De cijfergoochelaars van de Nationale Bank

Deze regering wordt duidelijk steeds meer en meer de risee van het land. De ene ruzie is nog maar voorbij of daar komen de andere al boven water drijven. Van onze belastingenstructuur over de para’s naar Arco en de werkloosheid. Het moet daar op de ministerraden ongetwijfeld een gezellige boel zijn. Wie brengt er de zwaarste wapens mee naar de onderhandelingstafel?

Fier als een pauw

Gisteren maakte eerste-minister Charles Michel (MR) zich nog eens hopeloos belachelijk. En dat is niet de eerste maal en zal ook niet de laatste maal zijn. Zo ontving hij woensdagochtend de grote baas van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, een van de vele door de VS gecontroleerde multilaterale instellingen.

Die had een pak adviezen klaar voor de regering van Charles Michel. Visies die de regering zelf haar naar gewoonte voordien al influisterde. Het is een traditie bij instellingen als de OESO en het IMF dat men voor publicatie eerst hoort wat de regering wil horen. Een schertsvertoning dus.

 

Zo te horen wordt Charles Michel de man die zijn landgenoten hielp doppen. De retoriek ten spijt.

In diens aanwezigheid stelde Michel hoe gelukkig hij was met het door de regering uitgestippelde sociaal-economische beleid, een politiek die gezien het sociale akkoord tussen patroons en twee der drie vakbonden trouwens al in de vuilbak ligt. Het vakbondsverzet bleek gewoon te krachtig.

We gingen, naar onze premier gisterenochtend stelde, dankzij dit toch zo prachtige beleid tegen 2019 eventjes 59.000 jobs creëren. Want dat was wat de Nationale Bank voor hem had zitten berekenen en waar hij eerder al fier als een pauw mee had uitgepakt. En wie van zijn tegenstanders ging hem nu tegenspreken? De Nationale Bank is toch een zeer solide instelling nietwaar.

Maar praktisch gelijktijdig met die hoogdravende veelbelovende retoriek van gisterenochtend kwam vlakbij in de Kamercommissie voor Sociale Zaken het Planbureau met haar verhaal over de gevolgen van de sociaaleconomische maatregelen van deze regering. En plots bleek er maar sprake meer van 16.300 nieuwe jobs. En dit dan niet tegen 2019 maar pas tegen 2020. Een jaar later dus.

Werk en nog eens werk

Waarom dit verschil? Het bleek dat de Nationale Bank bij haar berekeningen geen enkele rekening had gehouden met de gevolgen voor de arbeidsmarkt van het besparingsbeleid van de regering. Men had dus alleen maar naar zaken als die indexsprong gekeken. Andere aspecten van het beleid zoals de massale geplande afvloeiingen bij de overheid werden dus niet eens in rekening gebracht. Van flagrant bedrog gesproken.

Maar op 6 jaar een toename realiseren van 16.300 jobs betekent op jaarbasis een groei van 2.716, en per maand een ‘stevige’ 226 extra arbeidsplaatsen. Maar België telt op dit ogenblik iets meer dan 11 miljoen inwoners, een getal dat nog steeds stijgt.

En dan betekent een jaartoename van de tewerkstelling met 2.716 eenheden goed voor een 0,024% van de Belgische bevolking. En dat is een pak minder dan de huidige bevolkingstoename.

 

Luc Coene en Jan Smets hebben de Nationale Bank als instelling een barslechte dienst gedaan door vervalste prognoses over het regeringsbeleid te presenteren. Van economisten moet men niet veel geloven, van die bij de Nationale Bank als Jan Smets en Luc Coene helemaal niets. Kunnen die wel nog aanblijven?

Met andere woorden tegen 2020 zal het aantal werklozen in plaats van te dalen nog flink toenemen. Toch als we het Planbureau moeten geloven. Charles Michel heeft het in zijn toespraken steeds over de noodzaak van de creatie van werk en nog eens werk. Dat, stelt hij steeds maar herhalend, het is het centrale thema van zijn beleid.

Het lijkt voor hem als het ware een soort mantra geworden. En zijn beleid ging zorgen voor dat werk, de tienduizenden jobs. In de praktijk echter zal dit beleid dus volgens het Planbureau alleen zorgen voor meer werkloosheid. Charles Michel is dan ook de man die als premier de werkloosheid gaat doen toenemen.

Jan Smets

Daarbij kwam nog dat het Planbureau schat dat het beleid van deze regering zal zorgen voor een krimp met 0,4% van het bruto binnenlands product en dus geen groei. Verder verwees men ook de praatjes van vicepremier Kris Peeters (CD&V) richting de vuilbak, bij de andere leugens van deze regering.

Peeters stelde dat het inkomensverlies voor de burger door het regerings1eleid gemiddeld slechts 0,4% zou bedragen. Dat blijkt nu volgens dat verslag van het Planbureau 1,2% te zijn. Een verhaal dat deze regering al herhaaldelijk poogde toe te passen. Soms leek het alsof men zelfs meer inkomen ging krijgen.

Het doet natuurlijk niet alleen vragen rijzen over het beleid van deze coalitie, ook de Nationale Bank komt hier serieus in opspraak. Wie gaat deze oude respectabele instelling na dit cijferbedrog nu nog gaan geloven? Niemand toch die serieus met dit land bezig is. Maar echt verbazend is dit niet.

De top van deze instelling is immers samengesteld uit politici, al of niet met het label economist als vermomming. Deze politisering is ook met deze regering niet minder geworden, integendeel. De politieke benoemingen binnen ambtenarij kregen dankzij de N-VA zelfs een stevige nieuwe impuls.

Zo is de gouverneur van de Nationale Bank Luc Coene, een ex-liberaal senator en de gewezen kabinetschef van de vroegere premier Guy Verhofstadt (Open VLD). En dit cijferbedrog werd vorig jaar geshowd door Jan Smets, directeur van de bank, CD&V’er en gewezen kabinetsmedewerker bij premier Wilfried Martens en vicepremier Jean-Luc Dehaene, beiden eveneens CD&V.

Feitelijk heeft die top bewezen een onbetrouwbaar stelletje en bedriegers te zijn die om haar politieke vrienden in de regering te dienen valse cijfers presenteerde. Weg ermee! En een ding is ook zeker, tussen sommige toplui van de Nationale Bank en het Planbureau zullen er voor lang geen ‘likes’ worden uitgewisseld.

Willy Van Damme

Een gedachte over “De cijfergoochelaars van de Nationale Bank

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s