François Hollande een salafist?

Nog maar een paar maand geleden sloegen salafistische jihadisten hard toe in het hart van de Franse samenleving. Zeventien doden, tweeëntwintig gewonden en een zwaar aangeslagen Franse bevolking waren het gevolg.

Charlie Hebdo

Waarna de Franse president François Hollande (PS) met de typische gezwollen Franse stijl de wereld opriep om hiertegen eendrachtig in Parijs te betogen. “Je suis Charlie” riep hij luidkeels, met de belofte de strijd tegen de terreur op te drijven. Waarna een gigantische massa Fransen op straat kwam tegen die terreur en in solidariteit met hun slachtoffers.

Met aan de top van die manifestatie een boel wereldleiders met o.m. Jean-Claude Juncker, David Cameron en Angela Merkel. Dat dit niets anders dan loze woorden waren en veel hypocrisie kon men toen al van ver rieken. Het stonk zelfs. Zag je daartussen geen Benjamin Netanyahu, de Israëlische premier, en de Saoedische ambassadeur in Parijs lopen? Ja, natuurlijk, en die schrikken toch niet terug voor bloederige terreuracties.

Charlie Hebdo - Betoging wereldleiders Parijs

De grote manifestatie van de huichelarij in Parijs. ‘Je suis Charlie’. Beschamend.

Maar na de mooie woorden, de felle retoriek over democratie, mensenrechten en de persvrijheid is het in Parijs bij François Hollande en zijn regering terug naar de orde van de dag. Men regelde vlug een nieuwe anti-terreurwet die de veiligheidsdiensten verregaande bevoegdheden gaf – Met als vraag of dat soms zoals in de VS in 2001 de al vooraf geplande bedoeling was – en Hollande deed alsof er verder niets gebeurd was.

Financiers van al Qaeda

En alhoewel zowat iedereen die het dossier volgt weet dat de koningen, sultans en emirs van het Arabisch schiereiland de financiers en wapenleveranciers zijn van al die salafistische moordenaars blijkt dit voor Hollande geen enkel probleem. Integendeel, hij loopt hen als een soort kip zonder kop achter na.

Recent was hij zelfs de eregast op een vergadering van de Samenwerkingsraad van de Golf (de Golf Cooperation Council GCC), de ‘alliantie’ van Saoedi Arabië, Koeweit, Bahrein, Oman, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar. Een stelletje modeldemocraten dus. Een vergadering waar men nota bene o.m. hun oorlog tegen Jemen, Irak en Syrië besprak.

Het was een primeur voor deze Arabische vorsten die voor het eerst een niet Arabische vertegenwoordiger als gast op hun vergadering mochten begroeten. Hollande gaat dan ook voluit in zijn steun aan deze vorsten, financiers van het salafisme wereldwijd.

Want uiteindelijk is het salafisme de staatsgodsdienst van Saoedi Arabië en is het voor iedereen duidelijk dat hier de ware meesters zitten die schuil gaan achter de golf van salafistische aanslagen wereldwijd.

François Hollande met top Samenwerkingsraad voor de Golf - 5 mei 2015

Ra, ra, wie is de grootste salafist in dit gezelschap en wie de clown? Rechts van Hollande koning Hakbijl Salman. Zou op de rug van Hollande geen bordje met ‘a vendre’ hangen?

Voor de zich socialist noemende Hollande echter geen probleem. Legaliseert hij in Frankrijk het homohuwelijk dan gaat hij elders die mensen steunen die homo’s gewoon en desnoods zonder vorm van enig proces het hoofd afkappen of van de hoogste verdieping van een building gooien.

Onthoofdingen

Sinds het aantreden van Koning Hakbijl Salman in Riaad is het aantal onthoofdingen in Saoedi Arabië flink gestegen. Waren er onder zijn voorganger Abdoellah in 2014 ‘maar’ 87 onthoofdingen dan vielen er dit jaar al 79. Deze week werden de lijken als waarschuwing zelfs aan een helikopter opgehangen. En met deze barbaren voor wie oorlog een tweede natuur lijkt sluit deze Franse ‘socialist’ dan vriendschap.

De verklaringen van Franse en Saoedische kant logen er dan ook niet om. Zo wist het persbureau Reuters deze week te melden dat:

The new Saudi foreign minister, ‎Adel al-Jubeir, told Reuters that France was a historical ally and trading partner that had proved its reliability to the Gulf.

“We have common views with regard to the challenges in the region today with Syria, Yemen, Iraq, terrorism ‎and of course Iran’s nuclear program, and there are very large commercial and military ties between our two countries.” (1)

De nieuwe Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, Adel al Joebeir, stelde tegen Reuters dat Frankrijk een langdurige bondgenoot en een handelspartner is die zijn betrouwbaarheid in de Golf heeft bewezen.

“Wij hebben een gezamenlijke visie wat betreft de uitdagingen in de regio met betrekking tot Syrië, Jemen, Irak, terrorisme en natuurlijk het Iraanse kernprogramma. En verder zijn er ook grote commerciële en militaire banden tussen onze twee landen.”

Een ‘gezamenlijke visie’ dus!

Militair bondgenootschap

Ook Hollande deed zijn duit in het zakje en klonk zelfs nog krijgshaftig. Niet slecht voor een land dat al meer dan tweehonderd jaar geen enkele oorlog meer won en nu op wereldschaal nog maar derde viool mag spelen. Zo schreef de Washington Post op basis van een bericht van het Amerikaanse persbureau Associated Press (AP):

At the summit, French President François Hollande threw his country’s support behind the Saudi-led offensive in Yemen. During his opening speech, he said France will not hesitate to act, even militarily, to help its allies. (2)

Tijdens de topbijeenkomst gaf de Franse president François Holland de volle steun van zijn land voor het door Saoedi Arabië geleide offensief tegen Jemen. Tijdens zijn openingstoespraak stelde hij dat Frankrijk niet zal aarzelen om in actie te komen, zelfs militair, om zijn bondgenoten te steunen.

Maar echt verbazen doet dat voor de insiders helemaal niet. Frankrijk lijkt onder Hollande oorlogszuchtiger als ooit tevoren. De Franse steun voor die salafistische terreurbendes in Libië en Syrië is bij kenners goed gekend. Maar geen zorg voor Hollande die recent de lef had om zijn voorganger Nicolas Sarkozy te verwijten verantwoordelijk te zijn voor de chaos in Libië. Of de ketel en de pot!

ISIS in Yarmouk - Onthoofdingen Hamasleden - 3 april 2015

Ook deze leden van ISIS konden dus genieten van Franse wapenleveringen. Hier zijn ze volgens hun eigen propaganda bezig leden van de Palestijnse Aknaf Beital Maqdis, een gewapende in het Syrische Yarmoek actieve groep die gelieerd is aan Hamas, aan het onthoofden. Een praktijk die schering en inslag is in Saoedi Arabië. Dit jaren alleen al waren er 79 onthoofdingen, niet zelden van buitenlanders. En volgens de Indische media dikwijls zonder enige vorm van proces.

Franse wapens voor Al Qaeda

In een deze week verschenen Frans boek van journalist Xavier Panon (3) geeft Hollande tijdens een interview met de auteur zelfs toe wapens aan die Syrische rebellen te hebben gegeven. Dit blijkt volgens hem al in het midden van 2012 te zijn gestart. Dus op een ogenblik dat de EU een wapenembargo had tegen Syrië. Wat men, zoals hij zelf zegt, dan maar met de voeten trad. Wetten en regels zijn duidelijk niets voor Hollande.

Zo citeert de auteur Hollande in zijn boek als volgt:

“We began when we were certain they would end up in the right hands. For the lethal weapons it was our services who delivered them,” Hollande told author Xavier Panon in an interview in May last year. (4)

“Wij begonnen wanneer wij zeker waren dat ze (de wapens nvdr.) zouden belanden in de juiste handen. Voor de dodende wapens waren het onze diensten die ze hen leverden”, aldus Hollande tegen auteur Xavier Panon tijdens een interview in mei van vorig jaar.

De ‘juiste handen’ dus!

Geen verbazing natuurlijk. Men moest al vrij dom en naïef zijn om te denken dat landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de VS die salafistische rebellen niet zouden bewapenen. En die steun was er niet vanaf midden 2012 zoals Hollande durft te beweren maar van in het prille begin in de lente van 2011, bij de eerste straatoproer.

Het verhaal in 2012 over de arrestatie van Franse militairen in Syrië dat toen de ronde deed zal mogelijks dus kloppen. En bovendien geeft Hollande hier toe wapens te hebben gegeven die direct of minstens indirect belanden bij Syrische terreurgroepen als Ahrar al Sham, Jabhat al Nusra (al Qaeda) en ISIS. Groepen die nadien aanslagen pleegden op Charlie Hebdo en elders in Europa.

Rafale gevechtsvliegtuig, Dassault - 2

De Fransen raakten hun Rafale gevechtsvliegtuigen niet aan de straatstenen kwijt tot Qatar en Egypte, een land dat financieel wordt rechtgehouden door de Saoedi’s, er als eersten toch kochten. Goed voor bijna 14 miljard dollar.

Met andere woorden: François Hollande steunde de terreur tegen Frankrijk en tegen Charlie Hebdo. Want zoals hij zegde: ‘De wapens kwamen in juiste handen’ en dat is hier toch al Qaeda en ISIS. Bovendien vielen die terreurgroepen nadien vanuit Libië en met steun van Qatar, volgens Hollande toch een militaire bondgenoot van Frankrijk, Mali binnen.

Een land waar nu duizenden Franse, Belgische en Nederlandse militairen ingezet zijn om het land te beschermen tegen…. al Qaeda & Co, de vrienden van Saoedi Arabië en Qatar, militair geallieerden van Frankrijk.

Men zou het grappig kunnen noemen, maar dit gaat hem hier wel om mensenlevens. Gelukkig voor Hollande is de Franse pers voldoende dociel om dit niet te zien en in zijn geval het woord ‘landverraad’ niet te gebruiken.

Omkoperij

Want Hollande brengt natuurlijk wat leuks mee om de Fransen gelukkig te stemmen. ‘Diplomatiek en commercieel succes van Parijs in Riaad’ kopte de Franse krant Le Monde eergisteren 7 mei. In wezen doen die Arabische vorsten het enige waar ze echt goed in zijn: omkopen.

Paris St Germain - 1

Hoe koop je een land als Frankrijk? Wordt eigenaar van een der grote voetbalclubs en de regering zwijgt, wat je ook doet. Qatar is eigenaar van Paris Saint-Germain, een van de beste Franse voetbalploegen. Franse grandeur noemt men dat.

Zo mag Frankrijk voor telkenmale bijna 7 miljard dollar 24 Rafale gevechtsvliegtuigen leveren aan respectievelijk Egypte en Qatar – niemand anders wil ze kopen – en mag het voor 3 miljard dollar door Riaad betaalde wapens verkopen aan Libanon.

Niet dat Qatar ooit iets met die vliegtuigen zal doen. Neen, men koopt op die wijze een land om. Eerst verkoopt men het gas en olie aan Frankrijk te duur en met een deel van die superwinsten koopt men daarna, om het land te paaien, er dan wat wapens en desnoods ook nog een voetbalclub (Paris Saint-Germain) en wat chique vastgoed.

Wat wel opvalt is dat Frankrijk hier binnen de EU alleen staat. Iedereen in de EU zwijgt, laat hem doen – men kan ook moeilijk anders – maar van enige vorm van solidariteit en meedoen is er zo te zien nergens sprake. Het is ook te gênant.

Tijdens de laatste gesprekken rond het Iraanse kernprogramma werd regelmatig een niet nader genoemd westers onderhandelaar in de Amerikaanse media geciteerd die scherp uithaalde naar Laurent Fabius, de Franse minister van Buitenlandse Zaken. “Het is alsof niet Fabius maar Netanyahu hier aan tafel zit”, klonk het. Een citaat dat bijna zeker afkomstig was van een Amerikaanse diplomaat die zo zijn ongenoegen uitte.

Prins Mohammed bin Salman bin Abdoelaziz al Saoed - 6

Tweede kroonprins Mohammed bin Salman bin Abdoelaziz al Saoed, de sterke man van het nieuwe bewind en zoon van de stokoude koning. In de buitenwereld, ook in Saoedi Arabië, weet niemand, behoudens de naaste familie, zelfs hoe oud hij is. Het typeert dit vorstenhuis van Koning Hakbijl.

Voor de Saoedi’s is Frankrijk gewoon een middel om de VS te jennen wegens de nieuwe alliantie die Washington aan het uitbouwen is met Iran. Maar Frankrijk is gewoon een derderangs natie die militair en economisch op wereldschaal nog amper iets te betekenen heeft. Moest het tegen Iran ten strijde trekken dan zou het alleen maar slaag krijgen. Het zou gewoon eindigen in een nieuw Waterloo.

Hoer

Koning Hakbijl Salman weet dat of zou dat moeten beseffen. De man is echter met zijn 79 stokoud en zou volgens persroddels serieus ziek zijn. De echte bestuurders zijn echter de prinsen Mohammed Bin Nayef, eerste kroonprins en minister van Binnenlandse Zaken, en Mohammed bin Salman, tweede kroonprins, minister van Defensie en zoon van de koning.

Typerend is dat niemand in de buitenwereld juist weet hou oud die laatste is. Tussen de 30 en 35 jaar schat men. De man heeft nooit in het buitenland gestudeerd en heeft nu de leiding over niet alleen de serie oorlogen die het land voert maar ook over het economisch bestel. Een groentje dus die behoudens agressiviteit weinig andere eigenschappen lijkt te hebben.

Prostituees - 1

François Hollande op de loer voor het geval Saoedi Arabië of Qatar nog wat Franse wapens willen kopen? Wat een Groot Frans Staatsman al niet moet doen om zijn land te helpen.

De ‘socialist’ François Hollande heeft dan ook goede vrienden. In wezen ageert Hollande gewoon als de eerste de beste Franse hoer. Plat gaan voor al wie met wat centen zwaait wie ze ook mogen zijn en wat ze ook maar wensen. Pak de poen en vergeet de rest. De Franse grandeur op zijn allerbest.

Willy Van Damme

1) Reuters, John Irish, 5 mei 2015, ‘France, Saudi Arabia, Iran nuclear deal must be verifiable, no threat to region’. http://www.reuters.com/article/2015/05/05/us-france-saudi-iran-idUSKBN0NP1ZG20150505?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=%2AMideast%20Brief&utm_campaign=New%20Campaign

2) Washington Post, Associated Press, 5 mei 2015, ‘Yemen rebels fire into Saudi Arabia, killing at leas 2’. http://www.washingtonpost.com/world/yemeni-rebels-bombard-saudis-killing-2-civilians-capture-5-soldiers/2015/05/05/53cabc28-f355-11e4-bcc4-e8141e5eb0c9_story.html?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=%2AMideast%20Brief&utm_campaign=New%20Campaign

3) ‘Dans les coulisses de la diplomatie Française’, Xavier Panon, Editions Archipel, Parijs, 2015, 22 euro.

4) The Daily Star, Agence France Press, 6 mei 2015, ‘France armed Syria rebels in 2012: Hollande’. http://dailystar.com.lb/News/World/2015/May-06/297025-france-delivered-weapons-to-syria-rebels-book-reveals.ashx?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=%2AMideast%20Brief&utm_campaign=New%20Campaign

Advertenties

5 thoughts on “François Hollande een salafist?

 1. Zijn de meeste Westerse politici infeite geen salafisten? Salafist is de zelfzuchtige variant van de Islam zoals Zionisme en het anti-Christendom de antithesis zijn van het Jodendom en het Christendom. De basisregel van het Jodendom, Christendom en Islam is: “Doe een ander niets aan waarvan je niet wil dat zij het jou aandoen”, voor Zionisme, Salafisme en, anti-Christendom is de essentie: “Doe een ander zoveel mogelijk die dingen aan waaraan jij zelf de grootste pest hebt.” Hollande is alleen in zichzelf geïnteresseerd en dat geldt voor de meeste politici, zeker in een samenleving, die op de slippery slope naar beneden roetsjt.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Het is mij onduidelijk wat je met anti-christendom wil zeggen. Religies zijn gewoon een vehikel om de hebzucht achter te verbergen. Dat was zo met de kruistochten en dat is nu zo met dat salafisme van Saoedi Arabië.

  Men spuit mist zodat de mensen denken dat het hun om idealen te doen is. Vergeet het, puur geldgewin, machtsgeilheid en een nooit-genoeg-mentaliteit dat zijn de echte drijfveren.
  Willy Van Damme

  • Dat is dus wat ik bedoel. Ieder goed idee wordt door machtsgeile, bodemloze personen misbruikt. Je mag het nog zo goed formuleren als maar mogelijk is, wie zich heeft overgegeven aan ongebreidelde ikzucht, zal ook jouw woorden weten te misbruiken als vehikel om zijn hebzucht achter te verbergen en ze ombuigen tot hun antithesis. En een aantal mensen zal daar dan ook intrappen, want had Willy dat niet ook al gezegd … Het uit mekaar houden van thesis en antithesis vraagt zoveel energie als hogere wiskunde.
   Edith Legrand
   Antwoord:
   Ik vermoedde dat je het zo wou zeggen.
   Je hebt uiteraard gelijk. Zelfde trouwens met wat men oneerbiedig de kerk van het marxisme zou kunnen noemen.

   Zelfs de Cambodjaanse Rode Khmer van Pol Pot & Co werden in de media versleten voor Marxisten. Dit terwijl amper een leider van die terreurgroep van het bestaan van Karl Marx afwist, laat staan dat iemand van hen de theorieën ervan als het historisch materialisme en de dialectiek begreep.

   Het enige echte geschrift dat zij ooit presenteerden was een zogenaamd Zwartboek over hun visie op Vietnam. Het was van een dergelijk racistisch niveau dat het evengoed door de Duitse NSDAP had kunnen geschreven zijn.
   Maar ja die partij noemde zich ook ‘socialistisch’, niet.

   Verder worden de huidige conflicten uit het Midden-Oosten in de media door een aantal figuren heel bewust herschapen tot een van soennieten versus sjiieten. Alsof de islam iets is dat alleen uit die twee stromingen bestaat. Van een karikatuur gesproken.

   De Baath partij in Irak was voor die manipulatoren dan soennitisch en die in Syrië sjiitisch. Ook op Jemen past men dat toe en haantje de voorste is hier duidelijk het persbureau Reuters. Het maakt het conflict natuurlijk iets simpel, makkelijk te verstaan.
   Het creëert ook soms moeilijk te overbruggen tegenstellingen. Wat de bedoeling is.

   Het is echter een zeer grove vertekening van de werkelijke toestand want die Houthi’s en ex-president Saleh die door Saoedi Arabië aangevallen worden zijn yazedhi’s en, stelt men dan in een pennentrek, dus sjiitisch.

   Zoals recent een hier in de buurt wonende Syrische dame me vertelde wist men in Syrië amper of niet wie wat soort islam aanhing. Maar daar is dankzij het door het westen, Israël en Saoedi Arabië aangewakkerde sektarisme verandering aan het komen.

   Zoals de VS 5 miljard dollar uitgaf om ruzie en oorlog te stoken tussen Oekraïne en Rusland, zo ook doet men dit hier in de Arabische wereld. En media als Reuters dat toch beter weet spelen dit gruwelijk spel volhartig mee. Ik noem dat oorlogsmisdaden.
   Willy Van Damme

 2. Een duits tacticus noemt de overgrote meerderheid van al die terroraanslagen westers georganizeerd, met als duiding ” Terror Management” !
  Rudy Verbuyst
  Antwoord:
  In De Tijd van donderdag 7 mei stond een interview met de vorige militaire dictator van Pakistan generaal Pervez Musharraf. Daarin zegt die: “Wie heeft het religieus terrorisme in de wereld uitgevonden? Amerika! sneert hij.”

  Zijn eigen soms erg vuile rol en die van zijn veiligheidsdienst grotendeels vergetend. Het is geen toeval dat de Chinese president Xi Jinping onlangs met zoveel egards in Islamabad werd ontvangen.

  De VS en Saoedi Arabië, haar andere strategische partners, zijn immers verantwoordelijk voor het sectaire geweld dat Pakistan nu al jaren teistert. Met China zijn er ongetwijfeld ook veel discussies en problemen, maar niet van die zeer ernstige aard.
  En dan is de keuze snel gemaakt.
  Willy Van Damme

 3. Dag Willy,

  Bedankt voor opnieuw een goed stuk. Ik hoop oprecht dat steeds meer mensen wakker zullen worden. Helaas worden de leugens van de afgelopen 150 jaar hier in Nederland nog steeds op scholen ‘onderwezen’… 😦

  Groet,
  Helmi
  Antwoord:
  Wat ik altijd verbazend vind is dat men de VS onwillige regeringen verwijt in hun geschiedenisonderwijs en berichtgeving de feiten te vervalsen en propaganda te maken.

  Maar over de eigen vervalsingen en propaganda zwijgt men als de dood. Hoogstens laat men in intellectuele middens en in de marges een echt debat toe. Repressieve tolerantie heet dat.

  The Economist had ooit een stuk waarin ze hekelden dat Lenin nog steeds een grafmonument in Rusland heeft. Nou, dat koning Richard
  ‘Leeuwenhart’ Plantagenet aan het Britse parlement een standbeeld heeft en dat Napoleon Bonaparte in Parijs een enorm grafmonument ter zijn ere heeft is voor dat soort bladen dan helemaal geen probleem.

  Richard Plantagenet was gewoon een roofridder die met het zwaard en veel gestolen geld zijn rijk uitbreidde.
  Hetzelfde met Napoleon die op bestuurlijk vlak dan wel grote verdiensten heeft maar gewoon een massamoordenaar was wiens dromen door zijn vele oorlog ten onder zijn gegaan.

  In het monument in Parijs kan men trouwens de resem veldslagen beschreven zien waar de man heeft gevochten. Zeker een ontbreekt: Waterloo.
  Ook dat is natuurlijk een grote vervalsing van de geschiedenis waarover de Franse media amper of niet problemen maakten.

  Verder is het toch straf dat ik het verhaal over die Franse wapenleveringen aan al Qaeda moest lezen bij The Daily Star en niet in Le Figaro of Le Monde, de twee Franse kranten die ik volg.

  The Daily Star is echter een Libanese krant die wel binnen het westerse kamp te situeren is. Geen enkele Europese of Amerikaanse krant lijkt er interesse voor te hebben om dit te publiceren en er dieper op in te gaan.

  Neen, men gaat gewoon verder met leugens als zou het westen niets doen voor die Syrische jihadisten en dat dit de reden is waarom die jihadisten steeds extremistischer worden.
  Conclusie: Meer wapens voor die terreurbendes.
  Wat echter gewoon een nieuw zoveelste nepargument is om die salafisten nog meer te steunen.

  Hollande gaf hier toe de wet te hebben overtreden door een wapenembargo aan zijn laars te lappen. Waarbij hij bovendien dan nog al Qaeda wapens bezorgde. Wat door een resolutie van de VN-veiligheidsraad eveneens is verboden.

  Twee zware wetsovertredingen dus die een gewoon burger een zeer zware straf zouden bezorgen met daarbij vanuit de media tientallen tonnen modder. Hier is het echter muisstil. Het gaat toch maar over de Franse president.
  Willy Van Damme

 4. @Willy,

  Ik denk dat je deze bijdrage van Ray McGovern wel kunt appreciëren.

  https://consortiumnews.com/2015/05/08/obamas-petulant-wwii-snub-of-russia/
  Joop de Jong
  Antwoord:
  Bedankt voor dit leuk stuk van Ray McGovern die als een van die lucide geesten in de VS poogt weerwerk te bieden tegen al die oorlogsstokers en hun papegaaien in de media.
  Iemand die er zijn hoofd weet bij te houden.

  Ik herinner mij een discussie met een of andere Amerikaanse nationalist die stelde dat het de VS was die België had bevrijd van Duitsland en wij zonder de VS nu nog steeds Duits zouden spreken.

  Mijn antwoord was heel simpel maar voor hem intellectueel dodelijk: Ik stelde hem dat onze derde (of vierde) taal hier dan niet het Engels maar het Russisch zou zijn.

  Wie de ruzies toen binnen de zogenaamde geallieerden wat kent weet dat Stalin woest was op de VS en het Verenigd Koninkrijk omdat zij de landing op de Franse kust maar bleven uitstellen.

  Waardoor Rusland het gewicht van de strijd tegen het Duitse leger praktisch alleen moest dragen. Het is trouwens een feit dat lijkt te bewijzen dat Stalin zijn ambities met betrekking tot Europa beperkt waren.

  Anders had hij immers niet zo aangedrongen op een zo vlug mogelijke landing op de Franse kust. Niet de Britse maar Russische troepen hadden dan het Rurhgebied in handen gekregen.
  En dan zouden wij een gans andere naoorlogse situatie hebben gekregen.

  Dinsdag 5 mei stond er in de NRC het stuk ‘Reserves van Rusland raken op’ van hun correspondent in Moskou Steven Derix. Een typerend staaltje van propaganda en vooral wishful thinking waarin hij zich vermoedelijk niet beseffend belachelijk maakte.

  Om te tonen hoe succesvol het door de VS bevolen Europees beleid tegen Rusland is herschreef hij hier deels wat voorheen al The financial Times, Reuters en The New York Times brachten. En dus staat Rusland volgens Derix op de rand van de financiële afgrond. Hoera, driewerf hoera.

  Zo stelt hij dat de begroting van Rusland voor 2015 is gebaseerd op een gemiddelde olieprijs van 50 dollar per vat. Ook heeft hij het over de scherp gedaalde roebel versus de dollar.

  Waarna hij die begroting, en zich daarbij vooral baserend op die gegevens, poogt te analyseren en daaruit dan gemakshalve zijn hoofdthesis haalt van het virtueel failliete Rusland.

  Grappig is echter de bij het artikel geleverde statistieken die tonen dat de olieprijs op dat ogenblik al op ongeveer 70 dollar per vat staat en dat de roebel al een derde van zijn daling versus de dollar heeft goedgemaakt.

  En een daling naar beneden de zestig dollar zal er bijna zeker nooit komen. Saoedi Arabië, het land dat de olieprijs neerwaarts drukte naar eventjes beneden de 50 dollar, heeft een olieprijs van minstens 80 dollar nodig om zijn begroting in evenwicht te houden.

  Wat de verklaring is voor de terug stijgende olieprijs. Zou Derix dit weten? De kortingen die Saoedi Arabië op haar olie-export geeft voor haar Aziatische kopers zijn de voorbije weken al flink wat minder interessant geworden voor die landen ginds.

  Trouwens ook de euro daalde in de voorbije periode flink tegenover dollar. Maar dat las je er natuurlijk niet. Evenmin dat de Russische uitvoer door die lage roebel gemakkelijker markten kan vinden.
  Zoals ook trouwens de eurolanden nu concurrentiëler de uitvoermarkten kunnen bespelen.

  Een analist zal al die elementen bekijken, bespreken en daaruit een netjes afgewogen beeld pogen te scheppen. Wat Derix en de NRC deden was de oudere verhalen uit de NYT en de FT, toen de olie rond de 60 dollar per vat hing, gewoon herschrijven.

  Hij toont zo alleen maar dat hij een leugenaar en kwakzalver is, onbekwaam om als journalist voor een kwaliteitsblad te werken.
  Maar ja, volgens de NRC is Oekraïne nu bevrijd van de corruptie, de Russische bemoeizucht en een vrij en democratisch land waar de strijd voor de mensenrechten centraal staat.

  En dus is de onzin van Derix bij de NRC meer dan welkom. Zo van: ‘Kijk eens hoe goed we bezig zijn’. Om te lachen.
  Sprookjes bestaan dus wel! En diegene die iets anders denkt gelooft de Russische propaganda en is een lid van de vijfde kolonne van het monster genaamd Poetin.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s