Salafistische kinderporno

Dat het beledigen en het uiten van doodsbedreigingen en zelfs fysiek aanvallen van tegenstanders geen enkel probleem meer lijkt voor vele salafisten is duidelijk. Dit gevoed door vooral Saoedische propaganda en een jarenlange tolerantie door een medeplichtig zijnde politiek en veiligheidsapparaat.

Valse naam

Dit zwaar agressief gedrag was die memorabele zondagochtend van 1 december 2013 hier goed merkbaar. Zo kwamen er die voormiddag op deze blog twee reacties kort na elkaar binnen betreffende een artikel ‘Iran – Frankrijk als het oog van Israël’.

De ene om 10u02 luidde: “Je bent een kaffir (in woordenboeken omschreven als een racistische term die ongelovige betekent, nvdr.) en ik gun je niet het recht om te spreken, wel om te creperen, en daar moet men werk van maken, in sha Allah”. Waarna om 10u05 een tweede reactie kwam: “jou steun aan soral (een in het Arabisch onbekend woord, nvdr.) gaat je je leven kosten, in sha Allah’.

De afzender van deze korte stukjes scheld- en bedreigingsproza was een zekere Mohamed Tensamani. Dat zijn reacties buiten bedreigingen geen enkel argument bevatten is natuurlijk typerend voor een volkje dat in realiteit alleen maar geweld en intimidatie kent. Behoudens dan wat nepgeleuter over wat volgens hen de islam werkelijk is. Maar dat krijgen ze hier uiteraard niet verkocht.

Maar die bedreigingen waren uiteraard voldoende om bij de politie klacht neer te leggen wegens doodsbedreigingen. Waarna de recherche van de lokale politie en de diensten voor computercriminaliteit hun werk deden.

En na wat onderzoek kwam men dan terecht bij de computer van een zekere Mohammed B., een 36-jarige in Marokko geboren Antwerpenaar. Een man die bij de politiediensten tot deze klacht toekwam blijkbaar niet gekend was.

Mohamed Tensamani bleek zoals te verwachten dus een valse naam te zijn want voor zichzelf uitkomen durft dit soort lieden niet. Daar zijn zij nu eenmaal duidelijk te laf voor. Zie maar naar hun praktijken in het Midden-Oosten waar ze allen onder een valse naam en met een masker moorden dat hun een lieve lust is.

Kinderporno

Tijdens de ondervraging door de politie ontkende Mohammed B. echter enige betrokkenheid en stelde toen met het openbaar vervoer gewoon op weg geweest te zijn naar de fitness waar zijn lidkaart om 10u33 werd gebruikt.

Een sluitend alibi bleek dit echter niet te zijn. Iedereen kon bijvoorbeeld die kaart gebruikt hebben. Bovendien was die fitness niet ver van zijn woonst. En wie die computer dan wel kon gebruikt hebben wist hij ook weer niet.

Kind onthoofd man - Khaled ibn al Waleed Brigade - Najaar 2012 - Homs

Onder die salafisten is het onderwijs alleen nog bestemd voor jongens. Hier een foto daterende van einde 2012 genomen in de volgens onze massamedia toen bevrijdde Syrische stad Homs. Hier gaf men aan kinderen zelfs technisch onderwijs, zijnde in dit geval het vak ‘onthoofden van kaffirs’. Een hoofdvak? De hier ‘praktijkles’ gevende groep noemt de Khaled ibn al Waleed Brigade, genoemd naar een naaste medewerker van Mohammed. Niet B. maar de echte. Deze ‘vrijheidsstrijders’ waren al van bij het begin der opstand in juni 2011 in de stad erg actief. Toen hadden onze kranten het over een vreedzaam verzet tegen een brutale dictatuur. Nou ja!

En omdat men volgens de analyse van parket en politie niet 100% zeker kon zijn dat hij het wel was die deze bedreigingen stuurde werd de zaak zonder verder gevolg afgesloten. Wel werden tijdens het onderzoek zijn twee gsm’s onderzocht.

En daarop ontdekte men naast een foto van Geert Wilders en foto’s van Arabische oorsprong met nogal wat vlaggen (salafistische?) ook twee filmpjes met wat de politie omschreef als kinderporno. Waarvoor men dan een apart proces-verbaal opmaakte en een nieuw gerechtelijk onderzoek begon. Pech dus, brute pech.

Maar verbazen doet dat helemaal niet. Recent bleek een naar Syrië getrokken Lokerse salafist bij de Lokale politie goed gekend te zijn voor allerlei gewelddaden. En toen de oh zo zuiver in de koranleer zijnde Taliban nog hun Afghanistan bestuurden was het land ‘s werelds producent van opium en heroïne. Alcohol was streng verboden, toch officieel, heroïne was geen enkel probleem.

En wie de realiteit achter al die salafistische jihadisten eens goed bekijkt ziet niet veel anders dan een stel zware criminelen die van kruimeldiefstallen en kleinschalige drugshandel overgestapt zijn op het betere beulenwerk, zijnde grootschalige plunder, mensen- en slavenhandel, verkrachtingen, folteren en moord, incluis onthoofdingen en kruisigingen. Met daarbij ook nog een goed loon.

Wat een (sic) vroom man zich in de naam van zijn geloof al niet mag permitteren. En waar een boek als de koran toch goed voor is.

Willy Van Damme

Advertenties

8 thoughts on “Salafistische kinderporno

 1. Hoe minder wij, mensdieren, de realiteit aankunnen, des te meer we ons hoofd volproppen met voor ons ego vleiende mythes, met als gevolg dat we geen remmen meer hebben en de realiteit ons al heel gauw inhaalt.

  Die Mohamed Tensamani heeft mij ook lastiggevallen ongeveer een jaar geleden schat ik. Er zijn mensen, die menen dat de ware dader gezocht moet worden in Zionistische kringen en dat was ook mijn indruk eigenlijk. De computer van die Mohamed B. kan behackt geweest zijn. Ze maken er een sport van in die kringen en onlangs was er nog intern gekibbel over. Iemand dreef de spot met het feit dat Israël kloeg over cyberwar terwijl ze zelf de kampioenen daarvan zijn.

  Tensamani zou ook andere namen gebruiken waaronder Goldstein of zo.
  http://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/israeli-students-get-2000-spread-state-propaganda-facebook
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Volgens mijn informatie zijn alle in België studerende Israëli verplicht over hun contacten te rapporteren aan de lokale antenne van de Mossad.

  De kwestie is hier dat men groepen jongeren via agitatie zo manipuleert dat ze bereid zijn tot massamoord.
  Wie hier achter de schermen aan die touwtjes trekt is zeer moeilijk te ontdekken. Herinner U het verhaal van de Nederlandse geheime dienst AIVD die een salafistische website had opgezet.

  Officieel om zo beter zich te krijgen op die wereld. Maar men verspreidde zo wel propaganda richting jongeren die door hun leeftijd en maatschappelijke isolatie mentaal erg zwak zijn. En dat is totaal onverantwoord.

  In wezen zou men de AIVD hiervoor moeten vervolgen want zij speelden hier mee een rol in die oorlog. Ook natuurlijk door niet in te grijpen toen die duizenden jihadisten vanuit Europa naar Syrië trokken. Hetzelfde natuurlijk voor de media en de politici die pas sinds dit jaar effectief ingrijpen.

  Het feit echter dat men op zijn gsm een foto van Geert Wilders en foto’s met allerlei vlaggen aantrof wijzen wel in de richting van een geradicaliseerde Marokkaan. Wel werden de Arabische teksten op zijn gsm’s niet vertaald, is er geen controle van zijn alibi gebeurd en een moraliteitsonderzoek gedaan in zijn omgeving. Men heeft er zich hier met andere woorden veel te gemakkelijk van af gemaakt.

  Maar zijn naam staat nu in de boeken van de veiligheidsdiensten en dan is er die zaak van kinderporno. Mijn klacht was dus zeker niet zonder resultaat. Verder toonde dit verhaal nogmaals de grove schijnheiligheid van dit milieu.
  Willy Van Damme

  • Ik durf mij best wel wat extremer uit te drukken. In Londen staat een hele grote moskee waar MI5 en MI6 veelvuldig gebruik maken van bezoekende jongeren. Één van die jongeren was een zekere “Syria Danny”. Zo is hij in Syrië,

   http://www.infowars.com/cnn-botches-effort-to-refute-syria-danny-propaganda-scandal/

   en zo in de studio van CNN in de VS.


   En zou de AIVD geen gebruik maken van deze bruikbare idioten?
   Joop de Jong
   Antwoord:
   Wie dieper graaft in de individuele dossiers van bepaalde kopstukken van de jihad ziet bijna steeds de vingerafdrukken van buitenlandse veiligheidsdiensten. Zo was het een agent van Drug Enforcement Administration (DEA), David Coleman Headley alias Daood Sayed Gilani, die de scouting deed voor de moorddadige aanslag in 2008 in de stad Mumbay in Indië.

   De DEA zei wel ter verontschuldiging dat ze zijn spoor in Pakistan waren kwijt geraakt. Maar wie gelooft dat? De man was nadien nog herhaaldelijk in de VS geweest en er waren minstens drie waarschuwingen bij de Amerikaanse veiligheidsdiensten binnen gekomen over zijn acties. Oh ja, hij poogde nadien ook nog een aanslag voor te bereiden op de Deense krant Jyllands-Posten en haar cartoonisten.

   En dan had je in België het geval van de hier al herhaaldelijk besproken Marokkaanse Belg Abdelkader Belliraj die werkte voor westerse inlichtingendiensten waaronder de Belgische Staatsveiligheid en bijna zeker de Mossad. De man had direct contact onder vier ogen met Bin Laden en was bezig met het organiseren van terreuraanvallen in Marokko.

   Op zeker ogenblik wou die man Belgisch staatsburger worden maar dat werd hem eerst geweigerd. Waarna de Staatsveiligheid tussenbeide kwam en alles op een drafje plots toch in orde kwam.

   In het Verenigd Koninkrijk heb je een ganse serie dergelijke gevallen. Zo waren er de salafistische predikant Aboe Hamza en zijn rechterhand Haroon Aswat, de mannen van de beruchte moskee van Finsbury Park, die volgens een serie documenten beiden eveneens voor de Britse veiligheidsdiensten werkten. Haroon Aswat vertrok heel toevallig op 7 juli 2005 plots met het vliegtuig naar Indië toen vier van zijn kennissen in Londen die moorddadige aanslagen pleegden.

   Ook de Kenyaan Michael Adelbolajo, de moordenaar in mei 2013 van de Britse soldaat Lee Rigby, was een contact van de Britse veiligheidsdiensten. En zo kan men verder gaan en er zeker weten een lijvig boek mee vullen. Men dient trouwens te beseffen dat Bin Laden begon als een medewerker van de CIA en de Saoedische veiligheidsdienst.

   Ook stonden een serie van de mannen die de terreuraanslagen van 11 september 2001 in de VS pleegden op de loonlijst van de echtgenote van de toenmalige Saoedische ambassadeur in de VS, prins Bandar bin Sultan al Saoed. Het nu gewezen hoofd van de Saoedische veiligheidsdienst en een der strategen achter de oorlog tegen Syrië.

   Het probleem is hier als steeds dat je te maken hebt met spionagediensten die op geen enkel ogenblik te vertrouwen zijn. Dat ze in dit milieu infiltreren is logisch en te verdedigen. Maar wanneer begint het infiltreren en wanneer is men aan het manipuleren en organiseren van de terreur.

   Men krijgt met de schaarse en niet altijd erg betrouwbare gegevens toch wel een bijna zekerheid dat achter veel van de terreuraanslagen en jihadistische acties de westerse geheime diensten schuil gaan. De acties van die David Hadley gingen bijvoorbeeld veel verder dan het simpel infiltreren. En wat betreft 9/11 is het nog steeds wachten op het eerste fysieke bewijs dat een burgervliegtuig effectief het Pentagon binnenvloog.

   Een van de klassieke rekruteringstechnieken van onze geheime diensten is het geven van een verblijfsvergunning of paspoort en nationaliteit aan vluchtelingen. Zie Belliraj. Het is in dat milieu van vluchtelingen een zeer gegeerd goed dat hen eindelijk zekerheid geeft om gewoon verder te kunnen leven.
   Ze hoeven dan niet langer elke ochtend bang achter hun rug te kijken om te zien of er iemand hen komt oppakken.

   Wat betreft Syrian Dany denk ik dat dit gewoon een gebuisde acteur was die door een of ander PR-bureau gebruikt werd om propaganda te maken. En aangezien Guy Jihad Verhofstadt, die er mee kwam aandraven, zocht naar wat persaandacht duwde men hem dan maar naar ons liberaal boegbeeld. Een mooi huwelijk met als vraag: Wie speelde hier het beste toneel?
   Willy Van Damme

 2. Blijkbaar heb ik het mapje nog niet weggedaan dat ik had aangelegd over dat sujet. Michaël Cohen zou ook één van zijn namen zijn. ’t Was een lange scheldtirade met doodsbedreigingen. Aaron Goldstein als ik het mij goed herinner is nog één van zijn namen met vergelijkbaar onbeschoft gedrag. Er waren ook nog twee andere grimmige schuilnamen actief, Sheba Gold en Susan Morris, maar die laatste is een veel voorkomende naam er zijn er daarvan honderden.
  Antwoord:
  Mohammed B. is wis en waarachtig een in Marokko geboren en in Borgerhout wonende man. Maar ja het gebruiken van valse namen is voor dit soort lieden en vaste praktijk. Openlijk voor hun mening uitkomen durven die niet eens.

  De kans is natuurlijk ook dat een buitenstander de controle over zijn computer deels heeft overgenomen. Maar ook dat lijkt niet echt onderzocht.

  En inderdaad gebruikt Israël ganse horden mensen om allerlei fora op het internet te bestoken. Een praktijk die ook elders schering en inslag is. Kijk maar naar het extreme Vlaams nationalisme.
  Willy Van Damme

  • Israël heeft permanent mensen in dienst die onder andere de inhoud van Wikipedia-artikels bijschaven, kritische uitlatingen verwijderen en op alle manieren het imago van hun land opleuken.
   Walter Baeyens
   Antwoord:
   Dat klopt uiteraard en Wikipedia heeft er heel wat problemen mee met dat soort valsspelers. Maar Israël kan hier misschien wel de meest actieve zijn, ook anderen doen dit.
   Zo was er recent het verhaal van de N-VA met hun mediastrateeg en gekende ‘vrouwenvriend’ Pol ‘handjes’ Van Den Driessche die tevergeefs bezig was geweest met het aanpassen van zijn profiel.

   Daarom dat men ook steeds met oppassen met Wikipedia. Zodra het over gevoelige zaken gaat moet men dat verder onderzoeken. Ik gebruik het vooral voor de schrijfwijze van namen en voor enkele basisgegevens zoals datums en de juiste benaming voor hun functies.
   Willy Van Damme

 3. Willy, ik heb een vraag, mogelijk kan jij mij een tip geven waar ik iets hierover kan vinden.
  De Volkerenbond had het voornemen een joodse staat, of thuishaven, te vestigen ergens in Zuid Amerika. Voor de oorlog echter waren er al joodse knokploegen actief in patestina. Ik heb dus sterk de indruk, omdat het uiteindelijk toch in het palestijnse gebied kwam, dat hier grotere krachten dan de Volkerenbond mee speelden (de Rothschilds?). Dit vanwege de strategische ligging en de rijke bodemschatten.
  Bovenstaande is echter een 1 + 1 vermoeden van mij hoor.
  Maar weet jij waar ik iets kan vinden over die vooroorlogse knokploegen?
  Gerrit
  Antwoord:
  Er werden een ganse serie landen voorgesteld. Maar Palestina was een logische en begrijpbare keuze. Over die discussies weet ik echter niet zoveel.

  Maar het zionisme is gewoon een zoveelste vorm van Europees nationalisme en dus een kind van de verlichting. Zoals alle andere vormen van nationalismen had men nood aan verheerlijking van het verleden toen het ‘volk’ in een zogenaamd paradijs leefde. Men moet het analyseren vanuit dit inzicht.

  Voor Vlaams nationalisten en vroeger ook voor Belgische nationalisten was bijvoorbeeld de veldslag van 1302 op de Groeningenkouter die toen bij Kortrijk lag zo’n voorbeeld. Waarbij de Graaf van Vlaanderen als een soort heilige werd gezien en de strijders en medestanders die de Franse koning een nederlaag bezorgden even grote helden waren als Napoleon in Frankrijk ooit was.

  Typerend is het historisch van de pot gerukte verhaal van Hendrik Conscience hierover. De lieveling van het koninklijk hof toen en later een heilige voor de Vlaams nationalistische ultra’s.

  Dat de Graaf Frans sprak en neerkeek op zijn onderdanen die voor hem niet veel beter dan slaven waren vergeet men. Ook dat er mannen en edelieden uit (Franstalig) Namen en Henegouwen meevochten tegen Vlaams (Diets) sprekende huurlingen vergeet men dan ook. Zoals men ook al die andere veldslagen van de Graaf van Vlaanderen tegen de Franse koning uit die periode vergeet. Logisch want die werden door de Graaf steeds verloren.

  Neen, men creëert een mythologisch bestaan dat niets met de realiteit te maken heeft. Kijk maar naar de zionistische verhalen over hun koning David en koning Salomon. Salomon heeft vermoedelijk niet eens bestaan en David was gewoon heerser over een stadstaat en niet veel meer.

  Maar Theodor Herzl, geestelijke vader van het zionisme, had mythes nodig en vond die in Palestina waar inderdaad vroeger veel joden woonden. Zoals ze trouwens ook elders hadden gewoond en nog steeds wonen. Maar het in elkaar gestoken verhaal over koning David en de praatjes uit de Talmoed en het Oud Testament waren de basis waarop Herzl zijn fantasieën kon loslaten.

  De keuze voor Palestina was daarom een logische keuze. Zeker daar men in de periode van de verlichting niet-Europese volkeren gewoon als inferieur beschouwde. Zoiets als slaven en lijfeigenen uit de middeleeuwen. En daarom dat Herzl er geen graten in zag toen hij schreef dat men die ‘inboorlingen’ wel kon wegjagen.

  Het was einde negentiende eeuw toen de intellectuele elite, buiten een kleine schaar van uiterst linkse figuren (oproerkraaiers) als Karl Marx, met een idee als kolonialisme geen enkel probleem had en het zelfs toejuichten. Men noemde het in die periode zelfs vooruitgang.
  Willy Van Damme

  • @Gerrit. Ik suggereer Google zoektermen: B’Nai B’Rith, Macheca-gang, KKK
   Walter Baeyens
   Antwoord:
   Zoals steeds bedankt.
   Willy Van Damme

 4. Pingback: Salafistische kinderporno | Mediawerkgroep Syrië

 5. Voor wie meer wil weten over de geschiedenis van het Zionisme, Yakov Rabkin, zelf Joods, historicus en Canadees heeft er een uitvoerig gedocumenteerd boek over gepubliceerd. Ik het gekregen in het Nederlands van een Jood, maar je kan het nog krijgen in het Engels via Amazon. In het Engels heeft het wel een verraderlijke titel meegekregen: “A Threat from Within: A Century of Jewish Opposition to Zionism.” In het Frans is de titel minder politiek correct, minder bepaald door de macht van Zionistische lobby’s. Daar heet het: ‘Au nom de la Torah : Une histoire de l’opposition juive au sionisme.” Daarmee wordt meteen verwezen naar het feit dat het Zionisme de antithesis is van het Jodendom, maar er zijn mensen, die in de Joodse gemeenschap zijn opgegroeid, die mij vertellen dat zij alleen maar Zionisme hebben meegemaakt in hun jeugd.
  http://www.amazon.co.uk/Threat-Within-Century-Opposition-Zionism/dp/1842776991
  Edith Legrand
  Antwoord:
  Lijkt mij een boeiend boek te zijn. Bedankt alleszins voor die tip. Het doet mij een beetje denken aan de visie van een Moshe Friedman.
  Het over hem hier geplaatste verhaal is met vlag en wimpel trouwens het op deze blog meest gelezen artikel met nu al een 4.500 bezoeken. En het blijft populair.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s