Parket wil met zaak Vera Van Laer naar assisen

Het Antwerpse parket heeft dan na wat aarzelen een beslissing genomen in de zaak van de op 5 juli 1996 verdwenen Vera Van Laer. Alhoewel er tot heden geen lijk werd gevonden wil het de zaak nu toch voor het Antwerpse hof van assisen brengen. Het doek denken aan de nu voor assisen zittende zaak van de vermoorde Britta Cloetens en die van de seriemoordenaar Andreas Pandy. Ook hier waren er geen lijken en bleef veel dus in het duister.

Superclub

Vera Van Laer was de vriendin van Marc De Schutter, een van de topfiguren in de zaak van de in de jaren negentig van de vorige eeuw teloorgegane videoverhuurketen Superclub. Deze was in 1983 opgericht door de intussen overleden Maurice De Prins en veroorzaakte het grootste financieel schandaal uit die periode.

 OPZOEKINGSBERICHT/AVIS RECHERCHE

Op 5 juli 1996 verdween Vera Van Laer. Voordien had ze reeds hevige ruzie gekregen met De Schutter. Vermoedelijk ging die ruzie vooral over geldkwesties.

Zonder dat er ooit sprake geweest was van een beursgang verhandelde men het aandeel massaal onder het grote publiek. Voorzien van mooie reclameartikels in de toen nog Financieel Economische Tijd hetende beurskrant schoot de waarde van dat aandeel op enkele maanden tijd als een raket de hoogte in.

Van amper 100 Belgische frank in september 1989 (2,5 euro) vloog het opwaarts om in mei 1990 zelfs meer dan 6.000 frank te bereiken (150 euro). En niemand in de media die toen waarschuwde, geen enkele toezichthouder die opmerkingen maakte en een politiek en gerecht die eveneens de ogen sloten.

Met vermaarde beleggingsspecialisten en hun bladen als Afinas die het aandeel aan het dom gehouden publiek aanprezen als zijnde het koopje van de eeuw. De fraude en oplichting van het publiek kon ongestoord verder gaan. Het was feest, bij sommigen.

In mei 1990 lekte dan een erg rommelig rapport gemaakt door bedrijfsrevisor André Descamps over het bedrijf uit waarin op enkele eigenaardigheden werd gewezen. Het lekken gebeurde door de filmmakers Marc Punt en Jan Verheyen die ongerust waren over de fenomenale groei van Superclub. Pas dan zal de toenmalige Commissie voor het Bank- en Financiewezen van Jean-Louis Duplat in paniek plots reageren.

Superclub Logo

Superclub was onder De Prins een verzameling zwaar verlieslatende bedrijven zonder enig uitzicht op winst. En toen Philips het verder wou rechttrekken haalde het internet dit zakenmodel helemaal onderuit. Wie koopt nu nog video- of muziekdragers als men die films en video’s gratis via het net kan downloaden?  

Onmiddellijk klapte het aandeel als een zeepbel in elkaar en bleek het feitelijk onverkoopbaar. Sommigen met de goede connecties bouwden met de winst een huis, anderen dienden hun huis te verkopen.

Antwerp FC 

Het was de Nederlandse multinational Philips die met de brokken achterbleef. Het koste grote baas Jan Timmer en de Belgische verantwoordelijken hun job. De groep diende haar witgoeddivisie te verkopen aan Whirlpool en ontsnapte volgens insiders zelfs ei zo na zelf aan een over kop gaan.

Een geslepen en amper geschoolde Maurice De Prins was de goed in het pak zittende Nederlanders veel te slim af. Zelfs de fine fleur van het Nederlandse bankwezen werd door hem opgelicht. De ING en ABN/AMRO verloren pakken geld aan de werkmansjongen uit het Klein-Brabantse Hingene.

De Prins kreeg nadien wegens een serie feiten zoals valsheid in geschrifte 4 jaar en drie maanden effectief cel. Voor de deels via de Kredietbank lopende aandelenzwendel werd nooit iemand gestraft.

Een deel van de gelden van Superclub arriveerde ook als sponsoring bij de Antwerpse voetbalploeg R.A.F.C. waar Fernand Colin Jr. en Eddy Wauters, toen toplui bij de Kredietbank, de plak zwaaiden. De zaak toonde hoe in Antwerpen zo niet alles dan toch wel heel veel mogelijk was. Mits uiteraard de goede connecties.

Café Road Inn

Maar ook na Superclub bleef Marc De Schutter verder aan de weg timmeren en richtte hij met een aantal vrienden uit Superclub een ganse serie nieuwe bedrijven op. Zaken die echter al snel eveneens de ene na de andere over kop gingen.

Maar echt gestraft werd De Schutter hiervoor nooit, ondanks de grootschalige fraude. Drie jaar voorwaardelijk was het maximum. Een behandeling die zeker vragen oproept. Was het omdat hij voor de politie ook tipgever speelde? Zo ja, dan is dat een zoveelste schandaal in dit dossier.

Eddy Wauters

Gewezen KB-topman en voetballer Eddy Wauters. Dankzij de sponsoring van Superclub beleefde The Great Old, de troetelnaam van de R.A.F.C., haar hoogtepunt met in 1993 de finale der bekerwinnaars tegen F.C. Parma die het met 1-3 in het Wembleystadium verloor. Nu dreigt de R.A.F.C. bankroet te gaan.

De relatie van Marc De Schutter met Vera Van Laer dateert van na Superclub. Samen met de toenmalige echtgenote van Marc H., toen een topman van de Opsporingsdienst van de Antwerpse politie (OD), runde ze de Road Inn, een café aan de Mechelsesteenweg in Antwerpen, vlakbij het hoofdkwartier van de gerechtelijke politie. Ze was er ook goed gekend als ontmoetingsplaats na de dienst.

Erg interessant voor een Marc De Schutter die in dit milieu over nogal wat vrienden beschikte. Zo was er ook substituut Eric Corazza die, in de periode dat Vera Van Laer verdween, met een rechter een liefdesnestje bouwden in de villa van De Schutter in het Nederlandse Philippine. 

Een verhaal dat toenmalig procureur-generaal Christinne Dekkers tijdens een interview bevestigde maar Corazza steeds ontkende. “Hij is de nagel aan mijn doodskist”, aldus procureur-generaal Dekkers toen.

Netwerker

Ook de Schutter zelf en zijn vroegere zakenpartner Jan Maes bevestigden dat toen. Het voorval toont de dubieuze en ook wel gevaarlijke natuur van het netwerk dat De Schutter spon. Je kon de mogelijkheden voor afpersing zo zien. De Schutter werkte trouwens als tipgever voor de politie! En is dit laatste de verklaring waarom er strafrechtelijk rond de man nooit een effectieve veroordeling kwam? 

Als De Schutter nadien in het Franse Port Saint-Louis du Rhône de jachthaven Port Napoleon uitbaat zal hij er al gauw bevriend raken met het plaatselijke stadsbestuur en een aantal douaniers die er kind aan huis zullen worden.

Nadien zullen de douaniers hierom verplaatst worden en verliest het stadsbestuur de verkiezingen. De jachthaven is dan eigendom van twee Nederbelgen, pornokoning Gerard Cok en ondernemer Jan Hamelink.

Centraal Station, Antwerpen

Het Antwerpse Centraal Station waar volgens de eerste verklaring van Marc De Schutter Vera Van Laer op 5 juli 1996 door hem werd afgezet. Analyse van zijn mobiel telefoonverkeer toonde echter dat hij hierover loog.

De verdwijning van Vera Van Laer zal zorgen voor een eerste onderzoek en zelfs arrestatie van Marc De Schutter. Volgens zijn eerste versie had hij haar die dag afgezet aan het Antwerpse Centraal Station waar ze dan de trein richting het Franse Nice ging nemen waar haar twee kinderen toen bij haar vroegere echtgenoot verbleven.

Snel echter blijkt dat dit verhaal gelogen is. Wat De Schutter in 1996 nog niet wist was dat men de locatie van een operationeel zijnde GSM toen al kon traceren. En dan bleek er van dat verhaal met het Centraal Station niets te kloppen. De man vloog in de cel maar bleef daar uiteindelijk niet lang zitten. Het onderzoek geraakte immers nergens en de zaak leek een stille dood te sterven, onder pakken gerechtelijk stof.

Forcom

Tot in Antwerpen het schandaal rond zaalvoetbalclub Forcom uitbrak. Een smeuïg verhaal over fraude waarbij de vroegere Antwerpse stadspolitie in opspraak kwam. Met als gevolg dat ook OD’er Marc H., boezemvriend van De Schutter, mee op de voorgrond kwam te staan.

Het zorgde voor het heropstarten van het onderzoek door François Kind (1), een sinds vorig jaar met pensioen zijnde lid van de gerechtelijke politie. Een man met de reputatie om lastige en onoplosbaar lijkende zaken toch voor de rechtbank te kunnen brengen. Met veroordelingen.

Het dossier werd dan ook grotendeels door hem en zijn rechterhand Bart D.N. uitgespit en zo te zien met resultaten. Waarbij Marc De Schutter en Marc H. elkaar bij een confrontatie zelfs de zwarte piet doorschoven. Ook zou de vroegere echtgenote van Marc H., de mede-uitbaatster van de Road Inn, uit de biecht zijn gaan klappen.

Marc De Schutter in Port Napoleon

Marc De Schutter in de jachthaven van Port Napoleon in het Franse Port Saint-Louis du Rhône. En zoals in Antwerpen had hij ook hier direct interessante vrienden. Ditmaal dan in het stadhuis en bij de douane. Het vermoeden is dat hij ook hier wel eens een drugsimporteur klant in de jachthaven aan de bevriende douaniers verklapte. Een klein visje gooien heet dat. Of hoe bouw je een netwerk uit.

Bleek ook dat het eerste onderzoek naar die verdwijning van Vera Van Laer mede door vrienden van De Schutter was gedaan. Zo ontdekte men dat de vroegere baas van de OD in Port Napoleon bij zijn vriend De Schutter hamburgers had gaan bakken. Een wel heel merkwaardige ‘vriendendienst’.

Meststal

Tijdens het tweede onderzoek zal het gerecht zelfs een huiszoeking doen op de Oudaan, het hoofdkwartier van de stadspolitie. Ook werd magistraat Eric Corazza verhoord. Of die iets met de zaak zelf te maken heeft is echter verre van zeker. Een aantal politielui werden zelfs in verdenking gesteld wegens bedrog rond het eerste onderzoeksdossier.

Volgens sommige bronnen was het o.m. een verklaring van politieman Marc H., gedaan tijdens het eerste onderzoek, die zorgde voor een alibi van De Schutter. Voor de ouders van Vera Van Laer en haar twee kinderen is het natuurlijk een tragische zaak dat er tot heden nooit enig spoor van het lijk van Vera Van Laer is gevonden.

Villa Marc De Schutter in het Zeeuws-Vlaamse Philipinne

De toen zwaar bewaakte villa van Marc De Schutter in het Nederlandse Philippine. Lang vermoedde men dat hier het lijk van Vera Van Laer begraven lag. Rond die periode waren er immers vloerwerken gebeurd. Twee graafwerken leverden echter niets op. 

Maar bij het parket lijkt men besloten te hebben om deze Antwerpse meststal uit te kuisen, al ware het maar deels. Want zo moet men toch hun besluit zien om de zaak naar assisen te willen laten verwijzen.

Een moedige en correcte houding van een door nogal wat problemen geplaagde Antwerpse magistratuur en politie. Een erfenis uit de periode van procureur-generaal Roger Van Camp.

Men is op dit ogenblik bezig met het samenstellen van een moraliteitsdossier over de verdachten. Hierbij worden alle familieleden en kennissen van de vermeende daders gevraagd om verklaringen af te leggen rond het karakter van de beschuldigden.

Daarna moet het dossier dan naar de raadkamer om het nadien naar de kamer van inbeschuldigingstelling te sturen. Het is die dat het dossier, met eventueel een beroep hiertegen bij het Hof van Cassatie, al of niet naar assisen zal sturen.

Het vermoeden is dat dit proces reeds in de lente van 2016 zal plaatshebben. In hoeverre er nog andere politielui en/of magistraten mee zullen moeten verschijnen is nu nog niet duidelijk. Duidelijkheid hierover kan echter niet lang meer uitblijven.

De Schutter zelf heeft steeds zijn onschuld staande gehouden: “Insinuaties, veronderstellingen en beschuldigingen die enkel berusten op onvolledigheden, roddels en geruchten en het ontbreken aan verwijzingen tonen aan hoe onzorgvuldig de media t.o.v. mijn persoon hebben gehandeld”, aldus De Schutter.

Marc De Schutter in Thailand bij aanhouding - 2

De aanhouding van Marc De Schutter in Thailand gebeurde met veel machtsvertoon. In Thailand is men het zo te zien beu om een toevluchtsoord te zijn voor allerlei in opspraak gekomen zakenlui en gangsters. En dus kreeg De Schutter als waarschuwing voor anderen een mooie uitgeleide.

Tim Smet, de advocaat van Marc De Schutter, stelde feitelijk opgelucht te zijn dat de zaak voor assisen zal komen. “Mijn cliënt is hier in het verleden al eens buiten vervolging gesteld en wil eindelijk duidelijkheid over de zaak. Wat betreft de rol van politie en parket in het verleden is het de vraag wat het openbaar ministerie hier gaat doen. Wie er mee moet verschijnen en wie niet? In het dossier zitten bijvoorbeeld bepaalde zaken die niet bepaald mooi te noemen zijn voor politie en ook parket.”

Jacques Van Laer, de vader van Vera, lijkt nog weinig hoop te hebben om meer duidelijkheid te krijgen in de zaak. “Het is al zo lang geleden en bovendien bezit ik niet zomaar over de middelen om mij hiervoor een advocaat aan te schaffen. Voor De Schutter (die officieel onvermogend is, nvdr.) is dat dan wel geen probleem”, aldus Jacques Van Laer.

De vroegere echtgenote Lorenzo Pellegrino maakt zich eveneens nog weinig illusies over de zaak. ‘”Het duurt al zolang en de politie is hier al enkele malen geweest maar tot heden zonder resultaat. Eerst pakt men hem op en dan laat men hem weer gaan. Het is vooral erg voor onze twee kinderen die nooit echt een moeder hebben gehad”.

Voor Vera’s dochter Priscilla Pellegrino (25) komt de dag van de ontknoping nu dichterbij: “Ik dacht altijd dat Marc De Schutter de dader was maar nu hoor ik over de betrokkenheid van bepaalde politielui. Het is te hopen dat ze allen hun gerechtigde straf krijgen.”

Willy Van Damme

1) François Kind schreef over zijn wedervaren als politieman een boek genaamd “Onthullingen van een politiecommissaris – Mijn leven tussen gangsters en moordenaars’, Uitgeverij Van Halewyck. 2013

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s