Anne-Marie Lizin–Een dame

Toen ik begon aan het onderzoek voor mijn boek over de fameuze Belgische spion en wapenhandelaar Jacques Monsieur (1) nam ik op zeker ogenblik ook contact op met Anne-Marie Lizin. Logisch natuurlijk, als gewezen Senaatvoorzitster en ex-voorzitster van het parlementair Comité I dat toezag op onze twee veiligheidsdiensten was zij voor mijn onderzoek naar deze man een logisch contact.

Rwanda House

En dus belde ik haar, niet goed wetend wat dit allemaal zou opleveren. De pers, zeker de Vlaamse, was soms openlijk vijandig over haar. Wat wil je, ze was Franstalig en lid van de PS en dat is voor de hedendaagse Vlaamse media zo goed als des duivels.

Er hing bovendien al een waas van crimineel gedrag boven haar. Was ze niet immers wegens een serie ‘affaires’ bij de PS op straat gezet en uit de politiek, ook lokaal in haar Hoei (Huy) waar ze lang burgemeester was, verbannen?

Maar dat contact viel fantastisch mee. Ze poogde Nederlands te spreken, zij het dat dit duidelijk niet haar voertaal was. Het was er eerder een die ze slechts heel occasioneel gebruikte. Veelal begon het gesprek dus in het Nederlands om dan snel over te gaan in haar vermoedelijk geliefde taal het Frans.

Anne-Marie Lizin - 3

Zaterdag stierf onverwacht de politica Anne-Marie Lizin in haar Hoei. Een grote dame met veel politieke durf.

En dus kwam er een contact. En dat alleen al was memorabel. Plaats van dat rendez-vous was de Rwandese ambassade aan de Tervurenlaan in Brussel. Dit op een mooie zondagnamiddag waar ze eregast was. Die ambassade heet sinds de Rwandese machtsovername door de VS, het Verenigd Koninkrijk en hun lokale vazal Paul Kagame Rwanda House. In navolging van die oude Britse kolonies zoals Kenya.

Men vierde er de nationale feestdag en dus kwam ik daar onaangekondigd op bezoek, ten huize van dictator en plunderaar Paul Kagame. We vertrokken om kennis te maken en dan samen iets te gaan drinken aan de vijvers in Woluwe. Bleek haar auto Huy 1 als nummerplaat te hebben. Ze was dan ook 26 jaar burgemeester geweest van dit stadje aan de Maas, haar ‘koninkrijk’.

Tussendoor al rijdend in haar auto vertelde zij ook hoe Belgische militairen in 1994 een sleutelrol hadden gespeeld bij het binnensmokkelen in de Rwandese hoofdstad Kigali van de raketten die de dag nadien het vliegtuig neerhaalden met daarin de presidenten van Rwanda en Burundi. Een verhaal dat ook al elders circuleerde.

Het was het startschot voor niet alleen de moord op die 9 Belgische para’s, blijkbaar te lastige getuigen van dat binnensmokkelen, maar ook van de later als genocide omschreven slachtpartij. Waarna de VS via Paul Kagame zoals voorzien de macht overnam. Het was duidelijk dat zwijgen haar stijl niet was.

Joegoslavië

Ook had ze het over de vooral Duitse machinaties tegen Joegoslavië van toenmalig Duits kanselier Helmuth Kohl (CDU) en zijn minister van Buitenlandse Zaken Hans-Dietrich Genscher (FDP).

Zij bevestigde daarmee de verhalen die ik eveneens al elders gehoord had over hoe Duitsland met Amerikaanse steun heel bewust een oorlog tegen het land op gang trok. Het enige in Europa dat nog niet onder controle van de NAVO was gevallen.

En als toenmalig staatssecretaris voor Europese Zaken beheerde zij dit dossier in de toenmalige regering van Wilfried Martens (CD&V). Haar versie kwam in detail overeen met wat ik voordien al in diplomatieke kringen had vernomen.

Zoals het feit dat Genscher zijn Belgische collega Mark Eyskens (CD&V) tijdens een vergadering van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bij het bespreken van de zaak zeer snel en hondsbrutaal de mond snoerde. Een verhaal dat Eyskens noch ontkende noch bevestigde.

Alleen gaf zij nog heel veel meer feiten zoals dat Martens en Eyskens vooraf een mondeling akkoord hadden gesloten met de Duitsers om hen te steunen in hun oorlog maar dat men dit in de regering onder druk van de SPA wijzigde tot een neen. Een totaal ander verhaal dan datgene wat onze media toen allemaal als waarheid hadden zitten verkondigen.

Cercle Royal Gaulois

En kijk, zomaar zonder dat ik veel vroeg beloofde ze mij spontaan haar contacten in de veiligheidsdiensten en vooral dan langs Franstalige zijde aan te spreken om te zien in hoeverre zij mij kon helpen bij mijn onderzoek.

Het resulteerde in een lunch en een van die vele memorabele gesprekken, ditmaal onder zes ogen in het Salon Royal van de zeer exclusieve en chique Cercle Royal Gaulois aan de Wetstraat. Het hart van de macht.

Open en bloot verliep het gesprek over de werking van onze beider veiligheidsdiensten en ook over die van andere buitenlandse diensten. Ontluisterend want hier werd gesproken met kennis van zaken en voor zover te zien zonder vooroordelen en bijbedoelingen.

La face cachée des révolutions arabes - Eric Denécé

Zij werkte mee aan het in maart 2013 verschenen boek La Face Cachée des Révolutions Arabes’. Een boek welke haar intellectuele capaciteiten toonde. Een boek welke men in Europa zoveel mogelijk doodzweeg. Besprekingen ervan zijn dan ook alleen terug te vinden in de pers van landen als Algerije. Hier heerst de censuur. Eric Denécé was een van haar veel goede contacten. 

Ik kan Anne-Marie Lizin hiervoor alleen maar bedanken en ik heb haar dat nadien zoals het onder mensen hoort ook laten weten. Uiteindelijk bleek ook uit de gesprekken met andere kenners van dit specifiek dossier dat haar juridische problemen niet een gevolg waren van vermeend crimineel gedrag maar van het feit dat zij als lid van het Comité I bepaalde Amerikaanse praktijken had laten onderzoeken en openbaar gemaakt.

Onthullingen

Het was onder haar leiding dat het Comité I onthulde dat de CIA ook via België gekidnapte gevangenen transporteerde naar allerlei foltercentra zoals Guantanamo. Het was datzelfde Comité I dat het bestaan onthulde van Jacques Monsieur en Abdelkader Belliraj, die andere Belgische spion van de Israëlische Mossad. En Abdelkader Belliraj had als agent van de Mossad ook contact met Bin Laden.

Een Belliraj die nu levenslang in een Marokkaanse cel zit omdat hij een salafistische terreurgroep in zijn vroeger vaderland had pogen op te zetten. Waarbij Belliraj, infiltrant van de Mossad, de wapenleverancier was, de meest centrale positie in zo’n groep.

Het was ook het onder haar directie werkende Comité I dat onthulde dat de VS samen met de Britten, via een systeem dat men toen Echelon noemde, wereldwijd telecommunicatie afluisterde. Dus jaren voor Edward Snowden in de pers opdook. Teveel natuurlijk voor oppermachtige instellingen als de Mossad en de CIA om dit nog lang te tolereren.

En dus zoals een aantal insiders me stelden werden sommige van de betrokkenen op een zijspoor gezet en kwamen ze soms gerechtelijk in nesten. Men ruimde ze gewoon op. Het betekende het einde van Lizin in de Belgische partijpolitiek.

De PS liet haar vallen als een baksteen. Van de serie beschuldigingen bleef er alleen een over. Zo distribueerden volgens de aanklacht twee personeelsleden van de gemeente in 2006 tijdens hun werkuren verkiezingspamfletten voor haar. Het hof in Luik gaf haar in maart dit jaar hiervoor 1 jaar met uitstel en de ontzetting uit haar burgerrechten voor 5 jaar. Politiek het einde voor deze toch wel grote politica.

Gans die gerechtelijke affaires eindigden in zekere zin dan ook als een natte voetzoeker. Het was een Belgische versie van de vele verhalen over Dominique Strauss-Kahn. Pakken verhalen over verkrachtingen zonder ooit maar een bewijs te leveren. Maar hij was, zoals Lizin, uit de weg. En alleen daar was het de tegenstanders om te doen. De rest kon hen niets meer schelen.

Het is trouwens opvallend dat George Timmerman, de enige Belgische journalist die deze dossiers voor zijn krant De Morgen ook opvolgde (2), nadien door die krant ook ontslagen werd. Diezelfde krant die het veelvuldig heeft over het gebrek aan persvrijheid in ….  Rusland.

Arabische lente

Maar Lizin bleef Lizin, de gedreven vrouw die hard werkend actief bleef rond de wereld waarin zij vermoedelijk ooit bij toeval in verzeilde, namelijk die van de spionagediensten. De wereld van de nooit op te lossen mysteries en van het ontrafelen van al die intriges. Er moet hier bij haar sprake geweest zijn van een zekere fascinering voor dit milieu. Anders is het niet te verklaren.

Vooral haar goede contacten in Frankrijk, waar zij veel verbleef, met de veiligheidsdiensten en de politieke gevolgen van hun optreden bleven haar bezig houden. Getuige haar medewerking aan het in maart 2013 verschenen boek ‘La face cachée des revolutions arabes’ (Het Verborgen Gezicht van de Arabische Revoluties) dat verscheen onder leiding van Eric Denécé en zijn Centre Français de Recherche sur le Renseignement. Het Franse Centrum voor Onderzoek naar de Inlichtingendiensten.

Hierin schreef zij: ‘Syrie: une libanisation fabriquée’ en ‘Bahrein: réformer pour garder l’équilibre””’. Hierin bewees ze niet alleen haar engagement maar vooral haar zeer grote intellectuele capaciteiten die in schril contrast staan met die van zoveel andere Belgische parlementairen, veelal grossiers in onkunde, inhoudsloze praatjes en bedrog.

Zij en de andere auteurs toonden reeds begin 2013 in dit boek aan dat achter die schone façade die men de ‘Arabische Lente’ noemde in feite een gruwelijk monster schuil ging. Namelijk dat van westerse inlichtingendiensten die samen met o.m. Saoedi Arabië overal in het Midden-Oosten extremisten genre al Qaeda en de Moslimbroeders aan de macht poogden te brengen. Met de nu gekende gevolgen.

Anne-Marie Lizin - 7

Anne-Marie Lizin was een buitenbeentje in de Belgische politiek. Ze was ook een zeer actief voorvechtster voor vrouwenrechten.

Recent nog had ik met haar contact in verband met de Franse houding zowel onder president Nicolas Sarkozy als onder zijn opvolger François Hollande betreffende de tegen Syrië gevoerde oorlog. Zij maakte daarbij brandhout van de Franse politiek die zij als crimineel, oerdom en zeer gevaarlijk zag. Gevaarlijk ook voor Frankrijk zelf.

De dame werd 66 en stierf veel te vroeg. We zullen haar missen. Maar ik persoonlijk kan haar hier alleen maar bedanken en zal haar altijd blijven herinneren als een erg gedienstige dame met een hoog intellect die vrank en vrij vertelde wat zij rond haar had zien en nog zag gebeuren. Een dame met standing. Merci Anne-Marie.

Ze stierf zaterdag 17 oktober in Hoei en wordt nu donderdag 22 oktober begraven in haar Hoei. Meer info hierover is te vinden op haar website: http://www.lizin.org/

Willy Van Damme

1) Handelaar des doods, Willy Van Damme, Borgerhoff & Lamberigts, Februari 2011, 255 pagina’s.

2) Het geheim van Belliraj, Georges Timmerman, Houtekiet, 2011, 248 pagina’s.

De relatie tussen Belliraj en de Mossad is pas na het publiceren van dit boek bij mij en de auteur bekend geraakt. In het publiek verslag van het Comité I staat alleen te lezen dat hij behoudens informant voor onze Veiligheid van de Staat ook voor een grote westerse spionagedienst werkte.

Dat bleek dan de Mossad. De man reisde veel en had geen echt inkomen dat die vele reizen kon verklaren. En bij onze staatsveiligheid kreeg hij hoogstens wat drinkgeld. George Timmerman was de enige die toen op een correcte manier over die zaak schreef. En dat kon bij De Morgen blijkbaar niet door de beugel.

Advertenties

5 thoughts on “Anne-Marie Lizin–Een dame

 1. I had accompanied Anne-Lizin to Baghdad in April 1996, under a long blockade, which was considered by her friend former French MFA Claude Cheysson as a crime against humanity. There we met Tareq AZIZ and the then president of the Iraqi Parliament, by the way a Chiah. At my own initiative we proposed to Iraq to quote the oil in Euro; this has been reported in a report by Anne-Marie to all heads of state or PMs in the EU and the UN SG.
  Iraq did it few years later. This is still the key to make Europe, as a symbolic and financial signal, that Europe is not a vassal of the USA.
  bernardcornut@orange.fr
  Antwoord/Reply:
  Thanks for this information. Well breaking US control over world trade is the key to gaining true independence. As long as the dollar is king in het House of Trade their can be no true independence. Just ask BNP Paribas. I guess they would be glad to explain this, but in private of course.

  That’s why China and Russia now move away from the dollar and even SWIFT, the institution trough witch al international financial transactions between banks go. But it works under complete supervision of the NSA and so can’t be trusted anymore.
  Anne-Marie Lizin was a remarkable women.
  Willy Van Damme

 2. Ik leerde Mevr. Lizin kennen via mijn Franse vrienden, en ik kreeg een ernstige schok: ze bleek helemaal niet te beantwoorden aan haar “Belgisch image”.
  Het is een duidelijk bewijs van de incompetentie van het Belgisch politiek leiderschap dat ze die vrouw niet op haar echte waarde eerden.
  De media kenden haar zelfs niet.
  Mercury Traveller
  Antwoord:
  Ik kende haar ook alleen van de verhalen uit onze Vlaamse kranten en haar ontmoeten was voor mij eveneens een schok. Daarom ook dat ik het zo maakte. Via mijn ervaringen aantonen aan de lezers dat dit een Grote Dame was.
  Een waarmee vergeleken iemand als Charles Michel hoogstens een circusclown is.

  De verhalen in De Standaard en De Morgen toonden opnieuw nog maar eens hun onbekwaamheid. Vooral De Morgen was over haar grof en zelfs gemeen. Het was een groot natrappen. Maar dat ben ik van die krant al gewoon.

  Bij gebrek aan echt goede journalisten gooit men bij die krant dan maar regelmatig met wat modder. Zie bijvoorbeeld de wijze waarop ze bijvoorbeeld Bjorn Soenens, Steven Vanackere en Mosje Friedman aanpakten. Het is schandelijk.

  Wel was het stuk van Le Soir in de krant van maandag redelijk correct. Er was wel niemand, ook niet op Wikipedia, die het had over haar werk rond de veiligheidsdiensten en de medewerking aan dat boek over de Arabische Lente. Ook hier liet men dus serieuze steken vallen.
  Willy Van Damme

  • Willy,

   Dat boek over de Arabische Lente is één grote aanklacht en zal dus jaren worden dood gezwegen.
   Ik ben me verder aan het ingraven en hoop dat ik nog lang genoeg leef om op een dag het abces te kunnen uitsnijden.
   Mercury Traveller
   Antwoord:
   Ik heb recent de zeer dikke turf van Jef Lambrechts gelezen over de zaak met veel voetnoten met verwijzingen naar vele bronnen maar dat werk en dat van George Malbrunot over Syrië kende hij blijkbaar niet.

   Het is dan ook het zoveelste in een rij van prietpraatboeken. Wel iets beter dan de exploten van Rudi Vranckx en Jorn De Cock. Maar die waren dan ook echt waardeloos.

   Laat mij iets weten over die schrijfplannen.
   Willy Van Damme

 3. (terzijde)

  Het gesprek met Willy Van Damme over Jacques Monsieur: handelaar des doods, destijds op Radio 1 (Interne keuken, zaterdag 02 april 2011), is nog na te beluisteren op .

  Zie ook, nog op Radio 1 en te herbeluisteren: Jacques Monsieur komt vrij (Nieuwe feiten, woensdag 27 april 2011) .
  Bart Van Stappen
  Antwoord:
  Je hebt dat goed ontdekt. Het programma is het enige echt degelijke praatprogramma op Radio 1, de rest is veelal, maar uiteraard wel niet altijd, gewauwel. Voldoende zelfs om soms de neiging te krijgen om je radio kapot te gooien. Ik denk vooral aan Lieven Vandenhaute.

  De auteurs krijgen de tijd om over hun onderwerp te praten en de gesprekspartners lijken het boek ook gelezen te hebben. Het is ook in een gezellige omgeving, in een gewoon huis met aperitief in de tuin en daarna een babbel aan tafel met degelijk eten.

  Het gezelschap en zeker de onderwerpen zijn gewoonlijk ook interessant. Een pluim voor dat programma. Ik beluister het echter amper wegens een te drukke agenda.

  Uiteraard zijn niet alle er aangesneden onderwerpen even interessant. Maar veelal is het dat wel. Het soort boeken dat men hier bespreekt worden veelal ook niet besproken in onze massamedia zodat dit programma ook echt belangrijk is.
  De makers mogen er terecht fier op zijn.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s