De nieuwe regering opent jachtseizoen

In Brussel wordt nu volop de opening van het jachtseizoen gevierd. En dit niet op wat reeën, everzwijnen, konijntjes of patrijzen. Neen de jacht is open op de werklozen, de leefloners, de gepensioneerden, de zieken en de gehandicapten. Kortom op de onderklasse, de sukkelaars.

Charles Michel - 2

Voor de verkiezingen beloofde Charles Michel plechtig dat hij met zijn partij de MR nooit scheep zou gaan met de N-VA. Grof kiezersbedrog natuurlijk. Bovendien kan men met wat politiek inzicht zo al rieken dat men dit scenario al maanden voor de verkiezingen aan het voorbereiden was. Wie gelooft deze Charles Michel nog?

Onder het mom van het redden van de welvaartstaat en onze sociale zekerheid worden nu al de afbraakbedrijven opgeroepen om hun beulenwerk te doen en de verworvenheden van meer dan 100 jaar sociale strijd in de vergeetput te gooien. Liefst nog gisteren.

Echt verbazen doet dat natuurlijk niet geheel. De media roepen al decennia op om die sociale zekerheid te ‘redden’ door ze af te bouwen. En als de vakbonden zoals recent wilden protesteren spraken kranten als Het Nieuwsblad en De Morgen zelfs over ‘bedreigingen’ door de vakbonden. Slikken moeten ze en wie opkomt voor de sociale zekerheid is een dromer, een loser, een naïeveling.

Typerend voor de nieuwe mentaliteit binnen de Belgische politieke elite is het plan voor de werkloosheid. Men gaat vanuit de overheid nu de activeringspolitiek uitbreiden tot de werklozen met een leeftijd van 56 tot 65 jaar!!!

Dus gaat men bij VDAB die mensen van 64 jaar aan werk moeten helpen. Vinden deze mensen geen werk omdat ze bijvoorbeeld het jaren vergeefse zoeken kotsbeu zijn dan is er de sanctie, met schorsing en nu ook zelfs dwangarbeid, sorry verplichte tewerkstelling.

Maar hoe compleet geschift moet men zijn om te denken dat iemand van 56 jaar, laat staan dus 64, nog werk zal vinden in onze economie. Geen enkele patroon, of het moet een extreme rariteit zijn, gaat die nog aannemen.

Bart De Wever

Bart De Wever, de man die ageerde tegen mensen die met een bakfiets rondrijden en die dweept met Theodor Dalrymple, een der meest asociale denkers van deze tijden, en op vakantie gaat bij een dubieus zakenman als Koen Blijweert. Niet te verwonderen dat de verre van onbesproken politicus André Gantman de fractieleider is van zijn partij in de Antwerpse gemeenteraad. Een man die de ambtenarij terug wou politiseren. Gelukkig voor hem dat de pers aan zijn kant staat.

Men hoeft geen hogere studies gedaan te hebben om dat te weten. Elke patroon weet dat, elke Belg behoudens enkelen eveneens. En wie zijn dan die enkelen die dat niet weten of zien? Heel simpel, mensen die werklozen, en met uitbreiding ook zieken, leefloners en andere sociaal achtergestelden, alleen zien als profiteurs, leeghangers, kortom als uitschot.

En die hun haat is duidelijk zo groot dat men het belachelijke van die maatregel niet eens zag toen men dit stuk onzin op regeringspapier zette. Maar zoals gezegd, verbazen doet dat helemaal niet. De N-VA heef haar origine immers in uiterst rechtse milieus als het huidige KVHV, de Vlaamse Volksbeweging, Voorpost, het Taalaktiekomitee, enzovoort. De zogenaamde Vlaamse elite. Ocharm.

Zei Bart De Wever niet recent dat het vinden van werk toch niet zo moeilijk is. Riep hij niet een zekere Theodore Dalrymple uit tot zijn geestelijke vader. Een Dalrymple die naast het vergelijken van popmuziek met gifgas de sociale welvaartstaat gewoon op de schop wil. Het zorgt in zijn ogen toch maar alleen voor profiteurs. Weg met de lagere klassen.

En dus hoeft het niet te verbazen dat men op papier nu mensen van 64 jaar gaat verplichten om nog werk te zoeken. De VDAB zal hen daarbij nu ook nog moeten activeren. Een probleem echter.

Gelijktijdig liet men al weten dat men slechts 1 op de vijf vertrekkenden bij de overheidsdiensten zal vervangen. Een andere categorie van zogenaamde profiteurs, de ambtenaren namelijk. Herinner de ‘ambetantenaren’ van liberaal kopstuk Vincent Van Quickenborn.

Gwendolyn Rutten en Maggie De Block

Op sociaal economisch vlak laat de Open VLD zich als een bangerd gewoon leiden door de N-VA. “We geven de werkenden een duwtje in de rug”, twitterde Gwendolyn Rutten. In de rug, dat wel maar dan richting de afgrond. Hier Maggie De Block (links) en Gwendolyn Rutten. En fier dat ze zijn.

De liberale Open VLD heeft zich uit schrik voor het electoraal succes van de N-VA geheel naar een meer asociale extreme positie laten manoeuvreren. Een partij die ooit een sociale vleugel had heeft die nu geheel overboord gesmeten.

Met andere woorden: De RVA gaan veel extra werk krijgen door die nieuwe activeringspolitiek. Waarbij dan ook nog het toegenomen aantal werklozen zal komen. En dit met een pak ambtenaren Wedden dat het aantal zieken bij de VDAB, en ook nog andere overheidsdiensten zal toenemen.

Het gevolg zal zijn dat het overheidsapparaat veel slechter zal gaan werken, wat de burger en de bedrijven gaan ondervinden. Dit is de meest asociale Belgische regering sinds mensenheugenis die de Belgische economie ook flinke schade gaat berokkenen.

Maar het extremisme maakt hen gewoon blind voor de sociale en economische realiteit. Ze hebben vanuit hun periode bij het KVHV een obsessie overgehouden en die willen ze kost wat kost erdoor drukken. Of deze regering een lang leven beschoren is, is dan ook moeilijk te zeggen. Een vlotte rit zal het zeker niet zijn. 

Zeker is dat de pers er alles zal aan gelegen zijn om deze overeind te houden, wat er ook gebeuren. Het voorsmaakje dat o.m. De Morgen en het Nieuwsblad ons gaven toen de vakbonden een meeting hielden spreekt boekdelen. Daar bij de media is ook de oorlog geopend op al die krachten die de sociale welvaartstaat zoveel mogelijk willen behouden.

Kris Peeters

Kris Peeters doet zijn partij een akkoord slikken dat bij de leden op veel boegeroep kan rekenen. Groen en sp.a zullen er dan ook alles aan doen om die kiezers naar zich toe te halen. De doodsklokken zouden voor CD&V wel eens kunnen gaan luiden. Ze dreigt de kiezers voor wie een sociaal beleid essentieel is van zich te vervreemden. En geweten is dat sociologisch dit ongeveer de helft is van het kiezerspubliek.

En dat CD&V dit spel meespeelt hoeft evenmin te verbazen. Die partij is de voorbije jaren in handen gekomen van figuren als een Kris Peeters wiens politieke filosofie dicht tegen die van de N-VA aanleunt. Maar de partij dankt haar huidige sterkte vooral aan de overgebleven kiezers met een sociaal profiel, mensen uit de vakbonden en het errond zwevende verenigingsleven.

Kris Peeters heeft als politicus nooit een goede indruk gegeven. Hetzelfde voor zijn voorganger Yves Leterme die als niemand anders de N-VA groot maakte. Je krijgt het gevoel dat Kris Peeters zijn partij nu naar de slachtbank aan het leiden is. En het zal er vermoedelijk een zijn zonder verdoving.

Vraag is ook of de N-VA haar naam niet moet wijzigen naar de Nieuw-Vlaamse Afbraak, of, gezien de vele eedafleggingen bij de koning, trouw zweren aan de wetten van het Belgische volk en het begraven van de fetisj der Vlaamse onafhankelijkheid, in N-BA, de Nieuw Belgische Afbraak. Het zou passend zijn.

En ho ja, vandaag in het financieel-economisch weekblad Trends de mening gelezen van Koen De Leus, hoofdeconoom van de bank KBC, die stelt: “De politici moeten het verstand hebben om de sanering van de overheidsfinanciën op pauze te zetten. We mogen ons niet dood saneren”. 

Een wijsheid als een klok. Zwaar saneren in een periode van grote economische crisis is gewoon zelfkastijding. Iemand met gezond verstand ziet dat zo, maar extremisten niet want die zijn niet begaan met de realiteit maar alleen met hun obsessies.

Nog iets: Iemand iets gezien van het Vlaams Belang de laatste dagen?

Willy Van Damme

6 thoughts on “De nieuwe regering opent jachtseizoen

 1. Waar ik de NVA gevaarlijker vind worden met dag, zie ik de VLD alsmaar ridiculer worden. Wat een intrieste bende incompetente leeghoofden. (Trouwens, hoe gaat iemand die haar eigen lichaam niet kan beheren instaan voor de gezondheid van het volk?)

  Wat ik niet wist: is dat echt zo dat De Wever nauwe contacten heeft met Blijweert? Dan wordt mijn vrees alleen maar groter… Voor vader en zoon Blijweert verwijs ik naar het “dossier Atlas”, over de kliek rond Przedborski, Salik, Deferm, Cahen, … Een maffieuze schaduwregering sinds de jaren ’80. De zaak Cools, het gedoe rond Nihoul, wapenhandel, enz. Fraai.
  Dim Knudde
  Antwoord:
  Het verhaal over Koen Blijweert en De Wever stond jaren geleden als een klein berichtje in De Morgen, linkerpagina onderaan. Hij mocht er met zijn familie in diens Oostenrijks buitenverblijf op vakantie gaan.

  Zo onopvallend mogelijk dus, en dat was uiteraard geen toeval. Het mocht nog in de krant maar met de hoop dat amper iemand het zou lezen. Toen al was er bij De Morgen censuur wat betreft zijn persoon. De Wever was nog maar goed bezig met zijn opmars.

  U zult zich ook vermoedelijk wel die bizarre episode uit de vorige regeringsvorming herinneren toen N-VA en de MR in het grootste geheim een topvergadering met ieder vier man organiseerden in een der toprestaurants in de Brusselse rand. Een lid van die vierkoppige topdelegatie voor de N-VA was Koen Blijweert.

  Deze regering beloofde nog maar eens een betere Justitie. Gezien de gerechtelijke problemen van deze Blijweert zou het wel eens goed kunnen dat hij dit punt met de N-VA heeft besproken als zijnde ‘dringend’ aan te pakken. Advocaat Koen Geens zal daar zeker voor zorgen. Wedden?

  Ja we krijgen nu op Binnenlandse Zaken iemand die een paar jaar geleden op een fascistenfeestje Nazi-liederen zat te zingen. De man is bevoegd voor onder meer de Staatsveiligheid.

  Op Financiën hebben we iemand die al van bij de conceptie van de euro er voluit, samen met zijn Amerikaanse vrienden, tegen ageerde. Een man die al jaren geleden het einde van de euro voorspelde en Griekenland onder een nieuw kolonelsbewind zag belanden.

  Een man ook die als journalist de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve, Allan Greenspan en zijn deregulering heilig verklaarde.

  Op Volksgezondheid zit er dan een dame met obesitas – de Belgenmop van het ogenblik – die zonder aarzelen een vluchteling met een vaste job als gediplomeerde lasser – een knelpuntberoep – naar Afghanistan terug stuurde. Een land dat wacht op een nieuwe machtsovername door de Taliban.

  Weet je, regeren is een zaak van continu overleggen met alle sectoren van de samenleving en het maken van beslissingen in een zo groot mogelijke harmonie met die sociale groepen.

  Maar deze regering zegt bijna open en bloot dat ze oorlog gaat voeren tegen de onderklassen, de steuntrekkers, de vakbonden en de sociaaldemocratie.

  We gaan dus nog veel miserie meemaken. De politici van de N-VA zijn in wezen ex-activisten die nu geleidelijk aan in de politiek komen en direct op de sleutelposities belanden. Dit terwijl men hiervoor eerst een grote leerschool zou moeten volgen.

  Dat is misschien wel het voornaamste probleem. Bovendien is er in die regering bijna geen tegengewicht. Zeker Peeters, Geens, De Croo en Michel niet. Dat zijn politieke pluimgewichten. Kris Peeters kan het goed uitleggen maar dat is omdat de media aan zijn lippen hangen.

  Verder kan een mens alleen maar met de mond open vol opperste verbazing kijken hoe de N-VA haar dogma van de Vlaamse onafhankelijkheid in de vuilbak kieperde en hoe niemand van de Vlaams nationalistische beweging en het Vlaams Belang daar tot heden zelfs maar een brave opmerking over maakte.
  Jan Hesp die bij de koning de eed aflegde. Nog zo’n Belgenmop.

  Ergens een begrafenis geweest?
  Willy Van Damme

  • Ja, wat wil je. De muur is gevallen, er is geen zuchtje tegenwind meer voor de rechtse opmars. De N-VA zal pas echt gevaarlijk worden als ze uitpakt met een coherent economisch beleid dat de syndicaten en de automatsche indexering (etc…) aanvalt want dan gaat de partij massaal geld toegeschoven krijgen uit de haute finance. Tot het zover is, speelt de N-VA het spel van Le Pen in Frankrijk.
   Zij wil voorlopig niet aan de macht maar verzamelt wel 15% van de stemmen die ze bij de verkiezingen aan de meestbiedende kan toewijzen. Dit alles ligt in de lijn der verwachtingen: de EU op zich is een fascistisch project, ontstaan uit de collaboratie van de Franse en Duitse kolen en staal kartels..
   ‘l’Europe sera de droite ou ne sera pas’. Nederlandstalige doctoraatsthesis-Klaartje Schrijvers 2007. We vinden hier nogal wat bekende namen uit de Belgische ‘zwarte dossiers’ terug.
   (Klik op Online Bekijken)
   http://lib.ugent.be/catalog/rug01:001302062
   Walter Baeyens
   Antwoord:
   De N-VA is een creatie van een aantal geheel op de achtergrond blijvende financiers die voorheen ook Guy Jihad Verhofstadt, Filip Dewinter en Jean-Marie Dedecker steunden en groot maakten. Uiteindelijk hebben zij Bart De Wever gevonden om de sociale welvaartstaat zo ver mogelijk af te breken.

   Daarom ook liet De Wever & Co hun Vlaams-nationalisme vallen omdat dit in de weg stond van hun machtsgreep in het land. En dat staat eerst, de rest is bijzaak. Dat was trouwens tijdens WOII en WOI ook al het geval met het Vlaams-nationalisme.

   Een politieke beweging die zich steeds in dienst stelde van de machthebbers. Mits ze natuurlijk mee konden profiteren. En dat zien we nu waar ze zelfs een ongeziene politisering van de administratie wilden invoeren.

   Het probleem is dat het de dromen zijn van machtsgeilaards die in de praktijk niet echt realiseerbaar zijn. Breek de sociale welvaartstaat af en je kraakt de economie tot op de grond.

   De sociale welvaartstaat is immers het echte fundament van de moderne kapitalistische samenleving. Alleen zijn die financiers achter de schermen zo reactionair en corrupt dat ze niet eens in staat zijn om dat te zien. Geen verassing natuurlijk. Een intelligente patroon weet dit, extremisten niet. Zij zien alleen hun frustraties en dromen.

   Wel is het veel te kort door de bocht om de Europese eenmaking een ‘fascistisch’ project te noemen. Er waren een serie redenen voor dit project.

   Eerst was er de VS die een zo sterk Europa wou om de Sovjetunie te kunnen weerstaan. Een nieuw conflict tussen Duitsland en Frankrijk was daarom voor de VS totaal onaanvaardbaar.

   Hetzelfde voor de Duitse en Franse elite uit die periode. Die was eindelijk na veel decennia van verwoestende oorlogen tot de conclusie gekomen dat men toch maar best kon samenwerken om in de toekomst te kunnen herrijzen en terug sterk te worden, een nieuw imperialistisch blok.
   Dat het zolang duurde toont natuurlijk eerst hun hebzucht en tweedes hun domheid.

   Tot ongeveer de jaren zestig had de VS met die eenmaking geen probleem maar toen werd de Europese industrie een te grote rivaal voor de VS en begon men zich in Washington steeds meer te verzetten tegen een verdere Europese samenwerking.
   Voor de VS moet de EU zo zwak mogelijk zijn. Logisch.

   De thesis waarvan U de link geeft lijkt mij wel boeiend materiaal en legt de structuren bloot van een waslijst aan zeer duistere figuren, organisaties en misdadige clubjes achter dit Europees project.
   Maar de Europese eenmaking is meer dan dit soort onderonsjes hoor.
   Willy Van Damme

 2. Pingback: Openbare Bank » Deze week ook in het nieuws

 3. Pingback: Banque Publique » Aussi dans la presse cette semaine

 4. Bah, de Europese eenmaking is voor het grootste deel terug te brengen tot de AESP (en de cercle Pinay, de PEU, Bilderberg, etc) en hun waanzinnige droom van een nieuw Heilig Rooms Rijk. Met een Habsburger aan de leiding. Er is niets nobels te bespeuren in de grondslagen van de EU, enkel machtswellust, anticommunisme en religieuze gekte. Al de rest was en is propaganda. De Amerikanen vonden dat puik, ze stopten meer dan genoeg dollars in dit ultrareactionair project (o.a. via de ACUE). Zelfs na de jaren 60, maar dan minder opzichtig. Fascistisch is niet het goede woord, misschien, maar hoe dan ook, een lelijk woord is zeker op zijn plaats hier.
  Dim Knudde
  Antwoord:
  Ik antwoordde hier al feitelijk op bij die laatste reactie van Walter Baeyens. Ik begrijp natuurlijk perfect deze houding. In plaats van een bron van stabiliteit, vrede en zo welvaartscreatie is de EU op het tegenovergestelde aan het uitdraaien.

  Kijk naar de verschrikkelijke sociale wantoestanden in Het Verenigd Koninkrijk of naar Griekenland.
  Het enige is dat de landen van de EU elkaar in Europa zelf niet meer naar het leven staan en elkaar de kop inkloppen zoals voorheen. Wat toch een grote verwezenlijking is.

  Wat niet wil zeggen dat die landen elders niet via derden met elkaar sindsdien al een oorlog uitvochten. De oorlog om Rwanda van 1994 is een perfect voorbeeld hiervan. Nederland en het Verenigd Koninkrijk samen met de VS tegen Frankrijk.

  En dit op de kap van honderdduizenden Rwandezen. Een schoonheidsprijs krijgt de EU hiervoor wel niet. Wel eventueel de Nobelprijs voor de Vrede.
  Willy Van Damme

 5. Sorry, ik moet hier even het been stijf houden. De samanwerking van de bankiers/topindustriëlen in Frankrijk en Duitsland is niet een soort goodwill die ontstaan is na WOII. De plannen voor een ‘Synarchie’ dateren van 1928. Actoren: De Wendel, Schneider, Krupp, Thyssen, Banque de France, Banque Worms, Banque de l’ Indo-Chine…Ze steunden Mussolini en Franco. In 1938 werden in Frankrijk vakbonden en linkse partijen kaltgestellt. Tegen 1940 was alles in kannen en kruiken. De verovering van Frankrijk duurde nauwelijks 10 dagen, onmiddellijk werd Vichy geïnstalleerd, bevolkt door de synarchisten. Hun knuppelbende-moordteam was de Cagoule, waartoe ook Mitterand behoorde. Uit dit nest kwamen Pinay (Financiën), Monnet, Schuman e.v.a. die door de USA en het Vaticaan werden gesteund. Hierover kan geen discussie bestaan.
  Het Belgische kolen-staalbekken lag binnen deze invloedssfeer (Boël). Uit deze synarchie, die na WOII zo goed als ongemoeid werd gelaten, is de EGKS ontstaan. Fascisme is in essentie een economische doctrine, een instrument van de haute finance in de klassenstrijd, pro corporate power. Neveneffecten als anti-semitisme, xenofobie, racisme zijn de uitingen van de nuttige idioten die de nieuwe ‘cagoule’ uitmaken. Ik verwijs (opnieuw) naar het uitstekende werk van historica Annie Lacroix-Riz. (Boek ‘ Le Choix de la Défaite’ en andere).
  Voordracht (video) : ‘Aux origines de l’Europe’:

  Bio & boekeninfo

  http://www4.fnac.com/Annie-Lacroix-Riz/ia6986#/Annie-Lacroix-Riz/ia6986
  Walter Baeyens
  Antwoord:
  Het hangt ervan af wat je natuurlijk onder fascisme verstaat. Ik zie dat strikt als een politieke doctrine en niet zozeer een economische. Zo hadden de verschillende fascistische regimes soms uiteenlopende houdingen over het beheer van de economie.

  Wel betekende het steevast het verbieden van de klassieke vakbonden om hen te vervangen door een aan de partij strak gebonden arbeidsvertegenwoordiging. Het waren strenge politieke dictaturen en die aanvaarden geen onafhankelijke machtscentra.

  Uw verhaal over 1928 was mij onbekend. Wel lijkt het mij overduidelijk dat diezelfde Duitse industriëlen die je hier noemt reeds enkele jaren nadien kozen voor Hitler en de totale machtsgreep op het Europese vasteland. Toen ze Frankrijk in juni 1940 veroverden gingen ze dan ook over tot een grote industriële roof, tegen de Franse zakelijke belangen in. I.G. Farben en co waren gewoon plunderaars.

  Alleen met het Verenigd Koninkrijk wou Hitler en zijn bazen in de industrie wel een akkoord sluiten. Maar heel vermoedelijk was dat voorstel zo slecht voor Londen dat die het hoe dan ook nooit zouden aanvaarden. Bovendien lag de VS op de loer om, zoals Hitler, ook de wereldheerschappij over te nemen. Maar dan van de Europese mogendheden.
  Zij roken hun kans.

  Zij steunden dus de Britten door hen massaal geld te lenen. Goed wetend dat de Britse regering dan onder de knoet van Washington zou komen. London werd financieel gewurgd. Wat Duitsland met geweld poogde maar faalde deed de VS sluiks, de glimlach en met succes.

  Wat betreft François Mitterand, Robert Schuman en Jean Monnet kwamen die inderdaad uit de kringen van de collaboratieregering in Vichy en maarschalk Philippe Pétain. Niet onlogisch. Toen kolonel Charles (Wie?) de Gaulle in juni 1940 naar Londen vluchtte was dat een eenzaat. Zelfs de meeste koloniale administraties volgenden hem eerst niet. Er was Britse druk nodig.

  De huidige vorm van Europees kapitalisme noem ik een sociaaldemocratische vorm met een continu overleg tussen bonden en patroons om zo het beleid van de sociale welvaartstaat uit te stippelen. Zoals steeds zijn er echter bepaalde ondernemerskringen en fracties binnen de burgerij die daar zoals voorheen tegen ageren.

  Dit zet dit klassieke economische model onder druk. Het is een fenomeen dat in Europa groeiend is en de intellectuele basis vormt voor de huidige regering. Deze regering is trouwens de eerste sinds de antikatholieke regering van Achiel Van Acker van 1954 tot 1958 (de Wet Leo Collard) en de katholieke regering van 1950 van premier Gaston Eyskens (Koningskwestie) die gericht is tegen een groot deel van de bevolking.
  Het is dus geen inclusieve regering zoals gewoonlijk maar een exclusieve, gericht tegen, administratie.

  We gaan nog zeer warme tijden tegemoet zoals Gaston Eyskens en Achiel Van Acker toen meemaakten en faalden. Men sluit nergens ongestraft ongeveer de helft van de bevolking uit van zeggenschap over het beleid. De Wever, Peeters, Rutte en Michel zaaiden wind, storm zullen zij oogsten.
  Het is ook opvallend hoe economisten als een Wim Moesen en Paul De Grauwe brandhout maken van dit nu uitgestippelde beleid.
  Willy Van Damme

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s