamde Oslo akkoord over Palestijnse zelfbeschikking was gewoon een door hen gespannen val om Yasser Arafat te kunnen kooien. Van de zionistische beloften van toen is er amper iets in huis gekomen.

    Maar voor wie hun tactieken kent is dat ook logisch, geen enkele verrasing. Je kent de geschiedenis van het zionisme en dat is een aaneenrijging van dat soort misleidingen. De holocaust was walgelijk maar hun continue misbruik ervan is dat niet minder.

    Je weet toch dat Adolf Eichman ooit nog op bezoek was bij de zionisten in Palestina voor de stichting van hun geliefde Israël. Maar over de collaboratie van de zionisten met de nazi’s zullen ze wel niet piepen. Maar de moefti…….

    In het begin kwamen zionisten zoals Andre Gantman (schepen in Antwerpen) en flutdichter Benno Barnard zich hier op deze blog roeren. Ze hebben het opgegeven. Ik ken immers hun trucs maar al te goed.
    Willy Van Damme

  • Geachte Heer Van Damme, mag ik hier volledigheidshalve aan toevoegen dat de ” schenking ” van Het Beloofde Land aan de uitverkorenen onder leiding van Mozes, ook niet zonder slag of stoot verliep ?…de Alwetende Jahweh was blijkbaar ” vergeten ” dat het land – ook in die tijd – bewoond was door andere volkeren !….In tegenstelling tot Hollywoods versie van de tien geboden, is het 5de OT-boek — Numeri — veel informatiever…en die proto-zionisten hielden zich toen al niet in; Mozes maakt zich zowaar kwaad dat tijdens hun doordocht naar Kanaan niet alle vrouwen werden vermoord…alleen de kinder-maagdjes waren nog bruikbaar ( Num.31:9 ev .)…De omschrijvingen in 33:51 en verder zouden vandaag materie zijn voor het Internationaal Strafhof me dunkt…Dat na WO II de neo-zionisten er zich geen moment druk hebben in gemaakt dat ” hun ” land opnieuw bewoond was door anderen èn rechtmatige eigenaars is dus quasi zeker…. L’histoire se répète…. 😦
   Filip Porteman
   Antwoord:
   Bedankt voor deze extra informatie. Ja Hollywood he. Maar ik ben dan ook geen kenner van het Oud Testament. U kent er blijkbaar meer van. Schokkend is nog zacht uitgedrukt.

   Maar het gaat hem hier dan ook over het door god uitverkoren volk. Wel is het uiteraard niet ongewoon dat men vroeger veel minder terugschrok voor een of andere genocide of mensenoffers. Het schept natuurlijk wel een ander beeld van die ‘goede’ Mozes en zijn volk.
   Willy Van Damme

 6. Bij mijn weten heeft er nooit een Palestijnse staat bestaan en is de grond niet gepikt maar gewoon gekocht.
  Pas nadat de joden deze grond (waar niemand woonde) tot ontwikkeling brachten kwam er een immigratiestroom van arabieren op gang, en tot op de dag van vandaar hebben ze nergens meer rechten als daar.
  De immigranten zijn zich pas na de zesdaagse oorlog Palestijnen gaan noemen.

  Twix
  Antwoord:
  Het zijn wel heel rare redeneringen die U hier gebruikt. Blijkbaar kent U amper iets van de geschiedenis van de regio of wilt U het gewoon niet kennen.

  In 1948 verjaagden zionistische bendes honderdduizenden Palestijnen van hun land en die zitten sindsdien in vluchtelingenkampen te wachten op hun terugkeer. Israël weigert dat en wil zelfs niet eens praten over een vergoeding voor die diefstal.

  Uw bewering dat er op die grond voordien niemand woonde is gewoon ridicuul. Woonde er dan geen Palestijn voor 1948 in Haifa of Tel Aviv misschien? Waar komen die vluchtelingen dan vandaan?

  Uit de Arabische propagandaboekjes misschien. Ik raad U echt aan wat meer over het dossier te lezen dan wat praatjes over te nemen uit de zionistische propagandaliteratuur.

  Zelfs in Israël gaat men niet zover met die beweringen. Het filmpje waarvan U de link meestuurde is de meest platte zionistische propaganda die er bestaat. En dat vormt dan Uw bewijs. Lachwekkend.

  Verder is de naam Palestina zeer oud en gebruikten ook zionisten die naam voor dit gebied voor de stichting van hun Israël. Ik raad U echt aan om zich wat meer te verdiepen in die kwestie en zich daarbij niet alleen te baseren op de vieze praatjes van dat soort zionisten.
  Willy Van Damme

 7. Twix: uw achtelijkheid kent geen grenzen ! Nadat de Sionisten décénialang over een heimat land op verschillende continenten gekibbelt hadden kwam de Sionist Theodor Herzel rond 1875 met het idee “laat ons Palestina kopen” dat vonden bepaalde Sionisten een goed idee en begonnen de weg ervoor vrij te maken, een joodse site ” Jews for Justice” met joden die de Joodse staat in Palestina niet wensen bracht me de bewijzen, in het begin van vorige eeuw hielden de Britten een volkstelling in Palestina er woonden toen in gans Palestina +- 400.000 Palestijnen en +- 50.000 joden, waarvan de helft in Jeruzalem samen met een grote Palestijnse bevolking. De Sionisten zijn dan Palestijnse grond beginnen kopen tot het bij de Palestijnen opviel en ze nog grond weigerden te verkopen. ondertussen weten we allemaal dat de NAZI’s en de SIONisten massaal samengewerkt hebben om Sionisten naar Palestina te emmigreren tijdens WW II, diezelfde Sionisten hielpen de Nazi’s meebepalen via het JUDENAMT in Berlijn welke joden naar de kampen moesten je kan er van op aan dat ze heel goed wisten wat er met die mensen ging gebeuren ! Toen Israehell zichzelf onafhankelijk verklaarde was 6 % van de Palestijnse grond gekocht door Sionisten, de andere 94 % hebben ze feitelijk gestolen. beweren dat er tervoren nooit Palestijnen woonden is een van die Sionistische fabels zoals er zoveel in de Thorah staan, in , in 2010 àf 2011 kwamer er op RTBF 2 ARTE reportages over Joodse professoren waarvan ene Finkelstein; geschiedkundigen en archeologen die er opzoekingen over deden , zijzelf beweerden dat er in de totale geschiedenis van Palestina en het zogeheten Vroegere Judea maar sprake is van 75 jaar jodendom en dat de trek van de Joden uit Egypte nooit heeft plaatsgevonden , want er is geen enkel spoor van terug te vinden, en dat de thorah meer op een Harry Potter boek gelijk met fantasie verhalen over hoe de vroegere joden hun groep zouden gewenst hebben, “zoals bv. David tegen Goliath een puur verzinsel ! De naam Palestina bestond al van voor Essenen uit zuid Arabie naar Palestina kwamen! De Sionisten verjaagden met de nodige brutaliteit( zie deir jasein) de Palestijnen) een paar maanden terug kwam een Israelische soldaat van 1948 naar buiten met de massaslachtingen die de Israelische militairen hebben aangebracht op de Palestijnse bevolking, met aanklacht over massagraven en ganse dorpen die met de grond gelijk gemaakt zijn. Sorry voor de ongerangschikte opsomming maar ze stemt overeen met de werkelijkheid !
  Rudy Verbuyst
  Antwoord
  Het zionisme is in wezen een speciale vorm van nationalisme omdat het ook vertrekt van een bepaalde god met een religie die men er rond weefde. Dat maakt het wat unieks.
  Voor de rest is het echter een zelfde verzameling van waanzin met mythes die men creëerde gebaseerd op weinig meer dan leugens. Zie onze Guldensporenslag.

  Zelfs van het bestaan van die oh zo fameuze koning Salomon is men niet eens zeker. Alhoewel er in het Midden-Oosten massaal opgravingen gedaan werden en er verhoudingsgewijs veel geschreven bronnen zijn is er tot heden behoudens die mythes uit de joodse religieuze werken geen enkele tastbaar bewijs voor zijn bestaan.

  Een andere mythe is die van het ‘Joodse volk’. Alsof de mensen die toen daar woonden steeds die religie beleden. Zo waren er in die regio continu bekeringen van en naar het jodendom. Ook later.

  Verder waren er in het eerste millennium overal bekeringen tot het jodendom, het Arabisch schiereiland, Noord-Afrika en de regio van Kazan aan de Wolga zijn hier voorbeelden van.

  De islam is in veel opzichten trouwens een lokale variant op het jodendom. Dit om de simpele reden dat er in de regio van Mekka en Medina en ook Jemen verhoudingswijze veel joden waren en ook bekeringen. Met Mohammed als de zoveelste ‘joodse’ profeet.

  Het enige verbazingwekkende aan gans de zaak is dat men die idiotie van een door god naar ‘Israël’ gezonden volk nog voor waar aanneemt ook. Trouwens hun jodenstaat was op haar hoogtepunt amper een voorschot groot en niet veel maar dan een stadsstaat, een soort Singapore, Tuvalu of Andorra.
  En de taal, het Hebreeuws, is gewoon een der varianten op het Aramees, de lingua franca van die regio.
  Willy Van Damme

 8. twix op 22 oktober 2015 om 21:04 schreef:
  Bij mijn weten heeft er nooit een Palestijnse staat bestaan en is de grond niet gepikt maar gewoon gekocht.
  Pas nadat de joden deze grond (waar niemand woonde) tot ontwikkeling !

  Totaal onjuist, een goed voorbeeld zijn de JAFFA appelsienen een PUUR Palestijns produkt, gewoon door de Sionisten propagandagewijs na inbeslagname in’ 48 geprezen als zijnde een joodse aanwinst !
  Rudy Verbuyst
  Antwoord:
  Ach zijn beweringen over Israël en Palestina zijn gewoon te zot voor woorden. Misschien dat iemand als Netanyahu dat nog durft te beweren – die durft nu eenmaal heel veel – maar elke andere zionistische leider zal vermoedelijk hiervoor wel passen.
  Willy Van Damme

  • Mijn reactie was provocatief bedoeld, is zeker gelukt.
   Kan hier eindeloos linkjes neerzetten, en ook goed onderbouwd, pro Israël, en dan krijg je het zelfde terug, eveneens goed onderbouwd, maar dan contra.
   Komt wel van het zelfde www.
   Voor wat wel of niet waar is pak ik het wat anders aan tegenwoordig.
   Eerst kijk ik wat onze (staats) media ons wil laten denken, en vervolgens draai ik dit 180 graden om .
   Islam is vrede, en is een godsdienst als alle andere. Denk je hier anders over, dan deug je niet.
   Draai ik dit om dan zit ik zeer dicht bij de waarheid.
   Wordt hier op dit blog perfect gesignaleerd.
   Hoe het in België is weet ik niet, maar de berichtgeving in Nederland is zeer pro Palestijnen en anti Israël, dus om te weten hoe het zit draai ik dit ook maar om.
   Deze berichtgeving, samen met de import van Islam, maakt dat alle joodse instellingen hier onder permanente bewaking staan.
   Wordt hier toch wat minder perfect gesignaleerd.
   Maakt het wat uit?
   Nee, we gaan regelrecht naar de verdoemenis, en zelfs de mensen die dit durven te zien, zijn hopeloos verdeeld.
   Twix
   Antwoord:
   Zie vorige reactie.
   Plus dat ik wil benadrukken dat de islam noch een godsdienst van de vrede of van de oorlog is. Geen enkele godsdienst is dat. En ik heb nooit anders geschreven.
   Wel is er continu misbruik van de godsdienst zoals in Myanmar en Tibet door boeddhisten en in Syrië door salafisten. Dit gebeurt enkel om zo de machtsgeilheid en hebzucht van enkelen te verbergen.
   Willy Van Damme

 9. Ach, ik gooi nu eenmaal graag een steentje in de vijver om te zien wat er gebeurd.
  Er is geen enkele kwestie die mensen meer verdeeld dan deze.
  Hoe de geschiedenis is halen we allemaal van www.
  Pro of contra het staat er allemaal, maar wel op het zelfde www, eindeloos kan ik hier linkjes plaatsen van mensen die er verstand van hebben artikelen geschreven hebben pro Israel en zo ook contra.
  Helaas kan ik geen links plaatsen naar een site waar gewoon de waarheid staat. Deze zijn er niet, overal zit een belang achter.
  Hierom ben ik zaken anders gaan benaderen leidraad hierin is geworden hoe de media graag wil hoe ik denk, en wanneer je dit dan 180 graden omdraait, dan zit je redelijk dicht bij de waarheid..
  Wanneer de media mij probeert wijs te maken dat Islam vrede is, en islam gewoon maar een godsdienst is, dan weet ik al dat er stront aan de knikker is en dat dit dus anders ligt.
  Dit wordt hier op deze site perfect gesignaleerd.
  Hoe de berichtgeving in België is weet ik niet, maar hier in Nederland is deze erg anti Israël, en pro Palestijnen.
  Wanneer de media mij dit wil doen geloven, dan draai ik dit ook maar weer 180 om.
  Door deze berichtgeving en door de import van Islam is het in Nederland helaas nodig geworden dat alle joodse instellingen hier onder permanente bewaking staan.
  Dit wordt op deze site wat minder perfect gesignaleerd.
  Maakt het allemaal wat uit?
  Nee.
  Trek de lijntjes door en dan zie je dat het bepaald niet de goede kant op gaat, en zelfs die mensen die dat durven te zien zijn dan ook nog eens hopeloos verdeeld
  Twix
  Antwoord:
  Kunt U in de toekomst dat soort ‘grapjes’ achterwege laten. We pogen hier op een serieuze wijze te werken. Deze en uw twee andere in wezen gelijklopende reacties zaten allen bij spam waardoor ik ze pas vandaag opmerkte.

  Dat de Nederlandse pers pro-Palestina en anti-Israël zou zijn lijkt mij wel fout. Hetzelfde voor de Vlaamse media. Wie tegen het bestaan van Israël is komt normaal hier zelfs niet eens aan het woord.

  Verder wens ik niet te antwoorden gezien de wijze waarop U hier reacties plaatst. Ik heb wel wat anders te doen dan op dit soort spelletjes te antwoorden.
  Willy Van Damme

 10. Mijn reactie was provocatief bedoeld, is zeker gelukt.
  Kan hier eindeloos linkjes neerzetten, en ook goed onderbouwd, pro Israël, en dan krijg je het zelfde terug, eveneens goed onderbouwd, maar dan contra.
  Komt wel van het zelfde www.
  Voor wat wel of niet waar is pak ik het wat anders aan tegenwoordig.
  Eerst kijk ik wat onze (staats) media ons wil laten denken, en vervolgens draai ik dit 180 graden om .
  Islam is vrede, en is een godsdienst als alle andere. Denk je hier anders over, dan deug je niet.
  Draai ik dit om dan zit ik zeer dicht bij de waarheid.
  Wordt hier op dit blog perfect gesignaleerd.
  Hoe het in België is weet ik niet, maar de berichtgeving in Nederland is zeer pro Palestijnen en anti Israël, dus om te weten hoe het zit draai ik dit ook maar om.
  Deze berichtgeving, samen met de import van Islam, maakt dat alle joodse instellingen hier onder permanente bewaking staan.
  Wordt hier toch wat minder perfect gesignaleerd.
  Maakt het wat uit?
  Nee, we gaan regelrecht naar de verdoemenis, en zelfs de mensen die dit durven te zien, zijn hopeloos verdeeld.
  Twix
  Antwoord:
  Zie vorige reactie.
  Willy Van Damme

 11. Die kk joden toch, overal hebben ze de vinger in.
  Twix
  Antwoord:
  Ik denk niet dat in al die jaren dat deze blog bestaat ooit al iemand hier dergelijke onzin heeft zitten verkondigen. Dat kon je ook niet vinden in mijn antwoord op je reactie. En trouwens al evenmin bij een van de anderen die op jouw visie reageerden.
  Wat ik wil constateer is dat U zwijgt over de feiten of argumenten dat ik en de andere lezers/bezoekers in hun reacties op jouw beweringen gaven. U had nochtans alle kans daartoe.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s