Human Rights Watch en de Syrische gasaanval–Volharden in de boosheid

De beweringen die Human Rights Watch via Anna Neistat in Humo – E Team: Eerste hulp bij onrecht, Humo 21 oktober 2014 – doet betreffende de verklaringen van HRW over die gasaanval van 21 augustus 2013 in Syrië getuigen van een manifeste kwaadwilligheid.

Hun beweringen hierover van begin september 2013 werden door Ake Sellstrom, hoofd van de VN-missie betreffende die zaak, tijdens zijn persconferentie op 8 december omschreven als technisch onmogelijk. Waarna zowel Elliott Higgins (alias Moses Brown) als de New York Times zich publiek verontschuldigden voor het aanwijzen van de 104de legerdivisie en dus haar legerleiding als de daders van die aanval.

Op 2 januari stuurde ik HRW zoals met hen telefonisch afgesproken een mail met de vraag wat hun reactie hierop was en of ze zich ook gingen verontschuldigen. Uiteindelijk hadden HRW, Elliott Higgins en de NYT ieder apart maar in onderlinge afspraak op dezelfde dag die zeer zware beschuldigingen geuit.

Hadden ze trouwens het eerste voorlopige rapport daterend van september van de missie van Ake Sellstrom gelezen dan wisten ze toen al dat ze leugens verkochten.

Ik wacht nog steeds op een antwoord hierop van HRW. Zomaar in het wilde weg mensen beschuldigen is wel een heel rare wijze om rond mensenrechten actie te voeren. Of hebben die officieren geen rechten misschien?

En dan heeft de dame de lef te zeggen dat ze hun dossiers als dit “maanden onderzocht” hebben. Slecht natte vingerwerk en grove laster was het, niet meer. Met als vraag in afspraak met welke geheime dienst?

Willy Van Damme

Nawoord:

Sue Somers, redactrice bij Humo die ook het vorige gesprek met HRW deed, stelt de vraag: Het rapport van Human Rights Watch over de gifgasaanval in augustus van vorig jaar in Syrië wordt in twijfel getrokken door een professor van het Massachusetts Institute of Technology én door een voormalig VN-wapeninspecteur.

Waarop Neistat zegt: “In die zaak vind ik dat de Syrische overheid zich moet verdedigen. Als wij het regime valselijk beschuldigen van een gifgasaanval… Come on! Zeg dan iets – en liefst iets méér dan: ‘Het is niet waar.’”

Voorheen heeft de dame dan nog de lef te zeggen dat: “Voor we een overheid op papier van oorlogsmisdaden beschuldigen, hebben we het dossier maanden onderzocht.” In het geval van Syrië wou men zo snel toeslaan dat men zelfs niet wachtte op het eerste en voorlopige VN-rapport over de zaak dat nochtans op iets meer dan twee weken klaar was.

En hadden ze dat rapport gewoon eerst gelezen dan hadden ze gezien dat het verslag een aantal manipulaties bevatte maar vooral dat er die dag niet op twee plaatsen maar slechts op een plaats sarin was gebruikt. En hun conclusies over die 104de legerdivisie waren gebaseerd door twee lijnen te trekken gebaseerd op valse coördinaten. En ‘toevallig’ kwamen die lijnen dan bij die divisie samen.

Het zal waarschijnlijk nooit kunnen bewezen worden maar de gifgasaanval en hun rapport waren bijna zeker een gecoördineerde poging om het Syrische leger te destabiliseren. De 104de legerdivisie bevat immers het kruim van dat leger en staat in voor de verdediging van de regeringswijk.

Door hen te beschuldigen poogde men vermoedelijk die leiding schrik aan te jagen voor een vervolging wegens oorlogsmisdaden door het internationaal Strafhof en hen zo eventueel tot overlopen te bewegen. Waarna die jihadisten dan eindelijk de hoofdstad konden pogen in te nemen. De grote vraag is dan ook wie hier juist aan de touwtjes trok.

Verdedigers van de mensenrechten waren het zeker niet.

Advertenties

4 thoughts on “Human Rights Watch en de Syrische gasaanval–Volharden in de boosheid

 1. De vraag die U HRW voor kunt leggen is;

  Wat was dan de reden waarom Obama een vergeldingsaanval op het Syrische regime op het laatste moment heeft afgeblazen?

  Dat zal niet om de reden zijn geweest dat de feiten van HRW spijkerhard waren. De vraag van een journaliste aan John Kerry of Assad de aanval nog kon tegenhouden, met als antwoord, alleen als Assad zijn chemische wapens inlevert, slaat ook nergens op. Assad had een rode lijn overschreden of niet, een compromis zat er niet in. Er zijn voldoende bronnen, waaronder Ray McGovern, die wisten dat John Kerry in de clinch lag met zijn intelligence community. Ook Obama heeft John Kerry een keer teruggeroepen omdat John Kerry een te solistische koers vaarde. Wat weer doet suggereren dat hij zijn oren meer laat hangen naar neo-cons dan naar democraten. En dat is ook weer geen gekke gedachte omdat John Kerry lid is van Skull ’n Bones, waarover hij in een interview zei dat, Skull ’n Bones zo geheim is, dat het een geheim is.

  Wat HRW betreft, die zijn nu in ieder geval zo eerlijk om te erkennen dat het Oekraïense neo-Nazi leger gebruik maakt van clustermunitie op onschuldige burgers.
  Joop de Jong
  Antwoord:
  De oorzaak voor die harde agressieve houding van Buitenlandse Zaken ligt hem vermoedelijk in het feit dat vooral zij het zijn die al die ‘kleurenrevoluties’ organiseren.
  Het was ook Robert Ford, de ‘ambassadeur’ die de leiding over deze nu al straks vier jaar durende massaslachting had.

  Het is ook bijvoorbeeld geen toeval dat de Franse binnenlandse veiligheid (DGSI) tegen die opstand is en de DGSE (de buitenlandse veiligheid en vooruitgeschoven arm van het Franse kolonialisme) zoveel ruzie over de kwestie hebben. De DGSI moet afrekenen in Frankrijk met die jihadisten, de DGSE helpt die Syrische jihadisten aan wapens voor het laatste nieuwe koloniale avontuur.
  Willy Van Damme

  • Het verschil tussen Dems en Reps is puur cosmetisch hoor. Kijk naar de voorbije 5 decennia met afwisselend Dems en Reps aan de macht/GOP: het beleid blijft geaxeerd op imperialisme en oorlog. Marionetten en talking heads.Meer niet.
   Walter Baeyens
   Antwoord:
   Omdat ze beiden een deels ander kiespubliek aantrekken geven ze wel de indruk anders te zijn. Het komt er immers ook op aan de schijn hoog te houden. Maar banksters als die van Goldman Sachs financieren beiden politieke campagnes.

   Anderen zijn wat eenzijdiger. ExxonMobil financierde de vorige campagne van Obama’s rivaal en moet het nu in de kwestie van Rusland bekopen. Obama presenteert hun de rekening.
   Maar dat is eerder een gevecht onder clans om invloed dan een reëel politiek gevecht.
   Willy Van Damme

 2. Willy,
  zoals jij eerder schreef is HRW soms een organisatie die de agenda van de Neocons bevordert door brutaalweg te liegen. Andere delen van HRW zullen niet corrupt zijn, en doen wel goed werk.
  Ik heb het profiel van Anna Neistat gelezen : http://www.hrw.org/bios/dr-anna-neistat Het is zeker een slimme dame, maar even zeker is dat ze een mol is: een soort agent die in werkelijkheid voor een ander werkt. Als je voor Soros hebt gewerkt, ben je volgens mij zwaar verdacht. Haar opleiding is Law op Harvard. Toevallig hoorde ik professor Francis Boyle daar vandaag enkele woorden over zeggen. ( Boyle was board lid van Amnestie, en is nu klokkeluider: Amnestie wordt gebruikt door de Powers that Be) . Boyle heeft wetgeving ontworpen t.a.v. bio-wapens, en weet er veel van. Hij zegt dat de VS al 79 miljard $ besteedde aan onderzoek over bio wapens, en vermoedt dat de ebola epidemie een gevolg is van dit onderzoek.

  Maar nu wil ik even citeren wat hij over Harvard zegt, omdat dit wel bijzonder is:

  Begint op 20 minuten:
  This is the Harvard Law school Maffia. Cass Sunstein ( man van Samantha Powers) , David J. Barron who said that Obama could murder Americans, I could go down the entire list. Harold … mr drone. Occasionally there is a Yale person: mrs Clinton.
  20.26 If you saw the movie ‘The paper Chase’, that is exactly what it’s like. And, eh , these people they are not incompetent. They are very bright, very intelligent. Very well trained.
  20.44: They are completely ruthless and unprincipled. Sure, we can say that Hitler and the Nazi’s were nuts. But that does not get us anywhere. […] These people went through the same program that I went through, and they have been trained to operate this way. Czar Ron Klain, a Harvard Law school buddy. Elaine Kagan, I can go down the whole list. Larry Summers, […] that’s whom we are dealing with here,.
  21.40 – Alex Jones.
  22.10 No, they are not invincable, but they have been trained to think like nazi’s, and that is what we are dealing with.
  These Neoconservatives go back to Leo Strauss, eh, I went there as an under-graduate. They trained me to be one of them too. And Strauss’s Godfather was Carl Schmitt, the leading nazi- jurisprudence of his day who justified every hideous atrocity the Nazi’s ever inflicted, including against the jews, for ouw jewish listeners out there. .

  Mogelijk dat Anna Neistat in hetzelfde water gewassen is…
  Jan Verheul
  Antwoord:
  De huidige oorlogsvoering van de VS gebeurt niet door het inzetten van het Amerikaanse leger, dat kost te veel aan centen en aan populariteit. Hoogstens zal men enkele scherpschutters gebruiken om betogingen in geweld te doen ontaarden en of vechtersbazen inschakelen met hetzelfde doel.

  Al decennia gebruikt de VS vooral andere methoden, namelijk via agitprop, agitatie en propaganda. Men zoekt naar tegenstellingen of sociaaleconomische problemen in bepaald landen en die begint men dan uit te vergroten.

  Het is een klassieke truc hoor die ook de Duitsers bijvoorbeeld in België tussen ongeveer 1870 tot 1945 gebruikten om het Vlaams nationalisme te financieren met als enige bedoeling zo het land te ondermijnen. Fortuinen gaf men aan Quislings als een Joris Van Severen (hier was het wel de Italiaanse fascist Benito Mussolini), Staf De Clercq en August Borms.

  Hetzelfde doet de VS nu in een ganse serie landen als Rusland (Alekseï Navalny bijvoorbeeld), Hong Kong/China met Occupy en de studentenbeweging, Oekraïne, Syrië, Iran, enzovoort. In het kader daarvan organiseert men ook hier een gigantische propagandaslag tegen de omver te werpen regering.
  Daarbij is het essentieel om naar de bevolking toe in te spelen om de gevoelens voor rechtvaardigheid en sociale rechten.

  Waarom is Poetin, of Mugabe of Assad of Khamenei, enzovoort in de media een onmens? Omdat hij mensen onderdrukt, corrupt is, moord, enzovoort…. En om dat beeld te verscherpen en geloofwaardig te maken zijn ngo’s die rond mensenrechten werken en ogenschijnlijk professioneel, onafhankelijk en neutraal zijn essentieel.

  Zonder hun medewerking is het moeilijk om de bevolking te overtuigen van het grote gelijk van de acties van de EU en de VS. Het perfide daarbij is dat diezelfde regeringen zich ogenschijnlijk via ngo’s als Human Rights Watch, Pax Christi en Amnesty International dan onder druk laten zetten om desnoods militair op te treden.
  Waarna Obama dan kan zeggen dat de morele en politieke druk zo groot is dat hij wel moet bombarderen.

  Typerend waren de persberichten van HRW en AI naar aanleiding van die gifgasaanval in Damascus in augustus vorig jaar en de daarop volgende Frans-Amerikaanse dreiging om Syrië te bombarderen. Het waren zeer professioneel gemaakte teksten die in wezen opriepen om het land aan te vallen. De nood was volgens HRW en AI immers te groot om inactief te blijven.

  Uiteraard stond dat niet zo letterlijk in die mededelingen – het zijn ogenschijnlijk immers naar vrede strevende erg brave mensen – maar de boodschap was duidelijk. AI en HRW legden de bal als het ware voor het doel waarna Obama hem maar in de goal hoefde te schoppen.

  Het probleem van AI, HRW en Pax Christi is echter dat ze zich vooral in de kwestie Syrië, maar ook elders, zwaar hebben verbrand. Hun geloofwaardigheid ligt bij velen aan diggelen. Zelfs Humo begint hen nu al lastige vragen te stellen. Dat zou niet mogen!

  Maar de goede werking van het westerse imperialisme en oorlogsvoering hangt voor een groot gedeelte af van de goede werking van die ngo’s. Zij moeten naar het publiek toe een zo groot mogelijke vertrouwen genieten. En dus is het essentieel voor die ngo’s om dit zo snel mogelijk te herstellen.

  Wie ziet hoe de meeste Russen en Chinezen mensen als een Navalny of die studenten in Hong Kong als agenten van de VS beschouwen (en hen zelfs uitschelden) ziet dat er hier een reuzengroot probleem aan het ontstaan is. Het belemmert hier immers de actiemogelijkheden van de VS.

  Dat gebrek aan geloofwaardigheid van een HRW is de reden waarom ze nu in Oekraïne plots beide kanten gelijk aanvallen. Maar over de misdadige rol van de VS en de EU in de zaak zwijgen zij echter compleet.

  En dat zijn toch de daders die aan de oorsprong liggen van de miserie dat het land nu meemaakt. Het gebruik van fragmentatiebommen door het Oekraïense leger aanklagen is goed, maar wie dat leger in die positie bracht is echt essentieel. De rest is bijzaak, gevolg. Maar daarover zwijgt men bij HRW.

  In essentie blijven die ngo’s gewoon instrumenten van het westerse imperialisme en hun oorlogsvoering. Hun pogingen om het vertrouwen te herwinnen zijn zelfs pathetisch en schandelijk. Het is als de dief die zegt berouw te hebben, zich publiek eventjes braaf gedraagt en daarna de eerste de beste kans gebruikt om opnieuw te stelen.
  Weg ermee zou ik zeggen.
  Willy Van Damme

 3. Hoewel ik het bewonder dat je een artikel over HRW schrijft vind ik het een beetje als een open deur intrappen. Het is als zeggen dat een rotte appel rot is. Natuurlijk is HRW in de ogen van de meeste mensen nog steeds een gerespecteerd instituut dat zogezegd mensenrechten nastreeft over deze aarde maar helaas zijn dat fabels en leugens. HRW is een gecoöpteerd orgaan dat deel uitmaakt van het Amerikaans buitenbeleid.

  In een open brief van een 100-tal gerespecteerde schrijvers en intellectuelen gericht aan HRW vragen zij dat het de “revolving” door met de Amerikaanse overheid en NAVO sluit en afstand doet van de relaties met deze oorlogszuchtige entiteiten. Uiteraard bleef dit zonder gevolg. De artikeltjes die bij HRW af en toe opborrelen kunnen eerder gezien worden als PR-oefeningen om het moreel karakter van de organisatie in de verf te zetten dan wel terechte bekommernissen om mensenrechtenschendingen.

  Er bestaat niet zoiets als zwart/wit maar om toch wat contrast te brengen: terwijl er in Latijns-Amerika veel landen hebben geleden (Argentinië, Chile, Brazilië, …) of nog te lijden hebben (Haïti [opkomst van slechts 22% en de populairste, Lavalas, was uitgesloten], Honduras) onder dictaturen richtte HRW zich bij de OAS (beetje zoals de EU) tot op heden maar op 2 landen zijnde Cuba en Venezuela. Dat spreekt boekdelen.

  Of om nog wat extra contrast te brengen, een aantal tweets van HRW toen het momentum zich voordeed om Syrië in navolging van Libië terug naar de middeleeuwen te bombarderen met alle doden en gruwel van dien:
  It took chemical attack to convince Obama/Kerry that Assad isn’t interested in negotiated solution!? No more excuses. trib.al/viu2scd
  If Obama decides to strike #Syria, will he settle for symbolism or do something that will help protect civilians? trib.al/hl6QhA1
  If the appalling slaughter in #Syria won’t get Obama to act, maybe ridicule will: trib.al/gp7HDo1

  De naam Human Rights Watch is zoals de naam Friends Of Syria (het clubje dat Syrië wil vernietigen), National Endowment For Democracy (de organisatie die overal ter wereld VS-ongunstig gezinde democratische overheden omver tracht te werpen) of US Agencey for International Development (waarvan meester-folteraar Dan Mitrione werknemer was): pervers!

  De open brief gericht aan HRW: http://www.alternet.org/world/nobel-peace-laureates-slam-human-rights-watchs-refusal-cut-ties-us-government?page=0%2C1&paging=off&current_page=1#bookmark
  Pierre
  Antwoord:
  U kent dat en ik ken dat en veel lezers hier kennen dat, maar voor de meeste mensen is dat totaal nieuw. Bovendien wist ik niets af van die brief en van de heisa hierrond. Zo’n open deur is dat dus niet.

  Men kan dat dan ook zeggen van artikels over Obama als oorlogsmisdadiger. Neen, ik ga ook in de toekomst blijven hameren op die nagel en er hem blijven inkloppen tot deze verdwenen is. Dit zijn gewoon misdadige organisaties.

  Ook wist ik niet dat een oorlogsmisdadiger als Javier Solana in de raad van beheer van HRW zit. Maar ja als een toch veroordeelde crimineel als George Soros of Saoedi Arabië hen kan financieren dan is alles er wel mogelijk. Bedankt alleszins voor die informatie over die aan HRW gerichte brief en hun aan weinig verbeelding overlatende reactie hierop.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s