Folterpraktijken CIA–Opwarming van oude koek

“VS-inlichtingendienst nog brutaler dan gedacht” wist De Morgen ons midden vorige week in een titel op haar voorpagina te melden. Een merkwaardige bewering. Wie de geschiedenis van de CIA en de VS wat kent weet dat dit verhaal over de CIA en die folterpraktijken niets nieuws bracht. De reden waarom de krant voor die titel koos is simpel. Het was een van de grote titels in het persbericht over het onderzoeksrapport van de Amerikaanse Senaat betreffende de CIA en haar folterpraktijken na 2001. En dus nam men dat maar over. Wat ook de meeste andere media trouwens deden. Gemakkelijk.

Archaïsche term 

Dit overnemen door De Morgen van die titel is niets speciaals maar gewoon klassiek voor de pers, men neemt bijna steeds de beweringen van de Amerikaanse overheid voor waarheid en kijkt geen millimeter verder. Wat verder zoeken en kritisch evalueren is er zelden bij. Het is een constante in dit en in zoveel andere dossiers.

George W. Bush - 1

Om de waarheid te verhullen had president George W. Bush het over rendition en harde ondervragingstechnieken, niet over ontvoeringen en folteringen. Zijn terminologie werd ook die van de massamedia.

Toen president George W. Bush en zijn rechterhand vicepresident Dick Cheney nog volop op grote schaal mensen lieten oppakken, folteren en verdwijnen sprak geen enkele van de klassieke media over kidnapping of folteringen. Het was een praktisch ijzeren wet dat de klassieke pers die twee woorden nooit gebruikte.

Men had het van De Morgen tot Humo, Time en The New York Times daarbij steeds over ‘rendition’ of ‘harde ondervragingstechnieken’ (harsh interrogation techniques). Praktisch nooit had men het over kidnappings of folterpraktijken. Waarom?

Vrij logisch. De Amerikaanse overheid had het bij het bekend maken van dit beleid van zogenaamde terreurbestrijding in haar communicatie over ‘harde ondervragingstechnieken’ en sprak daarbij ook over de ‘rendition’ van terreurverdachten. Volgens Collins English Dictionary heeft het woord rendition vier betekenissen waarvan drie uit de theaterwereld komen.

De vierde is volgens dit woordenboek een archaïsche term welke dus feitelijk buiten gebruik was en dat ‘overgave’ (surrender) wil zeggen. Het komt van een buiten gebruik zijnde Frans woord dat dan weer uit het Latijn komt, zijnde redditio.

Geen folteringen

Vermoedelijk heeft men op het toenmalig Witte Huis dus lang moeten zoeken naar een gepast woord om in haar communicatie over de zaak te verhullen dat men mensen ontvoerde, in welk land dan ook. En voor ontvoeren bestaan in de Engelse taal nochtans enkele veelgebruikte woorden. Maar neen, die nam men niet. Men koos duidelijk heel bewust voor de in ongebruik zijnde term ‘rendition’.

Folteren in Aboe Graib - 4

De brutaliteiten van de VS werden met de beelden uit de door de VS bestuurde Iraakse gevangenis Aboe Graib overduidelijk. Geen enkele van die gevangen daar was ooit zelfs maar in beschuldiging gezet. Geen probleem voor hun bewakers.

Waarom werd door het Witte Huis voor die niet meer gebruikte term gekozen? De reden is simpel, ze weten per definitie dat de media dit woord nadien zal overnemen en steeds gebruiken. Dit terwijl dit voor die slachtoffers hier geen kwestie van zich overgeven is maar van hun brutale ontvoering. Met alle geweld nodig. Ook eventueel tegen toeschouwers die het bij toeval zouden opmerken en men daarom tot zwijgen moest brengen.

Hetzelfde gebeurde ook met het grootschalig gebruik van foltermethodes. Bijna nooit gebruikten journalisten uit de massamedia die term folteren maar hadden het zoals het in de terminologie van de VS werd omschreven steeds over ‘harde ondervragingstechnieken’.

Pas nu zal bijvoorbeeld een krant als de Britse The Financial Times voor het eerst uitgebreid het woord Torture (folteren) gebruiken om de praktijken van de CIA van toen te beschrijven. Uiteraard geen toeval.

Maar natuurlijk wist iedereen in de media en de politiek wat die ‘harde ondervragingstechnieken’ juist betekenden, en natuurlijk wist men perfect dat de CIA mensen ontvoerde. Er was bijvoorbeeld die rechtszaak in Italië tegen CIA-mensen rond ontvoeringen door de CIA. En er waren de verhalen over mensen die ontvoerd waren en nadien vertelden over de folteringen.

Het zogenaamde waterboarding, de enscenering van het doodgaan door verdrinking, is wereldwijd zelfs overbekend geworden. Maar neen, de media weigerden hiervoor het woord folteren te gebruiken.

Vazalstaat Polen

Waarom: ja, men had het radbraken zoals in de middeleeuwen niet toegepast en er waren geen gebroken of geamputeerde lichaamsdelen. En dus folterde men volgens die bizarre logica niet. Folteren dat was volgens de media wat gebeurde bij Saddam Hoessein, Robert Mugabe of Bashar al Assad, de smeerlappen bij uitstek voor onze kranten.

Radek Sikorski

De gewezen Poolse minister van Buitenlandse Zaken Radek Sikorski liet zich privé negatief uit over het Amerikaans beleid in Oost-Europa. Dat lekte uit en kort nadien al verdween hij uit de Poolse politiek. Nochtans was hij kort voordien nog getipt voor een topjob in de EU. Uiteraard om er de Amerikaanse belangen te behartigen.

En ook dat men die mensen in geheime gevangenissen liet verdwijnen was gekend. Zelfs de landen waar dat gebeurde was een publiek geheim. In Polen, Roemenië, Thailand en Litouwen ontkende men dat wel bij hoog en bij laag. Maar geen kat die hen toen geloofde.

Het rapport van de Amerikaanse Senaat is dan ook gewoon oude koek die ons niets nieuws brengt. Behoudens wat minder belangrijke details is alles hierover al jaren bij kenners geweten. Wel moesten bijvoorbeeld de vroegere Poolse president Aleksander Kwasniewski en zijn toenmalige premier Leszek Miller nu toegeven dat er in hun land en onder hun bewind wel degelijk dergelijke geheime gevangenissen geweest zijn.

Zij zijn dus niet alleen leugenaars maar ook mensen die door hun optreden als staatshoofd en regeringsleider kidnappings en folterpraktijken mogelijk maakten en hieraan dus medeplichtig zijn. Maar het verhaal toont ook perfect wat Oost-Europa feitelijk is. De VS vragen om er geheime foltergevangenissen te mogen oprichten en die regeringen knikken zo ja. Van enig verzet hiertegen van die landen hoorde je nooit iets.

Het is het bewijs dat die staten niet onafhankelijk zijn maar gewoon trouwe vazallen van de VS. Hun marge voor een eigen beleid is feitelijk even groot als ten tijde van het Warschaupact en het IJzeren Gordijn.

De VS voert oorlog en hup daar stuurt Polen zijn troepen heen. Toen wijlen de Sovjetunie haar oorlog rond Afghanistan begon stuurde geen enkele lidstaat van dat Warschaupact troepen. Nu ze bij de NAVO zitten is dat steevast de regel.

Toen de Poolse minister van Buitenlandse Zaken Radek Sikorski tijdens een uitgelekt privégesprek zijn afkeer voor het Amerikaanse optreden tegenover Oekraïne en Rusland liet blijken werd hij al na enkele weken ontslagen. De man komt nochtans uit de vriendenkring van de vroegere Amerikaanse vicepresident Dick Cheney en was ooit zelfs lid van de Britse Conservatieve partij.

Maar ingaan tegen de Amerikaanse wensen is in Polen uit den boze en dus viel de nochtans oppermachtig lijkende Radek Sikorski in ongenade de dag dat die inhoud van dit gesprek publiek werd. Typerend is ook dat zijn verdwijning praktisch in alle stilte gebeurde.

Dick Cheney - 5

Nog steeds blijft de vroegere Amerikaanse vicepresident Dick Cheney de folteraars en kidnappers van de CIA verdedigen als zijnde helden.

Was hij in de zomer nog getipt om binnen de EU een topjob te krijgen dan ging dat uiteindelijk naar de Poolse president Donald Tusk. Hem blijft alleen nog de anonimiteit over. Zonder steun uit Washington is hij in zijn Polen gewoon een nobele onbekende.

Amerikaanse moraliteit 

In wezen is dit rapport dan ook iets als vijgen na Pasen. Feitelijk is dit gewoon een Amerikaans partijpolitiek spelletje tussen de Democraten en de Republikeinen welke op kap van de CIA wordt uitgevochten. Waarbij men poogt de politieke elite zoveel mogelijk te sparen. Daarom koos men voor de door de media overal overgenomen titel ‘nog brutaler dan gedacht’.  Met als achterliggend idee dan dat die politici het niet echt wisten. Kom nou.

Het is lachwekkend te komen beweren dat de Democratische senator Dianne Feinstein, de initiatiefneemster, niet wist wat de CIA hier op haar kerfstok had. Nu de Republikeinen na de telleurstellingen over het beleid van Barack Obama electoraal de wind in de zeilen hebben geven de Democraten tegengas en pogen ze zich voor te stellen als de verdedigers van de zogenaamde Amerikaanse moraliteit en respect voor mensenrechten.

Drone

Voor Obama was het simpel. Gedaan met al die herrie rond kidnappings en folteringen door de CIA. Voortaan mocht de CIA vanuit haar hoofdkwartier met een joystick en een druk op de knop duizenden kilometers verder massaal mensen vermoorden. Geen vuile handen meer maar een nette kantoorjob. Leve de robots.

Klinkklare onzin. Van de uitroeiing van de inheemse bevolking over de slavenhandel en het ooit zelfs geïnstitutionaliseerde racisme tot de folterinstelling ‘School for The Americas’ waar men Latijns-Amerikaanse officieren leerde folteren, de Vietnamoorlog en de steun voor salafistische jihadisten in het Midden-Oosten en Azië, steeds stond de CIA aan de kant van het meest brutale geweld.

Dianne Feinstein, de hoofdauteur van dit rapport, wil klokkenluider Edward Snowden trouwens vervolgen voor landverraad en is ook een voorstandster van de doodstraf. Het is ook geen toeval dat ze na publicatie van dit rapport stelde dat het idee is om te verhinderen dat zoiets als ontvoeringen en folterpraktijken door de CIA ooit nog zouden gebeuren. Wie is zo naïef om dat te geloven?

Moorden met drones

De Amerikaanse moraliteit waar de media en een Dianne Feinstein of Barack Obama het over hebben is niets anders dan een grote leugen. Ze bestaat niet en heeft nooit bestaan. Waarom stopte Obama bij zijn benoeming als president met dit soort praktijken van zijn voorganger? Heel simpel, het oogde politiek heel mooi om de Democraten voor te stellen als de ‘goeden’, en tweedes, omdat het programma zeer onpraktisch was gebleken.

Mensen ontvoeren en opsluiten bleek op termijn onhoudbaar. In wezen zijn alle in Guantánamo opgesloten gevangenen immers onschuldigen daar ze niet alleen nooit voor een rechtbank verschenen en maar men hen zelfs officieel nooit in staat van beschuldiging stelde. De VS is dan ook geen rechtstaat.

En toch kregen zij zo te zien levenslang en dat in een gevangenis op buitenlandse bodem en dan nog in Cuba, een land dat volgens de VS een zeer zware overtreder is van de mensenrechten. Verdedig zo een beleid maar eens in het publiek. Niet simpel.

Barack Obama - 3

Barack Obama wou zich bij zijn aantreden als president voorstellen als de goede die de slechte Bush Jr. ging vervangen. Geen ontvoeringen en kidnappings op grote schaal meer als voorheen dus. Het was immers te slecht voor het imago en onpraktisch.

Neen, Obama had een betere en praktischer oplossing gevonden bij zijn voorganger George W. Bush, namelijk drones, robotvliegtuigen. Geen ontvoeringen en folteringen meer van mensen die in de weg liepen maar hen gewoon vanop afstand via een joystick vermoorden. Bush was er op het einde van zijn termijn mee beginnen experimenteren en dat leek de oplossing. Het netjes verdelgen van ongewensten door robotten.

En aangezien Barack Obama stelde dat men alleen terroristen aanviel werd dit jarenlang ook zo in de media aangenomen, tot het uiteindelijk ook voor de pers wat te gortig werd en men dus begon te schrijven dat er daarbij ook wel eens onschuldigen werden gedood.

Alsof al die anderen die met een joystick en een druk op de knop vanop duizenden kilometers ver werden vermoord dan wel schuldig waren. Schuldig ben je immers pas na een veroordeling in beroep in een rechtszaak, niet na wat intern beraad en een bevel aan een robot zoals hier in honderden gevallen gebeurde.

Straffeloosheid

Maar daarover zal Dianne Feinstein wel geen rapport laten maken. Neen, Obama kreeg van NAVO-partner Noorwegen de Nobelprijs voor de Vrede en blijft maar praten over de bescherming van de mensenrechten en ‘vrijheden’, de Amerikaanse normen en waarden. Amper iemand die de man gewoon een massamoordenaar noemt zoals hij werkelijk is.

Dianne Feinstein - 2

Dianne Feinstein is steeds een harde verdedigster van de CIA geweest, ook nu nog.

En dat er voor die praktijken nooit iemand voor de rechter zal verschijnen is nu al zeker. Behoudens dan eventueel enkele kleine garnalen als die Lynddie England uit het verhaal met Aboe Graib of vooral diegenen die dit aanklaagden als een Edward Snowden, Julian Assange of een Chelsea Manning.

Die voelen dan de onmenselijke kracht van het Amerikaanse repressieapparaat. Een Dick Cheney die blijft onaangetast zijn folterpraktijken aanprijzen als heldendaden. Deze meesterfolteraar kan gewoon verder ongestoord genieten van zijn rijkeluisleventje.  

En de CIA? Ach ook die blijft gewoon voortdoen zoals altijd. Deze wordt nu bedolven onder de kritiek maar doet gewoon verder wat ze steeds heeft gedaan, spioneren en regeringen die de VS onwillig zijn destabiliseren. Met of zonder moord, omkoping of folteren. Zie maar naar de rol van de CIA in Syrië waar ze al Nusra en ISIS bewapende. 

Naast dan haar al decennia durende betrokkenheid in drughandel natuurlijk, een bron van geheime inkomsten voor projecten waar men liefst ook de bazen in Washington in het ongewisse over wil laten. De kritiek is voor hen niets nieuws en eveneens ouwe koek. Het is in Langley bij de CIA het een oor in, het ander oor uit.

Het CIA-rapport zal ook niets veranderen aan de houding van de VS tegen wie hen tegenwerkt of aan de mentaliteit van de media. Geweld zit al sinds de Founding Fathers, de eerste kolonisten, ingebakken in de mentaliteit van de Amerikaanse elite en zal er blijven zitten. En de media zal als altijd getrouw het verhaal brengen zoals het Witte Huis dat wil. Ook dat zit er ingebakken.

Willy Van Damme

Advertenties

15 thoughts on “Folterpraktijken CIA–Opwarming van oude koek

 1. Stel bovenstaande zou over Rusland/ de FSB
  zijn gegaan, vraag je dan maar eens af hoe we dan als “het westen” zouden hebben gereageerd…
  Simon tS
  Antwoord:
  Het kot zou te klein geweest zijn. Nu blijft Obama gewoon buiten schot. En feitelijk is dit ook zo voor de CIA. Nog een week en de storm is voorbij. En ze zullen met hun criminele praktijken geen dag, zelfs geen seconde, gestopt zijn.
  Willy Van Damme

 2. Hi Willy,

  Weet jij wat de reden is dat zo’n rapport in de openbaarheid komt? Je zou toch zeggen: spaar je de moeite.

  Groeten,
  Ben Braam
  Antwoord:
  Er zullen wel meerdere motieven spelen zoals bijvoorbeeld van persoonlijke aard. Dianne Feinstein is aan haar laatste termijn als senator bezig. Ze nadert immers de negentig jaar en is de langste zetelende politicus in de Amerikaanse senaat. Ze laat nu een stevige erfenis na en staat definitief in de geschiedenisboeken.

  Maar in essentie lijkt mij dit, zoals ik schreef, eerder een politiek spelletje tussen de twee clans van de Amerikaanse politiek. Met de Democraten die pogen zich van hun ‘goede’ kant te tonen tegen de dan ‘foute’ Republikeinen.

  Verder waren de meeste gegevens dus al overbekend en bevat dit rapport amper iets nieuws. De schade voor het imago van de VS is dan ook al bij al beperkt. Het beeld van de VS bij de buitenwereld is toch al slecht.
  Bovendien gebruikt men het nu om te zeggen dat er wel degelijk controle is op de CIA en men dit soort praktijken blijft bestrijden, ook bij de CIA. Onzin natuurlijk.
  Het grote verschil is wel dat dit een officieel rapport is dat moeilijk te ontkennen is.

  Zelfs Charles Brennan, baas van de CIA, moest tussen de regels toegeven dat hun foltermethodes bij ondervragingen geen enkel nuttig resultaat opleverden. Brennan is wel een mannetje van Obama en moest dus schipperen tussen de mensen van zijn dienst en de politiek in Washington DC.

  De tirades van enkelen waaronder Dick Cheney ten spijt. Maar dat die Amerikaanse politici nu doen alsof ze amper iets wisten is puur bedrog. Ze wisten het allemaal heel goed en speelden jaren mee.

  Verontschuldigingen door die politici voor de klokkenluiders en die kleine garnalen die nu in de cel zitten zou het minste zijn wat je van hen mag verwachten. Maar amper een serieus Amerikaan die deze politici nog gelooft. Die hun reputatie is toch al kapot.
  Willy Van Damme

  • Het uitbrengen van het CIA ‘folter-rapport’ is inderdaad louter politiek en bedoeld als een ‘limited hang-out’ en witwas om de grote leugen van de 9/11 ‘false flag’ operatie toe te dekken.
   Het rapport bevat niets nieuws tenzij wat details. Het folteren en ontvoeren onder leiding van de CIA en de medewerking van de meeste Europese regeringen waaronder ook België, is reeds lang officieel bekend. Craig Murray, toenmalig Brits ambassadeur in Oezbekistan was in 2004 de eerste klokkenluider en werd prompt ontslagen door Jack Straw (http://www.informationclearinghouse.info/article40470.htm). Ook de rapporten, in opdracht van de Europese Raad, van de Zwitserse Senator Dick Marty, uitgebracht in 2006 en 2007, beschrijven de geheime gevangenissen in Europa en de rendition-vluchten.
   Zie http://www.wacbelgium.be/nieuws/het-cia-%E2%80%98folter-rapport%E2%80%99-een-witwasoperatie en interview uit 2008 met Dick Marty http://www.silviacattori.net/article742.html
   Luc Demeyer
   Antwoord:
   Bedankt voor je extra informatie over de kwestie. Ik was o.a. Craig Murray nog vergeten. Ach Jack Straw, ooit een activist tegen de apartheid bleek toen hij minister was gewoon een smeerlap die mee tienduizenden hielp vermoorden en landen als Irak en Afghanistan mede vernielde. En wee diegene die op hem kritiek had. Oorlogsmisdadigers zijn het.

   Global Times, de Chinese krant, schreef dat de VS er weer mee wegkomt omdat men het in de westerse pers verkoopt als zijnde het bewijs dat de VS dit toch durft. Het toonde volgens de krant dat hun zogenaamde ‘soft power’ het krachtigste instrument is van het Amerikaans imperialisme. Wijze woorden.
   Willy Van Damme

 3. Beste Willy, Telkens een groot plezier om je gefundeerde en ongezouten mening te lezen. Bovendien werk uitgespaard voor mij, want ik was zinnens om vanmiddag een blog te schrijven over het onderwerp. Die zou echter zo hard op de jouwe gelijken dat ik besloten heb in de plaats een wandelingetje te gaan maken in het park 🙂
  Dieter Pycke
  Antwoord:
  Uiteraard bedankt voor dit compliment. Je kan natuurlijk ook altijd mijn tekst overnemen. En…. geniet vooral van je wandeling in het park, zelfs in putje winter is de natuur mooi en boeiend. Ik deed deze ochtend trouwens wat snoeiwerk in mijn tuin.
  Willy Van Damme

 4. “In wezen is dit rapport dan ook iets als vijgen na Pasen. Feitelijk is dit gewoon een Amerikaans partijpolitiek spelletje tussen de Democraten en de Republikeinen welke op kap van de CIA wordt uitgevochten. Waarbij men poogt de politieke elite zoveel mogelijk te sparen. Daarom koos men voor de door de media overal overgenomen titel ‘nog brutaler dan gedacht’. Met als achterliggend idee dan dat die politici het niet echt wisten. Kom nou.”

  Ray McGovern in de clinch met voormalig congreslid Pete Hoekstra, die in dit onderonsje vertelt dat het congres en de senaat wel degelijk op de hoogte waren van de martelpraktijken.


  Joop de Jong
  Antwoord:
  Bedankt voor die extra’s. Voor mijn antwoord: zie de tweede hierna komende reactie.
  Willy Van Damme

  • Sorry, vergeet de link naar het complete artikel.

   https://consortiumnews.com/2014/12/14/clashing-face-to-face-on-torture/
   Joop de Jong
   Antwoord:
   Ik vond die bewering van ‘erger dan gedacht” erg belangrijk omdat het perfect aantoonde dat men de buitenwereld nog maar eens aan het bedriegen was en ook omdat het eveneens nog maar eens bewees dat de massamedia hieraan meehielpen.

   Als je die onzin zou moeten geloven dan zouden geen enkele van die politici en journalisten voorheen iets over die zaak gelezen hebben. Je moet maar durven om zoiets op papier te durven zetten.
   Willy Van Damme

 5. Lafaards zoals ze bij buitenlandse zaken en landsverdediging zijn zal er wel geen enkele reaktie komen, de Amerikaanse Ambassadeur zal niet op het matje geroepen worden en geen zware sanktie’s of uitwijzingen van US diplomatiek personeel zullen plaatsvinden en zoals de Pool Sikorski het zei ook Belgie zal de Amerikanen blijven voortpijpen, misschien gaan ze zelfs nog die F 35 rommel kopen waar zelfs de Amerikaanse piloten niet mee willen vliegen en als de Amerikanen beslissen dat er weer een Tunesische legergeneraal die zijn land verraden heeft in de pseudo Arab Spring zullen zij er wel weer voor zorgen dat die man die medeplichtige was aan de dood van + 300 Tunesiers tijdens en nog zo een 120 nadien, wel politiek vluchteling in Belgie kan worden, zelfs de meeste Tunesiers zijn tot de konklusie gekomen dat Ben Ali moest verdwijnen omdat hij de Amerikanen niet naar de pijpen danste !( gewoon spijtig dat zijn vrouw nogal gulzig was om landsbezittingen ! Maar ja , zo zijn er in Belgie ook !
  Rudy Verbuyst
  Antwoord:
  Inderdaad, de hypocrisie en lafheid blijven verbazen. Landen worden kapot gemaakt en dan staan de daders nog in koor te roepen dat zij het toch oh zo goed menen met dat land. Waarom sleurt men figuren als een Cameron en Sarkozy niet voor het internationaal Strafhof in Den Haag? Alleen maar omdat ze blanke regeringsleiders uit West-Europa zijn toch.

  Wie is die Tunesische generaal waar je over schrijft?
  En ja die F35? Er is geen geld behalve om Amerikaanse rommel mee te kopen. Het bewijst wie voor deze regering wel belangrijk is, namelijk de VS en niet de gewone Belg die mag betalen.
  Men kan beter een vliegtuig van Panamarenko kopen, die zijn veel goedkoper en daarvan weet men tenminste met zekerheid dat ze niet vliegen. En ze doen ook geen kwaad aan de Libiërs, Afghanen of de Joegoslaven zoals onze F-16’s wel deden.
  Willy Van Damme

  • Rachid Ben Ammar, hoofd van het Tunesisch leger onder Ben Ali en later ook maar toen het Tunesisch leger door de Ennahda partij en de Tunisische president onder de tutelle van Qatar gesteld werd . volgens een goed geinformeerde Site Tunesie secret .
   Rudy Verbuyst
   Antwoord:
   Even snel gekeken en die man blijkt onder president Ben Ali van kolonel plots opgeklommen tot grote baas van het leger en generaal. Een helikoptervlucht opwaarts dus die er kwam na een andere helikoptervlucht van zijn voorganger die echter slecht afliep.

   Hij werd ontslagen tijdens de revolte door Ben Ali maar inderdaad terug benoemd tot hoofd van het leger gemaakt tijdens het overgangsbewind. Er hangt boven die man duidelijk een niet bepaald fris geurtje zou ik zeggen.
   Willy Van Damme

 6. Dit hypocriete circus onder het motto ‘geef toe wat je niet meer kan ontkennen’. We wisten al heel lang dat het heel heel erg was. En het is niet voorbij. De ‘kill list’ van Obama overtreft in gruwel de Gestapo praktijken. ‘Verdachten’ (en hun familie en buren) afmaken, zonder akte van beschuldiging en zeker zonder enige vorm van proces is onmenselijk en illegaal. En dat moeten wij allemaal normaal vinden, als we de media geloven? Hierover zwijgen is medeplichtigheid.
  Vergeet niet dat deze gruweldaden in onze naam worden uitgevoerd. Moedig artikel, Willy.
  Walter Baeyens
  Antwoord:
  Er stond vandaag in De Standaard een degelijke vrije tribune over de zaak van een zekere Trevor Timm, VS-correspondent van The Guardian over de wijze waarop men in de VS het debat manipuleert richting de discussie of die folterpraktijken al of niet iets opleverden. Over de legaliteit werd er zoveel mogelijk gezwegen. Geen toeval uiteraard.

  Wat echter in gans deze discussie nooit ter sprake komt zijn de twee meest essentiële regels van de internationale wetgeving, zijnde de onschendbaarheid van de landgrenzen en de niet-inmenging van staten in de interne zaken van andere landen.

  Maar dat wekt natuurlijk helemaal geen verbazing. Landen als China en Rusland herhalen dat continu maar in de EU en de VS is men hier potdoof. Het zijn dan ook de imperialistische en dus oorlogvoerende landen voor wie internationale rechtsregels er alleen maar zijn om overtreden te worden.

  Verder heb ik hier voor mijn blog een aantal basisregels. Dat zijn: Ni dieu ni maître van de Franse anarchist Louis-Auguste Blanqui (de Franse chansonnier Léo Ferré maakt een liedje met dit titel), het j’ Accuse van de Franse schrijver Emile Zola uit de krant l’Aurore over de zaak Alfred Dreyfus en het gedicht van de Chinese schrijver Lu Xun: “Fierce-browed, I coolly defy a thousand pointing fingers; head bowed, like a willing ox I serve the children.” (Heldhaftig trotseer ik duizend aan mij gerichte vingers, met het hoofd nederig gebogen, als een tamme os dien ik de kinderen).

  Ik denk dat dit duidelijk moet zijn. Ik doe dus voort, recht door zee.
  Of Obama de moorddadigheid van de Gestapo overtreft is voer voor discussie. Maar het is op dit ogenblik wel mijn visie.
  Willy Van Damme

  • Ik hou mijn hart vast voor het moment waarop de eerste drone over België vliegt om alles in de gaten te houden (als aanvulling op de satellieten, afluisteren van GSM, Facebook, Google…) en dat iedereen die opkijkt of een foto maakt van het tuig automatisch ‘verdacht’ is. Die dag is niet veraf. Wie gaat immers die drones die bv. opstijgen vanop de NATO-standaard pistes van Saint-Hubert of Bertrix (mark my words) tegenhouden? De strijd tegen het terrorisme rechtvaardigt immers alles. Wie hierop kritiek heeft wordt afgeschilderd als iemand die in de kaart speelt van de terroristen en wordt dus afgevoerd. Komt mij allemaal zo bekend voor. 1940?
   Walter Baeyens
   Antwoord:
   Het zou wel eens kunnen zijn dat dergelijke drones of iets gelijkaardigs hier al rondtoeren. Wie gaat hen trouwens stoppen? De Morgen, De Standaard of Het Laatste Nieuws misschien? of een van onze vele parlementen en regeringen? Kom nou die sidderen en beven allemaal al bij het idee van een boze telefoon uit Washington.
   Elke oppositie hiertegen is in dit land gewoon uitgeschakeld en beperkt tot wat men kan noemen de samizdat of the underground press.

   Hoezeer onze pers een slaaf van de VS bleek nog meer eens in de editie van 12 december van de NRC. Daarin schreef een correspondent uit London in het artikel ‘Britten hielden passages uit ‘martelrapport’ VS’: “… Diego Garcia, het Britse eiland in de Indische Oceaan dat in elk geval in 2002 door de CIA is gebruikt voor rendition (hun nadruk, nvdr.), de transporteren van terreurverdachten.”

   Men gebruikt hier nota bene in een Nederlandse tekst een feitelijk in ongebruik zijnde Engels woord om niet de harde waarheid te moeten schrijven, namelijk het met geweld ontvoeren of kidnappen van onschuldigen. Niemand van hen is immers ooit voor wat dan ook en door wie dan ook in beschuldiging gesteld. Waarbij men ook de soevereiniteit van andere land negeert.
   En dan ziet de NRC zich als de vaandeldrager van de intellectuelen in krantenland. De bange slaafjes ja. Bang om het woord rendition te moeten vertalen.
   Willy Van Damme

   • We zijn het stadium ‘1984’ en Big Brother al lang voorbij en bijna niemand roert zich, zolang er maar voetbal op TV is! Sitting ducks. Rendition, foltering, Guantanamo, ‘kill list’,…met een scheutje sauce Américaine er overheen slikken ze het allemaal. Bangelijk.
    Walter Baeyens
    Antwoord:
    Inderdaad, de Britten en de VS breken hier in in alle communicatienetwerken wat toch een zwaar crimineel vergrijp is. En de baas van die toch criminele organisatie, Barack Obama, wordt desondanks door onze regering en de media als een held ontvangen.
    Zover zitten wij.
    Maar Poetin…. dat is een smeerlap van de grootste orde. Dat is toch wat Barack Obama ons weet te zeggen. Hij kan het weten daar hij immers perfect weet wat een crimineel is.
    Willy Van Damme

   • Ik zit mijzelf al een tijdje af te vragen wat er is misgegaan met de verkiezingen in België? Hoe kan het zijn dat 6 maanden na de verkiezingen grote stakingen in België uitbreken als er voor deze partijen gekozen is? Zijn de Belgen door de partij van Michel misleid, heeft Michel de Belgen voorgelogen of hebben wij hier met het manipuleren van stemmen te maken? Het één rijmt niet met het ander.

    Ik let er niet altijd op, meestal ontwaar ik drones bij toeval, tot nu toe heb ik er in een jaar tijd 4 kunnen ontdekken die boven mijn woonwijk vlogen. Zij vliegen niet hoog en altijd als het net donker begint te worden. Op een zaterdagavond waren het er zelfs twee die achterelkaar vlogen. Mijn vrouw en ik dachten eerst dat het ufo’s waren maar wij zijn te nuchter om daarin te geloven, dus het moeten wel drones zijn geweest.
    Joop de Jong
    Antwoord:
    Mensen stemmen nu eenmaal omdat ze dat moeten of denken dat het hun plicht is. Politici in België en elders hebben doorgaans een erg slechte naam en dus stemmen ze tegenwoordig gemakkelijk op protestpartijen die aan de kiezers de hemel op aarde beloven, iets als ‘change’ of ‘verandering’.
    En dus kiezen mensen al eens voor politici die ze feitelijk niet lusten. De N-VA is een separatistische partij maar amper een paar procent van hun kiezers denken zo.

    Een recente opiniepeiling toonde dat zowel de Waalse gewestregering als de Vlaamse niet vertrouwd worden en slecht bevonden. Nochtans hebben we hier te maken met twee verschillende politieke groepen, Waals met de PS en CDH en Vlaams met N-VA, Open VLD en CD&V. Waar federaal dan de MR bijkomt. De federale wordt maar door 20% goed gevonden, de Waalse 19% en de Vlaamse 28%.

    Veel heeft ook te maken met hoe de pers er in slaagt om de publieke opinie te kneden.
    Verder vloog er gisteren zo een drone over de kerncentrale van Doel en is het parket hier een onderzoek begonnen. Het is dus al realiteit. Zo’n robotvliegtuig blijkt erg populair te zijn. Hezbollah heeft er al en zelfs met raketten aan boord en zelfs ISIS zou er hebben (gehad?).
    Willy Van Damme

 7. In de VS en natuurlijk ook erbuiten ontstaat nu nieuw tumult over JSOC, Joint Special Operations Command, the moordsquads van de US regering die nog onder de leiding van Dick Cheney zouden staan. Dat land blijft ons maar in negatieve zin verwonderen zoals de video van Camelot op Youtube over Scott Bennett die 19.000 bankrekeningen van de CIA bij de Zwitserse UBS bank ontdekte, rekeningen waarop de CIA de tussenpersonen van Al Qaeda( innitieel de databank van mudjahedin die tegen de Soviets in Afghanistan vochten) en tussenpersonen van al de latere organisatie’s Al Nusra Da’aech IS en ISIS maar waarschijnlijk ook allerlei politici van over de ganse wereld. en de laatste, de USA bestaat alleen als grondopp. niet als land omdat ze in 1871 een nieuwe geheime grondwet gemaakt hebben waarbij het geel land in de zin van het woord niet meer is maar een Corporation, een Maatschappij dus die United States DC noemt !
  Rudy Verbuyst
  Antwoord:
  De operationele baas van de JSOC is sinds midden 2014 een zekere luitenant generaal Raymond A. Thomas III en ik denk niet dat die nog direct onder bevel staat van Dick Cheney zelf, wel van geloofsgenoten, dat lijkt mij zeker.

  Victoria Nuland die op Buitenlandse Zaken verantwoordelijk is voor de vernieling van Oekraïne komt trouwens uit die (stinkende) stal.

  Verder is het bij de CIA de traditie om met veel geheime rekeningen te werken. Zo runde men in Laos ten tijde van de zogenaamde geheime oorlog in de CIA-basis van Long Tien de verwerking van alle Laotiaanse opium tot heroïne waarmee men dan de VS bevoorrade. Laos was toen op dit gebied zowat ’s werelds monopolist.

  De man die hier verantwoordelijk was noemde ‘generaal’ Vang Pao. De man stierf rustig enkele jaren geleden in zijn bed in Californië zonder ooit echt veel last te hebben gehad van de Amerikaanse overheid of de massamedia. Een deel van de winst van die gigantische drugshandel was bestemd voor zijn lokale beschermheren van de CIA die het dan later gebruikten voor terreuraanslagen in o.m. Thailand en Iran.

  Het is een geheime dienst en veel is dus geheim, ook voor het Witte Huis en zelfs voor sommige bazen van de CIA. De VS is niet voor niets een land van cowboys. Die JSOC moet je zien als een modern soort cowboys om de Geronimo’s van de huidige wereld uit te roeien.
  Willy Van Damme

 8. Pingback: Folterpraktijken CIA – Opwarming van oude koek | Mediawerkgroep Syrië

 9. Geachte

  In 2008 hebben wij eens lang met elkaar gediscussieerd op de website van demorgen.

  Oekraïne is een vrij en soeverein land, waarom zou het niet mogen toetreden tot de NAVO als het dat wil. Om Rusland niet te provoceren? Rusland heeft toch ook een militaire alliantie afgesloten met Wit-Rusland, moet de EU zich dan ook geprovoceerd voelen?

  Waarom gaat het zo economisch zo slecht met het land. Het land heeft het nagelaten om economisch te hervormen. Er is ook een gigantische corruptie. Ook de eigendomsrechten worden niet goed gerespecteerd.

  Het land werd door Rusland altijd beschouwd als een soort vazalstaat met als president iemand afkomstig uit het oosten van het land die uiteindelijk altijd wel zal plooien naar de wensen uit Moskou. Met andere woorden, wat Moskou niet kan controleren, ziet het als een bedreiging. En laat het nu net het Europees gezinde West-Oekraïne zijn dat niet langer een lakei wil zijn.

  Daarboven had Janoekovitsch enkele maatregelen genomen die bijzonder polariserend waren voor het land. De talenwet, aangenomen in 2012 bevoordeelde het Russisch waardoor met iedere incentive verloor om nog het Oekraïns te leren. Zelf de OSCE had hier zeer grote kritiek op. http://www.osce.org/node/92418

  De tweede flater van Janoekovitsch was om de huur van de haven van Sebastopol te verlengen. Ook al veroorzaakte dit zeer grote spanningen met het westen van het land. http://sputniknews.com/military/20110423/163662123.html

  De derde fout die hij maakte was het associatie-akkoord met de EU af te wijzen in ruil voor de korte termijn voordelen die Moskou zou geven. de fout die Moskou hierbij maakte was tweezijdig. Enerzijds maakte men teveel gedoe om dit akkoord. De inhoud gaat over productnormen, een mensenrechtendialoog, consumentenrechten, etc…
  http://eeas.europa.eu/ukraine/assoagreement/assoagreement-2013_en.htm
  Dit was voor Moskou al een brug te ver, niet omdat het een veiligheidsprobleem was, maar omdat het niet paste in Euraziatische Unie van Putin. Anderzijds was de fout dat men de FSB stuurde om Maidan schoon te vegen, waardoor men in een spiraal van geweld is terecht gekomen.

  Pas op, Oekraïne gaat ook niet vrijuit. Het land het opzettelijk haar strijdkrachten verwaarloosd en de SBU was veranderd in een soort van onderafdeling van de FSB. Dus hier moet men snel schoon schip maken.

  Groeten
  Jens Martens
  Maaseik
  Antwoord:
  Sorry, voor het wat late antwoord. Uw reactie zat immers bij de spam en werd pas gisterenavond zeer laat opgemerkt. Mijn excuses dus.
  Ik herinner mij niet specifiek die discussie. Maar ik schrijf ook zoveel dat ik mij niet alle debatten kan herinneren.

  Budapest memorandum 1994

  Blijkbaar kent U onvoldoende de historiek van het land, zowel de oude als de hedendaagse en baseert U zich vooral op de verhalen die vanuit de VS, de EU en hun ultranationalistische Oekraïense vrienden komen overwaaien.

  Oekraïne was bij de opsplitsing van het land in 1991 de derde grootste nucleaire mogendheid in de wereld. Waarvan de controlemechanismen echter geheel in Rusland zaten. Daarom kwam er dat akkoord van 5 december 1994, het Budapest Memorandum over Veiligheidswaarborgen.
  Dit werd oorspronkelijk getekend de VS, Oekraïne, Rusland en het Verenigd Koninkrijk en later ook door China en Frankrijk. De toenmalige officiële kernmachten.

  Volgens dit internationaal verdrag werden alle kernwapens op het grondgebied van Oekraïne vernield. Wat in de periode 1994-1996 ook gebeurde. Het garandeerde ook haar neutraliteit doordat de ondertekenende landen ook gezamenlijk instonden voor de veiligheid van het land.

  Het is een element dat je blijkbaar niet kent en ook niet meeneemt in je analyse hier. Een internationaal verdrag als dit is niet zomaar een vodje papier dat men naar believen in de papierversnipperaar kan laten verdwijnen.

  Dit dient gezien te worden als een officieel contract dat alle partijen ook verplicht tot het naleven van dit akkoord. Pas in overleg met alle ondertekende partijen en na hun akkoord kan men hier wijzigingen aan brengen.

  Wie dat zonder akkoord doet pleegt in wezen agressie tegen de andere betrokken partijen die door dit specifiek Memorandum gebonden zijn. Het zonder wederzijds akkoord verbreken betekent een ernstige schending van de internationale veiligheid.

  Neutraliteit

  Een goed voorbeeld hiervan is het geval van België. Het werd officieel onafhankelijk dankzij het verdrag van 1839 toen Nederland haar afscheiding erkende en het in overleg met de toenmalige grote mogendheden, Rusland, Pruisen, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk de status van neutrale mogendheid kreeg.

  Toen Duitsland, internationaal rechtelijk de opvolger van Pruisen, door haar inval in België van 4 augustus 1914 dat verdrag aan haar laars lapte besloot het Verenigd Koninkrijk om specifiek wegens die reden Duitsland de oorlog te verklaren.

  Dat was de officiële verklaring die Londen gaf om haar troepen naar hier te sturen. Het was dus niet de aanval door Duitsland op Frankrijk of op Servië en Rusland. Neen, het was de door de Britten gewaarborgde neutraliteitsverdrag dat Londen tot die grote stap deed besluiten.
  Zij beschouwde terecht de mogelijke aanwezigheid van de Duitse vloot in Zeebrugge en Oostende als een gevaar voor haar eigen veiligheid.

  Door dit akkoord in 1994 in Boedapest te tekenen gaf Oekraïne een deel van zijn onafhankelijkheid op.
  Juist zoals België dat ook al herhaalde malen deed door een groot aantal bilaterale en multilaterale verdragen te ondertekenen en lid te worden van een pak internationale organisaties zoals het IMF, de VN, NAVO en EU.

  Onafhankelijkheid

  De onafhankelijkheid van een land is een erg relatief begrip. In wezen heeft België zelfs geen echte buitenlandse politiek maar is die in handen van, en in die volgorde, de VS, Duitsland en Frankrijk.

  Ons ministerie van Buitenlandse Zaken kan alleen in de kleine marges die haar nog resten wat doen, een president ontvangen, een ambassade openen of sluiten, bezoeken afleggen en wat kleinere verdragen over o.m. dubbele taxatie afsluiten. Niets meer hoor.
  Voor de rest speelt Didier Reynders, onze minister van Buitenlandse Zaken, gewoon papegaai voor als Washington, Berlijn en Parijs van zich laten horen.

  En voor het huidige Oekraïne is er zelfs nog minder manoeuvreruimte voorhanden. De echte baas is de Amerikaanse viceminister voor Buitenlandse Zaken met verantwoordelijkheid voor Europa, Victoria Nuland die zegt wie premier mag spelen en wie president.
  De verkiezingen worden dan zo gemanipuleerd dat men het verwachte resultaat krijgt. President Petro Poroshenko mag nog de verkeerslichten regelen, amper meer.

  De uitspraak van Nuland ‘fuck Europe’ is toch gekend evenals haar verklaring dat Arseniy Yatseniuk voor haar de meest geschikte premier voor het land was. Wat dus ook gebeurde. Van een Amerikaanse staatsgreep gesproken. Poroshenko als de nieuwe Augusto Pinochet.

  Het eenzijdig verscheuren van die neutraliteitsstatus door het Oekraïense parlement is dan ook politiek niet alleen onverantwoord en een zware schending van een belangrijk internationaal verdrag maar dient zelfs gezien te worden als een daad van agressie die in bepaalde gevallen een voldoende casus belli kan zijn voor oorlog.

  Jozef Stalin

  Uw vergelijking met Wit-Rusland maakt dan ook geen enkele steek daar Wit-Rusland geen dergelijk verdrag ondertekende als dat van Budapest. Er is voor zover ik weet ook geen militair samenwerkingsverdrag met Rusland, wel werd het recent dan lid van het nieuwe economisch samenwerkingsverband met o.m. Rusland.

  Het is een soort van Russische versie van de EU. Maar dit is puur economisch en vooral een handelsverdrag, niet militair. Het heeft uiteraard wel grote politieke betekenis. Bovendien gaat die samenwerking binnen deze Russische versie van de EU bijlange zo ver niet als die in de EU. Zo is er geen eengemaakte buitenlandse politiek of poging daartoe, is er geen eengemaakte munt en geen eengemaakt economisch beleid.

  Uw bewering dat Rusland Oekraïne zag als een vazalstaat raakt eveneens kant noch wal. Dat beide staten nauw samenwerken is logisch gezien de ligging naast elkaar en vooral ook de historiek van het gebied.
  Steden als Donetsk en Kharkov zijn behoudens de korte Mongoolse bezetting van Rusland nooit Pools geweest zoals dat wel het geval was met Kiev – de geboorteplaats van de Russische staat – dat lang door Polen was bezet.

  Oekraïne is in wezen een nepstaat gecreëerd door Jozef Stalin in het kader van zijn nationaliteitenpolitiek. Steden als Lvov/Lviv/Lemberg/Lwow en Karkhov/Kharkiv hebben economisch, cultureel en historisch niets met elkaar gemeen.
  Het is gewoon een samenraapsel en elke nationale verkiezingsuitslag toont dat ook. Het oosten stemt steeds anders dan het westen, ook dit jaar.

  Kharkov was steeds Russisch en Lviv was dat alleen maar gedurende een relatief korte periode in de prille middeleeuwen. Het kwam ook maar bij de Sovjetunie in 1939 als gevolg van het verdrag tussen Molotov en von Ribbentrop, de ministers van Buitenlandse Zaken van de Sovjetunie en Hitlers Duitsland.

  President uit het Oosten

  U neemt hier ook klakkeloos de prietpraat en propaganda uit Washington over zonder er zelfs maar eventjes over na te denken. Typerend is Uw opmerking: “… met als president iemand afkomstig uit het oosten van het land die uiteindelijk altijd wel zal plooien naar de wensen uit Moskou.”

  Complete onzin. Neem Leonid Kravtsjoek, de eerste president van het onafhankelijke Oekraïne. Die was geboren in de buurt van het stadje Rivne dat ligt in Galicië, het uiterste westen van het land dat toen hij geboren werd zelfs nog Pools was.

  Zijn opvolger was Leonid Koetsjma die geboren is in Novhorod-Swerskyi, op de linkeroever van de Dnjepr en in het centrum van het land dus.
  En de volgende president was dan de man van de zogenaamde Oranje Revolutie Viktor Joesjtsjenko.
  De man die de VS had uitgekozen en onder wiens bewind het Russisch niet langer een officiële taal was en die tekende om van Stepan Bandera, de fascistenleider uit W.O. II, officieel een ‘held van de natie’ te maken.

  Wel, deze Joesjtsjenko is geboren in … het oosten van het land in de stad Khoruzhivka, vlakbij de Russische grens. Hij was dus de eerste Oekraïense president die uit het oosten kwam.
  Wat bewijst dat niet de plaats van geboorte zijn beleid kleurt maar zijn politieke preferenties en, vermoedelijk nog meer, afhangt van wie hem geld toestopt. De man was gewoon een Quisling die naar de pijpen van Uncle Sam danste.

  De volgende president Viktor Janoekovitsj is geboren in Jenakijeve in de oblast (provincie) Donetsk, het Russischtalige zuidoosten dus.
  De huidige president, Petro Poroshenko komt uit Bilhorod-Dnistrovsky (ook Akkerman genoemd), vlakbij Odessa.

  Hij komt dus uit het zuidoosten maar is uiteraard eveneens een mannetje van de VS. Uw beweringen hierover zijn dan ook te zot om los te lopen en bewijzen uw vrij grote onkunde en vooringenomenheid in de zaak.

  Russisch als officiële taal

  Dat het Russisch in 2012 terug de tweede officiële taal werd klopt. Maar kent U de geschiedenis van België en de talenstrijd in vooral de negentiende eeuw? Voor U is het blijkbaar normaal dat de taal van miljoenen Oekraïners geen officiële taal meer was. Weet U wel wat mensenrechten zijn?

  Tussen haakjes: De Knut Vollebaek van de OVSE die in die link ter sprake komt is een Noorse diplomaat en dus werkend voor een lidstaat van de NAVO en daarom zeker geen onpartijdig persoon. Ik herinner mij niet dat iemand in het westen misbaar maakte toen men voorheen na de westerse Oranje Revolutie het Russisch in Oekraïne als officiële taal verbood.
  Evenmin dat men daar misbaar maakte toen men honderdduizenden Russischtaligen in de Baltische staten puur om taalredenen hun nationaliteit ontnam. Ach, de EU en de mensenrechten, goed voor de show.

  Ik herinner mij, ik vermoed dat ik het las in de NRC maar ik ben niet meer zeker, een recent verschenen verhaal over een toneelspeelster in Donetsk die in 1991 na de overname van haar theater door iemand uit Lviv, als eis kreeg dat ze bij haar opvoeringen alleen nog het Oekraïens zou gebruiken en niet meer het Russisch. Dus in 1991 reeds.

  Dit in een stad waar toen amper iemand die taal sprak. Het is alsof iemand in Maaseik zou toekomen en eisen dat iedereen op de bühne er Frans zou spreken. En dat is voor U dan allemaal blijkbaar normaal, iets om te verdedigen. Kom nou.

  Waar in ’s hemelsnaam durft U dat zomaar schrijven? Hebben die mensen dan geen recht meer op hun eigen cultuurbeleving misschien? Blijkbaar voor U wel. Grof noem ik dat. Ook hier neemt U zomaar zonder veel nadenken de ziekelijke kromme logica van die Oekraïense ultra’s en hun Amerikaanse bazen over.

  Bovendien toont dit voorval ook hier Uw groot ongelijk. Toen men ook het Russisch als officiële taal liet gebruiken was Janoekovitsj al twee jaar president. Toch zeer laat voor een man waarvan U hier komt beweren dat hij de vazal van Moskou was.
  Het toont eerder een weifelend staatshoofd die onvoldoende respect opbrengt voor de rechten van zijn inwoners.

  Respect

  Wat betreft het akkoord over Sebastopol getuigt U van diezelfde merkwaardige gedachtegang. Elke regering kan met akkoord van het parlement elk verdrag tekenen die het wenst mits dat conform de grondwet en andere door het land getekende internationale verdragen is. Dat heet democratie.

  Het is niet omdat een bepaalde oppositie tegen iets is dat men het niet zou mogen goedkeuren. Het idee alleen al is te zot om los te lopen. Bovendien is er hier ook de kwestie van goed nabuurschap en respect voor andere landen.

  Sebastopol is van essentieel belang voor de Russische veiligheid en de enige thuisbasis van enig belang voor de zuidelijke vloot van Rusland. Geen Sebastopol, geen Russische zuidelijke vloot.

  Bovendien is Sebastopol om cultuurhistorische reden belangrijk. Hier werd in 988 door de Russische vorst Vladimir de Grote, alias de Heilige, met Byzantium het verdrag ondertekend waarbij hij zijn rijk kerstende, bekeerde tot de orthodoxie. Talrijke monumenten in de stad herinneren hieraan. Het is zelfs voor velen een bedevaartsoord.

  Aan dat statuut brengt je niet zomaar wijzingen aan. In internationale betrekkingen is het in wezen als met het leven in een straat. Je mengt je niet in de zaken van je buren en brengt voor hen respect op door bij een ontmoeting bijvoorbeeld steeds dag te zeggen en hen door je gedrag ook niet te provoceren.

  In internationale betrekkingen is dat de kwestie van de niet-inmenging in ieders interne aangelegenheden en het rekening houden met de gevoeligheden van de buren.
  Toen de VS in de jaren ’60 van de vorige eeuw pal tegen de Sovjetunie in het Turkse Incirlik op de Sovjetunie gerichte kernraketten plaatste deed Moskou hetzelfde op Cuba.

  De VS reageerde woedend en in onderling overleg werden beide raketbasissen dan verwijderd. Beide staten hadden perfect het recht om die raketten daar te zetten maar uit respect voor elkaars gevoeligheden verwijderde men die toch. Een wereldoorlog werd toen vermeden.
  Dat heet respect in de onderlinge verhoudingen tussen staten. Het is zeer belangrijk.

  Verdrag met EU

  Ook wat betreft die onderhandelingen van Janoekovitsj met de EU slaat U de bal duchtig mis. Binnen zijn Partij van de Regio’s was er rond die kwestie toen een zeer zware discussie over wat men ging doen. Daarbij was Janoekovitsj lang voorstander om alleen het verdrag met de EU te tekenen.

  De reden waarom hij dit dan toch niet deed was louter financieel. Het land zat economisch geheel op zijn knieën en had toen geschat minstens 15 miljard dollar nodig om te kunnen overleven. De EU wou echter maar peanuts geven en eiste dat men dat akkoord met Rusland niet zou tekenen. Poetin had echter geen bezwaar dat Oekraïne beide akkoorden zou tekenen.

  Maar door de bizarre houding van de EU tekende Janoekovitsj alleen dat met Rusland dat wel met substantiële fondsen over de brug kwam en zo ook op zeer korte termijn al de voornaamste noden hielp delgen.
  Waarna de EU en de VS via hun lokale fascistische knokploegen de regering in Kiev belegerden en uiteindelijk een staatsgreep pleegden.

  Pas na die staatsgreep kwam de EU met beloftes van vele miljarden over de brug. Niet eerder. Merkwaardig toch. Waarom kon de EU en het IMF niet voordien met dat geld over de brug komen zodat Janoekovitsj dat toch had kunnen ondertekenen? Wat hij dus initieel wou.

  De conclusie kan dan ook alleen maar zijn dat men hem hoe dan ook weg wou en toen al een staatsgreep tegen de man aan het voorbereiden was om hem en zijn partij definitief uit te schakelen om dan een zuiver prowesters blok aan de’ macht te brengen.
  En hij diende dan inderdaad te vluchten en zijn partij is nu de facto verboden.

  Wereldoorlog

  Ik hoef je hierbij zeker niet te vertellen dat dit internationaal rechtelijk een vorm van heel zware agressie is die normaal tot een oorlog had moeten leiden, een wereldoorlog.
  Om over dat hier door de VS en EU verbroken akkoord van 1994 maar te zwijgen. Maar dat deert U blijkbaar niet.

  Dat men het Europees continent zo gevaarlijk destabiliseerde evenmin. Maar had het oorlog geworden – wat nog steeds kan – dan zult U ook wel zwaar in de brokken delen.
  Kortom, U neemt zomaar zonder veel nadenken het discours van een Yatseniuk en Washington over.
  Over de staatsgreep van 21 februari, over de Amerikaanse en Europese inmenging geen woord.

  Blijkbaar mag de EU de wettig gekozen regering in een ander land omverwerpen en een regering vol fascistisch gespuis en kleptomanen aan de macht brengen. Een regering die het land helemaal de dieperik induwde.

  En over de aanwezigheid van die vele fascistische knokploegen, ook binnen de top van het staatsapparaat, of het grove racisme van de huidige machtshebbers geen woord. Integendeel, U keurt zelfs nog het verbieden van het Russisch als officiële taal goed. Voldoende reden om U per definitie dan ook te beschouwen als een racist.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s