Praten is voor zwijgers

Het wordt met deze regering met de dag beter. Geconfronteerd met hun geknoei beginnen de regeringsleden nu of een klein beetje terug te krabbelen zoals Didier Reynders (MR) en zijn visie over de nationale culturele instellingen, of ze pogen met barslecht cijfergegoochel toch nog hun gelijk te halen. Zelfs in De Standaard lacht men minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) met zijn getallenprutserij weg. Het is bijna zielig te noemen.

Plots lage groei

Zo beweerde hij dat de door de oppositiepartij PS gestelde gemiddelde inlevering van 336 euro niet klopt en het veel minder is. Lagere lonen winnen zelfs nog opperde hij met de glimlach.

Al die andere inleveringsmaatregelen vergetend die zijn regering wil doorvoeren. En vergetend ook de er aankomende veel duurdere voorzieningen voor elektriciteit, kinderopvang, water, openbaar vervoer, en de dalende bouwpremies en kindergeld. Om maar wat te noemen.

En ondertussen gebeurt wat men zo kon voorspellen. De economische verwachtingen voor onze economie kleuren plots zwart. Tot nu presteerden wij beter dan Nederland en Frankrijk, stukken beter dan het Europees gemiddelde en bijna even goed als motor Duitsland. Die vooruitzichten zijn plots somber, met België bij de slechtst presterende economieën binnen de EU.

Met voorspellingen door de Europese Commissie voor 2015 van amper 0,9% economische groei zitten wij geheel achteraan met Finland, Frankrijk, Bulgarije, Italië en Kroatië.

De regering Michel I presenteerde nog maar vorige maand haar begrotingscijfers en moet zich nu al reppen om ze te herzien. Maar die slechtere groeicijfers veroorzaakten zij zelf door hun economische visie en konden door hen mits wat inzicht en politieke eerlijkheid dus zo voorspeld worden. Knoeiwerk dus.

Economische groei onder Di Rupo - Belfius

Die mooie cijfers die België tot nu toe presteerde kan men nu wel vergeten. België wordt het zwakke broertje van de EU. Met dank aan de meerderheidspartijen en een bepaald patronaat dat blind allerlei asociale demagogen volgt. De rattenvanger van Hamelen en zijn volgelingen.(Cijfers: bron Belfius bank)

Werkloosheid

En dan hebben de meerderheidspartijen de lef te spreken over een verwachte jobcreatie van zelfs 90.000. Als er op het vlak van de tewerkstelling iets van groei zal zijn dan is het in de werkloosheid. Welke ondernemer gaat immers aanwerven als de koopkracht daalt en men dus minder kan kopen? Welke patroon gaat producten maken om ze daarna alleen maar in het magazijn op te stapelen? Alleen een zot natuurlijk.

En dan helpen lasten- en loonverlagingen niet. Integendeel, zij maken het ondernemers zelfs onmogelijk om te werken. Men gaat de verkoop zien dalen en dus minder produceren, de rendabiliteit komt in gevaar, winst wordt verlies en de faling dreigt. Het is een nochtans simpele waarheid die deze regering, blind door haar extremisme en politieke onervarenheid, niet wil zien.

Geconfronteerd met een vakbondsprotest tegen Unizo wist de Antwerpse vertegenwoordiger van die middenstandsvereniging deze week op TV niet beter dan te zeggen dat de mensen hoe dan ook moeten eten en ze wel hun spaarcentjes zullen aanspreken. Van simplismen gesproken. De man geraakte er bijna niet uit.

Als straks de bouw instort, zoals nu algemeen verwacht wordt, dan zullen die nieuwe werklozen wegblijven bij de duurdere bakker en beenhouwer en het restaurantbezoek noodgedwongen links moeten laten liggen. Dankzij de drijverijen van figuren als een Karel Van Eetvelt, de man die zogenaamd de belangen van de horeca, beenhouwers en bakkers moet verdedigen.

Karel Van Eetvelt

Met een zelden gezien fanatisme blijft Karel Van Eetvelt van Unizo het sociaal-economisch beleid van deze regering verdedigen. Een dat alleen maar als rampzalig kan omschreven worden. Zijn leden zullen het zwaar aanvoelen. Met in dat milieu vele falingen en meer armoede tot gevolg.

Eventueel Kruimels

En men blijft volharden. Nadat men zonder enig overleg met de vakbonden de meest radicale maatregelen van de voorbije decennia nam komt diezelfde Johan Van Overtveldt dan op Radio 1 zeggen dat hij erg voor sociaal overleg met de vakbonden is. Maar op voorwaarde, stelde hij, dat ze wat op sociaal-economisch vlak volgens hem moet, aanvaarden. Dan wil hij ‘praten’.

Met andere woorden, dit is een dictaat en het sociaal overleg, de kern waarrond de economie in België al een honderd jaar draait, is in de vuilbak geworpen. Morsdood! Gewoon onvoorstelbaar.

Als het van deze regering afhangt mogen de vakbonden wel met hen aan tafel gaan zitten maar op één voorwaarde: als ze zwijgen en alles slikken. Eventueel krijgen ze dan wat kruimels, zoethoudertjes.

Dat men dan een hevige reactie vanuit de bevolking en de vakbonden kan verwachten is logisch. De arrogante houding van bepaalde patronale kringen zoals een Karel Van Eetvelt maakt het alleen maar erger. In plaats van begrip te tonen en een bereidheid tot praten gaat men over op platte demagogie en dreigen.

Hou je mond

Caroline Ven, een andere patronale woordvoerster, noemde die door de PS vooropgestelde inlevering van 336 euro – volgens financieel experts zoals een Michel Maus is het zelfs een pak meer –  gewoon maar peanuts. Een niemendalletje.

Het betekende voor haar niets en het mocht eventueel nog wel wat erger. Maar voor mensen die gewoon zijn om bij sterrenchefs als Peter Goossens te gaan eten is 336 euro natuurlijk niets, iets als drinkgeld voor de garçon. Maar voor de bijna arme die zijn water- en elektriciteitsrekeningen met 10% en meer zal zien stijgen is dat het einde. Maar dat lot wordt een Caroline Ven gespaard. Gelukkig voor haar.Peter De Caluwe

Voor de Vlaams nationalistische ultra Jean-Pierre Rondas moet Peter De Caluwe zijn mond houden. De Caluwe klaagde immers over het bezuinigingsbeleid welke zijn instelling kapot maakt. De Caluwe keerde zich vroeger ook al tegen het Vlaams nationalisme en dat lustte Rondas ook al niet. Rondas is lid van de Gravensteengroep die zich links en nationalistisch noemt en waar ook moraalfilosoof Etienne Vermeersch toe behoort.

Neem de grofheid van een Vlaams nationalistische ultra als Jean-Pierre Rondas die recent in De Standaard agressief uithaalde naar mijn brave en wat timide dorpsgenoot Peter De Caluwe, man van de Brusselse Muntschouwburg, een van onze meest belangrijke culturele instellingen. Die laatste klaagde over de zware bezuinigingen en het daardoor kapot maken van zijn instelling.

Waarna men eerst vanuit Voka stelde dat hij en zijn collega’s het geld dan maar in de privé moesten gaan halen. Waarop Rondas dan brutaal schreef dat De Caluwe als cultuurfunctionaris zijn mond moet houden. De Caluwe is immers ook geen Vlaams nationalist en liet dat vroeger al eens blijken.

Dat men een instelling als de Munt die het land prestige bezorgt en topkunst brengt, kapot maakt is hen duidelijk zelfs niet eens een zorg. Toch als we hun teksten lezen. Ze kennen daar maar een woord: bezuinigen en bezuinigen. Behalve dan voor een categorie: de rijken, niet toevallig hun vrienden.

Willy Van Damme

Advertenties

7 thoughts on “Praten is voor zwijgers

 1. Jullie Belgen beginnen steeds meer op ons Hollanders te lijken… (of is het precies omgekeerd)
  Simon
  Antwoord:
  Wie weet wie men hier kopieert. Ben U soms jaloers? Niet nodig hoor.
  Maar vandaag gehoord hoe de superrijken via Luxemburg misschien wel honderden miljarden euro’s aan belastingen ontweken. De premier was Jean-Claude Juncker, een man die zich christen en democraat noemt met zelfs een sociaal tintje.

  De man is tegenwoordig voorzitter van de Europese Commissie en dus zo te zien een waardig opvolger van José Manuel Barroso. Niet te verwonderen dat de EU alleen aan het welzijn van de superrijken lijkt te denken en de strijd tegen de armoede nergens raakt.
  En dat sociaal tintje zal misschien wel slaan op het feit dat de man een wat men noemt ‘sociaal drinker’ is.
  Willy Van Damme

  • Nederlanders lijken in de verste verte niet op Belgen. 120.000 Belgen togen naar Brussel om te demonstreren tegen de bezuinigingen van Michel I, ik zie dat Den Hollander niet zo snel meer doen. Den Hollander is murw gebeukt en monddood gemaakt Hij stond erbij, keek er naar, vond het allemaal wel goed en zweeg. Dus ja, bij mij is enig spoor van jaloezie waarneembaar. Zoals generaals van iedere oorlog leren, hoe zij het in een volgende oorlog nog beter kunnen doen (lees; nog meer slachtoffers kunnen maken) zo hebben onze regeringen geleerd van de Franse Revolutie door een verdeel en heers politiek te voeren. Geen massale boze burgers met hooivorken maar kleine groepjes die in de hand te houden zijn.
   Joop de Jong
   Antwoord:
   Een verdeel-en-heers politiek is niets nieuw en is zo oud als de mensheid vrees ik. Je hebt in sommige milieus nog steeds mensen die denken dat België en Nederland, en zeker dan Vlaanderen, kopieën van elkaar zijn. Niets is minder waar. De verschillen in België tussen Luik en de provincie Luxemburg of tussen Aalst en Dendermonde zijn in veel opzichten al groot, die tussen Nederland en België of Vlaanderen nog veel groter.

   Dat we in Vlaanderen en Nederland eenzelfde taal spreken is gewoon een gevolg van afspraken over taal die beide landen ooit met elkaar maakten zodat er een standaardtaal ontstond die grotendeels Noord-Nederlands is.

   Het maakt het gemakkelijk voor de wederzijdse contacten, meer niet. Hadden die afspraken er niet geweest dan hadden beiden hun eigen taalgebied gaan ontwikkelen en waren de verschillen nog veel groter geweest dan die nu reeds het geval zijn.

   België was een belangrijke industriële natie toen Nederland nog een land van boeren en handelaars was. Daaruit is een andere politieke traditie ontstaan en een veel strijdbaarder krachtiger syndicalisme. Wat zich gisteren nogmaals toonde.
   Willy Van Damme

 2. Het plan ligt op schema, alles onder controle.

  EU – dat schoothondje van de ‘VOC’-VS/globalistennest (roversnest) danst naar de pijpen. De EU moet opdraaien voor het bankroet van de roversbende. (begonnen is de EU-landen in de dwangbuis van de € (surrrogaat $) te rijgen. De rovers van Goudman-Zakken zitten op de schatkist.

  Als u goed had opgelet, was u opgevallen in het interview dat RTL7 eerder dit jaar had met de notoir incopetante econoom Wellink (omhoog gevallen uitverkorene, thans hotemetoot bij de machtigste bankierskliek in Europa, de BIS). Wellink verklaarde dat de € dient als BREEKIJZER om de EU landen – onlosmakelijk – aan elkaar te smeden.

  Werk in uitvoering. Globalisme, cq. fascisme, behelste de export van onze banen en het begin van het plan de middenklasse van hun welvaart te beroven. (o.a.: Agenda 21-VN, ‘End Game Memo’-Greg Palast, ‘Post Industrial zero growth’ – Club van Rome, TTIP, ‘Proofs of a Conspiracy’ – http://www.amazon.com/Proofs-Of-Conspiracy-John-Robison/dp/1461087856, ‘Lines of Credit, Ropes of Bondage’ – Robert H. Goldsborough, e.v.a..

  We zien de laatste 30 jaar een verveelvoudiging van de geldhoeveelheid. Waar blijft het?
  1) in de zakken van de 0,001% – de obsceen rijken, de uitverkorenen – ref. o.a. Pikety
  2) in het zwarte gat, dat wordt gemaximaliseerd, van het oorlogsbedrijf

  Het systeem wordt juist draaiende gehouden, zodanig dat de doelen worden bereikt. Burgers afknijpen, machteloze en volgzame schapen van maken – en houden.

  We nemen nu gewaar dat wordt ‘gewerkt’ aan het manipuleren van de wisselkoers € – $. De multinationals en de obsceen rijken ontspringen zo’n dans met gemak. Burgers zitten gevangen in de gevangenis die zij zelf hebben gebouwd, en in stand houden. DE winsten (export) zijn al vrijwel volledig geprivatiseerd. We hangen zwaar meer op import voor onze welvaart; onze koopkracht is veel gevoeliger voor/afhankelijker van gemaakt van de Dollar, de Amerikaanse dan. Dat belooft niet veel goeds, voor de burgers.

  En dan leiden ze ons mooi af van deze vijand, door hysterische angst voor Rusland op te wekken. We worden IN DE RUG aangevallen. Of, zoals ‘Veterans Today’ beargumenteert: subversie van binnenuit, te beginnen bij de Regering – niet de moslims, Polen of Russen – nee de Regering:
  http://www.veteranstoday.com/2014/06/21/americas-make-believe-democracy-subversion-from-within/

  prof. Ewaut Engelen (economie Univ. van Amsterdam) is eigenlijk de eerste Nederlander die uit eigen onderzoek de ins en outs van het funeste banksysteem – dat wij in stand houden – fileert.

  In het kort, dit is het doel:
  http://nwoobserver.wordpress.com/2009/12/03/the-aim-of-the-financiers-a-one-world-government/
  http://bgamall.hubpages.com/hub/The-Fascist-Government-Will-Continue-to-Screw-the-Middle-Class
  Politici zijn de over-de-top betaalde (=zwijggeld) ‘talking heads’ om ons in de fuik te lokken.
  Hans Groen
  Antwoord:
  Globalisme heeft niets met ‘fascisme’ te maken, het is een gevolg van het groeiend belang van de wereldhandel en in wezen is dat een positief fenomeen. Het hang er natuurlijk vanaf welke definitie je op de term ‘fascisme’ plakt.

  Natuurlijk zijn ook in een globaliserende wereld de superrijken de supermachtigen. Zij hebben de fondsen om peperdure advocatenkantoren en raadgevers als PriceWaterhouse te betalen. De man in de straat niet. Zij hebben geld om politici te kopen, de gewone man in de straat niet. Het is feitelijk vrij simpel en verklaart veel.

  Daarom zijn er fiscale paradijzen, tot geldwitwasserij omgetoverde staten zoals Luxemburg, Zwitserland, de Kaaimaneilanden, enzovoort. Daarom krijg je aan het hoofd van de Europese Commissie een Jean-Claude Juncker die voordien als jarenlange premier verantwoordelijk was voor die witwasserij in zijn land. Waarna die man zichzelf nu moet gaan onderzoeken. Het lijkt wel een scene uit Monty Python.

  En dan krijg je in België een Luc Coene, baas van de Belgische Nationale Bank, die ons met een uitgestreken gezicht komt vertellen dat wie tegen de regeringsmaatregelen is – die een gedeeltelijke afbraak van de sociale welvaartstaat behelzen – de toekomst van zijn kinderen in gevaar brengt.
  Alsof die man niet weet dat er geen alternatieven voor deze regeringsplannen zijn.

  Het zijn die schatrijken, die piepkleine minderheid, die het beleid uitzet via haar stromannen in de politiek. Veel van het geld dat men de voorbije jaren in de VS bijdrukte gaat trouwens naar pure beursspeculatie waarbij in fracties van een seconde miljarden worden verschoven van A naar B en omgekeerd.
  Maar dat helpt onze economie en dus onze welvaart geen sikkepit vooruit. Dat is misschien wel het grootste probleem op dit ogenblik.
  Willy Van Damme

  • Luc Coene is dan ook een invité van de Bilderberg conferentie. Dat zegt genoeg. Zolang hij maar de juiste slogans predikt, mag hij aan de voeten liggen van de masters-of-the-universe. En wie weet zit er dan wel een postje bij het IMF of de World Bank in!
   Walter Baeyens
   Antwoord:
   Van de man van onze Nationale Bank werd steeds gezegd dat hij zich neutraal moest opstellen, weg van de politiek. Deze echter doet niets anders dan allerlei verklaringen afleggen waarvan sommige als totaal ongepast kunnen worden gezien.

   Hij had zich eens moeten solidair verklaren met die betogers. Men dwong hem nog diezelfde dag tot ontslag. Het doet mij denken aan Christine Lagarde van het IMF die ons kwam zeggen dat ons systeem van loonindexering weg moest.
   Om dan te moeten constateren dat de dame zelf geniet van een automatische loonindexering. En dan zwijgen we nog over haar contacten met ‘zakenman’ Bernard Tapie en vriend Nicolas ‘schandaalreeks’ Sarkozy.

   Ach, we hebben het hier recentelijk nog gehad over Jean-Claude Juncker, de gebuisde Luxemburgse premier en regeringsleider van een der meest gekende witwasmachines van Europa. Dat men die Commissievoorzitter maakte zegt toch feitelijk alles over het misprijzen binnen de Europese politiek voor de gewone man en het beschermen van de miljardairs van deze wereld.

   Wat nu boven water kwam is als erg oudbakken brood. Dat die families zo geen belastingen betaalden was algemeen geweten. Alleen wat details zijn nieuw. Maar het is hier de dief die zijn eigen gesjoemel moet gaan onderzoeken. De waanzin heerst.
   Willy Van Damme

 3. Ik vond het opmerkelijk hoe de woningmarkt nu plots ineenzakt. Het is nog niet veel, maar soms toch wel om van mijn stoel te vallen. Nu is de vraagprijs voor een rijenhuis in het begin van mijn straat plots 280.000 euro, waar dat voor de zomer nog rond de 360.000 Euro ging. Ook een firma, die ik opvolg omdat ik hoopte dat mijn kinderen daar zouden kopen, heeft haar prijzen gevoelig verlaagd. Zo hebben mijn kinderen nu ook niet hun droomhuis gekocht, maar een goedkoper in volle anti-Russische hetze (en helaas ook geen droom). En zo zijn er talloze indicaties dat er onweer op komst is.

  Ik ergerde mij destijds altijd aan mijn vader zijn autodestructieve ideeën, maar kijk, nu doen Karel Van Eetvelt en de voorzitter van de Antwerpse middenstandsvereniging hetzelfde, de tak afzagen waarop ze zitten.

  En die ‘Gravensteengroep’ dat is een zootje ongeregeld dat het onderscheid tussen links en rechts niet kent, Vermeersch heb ik altijd gekend als een gepolierde VB-extremist. Het zou mij sterk verbazen als daar ooit iets aan verandert, hij is te verslaafd aan populariteit.

  Toen de nonnen het zeiden 46 jaar geleden, werd ik woest, maar de feiten hebben hun gelijk gegeven. In mijn woorden, als je geen uitdagingen tegenkomt in het leven, dan leer je niets.
  Einstein voorspelde het ook al, maar 40 jaar terug zou ik hem kwalijk genomen hebben. De technologische ontwikkeling is op zijn minst een factor met een averechts effect op onze psychologische ontwikkeling.

  En fascisme … Ik vermoed dat rood wel rood blijft en groen groen, maar er zijn heel veel woorden die in hun tegendeel veranderen naargelang het persoonlijkheidsprofiel van de gebruiker. Ik heb vastgesteld dat Van Dale daardoor ook in verwarring geraakt. Hans Groen heeft volgens mij wel een punt. Globalisme moet uiteraard niet noodzakelijk fascistisch zijn en bij voorkeur is het dat niet, maar alles wat er op ons afkomt tegenwoordig vertoont duidelijke trekken van fascisme. Om het een beetje eenvoudig te houden, het tweekoppig monster, de bezetters van de VS-administratie en de Zionistische elite in Jerusalem, proberen de hele planeet onder hun controle te krijgen en al die oorlogen, die we de afgelopen decennia hebben gezien, zijn veldslagen in dat plan. Daarbij hoort die propaganda, verspreiding van een GELOOF in een oneindig aantal voor het eigen ego vleiende mythes waar verzwakte mensen zo gevoelig aan zijn en die hen verder verzwakken zodat die machtigsten hun plannen gemakkelijker kunnen doordrijven en een totalitair bewind op globale schaal installeren. Maar jij hebt natuurlijk ook gelijk dat het zo niet moet zijn, en uiteraard moeten we daar oppositie tegen voeren.
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Ach Van Eetvelt is een dwaas en een fanaticus. Zoals die poogt deze regering in bescherming te nemen is gewoon zielig. Ze zagen inderdaad gewoon de tak af waarop zij zitten. En dan maar beweren dat er voor dit beleid geen alternatief is.

  Maanden zitten ze ruzie te maken over hoe ze de gewone man gaan pakken om zo de privilegies van de superrijken te beschermen, en dan komen ze af met de zotste prietpraat mogelijk, ons compromis is het enig mogelijke. Dat ze na zo’n manifestatie van woede afkomen met die klinkklare onzin toont hun niveau.

  Wat betreft de term ‘fascisme’ wil ik die zo weinig mogelijk gebruiken. Alleen in het geval van die Oekraïense groepen is dat duidelijk doordat ze vooreerst zonder enige twijfel racist zijn, geweld verheerlijken en de sterke leider verheerlijken, de symbolen van het Duitse nazisme gebruiken en ook de mensen ophemelen die met de Duitse bezetter van Oekraïne meevochten en gruwelijke misdaden begingen.
  Dat zijn in mijn ogen fascisten. Daarover is elke discussie overbodig.

  Verder is het een teveel gebruikt scheldwoord die in veel gevallen een goede maatschappelijke analyse onmogelijk maakt. Analyseren en schelden horen niet samen.
  Daarom dat ik die term zelden gebruik en er voor huiver.

  En die Gravensteengroep mag zich dan wel links noemen maar met een figuur als Jean-Pierre Rondas is dat dan toch wel een heel merkwaardig links. Hij verwees in zijn stukken steeds expliciet als lid van die groep. Wat vinden zijn spitsbroeders daarvan? Maar ook links is een term die je me hier zelden ziet bezigen. De term stamt uit de Franse revolutie en het eerste Franse parlement uit die periode.

  De Rode Khmer werden links genoemd en – god beware me – zelfs marxistisch. Hetzelfde voor Joska Fischer, de Duitse groene minister voor Buitenlandse Zaken die als eerste Duitse politicus na Hitler Belgrado liet bombarderen. Ook die noemt men links. Eerlijk gezegd, noem mij dan liever niet zo.
  Willy Van Damme

 4. Mijn reactie beperk ik tot de laatste alinea van uw betoog wegens anders ook te lang.
  Vooreerst: nergens beweert de Gravensteengroep dat zij nationalistisch is. De Gravensteengroep denkt wel na over hervormingen van België en noemt zichzelf in deze “institutioneel progressief”, niet meer en niet minder.
  U laat verder uitschijnen dat de heer Rondas de mond van de heer De Caluwe wil snoeren over de geplande bezuinigingen in de cultuurhuizen. Als u het betoog en latere reactie van de heer Rondas heeft gelezen in De Standaard dan weet u deze uw voorstelling onwaar is. De heer Rondas heeft integendeel veel begrip voor het ongenoegen over deze bezuinigingen. Maar in zijn betoog bewijst hij dat deze besparingen niet communautair zijn geïnspireerd (zoals de heer De Caluwe beweerde) en dat de heer De Caluwe als ambtenaar(betaald door de gemeenschap) best terughoudend zou zijn met zijn politieke opvattingen. Net zoals leraars, generaals of rechters hun politieke meningen beter niet in het openbaar ventileren.
  Nog een toemaatje over de bezuinigingen in de cultuursector: de overheidssubsidies aan deze sector komen vooral de hogere inkomens ten goede. Kijk eens naar de opera. De subsidie per ticket is het hoogst in de opera maar de bezoekers van de opera zijn wel geen armoezaaiers. Een ticket voor meer de meer populaire cultuurevenementen (denk aan de volle Sportpaleizen met Clouseau) wordt integendeel met geen cent overheidsgeld ondersteund. De opera is dus subsidiëring van de rijkere door de armere. Voor de rest draag ik de opera een héél warm hart toe en hoop ik dat mijn operabezoek nog lang en dik wordt betaald door de gemeenschap. Alvast bedankt.
  Erik Derveaux
  Antwoord:
  Ter verduidelijking.
  Jean-Pierre Rondas is een gewezen journalist die werkte voor Radio Klara, de radiozender die zich vooral richt naar liefhebbers van klassieke muziek. Op die zender had Rondas tot zijn pensionering een vrij goed gekend debatprogramma dat bij vele intellectuelen ook geliefd was.
  Alhoewel er ook klachten waren dat hij vooral de laatste jaren in zijn programma bijna alleen nog Vlaams nationalistische opinies aan het woord liet.

  Na zijn pensionering ontpopte hij zich tot een rabiaat Vlaams nationalist die behoort tot de harde nationalistische kern van o.a. de Vlaamse Volksbeweging, VVB. De groep die op dit ogenblik nog zowat de enigen zijn die vanuit nationalistisch standpunt Bart De Wever en zijn N-VA aanvallen.

  De Koninklijke Muntschouwburg is in vele opzichten de voornaamste Belgische cultuurtempel die na de regionalisering van het cultuurbeleid ook nationaal gebleven is. Deze zit nu onderdak bij minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) die ook Bozar (het Paleis voor Schone Kunsten) en Het Nationaal Orkest van België onder zijn voogdij heeft.

  In tegenstelling tot de vorige baas van de Munt, de overleden en meer flamboyante Gerard Mortier, is dorpsgenoot Peter De Caluwe eerder een bescheiden wat timide figuur die desondanks af en toe zijn mening te kennen geeft over niet alleen het cultuurbeleid maar over het beleid in het algemeen, met nadruk wel op de cultuur.

  Zijn voorganger, de internationaal zeer gerenommeerde Gerard Mortier, was op dat vlak nog meer uitgesproken. Beiden waren een fervent tegenstander van het voor hen bekrompen Vlaams nationalisme.

  Uw bewering dat de Gravensteengroep geen nationalistische beweging is is wel heel merkwaardig en raakt kant noch wal. Een bezoek aan hun website http://www.gravensteen.org toont uw ongelijk hier meteen aan.

  Zo schrijft men daar op de homepagina wat de Gravensteengroep is:
  “Burgerinitiatief voor een solidaire, verdraagzame en respectvolle samenleving. In de lange traditie van de progressieve (linkse / liberale / christensociale) Vlaamse Beweging (mijn benadrukking, nvdr.) die het land mee gestalte heeft gegeven.”

  Met andere woorden de Gravensteengroep ziet zichzelf officieel als een onderdeel van de ‘Vlaamse beweging’ en is dus per definitie verbonden met het Vlaams nationalisme.
  U bent blijkbaar ook een van de ondertekenaars van het manifest van de Gravensteengroep en zou dat dus zeker horen te weten.

  De Gravensteengroep werd trouwens opgericht door mensen als Eric Defoort, Bart Maddens en Jean-Pierre Rondas die allen sleutelfiguren zijn binnen de VVB. Met alle respect, dit is geen theekransje die vrijblijvend over de organisatie van België nadenkt maar een harde kern van Belgiëhaters voor wie de discussie over een herinrichting van België geen zin heeft daar men die staat gewoon moet opblazen. Zie maar naar het discours van die heren.

  Wat betreft uw stelling dat Rondas niet schreef dat De Caluwe moest zwijgen bent U eveneens fout. Hij beweert dat wel in zijn reactie op de kritiek die hij kreeg, maar spreekt zich overduidelijk tegen.
  Als intellectueel weet Rondas natuurlijk perfect hoe hij iets moet schrijven. Maar zijn boodschap was toch wel voldoende duidelijk voor een boel mensen zoals Jozef Deleu, Marc Hooghe, Bart Somers en Jean-Jacques De Gucht die nadien in De Standaard hierover hard naar hem uithaalden.

  Hooghe, Somers en De Gucht deden dat in De Standaard op 26 oktober, Deleu op 29 oktober. En dat zijn toch namen die zeker wat betreft Deleu en Hooghe intellectueel een naam als een Vlaamse klok hebben. Ook zij waren de mening die ik hier uitte toegedaan.
  Het feit dat er zomaar 4 personen zich in die krant uiten over die erg persoonlijke en voor mij zeer wansmakelijke aanval op De Caluwe zegt al heel veel over het karakter van die polemiek van Rondas.

  Nu schreef Rondas in De Standaard van 26 oktober over De Caluwe het volgende:
  “Dat wil zeggen dat hijzelf een ideologische en in laatste instantie communautaire draai geeft aan een federale maatregel die in een federale regering werd genomen….

  Ik weet niet of een operadirecteur pleidooien moet houden voor de Brussels Metropolitan Region, een federale kieskring of godbetert voor de uitbreiding van Brussel naar grote delen van Waals en Vlaams-Brabant. In deze functie zou hij deze gedachten beter voor zichzelf houden….

  Peter De Caluwe vertoont een te groot activisme voor zijn rol. Ten voordele van zijn eigen huis, De Munt, zou hij zo stil moeten zijn als het hoofdpersonage in de opera waarop hij zo trots is, De Stomme van Portici.”

  In een repliek op Hooghe, Somers en de jonge De Gucht antwoord hij dan op 29 oktober:
  “Er zijn nu eenmaal functies waar voorzichtigheid geboden is. Daarmee deelt deze intendant het lot van zoveel andere mensen die zich als burger weliswaar verkiesbaar mogen stellen. Maar die tijdens de uitoefening van hun beroep ‘neutraal’ moeten zijn: militairen, leraars, ambtenaren, loketbeambten, de administrateur-generaal of de voorzitter van de VRT. Zij mogen geen politieke meningen uiten…..

  Nu deed en doet Peter De Caluwe dat wel… spreekt hij zich vaak uit over de institutionele herinrichting van de Belgische staat, een zeer controversieel onderwerp dat de bevolking verdeelt. Hij uit geregeld polariserende opvattingen die met zijn functie helemaal niets te maken hebben. Daardoor schaadt hij de renommee van zijn operahuis, en vervreemdt hij een belangrijk deel van zijn Vlaamse stakeholders.”

  Het lijkt mij bij analyse van zijn discours overduidelijk dat De Caluwe volgens Rondas zijn mond moet houden omdat hij een andere opinie heeft dan die van hem en van zijn politieke vrienden. Het doet daarom ook denken aan wat een aantal jaren geleden gebeurde toen o.a. de populaire popgroep Clouseau en onze gewezen topsprintster Kim Gevaert zich uitspraken tegen het Vlaams nationalisme.

  Bedreigingen, intimidatie, geweld en beledigingen waren hun deel. Het toonde het Vlaams nationalisme in al zijn viezigheid, met veel uitschot. Niemand binnen al die resem van Vlaams nationalistische bewegingen of figuren nam voor zover ik weet toen afstand van die schabouwelijke praktijken.
  Zeker voor goed georganiseerde zeer actieve groepen als de N-VA en de VVB kan dat alleen maar als een teken aan de wand gezien worden. En zwijgen is in dit geval instemmen.

  De uitval van Rondas is dan ook van een gelijkaardig niveau, zij het beter geschreven. Het is een topintellectueel nietwaar. Wat niet wil zeggen dat dit soort lieden enig respect verdienen.
  Men zou dan ook van een intellectueel hoogstaande man als moraalfilosoof Etienne Vermeersch dan toch minstens een reprimande richting Rondas mogen verwachten. Of een kritiek van de Gravensteengroep. Neen, ze speelden allen voor de ‘Stomme van Portici’.

  En wat die hier door Rondas geuite opinie te maken heeft met een ‘Burgerinitiatief voor een solidaire, verdraagzame en respectvolle samenleving’ is mij een raadsel. Het is in tegendeel een initiatief voor een onverdraagzame, niet-solidaire en respectloze samenleving.
  Maar ik noteer het zwijgen hierover van de Gravensteengroep en uw poging om de toch wel harde waarheid te ontkennen.

  Wat betreft de subsidiëring van een cultuurhuis als De Munt hebt U deels gelijk door te stellen dat dit kunst is voor een elite, en vooral dan voor de meer gefortuneerde. Maar het is wel de bedoeling om hier kunst van een wereldniveau te brengen die ook toegankelijk is voor anderen dan de heel rijken. En dat lukt trouwens.

  Natuurlijk zal De Caluwe naar zijn cultuurtempel nooit zoveel volk lokken als er gaat naar een voetbalmatch van de Rode Duivels, de carnaval van Aalst, de Ros Beiaardommegang of een optreden van de Rolling Stones. Daarom dat sommige hiervan dan ook geen subsidies krijgen en die zelfs niet eens aanvragen.

  Cultuursubsidies dienen ervoor om bepaalde aspecten van het cultureel leven zoals verenigingen die rond erfgoed werken of kleinschalige alternatieve festivals en wel moeten kunnen rekenen op subsidies. Ook De Muntschouwburg behoort hier toe. Zonder subidies zouden er geen musea zijn of een Bozar en de Munt of erfgoedverenigingen. En dat mag nooit gebeuren.

  Oh ja, ik hou niet van opera maar interviewde hem ooit en kom hem wel eens tegen in Grembergen met de fiets of al wandelend in de stad. Een sympathieke knul die voor zijn werk ook veel waardering krijgt. Reden te meer om dit soort tirades van Rondas als schandelijk te beschouwen. Een serieus mens met een zeker beschavingsniveau doet dat niet.
  Willy Van Damme

 5. Mijnheer Van Damme, als u de Vlaamse Beweging veroordeelt, dan gaat u toch te ver hoor. Het is dank zij haar dat we nog Nederlands spreken.
  Sarah Toestra
  Antwoord:
  Had een groot deel van de Vlaamse beweging voldoende succes gehad dan spraken we nu Duits en geen Vlaams Nederlands.
  De reden waarom we hier niet met zijn allen Frans spreken heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat deze Vlaamse dialecten sprekende groep te talrijk en economisch te succesvol was om verfranst te worden. Ook het ontstaan van de taalgrens is cruciaal.

  De taalgrens ontstond in de derde eeuw toen de Galloromeinen zich achter de versterkte vestingen rond de heirbaan van Tongeren naar Boulogne verschansten wegens de oprukkende Germaanse volkeren. Het gebied ten noorden hiervan werd ontvolkt en in de plaats kwamen er zich traag Germaanse stammen vestigen.

  Die lijn is min of meer de taalgrens gebleven. Op sommige plaatsen schoof die grens wat op, met het huidige Frans-Vlaanderen en het Brusselse richting Frans en de Vlaamse Ardennen richting het Vlaams.

  Huidige Vlaanderen (Brabant, delen van het prinsbisdom Luik en het graafschap Vlaanderen) is altijd ook een tweetalig gebied geweest dat na WO II echter een culturele etnische zuivering onderging waarbij de vroegere Franstalige kernen werden verdreven.

  Emile Verhaeren en Maurice Maeterlinck, twee van onze voornaamste Vlaamse schrijvers, spraken en schreven in het Frans. Zelfs Guido Gezelle schreef en sprak Frans maar liet mede vooral om commerciële reden boeken in het Vlaams verschijnen.

  Het is vooral de economische groei van na WOII die zorgde dat Vlaanderen succesvol werd en kon uitgroeien tot het huidige overheersende landsdeel dat de rest overklast. Geen enkel zinnig mens kon de zware discriminatie van Vlaams sprekenden uit die periode aanvaarden. Besef wel dat veel van diegenen die deze verfransing steunden ook Vlamingen waren. Charles Woeste was een Aalstenaar.

  De Vlaamse beweging was in al zijn facetten een uiting van die evolutie van een arm boerengewest waar mensen massaal naar de VS emigreerden naar wat we nu hebben. Het was in het begin en deels nog steeds een beweging van de kleine burgerij van o.m. kosters, klerken, kleine zelfstandigen en onderwijzers.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s