Nieuwe Dendermondse gevangenis–Derde keer goede keer?

Het dossier voor de bouw van de nieuwe Dendermondse gevangenis gaat nog eens een stap vooruit zetten. Nog deze maand komt normaal gezien de opmaak van het nieuwe provinciale ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op de provincieraad ter voorlopige vaststelling. Het is al het derde plan daar de Raad van State de vorige twee vernietigde.

Het internet

Het was gewezen minister Justitie Laurette Onkelinx (PS) die al wat jaren geleden de bouw van een ganse serie gevangenissen waaronder Dendermonde en Beveren na jaren getreuzel eindelijk doordrukte. Die o.m. in Beveren is nu na wat klassieke kinderziektes al operationeel. In Dendermonde daarentegen ging er nog geen schop in de grond.

DSCN3914

De enkele actievoerders tegen de bouw van de nieuwe gevangenis gaven al een fortuin uit aan advocatenkosten en haalden al tweemaal gelijk bij de Raad van State.

Wel zijn er voor Dendermonde goedgekeurde plannen en is er financiering maar de hiervoor nodige ruimtelijke uitvoeringsplannen werden door een aantal buurtbewoners steeds betwist, tot bij de Raad van State. En die laatste gaf de protesterende actievoerders twee keer gelijk.

De eerste maal omdat er volgens de Raad van State onduidelijkheid was over de ontsluiting voor het autoverkeer van de gevangenis. De tweede maal omdat het Vlaams decreet van 2008 waarop men zich bij de opmaak van het milieueffectenrapport (MER) en het PRUP baseerde, volgens de Raad van State onwettig was. Het was volgens hen een schending van de inspraakrechten van de burger. 

Dit terwijl diezelfde Raad van State in 2008 bij de opmaak van dat decreet er geen problemen mee had. Volgens dat decreet moest de kennisgeving van de opmaak van een MER niet meer via de publicatie in een krant of weekblad gebeuren maar is de publicatie op het internet voldoende.

Wat logisch lijkt in dit internettijdperk was echter onwettig volgens deze magistraten. Dit terwijl het Staatsblad, dat o.m. alle wetten, koninklijke besluiten en decreten publiceert, al jaren alleen nog digitaal beschikbaar is. En niemand die daar voor zover geweten dwars over ligt.

Dendermondse gevangenis - 1

Een computersimulatie van hoe de nieuwe gevangenis er zou moeten uitzien.

Vooral het laatste arrest van de Raad veroorzaakte bij velen die dit dossier volgen dan ook een zware schok en brak deels hun geloof in de rechtstaat. Het ondergroef immers alle rechtszekerheid daar men een door de Raad van State goed bevonden decreet volgde om dat dan nadien door diezelfde Raad van State als onwettig te zien bestempelen. Wat moeten de ambtenaar en politicus dan nog doen om goed te doen?

Maar ondertussen verliest men pakken tijd, huizen gevangenen nog altijd deels in mensonwaardige omstandigheden – waarvoor men ons land al terecht veroordeelde – en diende men al een fortuin aan het bouwconsortium te betalen wegens de opgelopen achterstand.

Bang afwachten

Nu na lang wachten is er dus een nieuw en derde PRUP en MER. Het duurde zelfs langer dan verwacht. De reden hiervoor is dat men bij de overheid deze keer geen 100% maar 200% zeker wil zijn dat het ditmaal lukt. De teksten gingen daarom dus van het ene advocatenkantoor naar het andere die ieder als het ware met de elektronenmicroscoop over de teksten gingen.

V.C. Eendracht Mazenzele

Bij V.C. Eendracht Mazenzele zit men in de rats omdat het RUP dat hun zonevreemdheid moest regelen door de beslissing van de Raad van State over de Dendermondse gevangenis ook nietig werd. De dringende nood aan nieuwe lokalen voor hun club gekend voor haar goede jeugdwerking gaat dus niet door. Hier leden van de club op de Opwijkse kerstmarkt.

Of dat ditmaal zal helpen is af te wachten. De paar actievoerders hebben bloed geroken en dan is er voor de eventuele slachtoffers steeds groot gevaar. Alles zal dus vermoedelijk nog maar eens afhangen van de houding van de Raad van State. Als die actievoerders voor hun zaak natuurlijk nog eens duizenden euro’s aan advocatenkosten willen spenderen. Het heeft hen nu al een fortuin gekost.

Gaat de Raad van State opnieuw op zoek naar de spreekwoordelijke stok om die overheid opnieuw te slaan of is ze nu bereid om op een degelijke wijze de wetten en decreten te interpreteren? Het zal voor de verschillende overheden dus waarschijnlijk een nieuw bang afwachten worden op wat die magistraten zullen beslissen.

Hun vorig arrest heeft anders wel gezorgd voor een enorme puinhoop op het vlak van de Vlaamse ruimtelijke ordening. Zo moet een kleine voetbalploeg als V.C. Eendracht Mazenzele dringend nieuwe lokalen bouwen voor haar goed draaiende jeugdwerking. De gemeente Asse had die regularisatie van de site via een RUP klaar, tot de Raad van State haar arrest velde en ook dit RUP verviel.

Hetzelfde met de plannen voor het aan land brengen van de elektriciteit uit de nieuwe windmolenparken in de Noordzee. Hiervoor moeten er aan land nieuwe installaties komen maar ook hier zorgde dit arrest ervoor dat men de plannen kon opbergen. Men is nu bezig om de klagende partijen vermoedelijk met veel geld te overtuigen van hun ongelijk zodat men dit toch kan afwerken. 

Het wordt dus voor de overheid waarschijnlijk bang wachten of de magistraten opnieuw spijkers op laag water gaan vinden of niet. Want tegen hun beslissing is geen beroep mogelijk. In die zin zijn deze rechters werkelijk oppermachtig.

Windmolenpark op de Thorntonbank in de Noordzee

Ook het aan land brengen van de door de windmolens op zee opgewekte elektriciteit loopt door de beslissing van de Raad van State veel vertraging op. Hier windmolens op de Thorntonbank vlakbij Zeebrugge.

Het zestig dagen durende openbaar onderzoek zal dus vermoedelijk in de periode mei en juni lopen. Hierna dient de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) haar advies over de eventuele bezwaren te geven.

Waarna de provincieraad voor de definitieve goedkeuring ervan nog eens moet stemmen. Dat zou normaal eind dit jaar zijn. Een ministeriële handtekening is nu niet meer nodig. En uiteraard volgde men ditmaal het Vlaams decreet van voor 2008 en publiceerde men in de kranten de mededeling dat men hier een MER ging opmaken.

Tegen die provinciale beslissing is beroep mogelijk bij de minister voor Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege (CD&V) en nadien bij de Raad van State.

Willy Van Damme

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s