Syrië in het vijfde jaar–J’Accuse

Zoals blijkt uit een serie documenten die een onweerlegbaar bewijs vormen begon vandaag 4 jaar geleden de al lang voorbereide oorlog tegen Syrië. Een assortiment islamisten waaronder veel salafisten en vooral de Syrische Moslimbroederschap starten vandaag vier jaar geleden met hun aanval op het land.

Liegebeesten

Die gruwel heette in onze media ‘De Arabische lente’ en onze pers was dan ook vol lof over die vrijheidsstrijders. Lees er maar het leerzaam boek ‘De vloek van Osama’ van VRT-icoon Rudi Vranckx op na (1). In een kort relaas in dit boek wijst hij een Syrische gesprekspartner op zijn ongelijk want die opstandelingen eisten toch democratie, vrijheid en het einde van de corruptie.

Zelden zo’n onzin gelezen. Nog steeds heeft een Jens Fransen en de andere liegebeesten van de westerse media het over een vreedzame revolte die bloedig door het Syrische leger werd onderdrukt. Vergetend dat al bij de eerste betogingen ettelijke politiemensen door sluipschutters zijn vermoord en een ganse serie overheidsgebouwen werden vernield.

LEBANON/

Een foto daterende van april 2011 van de salafistische terreurgroep Hizb ut Tahrir genomen tijdens een solidariteitsbetoging in Libanon voor hun vrienden in Syrië waar de beweging verboden was. Zoals trouwens ook in een serie Europese landen.

Wat moest de Syrische regering als reactie dan doen? Hen laten begaan? Bloemen sturen? Hen de sleutels van de overheidsgebouwen geven? Kom nou, dat is lachen met de realiteit en met de feiten. Natuurlijk traden politie en leger snel brutaal op. Maar geweld lokt geweld uit, dat is onvermijdelijk.

En natuurlijk is en was er corruptie in Syrië. Maar waar niet? In de VS met Goldman Sachs en J.P. Morgan Stanley? in Spanje met Jose Maria Aznar, Mariano Rajoy en hun Partido Popular? In Groot Brittannië met een Rupert Murdoch, de HSBC bank en David Cameron? In Frankrijk met Nicolas Sarkozy, de UMP, Serge Dassault en Christine Lagarde? Moeten we daarom Assad vermoorden en Syrië in brand steken?

Hezbollah

Neen, de enige en in de pers onuitgesproken reden waarom het land diende vernield te worden is dat men zo de Libanese verzetsgroep Hezbollah dacht kapot te kunnen maken. En waarom wou men die vernielen? Gewoon omdat die in de zomer van 2006 met succes een massale aanval van het Israëlische leger had afgeslagen.

En in de ogen van de zionisten en hun vrienden in Washington kan men niet ongestraft de almacht van het Israëlische leger weerstaan. En dus moest eerst Syrië, gezien als de ruggengraat van Hezbollah, uitgeschakeld worden. En daarom moest men Assad in de pers ontmenselijken, van hem een monster maken die alleen de dood verdiende. Een monster die geen enkele moreel besef had.

En dus trokken figuren als een Gideon Rachman en Roula Khalaf in The Financial Times, een Jorn De Cock en Rudi Vranckx op pad om van Assad inderdaad een monster te maken, klaar om geslacht te worden door wat in hun ogen dan vrijheidsstrijders waren.

De idealisten

Misschien het dieptepunt op dit vlak was dat van een professor Rik Coolsaet, een man die via de sp.a opgeklommen is en het zo tot professor internationale politiek aan de Gentse universiteit bracht. De expert voor onze media en een man die ooit ageerde tegen de aankoop van de F16.

507256342573168194_438052252

De westerse massamedia hebben hun best gedaan om van Bashar al Assad een monster te maken. Zodat hij eens ontdaan van alle menselijkheid zo kon vermoord worden door die salafistische bendes. De Libische leider Kadhaffi achterna.

Die had midden 2013 de gore lef door in het nieuwsprogramma Terzake van televisiezender Canvas die Belgische Syriëstrijders idealisten te noemen die ginds groepen gingen vervoegen die zich nog nooit aan de bevolking hadden vergrepen.

En dat is dan een professor. Arm onderwijs. Arme UGent. Arme Belgische wetenschap. Het toont de ondragelijke lichtheid van onze wetenschappelijke instellingen en ons onderwijs dat zo iemand die zo’n leugens, zo’n onzin verkoopt het tot professor kan brengen en aanblijven. En dan verbaasd reageren als jonge moslims die dit horen richting Syrië, Irak, al Qaeda en ISIS trekken.

Maar men liet dit maar verder gaan. Toen eind 2013 de VRT in een hoogtepunt van hypocrisie een show ten voordele van Syrië opzette kregen wij er op TV het interview van Rudi Vranckx met nu bij zijn 72 hemelse maagden zittende terrorist Abdoelrahman Ayachi. De man was ginds in (sic) bevrijd Syrië zijn door de VRT (dus de overheid, U en ik) betaalde gids en tolk.

Neen, mensen als Abdoelrahman Ayachi waren voor Vranckx helden, goede jongens en mensen die het land gingen redden van dat onmenselijk monster genaamd Assad. Dat diezelfde Abdoelrahman hier in eerste aanleg wegens terrorisme 8 jaar cel had gekregen en in beroep 4 jaar vertelde onze sterreporter van de VRT natuurlijk niet. Schandelijk.

Dit terwijl men die dag een interview met norbertijn pater Daniel Maes niet uitzond. De man leeft al jaren in Syrië maar vertelt geen sprookjes over vrijheidsstrijders in gevecht met het monster Assad. En dus werd het interview die dag niet uitgezonden. “Slechte kwaliteit”, klonk het geheel ongeloofwaardig bij de VRT. Of de VRT als propagandazender van al Qaeda & Co.

Adnan al Aroun - 1

Reeds van in het prille begin van de oorlog riep deze in Saoedi Arabië levende salafistische predikant Adnan al Aroun via de Saoedische TV op om alle niet salafisten in Syrië te vermoorden. Hun beenderen moesten aan de honden gevoed worden stelde deze vrijheidsstrijder. De man ontvluchte volgens de Syrische media zijn land toen hij als soldaat betrapt werd op het verkrachten van medesoldaten.

De prijs is nu dat men fortuinen moet uitgeven aan extra beveiliging en dat het leven van onze politiemensen in gevaar werd gebracht door de walgelijke praktijken van onze media, politici, ngo’s en ‘experts’ genre Coolsaet. Wat een farce, wat een schande, wat een domheid.

De ngo’s

Hetzelfde bij de ngo’s die hun taak als verdedigers van de mensenrechten zo opvatten dat ze juist het tegenovergestelde deden en de buitenwereld de ene leugen na de andere verdraaiing kwamen vertellen. Met als mooi voorbeeld het idealistisch door Pax Christi opgehangen beeld van het stadje Kafranbel waar ook weer die (sic) vrijheidsstrijders weerstand boden tegen dat ‘monster’.

Dat Kafranbel een door salafistische terreurbendes bezet dorp was wou men bij Pax Christi natuurlijk niet geweten hebben. Een simpele kijk op de door die mensen daar via Twitter verspreide foto’s had hen nochtans dat zo geleerd. Op de vele tientallen foto’s zag je namelijk nooit een vrouw. Die zaten thuis opgesloten aan de haard, verborgen onder hun nikab.

Terwijl dat soort lieden als Brigitte Hermans, Rik Coolsaet, Jorn De Cock, Jens Fransen, enzovoort over het lot van de homo’s in Rusland ellenlange klaaggezangen houden steunden zij in Syrië groepen die homo’s gewoon vermoorden. Daarvoor deden zij dan plots hun ogen potdicht. Het toont dat niet Assad een gebrek aan moraal heeft maar zij die van hem een monster maakten.

Oproep om bombardementen

Hetzelfde natuurlijk voor een Amnesty International en Human Rights Watch die niets meer zijn dan een verlengstuk van het Amerikaans en Brits imperialisme. Organisaties die onder het mom van mensenrechten hier vier jaar lang al meeheulen met al Qaeda & company.

Brigitte Herremans - 2

Vier jaar lang al steunt Brigitte Hermans en Pax Christi de terreur in Syrië. De actie in het stadje Kafranbel was voor haar en haar organisatie een ideaal.

Het ging zelfs zover dat zij medio 2013 opriepen tot Amerikaanse bombardementen op Syrië. Waarna Al Qaeda en andere salafistische bendes het land dan verder konden vernielen. En dat heeft dan de lef om zich een ‘mensenrechtenorganisatie’ te noemen. Het is in mijn ogen gewoon uitschot.

Achteraf is trouwens gebleken dat veel van hun informatie over de mensenrechtenschendingen door de Syrische regering afkomstig was van salafistische organisaties en de regeringen van Qatar en Saoedi-Arabië. Landen gekend voor hun barbaarse regeringsmethodes en die ook de financiers zijn van al Qaeda en andere terreurbendes.

Amnesty International en Human Rights Watch zijn geen wereldverbeteraars maar integendeel organisaties die de rechten van de mens o.m. in het geval van Syrië zware schade toebrachten. Hun enigste plaats is dan ook voor een rechtbank op aanklacht van het schenden van de mensenrechten.

Olie van ISIS

En uiteraard is de hoofdrol in dit bijna ongezien menselijk drama weggelegd voor een Nicolas Sarkozy, François Hollande, Barack Obama en David Cameron die samen met vooral Turkije, Saoedi Arabië en Qatar de oorlog verklaarde aan dat zo prachtige land van 24 miljoen inwoners.

Het is niet Assad die verantwoordelijk is voor de mogelijks 200.000 doden en 8 miljoen vluchtelingen. Neen, het zijn die westerse leiders die in hun imperialistische arrogantie en op vraag van Israël meenden het land te moeten vernielen.

IMG_3411

Kreeg terrorist Abdoelrahman Ayachi de gelegenheid om tijdens de VRT-actie voor Syria propaganda te maken voor zijn terreurbeweging dan mocht pater Daniel Maes niet spreken. Censuur heet dat en steun voor de terreur tegen de Syrische bevolking.

Niet door henzelf natuurlijk, neen, hiervoor hadden zij jihadisten, o.a. uit België. Waarbij Fouad Belkacem als nuttige idioot nu gestraft wordt. Met als vraag: Hoe sterk moet die man zich nu wel bekocht voelen? Hij is niet meer nodig en vliegt dus maar de cel in.

Het was toch de EU die in mei 2013 eenparig toeliet dat ISIS/Al Qaeda de olie afkomstig van de door haar in april 2013 bezette Syrische olievelden in Europa kon verkopen. Olie van Assad mocht niet meer, maar olie van ISIS was dan weer hartelijk welkom in de EU. Onze regeringen als de financiers van ISIS. Geen krant hier die dit vaststaande feit durft te schrijven.

En dat is dan het ‘Europa der waarden’ waar een Herman Van Rompuy en Guy Verhofstadt het zo graag over hebben. Vergeet het, het verhaal van Syrië toonde perfect aan dat de EU elk moreel gevoel mist en gewoon een arrogante en domme imperialistische kracht is. Een walgelijke remake van het negentiende eeuwse Franse en Britse imperialisme.

Vluchtelingenkampen

En ook voor de VN en haar organisaties is het dossier van Syrië een grote schande. Landen als Turkije, Jordanië en Israël voeren openlijk oorlog tegen hun buurland Syrië en de VN kijkt gewoon toe. Neen, een man als VN secretaris-generaal Ban Ki-moon stak de schuld regelmatig zelfs bij de Syrische regering. Enige kritiek op die gewapende agressie tegen buurland Syrië kwam er nooit.

En nochtans is de VN juist opgericht om dit soort zaken aan te pakken. Maar ze doet niets. Integendeel, de door VN-organisaties als het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen gecontroleerde vluchtelingenkampen aan de Syrische grens zijn al jaren een rekruteringsoord voor die salafistische groepen. Zelfs kinderen worden er naar het front gestuurd. De VN weet het en laat betijen.

Nu gaat Syrië haar vijfde jaar van oorlog in. Het tij is militair gelukkig voor het land aan het keren. Het gaat moeilijk en traag maar wie de vorderingen ziet die het leger in 2014 maakte kan alleen maar met een vrij grote zekerheid stellen dat die vooruitgang zich dit jaar zal verder zetten.

Onthoofdingen - 3

De praktijken van ISIS, de ooit door de Europese Unie met aan het hoofd Herman Van Rompuy gesteunde terreurbeweging.

Het voorbije jaar bracht vrede voor grote delen van westelijk Syrië, het dichtstbevolkte deel, en de wederopbouw is er al begonnen. Laat ons hopen dat die positieve trend zich dit jaar zal verder zetten. De 24 miljoen Syriërs verdienen dit. Dit jaar zal heel waarschijnlijk niet het definitieve einde van de oorlog brengen maar het einde zal vermoedelijk zichtbaar worden.

Wat de Syriërs niet nodig hebben zijn de tranen van een Jorn De Cock, Gideon Rachman, Rik Coolsaet en Brigitte Hermans. Ze stinken uren in de wind naar hypocrisie. Zij zijn immers als waterdragers van de westerse regeringen, Israël en die van de slavenstaten op het Arabisch schiereiland medeverantwoordelijk voor dit leed. Ze zijn een schande voor de mensheid.

En daarom hier mijn J’accuse. Mijn klacht als Emile Zola meer dan honderd jaar geleden tegen zoveel onrecht.

Willy Van Damme

1) ‘De vloek van Osama – Tien jaar die de wereld hebben verscheurd’, Rudi Vranckx, 2011, De Bezige Bij, Antwerpen.

Advertenties

7 thoughts on “Syrië in het vijfde jaar–J’Accuse

 1. Weer een artikel waar ik helemaal achter sta, Willy. Het zal niet zo lang meer duren (helaas toch nog veel te lang) dat deze bendes Syrie zijn uitgeslagen. Ik ben benieuwd wat het volgende land is dat op de agenda van de NWO staat. Berg je maar vast, want het zal nog bloediger worden.

  Ik reageer wel niet zo vaak meer Willy, maar ik lees je wel hoor.
  Groet, Gerrit
  Antwoord:
  Ik wou eens mijn woede van mij afschrijven en dan krijg je deze stellingname. Simpelweg uit liefde voor de gewone Syriër. Enfin De VS hebben zich nu een kaart van Damascus gekocht en zijn nu de weg aan het zoeken naar het presidentieel paleis voor een gesprek met dat ‘monster’.

  John Kerry verklaarde vandaag dat hij wil onderhandelen met Assad en dat dit de enige oplossing is. Ik was daarjuist hierover op RT en poog er vandaag nog iets over te maken.
  Verder natuurlijk altijd welkom.
  Willy Van Damme

 2. Klopt als een bus, de aanstichters, de echte moordenaars in deze ontspringen de dans tot zover. Dat kan niet. We kunnen niet eenvoudig weg weer een land volledig in as leggen, niet opnieuw een groot deel van een volk uitroeien, niet weer onze wil opleggen aan een soevereine staat ook nog eens zonder dat de massa uitgebreid en juist geïnformeerd wordt. Ik ga er niet van uit dat Kerry de beste bedoelingen heeft wat zijn gesprek mat Assad betreft. Voor de Amerikanen moet Assad weg, dat moet koste wat kost worden voorkomen. Bedankt Willy.
  Roelf Turksema
  Antwoord:
  Wanneer men de buitenlandse politiek van de VS bekijkt moet men goed beseffen dat er daar verschillende krachten aan het werk zijn die ieder soms totaal tegengestelde meningen hebben, ook in de regering en zeker ook binnen het enorme wereld van de veiligheidsdiensten.

  Zo is er het verhaal waarbij de militaire veiligheidsdienst (DIA) op zeker ogenblik met een verhaal over een geheime Noord-Koreaanse kernwapeninstallatie naar The New York Times stapte. Dit gebeurde nadat president Bill Clinton en Madeleine Albright, zijn minister voor Buitenlandse Zaken, hierover een akkoord hadden gesloten met dat land.

  Voor de idioten en smeerlappen bij die krant was dat verhaal een mooie scoop die men om commerciële reden natuurlijk niet links wou laten liggen. En dus bracht die krant dat verhaal heel prominent. Waarna de Republikeinen in het parlement en hun pionnen in de media, dat verhaal verder opklopten alsof de wereldvrede in gevaar was.

  Het gevolg was dat dit lang en moeizaam onderhandelde akkoord tussen de VS en Noord-Korea in de prullenmand raakte en Pyongyang haar atoombom liet ontploffen. Sindsdien zit het ganse dossier geblokkeerd en in de diepvries. Achteraf bleek dan dat gans dit verhaal van de DIA nep was. Hoe dat verhaal bij de DIA tot stand kwam is niet geweten.

  Wou iemand bewust met een nepverhaal dat akkoord kapot maken? Wou men om politieke reden Clinton in moeilijkheden brengen? Was er sprake van een paranoïde DIA die te snel achterdochtig werd en overal atoombommen zag? Het is voor zover publiek niet geweten. Maar om dat te onderzoeken heb je niet The NYT nodig maar echte journalisten.

  Het voorval toont aan dat men in en met de VS steeds erg voorzichtig moet zijn. En ik begrijp perfect de enorme achterdocht in de meeste landen in de wereld over het Amerikaanse beleid. Het is een achterdocht die ik deel en elk zinnig mens eveneens zou moeten hebben. Het is ook een kwestie van: ‘luister niet naar mijn woorden, kijk naar mijn daden, hoe goed ook verborgen’.

  Wel lijkt het duidelijk dat de grootste tendens op dit ogenblik in het Amerikaans buitenlands beleid streeft naar een akkoord met Iran en haar bondgenoten. De onderhandelingen over het Iraanse kernwapen hebben in wezen immers niets met het nucleaire te maken maar met een geostrategische heroriëntering van Washington.

  Maar ik deel geheel de mening hier van de Syrische president Bashar al Assad.
  Die stelde over de recente koerswijziging van John Kerry, de huidige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, dat men niet zozeer woorden moet uitspreken maar dat het op daden aankomt. En daar had hij nog te weinig van gezien. Ook ik trouwens.

  Ongetwijfeld kennen Assad en zijn bondgenoten/Vrienden ook wel het verhaal over de DIA en Noord-Korea. En bovendien zijn er in de regio sterke krachten die koste wat kost de lijn van verdere oorlog willen voortzetten.

  Frankrijk, dat wel twijfelt en binnen de NAVO geïsoleerd is, Turkije, Qatar, Israël en Saoedi Arabië geven niet de indruk hier te willen wijken. En dus moet de VS die deels wel voor het hoofd stoten. Het verklaart waarom Kerry zijn uitlating over Assad nadien wat afzwakte.
  Willy Van Damme

 3. Ik dacht dat de hoofdreden voor het verdrijven van Assad door de “rebellen” : de weigering door Assad voor het aanleggen van pijpleiding (van Qatar naar Europa) door Syrie.
  Assad is bondgenoot van Poetin en de pijpleiding voor gasvervoer zou slecht uitkomen voor de uitvoer van gas voor Rusland .
  Daarom ook het verdrijven van Viktor Fedorovytch Ianoukovytch en het installeren van een pro-westerse regering in Oekraine.
  Rusland en Syrie kloten ons , wij zullen hem op onze manier kloten in Oekraine.
  Trage Eddy
  Antwoord:
  De oorlog met Syrië heeft niets te maken met pijpleidingen, olie, gas of zakelijke belangen van Amerikaanse bedrijven of private investeerders. Zoals ik al herhaalde malen schreef heeft alles te maken met Hezbollah die men met alle mogelijke middelen wou en nog wil kapot maken. Maar men dacht dat dit alleen kon door eerst Assad te vermoorden en Syrië te vernielen. Het is een oorlog die men voert om Israël en ook wel Saoedi Arabië te plezieren, twee andere belangen maar nauwe bondgenoten.

  Oekraïne heeft te maken met de wens van de VS om een economische en politieke alliantie van de EU met Rusland onmogelijk te maken. Te intense samenwerking op het Euro-Aziatische continent is de grote schrik van de VS. Een alliantie van de EU met Rusland, China, Rusland en eventueel ook Indië maakt van de VS gewoon een machteloze toeschouwer op het wereldtoneel.
  The New American Century wordt dan de No American Century.
  Willy Van Damme

  • Geachte heer Van Damme,
   Ziehier nog wat info over de pijpleiding en de geopolitiek :
   Any review of the current conflict in Syria that neglects the geopolitical economics of the region is incomplete.
   bron: http://www.armedforcesjournal.com/pipeline-politics-in-syria/
   Mvg
   Trage Eddy
   Antwoord:
   Bedankt voor die link naar dat interessante artikel. De echte reden voor die aanval op Syrië heeft, zoals ik al herhaalde malen stelde, daarmee niets te maken. Het is Hezbollah en niets anders. Daarvoor zijn er teveel aanwijzingen.

   Men is ook geen oorlog begonnen omdat Qatar er een pijpleiding wou leggen. Maar in de VS heeft men schrik om de harde waarheid te schrijven en begint men hier dus over pijpleidingen ter spreken.

   Zaterdag nog een discussie gehad met een hier in Lebbeke verblijvende Syrische dame die eveneens zonder een seconde te aarzelen diezelfde analyse maakte. Men maakt de mensen hier maar wat wijs maar in de Arabische wereld lukt dat al veel minder en spuwt men figuren als een Robert Kaplan en al die betweterige journalisten van onze media gewoon uit. Met recht en rede.
   Willy Van Damme

 4. “Arm onderwijs …”, zeg dat wel. Een poosje geleden zei ik tegen vrienden dat het mij zou verwonderen als er meer dan 5% allumni van de KUL zou te vinden zijn, die zouden begrijpen waar het logo van de KUL over gaat. Dat bleek nog een overschatting, het logo blijkt nu nagenoeg helemaal verdwenen. Het zegt iets over de deplorabele toestand van de hedendaagse menselijke ontwikkeling.

  Vorige vrijdag had ik een ontmoeting met enkele moeders/oma’s, die meer dan 40 jaar terug met mij op school hadden gezeten. We hadden destijds allemaal wel onze zwakke punten, waren geen uitblinkers, maar voor onze kinderen en kleinkinderen is geen moeite teveel. Alles waar we het vroeger moeilijk mee hadden, gaat nu vanzelf. Het is de liefde van moeders voor hun kinderen/kleinkinderen die het perspectief open trekt, het denkvermogen stimuleert, een niet vermoede bron van energie is.

  Daar gaat dat logo over. Je bent pas echt ‘wetenschapper’, die naam waardig, als je je egoïsme onder controle kan houden en de bekommernis om de mensheid en zijn leefmilieu in zijn geheel voorop kan plaatsen. Dat logo op iedere cursus moest de studenten, zowel mannen als vrouwen, er aan herinneren welke attitude ze best nastreefden.

  Voor die populistische academici draait het vooral om hun ego, om hun roem, om hun imago, om op TV komen en die ikzucht heeft een perspectief vernauwende werking. Hetzelfde zie je bij de journalisten van de machtsmedia en de meeste politici.

  Gisteren zond Canvas een aflevering van Wallander uit waarin de meedogenloosheid van politiek-militaire strategen aan bod kwam. Een mensenleven betekent niets voor hen. Is dat al kwaliteit wat we van een nationale omroep, betaald met ons belastinggeld, mogen verwachten?
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Dat logo ken ik niet, maar wat je zegt over wat een wetenschapper hoort te zijn klopt natuurlijk. Maar sinds mijn onderzoek naar Aubin Heyndrickx nu dertig jaar terug is ook dat wereldje ontmaskerd. Uitlatingen als die van een Rik Coolsaet verrassen dan ook niet.
  Maar hij is slechts een van de velen die niet door degelijk onderzoek op die post geraakten. Dat is duidelijk.
  Willy Van Damme

 5. Dag Willy

  Mooi commentaar, ik deel uw gevoel van walging en boosheid volledig.

  Volgens sommigen (oa Pat Lang) wilde Israël in 2006 Hezbollah militair uitschakelen zodat het vervolgens de Iraanse nucleaire installaties zou kunnen bombarderen, zonder een mogelijke vergelding van Hezbollah te moeten vrezen.

  De nucleaire onderhandelingen tussen de P5+1 (of beter gezegd tussen de VS en Iran, aangezien China en Rusland geen probleem zien met het Iraanse nucleaire programma en de EU3 traditiegetrouw slaafs de VS volgen) en Iran voor een politiek akkoord gaan trouwens hun laatste fase in.
  Het zou fijn zijn als u daar ook uw licht op kan werpen en op de mogelijke geopolitieke gevolgen van een eventueel akkoord, maar da’s natuurlijk helemaal uw beslissing.

  PS Het is een paar keer voorgevallen dat mijn reacties in vorige commentaren niet verschenen.
  Was dit te wijten aan een technisch of inhoudelijk probleem?

  Groet
  Cyrus
  Antwoord:
  Ik plaats uit principe alle commentaren behoudens die welke lasterlijk zijn omdat ze ongefundeerde beschuldigingen uiten die correctioneel strafbaar zijn, beledigend zijn van een persoonlijke aard of omdat ze racistisch zijn. De rest wordt steeds geplaatst.

  Mijn vermoeden is dus dat ze hier dan nooit zijn toegekomen. Het kan wel al eens gebeuren dat ze bij de spam geraken en pas wat later worden opgemerkt, maar ook die worden steeds geplaatst.

  Verder ga ik zeker nog een terugkomen op die onderhandelingen tussen de VS en Iran. Volgens een recent verhaal wou Israël onder Netanyahu een aantal jaren geleden Iran bombarderen maar dreigde de VS er mee die vliegtuigen neer te halen. Of dit waar is weet ik natuurlijk niet, maar het lijkt zeker niet onmogelijk.

  Ondertussen beschikt Hezbollah nu ook over robotvliegtuigen die raketten kunnen afschieten. En de training en reputatie die ze dankzij die oorlog kregen is voor de groep van een onschatbare waarde.

  Zoals ik eerder al schreef is die oorlog tegen Syrië en Hezbollah niet alleen misdadig geweest maar ook oerdom. Ze hebben als resultaat het omgekeerde gekregen van wat ze wilden realiseren. Daarom: Idioten.

  Ik plaats deze reactie wegens uw opmerking op het einde van U wat vroeger dan de andere nog wachtende reacties. Het is hier nu heel druk.
  Willy Van Damme

 6. Dit weekend stond er in het belang van limburg een beschrijving van de syrische oorlog.
  Er stond ook weer bij dat het syrische regime een chemische aanval had uitgevoerd. Het is totaal ongeloofwaardig dat ze net op dat moment(voor een VN inspectie) dat zouden doen. De media blijven de leugens gewoon volhouden want Assad moet natuurlijk toch de grote slechterik blijven en de eindverantwoordelijke in dit alles.

  Het meest absurde is dat Europa dan nog de prijs voor de vrede heeft gekregen terwijl ze niets anders doen dan andere landen buiten Europa in de vernieling helpen. Christenen, Sjiieten en andere minderheden worden geterroriseerd door laffe, bloeddorstige moordenaars met de goedkeuring van onze politici. Nu ineens niet meer natuurlijk.
  Ik herinner me nog goed de tijd dat Assad binnen de 6 maanden ging vallen. Hij zit er nog altijd, met dank ook aan Iran en Hezbollah. Ik weet uit goede bron dat Hezbollah effectief christenen heeft beschermd tegen terroristen. Europa zal dit niet graag horen maar zij lieten hun geloofsgenoten gewoon stikken. Alles is goed zolang Saoedi-Arabië maar tevreden is. Dit zijn Soennieten (wahhabieten) die homo’s haten, lesbiennnes,andersgelovigen, niet-gelovigen,…
  Eigenlijk haten zij alles en iedereen maar dit land is een bondgenoot van Europa in de strijd tegen het terrorisme. Kan het nog lachwekkender? Blijkbaar zijn we nog niet op het einde want Benjamin Netanyahu is ook helemaal aan het doordraaien. Hij vergelijkt iran met IS, wil duidelijk oorlog en zegt dat israel het desnoods allemaal zelf zal doen.
  Ik wist dat er in Teheran joodse synagogen waren maar niet dat het er vijftig waren. Heel zeker is dat er in Saoedi-Arabië geen synagogen en ook geen joden te vinden zijn, toch niet in het openbaar. Joden zijn in hun ogen varkens en christenen zijn honden. De Saoedi’s leveren ons olie en zijn onze beste vrienden dus mogen ze dat gerust denken, niet?

  Wat een gestoorde, gekke wereld.
  Jochen Collas
  Antwoord:
  inderdaad, gestoord, gek. De wereld wordt voor een belangrijk deel bestuurd door psychopaten en ik overdrijf niet en integendeel wik heel zorgvuldig mijn woorden. Ik wou dat ik het anders zou kunnen schrijven maar de waarheid heeft haar rechten.

  Wat je zegt over Hezbollah en de christenen daar klopt. Het is geen toeval dat de meerderheid van bijvoorbeeld de Libanese christenen nu Hezbollah steunt en er zelfs christenen met hen meevechten.

  En ondertussen steunt Pax Christi salafistische jihadisten die er genoegen in scheppen om christenen te onthoofden en kerken te plunderen en te vernielen. Hetzelfde voor onze (sic) christelijke haiku’s schrijvende politicus Herman Van Rompuy die een bij hem om hulp voor Syrië smekende pater bedreigde met meer oorlog.

  Wat betreft die Iraanse joden dient gezegd dat die er al duizenden jaren wonen en gewoon de daar achtergebleven joden zijn. De vorige Iraanse president Ahmadinejad die men hier in onze media en politiek van jodenhaat beschuldigde heeft de joodse gemeenschap zelfs extra subsidies geven voor het onderhouden van hun instellingen waaronder de synagogen.

  Maar Israël is woest omdat het die joden niet naar haar heilstaat kan lokken. Er is trouwens ook een vaste vertegenwoordiger van de joodse gemeenschap in de Majlis, het parlement.

  Verder maakte de Iraanse TV onder Ahmadinejad ooit een fictieserie rond een Iraanse diplomaat die in bezet Parijs tijdens WO II joden via een vals paspoort hielp ontsnappen. Een Iraanse Schindler dus. Maar daarover lees je natuurlijk niets in De Standaard, NRC, Le Monde of de BBC.
  Daar is er alleen plaats voor gore propaganda.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s