VS en ISIS– Een symbolische strijd

Zowat iedereen die de toestand in het Midden-Oosten volgt stelt zich vragen bij het Amerikaanse optreden in de regio. Welke kant kiest de VS en wat zijn haar echte bedoelingen? Dat er daarbij een verschil is tussen de mooie officiële verklaringen en de realiteit ter plekke wekt natuurlijk geen verbazing. Een regering die echt uit de biecht klapt moet nog gevormd worden. En zeker bij een grootmacht als de VS is dat een probleem.

In een artikel in de Wall Street Journal van gisteren (1) wordt melding gemaakt van het alles overheersende wantrouwen bij zowat alle lagen van de Iraakse bevolking over het Amerikaanse optreden in hun land en de wijde regio.

Geen impact

Het toont waarom de Amerikaanse trainers amper Iraakse troepen kunnen opleiden. De honderden naar Irak gestuurde GI’s draaien er simpelweg dagenlang met hun vingers. Tijdens de Amerikaanse bezetting gaf de VS officieel een 40 miljard dollar uit aan het trainen van een nieuw Iraaks leger. Nu blijkt dat leger waardeloos te zijn en wil de VS terug soldaten gaan trainen. Het lijkt wel een grap, een zure dan.

Drone

Bij Woestijnstorm in 1991 rond de strijd voor de controle over Koeweit voerde de VS gemiddeld dagelijks 953 bombardementen uit op Irak. Nu tegen ISIS 14. Een puur symbolisch gebaar dus dat militair nooit enige serieuze impact kan hebben.

Uiteraard poogt de krant die traditiegetrouw een ultranationalistische toon aanzet die beweringen af te doen als ‘complete onzin’ en ‘veel te ver gezocht’, ze geeft echter ook interessante cijfers over de Amerikaanse oorlogsinspanningen rond Irak.

Zo stelt de krant dat er tijdens Woestijnstorm in 1991 bij de strijd om Koeweit dagelijks 953 bombardementen waren door Amerikaanse vliegtuigen en raketten. Bij de verovering van Irak in 2003 waren er dat dagelijks 614 en nu tegen  ISIS de voorbije tien maand gemiddeld… 14.

Het zijn officiële cijfers die voor zich spreken. Wat ook contrasteert met de 1 miljard dollar die de CIA volgens de Washington Post jaarlijks uitgeeft aan de Syrische salafistische rebellie van al Qaeda. Een al Qaeda die ook nu nog bijwijlen, zoals rond het Palestijns vluchtelingenkamp Yarmoek, samenwerkt met ISIS.

Sektarisme aanwakkeren

Zo bleef de Amerikaanse luchtmacht grotendeels afwezig toen ISIS de Iraakse provinciehoofdstad Ramadi een goeie maand geleden bestormde en ook veroverde. Bovendien verplaatst ISIS haar troepen bijna steeds in woestijngebied en is ze dus voor een goed georganiseerde luchtmacht als die van de VS een gemakkelijke prooi. Maar er gebeurt niets. Zelfs bruggen blijven onaangetast.

Dit kan uiteraard alleen maar tot de conclusie leiden dat de VS hier dubbelspel speelt en met een geheime agenda werkt. Uiteindelijk wilde de VS bij haar invasie in 2003 het sektarisme aanwakkeren en droomde men luidop van een opsplitsing, balkanisatie, van het land.

Aboe Bakr Al-Baghdadi.- 1

Aboe Bakr al Baghdadi, kalief van ISIS, is de uitvoerder van eerdere Amerikaanse en Israëlische plannen om Irak in stukken te hakken. Zijn politiek zorgt immers voor het op de spits drijven van het sektarisme, wat dan moet zorgen voor etnische zuiveringen, de voorbode voor het opsplitsen van het land. Ooit een voorstel van de Amerikaanse vicepresident Joe Biden.

Het optreden van ISIS past dan perfect in dit strategisch spel. Om het land te splitsen is er immers eerst een etnische zuivering nodig en dient men de voorheen amper bestaande tegenstellingen op de spits te drijven. Aboe Bakr al Baghdadi en zijn psychopaten van ISIS passen daarom perfect in dit vooraf in de VS en Israël uitgestippelde pad.

Zoals de Wall Street Journal schreef heeft men dit in de regio echter door. Het verklaart het immense wantrouwen in gans de Arabische wereld en Iran tegenover Washington. Het maakt de argwaan van Iran tijdens de onderhandelingen met de VS over haar nucleair programma ook meer dan begrijpelijk.

Hetzelfde voor de relatie van de VS met de rest van de wereld, vooral dan grootmachten als Rusland en China. De overal steeds toenemende spanningen veroorzaakt door het optreden van Obama deden paus Franciscus al spreken van een 3de wereldoorlog. Al bij al niet slecht bekeken.

In plaats van te streven naar vrede stuurt Barack Obama overal zijn troepen heen, naar het Midden-Oosten, Oost-Europa en de Zuid-Chinese Zee. Overal zoekt hij excuses om ruzie te maken en provoceert men, hopende de tegenstander uit zijn tent te lokken. Maar in China en Rusland beseft men dat maar al te goed. Zij laten hem tot heden met zijn sabelgekletter en gebrul dan ook grotendeels gewoon begaan.

Willy Van Damme

1) Wall Street Journal, Yaroslav Trofimov, 25 juni 2015, ‘To Many Iraqis, U.S. Isn’t Really Seeking to Defeat Islamic State’. http://www.wsj.com/article_email/to-many-iraqis-u-s-is-not-really-seeking-to-defeat-islamic-state-1435224647-lMyQjAxMTA1MDIwNTcyMTUxWj?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=%2ASituation%20Report&utm_campaign=SitRep0625

Advertenties

6 thoughts on “VS en ISIS– Een symbolische strijd

 1. Pingback: VS en ISIS– Een symbolische strijd | Deze Dagen

 2. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/31/verenigde-staten-van-amerika-wrede-en-genadeloze-agressor
  De bombardementen van de V.S. met massavernietigingswapens sinds 1991 tegen de bevolking en openbare/sociale infrastructuur van Irak zijn terroristische aanslagen,oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide
  Janu
  Antwoord:
  Inderdaad, wat de VS doet en de voorbije decennia deed waren oorlogsmisdaden. Maar die wereldheerser zijnde mag dat dan doen. En wie zich hiertegen verzet is dan een oorlogsmisdadiger. Zo gaat dat.
  Willy Van Damme

 3. Ik ben van mening dat om het geweld te verminderen en een einde te maken aan de slachting van miljoenen moslims Irak en Syrië zou moeten verdeeld worden in een sjiitische ,soennitische en koerdische staten.
  http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/09/17/verdeling-van-irak-en-syrie
  Janu
  Antwoord:
  Klinkklare onzin. Er zijn in het Midden-Oosten massa’s gemengde huwelijken en geen enkel dorp of stad is zuiver Koerd, christen, druze, enzovoort. Bovendien heb je binnen het christendom ginds bijvoorbeeld al een ganse serie verschillende kerken. Moet men die dan ook scheiden? En wat met salafistische Koerden? krijgen die dan een aparte staat?

  Het is juist de betrachting van de VS en Israël om de tegenstellingen die er voorheen feitelijk niet bestonden in de regio op te drijven, kwestie van een nog bloediger oorlog te bekomen.
  Willy Van Damme

 4. dag willy
  Jou standpunt brengt geen oplossing voor de oorlogen in de moslim landen. Het heeft niets te maken met huwelijken, ter plaats weten de inheemse bevolking wat soennitische ,sjiitische koerdische land is. De Britse kolonialist hebben de Ottomaanse provincies afgebroken of bij mekaar gebracht en zo kunstmatige grenzen opgedrongen. De Ottomaanse provincies waarschijnlijk respecteerde beter de etnische en religieuze aspecten van de bevolking. Het westen heeft sinds eeuwen oorlog verklaart aan de moslim landen en de centrale regeringen vernietigd. Gezien dat het westen, om hun eigen misdadige belangen te verdedigen, zal verder gaan met zijn wrede agressie oorlogen, zullen de moslim groeperingen en volkeren tussen mekaar en tegen het westen blijven vechten. Het is een eindeloze oorlog zonder oplossing. De enige oplossing die ik zie is dat de wrede legers van het westen stoppen met de agressie en zich terugtrekken en de verschillende volkeren en religies hun onafhankelijke staten krijgen, namelijk de pashtun (Afghanistan),Azawad(Mali),de soenniten, sjiiten, Koerden.
  Janu
  Antwoord:
  Zie mijn antwoord op je tweede wat gelijkaardige reactie.
  Willy Van Damme

 5. dag willy
  Gij verdedigt kunstmatige en onwettelijke grenzen die op een gewelddadige wijze opgedrongen werden door nazi-achtige kolonialisten,meester van slaven.
  Alleen voor kolonialisten en meester van slaven zijn deze misdadige koloniale grenzen heilig.De inheemse bevolking heeft het recht om de misdadige en onwettelijke koloniale grenzen te veranderen
  Janu
  Antwoord:
  Het is inderdaad zo dat het westen (vooral het Verenigd Koninkrijk) een sleutelrol speelde bij het tekenen van de grenzen in de regio van het Midden-Oosten. Maar dat situeert zich vooral in de negentiende eeuw toen enkele Europese staten oppermachtig waren en zoveel mogelijk de wet dicteerden.

  Voor de komst van de westerse grootmachten waren het bijvoorbeeld de Perzen, Pathaanse krijgsheren, Indische vorsten, de Turken, Byzantijnse keizers, Afrikaanse koninkrijken, Arabische kaliefen, enzovoort die de grenzen trokken. Ook dat ging even brutaal en soms veel brutaler. Zie hoe de Mongolen optraden.

  Er zijn in de geschiedenis gewoon geen grenzen getrokken of het gebeurde via geweld en omkoperij. Kijk hoe de grenzen van Jemen en Saoedi Arabië tot stand kwamen. De Britten zorgden er alleen voor dat het Huis van Saoed de Perzische Golf en het zuiden van Irak niet kon bezetten. De grenzen tussen Jemen en het Huis van Saoed zijn het resultaat van zware gevechten en nadien onderhandelingen.

  En hoe kwamen de Belgische grenzen tot stand? Eerst was er de hertog Filips de Goede van Bourgondië die via gearrangeerde huwelijken en geweld de Nederlanden grotendeels onder controle kreeg. Daar pakten de Fransen onder Lodewijk XIV en XVI dan delen van af.

  Door de godsdienstoorlogen scheurden de noordelijke Nederlanden zich af. Weer oorlog. En dan was er Napoleon en Waterloo. Weer oorlog en de voorlopige eindbeslissing viel op het Congres van Wenen.

  Waarna de Belgen in opstand kwamen – weer oorlog – de Hollanders verjoegen en in 1839 de grenzen vastlegden en Luxemburg en Limburg in twee werd gehakt. Waarna in 1918, na weer een oorlog, België met de aanhechting van Eupen-Malmedy zijn definitieve vorm kreeg.

  Verder is het complete waanzin om voor ieder zogenaamd volk een land op te richten. Neem de Koerden. Die spreken verschillende talen naar gelang de streek waar ze wonen en hangen ook verschillende godsdiensten aan. Dus ieder zijn landje?

  Bovendien wonen in de zogenaamde Koerdische gebieden Assyriërs, Turkmenen, Armeniërs, Arabieren, enzovoort. Die moeten dan assimileren, verhuizen of iedereen hun eigen ministaatje krijgen?

  Maar mensen zijn mensen en verhuizen en huwen met de partners die hun het liefst is. Waarna die kinderen hebben. In massa’s gevallen zijn er zogenaamde gemengde huwelijken en tot voor kort maalde bijna niemand daarom. Wat moet men dan met die gezinnen doen? Uit elkaar trekken? Een aparte staat voor gemengde gezinnen? Uitroeien? Bekeren?

  Neem het stadje Arsal in Libanon vlakbij Syrië waar zwaar voor gevochten is. Het is grotendeels maar dus niet exclusief zogenaamd soenniet, en verre van geheel salafistisch, de dorpjes ernaast zijn dan soms christen maar soms van verschillende kerken van Orthodox tot katholiek.

  Ook zijn er Sjiieten en Armeniërs naast druzen. Met daarenboven vele gemengde huwelijken waarbij de onderlinge handel al eeuwen een feit is. Wat doe je dan met dit kluwen?

  Het sektarisme is iets dat vanuit de VS, Israël en Saoedi Arabië daar ingeplant wordt. Men ziet in Washington bepaalde sociologische scheidingslijnen en begint daarrond te werken via agitprop en massale geldstromen. Kwestie van het land te vernielen.

  Ieder zijn landje is dan ook complete waanzin en speelt in op de plannen van het bovengenoemde trio. U gelooft te veel de klassieke media die dit sektarisme promoten. Men heeft het bijvoorbeeld over sjiitische milities in Irak maar dat is een karikatuur van de realiteit.

  Het zijn veelal gemengde groepen die strijden voor hun land Irak tegen een buitenlandse invasie van dat trio. Zoals het Syrische leger – waarin heus mensen van alle religies, ideologieën, standen en etniën zitten – vecht voor hun land Syrië. Tegen dat trio en hun huurlingen!
  Willy Van Damme

 6. Pingback: Syrië Irak Midden-Oosten kenner Willy Vandamme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s