Subsidies voor Erfgoedcel Land van Dendermonde

Goed nieuws voor wie in het Dendermondse begaan is met het erfgoed van de regio. De een drie jaar geleden opgerichte Erfgoedcel van het Land van Dendermonde heeft van het Vlaams Gewest op advies van Vlaams minister voor Cultuur Sven Gatz (Open VLD) voor de komende vijf jaar terug subsidies gekregen. In totaal gaat het hier over een jaarbedrag van 246.900 euro waarmee men dan een paar werkkrachten kan betalen alsmede de werkingskosten.

De Erfgoedcel van het Land van Dendermonde

De mensen van de Erfgoedcel van het Land van Dendermonde kunnen zeker 5 jaar lang verder werken. Hopelijk is er daarna dan meer geld beschikbaar.

Digitalisering

In de paar jaar dat de Erfgoedcel hier reeds actief was heeft ze al wonderwel prachtig en heel veel werk verricht rond het lokale immateriële erfgoed. Zo werkte zij onder meer rond de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog, het enorme patrimonium aan lokale reuzen, het archiveren van massa’s documenten en foto’s alsmede ook het digitaliseren van de meer dan 15 hier ooit uitgegeven lokale kranten, goed voor een 93.000 pagina’s.

Wie dit wil kan nu thuis via de computer en met zoekfunctie zo allerlei gegevens opzoeken in die soms stokoude kranten. Een gigantische bron aan informatie die het de vele tientallen historici in de regio bij hun opzoekingswerk sterk moet vergemakkelijken.

Ook was de Erfgoedcel een grote hulp voor verenigingen die rond de lokale geschiedenis werkten en voor kleine gemeenten bij het archiveren van allerlei documenten rond het huidige en voorbije leven in hun gemeente. Zo konden o.m. de Heemkring Baceroth en de Werkgroep Geschiedenis Grembergen rekenen op financiële steun van de Erfgoedcel voor hun uitstekend werk rond de Groote Oorlog en hun gemeente.

Dirk De Cock

De gewezen Lebbeekse schepen voor Cultuur Dirk De Cock verdedigde in Brussel mee het dossier van de Erfgoedcel. Met succes.

Het dossier voor de vernieuwing van de overeenkomst met het gewest werd een paar maanden geleden in Brussel voor een naar verluidt strenge jury aan een serie vragen onderworpen in aanwezigheid van Dirk De Cock (De Ploeg/sp.a), de vroegere schepen van Cultuur van Lebbeke.

Lien Verwaeren (CD&V), de Dendermondse schepen voor Cultuur werkte tot onlangs op het kabinet van de toenmalige minister voor Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) en kon dus moeilijk mee aan tafel gaan zitten. En blijkbaar konden de andere betrokken schepenen van Cultuur zich hiervoor niet vrijmaken.

Lien Verwaeren: “Dat verlengen van die overeenkomst met het gewest was zeker geen vooraf gewonnen zaak. Maar we hadden echt een stevig dossier en hier is door het team van die cel prachtig werk verricht. Andere erfgoedcellen zoals die van Hasselt krijgen zelfs geen verlenging van hun convenant.”

Minder geld

De ongeveer 246.900 euro is wel een stuk minder dan de 298.000 euro die men voorheen kreeg. “Gezien het bezuinigingsbeleid was dit natuurlijk wel te verwachten, maar doordat wij hier een jong team hebben met daarom relatief lagere lonen vormt dit nog geen echt onoverkomelijk probleem. We zullen hier en daar wat bijsturen maar het lukt wel, “aldus nog Lien Verwaeren.

Lien Verwaeren

De Dendermondse schepen voor Cultuur Schepen Lien Verwaeren was uiteraard tevreden dat men de overeenkomst van de Erfgoedcel met het Vlaams gewest kon hernieuwen.

De Erfgoedcel werkt onder de Projectvereniging Cultuurdijk dat een overkoepelend orgaan is van een aantal gemeenten uit de streek. Die lokale besturen geven naast de gewestelijke subsidie per inwoner ongeveer 20 eurocent als extra steun aan de Erfgoedcel.

Het Land van Dendermonde was de benaming van de streek onder de feodaliteit maar valt niet geheel samen met de huidige samenstelling van de beheerraad der Erfgoedcel van het Land Van Dendermonde. Zo is de gemeente Buggenhout lid van de Erfgoedcel maar behoorde het in de feodale tijden onder het hertogdom Brabant en de Abdij van Grimbergen.

De gemeente Opwijk viel dan wel voor een groot stuk, vooral het centrum, onder het land Van Dendermonde maar ligt nu in de provincie Vlaams Brabant. Lid van Cultuurdijk zijn Wetteren, Berlare, Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout. Daarbij sloten zich dan specifiek voor de Erfgoedcel nog Hamme, Zele, Laarne en Wichelen aan.

Reuzen Lies en Stien uit Kalken

De Erfgoedcel van het Land van Dendermonde organiseerde eerder dit jaar bij de Wichelse distilleerderij Rubbens een druk bijgewoonde ontmoetingsdag rond de reuzen in de regio. Hier Lies en Stien uit Kalken, een deelgemeente van Laarne.

Historiek

Het Land van Dendermonde ontstond uit de chaos veroorzaakt door de instorting van het Romeinse rijk en de invallen van de Noormannen. Dendermonde werd gesticht ergens in het begin van de tiende eeuw, dus kort na de historische nederlaag van de Noormannen op 1 september 891 tijdens de slag bij Leuven die gewonnen werd door de Oost-Frankische koning Arnulf van Karinthië. De Noormannen verdwenen hierdoor voorgoed uit de regio.

Het gebied was na de splitsing van het rijk van Karel de Grote een onderdeel van Midden-Francië van Lotharius, kwam dan onder het Oost-Frankische rijk van de Ottoonse Duits-Roomse keizers en viel rond 1046 als Rijks-Vlaanderen in handen van de toen expansionistische graaf van Vlaanderen Boudewijn V, leenheer van West-Francië, het latere Frankrijk. De regio had daarbij ook een zeer nauwe relatie met de Sint-Baafsabdij in Gent.

Het Dendermondse kwam rond 900 in onduidelijke omstandigheden in het bezit van het riddergeslacht gekend als de heren van Dendermonde die onder Otto II aan de monding van de Dender in de Schelde een burcht stichten. Uit de voorburcht hiervan ontstond dan geleidelijk aan de stad. De burcht situeerde zich op een vroeger eiland in de Dender waar nu het gerechtsgebouw staat. De voorburcht van toen is nu de Grote Markt.

Graafschap Vlaanderen

Rond 950 was de Schelde de grenslijn tussen Oost- en West-Francië, Duitsland en Frankrijk. Later slaagden de graven van Vlaanderen erin om zowel het Land van Aalst als dat van Dendermonde in te lijven. Men spreekt van Rijks-Vlaanderen, het deel van het graafschap dat tot de Duitse Roomse rijk behoorde. De kaart is hier deels fout daar Oudenaarde toen op de linkeroever van de Schelde lag. Op de rechteroever lag de burcht en abdij van Ename.

De stichting gebeurde in een periode dat als gevolg van de invallen der Noormannen de Gentse Sint-Baafsabdij zeer verzwakt was. Zo sloegen de Noormannen in 880 er hun winterkamp op en vluchten de monniken naar het Franse Laon. Het duurde decennia voor de abdij zich kon herstellen van die schade.

Nadien was de abdij een tijd een twistpunt tussen de Vlaamse graaf Arnulf I en de Duits-Roomse keizer Otto II. Ook de rivaliteit met de eveneens Gentse Sint-Pietersabdij was lang nefast voor Sint-Baafs.

De eerste bewoners in Dendermonde woonden langsheen de toen nog meanderende Schelde in o.m. Vlassenbroek. Tijdens de metaaltijden verhuisde die bewoning hogerop naar wat nu de site van het oud-Klooster aan de Dender in Sint-Gillis-Dendermonde is evenals naar de buurt van de Wolvenstraat aan de industriezone Hoogveld J. Op die laatste plek was er bewoning vanaf de bronstijd tot de Gallo-Romeinse periode.

Graaf van Vlaanderen

Het Land van Dendermonde ging via het huwelijk van Mathilde (Machteld) van Dendermonde en Béthune met de Vlaamse graaf Gwijde (Guido) van Dampierre in 1246 als bruidsschat over in het bezit van de graven Van Vlaanderen.

Béthune is een Franse stad iets ten zuidwesten van Rijsel. Mathilde was een achterkleindochter van Wouter (Walter) II, de laatste en zonder een mannelijke erfgenaam in 1189 gestorven heer van Dendermonde.

Dendermonde - Versterkte vestiging

Van bij haar stichting tot 1914 was Dendermonde wegens haar ligging een militaire vestigingsstad. De stad werd herhaaldelijk met succes aangevallen, o.a. door de Gentenaars. Alleen de Franse koning Lodewijk XIV slaagde er in 1667 niet in ze te veroveren. Ze werd zowel door de Britten tijdens de Spaanse successieoorlog op 22 augustus 1706 als door de Duitsers op 4 september 1914 veroverd en geheel vernield. Merk rechts bovenaan dat ook Baasrode toen een versterkte omwalling had. Dit is een uit 1730 daterende Britse kaart.

Haar grootmoeder was Machteld van Dendermonde die in het begin van de dertiende eeuw huwde met Willem II van Béthune. De eerste heer van Dendermonde zou een zekere Wenemar geweest zijn die rond 950 heerste. Wegens een gebrek aan archieven is hier echter amper iets over geweten.

Hierna ging het via verdere huwelijken en successieoorlogen uiteindelijk over in het bezit van de Oostenrijkse Habsburgers tot de Franse revolutionairen na hun overwinning op de Oostenrijkers op 26 juni 1794 in Fleurus komaf maakten met de feodaliteit in België.

Willy Van Damme

Een gedachte over “Subsidies voor Erfgoedcel Land van Dendermonde

 1. Le Général américain quatre étoiles Philip Breedlove a été autorisé à parler pour la première fois depuis la crise ukrainienne. Et il a étonné tous ceux qui se sont intéressés à ce qu’il a dit.
  Luc Vermeiren
  Antwoord:
  Ik vertaal dit daar ik uit ervaring weet dat niet alle lezers het Frans voldoende onder de knie hebben.
  “De Amerikaanse viersterrengeneraal Philip Breedlove (opperbevelhebber van de NAVO, nvdr.) kreeg voor het eerst sinds het uitbreken van de Oekraïense crisis om in het publiek te spreken. En hij was verbaasd om te zien hoeveel mensen er interesse hadden in wat hij had te zeggen.”

  Ik weet niet in welke context dit geschreven is maar het blijft mij verbazen dat er in de media zoveel mensen zijn die zijn verhalen geloven. Voor mij zijn het als fabeltjes. Belangrijk is wat hij zegt maar of dat dan de waarheid is dat is een gans ander paar mouwen.
  Hem geloven is alsof men gelooft dat er in Lourdes al veel mirakels gebeurden.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s