Chemische wapens in Syrië–Extra propaganda

Groot nieuws de voorbije week in de media waar men plots stelde dat er in Syrië op bepaalde installaties sporen van sarin en VX, een ander zenuwgas, waren gevonden. Dat zou staan in een rapport van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OVCW) in Den Haag. Deze organisatie is belast met het dossier van de chemische wapens in Syrië.

Sarin

Zij doet nu verder onderzoek en is verantwoordelijk met het vernielen van de installaties in Syrië die betrokken waren bij het produceren en stockeren van die chemische wapens, vooral sarin en VX. Het waren wapens die Syrië bewaarde voor in geval van een oorlog met Israël en er een militaire nederlaag dreigde. Een gevolg van de overmacht van het Israëlische leger versus dat van Syrië.

Dat vernielen is dan weer een gevolg van de aanval met sarin in de buurt van Damascus op 21 augustus 2013. Een aanval die door de salafistische jihadisten in Syrië op de rekening van het Syrische leger werd geschoven. Nagepraat door hun supporters in de westerse media, de ngo’s als Artsen zonder Grenzen, NAVO en de meeste landen van het Arabisch Schiereiland, waaronder Saoedi Arabië.

Gifgasaanval - 21-08-2013 - Slachtoffers

Liwa al Islam, de door Saoedi Arabië gefinancierde salafistengroep, legde deze kinderen, vermeende slachtoffers van die aanval met sarin, netjes op een rij. Een wat macabere show. Waar echter niemand in onze massamedia toen over viel was dat er hier bij deze aanval voor zover geweten geen rebellen zelf sneuvelden, alleen burgers. Hun verhaal bleek ook zeker voor een deel gelogen.

Grondig onderzoek leerde echter dat de daders eerder bij die salafisten en buitenlandse mogendheden, mogelijks Turkije en Saoedi Arabië, dienden gezocht te worden. Dit met als bedoeling op die wijze een militaire actie tegen Syrië van de VS uit te lokken. Wat dan moest leiden tot de definitieve val van de Syrische regering.

De Amerikaanse president Barack Obama weigerde echter dit spel mee te spelen, tot grote woede van onder meer de Franse president François Hollande, Saoedi Arabië, Turkije en uiteraard eveneens die salafisten.

Ook ngo’s als Human Rights Watch en Amnesty International waren minstens ontgoocheld dat er geen oorlog kwam. In persberichten riepen zij immers – het zijn nu eenmaal ‘mensenrechtenorganisaties’ – toen op tot oorlog. Eentje met een (sic) humaan kantje dan .

Sporen

Dat er recent bij dat verder onderzoek door de OVCW dan sporen van die twee gassen zouden gevonden zijn is voor wie de materie wat kent echter helemaal geen verassing. Geen sporen vinden zou immers geen verrassing maar zelfs een schok zijn.

Sarin en VX laten bij hun stockage en productie immers in veel gevallen sporen na, afgeleide veelal weinig gevaarlijke chemische producten, afbraakstoffen die ontstaan bij de ontbinding van die gassen.

De enige echt belangrijke vraag daarom is echter wie met dit voor de buitenstaander sensationeel ogende verhaal naar de pers stapte, en waarom de media dit dan ook zo op een bijna sensationele wijze brachten.

Seymour Hersh - 1

De gerenommeerde Amerikaanse onderzoeksjournalist Seymour Hersh wees in de richting van Turkije als de mogelijke organisator van de aanval met sarin op 21 augustus 2013.

Martin Tanghe, anker bij het journaal van TV Een, leek er alleszins door geschokt toen ze in het Journaal in het kort het nieuws bracht. En dat was de bedoeling natuurlijk. Veel journalisten zijn immers generalisten en hebben amper of geen kennis van iets als sarin of VX, het jachtterrein van specialisten in de chemie. En dus trappen die wel eens gemakkelijk in die val. Mediaspecialisten kennen dit en buiten dit uit.

Bovendien betreft het hier een lek uit een nog door geen buitenstaander gelezen rapport. Wat staat er juist in dat verslag? Wat bevat het rapport of wat zal het uiteindelijk bevatten? Want het lijkt bovendien nog niet eens af. Praktisch niemand die er zo te zien het antwoord van kent.

In wezen is dit dus geen verhaal met serieuze nieuwswaarde behalve in de zin dat iemand hiermee op sluikse wijze wijze naar de pers stapte. En dan is er de vraag naar het wie, hoe en waarom. Waarom bleef men bijvoorbeeld hier zeer vaag?

Turkije

Nu staat de OVCW in Den Haag onder leiding van een Turkse diplomaat, directeur-generaal Ahmet Üzümcü. En van Turkije weten we dat het in oorlog is met Syrië, kost wat kost deze regering ten val wil brengen en het land graat vernield ziet.

Waarbij Ankara ook probleemloos zowel al Qaeda als haar afsplitsing ISIS met alle mogelijke middelen helpt, incluis door het leveren van wapens en propagandamateriaal.

Wat door VN-resoluties trouwens verboden wordt maar waar de regering van president Recep Tayyip Erdogan lekker haar voeten aan veegt. Wapens leveren aan rebellen in een ander land is trouwens een daad van oorlog, een oorlogsmisdaad.

Recep Tayyip Erdogan - 3 - Met gevechtsvliegtuig

Terwijl de Verenigde Naties werkeloos blijft toezien voert de Turkse president Erdogan oorlog tegen zijn buurland Syrië en steunt hij zonder aarzelen in Syrië zowel al Qaeda als haar afsplitsing ISIS. Het toont hoe zwak de VN in realiteit is. Men voert oorlog en er komt zelfs geen zwak protest. Met als vraag of hij ook achter de recente beweringen over chloorgas zit.

Volgens de Amerikaanse journalist Seymour Hersh (1) was het trouwens Erdogan die achter de aanval met sarin van 21 augustus 2013 zat. Wat toen zonder veel twijfel een mogelijkheid was.

Daar de aanval echter plaats had in een gebied waar vooral de door Saoedi-Arabië gefinancierde Liwa al Islam actief is lijkt ook dat land een mogelijks betrokkene te zijn. Waarbij haar hevige reactie toen eveneens opviel.

En zeker nu de VS op het punt staat een akkoord met Iran over haar kernprogramma te sluiten ontstaat er voor Turkije en Saoedi Arabië een nieuwe situatie. Men kan er de oorlog met Iran zelf wel opbergen maar Syrië blijft voor hen voorlopig en met nu nog meer aandrang het hoofddoel.

Gedaan met de droom van een vernieling van Iran door de VS. Iran en de VS gaan gewoon over tot het aanknopen van min of meer normale bilaterale relaties. Een in de regio geopolitieke aardsschok van een heel grote magnitude.

Het gevolg is duidelijk dat de Saoedische koning Hakbijl Salman als reactie zijn oorlogsinspanning aan het opdrijven is. Wat zorgde voor het blazen van nieuw leven in het bondgenootschap tussen Saoedi Arabië en het duo Qatar en Turkije. Met extra fondsen en wapens voor al Qaeda en haar satellieten in Syrië. En dit allemaal met steun van Frankrijk.

Chloorgas 

Vermoedelijk moet dit nieuw verhaal over sarin dan ook daar gezocht worden. Het viel trouwens op dat in een artikel van de NYT (2) een niet nader geciteerde maar als een, vroegere Amerikaans diplomaat omschreven bron dit verhaal tot zijn ware proporties herleidde, zijnde: “Er waren sporen, en dan.. dat is toch onvermijdelijk. Het is ook wat anders dan het bezit van sarin of VX en de productie ervan.”

Barack Obama - 3

Het lijkt geen toeval dat men juist nu via de media terug verhalen over het gebruik door het Syrische leger van gifgassen lanceert. Turkije en Saoedi Arabië zijn woest over de toenadering van de VS tot Iran en willen Obama zo onder druk zetten om in ruil voor dat akkoord met Iran tenminste Assad te laten vallen. Tevergeefs zo te zien. Recent noemde hij de Saoedische leiders zonder hen echter direct bij naam te noemen nihilisten. Zelfs in Teheran zou men dit woord voor het Huis van Saoed zelden durven gebruiken.

Dat een Amerikaans oud-diplomaat toeliet dat men hem als dusdanig omschreef toont dat de VS bijna zeker niet de bron van dit lek was maar anderen. Het toont ook dat de VS deze propagandaoorlog niet meer wil meespelen en er zelfs niet voor terugschrikt om haar ‘bondgenoten’ in het publiek voor schut te zetten. Ook Amerikaanse gewezen diplomaten vallen hun dienst en regering in regel immers zelden of nooit aan.

Een situatie die vroeger wel anders was. Toen had de VS over dit aspect van deze oorlog desnoods en als eerste de grofste leugens zitten verspreiden. Nu poogt men de gemoederen te bedaren. Het is een van de vele aanwijzingen dat het oude bondgenootschap tegen Syrië aan diggelen ligt.

Hetzelfde soort manipulaties trouwens met het vermeende gebruik van chloorgas dat de laatste maanden eveneens in het nieuws kwam bovendrijven. Met als voornaamste een geheim gehouden rapport van de OVCW over dit vermeend gebruik.

Forensisch waardeloos

Ook hier pogen bepaalde milieus dit in de schoenen van de Syrische regering te schuiven. Maar het probleem is hier gewoon dat het over een geheim rapport gaat waarover geen enkele buitenstaander, hoe groot zijn expertise, dan ook een verklaring kan afleggen.

En als iets geheim gehouden wordt dan klinkt dit reeds als het ware bij definitie verdacht. Het rapport werd aan alle bij de OVCW aangesloten landen bezorgt. En dat zijn er veel. Maar daar blijkt niemand dit te willen laten publiceren. Hier behoudens wat selectief vrij gegeven beweringen geen serieus lek. Waarom?

Zekerheid hebben we natuurlijk niet en het blijft giswerk maar heel waarschijnlijk is de reden voor dat geheimhouden omdat het rapport niets bewijst. Voor zover geweten is alles immers gebaseerd op getuigenissen van die salafisten die mensen van de OVCW in Turkije noteerden.

Koning Salman bin Abdoelaziz al Saoed

De vriendelijk kijkende Saoedische koning Hakbijl Salman voerde sinds zijn aantreden als staatshoofd de agressie tegen zijn buurlanden sterk op. Ook het aantal executies ging in crescendo. Zo waren er tegen begin mei al 80 onthoofdingen, vier per week! ISIS zal jaloers zijn. En in Syrië kregen de mannen van al Qaeda van Koning Hakbijl Salman allemaal nieuwe kledij.

Dit dan nog vermoedelijk in aanwezigheid van de Turkse veiligheidsdienst MIT, de ware macht achter de salafisten. De forensische waarde hiervan is dan ook bijna nul. Zeker omdat sporen van chloorgas zeer snel verdwijnen en fysiek er dus moeilijk iets te bewijzen is.

Er rest dan ook alleen het verhaal van die salafisten dat men het gas gooide vanuit helikopters. Met daarbij de bewering van die jihadisten en hun supporters dat alleen het Syrische leger over helikopters beschikt.

Vooreerst weten we niet of die verhalen over chloorgas en helikopters waar zijn. En bovendien gebeurden de aanvallen ook allemaal vlakbij de Turkse grens, een grens die ook door salafisten wordt bezet. Turkije is dus met andere woorden op een paar minuten vliegen en dat land heeft uiteraard wel helikopters. En chloorgas kan je op veel plaatsen zo vinden. Je koopt het gewoon in de handel.

The New York Times

Maar ook hier in dit dossier spelen de westerse massamedia als vanouds een bewust heel smerige rol. Daarover lijkt weinig twijfel. Zo stelde The New York Times (2) het deze week zo:

“Government opponents, doctors and rescue workers contend that Syrian forces are increasingly using chlorine in bombs dropped from aircraft.”

“Opposanten van de regering, geneesheren en hulpverleners stellen dat Syrische strijdkrachten steeds meer gebruik maken van chloorgas dat men vanuit vliegtuigen gooit.”

Nu, door dit zo te schrijven geeft men de lezer de indruk dat die drie verschillende categorieën van waarnemers dit verhaal over chloorgas bevestigen. Wat het verhaal erg geloofwaardig maakt. Echter zowel die geneesheren als die hulpverleners die deze verhalen staafden werken daar onder salafistische controle en zijn onderdeel van die jihadisten, de opponents van de NYT.

Ake Sellstrom met Ban Ki-moon - Overhandigen rapport Vn-missie gifgasaanvallen Syrië - 2013

De Zweed Ake Sellstrom was het hoofd van de missie die in 2013 de verhalen over gifgasaanvallen onderzocht en hier in december zijn rapport overhandigde aan Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de VN. Nadien gaf hij een persconferentie waar hij brandhout maakte van de beweringen van zowel Le Monde, The New York Times als Human Rights Watch. Maar die zijn alle drie hardleers en hebben geen interesse in de waarheid.

Bovendien heeft de krant het hier niet over jihadisten, salafisten, extremisten, militanten of zelfs rebellen maar over ‘opponents’, een zeer algemene en erg brave term voor wat in wezen echter salafisten zijn die voor rekening werken van o.a. de Saoedische en Turkse regeringen.

Had men geschreven dat dit verhaal over chloorgassen alleen afkomstig is van salafistische jihadisten – waar het toch op neerkomt – dan hadden deze beweringen bij de lezer amper of geen geloofwaardigheid gehad. Dat besefte de krant ongetwijfeld ook toen men het artikel maakte en dus gaf men het vermoedelijk daarom zo’n merkwaardige draai. Men wou zo te zien de lezers bewust bedriegen.

The New York Times is daardoor echter wel medeplichtig aan het verdraaien van de feiten, het stoken van oorlog en het ondersteunen van al Qaeda. Wat verboden is. Maar het propageren van oorlogen is een vaste traditie van die krant, van Vietnam over Irak en Afghanistan tot nu Syrië en Oekraïne.

Geen Amerikaanse interventie zonder haar steun. Niets nieuws onder de zon feitelijk. De krant ziet graag niet-Amerikaans bloed vloeien. Dat is duidelijk.

Willy Van Damme

1) London Review of Books, April 2014, Seymour Hersh, ‘The Red Line and the Rat Line’. http://www.lrb.co.uk/v36/n08/seymour-m-hersh/the-red-line-and-the-rat-line. Zijn verhaal werd hier eerder besproken.

2) The New York Times, 12 mei 2015, Somini Sengupta, Marlise Simons en Anne Barnard, ‘Inspectors in Syria Find Traces of Banned Military Chemicals’.    http://www.nytimes.com/2015/05/13/world/middleeast/inspectors-in-syria-find-traces-of-banned-military-chemicals.html?emc=edit_th_20150513&nl=todaysheadlines&nlid=67751936&_r=1

Advertenties

3 thoughts on “Chemische wapens in Syrië–Extra propaganda

 1. Opnieuw mijn pluimen voor jouw tomeloze inzet en verhelderende stukken, Willy! Een verademing om te lezen na zo veel leugens op tv en in kranten. Bedankt.
  Helmi
  Antwoord:
  Bedankt voor die bloemen. Het is echter een zware massa’s uren vergende taak om die zaken allemaal op een professionele wijze aan te pakken. Gelukkig doe ik het graag en komen er dan al eens lofbetuigingen toe zoals die van U. Nogmaals bedankt.
  Willy Van Damme

 2. ‘k Heb mij ook geërgerd aan Martine Thange. Dat zit tegen haar pensioen aan en heeft nog niet meer verstand. Maar ja, toegeven dat er met jouw voeten gespeeld wordt, dat doet zeer aan ’t egootje, hé 😦 Maar wat mij opviel was dat die opgewarmde oude propaganda ongeveer tegelijkertijd kwam met ander nieuws over vernieuwde pogingen om Syrië onder controle te krijgen, van zijn vrijheid te beroven, zeg maar.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Ik kan fout zijn maar Martin Tanghe komt mij over als een doodbrave dame die op een veelal naïeve erg goedbedoelende wijze naar het wereldgebeuren staart. Niet direct de goede eigenschappen voor degelijk journalistiek werk.
  Maar liever dat dan gewezen collega’s als Siegfried Bracke en Dirk Sterckx.
  En inderdaad is het geen toeval dat die nieuwe verhalen over gifgas op dit ogenblik komen. Niets is hier toeval.
  Willy Van Damme

 3. Willy, terecht filering van de propaganda cq. censuur in de westerse media.
  dat dateert al van Göbbels, zelfs daarvoor al. WOII is feitelijk nooit opgehouden, de nazi’s zijn ‘stealth’ ingezet. Dat heet thans VN. TTIP dat 10 juni voor stemming in het EP komt is ‘Neue Ordnung’, het 4de Rijk.

  Heel terecht dat je het VN rapport van Sellström aanhaalt. Die waarheid kreeg dezelde ontvangst als ik meen het Bröntland rapport over de vermeende WMD in Irak. Dat werd ook al direct onder het tapijt geveegd.

  Het is nu eenmaal zo dat de geallieerde fascisten uit naam van het Westen hebben afgesproken dat illegale oorlogen zonder probleem gewoon gestart mogen worden. Dit is vastgelegd in het zgn. Downing Street Memorandum. Een reeele militaire bedreiging is absoluut niet nodig. Afgesproken is dat de aanleiding gewoon bedacht mag worden.

  Lang geleden heb ik idd. ook iets vastgelegd hoe Sarin via (niet noodzakelijkerwijze dóór) Turkije naar de doodseskaders die Syrie binnen zijn gestuurd is gebracht. Kan de bron zo snel niet vinden.
  Iets anders is deze intel van Veterands today. Dat Sarin zou zijn geleverd via NATO-labs in Georgië.
  IIg. geeft dit zeker ook goed aan hoe de NAVO een levensgroot gevaar vormt voor alle burgers overal op de wereld:
  http://www.veteranstoday.com/2013/09/04/us-bio-chem-terror-factories-and-syria/
  http://counterpsyops.com/2011/12/01/syria-nato-genocide-approaches-un-syria-report-co-authored-by-director-of-us-corporate-think-tank/

  De opmerkingen van de geallieerde fascisten zijn niet van de lucht, dat burgers in de Ukraine – die Russisch spreken – kakkerlakken zijn, ‘should be nuked/ exterminated’. Staan een VanBalen, Timmermans en Verhofstad opgewonden bij te dansen …..

  In dit verband is het van belang dat de NAVO de oorlog tegen de EU – met de Ukraine – in feite tegelijk ook als is begonnen, van plan, en er niet – goedsschiks – van te weerhouden.
  Getuige ook deze ‘denk tanker’, een denk tanker van het berucht Stratfor – de huis oorlogs consultant van het Witte Huis, Pentagon en de harde kern van multinationals:
  „Stratfor“ offenbart US-Strategie

  Echt een aanrader om te kijken.
  ‘Amerika heeft een relatie met Roemenië, en Frankerijk’, ‘niet met de EU, niet met Europa’!!!!
  ‘doel is om te voorkomen dat economische relatie tussen de Duitsland en Rusland beiden synergie voordelen oplevert: https://www.youtube.com/watch?v=z5SjPLJOjqc

  Ook interessant is de opmerking van deze denk tenker dat het weer oorlog zal geven in Europa, en dat er weer doden zullen vallen; weliswaar niet meer zoveel miljoenen, maar toch wel een paar honderd duizend. Geheel in de planning, het doel tevens. ‘Fuck the EU’.
  Wat u al opmerkte: in Kiev speelt de EU géén rol.
  (afgezien van de VS-trekpoppen; Timmermans, Juncker, Verhofstad, Rutte, de ERT).
  http://www.sott.net/article/296033-Agents-of-chaos-ISIL-using-Ukraine-as-a-forward-base-into-Caucasia-and-entry-into-Europe
  Obama Admits US Brokered Coup in Ukraine :

  http://www.globalresearch.ca/polish-death-squads-fighting-in-ukraine-cia-covert-operation/5384210?print=1

  Ik begrijp uw bruggetje van Sarin in Syrie, via Turkije, naar de vrijage tussen de VS en Ian niet goed.
  In de geopolitiek is toch niets wat het lijkt.
  Ik mis in die context (het noemen van) de onmiskenbare dominante rol van de BV Israel. AIPEC dicteert het buitenlandsbeleid van de VS. Een president van de VS – beslist geen democratie – is een trekpop. Niks meer.

  Deze vrijage is net zo oprecht als die met Cuba. (Ik zie al jaren dat de VS dat land ‘stealth’ aan het kolonialiseren zijn). Als jaren bestoken ze Cuba met hun zgn. ‘social’ media. Zo begonnen ze ook de opeenvolgende Arabische Lentes, de genocide op de Syriërs, Ukrainers. Het geadopteerde concept van de NAVO-strategie; onconventionele oorlogsvoering

  Een interessante case is bv. die financiering, PR en bewapening van Boko Haram, en het uitdelen van ‘Wallets’ of Death (betaaltelefoons) aan Nigerianen. Real time 24/7 geo-tracking van de gebruikers. Universiteit Twente heeft een opdracht om de datamining e.d. te bouwen van ‘Kill’ Bill Gates binnengesleept.
  http://emn-news.com/danger-plans-for-nigerians-systematic-extermination-revealed-as-bill-gate-is-linked-with-gmo/
  http://crimefacts.org/group-petitions-us-congress-over-bill-gates-gmos-crops-threat-to-food-security-in-nigeria-others/
  http://www.bnr.nl/feeds/anp/politiek/461201-1411/rutte-ontvangt-bill-gates-in-het-torentje
  http://www.thedailybeast.com/articles/2014/05/07/hillary-s-state-department-refused-to-brand-boko-haram-as-terrorists.html

  Willy, uw analyse hierboven (Obama als vredesduif) is de tegenovergestelde conclusie van die van Lyndon Larouche. Eerlijk gezegd duiden de talrijke bronnen die mijn research opleverde ook op de conclusie van Larouche. Immers de VS heeft z’n vloot al in paraatheid voor Jemen. Wat daar gaande is, zijn verkapte CIA operaties. Het krioelt er van Britse, Franse, Israëlisch, Nederlandse en Amerikaanse spionnen en revolutiemanagers. SA speelt daar tevens een leidende rol, net als bij de oorlogsmisdaden in Syrie en Irak. Turkije – na dat ontkent nog altijd de genocide die dat land zelf heeft begaan. Nee, stiekem doen ze dat soort dingen niet.
  Vind u de analyse van de gezaghebbende Larouche dan helemaal mank gaan?

  Ook Uw land moet nu aan de ‘Dodo’, JSF genaamd, F35.
  Omdat dat toestel geschikt is om vette atoombommen mee te torsen en af te werpen.

  Ander nut, in de luchtmacht, heeft die misgeboorte van een jachtvliegtuig niet.
  Karin Polderman
  Antwoord:
  De VS is een huis met heel veel deuren. Het is gekend dat de CIA bijvoorbeeld haar eigen beleid heeft en dat staat al eens haaks op wat Het Witte Huis wil. Het is een oud zeer in de VS.

  Zo gebruikten agenten van de CIA hun deel van de opbrengsten komende van de mede door hun georganiseerde Laotiaanse opium- en heroïnehandel uit de jaren zestig en zeventig om op eigen houtje bomaanslagen te plegen in Iran en Thailand.

  Het zijn veiligheidsdiensten en zoals nu ook in Duitsland en België blijkt verzwijgen die soms belangrijke aspecten van hun activiteiten. Dat de Duitse spionagedienst BND op vraag van de Amerikaanse NSA deels Duitse of geheel Duitse bedrijven als Siemens en Airbus bespioneerde zal in Berlijn zeker als een bom zijn ingeslagen.
  Dit zijn immers ondernemingen die leiden naar het hart van de Duitse staat.

  Wat betreft die Amerikaanse vloot voor de kust van Jemen moet men niet te vlug conclusies trekken. De VS speelt hier duidelijk dubbel spel. Zo is het blijkbaar een bemiddelaar tussen Iran en Saoedi Arabië en poogt het hier olie op de golven te gieten.

  Het wil zo te zien de vriend van alleman (Riaad en Teheran) zijn en in wezen toont dat hoezeer de VS haar machtsgreep op de wereld aan het verliezen is. Hetzelfde trouwens voor de relatie van de VS met Israël.

  Verder zijn sommige van de door U geciteerde bronnen zo woedend over het Amerikaanse buitenlandse beleid – Wat je als normaal mens alleen maar kunt begrijpen – dat ze soms het noorden verliezen en te snel conclusies trekken.

  Gewoon kalm al de feiten naast elkaar leggen en zich vooral niet laten misleiden door officiële verklaringen. Luister niet naar hun woorden, kijk naar hun daden, zelfs al zijn die soms erg goed verborgen achter een dicht mistgordijn.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s