Dendermondse Volkswoningen–Dynamiek zoeken in moeilijke tijden

De sociale huisvestingsmaatschappij De Dendermondse Volkswoningen heeft de voorbije jaren een enorme transformatie richting meer dynamiek ondergaan. Tot een 9 jaar stond de maatschappij onder leiding van voorzitter Leon Bomhals en met als directeur Patrick De Smedt. Met alle gekende gevolgen. Maar dat is gelukkig nu geschiedenis.

Boze huurders

Het was een maatschappij met een onvoorstelbaar slechte reputatie. Communicatie met de buitenwereld zoals de pers was er op een heel rare uitzondering na niet. En met vele huurders lag men overhoop. Die hun klachten werden immers in regel verticaal geklasseerd richting de vuilbak.

Raad van Bestuur van de Dendermondse Volkswoningen

De raad van bestuur van de Dendermondse Volkswoningen tijdens de recente nieuwjaarsreceptie. Piet Pauwels staat uiterst links.

Als het Dendermondse stadsbestuur met haar hoorzittingen in de sociale woonwijken begon dan was het er voor de stad mede daarom ook spitsroeden lopen. Bovendien waren alle betrokken partijen zoals de Groendienst en politie wel aanwezig maar bleef de Dendermondse Volkswoningen overal weg. En dat laatste was geen toeval.

De klachtenberg over de maatschappij was nu eenmaal enorm. Dit terwijl Volkswelzijn, die andere iets minder grote lokale sociale huisvestingsmaatschappij, op die buurtvergaderingen wel verscheen en amper problemen had met protesterende huurders.

Marcel Segers

De eerste grote koerswijziging bij de Dendermondse Volkswoningen kwam er met het aantreden op 16 januari 2006 van Wiezenaar Marcel Segers als voorzitter. Een aardverschuiving want christen-democraat Leon Bomhals, de vorige voorzitter, werd gezien als een plaatselijk erg invloedrijk man.

En een eerdere poging door de vroegere Dendermondse burgemeester Norbert De Batselier (sp.a) mislukte door het verzet van mensen uit de omgeving van Fons Hermans, een van CD&V afgescheurde christen-democraat.

Het is ook typerend dat binnen de Dendermondse CD&V niemand bereid bleek om de voorzittersfakkel van Bomhals te nemen. Het werd dan maar een weinig gekende christen-democraat uit het kleine Wieze die de opkuis mocht gaan doen. “Wat Marcel Segers toen kreeg was zeker geen geschenk”, zegt een insider.

Opkuis

De volgende stap was het ontslaan van directeur Marc De Smedt in augustus 2009. Naar verluidt wegens het slecht functioneren. In zijn plaats kwam dan in mei 2010 Dendermondenaar Piet Pauwels. Het waren voor de maatschappij zeer moeilijke jaren.

Marcel Segers

De aimabele wat bescheiden ogende Marcel Segers was een man uit CD&V/ACW hoek en amper gekend. Hij leek wel als die Chinese vrijwilliger gekozen om dit wespennest aan te pakken. Het lukte.

Ook onderhandelde men toen met de eveneens door de CD&V bestuurde Hamse sectorgenoot De Zonnige Woonst over een fusie. Maar die gesprekken raakten echter niet rond. Blijkbaar was de Schelde tussen Hamme en Dendermonde te diep.

Uiteindelijk trok men bij de Dendermondse Volkswoningen de stoute schoenen aan en zette men de operatie opkuis op eigen kracht verder. En nu bijna tien jaar na het aantreden van Marcel Segers en vijf jaar na dat van Piet Pauwels lijkt de metamorfose een realiteit geworden.

Men heeft nu een sociale assistent in dienst en verschijnt zonder schaamte en vrees op de door het Dendermondse OCMW georganiseerde buurtvergaderingen. Gedaan zijn de scheldkanonnades van woedende huurders. In de plaats is er een goede verstandhouding gekomen en zijn die buurtcomités nu zelfs een bevoorrechte gesprekspartner geworden.

Communicatie

Er is het besef bij de huurders dat de Dendermondse Volkswoningen ook niet alles kan doen en er is het besef bij de Dendermondse Volkswoningen dat de grieven van de huurders serieus moeten genomen worden. Waar men voorheen onder het vorig bestuur desnoods de telefoon niet opnam is er nu het wederzijdse respectvol praten. Een totaal andere wijze van optreden.

Deze gewijzigde mentaliteit is misschien nog het best merkbaar door het nieuwe communicatiebeleid van de huisvestingsmaatschappij. Zo verschijnt er al een tijd De Woonweter, een viermaandelijks professioneel gemaakt tijdschrift  over de activiteiten van de groep.

Bouwproject Halfveldstraat, Lebbeke

Vorige week ging men op tocht om een aantal bouwprojecten van de Dendermondse Volkswoningen te bezoeken. Hier in de Lebbeekse Halfveldstraat waar twaalf appartementen met een slaapkamer en 10 met twee slaapkamers komen.

Naast dan uiteraard de website www.dendermondsevolkswoningen.be en de publicatie zowel in drukvorm als digitaal van het jaarverslag. Een wereld van verschil met het niet-communicatieve beleid van voorheen.

En waren er voorheen massa’s klachten in de Dendermondse sociale woonwijken het Keur en de Donckstraat dan wordt ook hier de verkrotting en leegstand door de Dendermondse Volkswoningen nu daadwerkelijk aangepakt. Geen simpele zaak want de noden hier zijn enorm en de beschikbare middelen beperkt.

Renovatie Keur

De gewestoverheid eist wel dat alle sociale woningen tegen 2020 aan de eisen op het vlak van vooral isolatie en wooncomfort moeten voldoen maar stelt hiervoor te weinig geld ter beschikking. En dit met eigen middelen doen is voor deze en de andere sociale huisvestingsmaatschappijen gewoon onmogelijk. Zo niet vliegen de huurprijzen sterk opwaarts. En dat kan niet.

Men is nu wel bezig met de aanpak van een serie woningen uit de jaren zestig in de Tinnenpotstraat, Posthoornstraat en Korte Dijkstraat van de wijk het Keur waar men van 71 woongelegenheden er  91 maakt. Het is een renovatieproject waarbij in wezen alleen nog de ruwbouw blijft staan.

“Men bouwde in die periode massa’s sociale woningen maar de kwaliteit was gewoon slecht. Als we nu de eisen zien waaraan we van de overheid moeten voldoen dan is dat een gans andere wereld. Qua comfort is er nog weinig verschil met de private markt”, stelt Piet Pauwels, directeur van De Dendermondse Volkswoningen.

Bouwproject Florent De Molstraat

Hier met een select gezelschap op bezoek op de site aan de Florent De Molstraat waar oude arbeiderswoningen werden afgebroken en nu in de plaats 16 appartementen komen waarvan 2 met twee slaapkamers en de rest met een slaapkamer.

Na deze fase pakt men hopelijk volgend jaar in het Keur dan nog eens 150 woningen aan zodat die wijk dan grotendeels in het nieuw staat. “Hierna hopen wij te starten in de wijk Donckstraat. Mits er natuurlijk geld is”, oppert Piet Pauwels nog. De woningen in beide grote wijken zullen dan allen voldoende geïsoleerd zijn en over alle hedendaagse wooncomfort beschikken.

Kluster

Een ander belangrijk project dat naar haar voltooiing gaat is het Kluster in Grembergen. Hier bouwt men in totaal 63 bejaardenwoningen, aanleunflats die naast het woon- en zorgcentrum Sint-Antonius staan.

Een project met een heel lange voorgeschiedenis dat nog tegen de zomer bewoonbaar moet zijn. Het zijn woningen die in contact gaan staan met het rusthuis en daarvoor beschikken over een alarmknop en parlofooninstallatie in geval van nood. Ook zijn de gangen en liften zo gemaakt dat men indien nodig zelfs de bedden vlot kan verhuizen.

Marcel Segers: “We hebben dat vroegere klooster laten afbreken en grondstalen genomen en dat bleek allemaal in orde. Tot men begon met de grondwerken en men plots asbest ontdekte. Wat uiteraard vragen opriep. Het betekende voor ons een extra kost van 180.000 euro. Ook dienden we na een klacht over schaduwhinder vanwege een gebuur twee woningen minder te bouwen.”

Toch vallen de huurprijzen die afhangen van het inkomen goed mee en variëren zij van ergens rond de 150 euro tot een uitzonderlijke 600 euro per maand. Het is sociaal een erg belangrijk project daar het ouderen de gelegenheid moet geven in een aangepaste betaalbare woning verder ouder te worden. Hoogbejaarden kunnen dus in hun Grembergen blijven wonen.

Een rusthuis is immers duur en er zijn in die centra gewoon niet voldoende plaatsen beschikbaar voor alle bejaarden. En met een gemiddelde prijs van dagelijks 50 euro houden vele bewoners van rusthuizen ook amper nog iets over voor wat extra vertier. Wie woont in zo’n bejaardenflats heeft wel nog geld over voor aankopen en vertier in de lokale handelszaken. Dorp en ouderen winnen dus.

Renovatieproject Keur, Dendermonde

Het veruit belangrijkste project van de Dendermondse Volkswoningen is de renovatie van grote delen van de sociale woonwijk het Keur. Ooit de schande van de huisvestingsmaatschappij met vele geheel versleten woningen zonder veel modern comfort.

Lebbeke en Waasmunster

Hier in het Kluster komt er ook een polyvalente zaal die de stad zal huren en vooral gaat dienen voor de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Grembergen, in haar genre een der beste muziekbands in Dendermonde.

Die harmonie huisde hier vroeger in het oud nu eveneens afgebroken schoolgebouw en vonden wat verder tijdelijk onderdak in een vroeger café aan het Grootzand, eigendom van de Dendermondse Volkswoningen.

Dat zal nog dit jaar tegen de vlakte gaan om plaats te maken voor 5 appartementen. Andere projecten van de huisvestingsmaatschappij die naar hun realisatie gaan zijn in Lebbeke de Halfveldstraat, waar 22 appartementen komen, en de Florent De Molstraat waar men 17 appartementen bouwt. De oplevering hiervan is voor beiden gepland voor oktober dit jaar.

Verder komen er in Lebbeke nog 8 appartementen aan de Motbaan en 12 appartementen aan de Kerkhofstraat in Wieze. De werken aan de Kerkhofstraat starten volgende maand april terwijl men voor de Motbaan de laatste hand legt aan de bouwaanvraag. Wat betekent dat de werken hier normaal starten rond de zomer van 2016.

Te renoveren woningen in het keur, Dendermonde

Rijwoningen in de wijk het Keur die typerend zijn voor de versleten toestand van de wijk. Veel basiscomfort ontbreekt en van isolatie is amper of niet sprak. Ook deze gaan aangepakt worden.

De derde gemeente waar men actief is is Waasmunster. Hier levert men deze maand aan de Warandestraat zes voor ouderen bestemde appartementen op. Ook deze beschikken over alle mogelijke comfort met parkeerplaatsen voor zowel auto’s als fietsen, groenvoorziening en keukens en badkamers die aangepast zijn voor rolstoelgebruikers.

Grote wachtlijst

In totaal beschikt de Dendermondse Volkswoningen over 1.065 woongelegenheden waarvan 394 woningen met 3 slaapkamers, 162 appartementen met 2 slaapkamers en 120 appartementen met 3 slaapkamers. In Dendermonde beschikt men over 734 woongelegenheden, in Waasmunster over 246 en in Lebbeke over 85.

Een probleem voor de Dendermondse Volkswoningen is natuurlijk de specifieke mentaliteit in de bouwsector waartegen het moeilijk vechten is. Het systeem van onderaannemers van onderaannemers is frequent, evenals het gebruik van buitenlandse soms amper gekwalificeerde arbeidskrachten.

Bouwwerven lijken in bepaalde gevallen een beetje op het wilde westen waar zo niet alles toch veel kan. En al die bouwwerven van nabij opvolgen is niet gemakkelijk en in veel gevallen is herstel van de fouten dan niet altijd simpel.

Het Kluster, aanleunflats voor ouderen in Grembergen

De bejaardenwoningen het Kluster in Grembergen is het grootste nieuwbouwproject van de sociale huisvestingsmaatschappij. Tegen de zomer levert men hier 63 woningen op, bestemd voor oudere mensen voor wie het onderhouden van de eigen woning niet meer haalbaar is. Zij kunnen nu in hun dorp onder de kerktoren verder oud worden.

Maar voor ondernemingen als de Dendermondse Volkswoningen is het doel te zorgen voor betaalbare woongelegenheden bestemd voor mensen die over onvoldoende middelen beschikken om zich op de private markt te begeven.

En de vraag is hier enorm. Zo is er een wachtlijst van eventjes 1.320 personen en gezinnen. Veel meer dan het totale patrimonium van de maatschappij. En zo lang de regering hiervoor onvoldoende middelen ter beschikking stelt zal dit aantal wachtenden hoog blijven of zelfs nog groeien. De sleutel ligt dus bij een almaar bezuinigende gewestregering.

Willy Van Damme

Een gedachte over “Dendermondse Volkswoningen–Dynamiek zoeken in moeilijke tijden

 1. Ik woon nochtans vele kilometers van jullie.
  Maar als ik dit lees:
  >>Men heeft nu een sociale assistent in dienst en verschijnt zonder schaamte en vrees op de door het Dendermondse OCMW georganiseerde buurtvergaderingen. Gedaan zijn de scheldkanonnades van woedende huurders. In de plaats is er een goede verstandhouding gekomen en zijn die buurtcomités nu zelfs een bevoorrechte gesprekspartner geworden.<<

  En ik zie de foto's met de nieuwe projecten en de op stapel staande wijk het Keur dan doet mij dat verdomd goed. ZO HOORT/MOET HET!

  Goed artikel mijnh. Van Damme!
  Lange Jan
  Antwoord:
  Bedankt voor je commentaar. Natuurlijk loopt alles bij de Dendermondse Volkswoningen niet perfect en zijn er al eens serieuze problemen en discussies. Dat is logisch. Maar ik denk dat ik hier de essentie van de zaak beschreven heb en dat is een positief verhaal waar ik mijn hoed voor af doe.

  Dit opkuisen was ook zeker geen gemakkelijke zaak. Zet je maar eens in de plaats van de belangrijkste tenoren van dit verhaal. Ze doen maatschappelijk ook erg belangrijk werk.

  Verder schrijf ik dit soort verhalen het liefst. Maar ik ben er hier om de huidige toestand te beschrijven, te analyseren en te becommentariëren en dan is het verre van altijd leuk. Gruwel aanschouwen is dan mijn deel. Spijtig. We hebben hier echter nu eenmaal met mensen te doen. Met alle gekende gevolgen.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s