Nieuwe gevangenis–Korte infovergadering

Gisteren was er dan de nieuwe en al derde infovergadering nodig voor de bouw van de nieuwe gevangenis in Dendermonde. Om dat te realiseren maakt de provincie een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op dat de afbakening moet doen van wat planmatig het Dendermonds kleinstedelijk gebied wordt.

Derde RUP

Dit is nodig want een groot gebouw als die nieuwe gevangenis kan volgens de voorschriften van het Vlaams gewest alleen in een stedelijk of kleinstedelijk gebied en niet in een landelijke zone of dorp. En dus dient men dit kleinstedelijk gebied af te bakenen en die zone waar de gevangenis komt er in te sluiten en aan te duiden.

Het is de reden waarom die nieuwe gevangenis niet in de Dendermondse landelijke gebieden als Oudegem of bijvoorbeeld Grembergen en Schoonaarde kan komen. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan is al het derde nadat de Raad van State de vorige twee eerder vernietigde.

IMG_5349

Er was amper belangstelling voor de hoorzitting voor het derde RUP voor de nieuwe gevangenis.

De eerste vernietiging gebeurde op 4 november 2009 omdat er volgens die magistraten onzekerheid was over de ontsluiting van die instelling tussen de Gasthuisstraat enerzijds en de nieuwe noordelijker gelegen ontsluitingsweg langsheen het Denderkanaal. Een weg die behoudens de brug over de Oude Dender er nu al ligt en wacht op de verdere afwerking met die brug en sluis.

Publicatie in gedrukte pers

Het tweede vernietigde men op 21 januari 2014 wegens fouten in de wettelijke procedure rond de planmilieueffectenrapportage (plan MER). Dit MER geeft burgers bij de opmaak van het RUP inspraak op het vlak van de milieuproblematiek zoals mogelijke geluidsoverlast, schade aan fauna en flora en de mobiliteit.

Bij de opmaak van dat plan MER baseerde men zich op een Vlaams decreet van April 2008. Dat stelde dat de kennisgeving aan het publiek van de opmaak van een plan MER niet meer hoefde via een annonce in de gedrukte pers maar dat een aankondiging op de gemeentelijke en provinciale website voldoende was. Een decreet dat toen het groen licht kreeg van de Raad Van State.

Niet echter in 2014 toen de Raad van State, al zij het een andere kamer, stelde het niet meer publiceren van die kennisgeving in een gedrukt nationaal verschijnend blad een te grote beperking van de inspraak van burgers op het milieubeleid betekende. Een poging van het Vlaams parlement om dat via een noodingreep nog recht te trekken botste dan weer op een njet van het Grondwettelijk Hof.

Povere opkomst

IMG_5357

Het groene is het groengebied voorzien voor zachte recreatie waar ook nog landbouw mogelijk is. Blauw is de site van de nieuwe gevangenis. Geel is de zone van de ontsluitingsweg. In de linkerbovenhoek is een gebied met rode arceringen waar de parking komt. Ten noorden van deze zone ligt het Denderkanaal, links de spoorlijn Dendermonde-Gent en rechts de Oude Dender.

Het gevolg is dat de provincie voor de derde maal alles nog eens moet overdoen en we dus gisteren al de derde infovergadering hadden in deze zaak die de overheid en ook de protesterende partijen al een fortuin heeft gekost. En een infovergadering houden tijdens de periode van openbaar onderzoek is een wettelijke verplichting

Niet echt verwonderlijk dus dat de opkomst voor deze nieuwe vergadering maar magertjes was. Een 25 mensen, organisatoren, politici en pers incluis, waren aanwezig in de zaal van de sporthal in Sint-Gillis-Dendermonde.

De tijd van een grote opkomst met veel passies, geschreeuw en luide protesten is in dit dossier dan ook voorbij. Er waren ook amper omwonenden en van de lokale politici waren alleen drie mensen van de Open VLD en een provincieraadslid present en die zwegen.

Groengebied

Het aantal vragen was niet verwonderlijk daarom ook op de vingers van een hand te tellen. De aanwezige tegenstanders stelden zich bij monde van Wouter Jacob van Raldes (het Regionaal Actiecomité Leefmilieu Dender en Schelde) opnieuw vragen over de plaats waar men de gevangenis wil bouwen.

Zo vroeg hij waarom men toch blijft vasthouden aan die locatie en die specifieke vorm van de gevangenis. “Er moeten toch alternatieve plaatsen zijn voor dit”, stelde hij. Waarop Marc Cromheecke van de provinciale dienst Ruimtelijke Planning repliceerde door te stellen dat nieuwe gevangenissen wegens een serie hedendaagse eisen allen die rechthoekige vorm moeten hebben en een oppervlakte van minstens ongeveer 10 hectare.

DSCN3913

Wouter Jacob van Raldes vroeg zich af of er werkelijk geen alternatief was voor deze plek.

De Raad van State heeft ook nooit bezwaren geuit tegen die specifieke plek en de argumenten hierover van Raldes bij eerdere procedures als ongegrond verworpen. Trouwens ook dit MER heeft, en dit al voor de vierde maal, gekeken naar mogelijke alternatieve locaties waaronder ditmaal ook uitgebreider in Appels en Oudegem. En opnieuw kwam men op het Oud Klooster uit.

Ook maakte Wouter Jacob de opmerking dat de stad dit gebied van het Oud Klooster, eerder voorzien had als groengebied maar dat men daar nu van was afgestapt. Waarop Niels Tas (sp.a), Dendermonds schepen voor Ruimtelijke Ordening, opperde dat dit gebied op het gewestplan voorheen een woonuitbreidingsgebied was maar dat dit RUP dit nu vastlegt als een groenzone waar landbouw wel nog mogelijk blijft.

Strenge milieueisen

Andere vragen betroffen de verdere procedure, het verdwijnen van een voetpad die ooit leidde naar een nu lang verdwenen graanmolen en een andere over de nachtverlichting van de gevangenis.

Bij de voorstelling van het project bleken trouwens nogmaals de strenge milieuvoorwaarden die men oplegde. Zo komt er westelijk richting de Dender een aarden wal langsheen de gevangenis en de ontsluitingsweg om de daar foeragerende vleermuizen geen overlast te bezorgen.

Oostelijk van die weg komt er dan een 1 meter hoge haag om te zorgen dat de koplampen van de auto’s de honderden meter verder wonende burgers ‘s nachts niet hinderen. Het is ook de reden waarom de parking van de gevangenis aan de westkant komt waardoor niemand in de buurt zelfs maar een glimp van het autoverkeer zou kunnen opmerken.

IMG_0389

Niels Tas, Dendermonds schepen voor Ruimtelijke Ordening, stelde dat het gewestplan dit vroeger voorzag als woonuitbreidingsgebied en dit nu grotendeels groengebied wordt. Met 38 ha als groengebied, 7 ha voor landbouw en 11 ha dat voorzien wordt voor de gevangenis.

Oostelijk van het gebouw komt er normaal trouwens ook een rij met hoogstambomen die de gevangenis aan het oog van de burgers moet onttrekken. Men zal na dit RUP bovendien nog een bouw- en milieuvergunning moeten aanvragen waar men eventueel nog bijkomende eisen kan stellen.

Een grote verandering aan het nieuwe RUP is dat men nu de zone van de ontsluitingsweg toevoegde aan het gebied van het kleinstedelijk gebied. Verder bleef zoals kon verwacht bij het oude, behoudens dan de gevolgde procedure rond het plan MER.

Timing procedure

Wel is de eindafwerking van dit dossier door nieuwe wetgeving ietwat aangepast. Zo moet de minister voor Ruimtelijke Ordening (Joke Schauvliege, CD&V) dit RUP niet meer goedkeuren en kan ze alleen nog maar schorsen. De definitieve vastlegging is alleen nog het werk van de provincieraad. Schorst de minister dan keer het terug naar die raad.

Het openbaar onderzoek loopt nu nog tot 30 juli waarna het dossier met de bezwaarschriften naar de Provinciale Raad voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) moet. Die krijgt 90 dagen de tijd om aan de provincieraad een advies rond dit plan en haar mogelijke gegeven bezwaren te geven. Deze termijn kan men eventueel verlengen met 30 dagen tot 120. Hierna krijgt de provincieraad nog eens 90 dagen om dit RUP definitief vast te leggen.

Voor een eventuele schorsing krijgt de minister dan 30 dagen de tijd. Het is pas na het verstrijken van die tijd dat men eventueel naar de Raad van State kan trekken voor de vraag tot schorsing en vernietiging. Dit dient ten laatste 60 dagen na het verstrijken van die tijd die de minister heeft om te schorsen.

10477227-020

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zag de werken al begin 2016 van start gaan. Hij mag er minstens een jaar bijdoen.

Gezien de uit de procedure voortkomende timing de definitieve vastlegging pas rond de jaarwisseling kan gebeuren zal men vermoedelijk pas ten vroegste in maart 2016 naar de Raad van State kunnen stappen. Er zijn na het afsluiten op 30 juli van het openbaar onderzoek dan tussen de 270 en 300 dagen verstreken. We zijn dan weeral 9 tot 10 maanden verder, zijnde mei of juni 2016.

De procedure voor een schorsing duurt tegenwoordig ongeveer een goed half jaar. Stapt men niet naar de Raad van State dan kan men de bouw- en milieuvergunning aanvragen. Ook dit vergt ruwweg een jaar, indien opposanten niet naar … de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen.

De werken beginnen dan ten aller vroegste na de zomer van 2017, anders wordt het in het beste geval begin 2018. Met opening dan ongeveer ergens in 2020. De bewering in het federaal parlement van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) dat de bouwwerken volgend jaar gaan starten is dan ook meer dan overoptimistisch.

De nieuwe gevangenis moet een 450 gevangenen kunnen huizen en zorgt voor een extra tewerkstelling van ongeveer 550 arbeidskrachten. Ze moet de negentiende eeuwse totaal verouderde gevangenis vervangen die nu theoretisch minder dan 200 gevangenen kan herbergen. Over de herbestemming van dit als monument geklasseerd gebouw is nog niets geweten. Het zou een soort gevangenis blijven.

Willy Van Damme

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s