De Dendermondse nieuwe gevangenis – Het verzet laat zich horen – Provincieraad geeft groen licht

Persbericht:

Betreft: Provincieraad 29/4 – agenda-punt 4 – voorlopig vaststelling PRUP Dendermonde III

Derde PRUP: ongeschikte locatie blijft.

De comités nemen akte dat voor de derde maal de provincie-raad een voorlopige vaststelling doet van een nieuw PRUP ‘afbakening klein-stedelijk gebied Dendermonde lll’. De 2 vorige PRUPs waren immers onwettig en werden bijgevolg telkens door de Raad van State vernietigd. Dit derde PRUP zou de inplanting van een nieuwe gevangenis alsnog moeten mogelijk maken op de site Oud-Klooster.

We zijn verwonderd dat men blijft vasthouden aan diezelfde ongeschikte locatie.

Reeds sedert 2003 probeert men op deze plaats de bouw van de gevangenis tevergeefs te realiseren.

De comités blijven strijden voor het behoud van deze waardevolle groene open ruimte in de Dendervallei vlakbij het centrum van Dendermonde.

We zullen dan ook naar aanleiding van het openbaar onderzoek het gehele dossier opnieuw bekijken en de nodige bezwaren formuleren.

Comité Oud-Klooster, Comité Krijgem en vzw Raldes

 

Commentaar

De Oost-Vlaamse provincieraad keurde als naar verwacht vandaag het nieuwe provinciale ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voorlopig goed. Het moet nu in openbaar onderzoek gaan wat wettelijk zestig dagen zal duren.

Inge De Bal

Provincieraadslid Inge De Bal onthield zich bij de stemming over de kwestie van het provinciale PRUP voor de nieuwe gevangenis mede omdat zij vreesde voor procedureproblemen.

Bij die stemming waren er 58 voor, 6 onthoudingen van Groen en geen neen. Bij Groen stelde fractieleider Jan Fiers de vraag of dit soort van taken wel prioritair is voor de provincie. Inge De Bal, afkomstig uit Grembergen, Dendermonde, uitte dan weer de vrees voor procedureproblemen. Reden voor de onthouding van Groen in deze kwestie.

Hierna moeten de eventueel geuite bezwaren dan bekeken worden door de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO). Deze geeft dan een nieuw advies aan de deputatie en de provincieraad. Het is die laatste die het dan moet goed- of afkeuren. Wat vermoedelijk dit najaar zal zijn.

Een goedkeuring van de minister is dan wegens de nog maar eens nieuwe wetgeving niet meer nodig. Beroep is wel nog mogelijk bij Vlaams minister voor Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege (CD&V) en daarna opnieuw bij de Raad van State.

“Geert Versnick (Open VLD), provinciaal gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening: “Wanneer het openbaar onderzoek juist zal starten weten we nog niet. Eerst moeten we administratief nog enkele zaken regelen. Wel willen we zo snel mogelijk gaan en hopen nu dat het ditmaal goed komt. We hebben er ook alles ervoor gedaan om het sluitend te maken. Wel is een deel van het verzet al weg.”

Dat het verzet tegen de bouw van die nieuwe gevangenis sinds de start der bouwplannen sterk verminderde is duidelijk. Het situeert zich nu vooral in de villa’s rond Krijgem die voornamelijk boos zijn wegens de verbindingsweg naar die gevangenis die op een honderd meter van hun woningen loopt.

Geert Versnick

Gedeputeerde Geert Versnick ziet het verzet tegen de nieuwe Dendermondse gevangenis verder afbrokkelen en wil snel aan de slag met het openbaar onderzoek rond dit PRUP.

Zo heeft de Open VLD in Dendermonde haar verzet gestopt en is er van enige actie van de tenoren uit de beginjaren helemaal geen sprake meer. Maar zoals bleek met het ruimtelijk uitvoeringsplan rond de herinrichting van de buurt aan het Dendermondse spoorwegstation is een persoon voldoende om via een beroep bij de Raad van State de plannen richting vuilbak te duwen.

Of de Raad van State dan altijd wijze beslissingen neemt is een ander paar mouwen. Zeker wat betreft het tweede arrest over deze nieuwe gevangenis kan men alleen maar het woord schande gebruiken en stellen dat de Raad van State hierdoor de rechtstaat in België ernstige schade toebracht.

Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s